• Älgskadefondsföreningen

SJF-kritik mot slopad åteljakt

AktuelltPublicerad: 2014-06-19 14:54

Länsstyrelsen i Gävleborgs län har beslutat att inte tillåta åteljakt på björn. Detta kritiseras nu av Svenska Jägareförbundet (SJF) i Gävleborg.

Jägareförbundet Gävleborg tycker att länsstyrelsen i länet gör fel när de beslutar att inte tillåta åteljakt på björn. Därför skickar de nu en skrivelse till dem där de uppmanar dem att tänka om och tillåta åteljakten i höst.
I skrivelsen påpekar de att man i bland annat Västerbotten och Dalarna har haft åteljakt på försök. Dessutom, menar Jägareförbundet, har Naturvårdsverket tagit fram föreskrifter kring åteljakt som jägare uppmanas att komma med synpunkter om, genom att just jaga enligt dem. 

”Undergräver förtroendet”
Jägarförbundet Gävleborg menar att Naturvårdsverkets sätt att samla in praktiska kunskaper från jägare är ett samarbete som skapar stort förtroende för förvaltningen och att de har svårt att förstå länsstyrelsens beslut att förbjuda åteljakten.
Att i det här läget förbjuda åteljakt undergräver förtroendet för en modell där forskning och kunskap får utgöra basen när det gäller jaktmetoder. Det undergräver också förtroendet för länsstyrelsen som trots Naturvårdsverkets positiva och framåtsyftande hållning överväger att förbjuda jaktmetoden”, protesterar SJF i skrivelsen.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

1. Undergräver förtroendet

2014-06-19 17:20

Det var mycket länge sedan jag hade förtroende för länstyrelsen eller NVV. Förtroende förtjänar man , inget man bara får. Ta av dessa myndigheter ansvaret för jaktfrågor, de obstruerar och är allmänt jaktfientliga.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsZaim
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsFähallen Jakt AB