• Pinewood

Snart dags plantera ut vargvalpar

AktuelltPublicerad: 2012-12-11 13:11

Arbetet med att plantera ut vargvalpar i det svenska vargbältet går vidare. I första hand är målsättningen att ta flyttvargens valpar i Junsele och flytta dem söderut. I andra hand blir det djurparksvalpar som planteras ut. Markägare och jakträttinnehavare kommer att tillfrågas först någon vecka innan det är dags för utsättning.

– Det är inte möjligt att fråga markägare och jakträttsinnehavare innan vi vet var tiken gräver sin lya. Det sker bara någon vecka före valpningen, säger Helene Lindahl som är projektledare för Naturvårdsverkets räkning.


Möte på torsdag
På torsdag träffas de berörda i projektet för ett planeringsmöte på Grimsö viltforskningsstation. Det är personal från länsstyrelserna, Mats Amundin från Djurparksföreningen, Naturvårdsverkets representatnter och den fältpersonal som ska söva och märka tikar.

Det krävs märkta vilda tikar för att projektet överhuvudtaget ska gå att genomföra. I fjol misslyckades märkningsförsöken helt eftersom det var dåligt med snö.


Flyttvargsvalpar i första hand
– Om Junseltiken föder valpar tar vi dem i första hand och flyttar till andra vilda tikar. I andra hand tar vi djurparksvalpar, säger Helene Lindahl.


När ni planterar ut valpar hos de vilda tikarna, tar ni då bort motsvarande lika många av deras egna valpar?

– Det har vi inte tagit slutgiltligt ställning till ännu. Innan det här genomförs ska vi ha gjort upp exakt hur vi hanterar olika scenarior, beroende på om mottagartiken har få eller många valpar, svarar Helene Lindahl.


Är alternativet avlivning av dessa valpar, eller finns det fler alternativ, som att ta in dem i djurpark?

– Det är det vi tittar på, vilka alternativ som finns. Vi måste utreda vilka praktiska och lagliga grunder som finns, säger Helene Lindahl.


Max åtta dygn får skilja
För att projektet ska lyckas får det inte skilja mer än max åtta dygn mellan valpningarna för de tikar där valparna tas och de tikar som ska ta emot valparna. Det är Djurparksföreningens slutsats efter försöket i våras då djurparksvargar bytte valpar med varandra.

I den händelse flyttvargen i Junsele inte får några valpar, eller att det inte finns någon annan vild tik som valpat ”i rätt tid”, blir det fråga om utplantering av djurparksvalpar.

– De djurparker som är aktuella är Borås, Lycksele, kanske Orsa och Järvzoo, säger Mats Amundin i Djurparksföreningen.


Har det varit mycket diskussioner om de etiska aspekterna av det här projektet?

– Inte annat än att vi måste få tillstånd från Etiska nämnden i sådana här sammanhang, säger Mats Amundin.


Har ni fått igenom ert krav på att ”era” vargar ska vara fredade och inte får skjutas?

– Det revir där de sätts ut blir fredat. Sedan när de blir ett år och äldre vet vi ju inte var de tar vägen. Men när de väl etablerar sig i något område och bildar par med någon annan varg, så blir ju även det reviret fredat, svarar Mats Amundin.


Kan man kalla det här för en naturlig vargstam, när den väl är fix och färdig enligt era planer?

– I och med att den är konstgjort isolerad i södra halvan av landet, så är det inte bra. Det är alltid bäst med naturligt genflöde, säger Mats Amundin.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

59. Varför diskutera i onödan?

2012-12-17 17:46

Olof Liberg gjorde ett dåligt försök att visa att gulingen, eller rödingen, i Junsele är en varg. Det dokumentet är granskat och hittas här: http://rovdjurspolitik.wordpress.com/2012/03/05/genetiskt-viktig-varg-eller-vad/ Detta verk visar lika gärna att rödingen är en hund eller en hybrid. Artikeln följdes upp på samma blogg den 3:e november. Vi behöver inte diskutera detta längre, det är inte rastypisk varg det handlar om, och rovdjursförvaltarna i landet verkat inte bry sig om hur det ligger till med just detta. Varg, hybrid eller hundar, det är vad ”vargodlingen” nu handlar om. De ska dock bli fler och finnas till allmän förtret i hela landet, helt oavsett konsekvenser. Nu först kommer dock en liten ”vargjakt” för syns skull och för att ge Lena Ek rätt med sitt inhopp i debatten för någon månad sedan. Men vargstammen fortsätter att öka. Nämnt antal, nyss på ekot, är inte ens stammens tillväxt. Varför koppeltvång på hundar?

Det är många som ansvarar för landet Sveriges nedmontering just nu. MP och V förstås men centern slår alla rekord. Fördubbla bränslepriserna för sjöfarten i Östersjön och slå undan benen på skogsindustrin, förlöjliga svenska folkets intelligens genom att föreslå fri invandring, propagera för Matlandet Sverige med bidragspengar samtidigt som rovdjuren omöjliggör målsättningen, Skogsriket – där politiker ska styra utvecklingen inom skogsnäringen till fler anställda, när skogsnäringen själv gjort tvärtom och tjänat landet med exportinkomster. Dårarnas paradis är en verklighet.

58. Rättning Kerstin #50

2012-12-17 14:09

det finns inga hundgener hos hennes förädrar eller deras föräldrar...att hon själv inte har några har inte kollats längre tillbaka än så...och några steg längre tillbaks bör man nog gå innan man kallar henne ren varg...

57. Det är helt riktigt Fredin och kokillen.....

2012-12-16 18:41

att div blandrashundar har bildat nya underraser som sedan givits en rasstandard och har accepterasts av mäniskan som en " egen " nya ras.
Men det var inte så mycket kring renrasiga hundar min kommentar riktade sig , mest sedd som en paralell jämförelse med varghybrider.
Din fråga i # 50 var hur många generationer det tar innan en varghybrid blir en renrasig varg.
Mitt svar är entydigt : ALDRIG.
Jag hoppas att alla vargvärnare tar ett direkt avstånd från allt vad hybridisering innebär, annars kan utplnteringen av valpar hos vilda vargar vara av vilken ras som helst.
Hälleforsare, doberman .........

56. Claes B #54

2012-12-16 15:40

Flera av dagens hundraser är ju korsningar av olika raser dobbermann ett ex,enligt ditt sätt att resonera har alltså dom som kommer med en dobberman i kopplet en byracka??

55. Claes B!

2012-12-15 21:59

Samtliga raser av tamhund är resultatet av människans medvetna avel. Alla har sin grund i varg, och då antagligen inte samma typ av varg som finns i Sverige, även om det i en del nyare raser ingår även den typen av varg.

För de olika typerna av varg, så är det helt andra saker som ligger till grund för deras olika utseenden – dvs inte något mänskligt urval.

När man avlade fram den relativt nya rasen Hälleforshund, så använde man sig uppenbarligen även av en hund som var en blandning av olika då existerande raser, och att det ingår blandraser i de flesta nu existerande renrasiga hundar, går nog inte att komma ifrån.

Frågan är hur ”renrasiga” de olika underarterna av varg egentligen är, för det har liksom aldrig tagits fram någon rasstandard på dem – och jag kan mycket väl tänka mig att där de olika typer av vargar får möjlighet att mötas, så kan en viss naturlig blandning ske. Vargen som art har ju en mängd olika utseenden, lite beroende på var den i huvudsak lever, och jag är övertygad om att det under de tusentals år tamhunden har existerat har funnits en viss inblandning av tamhund/varg så länge varg och hund har funnits inom samma områden.

54. RE # 50 .....

2012-12-15 16:39

Jag har under en stor del av mitt liv bedrivit hundavel, och vill ge dig en fingervisning i vad rasrenhet är.
En parning mellan två olika raser ger sk. blandrasvalpar, dessa kan ALDRIG i blodslinjen ge renrasiga valpar tillbaka, NÅGONSIN !!!!
Allt detta enligt FCI:s internationella regler under vilka alla hundraser lyder.
Varg är den sk. urrasen för hund så du kan använda samma avelsteknik för studie av linjer inom vargaveln.
En hybrid föder alltså enbart hybridavkommor, för all framtid !!
Lycka till !!

53. Kerstin?

2012-12-14 23:16

Vargarna i detta land är livskraftigare än på 100år! Att hävda att dom är utrotningshotade är ju ett skämt. Det finns över 400 vargar i landet. Det finns varg i alla län! Om vi skulle införa fri jakt första veckan i januari varje år så skulle ändå stammen fortsätta att växa så det knakade. Inse att ni måste börja söka efter något annat att bråka om. Vargen är snart så talrik, och kostsam att myndigheterna vill ha jakt på den. Att återinföra vargen är lika korkat som att häva koppeltvånget på hundar, och låta hundarna förse sej av vad naturen har duka upp i sommarens barnkammare. Helt vansinnigt att förstöra viltstammar som byggts upp .

52. Helt otroligt!

2012-12-14 14:43

Hur kan man i huvudet taget hålla på med att lägga dessa resurser på varg innan alla arter som är mer hotade än varg har tagits hand om?
Det är ju märkligt att inte de personer som tycker vargen är så viktigt funderar över det.

51. Kerstin

2012-12-14 11:04

I inlägg #29 och 32 visar du ditt rätta ansikte. Har du möjligen råkat missa att taket på 210 plötsligt blev ett golv, med rejäla marginaler (alltid tolkat med försiktighetsmarginal f-ö-r-e föryngringar, vilket per automatik inneburit ca 50 % fler vargar)?
Och sedan har taket helt lyfts bort p.g.a. att människor med dina värderingar saboterat allt med lögner serverade på silverfat till EU.
Varför ska jägarorganisationerna fullfölja en uppgörelse med steg 2 och 3 när de blivit blåsta på steg 1? Du antyder dessutom att de fått steg 1. Har du ingen skam i kroppen människa???

Du drar ett löjets skimmer över hela din person, SRF och ert agerande. Varför inte bara säga som det är; att ni fullkomligt skiter i allt annat än att vargen ska få förekomma i så stora numerär som möjligt?

Nyligen blev en äldre man yxmördad på E45 i Arvidsjaur. Gärningsmannens motiv var att han ville att den äldre mannen skulle släppa sin hund lös på Europavägen och att han blev arg då denne vägrade. Enligt tidningsuppgifter tyckte gärningsmannen att människan skulle underordna sig naturen och inte härska över den. Det låter väldigt ekosofiskt.

50. och var är dina bevis Kennth Eriksson...

2012-12-14 02:35

...för att tiken är en hybrid?

Man har kollat hennes DNA och det finns inga hundgener i henner, hennes föräldrar eller deras föräldrar. DET är fakta!

Hur långt tillbaka menar du att man ska leta efter hundgener för att hon inte ska betraktas som hybrid?

49. Stöd dig på fakta Kerstin Fredin!

2012-12-14 01:43

Se på Libergs bevis, tycker du det är OK att odla på hybrider?

48. legaliserar tidigare utplanteringar av varg

2012-12-14 01:42

detta är ett effektivt sätt att försöka dölja olagligheterna under 70 och 80 talen.
Ett skamligt försök av NNV att dölja sina olagliga handlingar

47. Hermelinen!

2012-12-13 21:08

Här (som vanligt) talar jag enbart för mig själv. Jag är inte längre med i SRFs styrelse. Något som ger mig full frihet att vara mig själv, även om styrelsearbetet inte störde den delen av mitt liv speciellt mycket.

Själv anser jag att 180 vargar är på tok för lite INNAN vi vet om det fungerar med införlivande av obesläktade individer.

Jag uttalar BARA det jag själv anser, och har ALDRIG något bakomliggande syfte. Samtidigt bör alla veta att jag INTE är en akademiker, så allt jag skriver går givetvis att ifrågasätta så länge jag inte kan stödja det på fakta som andra har tagit fram.

46. Vad betyder det, Kerstin?

2012-12-13 19:22

Betyder det att du och Rovdjursföreningen går med på 180 vargar? Eller skriver du så för att jakträttsinnehavare och markägare ska gå med på utplantering, för att sedan se sig blåsta igen när det i själva verket blir många fler vargar? Tänker du kämpa för 180 vargar om den genetiska förstärkningen lyckas?

45. Där håller jag med dig Finnmarksbo….

2012-12-13 19:17

….och enligt min mening så borde alla markägare/jakträttsinnehavare i revir där man lyckats märka tikar, tillfrågas så snart tiken är märkt.

Detta för att man ska få tid att tänka efter bl a. Att sedan vara medveten om att tiken högst sannolikt kommer att flytta på ungarna efter att människor varit där och rotat – är också en information som är viktig, men fortfarande kommer reviret att innehålla djur som medför att jakt kommer att förbjudas under en period.

Samtidigt är nytt blod en nödvändighet för att hålla vargarna på en så pass låg individnivå som 180 – så här tycker jag nog även jägarna har ett intresse av att det sätts ut individer som är genetiskt obesläktade med den befintliga stammen.

44. Undrar

2012-12-13 19:17

"då har jägarkåren visat att man inte är att lita på"
Undrar vad Kerstin fredin tycker om ett enat riksdagsbeslut?

43. Drabbade markägare i reviret?

2012-12-13 12:48

Beträffande löfte från markägare där utplanteringen skall ske, så måste väl det mest reko vara, att alla som drabbas inom reviret ges tillfälle att yttra sig.
Inga "skojarfasoner" som hitintills med en markägare med några få hektar och hemlighetsmakeri och lögner från Lst som senast!
Upp på bordet med tänkbara områden så att demokratin får ha sin gång.
Ärlighet är alltid gångbart.

42. upplåtelse konsekvenser?

2012-12-12 12:08

De skogsbolag som ev skulle upplåta utsättning av valpar. Vilka konsekvenser drabbar dom? Uteblivna jaktarrenden, råvarubojkott, tillåtelse att nyttja upplagsplatser mm mm. Alla måste vi hjälpas åt att få fram budskapet till skogsbolagen och markägare som kan tänkas överväga att tillåta valputsättning om lyan finns på deras mark.

41. Kerstin F.

2012-12-12 10:19

Jag har inte alls missat att det varit jakt på varg. Det som måste ske nu, är att vi ska´ ha ner stammen till 180 djur innan det ska´ sättas ut nya vargar, så det kanske rör sig om 2-300 individer som ska´skjutas bort. När det kommer visar myndigheterna att man menar allvar med sitt projekt.

40. Hmmm

2012-12-12 08:04

De er "bindegale" de svenskere

39. Ja jösses

2012-12-12 08:02

Centern 2,5 % senast undrar varför inte glesbygdborna röstar på dom, SD 12,8 % så även min röst. Men dessa vargyngel måste släppas i Stockhol, Göteborg och Malmö. Dalarna mfl borde skjuta av 100 tals för att överhuvudtaget komma i närheten av 210. Kan ge mig fan på att LST i Dalarna tackar med glädje ja till allt vad som rör varg.

38. Abstrakt

2012-12-12 08:01

Som att tvingas till att älska Elvis Presley istället för sin äkta hälft som man har ett liv med. Vargar äter hundar i folks hem. Jag kommer alltid att älska min hund före Elvis och före varg.

37. Dax för uppror

2012-12-11 22:25

Nu är det väl ändå hög tid att den förnuftiga delen av befolkningen sätter stopp för denna terror mot landsbygden!!!

36. Fredade vargar

2012-12-11 21:31

Vad har Mats Amundin för befogenheter att avgöra vilka vargar och vargrevir som blir fredade ?
8 utplanterade valpar i 8 olika revir = 8 revir blir totalfredade för all framtid

35. Etiska!

2012-12-11 20:55

Det kommer dom att skita i. Som dom gör mot alla andra människor på landsbygden. Helt tappat förtroende.

34. SRF och Ekofascisterna.

2012-12-11 20:54

..är att skylla på när det gäller brutna överenskommelser. Regeringen och det berörda folket var väl överens till 2010 när era organisationer överklagade till EU. Hur känns det att jaga samerna från deras land? Skönt? Härligt?

33. Kom ihåg

2012-12-11 20:33

Att det räckte med 37 hektar när Finsk-Ryska hybriden flyttades senast
Så vi kan nog förvänta oss valpar på vilken liten plätt som helst!!
TRETTIOSJU ha , jag får inte ens släppa min lilla rådjursdrivare på den ytan men enl NV så är det tydligen nog för att uppfylla kravet på godkännande av markägare och hur i h-vete ska den ytan hålla en varghybrid

32. Överkörda Jim?

2012-12-11 20:09

Jag tycker snarare det är regeringen som har blivit överkörd utav jägarorganisationerna när de trott på det avtal de trodde de hade kommit överens om.

Fast du kanske menar att inga avtal emellan jägarnas organisationer och regeringen ska gälla?

31. Vem beslutar?

2012-12-11 20:09

Märkligt att Naturvårdsverket inte kan skilja på jakträtt och nyttjanderätt till jakt. Den enda som kan besluta om vargutplantering är fastighetsägaren, som har jakträtten, se jaktlagen. Den som genom avtal jagar på fastighetsägarens jakträtt, alltså har ett nyttjanderättsavtal med fastighetsägaren, kan inte besluta i denna fråga. Enda förutsättningen är om vargutplanteringen är inskriven i nyttjanderättsavtalet. En viltvårdsområdesförening kan absolut inte besluta i frågan, eftersom ett vvo enligt förarbetena endast kan besluta i frågor rörande älg,kron-dovhjort och vissa fall rådjur och då har endast fastighetsägaren rösträtt och inte nyttjanderättshavaren.

30. Nä du Kerstin Fredin

2012-12-11 18:20

"Jägarna" dvs landsbygdsbefolkningen blir ju överkörda konstant. Inga avtal gäller när det kommer till varg. Minns 210 vargar OCH jakt! Under sådana förhållanden kan man inte förhandla och "komma överens". Nä nu är det bara konflikt som gäller. Undrar när SD ska komma med sin rovdjurspolitik?

29. Tubbiz!

2012-12-11 17:56

Har du verkligen missat att det, efter den tre-benta överenskommelsen, har varit licensjakt på varg vid två tillfälle (2010 och 2011)?

Nu är det alltså dags för jägarna att visa att man är villiga att ställa upp för att de två andra benen på överenskommelsen ska kunna förverkligas!

Gör man inte det, då har jägarkåren visat att man inte är att lita på, och några överenskommelser med dem bör man inte göra.

28. 17-26

2012-12-11 17:55

17-Du menar väl LD????? 26- Naturligtvis är de inplanterade, varför skulle annars bilar från en stor djurpark åka här. Svärfar var polischef, och med på lite "chefsjakter" då och då. Han fick ganska tidigt reda på att det skulle planteras ut vargar ett stort hägn. Han fick sedan reda på att de hade en bättre lösning på det hela.Han var helt övertygad om att de menade att plantera ut varg. Resultatet fick vi ju se senare, i samband med besök från den stora djurparken ploppade det upp desorienterade vargar lite här och där. Jag bor i svärfars gård nu, och vi har "nu" fått mycket viktiga vargar här. Det kommer alla gånger att planteras nya "viktiga" vargar här.

27. Naturvän.

2012-12-11 17:28

Nu är det väl dags anmäla denna cirkus till EU domstolen.
Kan inte vara riktigt att tillåta Svenska myndigheter att försöka ändra på naturlagarna.

26. En stilla undran

2012-12-11 17:28

En stilla undran, om nu Mats Amundin säger att det är en konstgjord isolerad vargstam i södra halvan av landet då är ju det ett erkännande att vargarna är inplanterade från första början "det är som vi jägare hela tiden har hävdat". Han säger ju också att det alltid är bäst med naturligt genflöde men det har ju inte fungerat, och kommer aldrig att fungera i framtiden heller. I och med detta så skall alla vargar skjutas bort, då ingen får plantera in vilda djur utan lov av myndigheterna.

25. ekvation

2012-12-11 17:28

nu är det illa ställt med gamla sverige vill jag lova

http://www.expressen.se/nyheter/miljarder-skal-att-ta-strid-om-snuset/

man ser vad man missar men man ser inte vad vargen mfl rovdjur kostar och äter upp alla snusvinster...man slåss i fel ordning och utan eu rädsla

24. "Vilda revir"

2012-12-11 17:27

"Vilda revir"? Jag har inte hört detta förut.

23. Konstgjord livsuppehållande andning?

2012-12-11 17:27

Bäst med naturligt genflöde? om en art inte överlever "på egen hand" utan manipulationer ifrån människan. Då är det väl inte tillåtet att ge EU bidrag för arten, inte heller habitatskydd? Vargens vildmarker, var finns det? vargens biotop är exploaterad.

22. Jakt först, utsättning sedan....

2012-12-11 17:14

Ska´ det överhuvud taget tillåtas en utplantering, så ska´ det banne mig tillåtas jakt först. Gör vi inte yrkande på detta är vi helt under isen. Ett av kraven för jakt, var ju att valpar fick planteras ut, då måste väl det motsatta gälla också, eller har jag helt fel? Jag tycker att vi måste kräva en folkomröstning om vargens vara eller inte vid nästa val. Det är ju lång tid kvar, så kommer vi bara ut med listor i tid, har vi stor chans att få ihop de 5% som ska´till för en folkomröstning.

21. duktiga sverige

2012-12-11 17:14

ungdomsarbetslöshet.skitiga sjukhus.tredje dyraste mat. tåg som går när det passar dom.snart håller vi grekland ihanden..vargar det finns det pengar till... fy fan

20. Någon har gett klartecken

2012-12-11 17:13

Jag återkommer med samma budskap som många gånger tidigare. Varför spy galla på NVV? De har ju fått klartecken till detta vansinne från understödstagarna i riksdag och regering.
Skäll på dem och minns vilka ni skällde på när det blir val. Mitt förslag är att rösta på Landsbygdspartiet.

19. olagligt

2012-12-11 17:13

Det borde vara olagligt att tvinga på landsortsbor något som dom inte
vill ha och ställer till en massa besvär för,ge dom här pengarna till skolan och sjukvården istället det skulle alla må bra av.

18. Vargrevir är på ca 50 000-100 000 ha

2012-12-11 16:24

Rimligtvis så skall väl samtliga markägare som drabbas av reviret tillfrågas samt ge samtycke. Samt ges tillfälle ett kunna överklaga ett myndighets beslut som går markägaren emot.

17. Kräkmedel!

2012-12-11 16:24

Detta var droppen, min röst går till naturdemokratena!

16. Utrotning av landsbygden

2012-12-11 16:23

Först utarmas alla jordbruksföretag, ingen har råd att driva jordbruk. Sen skickas rovdjuren på oss. Ska alla flytta till Stockholm. Vad ska vi äta o leva av?

15. 4 valpar i lillhärdal

2012-12-11 16:23

nu ska det bli intressant å se om det blir 4 nya valpar i lillhärdal som dom påstår att det fötts i år 2012 som det inte finns några spår efter men det är så klart förståss att dom måste vara 1 år för att matcha åldern på dom påstådda födda 2012 nu måste lst i jämtland kunna klämma fram om hur många vargar det finns i tandsjöreviret dom är ju så duktiga annnars och kunna säga hur många vargar det finns i sverige

14. När valpar dom?

2012-12-11 16:23

• Valpar vargar i norra Sverige samtidigt som dom längre söderut?
• Är detta prövat mer än i djurparker.
Tänk på dom som babblar om biologisk mångfald, naturens gång och alla arters rätt samtidigt som dom tycker att det är helt OK att ta fram en lokal, isolerad, vargstam i södra Sverige.
Detta vansinne är helt obegripligt!

13. Herregud

2012-12-11 16:23

På naturvårdsverket bevhövs det då nya friska gener, det är då ett som är säkert.
Om det åtminstone hade varit normala djur, men det är ju ett skadedjur dom håller på med.

12. Inget nytt förehavande

2012-12-11 16:22

http://www.youtube.com/watch?v=wY8zDeChDGI&feature=share&list=PLD7E0FD1AAA0076F1

11. För Mona räckte det med en Toblerone.

2012-12-11 16:22

Har Mats Amundin fortsatt fullt förtroende?
Tikar kan också släcka små valpars liv. Här leks det med liv minsann, trots förskräckliga erfarenheter.
För ett och ett halvt år sedan intervjuades Mats Amundin i tidningen Folkbladet, zoologen och ”vargexperten” vid Kolmården. Han sa då så här: ”Man kan helt avfärda att vargen skulle vara farlig för människan.”
Det gäller att ha koll på läget, har Mats Amundin det?

10. vargar

2012-12-11 16:21

tycker det är bra om dom planterar ut vargar men kom ihåg å gräva djupt

9. "Think outside the box"

2012-12-11 16:20

Hur insnöad kan man bli , jag kan förstå att man kan bli helt inne i sitt arbete, men herrejösses, vad håller de på med på NVV och djurparksmuppar. Tänk om alla små barnen visste vad som försigår bakom kulisserna på våra djurparker!! håller med #5

8. Om markägare säger nej?

2012-12-11 14:40

Betyder det något om markägaren eller jakträttsinnehavaren säger eller kör de på enligt sin plan ändå. Det går ju inte bara att hitta en ny markägare då lyan ligger där den ligger.
Antagligen så tillfrågas något i förväg utvalt stort skogsbolag som förväntas säga ja, oberoende av om lyan ligger där eller inte. Annars blir detta ett riktigt högriskprojekt där många faktorer måste stämma in, bl.a:
- En lämplig mottagartik måste vara märkt
- Den märkta mottagartiken måste få egna valpar inom rätt tidsintervall
- Markägaren och jakträttsinnehavaren på den mark där mottagartiken har sin lya ska tillfrågas (vad händer om de nekar?)
- Mottagartiken måste acceptera valparna

Undrar vad oddsen är för att det ska fungera och vad det kommer att kosta totalt.
Hur ska vi kunna lita på att rätt markägare tillfrågas då oddsen att de samtycker är närmast minimal? Vem skulle vilja ha dessa vargar på eller i närheten av sina marker då vi redan i förväg vet att det kommer att bli närmast omöjligt att få skyddsjakt på dem oberoende av vad de ställer till med?

7. Pappluvor!

2012-12-11 14:40

Man vet inte om man ska skratta eller gråta...

6. Jag mår illa

2012-12-11 14:40

Hur kan man tjäna sitt leverbröd på att jobba med de här, en del skäms inte för någonting.

5. vansinne

2012-12-11 14:40

Ja vad ska man säga? Undra om det inte finns lite genetiska defekter även på dessa som leker med våra skattepengar!!!

4. Har markägarna

2012-12-11 14:39

..och jakträttsinnehavarna NÅGON som helst möjlighet att neka utsättning på sina marker? Blir dom mutade med skaplig ersättning?
Här blir det nog kommentarsrekord, med all rätt.

3. Ja.

2012-12-11 13:58

Det är väl dom stora skogsbolagen som är tillfrågade ,för inte finns det väl en frisk människa som säger ja till detta .

2. Naturligt

2012-12-11 13:57

Det kan bara vara i Sverige man planterar ut o föder upp varg på konstgjord väg. Frågan är om dom är hysteriska när dom ska ta valpar från en icke rastypisk varg som troligtvis inte ens är en varg o plantera ut någonstans där dom inte är välkomna

1. Hur ska...

2012-12-11 13:57

dom hitta Junseletikens lya om hon inte är märkt,ska dom söva henne en fjärde gång ?

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsZaim
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsEngelsons