• Pinewood

SJF-kritik mot rovdjursutredningen

AktuelltPublicerad: 2012-04-03 16:01

Även Svenska Jägareförbundet (SJF) riktar kritik mot rovdjursutredningen. Förbundet hade hoppats på en utredning som tar hänsyn till både sociala och ekonomiska konsekvenser för människan och samhället lokalt. 
 

Måltalen för våra rovdjursstammar måste ligga på en nivå som är acceptabla för dem som ska leva och bo i närheten av stora rovdjur. Tyvärr finns inte dessa hänsyn i Liljelunds rovdjursutredning som presenterats idag.
Det konstaterar Torbjörn Lövbom, ordförande för SJF:s rovdjursråd.
– Liljelund har inte uppfyllt alla delar av sitt uppdrag eftersom han inte fullgjort någon socio-ekonomisk bedömning när det gäller bedömningen av gynnsam bevarandestatus. Måltalen för våra rovdjursstammar måste ligga på en nivå som är acceptabel för dem som ska bo och leva med stora rovdjur i sin vardag. Och man har inte beaktat vare sig de olägenheter som främst vargen förorsakar jägare eller löshundsjaktens betydelse, kommenterar Torbjörn Lövbom.

”150 vargar räcker”
– Vår bedömning är att en vargstam på 150 djur är tillräcklig med hänsyn till olika parter. Jakt är ett allmänintresse som måste kunna bedrivas även i rovdjurstäta områden, tillägger han.
De stora rovdjuren och framförallt vargen förorsakar jakten och viltvården stora kostnader. Enbart i Mellansverige kostar rovdjuren mer än 200 miljoner per år för markägare och jägare, påpekar SJF. 
Enligt utredningar kommer stängsling att uppgå till miljardbelopp i framtiden, om vargen tillåts öka.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

7. Dråpslaget!

2012-04-04 16:02

Människan och varg har alltid haft svårt att samexistera eftersom vi tvingats dela områden, detta var anledningen till att vi inte hade varg i Sverige under en lång tid.
Miljötänk innefattar klimatsmarta val vilket förutsätter en produktion av klimatsmarta livsmedel såsom produkter från skog och mark,ekologiskt kött och grönt istället för stordriftens problemproduktion.
Detta innebär att fäbodsbrukens och småböndernas tid inte är förbi, de borde ha vind i seglen nu när medvetenheten ökar. MEN då kommer regeringens utredare och drar undan mattan, när läggs den sista fäboden ner tro, förmodligen långt innan 2024.
I Sverige finns inte möjlighet för frilevande varg. Självklart skall vargen få vara varg men detta måste ske inom väl avgränsade områden.

6. Häpnadsväckande

2012-04-04 13:09

Det är häpnadsväckande att läsa Löwboms yttrande om rovdjursutredningens rapport. Håll i minnet att samma Löwbom föreslaget två vargföryngringar i länen medan Åke Edlund krävt en konsekvensutredning om återinförande av varg och jag pekat på de konsekvenser som varglänen redovisat under lång tid. Här har forskarna, handläggande tjänstemän följt angivna påbud i vargfrågan. Utan att ta in på medvetande nivå varglänen och dess utsatthet med den förda rovdjurspolitiken avseende införande av frilevande varg.
Nu när det som varglänen påtalat – läs har facit- och den nu redovisade delrapporten börjar falla samman med varandra åberopar Löwbom social-ekonomiska konsekvenser som borde ha ingått i utredningen.
Jag hävdar inte att Löwbom är dum även om tanken har föresvävat mig stundtals. Numer ser jag honom som en varg i fårakläder.
De faktaunderlag som kommer fram mer och mer och belyses borde ha utretts innan återinförande av en frilevande vargstam i Sverige. En tidigare konsekvensutredning hade undvikit det kaos som nu råder i vargfrågan.
Till Löwbom blir min uppmaning rak och entydig.
Företräd dina medlemmar och återupprätta SJF:s anseende medan tid är för sanden börjar sina allt snabbare i ditt timglas.
Eller siktar du på annat mål Löwbom?

5. Faktum

2012-04-04 09:44

Med varg i skogen blir det till slut ingen viltstam att hålla i shack och i brist på bytesdjur söker vargen hundar tamboskap och i förlängningen människor för sin överlevnad. Det håller på att ske redan nu i vissa delar av landet. Inse faktum vi kan inte hålla en vargstamm i befolkade områden. Vargen hör hemma på nordkalotten sibirien osv eller i inhägnad.

4. Re Allmänintresse

2012-04-04 08:10

Jakt är ett allmänitresse. Det står var och en fritt att ta jägarexamen och utöva detta. Förutsatt att du har så pass mycket intresse för djur o natur, samt lagar o etik att du kan klara av en jägarexamen.

3. #1

2012-04-04 08:09

Lugn och fin nu! Om inte allt för lång tid kommer även de du kallar allmänheten att resa ragg. Och när det börjar då kommer saker att hända, var så säker. Upprorisk befolkning vill ingen regering ha.

2. De skulle ni tänkt på lite tidigare.

2012-04-04 08:09

För det var ju faktist så att SJF var med och sa ja till en återetablering av vargar i sverige.
Så blir det när pengapåsen har större makt än sina medlemmar.
Det blir ju inte bättre när SJF är med och finanserar skandulv =
Det Skandinaviske Ulveprosjektet tillsammans med Naturvårdsverket, WWF-Sverige, Stora Enso, mfl.
Tänk på det ni som fortfarande är medlemmar i SJF.

1. Allmänintresse?

2012-04-03 17:09

Nu har väl herr Lövbom missuppfattat allt, det är väl hans och vissa jägares intresse han talar om, inte allmänheten.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsJohn Deere