• Pinewood

Sköt fridlyst skarv – slipper åtal

AktuelltPublicerad: 2009-02-13 10:48

När de tre jägarna kom hem från jaktturen vid Burö, utanför Kungshamn, hade de tre skarvar med sig. Två av dem visade sig vid närmare påseende vara den fridlysta toppskarven. Det hela polisanmäldes, men utredningen har lagts ned eftersom felskjutningen var ett misstag.

Enligt tidningen Bohuslänningen tog jaktledaren hem fåglarna efter jakten och hängde upp dem på ett staket. En kunnig ornitolog råkade gå förbi staketet och upptäckte de två toppskarvarna. Därmed uppdagades jaktbrottet och jaktledaren kallades till förhör hos polisen.
– Han berättade om vad som hänt och att han var medveten om att det var förbjudet att skjuta toppskarv, berättar Erold Coleman vid Vänersborgspolisen för Bohuslänningen.

Utrymme för misstag
Men förundersökningen om jaktbrott ändå är nerlagd, enligt Coleman med hänvisning till de låga krav som ställs på det ornitologiska avsnittet för att klara en jägarexamen.
– Man kan inte ställa orimligt höga krav på jägarna. De har kort betänketid på sig. Det måste finnas utrymme för felbedömning, säger Coleman.
Däremot påpekar han att det därmed inte är fritt fram att skjuta toppskarv.
– Fallen behandlas alltid som enskilda ärenden. Jag vill uppmana skarvjägare att vara försiktiga och vara säkra på att det är storskarv de skjuter och inte toppskarv, säger Coleman.

Häckar i Norge
Toppskarv liknar storskarv men är mindre och klenare. Toppskarvens vingspann är 95-110 mot storskarven 130-160 centimeter. Den häckar utmed norska kusten och har på senare år blivit allt vanligare i Sverige, men är inte tillåten för jakt.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

15. Nu är avslöjandets tid inne för okunniga politiker och ränklistiga tjänstemän

2009-02-20 10:59

Mårdhunden kom hit av egen kraft och gör föga skada. Men klart är att det skall vara fri jakt även på mårdhund och till exempel skarv. Men använd inte miljoner av skattebetalarnas pengar till detta löjliga och omöjliga projekt att UTROTA mårdhunden eller till att främja arter som inte själva kan överleva i Sverige, exempelvis toppskarv och vitryggad hackspett. Båda sistnämnda arter finns och trivs i till exempel Norge.
Vargen kom inte på egna ben, den sattes ut av kriminella och fanatiska människor som därmed är och förblir medskyldiga till all den skada och plåga som vargen innebär. Fri jakt med generösa skottpengar i syfte att UTROTA vargen bör därför gälla.
Våra politiker måste ha klart för sig att rovdjurspolitiken väcker en ostyrbar harm, inte i första hand hos jägare utan hos alla dem som har barn, hos alla äldre som nu inte törs gå ut, hos bönder, hos hästägare, hos hundägare, hos renägare, hos alla som på bor i landsbygden och alla dessa människors familjer. Det är många gånger flera än vad de är som jobbar på SAAB till exempel.
Folket harmas inte hårt för ett sviket löfte eller en oförmåga, men när folks hela liv, deras kultur och deras mänskliga rättigheter trampas på av fanatiker, ja då får man räkna med att vredens eld tänds och konsekvenserna är oförutsägbara.
Landet skall styras oberoende av inte bara den tro som lärs ut i kyrkor, moskéer och tempel, utan även oberoende av de som satt rovdjuren till sina gudar.
Skomakare bliv vid din läst, heter det ju. Men vilken läst Falco skall hålla till vid är svårt att se, ett fåtal låneord verkar han dock ha lärt sig. Kanske en nisch för den som misslyckats med sin utbildning?

14. Feynman kör nu mot rött.

2009-02-20 09:39

Feynamn fortsätter en vilt spretande beskrivning av några inplanterade arters öden i nordeuropa med spridning till Sverige. I vanlig stil tar han inte med bakgrunder och konsekvenser i varje enskilt exempel, vilket man måste för att förstå sammanhangen och dagens situation.

Man ska komma ihåg att samme Feynman ej accepterar frilevande varg i landet utan förordar utrotning alternativt inhägning eller permanent djurparkssvistelse för den urgamla nordiska arten.
Med andra ord accepterar han ej vargen som naturlig del av den svenska faunan. Däremot anser han tydligen att, den från ryska pälsfarmer förrymda, mårdhunden hör hit.

Han har ibland svårt med den logiska stringensen.

13. I Sverige bestämmer Naturvårdsverket ...

2009-02-19 20:39

... vilka arter som tillhör svenska faunan!
Några exempel:
Vildsvinet ansågs av NV inte tillhöra svenska faunan så därför försökte man utrota det på 80-talet. Men man tvingades ge upp utrotningskampanjen, så numera tillhör vildsvinet den svenska faunan!
Minken som är en invandrare anses tillhöra svenska faunan.
Mårdhunden som kommit hit av egen kraft anses inte tillhöra svenska faunan. I ett "forskningsprojekt" fångar och avlivar man mårdhundar med stöd av Jaktförordningen bilaga 4. Men detta är en klart olaglig syssla eftersom skyddsjakt förutsätter att mårdhunden gör betydlig skada på egendom.
Vitsvanshjort anses inte tillhöra svenska faunan.
Amerikansk kopparand har kommit hit av egen kraft. Ornitologer hävdar gärna att den sattes ut i England på 50-talet men det är likväl känt att den kan ta sig från Amerika till Europa/Asien på egen hand. Trots detta vill man utrota arten därför att ornitologer anser att den är ett hot mot europeisk kopparand, en art som endast finns i Spanien och är stadd i kraftig minskning och som av egen kraft är på väg att dö ut.
Osv. osv.
Varför skall Naturvårdsverket och ornitologer bestämma vilka arter som tillhör svenska faunan! Helt sjukt.

12. Vem bestämmer...

2009-02-19 16:38

...vad som tillhör till den svenska faunan? Människan har redan förstört så mycket här på jorden så han eller hon har ingenting mera att bestämma över.
Nu skall vi ta hand om de djur och den natur vi har kvar och inte döda alla som ”tillhör inte till den svenska faunan”.

Ang. artikeln:
"...och hängde upp dem på ett staket." Jag såg bilden i en tidning. Vet inte vad jag skall säga till den där jägaren.

11. Feynman, försök håll dej på spåret!

2009-02-18 10:17

Förstår ej alls din frågeställning om ämnesflykt. Jag har hela tiden talat om Toppskarven.
Det är faktiskt du själv som fört in diskussionen på sidospåret om Kopparanden, Jaktförordningen och Naturvårdsverket. Jag har bara tvingats bemöta detta. Glömt det ?

Ja, just och precis. Inplanteringen har gjorts helt nyligen ställt i relation till den inhemska artens långa hemvisttid i Europa.Då blir det vad alla kallar nyligen.
Den Amerikanska Kopparanden är för övrigt en jaktbar art idag.

Toppskarven är och förblir däremot fridlyst av flera skäl, även i Feynmans värld.
Ämnet därmed uttömt?

10. Falco, håll dig till ämnet!

2009-02-17 23:45

Falco-citat: "... att den nyligen inplanterade Amerikanska Kopparanden".

Inplanteringen skedde för mer än 50 år sedan!
Är det vad Falco kallar NYLIGEN?

Nej, Falco, sluta med en massa felaktiga påhopp på mig och inse att vettigt vore att ha fri avskjutning på skarven och låta den amerikanska kopparanden bli en trevlig jaktbar art.

Den europeiska kopparanden är en art som troligen är på väg att dö ut på egna meriter.

9. Feynman, ångar på utan nödbroms

2009-02-17 16:48

Jag märker att du blir alltmer agiterad och osammanhängande och jag börjar starkt tvivla på din läsförståelse. Du får gärna fortsätta gräva ner dej i jaktförordningens obiologiska irrgångar men jag finner det fullständigt ointressant. Jag håller mej hellre till verkligheten där ute.
Om du tycker att jägarskolan gett dej nyttiga kunskaper är det roligt för dej. Det tycks dock finnas utrymme för fortbildning.
Jag kan bara åter kort hänvisa till europeiska fågelskyddsorganisationers samlade bedömning att den nyligen inplanterade Amerikanska Kopparanden utgör ett påtagligt hot mot den inhemska Europeiska Kopparanden och därför bedömes icke önskvärd. Sen må du tycka vad du vill om detta.
Toppskarven är en inhemsk västeuropeisk art och förblir fredad. Du må också tycka vad du vill om detta.
Fågelskyddsarbetet blir alltmer internationellt av naturnödvändighet och perspektivet flyttas därför alltmer från nations- till europeisk nivå. Jaktlagstiftningen får lov att följa med denna utveckling för att nå samordning inom EU i första hand. Och det är bra.
Du må också ha synpunkter på detta men det torde inte ändra förutsättningarna.

8. Falco, gå jägarskolan, det behövs!

2009-02-17 14:03

Falco-citat: ”Är det obekant för dej att samtliga jordens fågelarter är fredade i Sverige om inte särskild jakttid för arten i fråga är fastställd och angiven?”

Ja, detta är helt obekant för mig och alla andra som känner till vad det står i Jaktförordningen.

Falco-citat: ”Jaktförordningen förutsätter nämligen ett visst mått av omdöme i tillämpningen vilket tyvärr tycks vara svårt för vissa.” (Här försöker Falco svärta ned mig utan att behöva stå för det! Pinsam dumhet!)

Detta är ju helt uppenbart att du inte tillämpar omdöme eftersom du vill använda bilaga 4 till att UTROTA amerikansk kopparand i Sverige trots att den inte gör någon som helst skada av det slag som anges i bilaga 4. Kopparanden kan dessutom bli ett trevligt villebråd.

Falco-citat: ”Jag är ingen försvarare av texten i Jaktförordningen.”

Toppskarven häckar inte i Sverige och hör i mindre grad till svenska faunan än vad kopparanden gör. Toppskarven ställer till stor skada på enskild egendom men får inte jagas enligt bilaga 4. Am. kopparand har funnits i Sverige i tider och häckar här och den gör ingen som helst skada på egendom.

Detta visar att du och Naturvårdverket vill att jägarna skall tillämpa Jaktförordningen på ett sätt som strider mot vad där är stadgat i bilaga 4. Total brist på omdöme!

Vad du skrivit, Falco, är fanatism. Arter har alltid kommit och gått och detta skall inte svenska tjänstemän lägga sig i.

7. Feynman, nu kör du på rangerbangården.

2009-02-16 23:10

Du för in debatten på ett långt sidospår, men det är värt en kommentar.
Kopparanden (europeisk art) är strängt fredad på grund av att endast en spillra av arten finns kvar i Europa, främst i Spanien.
Ett påtagligt hot mot Kopparanden (europeisk art) är den Amerikanska Kopparanden som förvildats och spridit sej efter inplanteringar i Storbrittanien under 1900-talet. Den arten ses i Sverige som tillfällig gäst.
Problemet med den amerikanska arten är att den på grund av sin dominans, antal och tendens att hybridisera med den europeiska arten starkt hotar att slå ut den senare.
För att rädda det som räddas kan av den europeiska arten har man därför nödgats rekommendera skyddsjakt på den amerikanska Kopparanden.
Det är ett exempel på de svåröverskådliga effekter som inplantering av främmande arter kan ha på inhemska arter och ekosystem.
Toppskarven däremot är en inhemsk europeisk art med utbredning utefter atlantkusten, häckar närmast i Norge. Den är en kustvandrare och flyger även längs Svenska kusten, främst västkusten men faktiskt funnen två gånger ända uppe vid Västerbottenskusten. Populationerna är svaga och därför är arten fredad.
Sen ska du ha följande klart för dej. Jag är ingen försvarare av texten i Jaktförordningen. Frågar du mej skulle det behövas betydligt starkare skäl för beviljande av skyddsjakt på många arter i skadeförebyggande syften. Här är lagstiftningen alldeles för liberal.

6. Falco visste du inte att: ORNITOLOGER vill UTROTA kopparanden!

2009-02-16 17:34

Falcocitat ”Poängen, min gode Feynman, är just att bilaga 4 anger de arter som får jagas för förebyggande av specifika grava skador på särskilda anläggningar, flygplatser eller odlingar.”

Nyfiken ställer sig då frågan om vilken skada kan den amerikanska kopparanden påföra enskild och enskilds egendom? Svaret är att kopparanden inte medför olägenheter eller skador för någon i Sverige och absolut inte som du påstår ”specifika grava skador på särskilda anläggningar, flygplatser eller odlingar”.

Varför är den då upptagen i bilaga 4 ”Jakt för att förebygga skador av vilt”?

Anledningen till att den är upptagen i bilaga 4 står att finna hos NV som säger: ”Den amerikanska kopparanden är ett hot mot den europeiska kopparandens överlevnad. INTERNATIONELLA FÅGELSKYDDSORGANISATIONER har därför enats om att det är angeläget att alla amerikanska kopparänder i Europa AVLIVAS! Naturvårdsverket stöder dessa rekommendationer.”
Vidare säger NV att ”Den europeiska kopparanden har aldrig observerats i Sverige, utan finns framför allt i Spanien.”

Risken för att amerikanska kopparänder i Sverige skall stöta på europeisk kopparand i Sverige är därför obefintlig, den gör ingen skada på enskilds egendom men ändå skall den UTROTAS.

Det är alltså ”Internationella fågelskyddsorganisationer” som vill UTROTA amerikansk kopparand i Europa och därför vill svenska myndigheter att jägare i Sverige skall döda alla amerikanska kopparänder de kan trots att lagens krav skyddsjakt på enskilds initiativ inte är uppfyllda.

TOPPSKARVEN hör inte hemma i svensk fauna och gör påtaglig skada på enskilds egendom men får inte avlivas!

Varför skall TJÄNSTEMÄN ha rätt att leka GUD med svensk fauna?

5. Feynman, all jakt baseras på omdöme.

2009-02-15 22:37

Poängen, min gode Feynman, är just att bilaga 4 anger de arter som får jagas för förebyggande av specifika grava skador på särskilda anläggningar, flygplatser eller odlingar. Det innebär inte att arterna är allmänt jaktbara inklusive ägg och ungar, varhelst de påträffas i skogen eller på sjön.
Jaktförordningen förutsätter nämligen ett visst mått av omdöme i tillämpningen vilket tyvärr tycks vara svårt för vissa.

4. Amatörexperten Falco,

2009-02-15 15:18

Falcocitat:"... samtliga jordens fågelarter är fredade i Sverige om inte särskild jakttid för arten i fråga är fastställd och angiven? "
Men ....
... i jaktförordningen, bilaga 4, "Jakt för att förebygga skador av vilt" anges att man får jaga och döda ett antal fågelarter för vilka SÄRSKILD JAKTTID EJ ANGIVITS. Exempel amerikansk kopparand.

Ole, dole, doff ... gäller såvida det inte är fråga om livsfarliga rovdjur.

3. Feynman orerar barnramsor.

2009-02-15 13:16

Vad har han så på hjärtat denna gång?
Toppskarven är en s.k. vagant. Det innebär att den vistas efter hela europieiska västkusten med närmaste häckningsområde vid Norska kusten. Hemområdet är alltså även svenska västkusten.
Är det obekant för dej att samtliga jordens fågelarter är fredade i Sverige om inte särskild jakttid för arten i fråga är fastställd och angiven?

2. Tillhör? Tillhör inte? svenska faunan. Ole, dole, doff ...

2009-02-14 22:59

Toppskarv har endast vid några tillfällen 2006 OCH SENARE observerats häcka i Sverige. Toppskarven kan därmed inte anses tillhöra svenska faunan och borde därför UTROTAS så som man försöker göra med andra arter som inte anses tillhöra svenska faunan. Vad är skillnaden? Jämför exempelvis vitsvanshjort, älgfluga, mårdhund osv.

1. Men

2009-02-14 01:08

tar man fel på en räv och en varg vid vakjakt,ja då
jäklar finns inga felmarginaler att gå på heller!

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsJohn Deere