• Allmogejakt

Ska allt trafikskadat vilt veterinärbesiktas?

AktuelltPublicerad: 2011-02-15 10:09

Rovdjursföreningens allvarliga kritik mot eftersöket på en påkörd varg i Värmland sågas av jägarorganisationerna och Lars Furuholm vid länsstyrelsen.
– Resonemanget är helt orimligt. I så fall blir följden att alla påkörda djur måste veterinärbesiktas innan någon vågar ta beslut om avlivning, säger Lars Furuholm.

Det var i söndags som Jan Bergstam i Svenska Rovdjursföreningen i Karlstad gick till attack mot eftersöket på den varg som påkördes av en bil i värmländska Östmark den 3 december.
I en intervju i Dagens Nyheter kallar Bergstam eftersöksjägarnas avlivning ”en onödig avrättning”. Han säger att händelsen visar på det varghat som finns bland jägare – ”det handlar bara om att få död på en varg”.

Håller fast vid kritiken 
Jan Bergstam håller fast vid sina hårda omdömen när Jakt & Jägare når honom.
– Det finns ett starkt varghat hos vissa jägare. Det visar sig bland annat när man går ut och skjuter vuxna djur för valpar, så tidigt på året som under licensjakten, säger Jan Bergstam.
Han påstår att avlivningen var onödig och grundar det på att han läst obduktionsprotokollet från Statens veterinärmedicinska anstalt. Där drar patologerna slutsatsen att vargen ådragit sig en mjukdelsskada i höger framben till följd av kollisionen med bilen. I övrigt har vargtiken skottskador till följd av eftersöket.

Livsduglig varg? 
Jan Bergstams slutsats är att kollisionsskadan kunde ha läkt ut och kallar avlivningen för en avrättning av en livsduglig varg.
SVA:s obduktion kommer att följas av ytterligare en undersökning - när forskare vid Naturhistoriska riksmuséet skiljer all muskelvävnad från skelettet. Då visar det sig om vargen har några frakturer som ännu inte synts.
Jan Bergstam vänder sig starkt emot att vargen besköts med hagelskott under eftersöket.
– Det är inte tillåtet att skjuta varg med hagel. När det gäller varg läggs alla etiska regler åt sidan. Då handlar det bara om en sak: få död på vargen, säger Jan Bergstam.
Vi ska vända tillbaka och se vad som utspelade sig den 3 december och de påföljande dagarna i värmländska Östmark. 24-årige Tomas Berg körde sin bil och var på väg med andra killar till en fotbollsträning. Klockan var 19.40 när olyckan inträffade.

Låg stilla och andades 
– Jag hann bara se vargen genom sidorutan. Den kom från vänster sida och sprang rakt in i vänster framhjul. Sedan dunsade den in med kroppen i bilen. Vi vände och såg att vargen låg mitt i vägen. Det kom blod ur nosen och munnen på den, men den låg bara alldeles stilla och andades, berättade Tomas Berg dagarna efter olyckan, för Jakt & Jägare.
Tomas Berg och hans kompisar är inga jägare och de berördes av att se vargen ligga alldeles utslagen mitt på vägen i uppskattningsvis tio minuter. De hittade ingenting att avliva vargen med och ringde polisen och erbjöd att köra över den med bilen en gång till. Polisen sa nej.
Innan polisbilar, med blåljusen påslagna, anlände till platsen hann vargen först springa i cirklar på vägen, trilla omkull flera gånger, resa sig igen, för att slutligen försvinna upp i skogen i mörkret.
Under den halvtimme dramat utspelade sig stannade bil efter bil på platsen och människor våndades över det skadade djurets situation.

Stötte vargen ur legan 
Första kvällens eftersök avslutades vid 21-tiden. Dagen efter spårades vargen någon kilometer till ett område med ett slaget älgkadaver och tre andra vargar. Länsstyrelsens naturbevakare, Urban Mossberg, deltog med sin hund i spårningen.
– Det var tusentals spår runt älgen och det lyckades vi inte ut, berättar Urban Mossberg.
Eftersom det fanns inspår av fyra vargar i området, men bara tre utspår, beslöt jägarna att genomföra en skallgång på söndagen.
– Fyra man gick in i en liten holme och där stötte man upp den påkörda vargen ur sin lega. Vi tror att den hade legat där sedan fredagskvällen. När vi spårade efter såg vi att den släpade ett ben efter sig, berättar jaktledaren.
Vargen gick över sjön Kläggen och sedan upp i skogen. I snön syntes att ett av benen inte fungerade som det skulle utan släpade i snön. Polisens beslutade i det läget att eftersöket skulle avbrytas.

Kontraorder 
– Det kändes inte bra att lämna det djuret i skogen. Men vi avbröt. När jag kom hem kom frugan och berättade att det kommit nya order - nu skulle vi spåra efter vargen och avliva den, berättar jaktledaren.
– Det var polisen som tog beslutet, men de ringde mig för kännedom, säger Lars Furuholm på länsstyrelsen.
I den sista timmen av dagsljus ställde eftersöksjägarna ut en passkedja och påbörjade förföljandet. Efter en stund kom vargen ut framför en passkytt, som avlossade ett skott med en klass 1-studsare. Skottplatsundersökningen visade att det var träff, men vargen fortsatte.
– Det var snart mörkt och vi beslöt att bryta för dagen och fortsätta på måndagen, säger jaktledaren.

19 blyhagel i kroppen 
På måndagen gjordes en ny utställning av passkyttar. Flera skott avlossades innan vargen, en liten tik på 21,6 kilo, fick ryggen avskjuten av en klass 1-kula och föll på platsen. Dessförinnan hade hon beskjutits med bland annat tre hagelskott. SVA:s patologer konstaterade att hon hade 19 blyhagel i kroppen.
Enligt DN finns det nu åklagare som funderar på att väcka åtal om grovt jaktbrott med anledningen av eftersöket. Det tillbakavisas dock av den polis som huvudsakligen sysslar med jaktutredningar vid polisen i Karlstad, Monica Stöllman.

”Inte vanlig jakt” 
– Vi har ingen anmälan och det pågår ingen utredning. Vargen var skadad och man har i det här fallet försökt avliva den för att förkorta lidandet. Det handlade inte om vanlig jakt, utan eftersök på ett skadat djur. Jag har talat med en miljöåklagare i Göteborg om saken och det finns ingen plan i dag att det blir en förundersökning, säger Monica Stöllman till Jakt & Jägare.
Dagarna efter olyckan handlade debatten främst om att ett skadat djur plågades i skogen. Nu är alltså läget det omvända: De inblandade jägarna kritiseras för att drivas av varghat och strunta i etiken. Jaktledaren, han som intervjuats tidigare i artikeln, är bedrövad:

”Allt sunt förnuft är borta” 
– Jag har ställt upp i ur och skur sedan 1960-talet och nu funderar jag på om det är värt jobbet. Det första man får lära sig som jägare är att man så långt som möjligt ska förkorta djurs lidande. När det kommer sådana här påhopp inser man att allt sunt förnuft är borta när det gäller rovdjuren, säger jaktledaren.
Länsstyrelsens Lars Furuholm framhåller att kritiken från Rovdjursföreningen skulle leda till absurda konsekvenser, om samhället inrättade reglerna efter den:
– Om polisen beslutat om avlivning, ska den naturligtvis verkställas. Principen är att man ska förkorta djurs lidande så långt det är möjligt. Alternativet är alla påkörda djur veterinärbesiktas innan man tar beslut om avlivning. Det är orimligt, säger Lars Furuholm.

Salt i såren 
Han tycker att utspelet av Rovdjursföreningen och Jan Bergstam i Karlstad bara strör salt i såren.
– Hur man än beslutar i ett sådant här ärende kommer det kritik. Alternativet hade varit att inte söka efter vargen och då hade det blivit hemsk kritik om att en skadad varg inte befriades från sina plågor, säger Lars Furuholm.
Jakt & Jägare har sökt, men inte nått, den eftersöksjägare som avlossade hagelskotten. Jägareförbundets jaktvårdskonsulent, Sven Johansson, som jobbar med jakt- och vapenjuridik, är osäker på rättsläget.
– Polisen kan besluta extraordinära metoder, om det handlar om ett akut eftersök. Möjligen gör tidsrymden, att det rörde sig om ett planerat återupptagande av eftersöket, att användning av hagelbössa kan anses som tveksam, säger Sven Johansson.

Så upprörd... 
Jägareförbundets rovdjursexpert, Gunnar Glöersen, är så upprörd över Jan Bergstams utspel, att han inte vill säga vad han tycker om Rovdjursföreningen.
– Det blir inte bra om jag säger det till en journalist. Men jag kan säga att ingen jägare kommer att genomföra eftersök på rovdjur om det inleds en förundersökning. Det är helt orimligt om SVA ska sitta i efterhand och bestämma om det påkörda djuret var tillräckligt skadat för avlivning. Metoderna som användes har jag ingen insikt i och de kan inte kommentera, säger Gunnar Glösersen.

”Hagelbössa perfekt” 
Riksviltvårdskonsulenten vid Jägarnas Riksförbund, Ulf Kallin, ger debatten en ny infallsvinkel:
– Att använda hagelvapen vid eftersök på varg är perfekt - det är vanligaste vapnet när vargar avlivas från helikopter. Eftersök är väldigt speciella situationer, som ofta kräver vapen som kan avlossas på pass med korta skjutavstånd och i snårig vegetation. Med rätt skjutavstånd är hagelvapnet mycket effektivt, säger Ulf Kallin.
Han pekar på att varg jagas just med hagel i andra länder, exempelvis Finland, och att klass 1-patronens effektivitet vid vargjakt ifrågasätts.
– Det pågår diskussioner, om inte en klass 1-kula egentligen är för hård för ett så pass litet vilt som vargen. Den "svampar" inte upp ordenligt och ger inte den kraftiga penetration som man vill ha vid ett jaktskott. Klass 2, och därmed hagelvapen, kan vara effektivare. Det behöver utredas, säger Ulf Kallin.

”Vill ha bort mänsklig jakt” 
Han är också kortfattad när det gäller den SRF-kritik som Jan Bergstam framför, att jägarna avrättat en livsduglig varg.
– Kontentan av hans resonemang blir att allt vilt som trafikskadas, under 2010 var det drygt 47000 viltolyckor, veterinärbesiktas. Men vem tar ansvar om en påkörd varg blir halt och inte kan jaga på vanligt sätt? Jag ser det här utspelet som ett led i SRF:s kampanj - de vill ha bort mänsklig jakt överhuvudtaget, säger Ulf Kallin.
Det finns fler som tycker att Rovdjursföreningens och Bergstams utspel på sikt leder till orimligheter.
– Det inträffade en motsvarande händelse i Norge. Där stod poliserna och tittade på en påkörd varg som sparkade med benen i luften i 45 minuter. De avlivade inte vargen utan var upptagna med att ringa till motsvarigheten till svenska Naturvårdsverket, säger länsstyrelsens naturbevakare i Värmland, Per Larsson. 
Han deltog i slutskedet i eftersöket på den trafikskadade vargen och kallar det hela ”en nödvändig avlivning”.

Står förbundsledningen bakom? 
Vad säger man då inom högsta ledningen för Svenska Rovdjursföreningen? Ordförande Roger Olsson har inte satt sig in i fallet och vill därför inte bedöma Jan Bergstams utspel.
– Han är sedan någon vecka tillbaka vår regionansvarige i Värmland och ska uttala sig för föreningens räkning. Jag måste sätta mig in i fallet, om jag ska kunna bedöma vad som sagts i ärendet. Men jag utgår ifrån att Jan Bergstam uttalar sig på ett sätt som vi inom föreningen kan stå bakom, säger Roger Olsson.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

16. akela

2011-02-16 10:55

Du har aldrig sett ett skadat djur försöka ta sig undan märker jag. Även ett djur med ett ben avslaget kan korta stunder nå hög hastighet. Om det sen rör sig i täta snår, vilket det oftast gör, blir skottillfällena få och svåra.
Häng med på nåt eftersök nån gång om du törs över snöplogkanten och framförallt orkar hänga på. Efter en sån resa tror jag du kommer att lovprisa jägare, som tar sig an dessa uppgifter.
För att få slut på alla illvilliga inlägg vore det kanske bäst att jägarna helt avstår från eftersök på trafikskadat vilt och överlämnar detta till förödarsidan. De verkar ju veta bäst.

15. Utanför 5.1

2011-02-16 09:39

Akela! Hur många träff har du i 5.1 och hur många utanför 5.1 har du på skjutbanan? Vär förberedd och duktig som du är.
Andra är ju inte så duktiga.

14. Träffsäkerhet?

2011-02-15 22:44

Hur står det till m eftersökarnas skjutkunskaper och träffsäkerhet?
1 skott borde räckt.

13. Svar till Ekholm

2011-02-15 19:12

Jag har själv deltagit vid eftersök i tre dagar på skadat rådjur, med fenomenale strävhårstaxen Ruff. Vi lyckades hitta rådjuret som visade sig ha ett bakben som var av. Det har alltså inträffat. Pläderar du för att eftersöken ska avbrytas tidigare?
Hela frågans kärnpunkt är om jägare är kallblodiga typer som struntar i hur levande varelser mår, eller om det i själva verket handlar om att vi bryr oss.
Vad tror du?
Och framförallt: Bryr du dig om enskilda individers lidande?

12. Låt SRF sköta eftersök på trafikskadade rovdjur.

2011-02-15 19:11

De har säkert kunskapen att se om ett rovdjur är svårt eller lätt skadat,om inte har de säkert förmågan att locka in djuret med korv så att man kan undersöka djuret.
JB har absolut inget förtroende kvar!
Jakt är jakt där man ger djuren en chans att klara sig,ett eftersök är något man gör för att korta djurets lidande lidande så fort som möiligt för man ges ofta inte många skott chanser på ett djur som är skadat!

11. Hur kan två tidningar ha så olika svar undrar!

2011-02-15 19:10

http://www.dn.se/nyheter/sverige/trafikskadad-varg-skots-flera-ganger
Se länken !
Varför ska ja tro mer på eran länk att jakten gick så korekt till ??
Ja tycker det verkar konstigt
mvh Tommy

Svar:
Om du misstror vår rapportering får du ringa de inblandade och kolla. Jag kollade och artikeln återger vad jag fann.

Mikael Moilanen, reporter

10. Salis

2011-02-15 16:36

Intressant fråga:I Sverige gäller klass 1 vapen. Jag är också nyfiken på vad Lst avänder för ammunition till hagelskyttet från helikopter. Jag fick lära mig på en vargjaktskurs att i Ryssland använder dom ryska yrkesjägarna grova hagel med minst 6 m/m i diameter.Dom har också någon kulpatron typ Brennecke/slug i fickan som reserv ifall skotthållet skulle bli längre.En drilling är tveklöst bäst. Två pipor hagel och en pipa för kula på lite längre håll.Men detta gäller i Ryssland där dom har lång erfarenhet av vargjakt...

9. anders ekholm

2011-02-15 16:36

Nej det gör man vanligtvis inte,anledningen är att man släpper hund på älg och rådjur.
Var det några fler oklarheter herr Ekholm?

8. Bara en fundering

2011-02-15 16:16

Hur länge pågår ett eftersök på annat trafikskadat vilt som älg och rådjur innan man ger upp? Håller man på i tre dagar? Knappast.
Hur snabbt friskförklarar man en påskjuten björn som bomskott. Håller man på med eftersök i tre dagar? Knappast.

7. Ska allt trafikskadat vilt veterinärbesiktas?

2011-02-15 13:39

Så otroligt dumt frågat " ska allt trafikskadat vilt veterinäbesiktigas "
Alla utrotningshotade djur i sverige, ska kollas upp av SVA, om tjuvskytte antas !!!
Jag är inte emot all jakt, men när rädslor o hat ger sådana konsekvenser, som att skjuta av skyddad rovdjur, då blir man förbannad !!!!
Allt ert hat grundar sig på okunskap om rovdjuren, och hur man skyddar sig emot dem.
Naturligtvis ska närgånga vargar skyddsjagas, de är oftast sjuka på något sätt.
Vargen ska lära sig att vara rädd för människan, och då finns det olika medel att tillgå, istället för att utrota dem.
Jag bor mitt i ett vargrevir, är aldrig rädd när jag vistas i skogen med mina hundar, som för springa lösa.
Skulle mot förmodan mina hundar bli anfallna, så är det INTE vargens fel , utan mitt !!
Vi ska inte kräva att djuren ska rätta sig efter oss, utan det är tvärtom.

6. En fråga till Redaktören

2011-02-15 13:36

Hur avlivas vargar från helikopter? Om jag inte är fel underrättad så använder LST Jämtland hagelvapen med sk varghagel då de avlivar vargar på Naturvårdsverkets uppdrag!
Då jag i artikeln kan finna att förbundets jurist inte kan svara på frågan så bör det belysas enligt min uppfattning.
Tack för en bra webbtidning

5. SRF hetsar mot jakt och jägare

2011-02-15 13:35

Jan Bergstams utspel ligger helt i linje med Svenska Rovdjursföreningens strategi. De hugger på allt för att misskreditera jakt och jägare, de drar sig inte för att agera med rena lögner. SRF är en liten extremistorganisation, med mellan 3500-5000 medlemmar (siffran inte offentlig). Studerar man deras stadgar framgår det klart att det är föreningspiskan som gäller, medlem med något avvikande åsikt utesluts med omedelbar verkan.
Den 4 februari besökte jag ett offentligt möte kallat ”ett samtal kring vargen” arrangerat av SRF med efterföljande debatt. I panelen på totalt sex personer satt bland annat Jan Bergstam som en av två representanter för SRF. Det var beklämmande att se/höra deras agerande i jakten på jägarskalper. Bergstams osanningar kryddades med kollegans avundsjuka på jägarnas viltfyllda matbord.
Vem äger egentligen de vilda djuren? Var frågeställningen från SRF. Vilda djur ska inte jagas och älgen ska vara kvar i skogen och där ingå som delikatess på vargens meny.
Som Jan Bergstam framställer det skulle eftersöksjägarna i Östmark läst obduktionsprotokollet från Statens veterinärmedicinska anstalt innan de beslutade avlivade vargen. Hur skulle de gått till, vargen gick ju skadad i skogen? Skadan var inte dödlig men på sikt kunde den blivit det och under tiden hade vargen plågats. Av situationen att döma i Östmark var det lätt och dra slutsatsen att vargen ådragit sig inre skador, blödning i nos och mun kan vara ett tecken på detta.
Det sitter i ryggraden hos jägarna att så snabbt som möjligt avkorta livet för ett skadat djur, oavsett hur skadan uppkommit.
Bara att hoppas Jan Bergstam lär av misstaget, det är trots allt inte fel att ha lite kunskap innan man uttalar sig. Men det är väl att hoppas på för mycket, jägarkåren kommer säkert att vara måltavla för fler osanna och ogenomtänkta påhopp från SRF.

4. Livskraftig dvärgbandmask mha vargen?

2011-02-15 11:38

Nu när ett antal vargar går omkring med rävskabb, så undrar man hur långt steget är till att den blir smittad av dvärgbandmask och sprider denna från vargrevir till vargrevir.
Kommer vi att få en stark livskraftig dvärgbandmask mha vargen, precis som Naturskydds/Rovdjurs föreningen vill ha det med vargen?

3. Otroligt

2011-02-15 11:38

Ska vi ha massa skadade djur som lider onödigt länge bara för principens skull. Det här liknar ju rena rama lekstugan. men det är klart. Korpen och andra asätare kommer ju att må gott.
Det kommer också att skapa många nya jobb, men på djurens bekostnad.

2. Ännu en anledning

2011-02-15 11:38

Ännu en anledning för den annars så djurvänliga jägargruppen som tar såväl sitt som samhällets ansvar och förkortar lidandet för skadade djur. Inte ens en lus som skadats vid andra tillfällen än vid jakt ska eftersökas av jägare så kanske vi kan få lite sunt förnuft och ordning hos allmänheten.

1. SRF

2011-02-15 11:38

ja den "forening" kan vel stå bak um alt, bara jagare blir miskrediterat, och kalls mørdera av oskyldiga djur. Ni får f..nme læsa på i den "forening", ni har ingon berettigelse overalls.Løgn på løgn och okunnskab, der er ni mestre!!

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsZaim
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsEngelsons