• Älgskadefondsföreningen

Skyddsjakt på varg som jagade kor

AktuelltPublicerad: 2012-07-21 14:34

Länsstyrelsen i Gävleborg har sagt ja till skyddsjakt på den varg som jagat och stressat en grupp med 21 kvigor som blev så rädda att de sprängde stängslet och sprang flera kilometer till en annan grupp med kvigor.

Området där skyddsjakten ska ske är Dalsäng, Jäderfors och Kungsgården i Sandvikens kommun.

Länsstyrelsen fick ansökan om skyddsjakt den 18 juli efter att vargen jagat kvigorna. Enligt länsstyrelsens besiktningsman fanns det vargspår på platsen.

Närgången

Det har tidigare förekommit vargangrepp i området och en närgången varg har observerats.

Jaktledare är utsedd och skyddsjakten får pågå från 20 juli fram till 17 augusti.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

14. ingen ide

2012-07-25 08:15

har skickat räkning till lst för de extra kostnader som rovdjurangrepp kan innebära och de uppfann moment 22 omedelbart och lät meddela att "ersättning kunde man se sig i himmlen efter"
så fungerar svensk rovdjurspolitik i praktiken

13. Precis...Inge varg.

2012-07-24 21:30

Håller med dig fullständigt.

12. Alla vargar borde skjutas!

2012-07-24 13:04

Varför inte skjuta alla vargar i förebyggande syfte?
Ca 3-400 vargar tar årligen ca 3-400 tamdjur= 1 tamdjur/varg och år= 8-12 tamdjur under sin livstid.
Så sannolikheten att nån "oskyldig" varg skulle skjutas är ju närmast mikroskopisk.
Eftersom vargen endast är att betrakta som ett skadedjur..jo den uppfyller alla kriterier med råge! så borde den naturligtvis bekämpas med alla till buds stående medel.

11. Hoppas...

2012-07-24 13:03

... att den hör till Korsåreviret - i så fall gynnar beslutet även oss på dalasidan

10. Tackar för det Lokungen.

2012-07-23 16:41

Tills allt går överstyr "Bra sagt".
Så ni jägare som är utsedda till detta ändamål,"tänk om".Låt inte Lst "Blidka" er för stunden för att vid senare tillfälle totalt skita i er,detta måste ni se som "Ej acceptabelt".
Den dagen då ett beslut om fullskalig skyddsjakt sker,är jag övertygad att jägarna kan lätt organisera sig,och på väldigt kort tid likvidera samtliga frilevande vargar.

9. Håller med SMSL

2012-07-23 12:35

Låt staten sköta sin vargodling själv. Bojkott är det enda rätta tills allt går överstyr. Det är nära nu.

8. Norrfalk m.-m.

2012-07-23 09:31

Lär hur man ska agera

7. Bra

2012-07-22 20:44

I Dalarna har vi ingen länstyrelse. Vi har en rovdjursförening!
(lånade dom träffande orden)

6. Ersättning

2012-07-22 11:55

Minimi lön skall väl betalas ut till Vargjägarna enligt Svensk lag,förutsätter att Länstyrelsen följer lagen

5. Glöm inte räkningen

2012-07-22 11:55

Det är länsstyrelsens ansvar att skydda länets näringsverksamhet. Deltagarna ska därför skicka in räkningen för utfört arbete till länsstyrelsen.

4. Lycka till!

2012-07-22 02:24

det här med skyddsjakt då det sker angrapp på tamdjur är rena skämtet för att blidka tamdjurägare och landsbyggdsbor. Hur många manntimmar skall läggas ner för att finna denna varg och sedan lyckas avliva den under den angivna skyddsajaktsperioden? På barmark ska det dessutom ske. Och endast utsedda jägare får skjuta. Så om vargen en kväll visar sig vid något hus så är den fredad om inte den boende i huset utsetts till "vargjägare". Undrar vad odset blir att den här vargen kommer undan. Vargen spelar mot öppet mål skyddsjägarna med förbundna ögon, ena armen bakom ryggen, utan skor och huvudet under den andra armen.
Nej allmän jakt efter en varg i området tills det att den är skjuten skulle jämna ut odsen något och visa att man verkligen vill få bort denna individ.
JAG hoppas verkligen att skyddsjakten lyckas... men det ser i ärlighetens namn inte så enkelt ut.

3. Avlivningsbeslut bör det heta.

2012-07-22 02:22

Det är Naturvårdsverket som döpt åtgärden till skyddsjakt för att det låter som att man går jägare till mötes och tillåter jakt. Det är ingen jakt utan helt och hållet en tvingande åtgärd för eliminera ett skadedjur. Skadedjursbekämpning är vad det handlar om och kanske det är ett ännu bättre ordval. Och i dessa sammanhang bör alla medel tillåtas dygnets alla timmar inkl. användning av motorfordon och ljus. Lyckat resultat ska premieras med ersättning direkt från Naturvårdsverket, som vilket beting som helst. Vill staten spara slantar ska det kanske ut på anbud, men det lär fördröja aktionen, inte bra.

2. Jaha

2012-07-22 02:20

Och nu väntar vi Rovdjursföreningens, Nordulvs och Djurens rätts överklaganden.

1. Hur rimmar detta ihop....

2012-07-22 02:20

...med eftersöks-strejken.

Missförstå mig inte nu,dom flesta vet min inställning,0 frilevande varg.

Vi har eftersöks-strejk,varför då inte låta vargen få härja fritt,tills dess att ett beslut har fattats av högre ort,i detta fall då regeringen.

Även om nu vargen har jagat kvigor i detta fall,varför då inte låta dessa vargar få fortsätta sina bravader,och visa befolkningen,vad den är kapabel till.Och på så sätt få verklig opinion emot vargen.

Att uttnyttja denna skyddsjakt,är att gå Lst:s ärende så att säga,som är en instans som i många fall struntar i landsbygdens välmående.

Vart jag vill komma är att den enda skyddsjakt jag tycker vi skall acceptera,är ett beslut på en fullskalig skyddsjakt på varg,tills dess att dessa fyrbenta hårbepälsade vandaler inte längre vandrar på svensk mark och ej längre är ett hot mot landsbygden.

Vi kan ej acceptera att få skyddsjakt, "Nån gång ibland".

Så länge vargarna får härja fritt oavsett antal,så kommer dessa alltid att vara ett problem för landsorts befolkningen.

Eftersöksstrejk och ingen skyddsjakt föränn att beslut om att likvidiera vargen 100 procentigt ur svensk natur.

Tills dess tycker jag att vargen kan få visa sitt rätta ansikte för både regering och storstads bor med att få härja fritt tills vidare,för att visa hur framtiden kommer att se ut i ett tidigt stadium,och att låta bli skyddsjakten,lär nog den framtids-bilden komma rätt snart nog.

Om vargen får härja obehindrat lär det ej heller dröja länge innan produktionen från landsbygden stannar upp,och det tror jag inte regeringen kan accepptera,under inga omständigheter.

Det kan bli ett jättestort produktions bortfall för samhället,och inte bara för den enskilde brukaren,men den förlusten för den enskilde brukaren,kan få sådana konsekvenser att den större massan av befolkningen i slutändan, kan få ordentliga känningar,i form av fördyrade produkter,tillgängligheten av vissa produkter,mjölkprodukter som är så pass viktigt i många hänseenden kan eventuellt bli både en dyr produkt samt också en bristvara.Samtliga basvaror påverkas m.m

Låt vargen få härja fritt,och beslut om likvidation av vargar
lär nog då inte dröja länge.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsZaim
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB