• Älgskadefondsföreningen

Sköt för få älgar – skogsbolag sparkar jaktledare

AktuelltPublicerad: 2008-11-17 13:37

Markägaren Bergvik Skog med förvaltaren Stora Skog i Säfsen är riktigt missnöjda med hur två jaktlag skött älgjakten på bolagets marker. På grund av detta sparkas nu jaktledarna och ett 60-tal jägare riskerar att bli utan jakt. 

Bolaget och de sju olika jaktlag som jagar på markerna var överens om att 30 procent av de fällda djuren skulle vara tjurar med mellan åtta och tolv taggar. Jägarna skulle försöka skjuta av 150 vuxna djur och kalvavskjutningen var fri.
Överenskommelsen följdes dock inte av två av lagen – Håenlaget och Tyforslaget.
– Efter första jaktveckan fick jag reda på att Håenlaget hade infört koförbud medan Tyfors hade beslutat om förbud att skjuta alla vuxna djur förutom tjurar med mer än 12 taggar. 


Uppsagda efter nyår
– Det var ju i princip vuxenförbud, säger Vegard Haanaes, jaktansvarig på Stora skog, till Dalarnas Tidningar.
Efter nyår är de två jaktlagen uppsagda från all jakt.
– De får jaga till jaktårets slut den 30 juni 2009 men under tiden ska jaktlagen ombildas och vi kommer att ha samtal med medlemmarna i jaktlagen. Alla jägare kommer att beredas möjlighet att fortsätta jaga i sina områden, men vi vill markera att man inte får bete sig hur som helst, säger Vegard Haanaes till Dalarnas Tidningar.
I Tyforslaget har jägarna hittills skjutit åtta tjurar, nio kor och elva kalvar. De menar att det rent allmänt är viktigt att spara på hondjur för att få en bra älgstam.

”Jag har fått sparken”
– Stora Skog har väl halshuggit mig vid det här laget som jaktledare. Jag har fått sparken. Jag hoppas dock att få fortsätta jaga som medlem, säger Lars Albinsson, jaktledare för Tyforslaget, till Dala-Demokraten.
Bengt Högberg är jaktledare för Håenlaget. Han berättar att jaktlaget hävde restriktionerna kring älgkor när de hörde talas om Vegard Haanaes missnöje.
– Jag har tagit på mig ansvaret för denna temporära regel vi införde några dagar. Jag har inför Vegard Haanaes och övriga jaktlags ledare med beklagande deklarerat att jag hade fattat ett felaktigt beslut utifrån överenskommelser och bolagens synvinkel, säger Bengt Högberg till Dala-Demokraten.

Mycket varg i markerna
Beslutet att spara älgkor togs på grund av att det är mycket varg i markerna. Hittills har laget skjutit sex tjurar, fem kor och fem kalvar.
– Jag tycket det kunde ha räckt med en varning eller tillrättavisning. Konsekvenserna nu är orimliga. Jag vädjar till Bergvik och Stora att vara storsinta och ta tillbaka hoten. Så här hård värld befinner vi oss inte i, säger Bengt Högberg till Dala-Demokraten.
Vegard Haanaes tycker dock inte att bolaget överreagerat.
– Jag blev besviken, ja arg, när två av sju jaktlag bryter mot överenskommelsen vi gjorde före årets älgjakt. Se det vi gör som en förlängning på fjolårets diskussion. Ingångna jaktavtal och överenskommelser ska gälla, säger Vegard Haanaes till Dala-Demokraten.

Jägarna kan få en ny chans
Haanaes hoppas att den nya konflikten hittar en lösning under våren.
– Vi gör en uppsägning för att få till stånd en närmare dialog med dessa två jaktlag. För att få in en förståelse vad det innebär att ha ett avtal med varandra, säger Haanaes till Dala-Demokraten.
– Vi stänger inga dörrar. Ingen jägare, som förstår målet med jakten vi upplåter, kommer att stå utan jakt, tillägger Vegard Haanaes.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

29. Jaktledarna fick inte sparken

2016-04-18 17:38

Lite info,
Tyfors Jaktlag har fortfarande samma jaktledare som 2008.

Fungerar utmärkt , men bolaget har inte samma personal

28. Frågan som bör ställas:

2008-11-21 09:17

Är skogsindustrin kompetent nog att ta det totala ansvaret för våra stora ytor, skogen, när de fokuserar så tydligt på skogsfibrerna och övrig flora liksom faunan anses ointressant?
Det ligger mycket i ditt förslag, R Feynman.

27. Vem äger älgarna?

2008-11-21 09:17

Att skogsägarna äger skogen på sin mark är väl ganska logiskt. Men att de äger det som går på deras mark, var något nytt för mig, och förmodligen för dem som plockar bär och svamp också.
Jägarna i det här fallet äger de i alla fall, eftersom de kan göra som de vill med dem. Sen att de har godkänt en sån avskjutning från första början, är helt åt... Kanske jaktorganisationerna ska ge stöd i sådana fall.

26. R Feynman

2008-11-21 09:15

Där håller jag med dig, men jag tror det blir svårt att komma åt bolagens mark. Stat och kyrka däremot. Dessutom skulle det var bra om de som inte har mark, men vill ha det får förtur framför mer penningstinna storbönder.

25. Statens, kyrkans och bolagens mark måste privatiseras

2008-11-20 14:07

Som jag framfört tidigare i detta forum så är en av de viktigaste åtgärderna för att Sverige skall bli demokratiskt i gagnet och inte bara i namnet är att all mark (utanför städer och viss annan mark) skall ägas av enskilda som bor på fastigheten eller i samma kommun. Detta system finns i Norge och fungerar utmärkt, men självklart förekommer debatt, jämför dock glesbygden på båda sidor om gränsen Sverige/Norge.
I Sverige bör därför statens, bolagens och kyrkans mark läggas ut till försäljning till enskilda, var och en som bor i en viss kommun skall ha rätt att köpa icke-enskild mark i samma kommun.
Detta skulle öka inkomsterna till glesbygden enormt och öka glesbygdens politiska inflytande. Så länge glesbygdsborna inte äger sin skog och jord så kommer de att förtyckas av politikers undfallenhet gentemot rådande ideologier. Så och när det gäller rovdjurspolitiken.
Osado: Om du tror att landsbygdsbefolkningen bestämde över jakten i de kommunistiska länderna så har du inte förstått det kommunistiska systemet.

24. Ansvaret

2008-11-20 07:55

95 vuxna och 60 kalvar... Ja, frågar är bara hur älgstammen skall förvaltas med de ökande rovviltstammarna, detta då tillgången på kalv kommer att minska drastiskt. Därför borde man införa kalvförbud och skjuta dem först då de är fjolingar. Detta om man vill ha några älgar kvar för framtiden.

Sen att Bergvik/Stora Enso är har oduglig personal är en annan fråga. Det är konstigt att Jimmy Pettersson & Co på Sveaskog lyckas kombinera en hyfsad älgstam med virkesproduktion emedan Stora Enso inte gör det. Det måste bero på a) inkompetens eller; b) för många ekonomer inblandade. Fall (b) går in i fall (a).

23. Anonym 14:42

2008-11-20 07:55

Var det inte när man införde vuxenförbud för att styra över på kalv bolaget surnade till? Det var det jag menade med att ta ansvar.
Eller har jag missuppfattat detta?

22. Men tog jaktlagen här verkligen ansvar?

2008-11-19 15:00

95 vuxna och 60 kalvar, det verkar vara fel fördelning, både när det gäller skogsskador och kvalitet på älgstammen.

21. Målet?

2008-11-19 09:36

– Vi stänger inga dörrar. Ingen jägare, som förstår målet med jakten vi upplåter, kommer att stå utan jakt, tillägger Vegard Haanaes.
Vad är då målet? En sund älgstam? Mindre betesskador? Inga älgar?
Jag tycker att lagen tog sitt ansvar för älgstammens sammansättning. Det är fråmst unga djur som betar tallplantor. Med en större kalvavskjutning så blir det mindre skogsskador.
Men målet kanske inte är en älgstam i balans, det kanske är det ska finnas så lite älg det bara går?
Skogsbolagen kommer alltid att hävda att det finns för många älgar även om det bara är en per 1000 ha.
Vi får nog som jägare bli bättre på att som kollektiv stå upp för våra kamrater som drabbas av sådant här.

20. Ja, herregud

2008-11-19 08:10

Alla skulle säga upp avtalet med detta skitbolag, det lär ju inte komma så många nya jägare till dessa vargmarker. Vad tror de att älgen äter? Jo skog! Ta bort mer björk så äter älgarna mer tall. Otroligt puckat!

19. Solidaritet

2008-11-19 08:09

Samtliga jaktledare och jägare borde sluta upp bakom jaktkamraterna som hotats med uppsägning och låta skogsbolaget sköta jakten själva eller med inhyrda jägare. Det är fullständigt barockt att ett enskilt skogsbolag skall diktera direktiv och avskjutning av älg.
Om det är betesskador som ligger till grund för att man vill utrota lokala älgstammar så är inte det älgarnas fel att de äter av dukat bord. Skogsbruket bjuder ju på dukade bord av "älgmat" på deras jättekalhyggen. Börja istället med att anpassa skogsbruket så att man inte bjuder ut alla plantor på samma ställe. Då kanske både jakten och skogsbruket kan fungera tillfredsställande tillsammans.

18. Roligt

2008-11-18 17:25

Alltid lika roligt att höra hur man från de utlandsstyrda bolagen nånstans hittat på att viltet skulle innebära någon ekonomisk förlust. Det roliga är självklart inte utplåningen utav älgstammen men däremot att skogsägarna själva tror på detta.
Man inventerar i alla möjliga vrår för att hitta på floskler till argument för att tillfredsställa sina kunder. Själv skulle jag vara hemskt intresserad av att få reda på hur stora ekonomiska förluster Stora Enso levererar till kommande generationer.

17. Denna Vegard

2008-11-18 15:36

Hur länge skall Stora och Bergvik låta denna Vegard Haanaes hållas?

16. Skog och älg...

2008-11-18 15:35

Skog och älg, hör inte dessa ihop, som att köpa en stuga i Norrland och sen bli förvånad över att det finns snö där i bland. Tycker personligen att skogsbolagen inte ska avgöra hur stor älgstammen ska vara. Det ligger inte på deras bord, eller borde inte göra.

15. Bolags h-vete!

2008-11-18 13:04

I grund å botten så äger inte dessa bolag inte nån skog alls. Dom har stulit skogen som en gång i tiden ägdes av bönder! Tänk om alla enskilda skogsägare gav f-n i att sälja virke till dom, då skulle dom få ett stort problem. För vilka är det som kan förvalta skog? Jo, bönder! Sluta sälj åt dessa skitstövlar som leker diktatur över jägarkåren.

14. Biologisk avskjutning?

2008-11-18 11:49

Det verkar inte som om man vet särskilt mycket om hur man skall sköta en älgstam om man kräver att 30% av avskjutningen skall bestå av vuxna tjurar med stora hornkronor. Det är ju just dessa tjurar som får korna att brunsta tidigt, vilket ger större kalvar. Skjut unga djur av båda könen! Varför kommer förresten Storas representanter så sällan med då jägarna har sina informationsmöten?

13. Skogsbolagen

2008-11-18 10:59

Hur är det med Svea skog? Har för mig att dom har lite andra mål med "sin" älgstam, plus att dom gör mycket försök mm. med utfodring av älg för att lindra skador på nyplanteringar. Men övriga bolag drivs till 100% av vinst och ser man att man kan ta pengar i det här ledet så gör dom det. Vad man ska tänka på när det gäller betesskador är ju att inte alla plantor kommer att slutavverkas så man kan ha ganska stort tålamod med problemet.

12. Förverkat sin äganderätt

2008-11-18 09:22

Skogsbolagen har utan tvekan förverkat sin äganderätt till skogen. Nästa val får kommunisterna min röst!

11. Pengajakt fördärvar alltid...

2008-11-18 08:39

...giriga människor. Det har förstört för många. En del skogsbolag har infört fällavgifter på björn, det kan man undra varför? Helt klart är att de vill utrota allt som förstör deras kapital i form av skog. Man kan inte tro att man får allt tillbaka när man väljer att investera pengar i skog som även är mat för djuren. Ge på skogsbolagen, de förstör mycket för oss jägare.

10. Anonym

2008-11-18 08:39

Som man hälsar får man svar. Svarar du mig i ohövlig ton får du tillbaka med samma mynt. Tyckte det var lite skoj att raljera över din hälsning.
Jag har inget som helst behov av att lobba mot skogsbolagen eftersom jag själv äger skog men inte jagar. Jämför gärna uttaget av älg som görs av jägarkåren, kontra varg, och säg mig sen vem av dessa skogsbolagen styr. Man kan lätt förledas att tro att skon klämmer mest i fråga om vem som får älgen.
Men du har helt rätt i att jägarkåren är de som värnar om älgen och det ska den ha all heder för! Personligen tror jag att det finns utrymme för varg också med den älgstam vi har.

9. Roslagsmormor

2008-11-18 08:38

Svårt med siffror. 95 av 150, inte 115. Se i övrig Anders Ljungs kommentar.

8. Jägarna och Bergvik har olika mål

2008-11-18 08:38

Om du vill ha en älgstam ska du inte skjuta fler vuxna än kalv. Då förbrukar du kapitalet. Jägarna fattade alltså helt rätt beslut för att säkra älgjakt i framtiden.
Bergvik har till skillnad från Sveaskog inte fattat att arrendepengarna som kommer varje år utan någon ansträngning är beroende av att det finns en jaktbar stam. Deras mål för älgskador i ett vargrevir ger inte utrymme för detta.

7. Mattias

2008-11-17 16:35

Jag funderade först på rubriken "Goddag yxskaft" men valde en annan variant.
Om att sila mygg och svälja kameler. Vilken skogsägare avgör älgens framtid, du eller Bergvik skog?
Vad endast 3-4 djur/1000 Ha i vinterstam av älg + varg och björn innebär har redan forskarna beskrivit.
Lobba du emot skogsindustrin Mattias, vad som händer om jägare vill rädda älgstammen beskrivs i artikeln.

6. Men Anders Ljung...

2008-11-17 16:34

...jakten är ju inte slut ännu, så hur kan man säga att det sköts för få djur när man har mer än två månader kvar att jaga? Däremot tycks Tyfors jaktlag ha skjutit för många tjurar, även om de resterande tre djuren som skjuts blir kor.

Redaktionell kommentar:
Ja, det får du fråga skogsbolaget om. Men generellt sett är älgjakten ofta slut efter den vanliga älgjaktsveckan när det gäller insatser från hela jaktlaget. Även om det jagas extra några dagar senare på hösten och vintern blir det sällan några ”stordåd” när det gäller avskjutning.
Anders Ljung, Jakt & Jägare

5. God eftermiddag "Anonym"

2008-11-17 15:24

För så säger jag när klockan är 15:04... ;-)
Är det inte idé att lobba lite mot skogsbolagen då? Jag skulle tro att mängden älg som dukar under för varg jämfört med mellanskillnaden mellan uttaget på min mark (procentuellt sett) och Bergvik är REJÄLT. Där kan man tala om att sila mygg och svälja kameler...

4. Men hallå Jakt & Jägare, det var väl inte….

2008-11-17 15:23

….för att det skjutits för lite älg, som jaktledarna fått sparken? Det var för att de inte följde den överenskommelse som gjorts tidigare.
Hittills tycks 95 vuxna (av 115) ha skjutits, så det återstår 20 vuxna att skjuta för att uppnå målet. Fördelningen per jaktlag framgår av bifogade länk.
http://www.dt.se/nyheter/ludvika/article372186.ece

Redaktionell kommentar:
Det sköt för få älgar och följde inte de avtalsenliga krav som fanns.
Vad är det du inte kan förstå med den rubriken, ”mormor”?
Anders Ljung, Jakt & Jägare

3. God morgon, Mattias

2008-11-17 15:05

Detta är känt i jägarleden sedan länge. Skogsbolagens mål är att hålla skadenivån under 2 % årliga betesskador som kommer att betyda vinterstammar så låga att älgjakten för "folket" är över. Och vad tror du detta i kombinationen med vargen betyder?
Vem värnar älgen som art annat än jägarna?

2. För lite kalv...

2008-11-17 15:00

...tycker väl jag att de skjutit, könsfördelningen är ju rimlig.
Jag håller med Mattias om skogsbolagens älgpolitik, en död älg är en bra älg, lite tillspetsat.
Vargen däremot är ett större hot mot jakten som sådan än mot viltstammarna.

1. Som jag ser det...

2008-11-17 14:16

...så bidrar de stora skogsbolagens älgpolitik till älgstammens förfall i högre utsträckning än vargen. Utan att ha sökt, vet någon vad Bergvik, med flera, har för mål på vinterstammen? Skulle i sin tur vara intressant att jämföra med privata sektorn och även Svea Skog.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsJohn Deere