• Älgskadefondsföreningen

Slaktavfall från älgar måste grävas ner

AktuelltPublicerad: 2006-10-09 14:23

Björnhyttans avfallsanläggning i Dalarna får inte längre ta hand om slaktavfall från vilt. Så för jaktlagen innebär det att man får ta hand om avfallet på annat sätt.
–Slaktavfall från vilda djur får grävas ner, säger miljö- och hälsoskyddsinspektör Christina Wikman till Dala-Demokraten.
När man gräver ner avfallet i slaktgropen måste man dock tänka på några saker. Det får inte finnas vattenbrunnar i närheten, inte heller en bäck eller sjö. Man ska täcka avfallet ordentligt med jord och sten.
Att bara lämna slaktavfallet i skogen betraktas som nedskräpning och kan medföra dagsböter.
Från och med i år gäller också nya regler kring slakt av vilt. EU:s hygiendirektiv säger att viltkött som ska säljas eller överlämnas till annan måste styckas i godkänd lokal. För det kött man behåller själv gäller samma regler som förut.
Information om reglerna kring älgslakt finns också på Livsmedelsverkets hemsida: www.slv.se

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

1. Slaktavfall

2006-10-17 12:51

Hälsoskyddsinspektören får väl komma ut i skogen och kontrollera att vi gräver ner avfallet minst 1,5 meter djupt, så inte någon räv gräver upp det igen. Hur mycket sten som skall läggas ner måste också avgöras av inspektören.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsEngelsons