• Allmogejakt

SNF har talerätt om skyddsjakter

AktuelltPublicerad: 2013-02-07 18:21

(UPPDATERAD VERSION) Förvaltningsrätten i Stockholm får kritik när det gäller avlivningen av den så kallade Kynnavargen i Småland 2011.

Enligt Kammarrätten är beslutet om jakt på en genetiskt värdefull varg av sådan art att Naturskyddsföreningen borde haft talerätt när det gällde skyddsjakten på vargtiken. Därmed gjorde Förvaltningsrätten fel som inte tog upp fallet.

Det var i oktober 2011 som Naturvårdsverket tog beslut om att den så kallade Kynnavargen, som då uppehöll sig i Småland. Vargen skulle avlivas efter att den hade rivit en stor mängd får.

Naturskyddsföreningen överklagade beslutet till Förvaltningsrätten i Stockholm och begärde att beslutet skulle upphävas.


Ärendet vände i högsta instans
Förvaltningsrätten avvisade begäran med motiveringen att Naturskyddsföreningen inte hade rätt att överklaga Naturvårdsverkets beslut.

Föreningen överklagade till Kammarrätten i Stockholm, som dock inte meddelade prövningstillstånd.

Naturskyddsföreningen gick då vidare till Högsta förvaltningsdomstolen som meddelade prövningstillstånd. Därmed gick ärendet tillbaka till Kammarrätten, som nu kommit fram till att Naturskyddsföreningen borde haft talerätt.


Enligt Åhuskonvetionen
Kammarrätten skriver att enligt Åhuskonventionen har ”allmänheten, däribland icke-statliga organisationer som främjar miljöskydd” rätt att få ett ärende prövat i domstol.

Vidare skriver Kammarrätten:

”Ett beslut om jakt på en genetisk värdefull varg, särskilt när vargpopulationen inte uppnått målet om en gynnsam bevarandestatus, har enligt kammarrätten betydelse för naturvården och får anses medföra en sådan betydande påverkan på miljön som avses i Århuskonventionen.”


Prövar inte om avlivningen var fel

Kammarätten menar att Naturskyddsföreningen hade talerätt. Därmed gjorde Förvaltningsdomstolen i Stockholm fel som avvisade överklagan om skyddsjakt.

Eftersom vargen redan avlivats tar Kammarrätten inte upp frågan om Naturvårdsverkets beslut var rätt eller fel.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

30. Kynna

2013-02-09 11:00

Kynna var syster med "Junsele-tiken".Lika värdefulla gener och arvsanlag.Att det var så lätt att få Smålands länsstyrelse att gå med på skyddsjakt av Kynna,kan man ju spekulera över.
Ett resonemang är ju att en varg i Småland river mer får än om samma varg skulle vara i Dalarna,för att fårbesättningarna i Småland är större.Om en bonde i Dalarna har 50 får,kanske en bonde i Småland har 500 får,och vid en vargattack får då matematiskt 10ggr mer får rivna än vad dalabonden får.
Nu är det ju så så att vi i Dalarna alltid av länsstyrelse och "miljökämpar" fått lära oss att det är vi som ska anpassa oss,bygga stängsel för tamdjur,sluta jaga,återinföra herdar och vallkullor (trots att det aldrig hjälpt i tider med rovdjur),så undrar man ju;-Varför skulle man inte bygga rovdjursstängsel i Småland och bevara denna genetiskt viktiga vargtik?? Är det skillnad på folk??Skulle vi masar vara mera lämpade att titta på ihjälrivna tamdjur och viltstammar än vad smålänningar är??
River vargen 10 gånger mer får i Småland,får man väl bygga 10 gånger starkare stängsel där,eller??
Ser fram emot de första reviren i södra Sverige.Örkeljungareviret,Mjällbyreviret,Arildreviret o.s.v. Då får majoriteten se dom på nära håll.

29. Första steget...

2013-02-08 16:45

är att sluta tala om den svenska vargstammen... Den utrotades på sextiotalet Punkt ! Dagens varghopar är blott ett resultat av ett faunakriminalitets-brott som ingen längre verkar bry sig i. Allt skitsnack om genetik får allmänheten att tro att dagens vargar är från vår utrotade stam.

28. 16/27

2013-02-08 16:45

Ni blir hela Sveriges hjältar om ni gör detta. Skulle gärna vara med men för långt attraktiv med maskin

27. Leif #16#

2013-02-08 10:32

Ja, vi måste nog gå från ord till handling , men låt mig föreslå sportlovstrafiken från storstäderna till fjällen som ett lämpligt objekt för en demonstration.

26. Fy f*n!

2013-02-08 08:46

Vilket land vi lever i. Jag kräks och slår igen milan. Tack för mig.

25. Omhuldandet av vargarna

2013-02-08 08:46

Det finns tydligen hur många myndighetet och organisationer som helst som har talan och är inblandade när det gäller omhuldandet av ett skadedjur utan värde för samhället som vargen.

24. Det kan...

2013-02-08 08:45

...förekomma tvivelaktigheter i rättssystemen. Man kan inte på detta fullständigt okänsliga sätt förtrycka en minoritetsbefolkning. Dessa extrema värnarorganisationer, ja dom är verkligen extrema, kommer bara att föda extremister på andra sidan. Det finns risk för att detta kommer att spåra ur, om det inte redan gjort det. Tänk om den utrotninghotade traktorn skulle komma in i stortäderna, det skulle inte märkas så mycket med 5 eller 10st men 200 vore jobbigt att hantera. Jag kommer i alla fall att åka.

23. Överklaga?

2013-02-08 08:45

Kan man inta överklaga bevarandesidans ständiga överklagande?

22. Viktigt !!!

2013-02-08 08:44

Hör inte till artikeln,men nog så viktigt.

http://www.namnlista.se/sverige-ut-ur-eu/

21. Detta gräver vargens...

2013-02-08 08:44

...undergång! Sanna mina ord! Så kommer att ske när ingen hänsyn tas till de drabbade på landsbygden.

20. Nu är ju ribban satt för fortsättningen.

2013-02-08 08:43

Stopp för vargjakt. Fortsatta hot från EU. Det var väl det jag kunde ge mig tusan på. Det finns bara en väg att gå. Låt vargstammen vara. Låt den växa fritt. Nu börjar det gå fort. Låt de som ställer till elände också vara de som får ta ansvaret.

19. Sverige är fantastiskt! Allt är visst möjligt?

2013-02-08 08:43

Om dom är så genetiskt viktiga så skjut dom å spar dna i frysen .

18. Aha

2013-02-08 08:42

Det måste vara detta som avses med regionala beslut. Demokrati, nja tveksamt.

17. Ut ur EU

2013-02-08 08:42

såg just på Aktuellt att Sveriges medlemskap kommer att bli ca 3 miljarder dyrare = 5000 sjuksköterskor !!!
I samma sändning hotar EU-kommisionen dra Sverige inför EU-domstolen pga vargjakten...
Varför är Sverige med i EU överhuvudtaget ???
Bara en massa kostnader och elände.
Vargproblemet kan vi lösa lokalt, egentligen inga problem alls.

16. Fram med traktorerna igen!

2013-02-08 08:42

Vasaloppsveckan vore en lämplig tidpunkt här i Dalarna för en demonstration mot den total havererade rovdjurspolitiken.

15. # 2

2013-02-08 08:41

Nä, dom har nog inget arbete längre.
Men dom kan vara pensionerade jurister som utnyttjar sina gamla nätverk.

14. Rätt

2013-02-08 08:34

Inga vargar ska dö, dom ska söderut där är de accepterade och får en trevlig tid till mötes

13. varför vänder vi inte på kon...

2013-02-08 08:34

...å använder detta till våran egen nytta? Med en egen förening skydda mäniskans rätt i naturen som då oxå tänker på miljön men med en agenda som drivs att vi i buskarna ska bestämma där för det är vi som bor där borde vi i juridiskt situation ha samma spelkort å kunna spela dom till vår fördel men men starta denna grupp snart å illa kvickt för en nekad skyddsjakt kan då bli en skyddsjakt igen annars jo anmäller vi dom gör vi så har vi rätten på våran sida...

12. Suck

2013-02-08 08:33

Nu kommer ALLA skyddsjaktsbeslut att överklagas med ökat lidande som följd. Det värsta är att samtliga värnarföreningar kommer att nyttja det här och obstruera alla försök att få bort problemvargar.

11. Makt och rätt

2013-02-08 08:32

Nu ser vi var makten ligger och det är bara att stå med mössan i hand och se beskedlig ut! Orsaken finns hos våra styrande och dom försäkrade inför EU-inträdet att jakten inte kommer att beröras överhuvudtaget för "den bestämmer vi själva över". Lustiga huset är bara en susning när det handlar om vårt bestämmande. Detta är mitt sista inlägg överhuvudtaget i denna fråga - det är mycket bättre att signaturen Djurvän får komma till tals med sin stora erfarenhet om allt som rör den svenska naturen och vargen i synnerhet. LRF manade också medlemmarna att rösta för EU. Vad tycker dom nu? Vi kommer också att få betala 4000 miljoner i höjd avgift till EU - till vilken nytta?

10. Nvv

2013-02-08 08:32

Mer och mer handlar om Nvv. Inget dom gör blir rätt. Dom måste granskas ordentligt. Villka sitter där och vad ska dom kunna? Just nu verkar dom inte göra nått rätt. Hur mycket pengar har dom och hur spenderas dom? Kan man få ut kassaflödet på papper?

9. Kammarrätten

2013-02-08 08:32

På Kammarrätten är det nog egenintressena som styr påhejade av Stockholms universitet, SNF och SRF. Hade Kammarrätten suttit i tex. Östersund hade det säkert blivit ett annat beslut.

8. Deras arbete är beroende av mycket vargar

2013-02-08 08:31

"Dom kan dom där gubbarna, har dom inget riktigt arbete?"

Det är faktiskt så att det finns dom som har som heltidsarbete att främja sina rovdjursförespråkande föreningars åsikter. Sen finns det dom vars arbete är kopplat till rovdjur eller underlättas av rovdjur eller rovdjurs debatten. Jag brukar kalla dom för rovdjursnäringen.
Man måste känna sin motståndare för att kunna bekämpa honom. Denna rovdjursnäring arbetar hela tiden på många plan och olika nivåer i samhället. Då går det inte att som politiker eller förtroendevald att gå in halvhjärtat i frågan. Då har man underskattat sin motståndare. Ta ställning och samarbeta mellan organisationer som JRF, SJF, LRF, Samer m,fl. Alla dessa organisationer borde lämna vargkommitten och istället starta ett eget sammarbetsorgan för att framgångsrikt kunna driva sina organisationers gemensamma intressen.

7. Nu går skam på torra land!

2013-02-08 08:31

JRF hade inte rätt att överklaga jakten på oregistrerade älgområden.
Men dessa har!!

6. Så här går det när förnuftet har lämnat v.o.

2013-02-08 08:31

Man har inga regler för dagens situation Alla gamla lagar och regler för att hålla ner vargstammen slängdes i papperskorgen i början på 1900-talet! Med dagens hönshjärnor och deras tolkningar av lagar blir det moment 22! Det återstår bara att införa undantagstillstånd!
Annars blir Värmland nerlusad med ohyra!

5. Det skall gudarna veta, SH...

2013-02-08 08:30

...att det är många som får lön utan att utföra något nyttigt. Och rätt bra lön har de också.

4. kostsamma idioter

2013-02-08 08:30

Så om en miljöoranisation tar upp att vi ska sluta bekämpa råttor, så ska det dras genom ett antal domstolar?

3. Allemansrätten nästa

2013-02-08 08:30

Då tycker jag att tex LRF överklagar och får bort allemansrätten. Alla i EU skall väl ha samma rätt att förfoga över sin egendom. På så sätt slipper vi ju i alla fall terroristerna från SNF i skogarna.

2. Ja huva

2013-02-07 19:04

Dom kan dom där gubbarna, har dom inget riktigt arbete?

1. Viktig lärdom

2013-02-07 19:04

Detta innebär att alla beslut om skydds- el urvalsjakt kan bli blockerde. Våra jägarorganisationer måste snarast begära prövning av domen annars är det bye bye för vargjakt i detta menlöshetens hemviste på jorden

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsFähallen Jakt AB