• Älgskadefondsföreningen

Snabb tillväxt av gråsälar

AktuelltPublicerad: 2010-05-18 01:41

Gråsälstammen växer så det knakar. Under många år har tillväxten varit omkring åtta procent om året, men på senare år har det rört sig om 13 procent.

Enligt Sven-Gunnar Lunneryd, som återges i tidningen Svensk Jakt, är nu tillväxten så hög som den teoretiskt kan bli. Dessutom har man inte hittat en enda steril hona under 2000-talet.
Sterilitet var annars en effekt av den miljögiftpåverkan som sälarna utsattes för under 1900-talet. I början av 1980-talet fanns 2000–3000 djur i Östersjön. År 2000 uppgick antalet gråsälar till cirka 15 500 och 2005 uppskattades populationen till ungefär 22 000 individer.

18 miljoner till fiskare
Naturvårdsverket har nyligen fördelat drygt 18 miljoner kronor i skadeersättningar till fiskare i kustlänen. Fördelningen har skett efter fiskarnas egna loggböcker och beräknade fångstvärden från tidigare år. Skadorna görs framför allt av gråsäl, men också av knubbsäl.

Så här ser fördelningen av ersättningarna ut:
Stockholms län, 875 000 kronor.
Uppsala län, 1 368 000 kronor.
Södermanlands län, 610 000 kronor.
Östergötlands län, 260 000 kronor.
Kalmar län, 2 223 000 kronor.
Gotlands län, 1 400 000 kronor.
Blekinge län, 1 765 000 kronor.
Skåne län, 760 000 kronor.
Västra Götalands län, 988 000 kronor.
Gävleborgs län, 2 755 000 kronor.
Västernorrlands län, 2 070 000 kronor.
Västerbottens län, 1 558 000 kronor.
Norrbottens län, 1 425 000 kronor.

Vid årets skyddsjakt ska 230 gråsälar och 90 knubbsälar fällas.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

17. Synd dessa uppgifter kom först nu.

2010-05-31 01:54

Här kan ni läsa om liknande, http://www.aftonbladet.se/nyheter/article7212471.ab
Om vi räknar med att det idag finns 30 000 gråsälar i Östersjön (troligen avsevärt fler) skulle det skjutas 22 000 sälar, om vi gör en jämförelse med önskemålen utanför Kanadas kust. Om siffrorna är korrekta förstås, men även om det är en nolla för mycket i 220 000, skulle det ändå motsvara 2200 sälar i Östersjön, mot nu beviljade 230 st. + 90 st knubbsälar. Naturvårdsverkets idéer driver oss mot svält, uppvaknandet blir jobbigt.

16. Matfrågan enligt Kerstin

2010-05-23 14:13

Kerstin påpekar att sälar går utmärkt att äta. Problemet är att det är förbud mot att handla med sälprodukter. I Kanada ställde ett antal höga utlänningar inte upp när de skulle bjudas på sälmiddag. Enligt ryska källor har vargen välsmakande kött.
Så vår nästa generation får byta ut torsken mot säl och älgen mot varg.
Räcker det inte till blir det noggrant sköljda och kokta grönsaker som gäller.
Tur man hinner till Valhall innan det blir aktuellt.

15. Kerstin...

2010-05-23 01:17

Jag skrev att: Varför skall fiskarna behöva leva på bidrag istället för inkomst av arbete. Är det fel att tänka så? Och sedan så frågade jag vad skall vi äta,ingen fisk inget vilt.

14. Kerstin

2010-05-22 12:34

I början av 1900-talet uppskattades sälstammen till runt 200 000. Fisk (torsk, sill och skarpsill)biomassan var då ca 1/5-1/10 av dagens. Tack vare decimeringen av sälstammen, och senare övergödningen, har vi nu alltså 5-10 ggr mera fisk i Östersjön jämfört med tiden 1900-1950. Läs på.

13. Orsakssammanhang

2010-05-22 12:34

Östersjöns förhållande idag diskuterar vi här. Fiskeverket har styrt fiskenäringen till vad det är idag med ekonomiska styrmedel. Naturvårdsverket har påtagit sig rollen som rovdjurens beskyddare och verkar inte bry sig om fiskenäringen, lika litet som hund- och boskapsägare och svensk jaktutövning. Fakta om uttag m.m. har Fiskeriverket, kolla med dem Kerstin Fredin. Att en främmande variant, skarven, kom hit omhuldades i svensk TV och av ornitologerna. Nu ser vi resultatet av detta gullande.

12. Smålänning, Kenneth Erikson Calle m fl

2010-05-21 19:47

Jag har förstått att sälen kan förstöra fiskarnas garn – i vilka de då och då fastnar och drunknar -, men att de skulle vara ett hot emot fiskebestånden har jag svårt att tro om man tittar tillbaka i tiden. Men visst, när vi människor fiskar upp vad vi kan, så kan fiskbestånden bli glesa och mer känsliga. Under första halvan av 1900 talet så lär det ha dödats runt 10000 gråsälar per år runt Östersjön, och man har räknat fram att det krävts en stam på minst 100 000 djur för att klara en sådan beskattning. Trots att det alltså fanns gott om både säl, så fanns det även mycket gott om fisk i vattnen. Vem av er kan förklara det? När då Calle talar om ”överstora” sälstammar, så kan man undra vad han egentligen menar. Ska vi kanske jämföra med det som andra kallar överstora älgstammar? Båda djurarterna är utmärkta som människoföda, och sälspäck även från gråsäl skulle jag tro innehåller ämnen som skyddar mot hjärt/kärlsjukdomar precis som fett från fisk.

Som man kan utläsa av artikeln, så har sälen också varit en mycket viktig indikator för oss att upptäcka miljögifter, innan vi själva har drabbats för hårt av dom. Det är alltså inte genom att människor blivit sjuka vi initialt upptäckt miljögifterna – det är genom att obducera och analysera skador på självdöda djur, samt undersöka anledningar till förändringar i reproduktionstakten hos däggdjur och fåglar, man hittat ämnen som kan vara skadliga även för oss människor. Utan en institution som Naturvårdsverket – ett verkställande organ för politikernas beslut – så hade vi själva säkerligen drabbats betydligt svårare än nu, så tänk på det ni som kallar NV för en tvivelaktig inrättning.

11. Fakta redan nu

2010-05-19 10:39

Redan nu tar säl och skarv mer fisk än hela totala yrkes- och fritidsfisket. Vi vet Naturvårdsverkets uttalade mål, en fauna i balans. Om det är målet i Östersjön, och samtliga andra vatten, blir det ingen fisk över för oss. Detsamma gäller ju som bekant på marken, rovdjuren behåller vår mat för sig själva. Det blir resultatet av rovdjursfundamentalisterna på Naturvårdsverket som tydligen har samtliga riksdagspartiers stöd, än så länge.
Men om vi synar miljöpartiets senaste beslut på stämman klarnar det. Där tog de beslut om minskad arbetstid, minskad energianvändning och därmed minskad konsumtion. De vill gräva vår egen grav. För det blir resultatet när vi lever i en konkurrensutsatt värld. Tillämpas då inte samma regler och målsättning (vilket är en utopi när det strider emot människans natur) överallt på jorden (vilket inte är fallet) står vi som förlorare. Bort med fanatiker från makten!

10. Rovdjur

2010-05-19 09:02

Ja var stammen 22 000 tusen 2005 med dagens tillväxt så bör den vara över 30 000 idag. att då tillåtas skjuta mindre än 1% är löjligt. Men alla rovdjurskramare ser inte ett fel ens i detta. Säl är ett mycket svårjagat djur, så när NVV inser sitt ödesdigra misstag då lär det bli svårt att sänka stammen, att sen dom stora trålarna dammsuger bottnarna är något som NVV verkar blunda för, detta då i kombination med all säl så lär fisken ta slut. Men jag undrar i mitt stilla sinne när såna som du KERSTIN FREDIN, skall vakna och inse att vi kan inte odla rovdjur i detta land till vansinnets gräns

9. Tänk först, skriv sen, Kerstin

2010-05-19 09:02

Som jag och Smålänning båda påpekat är det det kustnära fisket som drabbas. Hur många trålare har du set i svenska skärgårdar.
Inte fanken är väl intensivt trålfike på öppet vatten ett försvar för överstora sälstammar inomskär.
Att vi sedan fredar en invasiv art, mellanskarven, gör inte saken bättre.
Borde vi då inte fridlysa mårdhunden. Den kommer från samma världsdel som mellanskarven.

8. Visst Kerstin Fredin

2010-05-18 22:37

Ligger det för en gångs skull något i det du säger om fisket.Helt klart tänker du bättre angående fisken än vargen.Men ärligt
talat så är det nog de som konsumerar fisk och vill ha så mycket som möjligt av den så billigt som möjligt som drivit fram utfiskningen.Och visst vore det bättre för både fisken och näringen om konsumenterna i stället för att lägga en massa pengar på tvivelaktiga inrättningar som Naturvårdsverket i stället kunde betala lite mer för fisken...
Nu är det ju dock även osannolikt att Naturvårdsverket bygger upp en överstor sälstam (precis som skarven) runt våra kuster bara för att skydda de få fiskar som finns kvar.Skulle sunt förnuft råda vore väl det motsatta att föredra kanske...men som vanligt lyser detta sunda förnuft med sin frånvaro i Naturvårdsverkets beslut...

7. Kerstin...

2010-05-18 22:36

Dessa fiskare som får bidragen är väl de kustnära och de fiskar med garn. Jag har sommarställe på en ö i Kalmar Sund och jag har sett skadorna efter sälen i garnen. Så det är inget snällt djur. Kan du tala om för mig vad skall vi äta. Finns det ingen annan sida på internet som kan tilltala dig, du spyr ju bara galla över allt här på sidan

6. Ja, vart är vi på väg?

2010-05-18 20:14

Samvetslösa i fiskerinäringen trålar rent på vissa arter (rovfiskar) så att andra – mindre attraktiva arter förökar sig med påföljden att giftalgerna frodas vid våra kuster.

Människan är fantastisk i sin ”klokskap”, här tycks vissa tro att det är sälarna som är hotet emot fisket, när det i verkligheten ofta är fiskarna själva som dammsuger områdena på fisk till sista fenan.

5. Men varför...

2010-05-18 13:56

...skall fiskarna få leva på bidrag istället för inkomst av utfört arbete. Det kan inte vara roligt för fiskaren och få sina redskap rensade på fisk, och inget att ta med sig hem. Och vad skall vi äta för något, ingen fisk inget vilt får väl gå till Konsum och köpa makaroner och korv.

4. Detta om något

2010-05-18 12:56

Bevisar att Naturvårdsverket är totalt inkompetent att vårda vårt kustnära fiske. Den största tjänst vi kunde göra svensk natur och fauna vore att totalt skrota denna inrättning.

3. Av...

2010-05-18 12:02

...en stam på 22 000 individer skall alltså 230 st skjutas bort...
En hel procent!! Jäklar,nu utrotas dom väl...

2. Kenneth

2010-05-18 10:26

Så reagerade jag också. Uppenbarligen ska sälen sköta balanseringen av fiskbestånden i framtiden, vart i hela friden är vi på väg? När ska de som har besluten i sin hand vakna?

1. Rovdjurssaliga.

2010-05-18 09:04

Naturvårdsverket med sina rovdjursfrälsta tillåter en avskjutning på mindre än en procent av stammen när den växer med 13% årligen. Att fisket skrotas och att fiskarna görs till onyttiga individer är inga problem, eller vad?

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsJohn Deere