• Älgskadefondsföreningen

Slutjagat på dvärgbandmask

AktuelltPublicerad: 2015-03-03 11:45

Under tre år har Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) utfört en landsomfattande övervakning av rävens dvärgbandmask och resultaten är inlämnade till Jordbruksverket. 
Enligt studien har dvärgbandmask hittats i tre analyserade prover av 2 779. Dvärgbandmask har hittats i Gnesta, Katrineholm och Uddevalla.

– Resultatet från den nu avslutade studien stödjer den tidigare studien från 2011, att förekomsten av parasiten är låg i Sverige. Vår undersökning nu är viktig för att i framtiden kunna ta reda på om dvärgbandmasken blir vanligare i Sverige. Nya studier kan då jämföras med de data vi nu har och på så sätt besvara denna viktiga fråga, säger biträdande statsveterinär Erik Ågren på SVA i ett pressmeddelande.

Små lokala förekomster
På nationell nivå kan förekomsten var låg, men lokalt högre. Enligt resultaten i denna studie tillsammans med andra tycks smittan förekomma i små och begränsade områden.
Sedan 2011 har fynd av dvärgbandmask gjorts i Uddevalla, Katrineholm, Borlänge, Gnesta och Växjö. Målet var att samla in prover från alla kommuner i Sverige i en omfattning av 4 000 prover, men detta lyckades inte helt.
– Men trots detta kan vi säga att insamlingen fungerat tillfredställande och att resultaten av studien kan användas för att bedöma den nationella förekomsten av parasiten idag. Vi kan dock konstatera att det finns ett antal svårigheter med att systematiskt få in stora mängder prover från vilda djur. Vi tar lärdom av erfarenheterna från projektet., säger Erik Ågren i pressmeddelandet.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

1. Det skulle kanske...

2015-03-03 13:31

...gå lättare att få in prover om de man förväntar sig ställa upp fick någon form av positiv respons. När jordbruksverket på förhand räknar loppet kört för att det skulle kosta några miljoner att utrota masken, varför skall man då bry sig?

Forskarna/staten vill ha in data, men har inte ens bondförstånd när det gäller att använda den.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsEngelsons