• Älgskadefondsföreningen

SNF överklagar Kynna-jakten

AktuelltPublicerad: 2011-10-21 10:07

Skyddsjakten på Kynnavargen överklagas av Naturskyddsföreningen, som anser att jakten strider mot art- och habitatdirektivet.

EU:s lagstiftning säger att miljöorganisationer ska få säga sin mening när det gäller beslut om jakt på djurarter som skyddas av art- och habitatdirektivet. I Sverige finns inte den möjligheten, skriver föreningen i ett pressmeddelande.


"Förhastat och felaktigt beslut"
– Vi beklagar att Kynnavargen ska jagas. Det är ett förhastat och felaktigt beslut. Vargen är genetiskt viktig och går dessutom att följa eftersom den är försedd med sändare. Vårt överklagande är en del i det fortsatta arbetet för att Sverige ska följa lagstiftningen och ta sitt ansvar för hotade arter, säger Mikael Karlsson, ordförande för Naturskyddsföreningen.
Överklagan av skyddsjakten sker till Förvaltningsrätten.

Vargpolitiken ärende för EU-kommissionen
Föreningen har anmält den svenska licensjakten till EU-kommissionen. Den svenska regeringen har visserligen fryst licensjakten under kommande vinter, men ärendet är inte avslutat. I stället har regeringen gett Naturvårdsverket i uppdrag att undersöka om man kan ha en utökad skyddsjakt.
Enligt gällande lagstiftning ska tillstånd till skyddsjakt ges när ett djur orsakar allvarlig skada och andra lösningar inte hjälper eller är möjliga. Skyddsjakten får heller inte försvåra för så kallad gynsam bevarandestatus. 

"Fler vill rädda vargen"
– Det är bra att Förvaltningsrätten tvingas pröva beslutet om jakt. Det finns ett stort engagemang för att rädda Kynnavargen bland människor i trakten där vargen rör sig. Vi får fler och fler som anmäler att de vill rädda vargen och som vill göra praktiska insatser genom att hjälpa till och bygga rovdjursstängsel, säger Ulla Rundlöf, ordförande i Naturskyddsföreningens länsförbund i Kronoberg.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

14. Trevligt

2011-10-26 13:40

Att 3% av Sveriges befolkning styr och ställer i frågor om vad för djur som får finnes i landet.

13. SNF.

2011-10-23 21:52

Tror SNF att det enbart handlar om, och räcker med en åsikt? Många tycker mycket. Det finns händelser som omöjliggör livet för människor och människor har "rätten till ett liv" lika mycket som Mikael Karlson har i "sin tillvaro" där i city.

12. Torbjörn Eriksson

2011-10-22 10:06

Varför är det i jakthatarkretsar jägarnas fel att det sker viltolyckor-med ex.vis älg,rådjur o.s.v. Jag fattar det bara inte.Vi har idag ett skogsbruk och i många fall ett jordbruk som ger mycket
-skapar stora stammar av älg,viltsvin o.s.v.Dagens jordbruk och skogsbruk skapar viltstammar som ger bl.a trafikolyckor.
Vi jägare bidrar väl till att hålla ner den olycksstatistiken som dagens jord-skogsbruk är skyldiga till eller??Utan oss skulle väl ännu mera folk krocka med älgar,viltsvin mm.Jag vet inte-har jag fel??
Enligt vad förstår så räddar jägarna livet på många genom sin jakt,många som annars skulle ha omkommit i kollisioner med vilt.

11. Färre och färre

2011-10-22 10:06

Konstigt för jag som bor här, hör fler och fler som förr var för vargen, nu säga att dem inte tycker att den passar in i den smålänska naturen, och enligt mig passar den inte in i den svenska naturen.

10. Miljöbovar

2011-10-22 10:05

Det är miljövännerna som skjuter varg,bakåtsträvarna och miljöbovarna vill att vargen ska leva.

9. Till 5.

2011-10-21 14:51

Jag kör mycket sakta och försiktigt då jag bor där det är viltrika marker. Mina jaktvapen har jag sålt då jag ser på naturen på en annat sätt än er. Det ska finnas både bytesdjur och rovdjur och då menar jag dom stora rovdjuren.Det är konstigt att jägarna alltid är helt felfria vilket jag inte håller med om. Jag har lång erfarenhet hur det går till vid jakt både med hund och utan hund. Jag är ingen nybörjare när det gäller jakt eller hur man beter sig i viltrika områden.
Trevlig Helg.
Torbjörn Eriksson.
Kilsmo

8. Ingen oddsare

2011-10-21 14:50

Det blir patetiskt när rovdjursextremister som Mikael Karlsson påstår att hans organisation inte får yttra sig i den här frågan. Få, om ens någon, har fått så mycket tid i media som han. Det har visat sig att naturskyddsföreningen saknar empati med dem som blir drabbade av vargeländet. Helt klart är den organisationen landsbygdens främsta fiende tillsammans med, i vart fall ytterligare en liten organisation.
Det var väl ingen oddsare precis att han skulle vara den som överklagade ett skyddsjaktbeslut, med motiveringen att Sverige måste hålla sig till EU:s lagar.
Sverige är väl det land som följer lagen allra bäst. Så bra gör man det att folk snart måste fly från landsbygden.

7. Utan ansvar

2011-10-21 13:49

Kan den som inte själv ha djur förstå det elände som vargen åsamkar? Försök o övertala mig om att så är det! Den som kan gå in o stänga dörren för att sedan sätta på Tv:n och koppla av med en naturfilm eller nåt annat, äger inte samma dignitet att yttra sig i vargdebatten!
Detsamma gäller för mig som är djurägare och bor på landet, att jag inte är lämpad att yttra mig över huruvida det är släckta gatlampor eller dålig halkbekämpning i stan. Detta trots att jag mycket väl kan ha en åsikt och sedan gå in o stänga dörren!
Vargen berör näringen på landsbygden och inte bara det jaktbara viltet! Glöm inte det och vill du som gillar vargen inte begrunda detta är du ansvarslös!

6. TE #2!

2011-10-21 13:48

Du ska inte beskylla jägare för att bilförare inte kan hålla hastighetsbegränsningar och inte kan anpassa sin hastighet efter gällande förhållanden!
Det är också fortfarande så att det är värnarsidan med sina balkonglådebiologer som har ansvaret när vargen attackerar hundar och tamdjur eftersom det är värnarsidan som sett till att vargen kommit tillbaka till Sverige efter att ha varit utrotad!

5. Till Torbjörn Eriksson

2011-10-21 13:48

Skillnaden är att det är du som kör på älgen, rådjuret, vildsvinet m.m. När det gäller vargen söker den aktivt upp dig och dina husdjur med dom konsekvenser som vi dagligen läser om.
Mitt råd är "kör saktare och skaffa vapenlicens".
Det är sällan jägare är inblandade i viltolyckor.

4. #2

2011-10-21 13:48

Dubbelmoral, kostnader, lidanden ...

Många ord som vargkramarna gärna tar i sin mun. Jag undrar hur stor andel av vargkramarna som försörjer sig själva. Någon som tror att andelen är högre än 5%.
-Nej, den siffran är nog lägre.

Däremot vet jag att jägarkåren försörjer både sig själva plus många många fler inklusive alla möjliga och omöjliga forskare av alla de slag. Det forskas både högt och lågt men aldrig på något som skulle kunna vara användbart för dom som står för kalaset.

Torbjörn Eriksson och hans gelikar kan vara helt lugna, alla kostnader som statens vilt förorsakar står jägarna, markägarna och djurägarna på landsbygden ensamma om att betala.

3. Fler och fler...

2011-10-21 13:47

"Vi får fler och fler...., säger Ulla Rundlöf.

Fler och fler!! Nu är dom tre tyvärr så har ingen körkort och två har aldrg varit ute i skog och mark tidigare. Men dom har ansökt om bidrag till stövlar och arbetshandskar. Blir det bara klart med EU bidrag till taxi och som sagt nödvändig personlig utrustning så kan dom bygga stängsel i rasande fart. Flera mil om dagen räknar dom med. Så alla måste ju inse att skyddsjakten måste inställas för snart är hela kronoberg inhägnat med stort tack till Naturskyddsföreningen.

Varför miljöorganisationer ska ha någon typ av vetorätt, är för mig helt ofattbart.

Föreningar med ett fåtal medlemmar som framför extremåsikter. Medlemmar som aldrig betalar någon medlemsavgift utan det är bidrag som finansierar hela verksamheten. Dessa föreningar kan inte ges något inflytande i ett demokratiskt samhälle, inte om myndigheterna vill ha någon trovärdighet kvar. Dessvärre ser vi detta dagligen och detta måste få ett slut.

Jaktpressen bör, istället för att som nu förmedla dessa organisationers åsikter, bemöta dom på alla fronter. På detta sätt kommer alla får se vad dessa extremister är för några, speciellt viktigt är det att våra folkvalda får denna information.

2. Till Rävalars.

2011-10-21 12:09

Du säger att ansvaret ligger på oss som värnar om vargen om vargen dödar en människa. Vem ligger ansvaret hos när det gäller älgstammen och allt lidande som älgen förorsaker med svåra trafikolycker med döda eller invalidiserade människor som följd.
Allt erat jaktbara vilt där flera arter ställer till med mycket som kostar samhället mycke pengar och lidande. Håll inte på med dubbelmoral. Så fort det gäller djur som man kan lägga i frysen då glöms lidande och kostnad för vad dom djuren ställer med bort.

1. Naturskyddsföreningen

2011-10-21 11:41

anser sig vara miljöorganisation enligt artikeln.
Vad är en miljöorganisation - är det ett ospecifiserat antal människor som i egenintresse och utan att ta konsekvenserna av sitt tyckande, som kan göra sig till tals för var och hur en djurart skall påverka människans livsvillkor?
Människan är för närvarande topp-predator och har därmed enligt naturlagar rätt att bestämma vad som skall påverka dess livsutrymme. Eftersom majoriteten av vargvänner finns i områden där vargen inte lever och vistas så är det lätt att ha åsikter om vargens livsutrymme, det underliga med detta är att ju närmare vargen kommer tätorter ju mer ökar protester och krav på skyddsjakt. Ingen vill ha varg utanför sin egen köksdörr.
Argumentet att en viss varg är viktig för genetiken gäller endast om vargen är utrotningshotad, vilket inte är fallet - finns i minst 50.000 ex. österut. Att vi skulle ha en "skandinavisk" utrotningshotad varg i Sverige är ett argument som saknar genetiskt grundad fakta så sluta med detta vilseledande argument.
Vargen är det enda djur som aktivt söker upp och dödar hundar, gäller både sällskaps o jakthundar och har dessutom en egenskap att döda fler än vad matbehovet kräver.
Att vargen behövs för bytesdjurens skull är rent struntprat - det har människan klarat sen vi utrota vargen förra gången.
För att få lugn och ro i varg-Sverige finns inget annat alternativ än att hålla den i inhägnad. Använd våra tre stora nationalparker - inhägna o låt vargen husera fritt så får vi se var nivån på bytesdjur stannar. Dessutom mycket billigare att inhägna dessa än alla tamdjursinhägnader.
Vargstängsel kostar enligt länstyrelsen V.Götaland 20:- per löpmeter inkl.arbetskostnad.
Ni skriver att det finns ett stort engagemang - hur stort?
Jag garanterar att det finns ett ännu större engagemang för att ta bort den och att ha ut er och bygga stängsel tror jag alla betackar sig för - detta kommer arbetsgivarlagstiftningen att sätta stopp för. Gör er själva en tjänst, tänk igenom detta med frilevande varg i Sverige. Ni kommer att vara medansvariga den dagen en människa dödas, tidpunkten kommer närmare, i takt med bytesdjurens tillgång.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons