• Älgskadefondsföreningen

Skillnader i lo-tilldelningar ifrågasätts

AktuelltPublicerad: 2010-03-02 11:17

Jägareförbundet har i en skrivelse till länsstyrelsen i Gävleborg ifrågasatt de stora skillnaderna i lodjurstilldelningarna inom det mellansvenska rovdjursförvaltningsområdet.

I Gävleborg får i år åtta lodjur fällas. I Dalarna, Värmland och Uppland är däremot tilldelningarnma 18, 20, respektive 15
djur.
– Det kan inte råda någon som helst tvekan att Gävleborgs län tillhör ett av de län i landet som har det allra högsta samlade rovdjurstrycket, skriver Jägareförbundet Gävleborg.

Märklig skillnad
I skrivelsen till länsstyrelsen pekar förbundet på att Gävleborgs lodjursstam de senaste vintrarna uppskattas till 23 respektive 18 föryngringar, samt att länets mål är 15 föryngringar.
Förbundet pekar också på att den nya rovdjurspolitiken som anger en minskning av lodjursstammen i Mellansverige för att därigenom minska det samlade rovdjurstrycket.
Därför ifrågasätter förbundet de stora skillnaderna i tilldelningarna mellan exempelvis Gävleborg och Dalarna.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

10. Fördelning

2010-03-04 01:38

I Jämtland finns det betydligt my mer marker som ligger långt från plogade vägar, upp till 4-5 mil rakt ut i skogen.Rennäringen som har stora problem med Lodjur varg och järv har i vinter koncentrerat sina hjordar till relativt begränsade ytor, I till exempel södra Härjedalen finns det inte en enda ren idag. helt beroende på en vargetablering. Samerna har knappast tid att jaga lodjur och lodjuren uppehåller sig gärna i närheten av renhjordarna. Så dom flesta lodjursjägarna i södra Härjedalen har dels mindre med lodjur på sina marker i år och den lösa snön gör att lodjuren ligger och trycker och blir därmed svåra att hitta. Antalet lodjur som skall skjutas baseras helt på vad Länsstyrelsens spårare hittar i sina inventeringar, och vad respektive län klarar av. Börja tävla är ju bara befängt.I jämtland hade vi i många år en lägre tilldelning av björn än vad till ex Dalarna hade trots att Björnstammen i Jämtland var betydligt större. Motiveringen var att vi skulle få skjuta färre Björnar för att stammen skulle få sprida sig söderut!!

9. Trots mycket snö

2010-03-03 09:14

Ute på skogen behövs det inte jagas lo. Där är det redan slut på mat. Dom rådjur som finns kvar, håller sig väldigt nära och inne i byarna. Det gör att lodjuren söker sig fram till bebyggelsen. Så läng som det är tomt på rådjur på skogen, så är det en stor obalans i mångfalden.
Det går inte att stödutfodra i ansluting till skogen (som borde vara det naturliga området för rådjuren) för då blir det direkt dukat bord för lodjuren och än mer stress för dom djur som ev. klarar sig.

8. lasse

2010-03-03 09:13

skulle tro att det hade varit rimligt om hela mellansverige fått en dubblerad tilldelning...om de hade menat allvar med att minska stammen där vill säga,nu ökar den förmodligen i stället.Jag upphör aldrig att förvånas över hur dom räknar inom rovdjursförvaltningen...

7. Gävleborg

2010-03-02 22:57

borde ha minst det dubbla, anledningen till att det gått trögt åtminstone för oss är att snödjupet är ca 1.5 meter lössnö. Helt omöjligt att spåra, för att inte säga hur hopplöst det är att använda hundar.

6. Märklig fördelning av lo-tilldelningen!

2010-03-02 22:57

Från Jämtland och norr över ska 61% av årets lo-tilldelning fällas 127/209 djur! Efter två dagar har man lyckats skjutit 8,6% av dom tilldelade lodjuren!
Tittar man däremot på dom tilldelade lodjuren söder om Jämtland där 39% ska fällas 82/209 har 57% av dom tilldelade djuren skjutits efter bara två jaktdagar! Problem med mycket snö råder ju i hela landet, så varför sån stor differens i antal fällda djur? Är tilldelningen störst där det finns minst med djur?

5. Sjf

2010-03-02 22:57

Det kanske inte har gått upp för Svenska Jägareförbundet att Renen räknas som tandjur. Om man viste det är fördelningen lättare att förstå.
Staten Dvs, Vi betalar 200000Kr för varje loföryngring innom renbetesland inklusive vinterbetesland,dom pengarna som man tjänar på färre loföryngringar där kan behövas för att finansiera Vargar i Vargland, och det är väl helt i linja med Sjf,s limje, så varför klaga...???

4. Skillnaden

2010-03-02 22:56

beror på det faktum att naturvårdsorganisationerna i RRG anger faktabaserade och väl underbyggda yttrande mot jakten och att Naturförvaltningsenheten i Gävleborg har en mer framsynt förvaltningsstrategi.

3. Anders i Vargland

2010-03-02 22:56

Det är ingen tävling...

2. Kanske inte så fel ändå

2010-03-02 14:39

Verkar kanske som om det var något så när rättvis fördelning ändå eftersom man nu i Värmland redan skjutit 15 djur efter en och en halv dag och 11 i Dalarna och redan avlyst för full tilldelning i ena delområdet där medan man bara skjutit 5 i Gävleborg.

1. Avund?

2010-03-02 11:52

Enligt tidningen låter det som avundsjuka när man bara kan gratulera vämland och dalarna till sin tilldelning även om de kunde va större även där bättre förhandling nästa år hoppas jag

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsJohn Deere