• Älgskadefondsföreningen

Skånevarg nästa rättsliga långbänk

AktuelltPublicerad: 2013-09-19 19:01

Naturvårdsverket fortsätter strida i rättsinstanserna för att få avliva skadegörande vargar. Nu vänder sig verket till Kammarrätten för att få genomföra skyddsjakt på den fårdräpande vargen i Skåne.

Efter att vargvänner överklagat stoppade Förvaltningsrätten först den Skånska skyddsjakten omedelbart. Sedan återkom rätten med sin slutliga dom och där upphävde man verkets skyddsjaktsbeslut med motiveringen att andra förebyggande åtgärder inte prövats i tillräcklig omfattning.

Förvaltningsrätten höll med Naturvårdsverket om att det sannolikt var en och samma varg som utfört alla angrepp på fårbesättningar. Rätten höll också med att avlivning av den vargen inte äventyrade uppträtthållandet av gynnsam bevarandestatus för vargen i Sverige.


"Allvarligt"
Däremot menade rätten alltså att man inte provat tillräckliga med förebyggande insatser. Det vill Naturvårdsverket nu att Kammarrätten prövar.

– Kan vi inte använda skyddsjakt så får det konsekvenser för arbetet med att förvalta viltet och för de människor som är drabbade. Som läget är nu är verktyget förlamat. Det tycker vi är allvarligt, säger Gunilla Ewing Skotnicka, sektionschef på Naturvårdsverket, i ett pressmeddelande.

Ett 30-tal får har dödats och skadats i de skånska vargattackerna den senaste tiden.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

18. NV trotsar FR?

2013-09-22 10:54

Så kan bara SR, SVT ocd Aftonbladet skriva.
Det är ett helt nytt beslut fattat på nya fakta.
Om NV hade fullföljt det gamla beslutet hade det varit domstolstrots! Däremot polisen i Härjedalen ägnar sig åt domstolstrots när man inte lyder kammarrätten.
Är alla journalister okunniga eller ohederliga?

17. Förvaltningsrättens UPPGIFT?

2013-09-21 21:43

Med alla resultat i Förvaltningsrättens beslut, kan man fråga sig deras uppgift rättsligt. Jag förstår inte att deras beslut alltid, ser så ut, går emot Fattade beslut. Detta gäller inte bara Vargfrågor.

16. Kommer någon och i så fall vem

2013-09-20 16:56

att överklaga?
Jag är inte så säker jag....
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=101&artikel=5652286

15. Förvaltningsrätten

2013-09-20 16:55

Det är nog nästa motståndsnäste efter rovdjursföreningen, måste vara något lurt med dom som sitter där. Dom ser inte ett dugg till dom drabbade.

14. #8

2013-09-20 15:56

Men det gör departementet, skiter i det alltså. Tålamodet med NV:s bristande objektivitet i vargfrågan är slut. Det är bl a därför det i rovdjursproppen föreslås att skyddsjaktbeslut ska fattas av Lst. En i sådana sammanhang mycket tydlig signal från departementet. Politiker har ofta väldigt lite tålamod med tjänstemän som får dem att se dumma ut inför väljarna, särskilt ett valår.

13. Låt

2013-09-20 15:56

denna stackars varg som berikar vår natur leva och föröka sig i Skåne.
Det är bättre att börja ta bort vargen där dom ställer till med en massa oreda i flera år.

12. Egen medicin smakar BÄST ! ! ! !

2013-09-20 15:56

Med stor respekt för dom drabbade länen som idag hyser varg på ett eller annat sätt.
Så det spelar egentligen ingen roll om vad Gunilla Ewing Skotnicka tycker om beslutet i domen.
"– Kan vi inte använda skyddsjakt så får det konsekvenser för arbetet med att förvalta viltet och för de människor som är drabbade. Som läget är nu är verktyget förlamat. Det tycker vi är allvarligt, säger Gunilla Ewing Skotnicka, sektionschef på Naturvårdsverket, i ett pressmeddelande."

Men läser man på Naturvårdsverkets egen hemsida, om kriterierna för skyddsjakt står följande att läsa.

Stegvis bedömning av skyddsjakt

En stegvis bedömning om behov av skyddsjakt gör det lättare att se om alla förutsättningar är uppfyllda. När det gäller en ansökan som rör allvarlig skada kan en stegvis bedömning till exempel se ut så här:

1.Är det sannolikt att en allvarlig skada kommer uppstå eller förvärras under rådande förhållanden?
Svar: Nej - ansökan avslås
Svar: Ja - till steg 2

2.Försvårar skyddsjakten upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos arten i dess naturliga utbredningsområde?
Svar: Ja - ansökan avslås
Svar: Nej - till steg 3

3.Finns det en annan lämplig lösning?
Svar: Ja - ansökan avslås
Svar: Nej - skyddsjakt kan medges

Som synes och även kan läsas i domen.
Så har förv-rätten givit sitt medgivande till dom två (2) av tre (3) alternativ.
Sedan så föll det på alternativ tre (3).
Det sista alternativet är det som Nvv själva lutar sig bekvämt på, när dom själva nekar djurbönder skyddsjakt enligt dom domar som meddelats.

Men det bästa vore om VI fick ett rättsligt prejudikat från kammarrätten och som DÅ INTE enbart rör verk och myndigheter.
Utan även oss vanliga djurbönder.
Egen medicin, kanske inte smakar så ändå ? ? ?

11. Spektakel

2013-09-20 12:35

Detta SPEKTAKEL får de lön för! Inte klokt.

10. #8 Mats S Johansson

2013-09-20 12:35

Jo, jag tror också att det gått upp ett liljeholmens för NV, sent omsider. Deras ambition med att överklaga är säkert ärligt menad. Och precis som ler jag i mjugg när deras gamla argument hopp upp och biter dem i baken. Men jag är inte övertygad om att det är rätt taktik att överklaga den här domen. Den ska bedömas efter de ursprungliga förutsättningarna och det finns redan en dom från KR som på dessa grunder håller med FR. Vi behöver inte en till. Bättre fatta ett nytt beslut där man sätter alla klutar till att göra rätt. Vargen i fråga har ju faktiskt visat att NV hade rätt, men det spelar ingen roll för det gamla skyddsjaktsbeslutet.
Konstigt låter det, men så funkar förvaltningsrätt.

9. Skyddsjakt

2013-09-20 10:25

Börja först i dalarna där har de skapat mest skada. Skåne har de ju bara skummat lite på ytan

8. #7 Björn Isaksson

2013-09-20 10:17

Du har givetvis rätt när det gäller den konkreta skyddjakten, men jag har tolkat det här pressmedelandet lite mer generellt.
"– Kan vi inte använda skyddsjakt så får det konsekvenser för arbetet med att förvalta viltet och för de människor som är drabbade. Som läget är nu är verktyget förlamat. Det tycker vi är allvarligt, säger Gunilla Ewing Skotnicka, sektionschef på Naturvårdsverket, i ett pressmeddelande."
En försvårad, eller ett prejudikat i KR mot, skyddsjakt som den beslutats hittills måste vara betraktarsidans ultimata skräckscenario.
Hur många nya delar av Sverige kommer att bli direkt berörda av vargattacker på tamdjur nästa år, och nästa år, och nästa år...?
Hur ska "etablisemanget" kunna stå emot den allmänna opinionen som redan visar tydliga tecken på att svänga utan skyddsjakten som säkerhetsventil?
Återigen. Det är oerhört tillfredsställande att se betraktarsidans vapen explodera i deras egna händer. Jag kan bara beklaga de som under tiden blir direkt berörda av vargens härjningar, men som man säger, "ont ska med ont fördrivas". Har vi bara tålamodet och kan undvika att slåss internt så kommer vargen att göra jobbet åt oss.

Till sist, om det är NVV-taktik eller NVV-oduglighet det skiter jag faktisk i.

7. Hmmm...

2013-09-20 09:19

..., taktik, Mats S Johansson.
Just det här beslutet är ju redan utgånget, så i det här fallet är det meningslöst.
Det vore bättre att fatta ett nytt skyddsjaktsbeslut och lägga till vargens fortsatta härjningar. Sedan måste man låta beslutet gälla i flera månader så att kvarnarna får mala.
Ett beslut från KR skulle bli prejudicerande, det skulle dessutom vara baserat på nuvarande lagstiftning. Det skulle snarare försvåra framtida skyddsjakter, så verket spelar med hög insats. Men det är kanske vad NV:s tjänstemän innerst inne önskar sig.

6. Bevisbördan hos Naturvårdsverket

2013-09-20 09:19

Man kan tycka att domstolen inte fattade ett lämpligt beslut. Men nu är det inte frågan om vad som är lämpligt utan om vad som är lagligt. Givetvis dömer domstolen i enlighet med lagen. Några nya lagar har inte tillkommit. (Även om politiken möjligen kan sägas ha ändrats.)

Domstolen sa att man inte hade kunnat fastställa att tillräckliga förebyggande åtgärder vidtagits. Detta är vad lagen kräver. Domstolen påpekade detta särskilt. Domstolen sa också uttryckligen att bevisbördan för att visa vilka åtgärder som skulle behöva göras ligger på Naturvårdsverket. Om Naturvårdsverket hade masat sig ut och kollat hur enormt mycket som skulle behöva stängslas in så hade skyddsjakt (förmodligen) kunnat beviljas. Men nu hade Naturvårdsverket inte visat det.

Man kan inte skylla en domstol för att de inte dömer en mördare när åklagaren inte gjort sitt jobb och skaffat fram bevis.

Naturvårdsverket kan kan inte klaga över att de är handlingsförlamade och det politiskt olämpliga att inte få jaga (även om det är det) utan de måste helt enkelt göra sitt jobb och plocka fram det underlag som lagen kräver. Jag har tidigare varit skeptisk till klagomålen om inkompetens hos naturvårdsverket, men nu verkar det vara så i fall efter fall.

5. NV i fritt fall

2013-09-20 09:18

NV överklagar av rena prestigeskäl rimligen utan någon utsikt till framgång. Notera att förvaltningsrätten inte uttalat att man motsätter sig skyddsjakt i och för sig utan att NV:s utredning är otillräcklig mot bakgrund av NV:s egna regler. Detta framgår klart i domen och förvaltningsrätten anser med viss rätt att det är rimligt att man gör det. Om det inte var för den ytterligare skada som vargen orsakar under den tid man förlorat pga ren slapphet på NV så är detta ren njutning att se NV i fritt fall. Gör om gör rätt som det heter.

4. #2 Värmlandjägaren

2013-09-19 23:15

Jo, jag tror faktiskt NVV vill ha den här skyddsjakten. Inte för att de förändrat inställning eller för att de vill ha färre vargar, utan för att de inser att utan skyddsjakt kommer allmänhetens inställning till vargen mycket snabbt att bli ännu mer negativ. Hur ska man t.ex kunna underhålla lögnen om att det bara är s.k. problemvargar som tar tamdjur om man inte får skjuta av dem innan de hinner avslöja att det är helt naturliga hungriga vargar.
Jag kan knappt hålla mig för skratt när jag ser vad som håller på att hända.
- Vargen själv avslöjar den ena av betraktarsidans lögner efter den andra.
- "Domstolstaktiken" som sett så framgångsrik ut hittills exploderar i deras egna händer.
- SNF och SRF (och då menar jag inte nödvändigtvis deras medlemmar, utan de som drar i trådarna centralt) som givetvis inser att det är gallimatias att överklaga en skyddsjakt i ett område där befolkningen ännu inte har drabbats lika mycket av vargens härjningar och därför än mindre negativ än i vargbältet, klarar inte längre att kontrollera vad de om möjligt ännu mer extrema organisationerna gör.
Jag kan lova att telefonerna gått varma till Nordulv sedan 450-kiloskvigan blev dödad av varg härom dagen.
Hur var det nu? Har inte Nordulv lovat att överklaga alla skyddsjaktsbeslut? Har ni sett någon överklagan av länsstyrelsens beslut än?

3. En fråga för regeringen

2013-09-19 22:30

Ska djurägare stängsla in sina ägor med 6-7 eltrådar så försvinner allemansrätten all världens väg. Då får Eskil och Lena det lite svårt att hålla sin linje om en levande landsbygd. Det måste bli en ändring och det omedelbart.

2. Krokodiltårar från NVV

2013-09-19 20:58

NVV som drivit projekt varg, som aktivt har bidragit till inplantering av varg får nu låtsas upprört över att alliansvännerna inom SNF m. fl. överklagar de skyddsjaktbeslut som NVV tagit för syns skull. För ingen skall då inbilla mig att det finns någon inom NVV som uppriktigt önskar skyddsjakt. Det är bara ett spel för gallerierna när man sent om sider inser att man inte i evighet kan obstruera mot riksdagsbeslut om rovdjursstammarnas utbredning. Bra om det får gå åt h-e fast vi lär ju inte kunna jaga som tidigare utan nöja oss med paintball och köpekött.

1. ?

2013-09-19 20:57

Vad är då "tillräckligt förebyggande åtgärder"? Vart går gränsen för vad man kan kräva av djurhållare ? Då får man väl ta fram ett klart och tydligt regelverk för detta och har alla åtgärder utförts så ska det inte finnas några hinder för skyddsjakt. Det här är ju ohållbart att en enda liten vargkramare skall kunna stoppa all vettig hantering i frågan. Det lustiga (?) är att vargvärnarna (djurvännerna ??) inte har några känslor och sympatier för tamboskapen och dess lidanden !

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsJohn Deere