• Pinewood

Skåne laddar för mårdhundsinvasion

AktuelltPublicerad: 2009-09-29 11:29

Om mårdhunden inte stoppas snabbt i Danmark är risken stor att den sprider sig till över till Sydsverige. Och då blir det problem.
– Läget är allvarligt, säger Per-Arne Åhlén, som leder det så kallade mårdhundsprojektet på uppdrag av Naturvårdsverket.

Mårdhunden är en främmande art för Europa som orsakar stor ekologisk skada i de länder där den etablerat sig. I Sverige har mårdhunden bara förekommit sporadiskt hittills men de senaste åren har antalet observationer ökat markant. Denna ökning är sannolikt en effekt av en rad milda vintrar.
Forskare vid Statens lantbruksuniversitet, SLU, har på uppdrag av Naturvårdsverket utvecklat och testat metoder till ett varningssystem som ska upptäcka invandrande mårdhundar. 


Mer än 50 mårdhundar avlivade
Hittills har forskarna med hjälp av jägare och allmänhet kunnat bekräfta och avliva mer än 50 mårdhundar i norra Sverige.
Sverige har i ett flertal internationella konventioner förbundit sig att förhindra, utrota eller kontrollera de främmande arter som hotar ekosystemen. Det är huvudskälet till att Naturvårdsverket satsar på att stoppa mårdhundens etablering. Mårdhunden blev en gång förflyttad 700 mil av mänsklig hand, från östra Asien till västra delarna av före detta Sovjetunionen, där den frisläpptes som ett nytt pälsvilt.

Tolv  föryngringar i norra Sverige
Pilotprojektet har visat att det vandrar in fler mårdhundar än vad som tidigare var känt. Belägg finns nu även för tolv föryngringar av mårdhund i Sverige under år 2008. En överraskning är att mårdhundarna tycks röra sig över ett mycket större område än forskarna tidigare känt till.
I Finland är stammen stor. 
Årligen skjuts det nu omkring 130 000 mårdhundar. Djuren sprider sig framför allt via Torneå till Haparanda och från Vasa över till Holmön och Västerbottens fastland. Problemet just nu är att Sverige riskerar att få en ny invasion av mårdhundar. Och nu kommer hotet söderifrån.

Etablerad i Danmark
– I Danmark har mårdhunden redan etablerat sig. Vi vet att 25 djur skjutits eller blivit påkörda på Jylland. Det strömmar hela tiden in rapporter om iakttagelser till danska naturvårdsmyndigheter, så risken finns att mårdhunden spridit sig till öarna också, säger Per-Arne Åhlén, en av projektledarna för mårdhundsprojektet.
Får inte Danmark snabbt bukt med utvecklingen så ligger södra Sverige mycket illa till enligt experterna.

Simmar lätt över Sundet
– Mårdhunden simmar lätt fem kilometer över öppet hav. Och blir det en invasion söderifrån stoppar vi den inte i första taget, säger Åhlén. Det bästa är om danskarna lyckas utrota den snabbt. Och vi är beredda att hjälpa till med vår kunskap.
I Norrland har mårdhundsprojektet med framgång lyckats att ta fram metoder för att spåra upp djuren med tekniska hjälpmedel. Ett exempel är att förse vissa med radiosändare och sedan följa dem till andra mårdhundar. De är sociala djur som gärna håller ihop.

Kan sprida dvärgbandmask
– Risken för utbredning söderifrån ser jag som mycket allvarlig. Den största faran är att mårdhunden sprider dvärgbandmask, en parasit som faktiskt kan vara dödlig för människor. För bärplockare innebär den ett allvarligt hot eftersom parasiten följer med djurens avföring och fastnar på bären, förklarar Per-Arne Åhlén.
Får parasiten fäste i Sverige så riskerar både våra rävar och hundar också att bli smittade. Då kan problemen bli mycket svåra att bemästra.
Forskarna vet också att mårdhunden sprider rabies. Men den sjukdomen är under relativt hygglig kontroll i Europa och anses därför inte som ett akut hot i vår del av världen.

Sällsynta fåglar hotas
Men det är inte bara mårdhundens smittorisker på människor och husdjur som oroar.
– Skulle den etablera sig i Skåne och övriga Sydsverige så kan man räkna med att ett antal sällsynta fågelarter kommer att stryka med. Detsamma gäller ett antal groddjur som mårdhunden gärna äter. Så enligt de konventioner som Sverige skrivit på så måste vi göra allt för att utrota arten i Sverige. Mårdhunden hör inte hemma i vår fauna, kommenterar Per-Arne Åhlén.
Närmast ska mårdhundsprojektet samarbeta med länsstyrelsen i Skåne och med skånska jägare för att förbereda sig på en eventuell mårdhundsinvasion. Ännu har dock inga säkra observationer gjorts av mårdhundar i södra Sverige.

Mårdhunden är en duktig simmare

Årligen skjuts det cirka 130 000 mårdhundar I Finland.

Mårdhunden (Nyctereutes procyonoides) lever i par och håller samman i familjen med ett hemområde på mellan tre och åtta kvadratkilometer. Den blir 45-70 centimeter lång, med en 13-25 centimeter lång, yvig svans därtill.
De är duktiga simmare och håller helst till i närheten av våtmarker, gärna med tät vegetation. Mårdhunden har vintersömn. Idet kan vara i rävlyor och ihåliga trädstammar, men speciellt använder den grävlinggryt.
Mårdhunden är utpräglat nattaktiv och är relativt skygg. Den trycker i stället för att fly när den störs. Den äter i stort sett allt den kommer över, exempelvis små däggdjur, fåglar, ägg, amfibier och olika typer av växtplantmaterial.
De har en hög fortplantnings- och spridningspotential och kan få sex–-20 ungar i en kull, men i genomsnitt runt åtta-tio. Ungarna lämnar uppväxtområdet redan första hösten. Mårdhundens livslängd är tre-fyra år.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

12. KG

2009-10-03 23:51

inte så konstigt att du inte blir klar över hur de tänker...
de tänker inte alls,då skulle de nämligen inte resonera som de gör...

11. Meeen... så söta de är...

2009-10-02 11:58

VAR finns alla rovdjurskramare? Ser de inte att det är ett gulligt rart rovdjur? Det har till och med tagit sig hit för egen maskin, till skillnad ifrån vargen. Sjukdomarna de kan föra med sig är densamma som för vargar. Så varför hörs inget krav om jaktförbud? Varför ses inga protestlistor?
De borde ha mer rätt att vara här i Sverige med tanke på att de tagit sig hit på egen hand. Vargen var utrotad och hör inte heller hemma här. Är det storleken det hänger på?
Lodjuren är tillräckligt stora. Jag antar att mårdhunden är mindre. För liten och för ofarlig för människan. Den innebär ingen fara alls för landsbygsdbefolkningen.. och därför ska den bort?
Är det kanske glesbygdsbefolkningen som stadsborna försöker utrota genom stora rovdjur?
Det ska göras omöjligt för människor att bo på landsbygden, som blir ett stort naturreservat? Jag blir aldrig klar över hur rovdjurskramarna tänker. Uppenbart är i alla fall att de INTE är djurvänner.

10. Skottpengar.

2009-10-01 11:52

JRF föreslog i en skrivelse 090408 Naturvårdsverket att se över möjligheten att införa skottpengar om 500 - 1 000 kr på mårdhund. I svarsskrivelse 090821 svarade Naturvårdsverket att de beslutat föra frågan om skottpengar vidare till Mårdhundsprojektet. Något besked från projektgruppen har ännu inte kommit.

9. Var är ornitologerna?

2009-09-30 10:44

Det är ju i första hand deras bevingade älsklingsdjur som är i farozonen. De borde mangrant ställa upp, ta jägarexamen, ordna fällor osv. Resurser finns ju hos medlemmarna. De kan åka över hela Sverige efter ett SMS för att sätta ett kryss i sin lista på observerade fågelarter. Inget fel i det, en trevlig hobby. Men klaga inte på jägarna som vill skydda sina intressen för att sedan skrika på hjälp från samma kår när man själv blir drabbad.

8. Samma skit

2009-09-30 09:56

Både varg och mårdhund sprider samma parasiter som vi hittills förskonats från i Sverige. Båda arterna har stor negativ inverkan på vår fauna och båda arterna bör därför behandlas på samma sätt, dvs. på det sätt som Naturvårdsverket här föreslår för mårdhunden. Det är konsekvens och logik!

7. Vad håller vi på med?

2009-09-30 09:14

Det är på tok för mesigt i jägarkåren som gång på gång blir överkörda av regering, länsstyrelse och naturvårdsverk. Vi ska sköta eftersök på trafikskadat vilt, oftast nattetid, vi ska göra spillningsinventeringar på älg, björn mm. Dags att sätta ner fötterna nu och låta myndigheterna sköta sånt själva. Det är alledes för många personer som blir UTNYTTJADE av myndigheterna.
Å så detta liv om mårdhunden när vargen är ett långt allvarligare problem när det gäller livskvalitén för oss som bor i vargområdena.
Skärp er i jägarkåren nu och säg nej!

6. Varför då dessa karantänsbestämmelser?

2009-09-29 23:29

Om nu rabies anses vara under sådan kontroll varför är det då nödvändigt att tvingas till en lång och dyrbar procedur för att ta med sig sin vän på semesterresan?

5. Jag tar också mårdhunden

2009-09-29 23:29

I Jämtland istället för den Varginvasion som nu är i Framförallt Strömsundskommun.
Vargen ploppar upp som flugsvampen just nu.

4. Byte???

2009-09-29 23:28

Gör ett byte med länsstyrelsen.....
1 död mårdhund i utbyte mot en död varg,
jägarna måste säga ifrån,när det gäller mårdhund då duger vi men när det gäller varg h-vetet..

3. Skillnad

2009-09-29 18:25

Varför är det farligare att smittas av dvärgbandmask eller rabies av en mårdhund än en varg?

2. Detta problem löser vargen

2009-09-29 16:22

Mårdhund är säkert bra och nyttig föda för vargen.

1. Konstigt

2009-09-29 15:48

De är konstigt att man i Sverige är så rädd för mårdhunden och alla "sjukdomar" den sägs bära på. När man står med öppna armar ifall de var en varg som kom över gränsen.
Ingen i mina trakter har slutat plocka bär eller svamp trots relativt stor mårdhundsstam, dom har sina "toaletter" där dom skiter gång på gång.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsZaim
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB