– Polisen kan bli tvungen att följa med en eftersöksjägare ut till olycksplatsen och varna trafikanterna med blåljus om det är dåliga väder- eller trafikförhållanden för polisen bär ansvaret för att för att eftersöksjägarna kan arbeta säkert.
Det säger Maria Funcke, arbetsmiljöinspektör vid Arbetsmiljöverket i Jönköping, som utrett olyckan då en jägare trafikdödades under ett eftersök.

" /> Skärpta krav för polisen vid eftersök
  • Älgskadefondsföreningen

Skärpta krav för polisen vid eftersök

AktuelltPublicerad: 2012-04-27 10:21

– Polisen kan bli tvungen att följa med en eftersöksjägare ut till olycksplatsen och varna trafikanterna med blåljus om det är dåliga väder- eller trafikförhållanden för polisen bär ansvaret för att för att eftersöksjägarna kan arbeta säkert.
Det säger Maria Funcke, arbetsmiljöinspektör vid Arbetsmiljöverket i Jönköping, som utrett olyckan då en jägare trafikdödades under ett eftersök.

Det var i oktober som den kvinnliga eftersöksjägare hade kallat till en viltolycka i närheten av Habo väster om Jönköping.
Trafiken på det aktuella vägavsnittet var den här kvällen ovanligt tät på grund av att en annan väg i närheten stängts av och att all trafik leddes förbi olycksplatsen.
Exakt hur olyckan gick till är oklart men klart är att eftersöksjägaren träffades av backspegeln och det påbyggda skåpet som stack ut en bit från karossidan på en mindre skåpbil.
– Föraren hävdade att han blev bländad av någonting och såg aldrig att han körde på jägare utan hörd bara en duns, berättar Maria Funcke.

Polisen ansvarig för arbetsmiljön
Arbetsmiljöverket slår i sin utredning fast att det är polisen som bär arbetsmiljöansvaret för eftersöksjägarna trots att jägarna inte ingår i myndigheten.
– Om inte det finns några eftersöksjägare så är polisen själv tvungen att genomför eftersöket, säger hon.
Det innebär att polisen är skyldig att riskbedöma verksamheten och att ta fram instruktioner så uppdraget kan utföras på ett säkert sätt och se till att jägarna har rätt utbildning och utrustning.
Kraven som Arbetsmiljöverket ställer är att polisen ska ta fram generella riskbedömningar och instruktioner för de mest typiska situationerna som kan inträffa vid ett eftersök.

Varje tillfälle ska bedömas
Polisen ska också inför varje enskilt eftersök göra en bedömning om de generella reglerna gäller eller om man behöver ta till ytterligare skyddsåtgärder. Det kan då exempelvis handla om att polis följer med till platsen för att med blåljus varna bilisterna som passera olycksplatsen.
Dessutom ska polisen utarbeta rutiner för hur det ska gå till om eftersöksjägare bedömer att han eller hon bedömer att eftersöket inte kan göras på ett säkert sätt utan att det måste avbrytas.
Senast den första augusti ska polisen ha tagit fram generella regler när det gäller riskbedömningar i samband med eftersök av trafikskadat vilt.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

3. stopp nu

2012-04-29 14:56

Polisen ska ju vara där vi har ju bestämt de flesta att det är de som ska göra eftersöken

2. Om

2012-04-27 16:30

ett arbeta är/kan vara skadligt för liv och hälsa så är det bara att lägga ner jobbet tills olycksfalls risken är åtgärdat.
Det fick jag lära mig när jag blev skyddsombud

1. Svår bedömning !

2012-04-27 11:30

Här ställs mycket svåra krav på den polis som har att göra bedömningen beträffande genomförandet och farlighetsbedömningen. Varför ? När det gäller Dalarna och en del angränsande län som hyser både björn och varg, där är det inte enbart säkerheten på vägen som skall vägas in. Här tillkommer riskbedömning både för skytt och hundekipaget. En trafikskadad björn, eller en björn som på annat sätt bedömts för att avlivas eller stötas bort, där vet vi ju alla att en för ändamålet tränad och godkänd björnhund är det vinnande konceptet för ett bra avslut. I marker med täta vargstammar är det ett stort risktagande varje gång en hund släpps loss där. Hunden är en familjemedlem, den har också ett stort värde ur avelssynpunkt, här är vi nu vid "vägs ände ". Avundas inte den befattningshavare som har att fatta beslutet, eller det team som skall ut i markerna och fullfölja uppdraget.
I takt med snabbt ökande varg o björnstammar så kommer också de här problemen att tillta. Finns förståelse för detta idag ?

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB