• Älgskadefondsföreningen

Skogsstyrelsen säger nej till större älgstam

AktuelltPublicerad: 2008-04-21 12:02

Göran Enander, som fram till år 2000 var ordförande för Naturskyddsföreningen, fortsätter att säga nej till större älgstam. Eftersom han är generaldirektör för Skogsstyrelsen väger ställningstagandet tungt i den svenska älgförvaltningen.

1982 sköts 174 000 älgar i Sverige. Förra älgjakten fälldes endast 82 000 älgar. Älgstammen har pressats hårt, både av skogsbolagens höga avskjutningskrav och de växande björn- och vargstammarna.
Forskning har visat att i ett normalt vargrevir i Sverige dödar vargarna mellan 110 och 130 älgar per år. För att en vargstam ska få sin föda krävs det fyra till fem älgar per 1 000 hektar i vinterstam.
Redan nu är det många områden som knappt kan visa upp tre älgar per 1 000 hektar.

Kräver halverade klövviltstammar
Skogsstyrelsen har tidigare krävt att de redan dåliga klövviltstammarna borde halveras för att stoppa betesskadorna i skogen.
Jägarnas försök att få en större och starkare älgstam får inget stöd av skogsstyrelsens Göran Enander.
– Vill vi bevara en skog med fortsatt höga naturvärden och med råvara av god kvalitet utan svåra betesskador för framtiden måste vi säga nej till kravet att öka älgstammen i Sverige, kommenterar han på www.sveaskog.se.

Skogen räcker inte till för älgar
Göran Enanders huvudargument är att avverkningstakten, sett till hektar per år, sjunker. Då måste också älgstammen hållas på en fortsatt låg nivå för att få en rimlig relation mellan arealen med vinterfoder och skador.
– Förhållandet mellan antalet älgar och foderareal har varit tämligen konstant sedan 1980-talet. Att rådjursstammen har genomgått ett liknande förlopp som älgen samt att tall på många platser ersätts med gran försämrar foder- och skadesituationen ytterligare, hävdar Göran Enander på sveaskogs sajt.
– Vår bedömning är att nuvarande omfattning på cirka 200 000 hektar i årsavverkning är vad skogen långsiktigt klarar ur ett hållbarhetsperspektiv. Det finns inga tecken på att avverkningsarealerna kommer att kunna öka markant framöver. Vi kan inte förvänta oss några större förändringar av tillgången på foder för älg och rådjur, tillägger han.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

15. Jag lånar din första mening Anonym.

2008-04-24 10:26

"Pengar, pengar och åter pengar, det är allt vad det handlar om." Javisst, men det är inte fel. Skogsstyrelsen stöder skogsnäringen (bra) men med alltför många felaktiga råd. Älgskador har inte behövt vara något problem om man lyssnat (lyssnar) på jägarkåren. Vi försökte i slutet på 70-talet berätta om den stora älgstammen och ville skjuta mer. Ingen trodde oss, inte staten och inte industrin. Att få jägarna att skjuta ner älgstammen till önskvärd nivå går alldeles utmärkt med rätt villkor. Nu försöker industrin göra både och, höga avgifter för älgarna samtidigt med önskan om hård avskjutning. Det går inte ihop. Vad skulle hända med villkorad älgjakt? Till exempel: Ni får helt fri jakt i laget om ni skjuter ner stammen till den vinterstam vi tillsammans med länsstyrelsen beslutar annars förlorar ni jakträtten. Men gör ni så får ni även i fortsättningen helt styra er jakt. Ett gratisförslag alltså!

14. Skogen och kapitalet

2008-04-24 07:05

Pengar, pengar och åter pengar, det är allt vad det handlar om. Maximera skogsbolagens profit på bekostnad av en biologisk mångfald, trist är vad det är och han och skogsstyrelsen har i alla fall inte mitt stöd eller förtroende. Bjud upp till en dialog med alla intresseägare så ska du se att förtroendet har en chans att komma tillbaka men som läget är nu så sällar sig skogstyrelsen sig till finanshajar och börsmagnater.

13. Skogsstyrelsen sysslar med privat tyckande

2008-04-23 13:33

Gården jag har nu har varit i släktens ägo sedan 1918 och sedan 1950 har jag dokumenterade erfarenheter av Skogsstyrelsen och dess föregångare. Men jag kan konstatera att inte ett enda av de råd dessa statligt avlönade tjänstemän givit under alla dessa år varit korrekt. De har ju möjlighet att tvinga skogsägare att följa deras råd men tar inget ekonomiskt ansvar när råden ger skogsägaren stora förluster. Detta är en ordning som kunde vara hämtad från Sovjet, lägg ner Skogsstyrelsen och låt varje skogsägare göra som han vill.
Många kommer att göra fel och många rätt efter någon slags ekonomisk modell, men det blir inte som nu: Enorma arealerplanterade med gran, contortatall och annat som inte skulle varit planterade på dessa marker, allt för att tillfredsställa en industri som är på väg att lämna Sverige på grund av en i årtionden av felaktig politik. Någon ersättning till de som sedan sitter kvar med mer eller mindre värdelös skog kommer nog inte att lämnas trots att staten är ensam ansvarig. Sverige måste någon gång övergå till ett demokratiskt styrelseskick även när det gäller landsbygden och dess näringar.

12. Kolla fakta...

2008-04-23 07:26

Begär ut Rovdjursföreningens ansökningar till viltvårdsfonden från Naturvårdsverket. Där står det att läsa svart på vitt! Finns även en del annat till exempel hur de gör av med de enorma (räknat på deras medlemsantal) summor de får av jägarnas inbetalda medel. Kul läsning hur Sveriges största desinformationscentrum finansieras.

11. Björk!?

2008-04-22 16:37

När skogstyrelsen sist, tillsammans med de stora skogsbolagen, sa att det var bra att bespruta mot lövträ. Då planterade finnarna björkträd istället. I dag importerar vi svenskar dyr björk från Finland! Björkplywood finns inte att få tag i och vår sly växer sig stark. Men fel har man aldrig gjort på Skogsstyrelsen, förutom att plantera in vargen kanske? Eller hur var det nu? Var det bara en ansökan till tullverket 1984, eller skulle dom sälja varg, eller ja … hur som helst så försvann handlingarna i varje fall.

10. Var kan vi kolla din uppgift, Wilfred?

2008-04-22 15:17

"Enligt rovdjursföreningens ansökan till viltvårdsfonden betalar skogsstyrelsen lön till rovdjursföreningens webredaktör."
Var kan vi se att det stämmer? Det är ju skandal!

9. Wilfred

2008-04-22 13:23

Snacka om enkelspårig *skratt*. Om det så hade varit en artikel om skalbaggar hade vissa av er vinklat det till rovjdur och annat "hemskt".

8. Älgarnas fiende nr 1

2008-04-22 09:04

Skogsstyrelsen förnekar sig inte. Denna församling fyll av medelmåttlig kompetens är så outgrundligt enkelspåriga att det nästan väcker löje. Att de helst av allt helt vill ha bort älgarna ur skogen talar väl deras bidrag till rovdjursföreningen sitt tydliga språk för. Enligt rovdjursföreningens ansökan till viltvårdsfonden betalar skogsstyrelsen lön till rovdjursföreningens web-redaktör. Vad tycker Sveriges jagade skogsägare om denna placering av deras skogsvårdsavgifter?

7. Hur vore det om ni brydde er?

2008-04-22 09:03

Bry er om all jäkla sly som tillåts nära nog ta över skogen och detta sker i dag med blixtens hastighet, snart går det inte att gå in en skog utan att riskera att få ögonen urpetade. Men det är ju klart, det kostar pengar att sköta ett skogsbruk som skall lämnas över till nästa generation, som har blivit så populärt att ha som argument framförallt vad gäller miljön. Har du eller någon av dina arbetskamrater räknat på om dagens idiotavverkning kan spela roll även på vårat klimat, har inte detta gjorts tycker jag att du skall avgå eller byt åtminstone jobb innan du vet konsekvenserna av vad sker idag. Ge tusan i att slå på "stortrumman" där bara älgen skylls för skogsskador och ett tips till, ta och räkna hur mycket det förloras årligen på dåligt skött skog som idag nära nog har blivit jämnförbar med impediment mark.

6. Skogsstyrelsen har fel

2008-04-22 09:02

Med det faktum att skogsstyrelsen haft fel i sina beräkningar så blir de inte trovärdiga förrän de räknat rätt och benämningen kallas för sitt rätta. En värdeförlust för skogsskador. Tänker skogsstyrelsen på kvalitet så får skogsbruket upphöra. Det finns ingen toppkvalitet på brukad mark. Viltet ger staten inkomster, det är något att tänka på innan det är alldeles för sent.

5. Till V.Arg

2008-04-22 09:02

Bort med allt lövsly? Någon har tydligen inte hängt med i skogsbruket de senaste decenniet...
Enkelspårigheten verkar vara tämligen god även hos andra herrar.

4. Helt rätt!

2008-04-22 09:02

Det måste bli ett slut på viltolyckorna nu! Medans alla rodjurshatare väntar på att vargen skall attackera EN människa så dödas och skadas hundratals personer i älgkollisioner årligen. Men det verkar som att det är lättare att engagera sig i en gråhund än andra människors väl och ve.

3. Slutat lyssna

2008-04-21 16:55

Det spelar ingen roll vad Skogsstyrelsen kommer med för åsikter om skog och djur, så har det alltid visat sig vara fel, även historiskt sett, så vi skogsägare har slutat lyssna.

2. Det är klart...

2008-04-21 16:55

...att man inte ser någon ökning av fodret för älgen när
skogsstyrelsen inte är intresserade av att göra något åt det ens för att rädda skogen från älgen. "Skjut mer älg, skjut mer älg!" är det enda de vill/kan säga, precis lika rätt som det de skrek för några antal år sedan: "Bort med allt lövsly! Bort med allt lövsly!"
Finns det inget mellanting för dessa enkelspåriga herrar?

1. Och han drar...

2008-04-21 13:10

...hela Sveriges skogar över en och samma kam? Det ser alltså likadant ur överallt. Nog för att vi är vana vid att fanatiker frodas på Naturskyddsföreningen men någon måtta får det vara.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsFähallen Jakt AB