• Pinewood

Skogsmästare pekar ut rådjur som allvarliga skogsmarodörer

AktuelltPublicerad: 2009-08-09 08:54

Älgen är inte enda boven - varför sägs ingenting om rådjuren?
Det undrar skogsmästare Lars Davidsson i Vårgårda.
– Till skillnad från älgskadorna är deras betning inte synlig. Vi märker exempelvis inte att de tar småplantorna, säger Lars Davidsson till Skogsland.

Han är upprörd över att allt fokus, i debatten om viltets skador på skogen, handlar om älgen. Lars Davidsson pekar på att lövträd som asp, ek, rönn och sälg sprirar överallt, men att de aldrig når högre än till knähöjd. Visst, det finns äldre stora träd, men det är skralt med nybildningen, menar Davidsson och varnar för att skogslandskapet succesivt går mot enfald och "granifiering". Det leder i sin tur till mindre viltfoder.

Lång erfarenhet 
De är inte vem som helst som uttalar sig i frågan. Lars Davidsson är inne på sin 30:e säsong som inventerare för Riksskogstaxeringen. I tidningen Skogsland tar han sin egen fastighet, 75 hektar i Asklanda i Västra Götaland, som exempel.
– 43 procent består av tallskog där träden är äldre än 65-70 år. Ändå kommer det inte en enda självsådd tallplanta, säger Lars Davidsson till Skogsland.
Blndad tall och gran sattes 1984 på marken, växelvis i olika rader, men när det var dags för gallring i vintras fanns inte en enda tall.

Inga forskningsdata 
Lars Davidsson pekar på att det saknas forskningsdata på hur mycket rådjuren styr floran i våra svenska skogar.
– Nu har jag gett upp att plantera tall. I längden tål inte skogen dagens klövviltstryck. Stammarna måste reduceras om vi vill ha skog och vilt i balans, antingen genom ökat jakttryck eller genom större rovdjursstammar, säger Lars Davidsson, som är förundrad över att rådjuren inte ens nämns vid namn i Maria Norrfalks jaktutredning.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

10. Har jag någonsin applåderat Skogsvårdsstyrelsen

2009-08-11 09:35

Vad jag försökte säga är att
1. Någon naturlig balans med konstanta djurstammar finns inte.
2. Genom adaptiv förvaltning finns det möjlighet att hålla en för människor vettig blandning.
Ägde själv en tid en bit skog så jag såg den kortsiktiga planering som det tom lagstiftades om.

9. Du krånglar till det Seleborg.

2009-08-10 12:47

Att skogarna krymper och plantagerna växer har ingenting att göra med vare sig rovdjur eller klövvilt. Endast skogsnäringen styr över den utvecklingen.
Du verkar i alla frågor endast ser ytterligheterna som möjliga vägar att gå. Det kan aldrig sluta väl.
Forskningsrapporter och trofiska samband som leder till olika teorier om hur det kanske kunde vara, är gammal skåpmat i debatten om misskötseln av våra skogar. Skogsnäringen har ansaver för utvecklingen, och medans alla träter och debatterar så huggs och planteras mera skog än någonsin på deras "moderna" sätt. Jag tror att de är rätt så nöjda med situationen.

8. Och inte nog med det

2009-08-09 22:15

värsta skogsmarodören är människan själv. Kapitalförstöring av rang i Sverige när ungskogar underlåts att röjas. Där jag bor i södra sverige hackades skogen sönder totalt efter omarrondering av skiften 1999. Direkta och kortsiktiga vinster tycks även vanligt bondefolk fått smak för, men kunskap eller vilja att röja ungskogar finns inte....

7. Gratisdusch i en balanserad natur

2009-08-09 21:16

Lasse, din liknelse var förträfflig, den beskriver exakt den känsla man har när man umgås med Skogsstyrelsens drabanter.
Tack för ditt inlägg Calle. Får jag bara tillägga att detta med balans var en fix idé som fick fäste i SJF på 80-talet. Man ansåg att viltstammarna skulle hållas i balans och med balans avsåg man en statisk balans. Man lyckades även få politiker med på konceptet så nu bestäms det politiskt vilka djur och växter som hör till den svenska faunan och floran. Alla arter som anses icke svenska saknar existensrätt i Sverige och man söker utrota dem. Exempel är vitsvanshjort mfl.
Men vare sig klimat eller natur och därmed flora och fauna befinner sig i en statisk balans utan alltings ständiga förändring ingår i en dynamisk balans, dvs. i en balans som endast existerar i ögoblicket. De som tror att det är möjligt med en statisk balans mellan rovdjur och bytesdjur är offer för sin egen ignorans. Naturen har inga bromsar, inga hämningar, den låter oss frysa ihjäl eller sola oss på en tropisk strand med samma likgiltighet. Miljöpartiet har inte insett detta och är ett stort hot mot välfärd och välstånd. Det är ju trots detta roligt att se Pernillas, Torbjörns mfl. fullständigt insiktslösa inlägg.

6. Stik fingeren i jorden!!

2009-08-09 21:14

En udtalelse fra en Skogsmästare som tilsyneladende ikke ved noget om ekosystemer og deslike.
I Skottland har man en rådyrstamme, der er mange dobbelt af den svenske. Her har man for mange år siden indset hvordan det kan fungere, med minimale skader på skogsbruket. Man tager hensyn til vildtet og efterlader områder hvor det kan søge føde, og undgår de store monokulturer, som mange af de svenske skove er blevet til.
Det tyder på at svenske skogsfolk kunne trænge til en efteruddannelse, så man kunne lære noget om hensyntagen til naturen og dens vildt. Istedet for kun at tænke på profit og afkast.

5. Tjena..

2009-08-09 20:03

att tro på en företrädare för skogsbruket är som att tro på att man skulle få duscha innan man gick in i Treblinka..
Det har aldrig varit så mycket skog som nu säger gärna folk inom skogsindustrin. Skitsnack, möjligtvis har det aldrig varit så mycket träd som nu, men skog är det inte. Skogsägare och då mest de stora bolagen håller på att förstöra Sveriges skog, det är kalhyggen så stora så att tjädrarna måste ha matsäck om de ska flyga över. De tillåta av våra enfaldiga politiker att avverka under häckning och yngelperiod, samtidigt som det är förbjudet för en jägare att skjuta en morkulla som sedan äts upp.
Hyckleri och dubbelmoral utan dess like. Tusentals och åter tusentals fågelbon åker i backen och körs över, och inte ett knyst från veganer, ornitologer och andra muppar. Att folk ens vill arbeta inom en branch som är så genomrutten och full av hycklare är ett under.
Gå in på ett skogsbolags hemsida o se vad de slår sig för bröstet vad gäller deras miljömedvetande, fy fan vilket svammel. De går över lik för att tjäna en spänn.
Just därför ska skogsindustrin bara vara tyst, för de är lika trovärdiga som en miljöpartistisk landshövding..

4. Käre herr anonym

2009-08-09 20:01

Visa mig en forskningsrapport som visar på rovdjurens påverkan på växtlighet och djurliv i odlingsbygd.
Ingen argumenterar mot att rovdjur kan ha betydelse för växtligheten i områden där man stoppat all jakt på klövvilt. Forskare som studerar de trofiska sambanden mellan rovdjur, klövvilt och växtligheten talar om tre vågkurvor men en viss fasförskjutning. Ingenstans hittar man "balans" mellan dessa tre. Det är enbart människan om har makt att vidmakthålla en jämnvikt. Men den är artificiell.
Vi har faktiskt ett val. Endera överlåter vi åt naturens nycker att ge oss vårt behov av mat och annat från det som växer och lever eller också svälter vi när det är missväxt och klövviltcykeln är i bott.
För tillfället ställer skyddade arter till mycken skada bland växtlighet. Och det gäller inte bara älg och rådjur. Gäss och tranor rensar åkrarna. Ändå är dessa skyddade och man måste begära skyddsjakt.
Det finns ett ord som heter adaptiv förvaltning men det kan inte tillämpas i Sverige pga lagar och intressen i konflikt.
Jag skrev för ca 3 år i en insändare. "Att tro att ett totalskydd av alla rovdjur inklusive korp leder till biologisk mångfald är mänsklig enfald".
Låt de människor som bor där det växer och djuren lever få ett större inflytande. Ta bort all detaljreglering från städernas myndigheter.
Forskare i Alaska gjorde ett försök att begränsa skadligheten på vegitationen på Coronation Island. Vargar inplanterades. Hjortarna försvann och så gjorde vargarna efter att de ätit upp varandra.

3. Vi har ju sett

2009-08-09 15:24

flera forskningsresultat från utlandet som visar på att rovdjuren har en gynnsam inverkan på naturen genom att pressa ner klöviltstammarna eller att pressa dom bort från områden!

Det är INTE hållbart med de klövviltstammer vi har i landet om vi ser till den biologiska mångfalden. Alla som påstår motsatsen vet inte va de pratar om, eller så har de en annan agenda såsom jakt, så är det bara!

2. Skogs-eko

2009-08-09 11:34

Som läsare av tidningen Skogseko får jag då och då lära mig att Sverige aldrig haft så mycket skog på rot som nu och skogen är ständigt ökande. Hur går detta ihop? Klövviltet tycks ju inte de senaste 50 åren ha varit särskilt effektivt i att begränsa skogstillväxten. Eller är det med oss skogsägare som med jordägarna och vildsvinen, vi gnäller gärna men att GE bort jakt, det gör vi inte! Skogsskador eller inte.

1. Nu börjar det bli intressant.

2009-08-09 11:34

Förra veckan skrev Calle Seleborg att rovdjursförekomsten i Sverige var orsaken till "granifieringen" av skogarna. Nu påstår en skogsmästare tvärtom.
Sanningen är att båda har fel. Anledningen till "granifieringen" är ju självklart att skogsnäringen premierar plantering av gran överallt. Åkermark som skogsmark. Efter stormarna i södra Sverige då mycket (gran)skog föll började man till slut prata om problemet, men det är ju glömt nu...

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons