• Allmogejakt

Skyddsjakt på lo utanför Norrtälje

AktuelltPublicerad: 2010-11-03 07:40

Länsstyrelsen i Stockholm har för första gången beviljat skyddsjakt på ett lodjur som vid upprepade tillfällen rivit får utanför Norrtälje.

– Det råder inga tvivel om att det handlar om en så kallad problemindivid och på kort sikt är skyddsjakt den enda hållbara lösningen, säger Camilla Frisch vid lLänsstyrelsens enhet för tillståndsfrågor i ett pressmeddelande.
För att vara säker på att rätt djur fälls får jakten bedrivas som vakjakt eller fälljakt inom 300 meter från den aktuella djurbesättningen. I anslutning till ett nytt angrepp får lodjuret jagas längre bort, under förutsättning att en specialtränad hund som kan spåra lodjuret från angreppsplatsen används.
Länsstyrelsen konstaterar att lodjuret tycks ha övergivit sin naturliga föda. Vid fyra tillfällen har det nu dödat sammanlagt elva får.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

6. Locka in lodjur med harskrik

2010-11-04 14:01

Är effektivt säger rävjägare i en artikel i JJ. Något nytt som är väl värt att prova i Norrtälje, vid den aktuella djurhagen. MEN varför gäller inte djurskyddslagen för djurägaren, som måste skydda djuren mot stress, lidande o plågor och ingenstans finns rovdjur undantagna varken i vår Dsl eller EU direktiv?

5. Skyddsjakt?

2010-11-03 18:13

Undrar vad det är för skillnad om det är varg eller lo som river får??? Låt lodjuren leva, de är mindre farliga för våra hundar.

4. Stefan och 338:an

2010-11-03 15:21

Här kan du se vad som tillstyrkts och vad som avslagit vad gäller skyddsjakt på lo (5 resp 7). http://www.naturvardsverket.se/sv/Arbete-med-naturvard/Jakt-och-viltvard/Beslut-om-jakt-pa-stora-rovdjur-och-salar/Lansstyrelsernas-ratt-att--besluta-om-skyddsjakt/Lansstyrelsebeslut-om-jakt-pa-lodjur/

I Dalarnas fall gäller den 1 ansökan som avslagits, där inte ett enda djur blivit dödat, men 1 tacka skadad. Ta och jämför det med vad som hänt i Norrtäljetrakten!

Man kan f ö hitta en del intressant i avslaget från Dalarna, bl a att stängsel 2 inte har satts upp trots att dryga 41 000 av ca 65 000 redan har betalats ut. Bidraget beviljat redan i slutet av april 2009!!, dvs nästan ett år innan skyddsjaktsansökan inkom, och i bidraget ingick även pengar för arbetet med uppsättning av stängslet.

Undrar varför det tar ett par år att sätta upp ett stängsel för vissa, om det någonsin kommer upp något stängsel nr 2.

3. Hoppas att Länstyrelsen...

2010-11-03 12:35

i Stockholm snarast kontaktar Länstyrelsen i Dalarna och lär ut hur man hanterar ett sådant här ärende.

2. För nära?

2010-11-03 09:15

Kommer djuren för nära städerna nu? Hade det skett i värmland, dalarna eller dalsland hade de sagt; Lev med det... Sorgligt.

1. Skillnad på skogsbygd och befolkningscentra?

2010-11-03 08:58

Låt lodjuret vara så storstadsbefolkningen kan få närhet
till rovdjuren.
Statistiskt är de för rovdjur så låt det bli så

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsZaim
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsFähallen Jakt AB