• Älgskadefondsföreningen

Ska flyttvargen valpa bland renarna?

AktuelltPublicerad: 2012-10-26 22:05

Den finskryska flyttvargen har sällskap av en hane i Junseletrakten. Det visar DNA-analyser som länsstyrelsen i Västernorrland låtit göra, skriver allehanda.se

Flyttvargen dök upp i renskötseområdet i norra delen av Västernorrland på vårkanten. Det var hennes tredje vandring rakt rakt upp i renskötseområdet, efter att samhället försökt flytta henne tre gånger till vargzonen i Mellansverige.
Hon har flyttats eftersom hon är en invandrare från öster och är så kallat genetiskt viktig.

Nu har länsstyrelsen funnit att hon går tillsammans med en hane och att de bildat revir i området. Till våren kan det alltså bli vargvalpar.


NVV:s tjänstemän avgör
– Under november eller december kommer vi att flytta ned renarna till vinterbetena igen och då kan vi inte ha varg i området. Det är bestämt att det inte får finnas vargrevir i renskötseområdet och nu för vi för en dialog med länsstyrelsen. De får ta bort vargarna, sa ordföranden i Voernese sameby, Tomas Kristoffersson, i Jakt & Jägare den 16 oktober.

Vilhelmina södra sameby har också vinterbeten i området. Nu ligger bollen hos Naturvårdsverkets tjänstemän, som ska avgöra de båda vargarnas vidare öden. Länsstyrelsen i Västernorrland har ingen beslutanderätt eftersom länet inte har en fast vargstam.
Djuretiska regler tillåter inte att flyttvargen sövs en gång till.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

18. 11:an

2012-10-30 08:44

I din text kan vi läsa att denna bastard är genetisk! Följdfrågan till dig är då: dom andra vargarna då har dom ingen gen? Då kan vi ta bort dom eller?

17. Regeringsbeslutet

2012-10-29 13:28

Om inga etablerade eller ev misstänkt etableringar inom renbetesområde får ske måste var det som är allena rådande och det är länsstyrelsen som skall (tyvärr med facit i hand) hanterar saken ifråga och skall se till att avlägsna ev vargar, att åsidosätta detta är rent tjänstefel och borde kunna beivras.

16. Bia

2012-10-28 16:45

Läs vad Mats skriver. Jag tror att man försöker lösa detta med judaspengar eftersom man vill ta en bit i taget som brukligt. Det går alltid att ta av skattemedel för att förtrycka människor på olika sätt och den dagen sanningen kommer ifatt finns det andra att skylla på. Håller helt med Mats för det finns många orsaker till att man vill begränsa samernas rättigheter och vargen är då ett effektivt redskap.

15. Svar till "vargtiken susi"

2012-10-28 09:46

Det är bra att människor engagerar sig i miljöfrågor men det gäller att sätta sig in i hela problematiken.
När det gäller frågan om att samerna kan flytta sina renar någon annanstans är det inte så enkelt. Renens vinterbete består av marklavar och hänglavar. Den är för övrigt det enda djur som nyttjar denna ekologiska nisch. Som det är i dag är rennäringen hårt trängd av skogsbruk, mineralutvinning och kraftbolag.
Detta gör att deras valmöjligheter av områden för vinterbete har minskat och fortsätter att minska med rasande fart. När det gäller skogsbruk måste skogsägarna samråda med samerna enligt FSC- kriterierna för miljövanligt skogsbruk. Detta innebär dock inte att samerna kan totalstoppa avverkningar men de kan förflyttas i tid. När det gäller marklavar som är renens huvudföda så växer den väldigt långsamt och försvinner ofta efter en avverkning. Sen tar det flera decennier innan den återetablerats. För hänlavar är det ännu mer problematiskt och i framtiden kommer de med nuvarande skogsbruk endast att finnas i orörda skogar och skogar skötta med kontinuitetsskogsbruk. Med dagens krav på avsättningar och andel kontinuitesskog innebär det max 15% av arealen!
Skogsbruket har nu till och med börjat med försök på att plocka lav på ett ställe och så på ett annat.
Vad jag vill komma till är att det är inte så enkelt att flytta renarna till en annan plats. Det måste ju vara en plats där det finns mat och även om man flyttar är sannolikheten stor att vargarna hittar dom ändå.
Sen håller jag med dig om att denna vargtik har kostat miljoner och hela vargprojektet har nog kostat miljard belopp. Det är pengar som skulle ha gjort stor nytta för den biologiska mångfalden om de använts till att skydda skogsmiljöer och miljövänligare skogsbrukssätt istället.
Samernas rättigheter som naturbefolkning har faktiskt lett till en viss begränsning av exploateringen i känsliga skogsmiljöer.
Så om du verkligen är miljövän slå inte på samerna. Inte heller på lokalbefolkningen som genom att hålla betesdjur, bevarar det öppna landskapen runt byarna och den biologiska mångfalden som är knuten till hävdade marker.
Inrikta dig istället på att sätta dig in i vad skogsbolag, kraftbolag och gruvbolag håller på med. För genom att hävda vargens rätt före allt annat går du faktiskt deras ärende. De kan genom ett hårt rovdjurstryck få bort samer och lokalbefolkning som kan ha invändningar på deras markanvändning.
För vad hjälper ett antal vargar naturen i ett plantageskogslandskap med uppdämda vattendrag, jättestora dagbrott och vindkrafts-industriområden på varje höjdläge?

14. Här drar vi gränsen!

2012-10-28 09:43

Det ska inte finnas varg i renland Punkt! Om detta inte följs finns ingen trovärdighet kvar. Skjut nu och visa att det finns en förvaltning.

13. Carina...

2012-10-28 09:43

bättre skjuta bort den då sparar vi många sköna tusingar o besparar samerna massa arbete med att flytta sina renar ...föresten vart ska dom flyttas, Stureplan?

12. Vargcirkus

2012-10-28 09:42

HejTycker du att vi skall ge upp samekulturen, vem är du som vill bestämma detta, hur gammal är denna kultur?

11. vargtiken susi

2012-10-27 23:26

denna varg är genetisk skjuter ni denna varg kommer jag att ta till strid kommer att anmäla alla inblandade även samer hon har kostat milijoner då ska inte samerna bestämma detta dom kan flytta sina renar nån annan stans nu får det banne mej vara nog

10. Företräde för lokala näringar!

2012-10-27 23:25

Inte mycket att fundera omkring. De lokala näringarna måste ha företräde.Det är ju inga som helst unika djur vi pratar om ? Vargar finns i tiotusentals österut. Fungerar aldrig att vi människor skall "in o peta". Dessutom inte ekonomiskt försvarbart. Tillhör själv de människor som fått min vardag helt förändrad med vargar hela tiden i mina marker. Barnen törs inte rida ut längre efter skogsvägarna. Att hålla djur för bete runt husen inte tänkbart längre. Önskar ingen annan denna verklighet.

9. hmmm

2012-10-27 19:02

"Nu ligger bollen hos Naturvårdsverkets tjänstemän, som ska avgöra de båda vargarnas vidare öden. Länsstyrelsen i Västernorrland har ingen beslutanderätt..."
Är det det som kallas ökat regionalt inflytande???

8. Samernas makt

2012-10-27 16:48

Skulle södra Sveriger djuruppfödare ha samma pondus som samerna skulle ingen varg finnas.

7. Dessa vargar och dessa renar

2012-10-27 13:41

Varför inte göra som Norge och införa en 5 mil bred vargzon från gränsen mellan Sverige och Norge. Då skulle vargarna få ett 10 mil brett bälte utefter gränsen att röra sig på. Skulle även finnas fjäll kvar för renarna att gå på. Har Norge kunnat genomföra det med sina lösgående fårflockar ska väl vi kunna göra det med. Renarna går ju flytta om det är så att deras mark befinner sig inom zonen och det inte går att vakta dem.

6. Principiellt viktigt beslut

2012-10-27 13:41

Jakt & jägare, var god och följ upp detta ärende noggrant.
Ett oerhört viktigt beslut som ska tas. Kommer att vara praxis för framtida beslut när varg finns i renbetesland.
Vi kan under inga omständigheter tillåta varg eller i synnerhet föryngring av varg i dessa områden där renar betar! Med anledning av att denna rysstik nu flyttats tre gånger och enligt policy hos naturvårdsverket inte ska flyttas ytterligare gånger, finns ingen annan utväg än skyddsjakt.
Oerhört intressant att se vilket beslut Naturvårdsverket fattar i frågan.

Följande är hämtat från Naturvårdsverkets hemsida:
"Varför beviljar ni skyddsjakt på genetiskt värdefulla vargar?

- I vissa situationer saknas andra alternativ som till exempel att flytta vargen. Det ställer högre krav att bevilja skyddsjakt på en genetiskt värdefull varg men de är inte undantagna från möjligheten till skyddsjakt. Om vargen gör stor skada är det möjligt att bevilja skyddsjakt."

Länk: http://www.naturvardsverket.se/sv/Start/Naturvard/Jakt-och-vilt/Viltforvaltning/Regeringsuppdrag-om-vilt/Regeringsuppdrag-om-vargflytt-2010/Fragor-och-svar-om-flytt-av-genetiskt-viktiga-vargar/

5. Bra jobbat NVV..

2012-10-27 13:41

Det är en delikat sits de satt sig i, vargvurmarna på NVV, för hur de än nu gör med detta vargpar så blir det fel åt något håll, jag avundas dem inte de beslut de måste fatta, men jag tycker inte det minsta synd om dem heller, då de själva har bäddat för det här.
Man kan ju hoppas att de lär sig något av det i alla fall, fast jag tvivlar..

4. Indianer

2012-10-27 13:40

Få se nu om vi Svenskar civiliserade går 100 år drygt tillbaka i tiden, bryter alla gamla lagar å löften? Eller är vi inte ett dugg bättre än den vite Hen som utrotade Indianen å dennes sätt å leva! Skulle bli väldigt förvånad om helikoptern klipper denna olovliga varg, men det vore dödsdomen för regering å riksdag om den tillåts få en vargföryngring i renbeteslandet, hoppas så vi kan gå vidare till Europa domstol om angrepp mot naturbefolkning!

3. Nähä!

2012-10-27 13:40

Mig veterligen har väl visst västernorrland en fast vargstam! Den är dock turligt nog lite mindre än på andra ställen än men ett 15 tal vargar vet jag ju finns bara i trakterna runt Ånge fast ingen från länsstyrelsen duger till att fastställa att så är fallet! Nä håller helt med nr 1 att det är dags att sluta att dalta och börja skjuta istället..

2. Värdet ?

2012-10-26 23:08

Att 50% laika är värd så mycket pengar. Under forskarnas långa lärotid kanske det är bra och börja med hybrider och förstoringsglas. Vid finsk-ryska gränsen skjuts hybrider fortast möjligt...? Svenska forskare lägger ner 10-tals miljoner, var ska det sluta ?

1. beslut finns redan

2012-10-26 22:25

regeringsbeslutet finns redan på att revirbildning inte får ske så det är bara skjuta

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsZaim
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsFähallen Jakt AB