• Pinewood

Skyddsjakt på en fårdräpande varg i Roslagen

AktuelltPublicerad: 2008-11-07 10:30

Naturvårdsverket tillåter skyddsjakt på en varg som angripit får vid sex tillfällen i Roslagen. Vargen har rört sig mellan Åkersberga och Norrtälje.

De första angreppen skedde i augusti och därefter har det varit några veckor mellan varje angrepp.
Det finns många fårbesättningar i området och det är svårt att snabbt ordna förebyggande insatser för alla. Det tar tid att förse fårhagarna med rovdjursavvisande stängsel. 
– Det måste vara möjligt att ha varg även i trakter med många fårbesättningar. Alla vargar river inte får och det går att förebygga skador genom till exempel rovdjursavvisande stängsel, säger Susanna Löfgren, chef för viltförvaltningsenheten på Naturvårdsverket.  


Går inte att förebygga på kort sikt
– Men i det här fallet bedömer Naturvårdsverket att skyddsjakt ska beviljas, eftersom det inte är möjligt att på kort sikt förebygga skadorna i området, tillägger Susanna Löfgren.
Både länsstyrelsen och Viltskadecenter har tillstyrkt skyddsjakten. Vargstammens utveckling i Sverige hotas inte av skyddsjakt på en skadegörande varg, konstaterar Naturvårdsverket. 

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

21. RM

2008-11-17 13:47

Jodå, man ska hålla fast vid sin åsikt så länge man själv tror på den.
Jag beskriver min åsikt om att jag, och säkert fler med mig, upplever att det hux flux blev en annan skala på vargproblem när de kom till Roslagen än när de höll sig i Äppelbo.
Den åsikten står jag fast vid.
Vi får säkert anledning att käfta vidare!

20. Bjärven!

2008-11-15 10:13

Personligen tycker jag det kunde krävas mer för skyddsjakt på varg i närheten av Stockholm, än där det finns mer varg som t ex i Dalarna, Värmland och Gävleborg, men jag kan inte se att det är någon större skillnad när det gäller beslutet på Roslagsvargen om man jämför med beslut tidigare i år.
De beslut som är snabbast är de som gäller renbetesområdena, och det tycker jag inte heller är bra. Jag håller absolut med dig om att vargen kan bli ”ihjälkramad”, men då beror det inte på att förslag från kung eller rovdjursutredning inte följs, utan snarare på att människor uppfattar frågan annorlunda behandlad i närheten av storstäder jämfört med ren glesbygd.
Att kasta ”godbitar” till de mest kritiska för att få dem att lugna ner sig, är ingen bra strategi för att nå långsiktigt bra resultat. Nu hoppas jag personligen att alla fårägare som håller dessa djur för sin inkomst, också får ekonomisk hjälp av staten för att sätta upp rovdjursavvisande stängsel i preventivt syfte. Annars kommer beslut som de som gäller Roslagsvargen att upprepas i det oändliga – och det gynnar ingen.
Vill passa på att säga att jag tycker du Bjärven är en av få som det är både kul och lärorikt att diskutera med – trots att vi har så olika åsikter på vissa områden! Du visar ofta respekt för vad andra tycker, men håller ändå fast vid din egen övertygelse. Det tycker jag är hedervärt!

19. RM

2008-11-12 13:15

Vad jag är ute efter är att innan det blir skyddsjakt i Vargland, där Anders bor, tycks det behövas så mycket mer än 20 dräpta får, utan att det faktiskt tycks krävas väldigt många mer vargar innan något händer. Dödade jakthundar krävs som regel, att en varg blir närgången och hotfull tycks inte heller vara avgörande. Logiken i när vargen blir besvärlig trycks variera med avståndet till maktens centrum.
Jag vill nog påstå att vargen blir ihjälkramad på sikt om man inte omgående tar rovdjursutredningens, och för all del Kungens, förslag till riksdagen och tillåter reglerad vargjakt.
Konsekvenserna med nuvarande handläggning är att vargkrameriet spelar varghatarna i händera.
"Vad var det jag sa, när vargarna kommer till Stockholm, då ska ni få se!
Ja, det fick vi.
Det hade varit bättre för vargstammen på sikt om SJF:s förslag på att skjuta 18 vargar där det är tätt mellan dom än att skjuta en varg nära Stockholm.
Som sagt, jag är inte rovdjursskeptiker, men jag är väldigt skeptisk till den rådande rovdjurspolitiken.

18. Hyckleri, mormor

2008-11-11 08:50

Av den famösa utredningen och sedan propositionen 2001 framgår tydligt att vargen bara skall få etablera sig söder om renbeteslandet i Svealand samt delar av Götaland.
I regeringsbeslutet står det:
”Regeringens bedömning: Rovdjursarterna bör som huvudregel få sprida sig inom respektive arts naturliga utbredningsområde. I områden där riskerna för angrepp på människor och andra olyckor är störst bör man i förvaltningen försöka hindra en etablering eller i varje fall minska antalet djur. Också i områden där en art gör stor skada bör antalet djur minskas.”

Vargen kommer därför aldrig att tillåtas etablera sig i närheten av Stockholm och att Naturvårdsverket snabbt beviljar skyddsjakt därför att en enda varg befinner sig i Roslagen är därför helt enligt förutsättningarna.
Ni som väntar på att det skall bli varg i närheten av maktens sommarstugor kommer därför att få vänta förgäves. Men Göran Persson riskerar nog att få varg i hagen, om det kan vara någon till tröst.
Detta känner Mormor naturligtvis väl till och hennes inlaga är rent hyckleri.
Och svara på frågorna om hur mycket "mervärde" du har sparat ihop vid det här laget och hur många döda jakthundar detta kan motsvara.

17. Bjärven, jag tycker också att det var fel...

2008-11-10 16:43

...att bevilja skyddsjakt, speciellt som anledningen tycks vara att det skulle ta för lång tid att sätta upp rovdjursavvisande staket. De flesta fårägare brukar ta in sina djur till vintern, eller åtminstone ha dem mycket nära de fähus de senare kommer använda vid lammningen senare i vår.

Men varför tror du att alla – eller ens de flesta – rovdjursförespråkare skulle vara motståndare till jakt och skyddsjakt? Visst finns det extrema grupper inom rovdjursförespråkarna, men jag tror inte de är fler än de extrema rovdjursmotståndarna inom jägarkåren. Båda falangerna har dock en förmåga (tyvärr) att göra sig hörda och bli sedda på ett helt annat sätt än de mer sansade i de båda lägren.

Vet inte om man kan säga att denna skyddsansökan behandlades snabbare eller med så mycket annorlunda skäl än andra, det skulle vara staketen då, men det var väl samma skäl när det gällde Bredfjällsvargen (som det bara tog någon dag att fatta beslut om). Tror det finns ett liknande fall längre tillbaka i tiden. Du kan ju själv skapa dig en uppfattning genom att titta igenom de beslut NV tagit under åren http://www.naturvardsverket.se/sv/Arbete-med-naturvard/Jakt-och-viltvard/Skyddsjakt-och-jakt-pa-stora-rovdjur/Beslut-om-skyddsjakt-pa-varg/ NV utgår ju inte från mängden vargar på ett ställe, utan de djur som förorsakar skada, när de fattar sina beslut om skyddsjakt på varg.

Om ditt antagande ” ….en reglerad jakt förekommit i de drabbade områdena hade inte vargen kommit till storstans grannskap” skulle stämma, så tycker jag vi kan vänta med reglerad jakt, för jag tycker allt att vargen gott kan få finnas även nära storstäderna. Däremot skulle man kanske med en reglerad jakt kunna få ner antalet revir i de områden som har många mindre och näraliggande revir, och kanske hoppas på att det ”övergivna” reviret övertas av ”grannarna”. På det sättet kan man kanske få ner antalet föryngringar i ett givet område.

16. Krama ihjäl vargen?

2008-11-10 14:49

Jag undrar om inte vargkramarna snart har kramat ihjäl vargen? Deras rabiata motstånd mot jakt och skyddsjakt börjar faktiskt slå tillbaka. Tack vare att stammarna fått växla okontrollerat har utvandring skett till trakter nära beslutsfattarna.
Det innebar att skyddsjakt snabbt beviljades, helt väntat.
Nu förutsätter jag att samma behov av skyddsjakt föreligger i de områden som har hundrafalt fler vargar än i de områden som nu beviljats skyddsjakt.
Om inte så framgår det tydligt att konflikten står mellan stad och land. På annat sätt går inte att tolka det hela.
Så länge rovdjuren växer till på landsbygden är det OK, men så fort dom närmar sig maktens boningar är det genast ett hot mot fåraveln. Märkligt, men inte oväntat!
Om skyddsjakt, eller ännu hellre en reglerad jakt på varg förkommit i de drabbade områdena hade inte vargen kommit till storstans grannskap. Då kanske stammen kunnat samexistera med bönder, hundar och jägare.
Nu kommer det troligtvis att börja hända saker med avskjutningen i vargens kärnområden.
Annars är det en skandal!

15. Mormor

2008-11-10 13:01

Var är våran duktiga roslagsmormor som jämt skriver sina inlägg på denna sida? Hon måste väl komma in och skriva ett försvarstal för vargen? Men det kanske är så att det är hemma hos henne vargen har tagit några djur.

14. Civil olydnad

2008-11-10 09:32

Risken är att det uppmanar till civil olydnad.
Respekten för myndigheter och laga urholkas.

13. En skymf!

2008-11-10 09:04

Detta är en stor skymf mot alla som under flera år drabbats av dessa odjur. De som plågats av tanken på att varje gång de släpper sin hund i skogen inte vet om den kommer tillbaka. Nu när problemet närmar sig beslutstagarna så ska deras plågoandar genast avlivas. Var finns rättvisan?

12. Jag bor...

2008-11-08 10:15

...I Uppsala län och inte speciellt långt från länsgränsen till Stockholms län och jag håller fullständigt med de som bor i de ulvdrabbade länen och landskapen. Jag vill hest inte släppa mina hundar sedan en varg vandrade förbi där jag bor för 4-5 år sedan. Iakttagelser hade gjorts även tidigare. Så jag är inte helt säker att den inte redan är ettablerad. Sedan får de kunniga säga vad de vill. Fanns ingen björn heller för fem-sex år sedan och nu har vi ett björn(revir) i trakten där jag bor?

11. Till Jaja!

2008-11-08 10:14

Det har inte alls gått fort. Vi har haft problemen sedan försommaren och det som avgjorde var ju faktiskt 6 st. attacker på får med ca. 30 st. dödade. Förutom det har vi haft flera rivna älgar.
Vi i roslagen känner mycket sympati med er i Värmland, Dalarna m.fl. län. Det som är otur är att det är så mycket längre mellan fårbesättningarna hos er än vad vi har här i Fjollträsk.

10. Synd att förbise...

2008-11-08 10:14

...Hälsingland. Tyvärr är det dock likadant överallt vargen dyker upp, ensam eller i grupp. Just där vargen befinner sig ställer den till sattyg och ingen vill ha den, men allra fortast lyssnar NVV på folk i Stockholm verkar det som.

9. Mormor och jakthundars värde

2008-11-08 10:13

Uppenbarligen så tycker mormor att det inte är särskilt synd att vargar dödar jakthundar, se bara vad hon säger i Norrtelje Tidning i debatten ”Dags att bevilja skyddsjakt 081027”:

”I Voxna räckte det med ett antal jakthundar för att NV skulle bevilja jakt på en varg, trots risken att något av föräldradjuren skulle skjutas, och därmed förvärra situationen så att ungvargarna kanske började ge sig på får.”

Mormor tycker uppenbarligen att en varg är betydligt viktigare och mera värdefull än ETT ANTAL JAKTHUNDAR”!

Så där kom det osminkade jägarhatet fram i full dager.

Så talar endast en sann medlem av Rovdjursföreningen.

8. Ja ja

2008-11-08 10:13

Ja, där gick det fort. Varför gjorde det tro?

7. Jaja!

2008-11-07 17:44

I det fallet gick det fort, må jag säga! Men jag ser på kommentarerna att vissa bara tror att det är ett jätteprobem i Dalarna och Värmland! Har ni helt glömt oss i Hälsingland? Har väl snart eller redan tio revir här, bland annat en väldigt "värdefull" ryssvarg som det öses ut pengar på! Man blir så trött på hela skiten!

6. Nej skjut inte vargen!

2008-11-07 14:56

Låt den etablera sig och locka till sig flera andra från de områden där vargen finns i överflöd! Är tacksam om alla vargar flyttar till områden där de är välkomna av rovdjurskramare!

5. Naturvårdsverket...

2008-11-07 12:19

...kan väl flytta om sin personal från Dalarna samt övriga varg län för att skydda fåren i området.
Man kan väl även tycka attDjurens rätt med flera av dessa
grupper kan hjälpa till att vakta fåren.
Sen kan dom flytta några vargar från Dalarna ner dit så får dom ett eget varg revir i Stockholm.

4. Och hur tänker länsstyrelsen förebygga ”skador” på lång sikt?

2008-11-07 12:17

Det är uppenbart att vargen är ett noa-djur även för Susanna Löfgren eftersom hon inte rakt ut kan säga att man vet att det är omöjligt att förhindra vargattacker men att man trots detta inte har planer på att hindra vargar från att även framledes döda och lemlästa mängder av får och andra tamdjur årligen.
”Alla vargar river inte får och det går att förebygga skador genom till exempel rovdjursavvisande stängsel, säger Susanna Löfgren, chef för viltförvaltningsenheten på Naturvårdsverket. ”.
Tyvärr länsstyrelsen, det torde vara uppenbart för alla att VARENDA varg är en POTENTIELL fårdräpare.
Löfgren borde ta en studieresa till Hedmark i Norge, där har norska staten bekostat ett ”rovdjurssäkert fårstängsel” som kostade miljoner att uppföra. Nu har det visat sig att inte ens detta av experter uppförda stängsel fungerar, det finns både varg och björn innanför stängslet! Skall bli intressant att se Löfgrens långsiktiga lösning. Billiga stängsel som får lönsamma?
Hur länge skall myndigheterna framhärda med sina lögner om att det är ”oerhört sällsynt” att björn och varg slår hundar och andra tamdjur och att de rovdjur som trots detta gör det ”är sjuka, skadade eller provocerade” på ett eller annat sätt. Det blir färre och färre som tror på sådana myndighetssagor.
Intressant skulle vara att se hur svenska staten har beräknat att varje varg har ett avelsvärde om 100 000 kronor för staten? Vilka inkomster ger vargarna och har man dragit ifrån alla utgifter?

3. Synd!

2008-11-07 12:07

Vargen skulle behövt smaska i sig några pudlar och ponnyhästar för att visa 08'orna hur livet är i varglänen.
Pinsamt men inte oväntat av Naturvårdsverket.

2. Fårdräpande varg

2008-11-07 11:56

Enligt Susanna Löfgren, chef för viltförvaltningsenheten på Naturvårdsverket, är det inte möjligt att på kort sikt förebygga skadorna med rovdjursavvisande stängsel.
Då kan man ju undra vad djurägarna har hållit på med dom sista åren när dom har vetat om att rovdjuren (varg) ska få finnas i hela landet även i stockholms området, för det har ju funnits gott om tid att stängsla in sina marker med elstängsel.

Vargstammens utveckling i Sverige hotas inte av skyddsjakt på en skadegörande varg, konstaterar Naturvårdsverket.
Har skyddsjakten beviljats norr om Dalälven samt Värmland så då har skyddsjakten påverkat den svenska vargstammen på en gång men det är väl som vanligt när rovdjuren kommer för nära Stockholm (fjollträsk) så blir dom väl farliga.

1. Hinner inte förebygga skador

2008-11-07 11:55

Jo jo, Naturvårdsverket hinner inte i det här ”SPECIELLA FALLET" förebygga skador.
Rovdjursdebatten lär inte bli bättre av detta kära Naturvårdsverk.
Hur f-n är det för människorna i Värmland och Dalarna?
Tydligen har de i god tid hunnit förebygga eventuella skador..
Jojomen, de är duktiga där uppe.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsJohn Deere