• Älgskadefondsföreningen

Skriver till länsstyrelsen om rovdjuren

AktuelltPublicerad: 2012-10-13 11:41

Kommunalråden i Älvdalen skriver till länsstyrelsen om problemen med rovdjur, berättar Dalarnes Tidningar, DT. Man vädjar till länsstyrelsen att redovisa för regeringen hur hårt rovdjuren drabbar kommunen.

Det är centerpartisten Kjell Tenn och moderaten Nils-Åke Norman som skriver till länsstyrelsen bland annat med anledning hur mycket älgar rovdjuren tar. Tenn och Norman skriver i brevet att rovdjuren ställer till med allt större problem för fäbodbrukare, rennäringen och landsbygdsbefolkningen.

”Majoriteten av medborgarna i vår kommun har alltid sett möjligheten att skatta naturen som en del av folkhushållet. Att leva av och med naturen är för de flesta av kommunens invånare en självklar livsstil. Band som riskerar att klippas av, med utflyttning som en negativ konsekvens för kommunen”, skriver Tenn och Norman.


Så många älgar tog rovdjuren
Länsstyrelsen har uppskattat att rovdjuren 2010 och 210 tog 754 kalvar och 53 vuxna älgar i Särna och Idre. I Älvdalen är siffrorna 448 kalvar och 42 vuxna älgar.

"Merparten av denna högkvalitativa och miljöriktiga avkastning anser vi tillhör folkhushållet som det var för ett antal år sedan och inte som nu, föda åt rovdjuren. Ungdomarna som visar intresse för fäbodbruket, som dessutom är en av pusselbitarna i en vinnande turistmiljö sommartid, har det svårt, när fäbodbruket måste ta hänsyn till rovdjuren. Att bedriva fäbodbruk innanför stängsel har aldrig varit tanken bakom djurhållning med fribetande djur i fäbod", skriver Tenn och Norman.

De framhåller också rovdjuren går så hårt åt rennäringen att den är hotad.


Vädjar
”Älvdalens kommun vädjar nu till Länsstyrelsen Dalarna, viltvårdsenheten att arbeta med dialog och kommunikation i båda riktningarna. Inte bara följa direktiv från regering och Naturvårdsverk utan också redovisa till regeringen hur effekterna av den förda rovdjurspolitiken slår i Älvdalens kommun”, skriver de båda kommunalråden i Älvdalen.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

11. Calle #10

2012-10-17 08:36

I bland tror jag att det är, som Du säger.

Men då inställer sig direkt frågan:
Vad är det som får människor, som är pålästa, kunniga och inte helt korkade, att ideligen påstå saker, som de vid minsta eftertanke vet är direkt osanna?

Det kan inte enbart vara alt 1 som gäller.

10. Åke Edlund

2012-10-14 23:20

Vad det gäller dussindebattörerna i våra media är det oftast alternativ 2 och 3 som gäller. Decenniernas lögner och propaganda har satt sina spår.
Men styrelsemedlemmarna i SRF ljuger medvetet, både direkt och indirekt genom att ställa insinuanta frågor. Alltså alternativ 1.
Krister Person vet naturligtvis att ett vargrevir konsumerar ca 120 älgar per år.

9. Calle #5

2012-10-14 18:55

Du vidrör en fråga , som jag ofta ställt mig.
Varför går så många företrädare för vargförespråkarorganisationerna ofta ut med helt felaktiga påståenden?
Är det
alt 1 en helt medveten strategi
alt 2 djup okunnighet
alt 3 bara vanlig dumhet ?

SNF och SRF har lyckats dupera såväl politiker som allmänheten med påståenden som att vargen som art är utrotningshotad, vilket den absolut inte är. Man har säger att den svenska vargpopulationen är bevarandvärd, vilken den inte är. (Den består ju av gravt inavlade och delvis hybridiserade vargar).
Man talar om minsta storlek på den svenska stammen för att nå gynnsam bevarandestatus. Utan att först anlysera om stammen är bevarandevärd eller inte!
Etc etc

Du verkar tro att det är en medveten taktik från SRF:s och SNF:s sida. Jag är böjd att tro att en kombination av alt 2 och alt 3 ovan. Men egentligen är alla tre alternativen lika illa. Speciellt som deras falsarier tas på allvar av allt för många.

Skall bli intressant att se om vi får något genmäle från Krister Persson. En vanlig taktik från SNF:s och SRF:s sida är att aldrig besvara ett genmäle. De riskerar ju då att tvingas erkänna att de har fel i sina påståenden! Envägskommunikation är det som gäller för dessa föreningar!

8. Vädjar??

2012-10-14 18:53

Som politiker i samma län kan de väl utan prut KRÄVA att länsstyrelsen
gör sitt jobb som det bordes i stället för att de bara fjantar runt till vargens försvar...

7. Heder åt politikerna !

2012-10-14 13:08

Äntligen politiska ledare som vågar prata klartext om den verklighet som vi har idag ute i dalaskogarna. På denna nivå behöver de inte vara rädda heller inför nästa val. Agerandet av Tenn o co borde vara en tankeställare för andra lokala politiska ledare, därför att situationen är idag ganska lika över hela länet.
Folkviljan borde väl till slut vara den enda riktiga. Idag tillåts högröstade bevarndeivrare som upplever naturen i TV-soffan få agera oemotsagda.
Om detta rovdjursbygge tillåts fortsätta utan åtgärder, vad finns kvar för turisterna då att titta på efter skogsbilvägarna förutom björn o vargskit?

6. Krister Persson!

2012-10-13 22:44

Nu får Du väl ändå ge Dig!
Siffrorna verkar helt rimliga, om man använder de av forskarna använda nyckeltalen för rovdjurens predationen av älg.
En uppskattning, som jag hänvisar till är: 100-130 älgar fäller varje vargflock per år. Denna siffra är desutom säkert för låg, då den togs fram genom spårning i snö av några vargflockar under vintern (Efter dessa vinterstudier har man studerat några GPS-försedda vargars predation under sommartid. Vid dessa såg man att en vargflock fäller i storleksordning en älgalv per dag under försommaren och sommaren!)
"Ensamma vargar", d v s de, som inte ingår i ngn flock, slår dessutom ännu fler byten per individ räknat. Studera exempelvis den undersökning, som gjorts av "Bullmarkvargens" predation, så får Du detta bekräftat.
För att få en ungefärlig uppskattning av antalet "ensamvargar" kan Du göra på följande sätt:
Totala antalet vargflockar x 10 ger ungefär det totala antalet vargar.
Detta har forskarna kommit fram till
Det totala antalet vargar minus antalet vargar i flockarna ger sedan antalet "ensamvargar". Och de är många! Och deras predation av älg är högst väsentlig i sammanhanget.
När det gäller björn så har flera undersökningar gjorts i Sverige. De visar att ca 25% av älgkalvarna inom en vuxen björns hemområde blir björnmat. Dessutom tar björnarna ofta någon eller några älgar under våren (innan älgkalvarna fötts.)
Så fram med miniräknaren och kolla rimligheten i länsstyrelsens siffror innan Du yttrar Dig!
Varför envisas Ni i Rovdjursföreningen att alltid ifrågasätta alla fakta, som på minsta sätt kan äventyra Era drömmar om kunna avfolka den svenska landsbygden och sedan ha den som Er egen lekstuga?
Varför blundar Ni konsekvent för alla negativa konsekvenser med överstora rovdjursstammar? Tror Ni på allvar att det inte finns några negativa konselvenser alls?
Har Ni inte redan ställt till med tillräckligt elände för i stort sett en halv miljon svenskar.
Att få exakta "kvalitetssäkrade" siffror på predationen vet både Du och jag är ogörligt. För att få fram sådana siffror krävs att varenda rovdjur förses med GPS och att ett mycket stort antal spårare sedan varje dygn under årets alla dagar i detalj följer varenda djurs alla rörelser och söker och analyserar slaktrester. Och inte ens då kommer man att hitta alla slaktplatser. Och otroligt dyrt skulle det bli!
Era krav på fullständig kvalitetssäkring av inventeringar mm ger automatiskt och systematiskt grova underskattningar. Men det är väl därför Ni kräver sådana. Och så hörs det ju så "vetenskapligt" att svänga sig med sådana fina ord som "kvalitetssäkring".
Ut flyga orden - endast tanken stilla står!
Slutligen: Vad har antalet rovdjursrivna renar inom området med det hela att göra? Om det är, som Du skriver, att det bara var ett 10-tal rena, som strykit med, vad kan rovdjuren ha levt på i stället?

5. Ärlighet varar längst Krister Persson

2012-10-13 22:27

Våra vargforskare har konstaterat att ett vargrevir river ca 120 älgar på ett år. Varför begär du att LST ska räkna om dessa? Tillkommer björnpredation vilken inte är försumbar. Dett är mat som i första hand tillkommer lokalbefolkningen. Eller tycker du att Älvdalens människor ska leva på indiska zebukor uppfödda på mark röjd från Amazonas kulturskogar. För du vet säkert inte ens att Amazonas djungler är formade av människot.

4. Bladet från mun !

2012-10-13 22:26

Bra,bra,bra !
Att tuppen i hönsgården vågar gala !
Vi vill att flera toppar säger s.a.s. sanningen om "ohyran" i skogen !
Den gör ingen nytta ! Vi tar omet igen !
DEN GÖR INGEN NYTTA !!

3. Talar tyvärr för döva öron

2012-10-13 22:26

Dessvärre finns ingen lyhördhet hos länsstyrelsen för folkets behov. Denna myndighet ser som sin främsta uppgift att genomdriva statens/EU:s direktiv eftersom den framför allt är dessas representant. Tyvärr sant.

2. Uppskattning?

2012-10-13 14:13

Vad grundar länsstyrelsen sina uppskattningar av rovdjursdräpta älgar på? Det kan i sammanhanget sägas att antalet renar som registrerats i rovdjursforum för Särna-Idre fram tom oktober 2011, dvs 10 månader uppgick till 12. Detta under en period när 9 olika vargindivider kvalitetssäkrades i området. 2 tillskrevs lodjur och de övriga 10 sannolikt/säkert varg. Hur många älgar hittades? Hur många björnar lever där?

1. Maria Norrfalk.

2012-10-13 14:13

Den högste fogden i Falun är väl medveten om detta, men tiger som muren ,och låter sina tjänstemän köra sin egen agenda i lugn och ro.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons