• Älgskadefondsföreningen

Skarvarna börjar dala

AktuelltPublicerad: 2008-03-06 09:54

Skarven förstör fiskeredskap, äter stora mängder småfisk och dödar hela öar med sin illaluktande spillning. Nu finns tecken på att skarven kan vara på tillbakagång.

Under de senaste åren har antalet skarvbeståndet i skärgården ökat exposionsartat. Henri Engström är skarvforskare på Uppsala universitet och tror att skarven snart har nått sitt maximum.
Det finns mer skarv än någonsin i Sverige. Enligt
Henri Engström håller ökningen håller på att stanna av.
– Från norra Sörmland till Skåne har vi idag stabila bestånd. Även i insjöarna är nog beståndet nära sitt maximum, säger han till Upsala Nya Tidning.
I Danmark har skarvstammens tillväxt stannat av. I en del riktigt stora kolonier har till och med antalet häckande par minskat.
År 2006 räknades ett 20-tal kolonier i Stockholms skärgård, med ungefär 6 000 häckande skarvpar.

Havsörnar stoppar skarvarna
För ett antal år sedan kom en av de första rapporterna om att havsörnar kan ta både ungar och äldre skarvar.
Havsörnarna påverkar också hur skarvarna breder ut sig. På vissa håll har örnarna till och med lyckats skrämma bort hela kolonier, uppger Skärgårdsstiftelsen, som har noterat att skarven inte häckar alls i Stockholms yttre skärgård.
Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

3. Predation i periferin

2008-03-10 11:24

Till Anonym. Rent allmänt bygger samspelet på en pendelverkan åt båda hållen kring medelvärden och där bytesdjurens antal är styrande i processen. Men det är, som bekant, många andra faktorer som också påverkar beståndsutvecklingen i ett ekosystem och kan ge stora tillfälliga svängningar. För havsörnens del utgör ju skarven ingen stapelföda direkt, utan får mer ses som ett kosttillskott på marginalen men där predationen som synes kan ha lokal påverkan på en koloni. Liksom vargen och för hårt jakttryck självklart kan ha på en lokal klövviltstam.

2. Precis...

2008-03-10 08:23

...som vargen hämmar klövviltets återväxt alltså. Var det inte du Falco som hävdade att predatorer aldrig gör så att deras byten minskar i populationsantal?

1. Storskarv

2008-03-07 08:31

Enligt riksinventeringen 2006 hade Sverige det högsta skarvbeståndet i västra Europa med cirka 45 000 par fördelade på 190 kolonier från Skåne till Norrbotten. Man har sedan dess noterat en minskning totalt och i antal kolonier framförallt i Mälaren och Vänern.
Sedan 2002 har man uppmärksammat Havsörnens predation på skarvungar bland annat i norra Uppland, Stockholms skärgård och Vänerns skärgård. Predationen har i en del fall varit så betydande att kolonierna avvecklats följande år. Samtidigt har man kunnat notera att havsörn även kan dra nytta av den tappade fisk som kan finnas i kolonierna och därmed leva i något slags symbiotiskt förhållande med skarven. Det verkar dock så att havsörnens predation verkar ha en hämmande effekt på skarvens expansion, framförallt har detta visat sig i våra större sjösystem. Ett exempel bland många på interaktionen bytesdjur-predator.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsZaim
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsFähallen Jakt AB