• Allmogejakt

Skogens konung hotad på tronen

AktuelltPublicerad: 2007-05-25 16:32

Skogens konung är snart borta från tronen. Vildsvinen tar över älgens position som det främsta högviltet. Viltstammarna genomgår drastiska nya villkor, vilket kommer att märkas i jakten lång tid framöver.
Skogshararna, rådjuren och älgarna går brant neråt. Det våras däremot för vildsvinen, dovhjortarna och kronviltet.

Det som Sveriges jägare redan märkt bekräftas av den avskjutningsstatistik som sammanställts av Jägareförbundet.
– Inom en relativt nära framtid kommer svenska jägare troligen att skjuta fler vildsvin än älg och rådjur, kommenterar riksjaktvårdskonsulenten Hans von Essen på Jägareförbundet.
Under älgjaktens ”guldålder” fälldes som mest 175 000 älgar på ett år – det var 1982. Nu har den årliga avskjutningen rasat ner till 90 000 älgar.
Vildsvinsjakten har däremot en kurva som går kraftigt uppåt.
Förra året sköts 24 000 vildsvin.
De som har turen att ha hjort på sina jaktmarker kan också se fram mot bra jakt. Både i Syd- och Mellansverige går dovhjorten framåt starkt. Även kronviltet ökar stadigt trots att de är ortstrogna och inte sprider sig så snabbt geografiskt sett.

Under 100 000 fällda rådjur
Rådjuren är däremot ett riktigt sorgligt kapitel. När rävskabben härjade som mest ökade rådjuren mycket kraftigt på 80- och 90-talet.
1993 var ett rekordår med mer än 380 000 fällda rådjur.
Jaktsäsongen 2005-06 var avskjutningen nere på 130 000. Därefter kom en hård vinter som slog hårt mot rådjuren. Jägareförbundet har ännu inte sammanställd det senaste jaktårets resultat. Men allt tyder på att rådjuren, precis som älgarna, hamnar under 100 000-strecket när det gäller fällda djur.
Orsaken är främst rävar som tar kid och den växande lostammen, som har rådjur som stapelföda.
Även hararna är på tillbakagång, speciellt skogsharen som nu ligger långt under toppåren på mitten av 80-talet.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

2. ingen föryngring

2007-05-29 15:21

I vissa län finns det ingen föryngring på rådjur och älg. Klart att det minskar med jaktbart vilt. Hjort eller vildsvin finns det ej på mina jaktmarker. Lite fågel finns det, men mest morkulla och den jakten är ju stoppad med.

1. Hmm..

2007-05-28 09:13

Själv tror jag nog att hjortstammen ligger väldigt illa till och kanske är den art som kommer att tåla vargrevir i närheten sämst när älgpopulationen minskar. Man bör nog tänka på att de flesta områden där hjorten ökat mycket inte ännu har det rovdjurstryck som råder på en del platser i Mellansverige. Det samma gäller vildsvinen.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsZaim
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsEngelsons