• Pinewood

SNF försöker förhala avlivningen

AktuelltPublicerad: 2013-01-24 20:19

Svenska Naturskyddsföreningen försöker förhala skyddsjakten på flyttvargen i renskötselområdet i Junsele. I en skrivelse till Förvaltningsrätten vill man ha nio veckor på sig för att inkomma med ett yttrande.

– Det är osannlikt att rätten går med på det kravet. Nio veckor är väldigt lång tid, säger en insatt källa till Jakt & Jägare.

Bakgrund: Den finskryska vargtiken har flyttats tre gånger och varje gång gått tillbaka till renskötselområdet. Just nu vistas hon i Junsele i ett renskötselområde som är klassat som riksintresse. Tusentals renar finns i området och fyra samebyar drabbas av hennes närvaro.


Kostsamt experiment
Först var regeringens och Naturvårdsverkets plan att flyttvargen och partnern skulle vara kvar i området fram till våren, den 31 maj. Deras eventuella valpar skulle då tas i från dem och placeras ut hos andra vilda vargar söder om renskötselområdet.

Samerna har hela tiden protesterat och sagt att det är omöjligt att ha varg och ren i samma område. Experimentet har lett till att minst ett tiotal renar dödades och flockar på tusentals renar skingrats, vilket inneburit svåra komplikationer i samernas renskötsel.

Efter några veckors försök, där länsstyrelsens personal och renägarna försökte hålla vargarna från renarna, gav Naturvårdsverket upp och beviljade skyddsjakt. Verkets tjänstemän insåg att det är omöjligt att skydda renflockarna och därför beviljade man skyddsjakt på flyttvargen och hennes partner.


Skyddsjakten stoppad
Hannen sköts redan första dagen av skyddsjakten.

Då överklagade bevarandeorganisationerna och krävde att skyddsjaktsbeslutet upphävs. Man krävde också omedelbart stopp i skyddsjakten, så kallad inhibition. Förvaltningsrätten i Stockholm gav dem rätt och stoppade skyddsjakten.

Nu ska förvaltningsrätten pröva om skyddsjakten är laglig.

I det läget fick först Naturvårdsverket möjlighet att yttra sig igen. Verket framhåller att inga andra åtgärder bedöms som möjliga. Naturvårdsverket står fast vid att det bästa är att vargtiken avlivas.

Då är turordningen att de klagande bevarandeorganisationerna får möjlighet att yttra sig igen.


Ska handläggas skyndsamt
På förvaltningsdomstolen i Stockholm har ärendet förtur och ska handläggas skyndsamt och det beror bland annat på de svåra problem som vargarna medför för rennäringen.

Svenska Naturskyddsföreningen är en av de bevarandeorganisationer som överklagar skyddsjakten. Föreningen skriver nu till Förvaltningsrätten och understryker att man vill ha "tillräckligt tid" för att inkomma med synpunkter.

Svenska Naturskyddsföreningen vill ha över två månader på sig för sitt yttrande över yttrandet. Som skäl anger föreningen att man närmare vill undersöka de argument som lagts fram för skyddsjakten.


Vill ha nio veckor på sig
”Det kan invändas att frågan om skyddsjakt bör avgöras skyndsamt och att skriftväxlingen därför ska påskyndas. Naturskyddsföreningen vill mot detta hävda att det föreligger viktiga skäl för att frågan får en ordentlig prövning på grund av de allvarliga konsekvenser en avlivning av den kvarvarande varghonan kan innebära för den svenska vargstammen. Därför är föreningen av den meningen att Naturvårdsverket och länsstyrelserna borde ha kunnat ta fram ett bätrre underlag till det överklagade beslutet, om skälen för skyddsjakt ansågs så starka att man inte kan vänta ett par veckor till.

Föreningen anhåller av detta skäl om minst 9 veckors tid för att lämna synpunkter på Naturvårdsverkets kommande yttrande”, skriver Naturskyddsföreningen till Förvaltningsrätten.


Orimligt, uppger källor
Jakt & Jägare har talat med personer som har insyn i hur Förvaltningsrätten arbetar och de bedömer att det är orimligt att Naturskyddsföreningen får hela nio veckor på sig för att yttra sig över yttrandet.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

25. Vilket beslut...

2013-04-06 14:52

Verkar som att alla glömmer om vilket beslut som egentligen gäller.

Regeringen tog beslut om att vargparet skulle sparas.

Naturvårdsverket godkände skyddsjakt efter tre ansökningar om det (Tjat verkar fungera för samerna liksom tre åringar om både renar och leksaksbilar)

Så i detta fall har en grupp tjänstemän upphävt ett beslut fattat av det högsta demokratiska organet i Sverige.
Oavsett vilken sida ni står på i Vargfrågan skulle jag vilja veta en sak.
Är det rätt att tjänstemän kan upphäva beslut av vår demokratiskt valda regering?

24. inga bekymmer nr 20.

2013-01-26 22:34

sätt du upp dina stängsel så ska vi se vem som först svälter ihjäl.
men vi öppnar dom inte.

23. Betalningsansvar

2013-01-25 23:18

Anser att de merkostnader som uppstår p.g.a SNF´s överklagan, skall bekostas av SNF och ingen annan. Beslutet finns där om avlivning, och att sedan överklaga och dessutom begära en tid på 9 veckor för att komma med ny inlaga, är ju uppenbart bara för att förhala det hela. Begär direkt att SNF får betala kalaset så kanske vi slipper sånt här trams.

22. komentar till nr 20

2013-01-25 20:01

Var kommer vattenkraften,skogen och malmen ifrån? Tänk till.

21. #20

2013-01-25 20:00

Nån miljon stockholmare utan mat, elström och pendlare är nog inte kaxiga värst lång stund. Är det så du vill ha det

20. Till 8

2013-01-25 17:43

3 meter högt staket - inget in och inget ut skriver du. Det bör ju också innefatta skattepengarna som Stockholmarna betalar. Utan huvudstadsregionens skattepengar är din och många andras saga som landsbyggdsbo sannolikt all.

Vill du verkligen det?

19. Rättsröta

2013-01-25 13:16

det skulle inte förvåna mej att Rovdjursförening här fått klartecken från Naturvårdsverket att överklaga till förvaltningsrätten för att dra ut på tiden med skyddsjakten så vargtiken hinner valpa för som det är nu så kan dom överklaga hur många gånger som helst om det inte blir beslut på att det inte går överklaga längre,när dom ska ha 9veckor på sej att får svar,det är bedrövligt här i Sverige med denna rättsröta

18. Överklaga rätten att överklaga

2013-01-25 11:33

Det är helt riktigt att sakägare skall ha rätt att överklaga beslut som berör deras intressen. Men är det rätt att Rovdjursföreningen och liknande organisationer skall ha rätt att överklaga myndighetsbeslut där det är mycket tveksamt om de verkligen är sakägare. Det vore skäl för jägarorganisationer och markägare att överklaga Förvaltningsrättens beslut att låta Rovdjursföreningen överklaga Naturvårdsverkets, som har regingsuppdraget, beslut att skyddsjaga varg. Skall alla skyddsjaktsbeslut i framtiden kunna överklagas av alla som känner sig berörda så kommer domstolarna att få mycket arbete. Och all skyddsjakt att omöjliggöras.

17. Nu är det dags ...

2013-01-25 11:33

att de styrande i samhället visar var skåpet ska stå - för inte är det väl SNF som ska vara med och bestämma överallt. Misstankar finns dock att dessa finns representerade i alla instanser för att kunna vara med påverka!

16. Tänk på vad som står i 1:an

2013-01-25 10:14

SNF får ansenliga summor av hela Sveriges mysprogram "Postkodlotteriet" Jag själv avslutade per omgående mitt deltagande i detta så fort jag fick reda på det. Många med mig avslutade även sina prenumerationer på Dala-Demokraten slå dessa ej för en nyanserad rovdjurspolitk och det kan jag tala om, det blev reaktioner.
Ha det i åtanke gått folk: varje postkodlott ni löser ut eller varje krona ni lägger i dom små söta sparbössorna som figurerar i vår livsmedelsbutiker går en del till SNF. Låter fint med att bidra till att skydda vår natur som ju bör vara tanken med en Naturskyddsförening men vad skyddar man egentligen, i alla fall inte vår natur, jag anser att det blir precis tvärtom.

15. bonne

2013-01-25 09:59

Ge dom en dag att överklaga punkt slut

14. SVF!

2013-01-25 09:59

Dags att byta namn till Svenska Vargföreningen!

13. SNF är inget annat...

2013-01-25 09:59

...än rättshaverister.
Man har bevisligen inte den minsta självkritik.
Uppenbarligen saknar man all verklighetsförankring och har fullständig brist på inlevelseförmåga.
Hänsynslösheten mot samerna trotsar nu allt motstycke och kan i det närmaste beskrivas som ren rasism.
Man har gett sig f-n på att rennäringen ska bort och vargen in.
Ge dom till på måndag, ärendet brådskar.
Det fina med vårt demokratiska system överutnyttjas på det här sättet. Jag hoppas att NVV och regering och riksdag nu kan dra slutsatser om bevarandesidans syn på demokrati.
Vi andra har redan fattat vad dom står för.

12. Dom hoppas väl...

2013-01-25 09:59

...på att hon skall hinna valpa...

11. Naturskyddsföreningen...

2013-01-25 09:58

...bedriver subversiv verksamhet som borde granskas. Idealism och engagemang är längesedan förbi deras led, nu gäller bara karriär och hög lön för packet. Usch.

10. Ingenting konstigt

2013-01-25 07:37

Så här jobbar man om man vill dra ut på tiden. Det konstiga är att förespråkarna för samer och jägarorganisationer inte har en strategi för att hantera den här situationen. Som lök på laxen obstruerar personalen när skyddsjakten ska verkställas. Hagel på 15 m från helikopter är ju svårt i skog. Vad blir tekniken den här gången? Kniv surrad på pinne?

9. S.N.M.F

2013-01-25 07:37

Svenska Natur Mupps Föreningen är sig lik.

Rena rama " The Muppet Show ".

8. Varg igen ....

2013-01-25 07:36

Varför inte göra ett varghägn av hela stockholm ??????? 3 meter högt staket runt hela byn . Ingen slipper varken in eller ut . 08:orna får ha sina vargar ifred .

7. Oansvarig brännvinsadvokatyr SNF

2013-01-25 07:36

Obstruktion av rättsstaten är vad de håller på med. Likt billiga brännvinsadvokater söker de alla kryphål för att sätta käppar i hjulen för vårt rättssystem.
Jag är väldigt glad att inte längre vara medlem i Svenska Naturskyddsföreningen.
Det SNF nuförtiden håller på med är stötande. De tycker säkert de är smarta men de betalar med erroderat anseende.
Men det kanske inte spelar så stor roll för SNF ledning? Elitistiska människor brukar anse sig stå över lagen och tar sig friheten att ha egna etiska regler.
Men tyvärr solkar SNF ned alla med miljö och naturengagemang samtidigt.

6. Synapskrasch, eller?

2013-01-25 07:36

Det var fasen vad de måste vara retarderade då de inte kan lyckas få ihop ett papper med bokstäver på 9 veckor.
Då är det inte heller så konstigt att det inte förstår att vargen inte är nått att ha.

5. Barmark..

2013-01-25 07:36

Är väl vad de hoppas på... Dumheter!!!

4. Låt Naturskyddsföreningen betala

2013-01-25 07:36

Alla skador och merarbete under tiden bör debiteras Naturskyddsföreningen. Då har de en bra sporre för att skynda på arbetet.

3. Över helgen

2013-01-25 07:35

– Det som sker nu är att Rovdjursföreningen för möjlighet att yttra sig igen om man vill tillägga någonting efter Naturvårdsverkets yttrande. Om så sker vill vi ha det senast på måndag, säger hon (Elin Vidlund som är föredragande vid Förvaltningsrätten i Stockholm)

2. Vad säger man!

2013-01-25 07:35

Maken till tunnelseende, totalt empatilösa okunniga vargtalibaner får man leta länge efter! Vansinne!!!

1. Trots mot samhället

2013-01-25 07:35

Även kallat huliganism ska beivras. Självklart ska SNF och SRF betala de kostnader som uppkommer i samband med deras samhällsfientliga handlande. Kan det röra sig om en halv miljon per dag kanske? SRF är en black organisation som näst intill uteslutande lever på statsbidrag, för mig likvärdigt med en fästning som suger ur värddjuret så mycket det går och som tack för hjälpen sprider en sjukdom. SNF däremot får så mycket pengar av postkodlotteriet OCH staten att de kan betala. Jag förutsätter att varje klart tänkande människa i Sverige inser vilken typ av organisationer det här är fråga om nu och tar avstånd från dem. Kostnaden för att hålla dem under armarna och städa efter dem är astronomiska och skulle behövas för att ge oss medborgare välfärd i stället. För oss som snart saknar varje form av social välfärd då dessa är indragna på grund av att det är för dyrt är det här en rejäl käftsmäll. Jag skulle deffinitivt föredra sjukvård och skola inom rimligt avstånd, inte minst med tanke på miljön och minskade koloxidutsläpp. Som tur är drog David Cameron upp riktlinjerna i går. England har också tröttnat på vansinnet

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsZaim
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsEngelsons