• Älgskadefondsföreningen

Skyddsjakt på en varg i Dalsland

AktuelltPublicerad: 2008-12-23 10:08

Naturvårdsverket beviljar skyddsjakt på en varg i Herrestadsreviret i trakten av Dals-Ed i Dalsland. Fem angrepp på jakthundar har inträffat i området under relativt begränsad tid, varav fyra kan knytas till vargarna i reviret. 

De första angreppen skedde i slutet av augusti och det senaste kom den 17 december. Länsstyrelsen i Västra Götalands län har rekommenderat tillstånd till skyddsjakt även om det inte går att säga vilken av vargarna som orsakat skadan.
– De upprepade angreppen på jakthundar under en relativt begränsad tid gör att Naturvårdsverket i detta fall bedömer skadan som allvarlig. Det är fler angrepp under begränsad tid än van man kan vänta sig i ett vargrevir. Därför ger vi tillstånd till skyddsjakten, säger Susanna Löfgren, chef för Viltförvaltningsenheten på Naturvårdsverket.
Både Jägareförbundet och Jägarnas
Riksförbund i Västra Götaland har ansökt om skyddsjakt på en varg i Herrestadsfjället.
Under sommaren och hösten har observationer gjorts av ett vargpar som varaktigt har uppehållit sig i Herrestadsfjället. Det finns inga tecken på föryngring. 

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

27. Vargkramar-Jens, retorikens mästare eller jaktmotståndare och bluffmakare?

2009-01-11 20:28

Vargkramar-Jens, frågan handlar ju egentligen om ifall din och dina likars "taliban-mentalitet" skall styra över Sveriges flora och fauna (och indirekt hela västra mellansveriges glesbygd) eller om boende i glesbygd själva skall få bestämma över sin närmiljö? Vargen har inte varit en märkbar del av Sveriges fauna på 100 år och en ökning av stammen kommer att få stora effekter där den lever och frodas. Gråben har inte heller varit så talrik i världen som den är nu, på 100 år, och du som nyligen skattade den svenska stammen till under 50 individer, trots att Naturvårdsverket godkänner jägarnas skattningar om >200 individer - ja jag tycker det verkar som att DU sprider falsarium och veganpropaganda. Som de flesta bildade människor i ämnet vet har varg-stammarna fullkomligen exploderat i Östeuropa och i de forna Sovjet-staterna, efter kommunismens fall, pga av att skottpengarna tagits bort. Min uppskattning av världspopulationen av varg är mycket rimlig, men liksom DU mycket väl VET har INGEN RÄKNAT antalet vargar i världen - men jag har åtminstone faktabaserade uppskattningar.

Du nämner att "ett fåtal" jägare inte skall få påverka i vargfrågan - men du glömmer att Sveriges jägarkår är ca 250.000 personer och att 19 av 20 jägare som fått varg på sina marker är negativt inställda till gråben. Den procentuella andelen jägare av de medborgare som vistas i skog och mark utanför storstadsområdena, är MYCKET stor, och således drabbas glesbygdsbor och jägare mer än någon annan av varg-explosionen.

Alternativa jaktformer i Svensk skogslandskap till löshundsjakt finns knappt - skall man jaga älg, rådjur eller hare BÖR man använda hund - annars får man nog äta granskott till middag.

Jens - du är ju dessutom varken jägare eller glesbygsbo- du verkar dessutom vara aktiv JAKTMOTSTÅNDARE - varför agiterar du på denna hemsida?

26. T

2009-01-07 20:37

Ja det var trevligt att få en "titel". Måste säga att Du verkar vara väldigt initiativrik, har Du kommit på den själv? Jag inbillade mig att man debatterade/diskuterade den flora&fauna som finns här i Sverige, men det var kanske för mycket begärt av "T", att förstå det. Du har rätt att vargen inte är en utrotningshotad art, sett till hela världspopulationen, men detta är ju inte ett skäl till varför vi inte skulle kunna hålla en vargstam här i Sverige. Logiskt sett med Ditt tänkande så behövs ju inte heller älgen här, då den finns i stora antal på andra platser. När det gäller antalet vargar så vet jag inte var Du fått Dina uppgifter ifrån, men Du bör först kolla fakta innan Du publicerar dessa uppgifter. Kan bara nämna att den största vargpopulationen finns i Kanada som idag hyser ca 50-55000 vargar. På en yta av Sveriges storlek skulle det innebära ca 2500 vargar. Vargen är en del av den Svenska flora&faunan, och har funnits här troligen före människan och långt innan löshundsjakten tog sin början. Jag anser inte att ett fåtal procent av den Svenska jägarkåren skall ha rättigheten att avgöra vilken flora&fauna som skall finnas här, bara för att få utöva sitt livsintresse. Tyvärr så har Naturvårdsverket alltför lättvindigt medgivit skyddsjakt, då varg tagit hundar. Varför räcker det inte med §28? Om nu det inte går att bedriva löshundsjakt så får man väl ta och acceptera detta och gå över till andra jaktformer.

25. Vargkramare

2009-01-06 13:59

Ja, det verkar ju som att vargkramarna hittat vår hemsida – förvånansvärt hur aggressiva de är i sin propaganda.

Som Vargkramar-Jens säger nedan "vargen likt alla andra rovdjur har sitt berättigande i vårt land". Menar han då verkligen ALLA andra rovdjur – pratar han om isbjörn, hyena etc? Ja, kanske rent av göra moder Svea till en fullskalig rovdjurspark med all världens rovdjur i?

Vargen är idag INTE ett utrotningshotat djur om man tittar till världspopulationen – det finns idag ca 100.000 vargar bara i Kazachstan, ca 2 miljoner i Sibirien och ett stort antal vargar i Indien, Kina, Kanada, Alaska etc.
Varför skall vi egentligen återuppbygga en stam av varg i Sverige som uppenbarligen inte är kompatibel med den traditionstyngda och hundraåriga jaktform (löshundsjakt) som är den vanligaste jaktformen i Sveriges skogslandskap? Flera av de drabbade jägarna runt Herrestadsfjället har löshundsjakt som enda alternativ (efter rådjur, hare och älg) då det är den enda fungerande jaktformen i området (innan vargen kom förstås).
Jägarna lägger varje år många sköna tusenlappar i arrenden på att få utöva sitt livsintresse, men när vargen tar hundarna och viltet och omöjliggör jakt kan många arrenden komma att sägas upp, då ingen vettig människa vill väl på egen bekostnad föda upp gråben med hundar och rådjur.

Har vargen verkligen MER rätt till skogen än människan – det anser inte jag. Sverige behöver inte varg och världen behöver inte varg i Sverige – det finns tillräckligt med varg i övriga länder så att det räcker och blir över...

24. Anonym o Sven

2009-01-05 10:55

Tyvärr Anonym så är jag inget av det, och jag är motståndare till EU, dess byråkrati och överförmynderi.
I övrigt kan jag hålla med Dig om att EU är ett dårskap.
Till Sven: Skall jag tolka Ditt svar som att Du bedriver hembränning, langar sprit till ungdomar, jagar illegalt mm.

23. Jens

2009-01-04 15:41

Du måste vara en fjollträskare eller en skåning för det var ni som sålde oss till dårskapet EU.

22. En frälst och bugande inför ledaren?

2008-12-30 12:42

"När det gäller vilka beslut som fattas i EU så är det bara att rätta in oss i ledet oavsett vad vi tycker om EU eller de beslut som fattas där."

Jens skrev så 2008-12-29 13:26.

Det säger det mesta om honom!

21. Till anonym

2008-12-30 12:42

JAPP, DET ÄR JAG TILL 100%.

20. R.Hamilton

2008-12-29 18:57

Att Du läser Calle Seleborgs inlägg och kommentarer, med stor behållning, säger det mesta om Dig.

19. Jens

2008-12-29 18:03

Calles inlägg läser jag med största behållning Men du måste tydligen ännu en gång krypa bakom EU-byråkratin med dina önsketänkanden, som aldrig kommer att bli verklighet. Sedan det naturfundamentalistiska begreppet att djur och människor är likställda på planeten.. Oj! Blev det för mycket Kalle Anka på julafton?
"Människan måste väl vara den art som i stort sett förbrukat sin legitimitet här på planeten Tellus"!!!
Blir Du föregångaren med gott exempel?? Du verkar ju vara idealist...

18. R. hamilton

2008-12-29 13:30

När det gäller att gå över ån efter vatten, så kan Du ju diskutera detta med Calle Seleborg. Den person som i stort sett dagligen i debatter, insändare och med naiva kommentarer på FNR:s hemsida går över ån. Läs hans senaste inlägg på denna hemsida.
När det gäller vilka beslut som fattas i EU så är det bara att rätta in oss i ledet oavsett vad vi tycker om EU eller de beslut som fattas där.
Rovdjur dödar andra djur, det är därför de kallas för rovdjur, dock sker detta dödande sällan ögonblickligen. Men sådan är naturen, (den kan många gånger vara oerhört grym), oavsett vilket rovdjur det gäller och var någonstans på vår planet det befinner sig.
Har Du någon gång funderat på hur bestialiskt vi människor mördar varandra och med vilken bestialisk tortyr vi torterar andra medmänniskor?
Människan måste väl vara den art som i stort sett förbrukat sin legitimitet här på planeten Tellus.

17. Största felet, Björn Nilsson är...

2008-12-29 12:50

...nollvisionen för varg.

16. Jens

2008-12-29 12:49

Argumentet -att så tycker dom i EU- är ett billigt trick som ofta kommer till användning när idéerna i övrigt tryter.
Inbilla mig inte att löshundsjakt skulle förbjudas i Sverige.Lika hypotetiskt som att förbjuda Tyskar att ha Oktoberfest. Nog kan Du väl litet bättre!
Söker Du argument för demokrati! Gå då in och titta på den folkomröstning som skedde vid senaste riksdagsvalet i "vargkommunerna" i Dalarna. 70% var emot den rådande rovdjurspolitiken.
Du behöver altså inte gå över ån efter vatten...
Att rävjakten förbjöds i England berodde på att den -helt rätt -bedömdes som djurplågeri. Ett pack med hundar jagade, stressade och slet sönder räven. Exakt så som vargen idag bestialiskt dödar tex. älgarna.

15. Drabbad av vargens framfart

2008-12-29 11:22

Jag undrar om det är rätt rovdjur som vi skall jaga.
Skyddsomhändertagandet borde vara på tjänstemännen/kvinnor på länsstyrelser Naturvårdsverket samt ansvariga politiker som ljuger oss jägare rätt upp i ansiktet.

14. R.Hamilton Björn Nilsson

2008-12-29 11:22

Till R.Hamilton
Jag är ingen rovdjursfundamenatlist. Jag glorifierar inte vargen. Jag har aldrig hävdat att julfirandet skall upphöra. Men jag anser att bedriva löshundsjakt i rovdjursrevir är ett problem och problemet är inte vargarna utan de jägarfundamentalister som gång på gång skickar ut sina hundar i dessa revir.
Men detta kommer kanske att lösas genom lagar från Eu, där man är ytterst tveksamma om traditionen med löshundsjakt skall få fortsätta. Detta EU som vi i demokratiskt anda röstat in oss i.
Traditioner kommer och går, nya skapas och gamla försvinner. Se bara på rävjakten i England, där är en mångårig tradition som förbjudits.
Det är många traditioner som inte längre finns på grund av att vårt samhälle förändrats och det är andra förutsättningar som gäller idag.
Så fortsätt gärna med löshundsjakten, men ta konsekvenserna om ni jagar i rovdjursrevir och kom inte i efterhand och kräv skyddjakt, som ni ändå har i §28.
Om inte så är det bara att ändra jaktformerna och jaga efter den rådande situationen

Till B.Nilsson
Dina första frågor vill jag besvara med en fråga.
Till vilken nytta finns vi människor här på jorden?
Övrigt så är den lika bra som alla andra rovdjur, den skapar förutsättningar för andra arter som drar nytta av den. Nej jag skulle inte tycka det vore trevligt med varken björn, järv, lo eller varg springandes runt benen då jag vandrar i skogen. Måste dock säga att risken att detta skall inträffa är i stort sett obefintlig.
Det är inte den stora delen av jägarna jag kritiserar, utan den lilla klick jägarfundamentalister som tror sig äga all rätt till naturen. Dessa kommer inte att ge sig förrän de har nått sitt mål, nollvision av varg, och detta tycker jag är alldeles fel. För jag anser att vargen likt alla andra rovdjur har sitt berättigande i vårt land. Sedan i vilken omfattning och när det behöver tillåtas jakt på varg är en fråga som jag överlåter till de demokratiskt valda politikerna.

13. Jens Paula fundamentalisten

2008-12-28 12:21

Vad är vargen bra till? Kan man äta den? Kan man ha det trevligt en dag i det vilda tillsammans med den springandes runt benen? Vad har ni för syn på den egentligen?? Förstår ni verkligen inte vilken skada den orsakar i vårt samhälle?Vad gör vi jägare som är så fel? Okej, kan kanske hålla med om att man inte behöver släppa sin hund på ett område om man vet att det skett angrepp där men ändå. Vad gör vi som är så fel och ni som är så rätt?

12. Till Paula och Fundamentalist

2008-12-27 20:29

Kallar du landets tamboskap och den faunan som de flesta av oss här i detta land lever av för fritidssysselsätning? Då du verkar påläst, har du säkert sett de hällristningar som finns, som våra förfäder har gjort. Ser du dem samt läser gamla socken böcker, skilldringar om jakt förr och nu, de finns i mången litratur, nu är frågan om du bara hört de stora pojkarna berättat detta för dig eller kan du läsa?
Den tiden du pratar om så jagades vargen eller rättare sagt de stora rovdjuren samtidigt! Där har du svaret, rovdjuren hölls på den nivå att det du talar om kunde bedrivas sida vid sida.
Som läget är nu och om du verkligen lyssnar så har hela vargfrågan spårat ur! Vad hjälper det tror du om vi får ännu mer varg i markerna.
Först måste vi decimera den så kallade inavlade vargen för att sedan om det är möjligt få något av en kraftig vargstam, men mycket begränsad sådan, och ha en fungerande kontroll på den, har du förstått?
Till Paula!
Angående attack vad tror du en hund (det är det vi talar om) känner och upplever när den slits levande i bitar tills den dör? Fåren och andra boskap som blir angripna, en del dör långsamt med otroliga smärtor, deras ångestskri hörs lång väg!
Vet de personer som bedriver våld i vårt land att en del människor är ett lovligt byte, har möjligen polisväsendet skickat ut denna signal? Du kan inte tro att det är det vårdade samhället med de styrande i Sveriges riksdag som bär bördan och skulden till att vargen nu har vuxit för fort, utan berörda myndigheter har inte kunnat tänka klart?
Våldet på människor du pratar om och på ett konstigt sätt likställer med den vargfråga som vi nu har! Är det inte också en instans av och följd av att i första hand polisen har fått så stor neddragning av "Fortfarande vår regerings politik" som dess värre inte kan komma till något radikalt tänkande, för det som ni nämnt i era innlägg.

11. Ja, till en liten men livskraftig vargstam.

2008-12-27 14:30

Är det rimligt att ett lands fauna ska rätta sig helt efter en liten grupps fritidssysselsättning, om än så kär.
Och 1000-årig tradition? Vargen försvann i mitten av 1800-talet. Före det gick det tydligen bra att idka löshundsjakt i mer än 800 år med mycket varg i skogen.
Då måste det väl gå i framtiden också.

10. Till Kurre

2008-12-27 14:30

Här i Stockholm dyker det upp ungvargar årligen, alla har blivit dödade i trafiken utom den senaste, en varghona i Uppsalaområdet som skjöts till döds av jägare från Svenska Jägareförbundet med tillstånd av myndigheterna.
Och bara som tillägg om livet i Stockholm, i går kväll (Annandag Jul) blev en butiksbiträde knivskuren här i min närbutik. För två veckor sedan attackerades två personer med en yxa på en strandpromenad här i närheten.

9. Vet vargen...

2008-12-27 14:29

...att lösspringande jakthundar är ett olovligt byte, straffet är döden. Har Natuvårdsverket informerat vargarna?
På Herrestadsområde skickar hundägare gång på gång sina hundar lösa till områden de vet att det finns vargar. En grym handling.

8. Rävspel?

2008-12-26 15:51

Om man är frikostig med att tillstyrka skyddsjaktansökningar på varg, desto lättare att skjuta upp beslutet om att tillåta liscensjakt i framtiden.

7. Jens

2008-12-26 15:50

Det verkligt stora problemet är rovdjursfundamentalister som Du!
Figurer som glorifierar vargen, och får den att framstå lika helig som kor i Indien.
Varför skall en 1000-årig tradition med löshundsjakt upphöra för att er ogenomtänkta flumfiosofi skall få dominera.
På 60-talet propagerade samma "idealister" som du att julfirandet skulle upphöra...

6. Jag ska anmäla mig som frivillig att skjuta denna varg

2008-12-25 11:59

Bor mitt i skiten här som man kan säga sen problemvargarnas inträde här utanför Färjelanda.
Dessa vargar har tagit vad jag vet 6 hundar sen finns det mellan 2-3 spårlöst försvunna hundar mellan Uddevalla-Färjelanda-Frändefors området//
God Jul

5. Löshundsjakt?

2008-12-25 11:58

Problemet är ju inte vargen, utan de jägare som bedriver löshundsjakt. Förbjud löshundsjakten så är vargfrågan löst. Att bedriva löshundsjakt i ett vargrevir och även övriga rovdjursrevir, är totalt omdömeslöst.

4. Till Morabo

2008-12-25 11:58

Skyddsjakt kan man ha just i förebyggande syfte och jakt i generell mening. Det du tar upp som exempel älg har man redan ett system med lokala samråd där man träffas och lägger premisser för en förvaltning som tar hänsyn till bla a trafik, skador på gröda och skog. Så visst kan och skall jakt också ha ett förebyggande syfte.

3. Stockholm

2008-12-24 10:02

Kan man inte försöka fånga in vargarna och och flytta dom i närheten till Stockholm??? God Jul

2. Morabo

2008-12-24 10:02

Varför skulle man tillåta skyddsjakt på ett djur som inte gjort någon skada?
Att problemdjur tas bort är det väl ingen som motsätter sig, men där går också gränsen.
Att börja ta bort djur i någon slags förebyggande syfte går inte att ha som praxis. Hur skulle det tillämpas på annat vilt som tex. älg och vildsvin, människan har ju haft problem med att s.a.s integrera dem i trafiken? Det finns ingen förnuftig anledning till att vargen skulle ha en speciallag eller regel.
Att man har aviga känslor för ett eller annat djur skall heller inte spela någon roll i samband med skyddsjakt, med samma motivering som ovan.

1. Mora

2008-12-23 11:25

Tänk att det skall behöva dödas ett vist antal hundar för att det ska släppas skyddsjakt. Har själv varg runt knuten och skyddsjakt är sökt, men inget tamdjur har förlorat livet än så skyddsjakt får vi väl knappast...

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsJohn Deere