• Allmogejakt

Skogsaffärer drabbar älgjägare

AktuelltPublicerad: 2013-05-25 10:59

Sveaskogs utförsäljning av skog ställer till det för älgjägare i Jämtland, rapporterar Östersundsposten. Gamla arrendeavtal rivs upp och i en del fall är de nya ägarna inte beredda att arrendera ut jakträtten.

Lillsjöhögens viltvårdsområde mellan Östersund och Stugun har två jaktlag som drabbats.

– Inför höstens älgjakt har några av våra tidigare jägare fått lämna över sina platser till nya markägare som själva vill jaga. Det här skapar naturligtvis oro hos de jägare som inte har egen mark. Ett tidigare tryggt arrende har nu bytts mot osäkerhet, mindre areal och därmed även en lägre tilldelning, säger Gunnar Mårtensson, ordförande i Lillsjöhögens viltvårdsområde, till Östersunds-Posten.

Han har varit i kontakt med Sveaskog, men de hänvisar bara till att regeringen gett dem order att sälja och att man inte kan ta hänsyn till jaktarrendena.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

9. Till Värmlandsjägaren

2013-05-27 11:32

Visst kan det finnas mark "utan jaktlig betydelse" i ett vvo. Detta regleras också i Lag om viltvårdsområde.
Ett viltvårdsområde består ju endast av fastigheter och inte av personer som en jaktklubb, och i syfte att samordna jakten och viltvården mellan fastigheterna. Om någon fastighet saknar "jaktlig betydelse" är det upp till de övriga fastighetsägarna inom vvo:et att utesluta marken. Är båda parter, vvo och fastighetsägaren med mark "utan jaktlig betydelse" överens, behövs endast en anmälan till länsstyrelsen, detta står också i lagtexten, som enkelt kan hämtas hem från nätet.
En fastighetsägare med mark "utan jaktlig betydelse" måste naturligtvis även ha sin mark registrerad i vvo för att få vara medlem. Tyvärr finns domar som dömt att även en sådan fastighetsägare har rätt att låta någon annan jaga i sitt ställe, dvs den fastighetsägaren kan teckna nyttjanderättsavtal på sin lilla markplätt om marken ingår i vvo.
Detta förhållande påverkar också fastighetspriserna, som ökar vid en försäljning eftersom även jakten säljs. Dvs jakt säljs på annans mark och belastar övriga fastigheter i vvo.
Det kan övervägas om dessa småfastigheter skall vara kvar i vvo?

8. Hahaha

2013-05-27 11:31

Är likadant i övriga Sverige så gnäll inte utan betala vad saker å ting kostar.

7. Är marken av jaktligt intresse?

2013-05-27 10:32

Man kan ju även fråga sig om marken är av jaktligt intresse för det vilt som VVO beslutar över, om den bidrar till viltstammen/jaktbart vilt. Ett nyttjanderättsavtal med en markägare vars mark saknar jaktlig betydelse ger inte automatiskt rätt till jakt inom VVO. Eller om det finns arealkrav. Beror på VVO stadgar.

6. Lagen om viltvårdsområde

2013-05-25 23:07

Tyvärr är lagen om viltvårdsområde dåligt känd inte bara bland jägarkåren och dess organisationer, utan inte minst av LRF och bolagen, kyrkan m fl.
Har ni tänkt på att om en jägare i ett vvo inte har tecknat nyttjanderättsavtal med en fastighetsägare i samma vvo där han jagar, saknar jägaren rätt att jaga i detta vvo. Ja, läs meningen en gång till...det är allvarligt!
Massor av jägare jagar avtalslösa i vvo:n och jagar därmed olagligt. Olaglig jakt är inte bra för någon och innebörden vet alla.
I ett vvo bestämmer endast fastighetsägaren på sin egen mark i vvo vem som skall jaga genom godkänt avtal, ingen annan kan besluta i den frågan. En fastighetsägare eller jägare kan inte fatta beslut över annans mark i vvo.
Vore intressant att veta om vvo:t i det aktuella fallet lever upp till lagen eller om det förekommer otillåten jakt inom vvo:ets gränser. Jag vet massor av vvo:n där otillåten jakt förekommer.

5. Självklart

2013-05-25 22:49

jättetråkigt att staten inte tänker på sina invånare. = EU.

4. Självklart

2013-05-25 19:20

jättetråkigt att staten inte tänker på sina invånare. = EU.

3. Självklart

2013-05-25 15:35

att de nya ägarna av marken skall kunna utnyttja jakträtten på den mark som man har förvärvat. Jakträtten följer med markägandet och det är bara att köpa mark själva om man vill förhindra att tidigare arrenderad jakträtt inte skall upphöra. Enklare kan det inte bli!

2. Inte ett dugg förvånad.

2013-05-25 15:35

När jag ville utöka min areal av mark som gränsar mot Sveaskog blev jag erbjuden ett antal hektar, men till det tredubbla priset vad Svea gav när dom köpte av Korsnäs och då fanns det dessutom skog på fastigheten. Jag blir erbjuden att köpa ett totalt kalhygge ggr. tre prismässigt dessutom ingick det krav på markberedning och återplantering, snacka om svineri på högsta nivå

1. Inget konstigt alls....

2013-05-25 15:34

Det finns inga arrendeavtal alls när det gäller jakt. Ett viltvårdsområde arrenderar heller ingen mark. Det står att läsa i Jaktlagen och Lag om viltvårdsområde.
När det gäller jakt är upplåtelseformen nyttjanderättsavtal.
Om nu jakten sker i vvo finns säkert vissa lösningar. För att överhuvudtaget få jaga i ett vvo måste ett
1) skriftligt nyttjanderättsavtal finnas mellan jägare och fastighetsägare.
2) avtalet skall godkännas på jaktstämma
3) godkänt avtal på jaktstämma gör att jägaren kan upptas som medlem i vvo
4) fastighetsägare med mark i vvo är automatiskt medlem i vvo
Egentligen är det inget konstigt i detta, ungefär som att hyra en lägenhet. Hyresvärden bestämmer och hyresgästen bor enligt parternas avtal.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons