• Pinewood

Skyddsjakt med helikopter på rendräpande varg

AktuelltPublicerad: 2009-12-03 17:44

Naturvårdsverket säger ja till skyddsjakt med helikopter på en varg inom Östra Kikkejaur sameby. Vargen upptäcktes 14 november och enligt samebyn har ett tiotal renar återfunnits dödade och två renar skadade.

Länsstyrelsens personal har bekräftat tre av de döda renarna och har också uppgivit att den rikliga förekomsten av korp antyder att det finns fler kadaver i området.
Vargen har hållit till mitt i samebyns kärnområde, som är svårjobbat med vattendrag och tät vegetation. Tillsammans med den stora mängden renspår är det nästan omöjligt att spåra vargen.

Länstyrelsen utför jakten
DNA-prov visar att det är en skandinavisk varg. Länsstyrelsen har i ett tidigare yttrande tillstyrkt skyddsjaktsansökan samt föreslagit att samebyn spårar vargen och att länsstyrelsen själv genomför jakten med helikopter.
Naturvårdsverket har beslutat att jakten får ske mellan 3 december och året ut samt att den får pågå i 14 dagar från och med jaktstart. 

Man tillåter även helikopterjakt, jakt på natten samt att vargen lokaliseras (inte jagas) med hjälp av motorfordon på marken.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

30. Stöd samerna i deras kamp för ett vargfritt land

2009-12-07 02:28

Vi får hoppas att den rovdjursgalenskap som för närvarande härskar i vårt land går över. Då kommer en tid då vi skall städa bort ohyran från vårt land och ju större delar som är vargfria ju mindre blir det att städa. Kan vi hjälpa samerna att förhindra att Naturvårdsverket smyger in varg även i "rovdjursförvaltningsområde norr" så är mycket vunnet den dag landet skall städas. Det blir ett styvt jobb även som det är.

29. Vad jag menar är..

2009-12-06 20:22

Är rovdjuren missförstådda djur som bara fått dåligt rykte genom att dom baktalats i sagor och sägner,kan ni väl ha dom i bebyggda trakter också,och är dom inte så harmlösa vill inte vi ha dom uti skogsbyarna heller.
Hur kan man tycka att andra människor "passar bättre" och är skyldiga att bevara biologisk mångfald och natur? Vad har man då för medkänsla med andra människor?

28. Vad jag menar är..

2009-12-06 17:50

Är rovdjuren missförstådda djur som bara fått dåligt rykte genom att dom baktalats i sagor och sägner,kan ni väl ha dom i bebyggda trakter också,och är dom inte så harmlösa vill inte vi ha dom uti skogsbyarna heller.
Hur kan man tycka att andra människor "passar bättre" och är skyldiga att bevara biologisk mångfald och natur? Vad har man då för medkänsla med andra människor?

27. Hesen

2009-12-06 17:50

Ytterligare en upplysning:
Vargar har en obehaglig ovana att döda fler djur än de rimligtvis själva kan äta upp. Du har säkert läst om att vargar har dräpt tjugotalet får i stöten vid några tillfällen i höst.

Samma sak händer när vargar kommer i kontakt med renhjordar. Detta händer därför att renar är lätta byten, d v s attackerna kostar inte så mycket energi och risken för att de sjäva blir skadade vid attackerna är inte så stor.

När en varg eller en vargflock hittat en flock med lättslagna djur uppehåller den sig sedan, av förståeliga skäl, gärna i närheten av den. Detta gör att en renhjord blir orolig och omöjlig att hålla ihop för renskötarna. Ett oerhört merarbete för renskötarna blir följden.

Är korna i renhjorden dräktiga, när vargarna uppehåller sig i närheten av dem är det inte heller ovanligt att de "kastar" sina foster när vargarna "vallar" dem vid attackerna.

"Bullmarksvargen" (ensamvarg) visade tydligt upp beteendet att dräpa fler renar än han behövde för att mätta sig själv, innan han blev skjuten av en renskötare. Han var även så fräck att han under ett dygn hela tiden bara flyttade sig på andra sidan av renhjorden, när renskötarna försökte skrämma iväg honom.
En vargetablering i renskötselområdet är i särklass, av förståeliga skäl, det som samerna fruktar allra mest under kommande rovdjursförvaltning.

Men fortsätt gärna att föreslå orealistiska lösningar på problemen med rovdjur. De är lätta att bemöta!

Värre är det med Naturvårdsverkets strategi med "de små stegens tyranni"

26. Hesen

2009-12-06 16:19

Vill bara informera om att jag tror att Du inte läst och/eller förstått mina tidigare inlägg. Samerna får i dag ca 40% av sin "årsproduktion" av ren tagna av rovdjuren (f a lodjur).
Hur skulle det tas emot om samerna, helt i enlighet med din
"rättvisefilosofi", skulle begära att övriga Sverige skulle acceptera en sådan predation på sina områden?.
Öppna ögonen för vad, som håller på att hända!
För övrigt vill jag upplysningsvis informera Dig om om att renarna normalt inte befinner sig nära "samhällen och bebodda trakter".

25. Åke Edlund och Per H

2009-12-06 13:38

Vill bara informera om att Ni nog missuppfattat min ståndpunkt. Om Regeringen bestämt att det skall finnas 210 vargar i Sverige, skall de naturligtvis vara solidariskt spridda över Sverige. Efter att ha jagat bl.a. varg i Estland under mer än ett decennium, är jag klar över att om man urskiljningslöst skjuter varg som närmar sig samhällen och husdjur, så kommer vargen att hålla sig borta från bebodda trakter. Vargen skall inte ha någon plats i närheten av mänskliga boningar. Det klarade man av på ett bra sätt i Estland, före EU-inträdet, när vargen var lovlig att skjuta året runt och dygnet runt.

24. Per H

2009-12-06 09:20

Jag håller med Dig. Något är fel, skrämmande allvarligt!
Det underligaste är, att de ideer, som håller ihop rovdjursvännerna, inte alls bär. Vargen tillhör bevisligen inte någon utrotningshotad art på jorden och har ingen som helst betydelse för den biologiska mångfalden i Sverige.
Och om den inte finns här, så kommer mycket fler djur att kunna finnas i de svenska skogarna, sånär som på varg förstås.
Vad driver rovdjurskramarna?
Hur har det kunnat bli så här?
Varför vågar inte politikerna ifrågasätta de grumliga ideerna bakom rovdjursdyrkarna?

23. Allvarligt!

2009-12-05 21:32

Intressanta tyckanden som förs fram från vargkramarna. Kontentan av det är att en gammal nomadkultur har inget värde och 10% av Sveriges befolkning kan man bortse ifrån! Det luktar en hel del om sådana yttranden, väldigt illa! Rasism i ena fallet och i det andra så har de 10% av befolkningen inget värde jämfört med vargens bevarande! Vad är det hos dessa kramare som gör att de har denna åsikt om sina medmänniskor? Något är allvarligt fel, skrämmande allvarligt!

22. Demokratisk mångfald?

2009-12-05 19:00

Mats Johansson skriver "Ska vi bevara biologisk mångfald,ska det väl ske på ett demokratisk sätt.Det kan väl inte spela nån roll om dom lever av skåningarnas kor,hjortar och viltsvin, eller norrlänningarnas får och älgar." Helt rätt Mats, men som det nu är, är det i princip bara Dalarna, Hälsingland, Värmland och på senare tid Västra Götaland som drabbas av vargen. Det är fortfarande så att halva Sverige, den norra delen (huvudsakligen renbeteslandet) i princip inte har några vargar. Där skjuts de från helikoper. Den delen av Sverige har bara ca 10 % av innevånarna. Är det ett sätt att bevara "bilogisk mångfald" på ett demokratiskt sätt?

21. "Vi" ska alla bevara natur.

2009-12-05 16:40

I över 100 år,från det att vargen försvann i övriga Sverige på 1860-talet,till 1970-talet, överlevde sveriges vargstam på att livnära sig på boskap=Ren i norra Sverige.Ska "vi" bevara biologisk mångfald,ska det väl ske på ett demokratisk sätt.Det kan väl inte spela nån roll om dom lever av skåningarnas kor,hjortar och viltsvin, eller norrlänningarnas får och älgar.Det finns ingen zon eller område som lämpar sig bättre att bevara natur i,det finns inga medborgare som är bättre lämpade att sänka sin standard och välfärd för att bevara natur,ska "vi" bevara natur,ska alla "vi" (som en enda stor familj)vara med om eländet,vare sig du tillhör urbankulturen eller glesbygdskulturen.

20. Ta bort orsak till kostnad - betala vad det kostar!

2009-12-05 11:10

Varför skall Sveriges ursprungsbefolkning, samerna, hålla statens rovdjurmed mat?

I nästa steg är inte rovdjursägaren, staten, beredd att betala den årliga förlusten för renägare motsvarande minst 55 miljoner kronor. Tar man in förluster på avelsvärde och köttförädlingsvärde så blir detta belopp minst det dubbla. De ersättningar som idag, den svenska staten, betalar för sin rovdjurspolitik täcker inte på långa vägar de reella skador som samma politik drabbar rennäringen.

19. Hessen och Roslagsmormor

2009-12-05 11:09

Era inlägg är en utmärkt illustration av att ni rovdjursförespråkare försöker splittra motståndarna mot överstora rovdjursstammar. "Härska genom att söndra" hette det på romarnas tid.

Ni verkar dels vilja bygga upp motsättningar mellan svenskar och samer, sedan verkar ni vilja blåsa upp motsättningarna mellan renägande och och icke renägande samer.

Låt samerna sköta sina interna angelägenheter och blanda inte in dessa i rovdjursdebatten. Jag kan inte tänka mig att majoriteten av samerna vill ha er hjälp heller.

18. Hessen!

2009-12-05 01:03

200 renägande samer som kan leva enbart på sina renar? Varifrån har du fått den uppgiften?

Det är nog snarare så att det är färre än 100 och de samer som inte är renägare eller tillhör en sameby, har lika lite rätt att köra omkring med skoter, 4-hjuling - eller för den delen helikopter - i fjällen som du och jag. Jag vill påstå att det förekommer en dold och allvarlig diskriminering av en massa medlemmar i samekollektivet just p g a samebymedlemmarnas särskilda och vittgående privilegier.

Du har helt rätt när du säger att det är jämförelsevis ett fåtal individer inom samekollektivet som får diktera vad som ska gälla inom Sveriges norra halva, och det underliga är att många jägare skulle hålla med oss – så länge inte frågan om rovdjuren kommer upp på dagordningen.

Undrar om det inte sådant man brukar benämna ”ohelig allians”.

17. Är det aldrig bra31828

2009-12-05 00:10

Nu får ni faan bestämma er är det bra eller obra att varg eländet skjuts bort eller? För min del får dom gärna använda både stridsflyg o kanoner bara det blir nåt resultat.Mvh från ett före detta vargrevir .

16. Tack Tack Tack......

2009-12-05 00:10

Nu kan vi "Påvisa" att Helikopter! Är nödvändig för varg jakt,även jakt på natten, med hjälp med motor fordom. Tack Tack Tack Tack...... Naturvårdsverket. För denna upplysning! Tack..

15. Svar till Åke Edlund

2009-12-05 00:09

Det finns ca 200 renägare som kan leva på renskötsel och ca 2.000 personer totalt som är engagerade i renskötsel. Hur i herrans namn kan det ha gått så långt att 200 personer får diktera hur det skall se ut med djur och natur i hela den norrra halvan av Sverige?

14. Var glad för alla vargar som försvinner!

2009-12-04 17:38

Myndigheterna tänjer hela tiden gränsen för vad som sagts/beslutats tidigare:
1) Det skall inte få finnas vargar i renskötselns åretruntmarker. Vi ser att det dyker upp vargar lite här och där samtidigt som det är svårt att få skyddsjakt på dom. Alla vargar skall bort!
2) Det skall finnas maximalt 210 vargar i Sverige. Allt utöver detta antal skall bort!

13. Se upp med den svenska avundsjukan

2009-12-04 12:55

Applådera alla tillstånd att jaga rovdjur med alla tillgängliga medel. Du får det inte sämre på hemmaplan. Tvärtom kan det öppna möjligheter.

12. Det är väl bra att...

2009-12-04 12:55

..de använder helikopter för att ta bort varg, det ger ju resultat vi önskar. Att flyga, stressa och skjuta bedövningspilar ger glesbygden inget positivt. Avlivning från luften är inget nytt, denna teknik användes även när vargen utrotades, då av privata med flygplan, effektivt i fjällen. Titta även på Alaska.

11. Det här...

2009-12-04 12:54

... uktar sövning, flyttning.

10. Rolf med flera!

2009-12-04 12:54

Över 40 000 renar dräps varje år av rovdjur (enl SLU). För den predationen svarar f a lodjuren. Den årliga renslakten har sjunkit från ca 100 000 renar till ca 60 000 renar. Totalt tas således ca 40 % av den årliga "produktionen" av ren i dag av rovdjuren. Helt ofattbart att det fått bli så!

Skulle permanenta vargetableringar tillåtas i renskötselområdet tillåtas blir det naturligtvis totalt omöjligt att längre bedriva renskötsel.

Om en grupp, som drabbas av överstora rovdjursgrupper (de, som bor i "vargbältet") föreslår att en annan drabbad grupp (samerna)skall bära en större börda av det totala rovdjurstrycket gynnar det bara de, som vill ha fler rovdjur i Sverige.

Att vi, som vill ha ett minskat totalt rovdjurstryck, håller i hop och samordnat "krigar" på flera fronter för att väcka opinion för vår sak är därför mycket viktigt. Splittra därför inte motståndet mot förd rovdjurspolitik! Det spelar bara SRF m fl i händerna!

9. Skyddsjakt

2009-12-04 12:54

Detta låter som ett rent avlivningsuppdrag. Låt samerna skjuta den själva så spar vi massa svenska kronor.

8. Bra!!

2009-12-04 09:12

Är det inte bra att det finns nån plats i Sverige där man kan jaga med hund? Tänk om hela norra Sverige också var betäckt av varg, vart hade alla jägare med hund tagit vägen då?

7. osportsligt

2009-12-04 09:12

Jakt på varg skall bedrivas på samma sätt som för våra andra djurarter. Att använda helikopter är att ge jaktmotståndarna vatten på sin kvarn. Har inte lapparna några skidor längre?

6. Samernas rätt

2009-12-04 09:11

Låt vargen leva i norr.

5. Med denna vargpolitik

2009-12-04 09:11

har dom snart i denna fråga skapat en barriär mellan
folk i mellan/sydsverige och samer lika
svårraserad som den mellan glesbygdsbefolkningen och stadsborna...

4. Svenskar behandlas olika

2009-12-03 22:39

I sameland får det bedrivas skyddsjakt på varg från helikopter, sedan den dödat ett 10-tal renar. I Blekinge har en varg sedan sommaren dödat ett antal 10-tal får, men den får hålla på utan att det blir någon skyddsjakt från helikopter.

Det är inte konstigt att det i princip inte finns några vargar i norra halvan av Sverige (renbetesland), där det egentligen är utomordentligt passande förhållanden för varg. Stora naturområden nästan helt utan människor.

Vargstammen pressas i stället samman i det betydligt folkrikare mellansverige med alla de konsekvenser det innebär

3. Kostnad?

2009-12-03 22:39

Var finns det belägg för dessa kostnader. När andra begär och söker skyddsjakt är det defenitivt stopp vad är skillnaden. Hur mycket ska denna varohyra kosta oss skattebetalare kan någon svara kanske Calgren själv vill komma med ett innlägg...!

2. -Bra!

2009-12-03 22:37

Mycket bra,men DYRT!

1. Hur många jaktbrott i ett o samma beslut ?

2009-12-03 22:36

10 obekräftade renrivningar och nu drar man på all teknologi som kan uppbringas. Hur många jaktbrott gör sig NVV skyldig till??
Men när 130 vargar i Va Götaland dödar/river och förgör HELA naturen i form av älg,rådjur,hare och hund, Ja då sitter korpskallarna i byråkratins högborg och gnider händerna.
Låt vargen leva där den hör hemma
Vargen hör hemma i fjällvärlden

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsFähallen Jakt AB