• Allmogejakt

Skilda regler upprör lojägare

AktuelltPublicerad: 2010-02-27 09:29

Det blir stora skillnader i förutsättningarna för de jägare som på måndag startar årets lodjursjakt. I norra Sverige har Naturvårdsverket gjort undantag från reglerna och tillåter spårsökning och ringning med motorfordon. I övriga landet är det inte tillåtet.

Undantagen från reglerna gäller det norra rovdjursförvaltningsområdet, alltså Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland.
– Det är rent ut sagt på helvete. Naturvårdsverket vet lika bra som vi vilka snöförhållanden som råder. Att ta sig runt vårt jaktområde med skidor innebär en tur på fem-sex mil och när jakten startar en måndag är det kanske åtta-tio jägare som kommer loss och kan vara med, säger Tommy Gunnarsson i Sala.

Hänsyn till rennäringen
Magnus Kristoffersson, vanligen handläggare vid länsstyrelsen i Jämtland men just nu konsult på Naturvårdsverket, förklarar hur verkets personal resonerat:
– Verket har fattat det här beslutet med hänsyn till rennäringen. Det anses behövas extraordinära insatser för att minska antalet lodjur i renbetesområdena. Därför görs ett avsteg från jaktlagen. Snödjupet i övriga delar av landet har inte bedömts utgöra grund för undantag, säger Magnus Kristoffersson.

Kritisk
Ulf Kallin, riksviltvårdskonsulent vid Jägarnas Riksförbund, är kritisk till att landets jägare behandlas olika.
– Det är konstigt att man ger dispens till den ene, men inte den andre när det handlar om att ett antal lodjur ska tas bort, säger Ulf Kallin.
Så här skriver Naturvårdsverket i beslutet som ger jägarna i de norra delarna av landet undantag från gällande lag:

Beslutet
”Naturvårdsverket beslutar vidare att tillåta användning av motordrivet fordon för att på befintligt vägnät och på befintliga skoterleder söka efter lodjursspår. Det utgör ett undantag enligt 24 d § andra stycket jaktförordningen från förbudet i 31 § jaktlagen (1987:259) att bedriva jakt från motordrivet fortskaffningsmedel. I samband med jakt med stöd av detta beslut får djur sökas från motordrivet fordon som färdas på väg eller skoterled som återfinns på lantmäteriets karta i skala 1:50 000 eller på lantmäteriets karta i skala 1:100 000 i områden där kartor i skala 1:50 000 inte finns. Motordrivet fordon har samma betydelse som i 1 § lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner. Det innebär att sökande längsmed väg eller skoterled får ske för så kallad ringning av djuren för att fastställa djurets ungefärliga vistelseplats. Undantaget ger inte rätt att från motordrivet fordon skjuta, spåra, förfölja eller genskjuta djuret. Undantaget ger inte heller rätt att nyttja motordrivet fordon för att förhindra att lodjuret kan undkomma eller för att avleda dess uppmärksamhet från den som jagar. Undantaget ger inte heller rätt att med motordrivet fordon söka efter lodjursspår före den 1 mars 2010. Naturvårdsverket erinrar om att skjutvapen inte får medföras vid färd med motordrivet fordon i terräng (22 § jaktförordningen).”
Den som vill läsa besluten kring lojakten i sin helhet hittar dem på Naturvårdsverkets hemsida på adress:
http://www.naturvardsverket.se/sv/

Tommy Gunnarsson, jägare i Sala i Västmanland, är upprörd över Naturvårdsverkets beslut.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

9. Problemet Caspers husse

2010-02-28 21:11

är det att det görs skillnad på jägare i norr och söder trots lika stora problem med lon, och det med en mycket krystad förklaring...

8. Alltid gnäll

2010-02-28 11:49

Vi har trettio dagar på oss att skjuta de alltför få lodjur som tilldelningen medger och kvoten brukade tidigare vara uppfylld redan efter några timmars jakt. Vad är problemet?

7. Stampe

2010-02-28 10:04

Trots OS-resultaten så beundrar jag skidskyttarna. Åka skidor fort och sedan skjuta bra träffar. Då skjuter dom på "en död måltavla". Jägarens mål är ett levande vilt, som man vill skjuta med ett välriktat skott, för att undvika skadskjutning. Då är väl din ide att först åka skidor långa sträckor, i ospårad terräng, inget bra.

6. Till Stampe

2010-02-28 01:03

Eftersom du vill göra intryck av att vara världsmästare i skidåkning i ospårad terräng vill jag att du skriftligen meddelar på denna sida hur många timmar det tar för dig att tillryggalägga 5 mil på skidor i oplogad terräng med medhavd mat och dryck. Kanske bäst att du tar med pannlampa också.

5. Lojakt

2010-02-28 01:03

Det är så att jakten efter lodjur är ett sätt att minska trycket för rennäringen i den norra delen av landet Eftersom vi har upp till 4 -5 mil ut till dom mest avlägsna jaktmarkerna nu när vägarna är oplogade så faller det på sin omöjlighet att vi ska ta oss dit för att jaga. Och enligt Magnus Kristoffersson på förra vårens möte i viltvårdsnämnden så fick vi kritik för att lodjuren sköts för nära samhällena, vilket inte gagnade rennäringen. Då upplyste jag honom att det blir ett moment 22. Renarna befinner sig många gånger miltals ut i skogen och där håller även merparten av lodjuren till. Fanns ju inte en möjlighet för oss att jaga dessa lodjur med hjälp av skidor. Han kanske lyssnade på min kritik!!

4. Stampe

2010-02-28 01:02

Här handlar det för de flesta varken
om trofejakt eller att vara ute för att man uppskattar det,utan helt enkelt bara för att göra en snabb nödvändig avskjutning,helst på sin egen mark,innan den pyttelilla tilldelningen är fylld...

3. Jägare=Naturvän???

2010-02-27 18:26

Det gör väl inget att åka lite skidor, jägare gillar väl att vara i naturen, eller vill ni bara göra en snabb avskjutning så att ingen hinner före att ta en trofe.

2. Panik??

2010-02-27 18:26

Hade NV lyssnat på jägarkåren ang antalet lodjur hade Magnus Kristoffersson sluppit stå som ett ett fån och meddela "Det anses behövas extraordinära insatser för att minska antalet lodjur i renbetesområdena" För vem är det som släppt upp nivån till dessa extrema höjder om inte just NV!!

1. Snöskoter

2010-02-27 11:11

Ta o åk en sväng med snöskoter o kolla att alla pass är iordning gjorde så förr ! Men se till att ha lov av markägarna !

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB