• Älgskadefondsföreningen

SNF startade konstlad vargodling

AktuelltPublicerad: 2013-01-16 14:55

I vår ska vargvalpar, uppfödda i svenska djurparker, sättas ut hos vilda vargtikar. Då förverkligas i praktiken en central del av Naturskyddsföreningen Projekt Varg.
I skrivelser från 1975 och 1976 framgår att Naturskyddsföreningen (SNF) redan 1971 startat vargavel i svenska djurparker. Det är resultatet från den verksamheten som nu ska nu planteras ut.

Att Naturskyddsföreningen började med vargavel i svenska djurparker på 70-talet framgår av två skrivelser från Naturskyddsföreningen som Jakt & Jägare tagit del av.

I det ena brevet, som är ställt till regeringen och daterat 30 juni 1976, skriver SNF:s ordförande Bengt Hamdahl att ”ett avelsarbete påbörjats för att rädda den fennoskandinaviska vargen i fångenskap”.

Vidare skriver han till regeringen att SNF vill ha ”resurser” för ”återskapandet av en vild vargstam i Sverige”.

I ett annat brev till Lantbruksstyrelsen, daterat 18 november 1975, skriver SNF:

”I Sverige och Norge kan vargen redan betraktas som utrotad.”

”Sannolikheten för en naturlig invandring av varg från Finland till Norge och Sverige bedöms för närvarande som liten.”


Genbank med 40 djurparksvargar
Därför, berättar ordförande Bengt Hamdahl, har Naturskyddsföreningen inlett arbetet med en genbank där 40 djurparksvargar ingår. Vargarna finns i fyra svenska, två finska och en dansk djurpark.

I brevet vänder sig SNF också mot att svenska djurparker importerat vargar från Kanada.

Skälet är att inte kanadensiska vargar ska para sig med de fennoskandinaviska vargar som ingår i avelsprogrammet.

Därför kräver SNF importförbud för varg som inte är stambokförd i projektet. Arbetsgruppen för Projekt Varg skulle i fortsättningen godkänna all vargimport.


Stopp för kanadensiska vargar
Av skrivelsen framgår att SNF förhandlade med tre svenska djurparker om avveckling av de kanadensiska vargar som de hade.

I en tidigare artikel har Jakt & Jägare skrivit om en person som hävdar att han var med och satte ut kanadensiska vargar via Norge i den svenska fjällvärlden:

Projektet med att odla varg i svenska djurparker startade alltså 1971. Detta har även beskrivits i boken ”Trettio år med rovdjur – och människor av Anders Bjärvall.

Anders Bjärvall arbetade tidigare på Naturskyddsföreningen. Han gick sedan till Naturvårdsverket där han var rovdjursansvarig under många år.


Boken av Sveriges ”vargpappa”
Sedan 70-talet har Anders Bjärvall varit något av en ”chefsideolog” för den svenska vargrörelsen. Numera är han pensionerad från Naturvårdsverket men sitter bland annat i Rovdjursföreningens redaktionsråd.

I sin bok skriver Anders Bjärvall så här om Naturskyddsföreningens Projekt Varg:

”I början av 70-talet d.v.s. åren närmast efter fridlysningen fanns det ytterst få vilda vargar i Skandinavien. I fångenskap däremot fanns det många djur som dessutom fortplantade sig bra. I själva verket förökade de sig så bra att djurparkerna varje år måste avliva att antal vargar. De var helt enkelt för dyra att hålla. I den situationen fick Naturskyddsföreningen kritiska brev från medlemmar. Var det rimligt att det faktiskt dödades vargar av fennoskandinaviskt ursprung varje år samtidigt som den vilda stammen mer eller mindre höll på att dö ut? Det var detta som 1971 gav upphov till ”Projekt varg”. Föreningen bestämde sig för att betala djurparkerna för att de skulle hålla fler vargar än de behövde för sina egna visningsändamål. Man kan säga att föreningen började bygga upp en genbank. Genetiker kopplades in, ett program för den framtida aveln upprättades och antalet djur i fångenskap växte. Därmed behövdes det mer utrymme, vilket ledde till att djurparksvargar i både Finland och Danmark kom med i arbetet. För att avelsprogrammet skulle fungera måste vargar flyttas inte bara mellan djurparkerna utan också mellan de inblandade länderna.”


Nu ska vargarna sättas ut
Det är alltså valpar från detta mångåriga avelsprogram i svenska djurparker som i vår ska sättas ut hos vargtikar i Mellansverige.

En annan ständigt aktuell vargfråga som Bjärvall behandlar i boken är var de första Värmlandsvargarna kom ifrån, eller snarare inte kom ifrån.

”Hur var det då med vargarna, som vi spårade i Värmland med omgivningar i början av 1980-talet? Utgjorde de den sista spillran av en större stam som funnits här i alla tider eller handlade det om djur som vandrat dit? Jag trodde länge på det första alternativet, en sak som egentligen från början talade mot det var att ju att de under de första åren, när vi spårade dem, vandrade omkring ensamma. Om det hade varit vargar som funnits länge i regionen eller avkomma av sådana hade de förmodligen haft sällskap eller vetat vart de skulle bege sig för att få kontakt med sina artfränder”, skriver Bjärvall.


Från Finland-Ryssland
Men den allt mer förbättrade DNA-tekniken kom snart att ge svar på frågan och författaren skriver:

”Fortsatta genetiska undersökningar visade att vargarna i Värmland med omgivningar hade sitt ursprung i den stora sammanhängande populationen som finns i östra Finland och vidare in i Ryssland.”

Alltså. Två vargar, har ovetandes om varandra och var för sig, börjat den långa vandringen från Finland runt Bottenviken och ner genom norra Sverige.

Utan att veta om varandras existens har de båda smugit sig hela vägen förbi renbeteslandet utan att lämna några spår efter sig.

Sedan, fortfarande utan att veta om varandra, har de båda slagit sig ner i samma trakt i norra Värmland men utan att ha kontakt med varandra.


Får några valpkullar
Några år senare träffas de dock vilket resulterar i några valpkullar. Ytterligare en varg dyker sedan upp och det är dessa tre som i början av 80-talet lägger grunden för den svenska vargstammen.

Samtidigt som den vilda vargstammen växer i främst Värmland och Dalarna pågår hela tiden avelsarbetet som Naturskyddsföreningen tagit initiativ till i djurparkerna.

I vår är det alltså dags att sätta ut resultatet för att förbättra genetiken i det mellansvenska vargbältet.


Här är en skrivelse från 1975
från Naturskyddsföreningen till Lantbruksstyrelsen om import av varg till Projekt Varg.


1976 skriver Naturskyddsföreningen en rapport till regeringen
för att få resurser till Projekt Varg som startades 1971.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

45. 44 Lars Orimlgt vandra utan att synas, njae

2013-01-24 08:59

De danska vargarna på Jylland var väl av Polskt ursprung men troligen utvandrade fr Berlinområdet om jag läst rätt.
Att en varg kan förflytta sig och leva oupptäckt i nordtyskt och jylländskt landskap är väl mkt konstigt, och inga kadaver /tagna tamdjur.
Den döda vargen på Jylland hade väl en ganska gammal men hemlighållen obs, och levt relativt länge i området osedd.
Svenska skogar borde vara betydligt mer hemlighetsfulla, dessutom väldigt lite med människor i vissa områden i Sverige.

44. Det

2013-01-22 13:51

orimliga i att inte bara en, utan två vargar helt oupptäckta skulle vandra genom det största "smörgåsbordet" i form av renhjordar och stora älgstammar rätt ner till Värmland borde få vem som helst att inse att olaglig utplantering skett. Det är helt omöjligt att de obemärkt skulle vandra från Finland/Ryssland utan folk märkt av deras existens. Jämför de enstaka vargar som nu vandrar i landet. Märks de och deras framfart? "Nån" sitter på sanningen och den måste fram. Dagens vargstam i landet är olagligt inplanterad och borde bara av den anledningen skjutas bort och de skyldiga till detta nidingsdåd straffas. Att inte kerstin och andra värnare vill erkänna det orimliga i det är märkligt.

43. Fortfarande frågetecken

2013-01-18 22:41

Starka indicier Kjell Dahlin men inte tillräckligt för fällande dom (övertyga mig).
Jag och många andra vill veta vad som skedde, om det skedde och framför allt för att förstå hur skört samhället är för mullvader inuti systemet.
Jobba vidare, det är en för stor apparat för att kunna döljas. (Därav min skepsis att det skett).

42. Precis Anders

2013-01-18 10:41

Min tro är att det är precis som du skriver. Naturskyddsföreningen har säkert inte deltagit i det praktiska arbetet vid eventuella utsättningar av vargar, utan dessa har i så fall, naturligtvis just p.g.a. att det rör sig om en hos många icke önskvärd djurart, hanterats av människor med en passion för "saken", utan "synliga" kopplingar till Naturskyddsföreningens officiella verksamheter.
Och dessa människors verksamheter finns med största sannolikhet inte dokumenterade hos Naturskyddsföreningen, därför min svaga tro på att detta skulle ge svar på några frågor.
Det slående är ju att Naturskyddsföreningen vid denna tid ansökte om tillstånd att sätta ut vargar, men under de 5 (FEM) åren som Naturvårdsverket, där en viss Anders Bjärvall då var verksam, "funderade" på saken, började vargar dyka upp på olika platser. Föreningen fick förresten avslag på sin ansökan, men då spelade det ju ingen roll. En frilevande, självreproducerande vargstam var redan ett faktum. Precis enligt Projekt Vargs övergripande målsättning!
Insinuationer? Nja.....
Jag har aldrig påstått att det inte finns kloka människor även i Naturskyddsföreningen. Jag var själv medlem i ganska många år men lämnade, precis som många andra, när föreningen "spårade ur" i vargfrågan. Naturvårdande- och naturskyddande arbete måste ske i samklang med de människor som bor och verkar i naturen, inte emot dem.

41. Du har rätt Kjell Dahlin

2013-01-18 08:28

Avelsprogram inom artbevarandeprojekt syftar som regel bl.a. till att skapa en möjlighet att sätta ut individer om det kan gagna arten och om förutsättningarna är de rätta. Att döma av den dokumentation som redovisas i denna tidning har detta också gällt vargprojektet. Avsikten att stödja hotade arter med utplanteringar, när det är lämpligt, är inget Naturskyddsföreningen någonsin försökt dölja. Tvärtom har föreningen värvat medlemmar och samlat pengar på det.
Naturligtvis måste en utplantering vara laglig - d.v.s alla tillstånd som krävs måste finnas. Desutom måste den främja arten, dokumenteras och kunna följas upp.
Som jag förklarade i inlägg nr 24 kan knappast de ansvariga för vargprojektet på 70-talet ha trott att en utsättning av ett par individer skulle kunnat rädda vargen. Att en sådan åtgärd dessutom skulle ha varit olaglig innebär att naturskyddsföreningen naturligtvis aldrig skulle ha kunnat medverkat till den.
Till sist Kjell: Du skulle kanske ändå pröva att vara lite naiv i det här fallet - det kommer att föra dig närmare sanningen. Dessutom kommer du finna en del trevliga och ärliga människor i Naturskyddsföreningen, precis som i Jägarnas Riksförbund.

40. Till Geson och varg i Nås år 1981.

2013-01-17 18:47

År 1981, fanns det spår efter en ( 1 ) varg i "kommungräns området", mellan Säfsen - Fredriksberg och Nås i Västra Dalarna..

Till Geson i 35´an ! Om jag inte tar fel så är det så att det är år 1987, som Du är "ute efter" ? ?
Man kan också undra, hur många det är som har fått sitt arb. och ekonomiska utkomst i det Sve. samhället, p.g.a. att det finns varg sedan 1970-talet i Svealand ?

39. Men Anders....

2013-01-17 18:46

Du svarade ju inte på det väsentliga. Därför formulerar jag om mina frågor till en och gör ett nytt försök.
Projekt Varg, i Svenska Naturskyddsföreningens regi startar i början av 1970-talet, med ett antal svenska, en finsk och en dansk djurpark involverade, uppfödning av vad de själva kallar fennoskandisk varg, där vargarna stambokförs, som ett led i Projekt Vargs övergripande målsättning att skapa en frilevande, självreroducerande fennoskadisk vargstam i Sverige.
Då är väl den självklara frågan hur en frilevande,självreproducerande vargstam ska kunna skapas av en stam djurparksvargar om inga av dessa avses att släppas ut i frihet?
Projekt Vargs övergripande målsättning var ju efter vad de själva uttryckte inte att avla fram vargar för att hysa i dem i djurparker.
Vill jag veta vad som hände är det bara att vända sig till Naturskyddsföreningen, fråga och begära ut handlingar, skriver du.
Jo,tack du, men så naiv är jag inte.

38. Ryssland

2013-01-17 16:01

Jaha, det är därför man envisas med att inte vilja använda vargar från svenska djurparker... dom har samma gener...

http://naturvardsverket.se/sv/Start/Naturvard/Nyheter/Delredovisning-av-uppdrag-om-utsattning-av-varg-i-Sverige/

37. Stämma i bäcken

2013-01-17 16:00

Detta har man ju anat länge. Egentligen borde de som drabbas av eländet, stämma SNF och de personer som planterat ut varg och fortsätter med detta

36. Till inlägg 32 kan jag tillägga….

2013-01-17 15:59

….att det 1979 beviljades skyddsjakt på 2 av samebyarna påstådda tiotalet vargar.
Fick dokumentet från länsstyrelsen som vid den här tidpunkten själva kunde bevilja skyddsjakt.
F ö ser inte heller jag något annat syftet med artikeln än att hålla liv i en konspirationsteori som väl startade redan på 80-talet, och där de som försöker hålla den vid liv gång på gång avslöjar sina bristande kunskaper!
Till vilken nytta?

35. Inplantering av varg mm

2013-01-17 15:59

Kan någon hjälpa mig med en förklaring om inplantering/återplantering av "varg"! Som jag kommer ihåg så skrevs det en lag som säger "Inplantering av djur som inte fanns i den Svenska faunan år XXXX inte får ske". Om XXXX är före starten av inplanteringen av varg så är den olaglig. Då borde man kunna få till att Svenska Staten och/eller "EU" ser till att vargen skall ta´s bort, helt och hållet!

34. Svar till motfråga från Kjell Dahlin

2013-01-17 13:59

Jag tror du missförstod mitt inlägg, som var ett bemötande av de insinuationer som förekommer om att föreningen olagligt skulle ha utplanterat varg. Avel pågår inom flera av Naturskyddsföreningens projekt. Det är ingenting föreningen skäms för, tvärtom. Jag vet inte vad som hänt inom just vargprojektet. Har det pågått avel har det naturligtvis varit mer än väl känt. Sannolikt har man t.o.m försökt aktivt informera om det. Vill man veta vad som hänt är det bara att vända sig till föreningen, fråga och begära ut handlingar. Verksamheten inom naturskyddsföreningens projekt är ingen hemlighet, tvärtom.

33. Vargodling

2013-01-17 13:59

Det var ikke 2 varger.det var 4 som kom.2 til vermland og 2 til Vegårdshei.lengst syd i Norge.Hannen ble skuttog tiken forsvant uten spor.

32. Påhitt!

2013-01-17 13:58

Då 3 vargar uppträdde i Stora Sjöfallets på spårsnön 1977 fanns det röster som påstod att "Projekt Varg" satts i verket. Året efter ynglade ett par i Vittangi och fick 6 valpar. Det året registrerades minst 8 vargar i Sverige, detta innan valpningen räknades in. Den sydligaste observationen i Särna. Leif A. skriver "Utan att veta om varandras existens har de båda smugit sig hela vägen förbi renbeteslandet utan att lämna några spår efter sig." -Vilket svammel för att odla myter och sprida rykten, kan knappast betraktas som sökande efter sanning.

31. Motfråga till Anders

2013-01-17 12:02

I Rapport från Projekt, ett Projekt underställt Svenska Naturskyddsföreningen konstaterar man år 1976 bl.a. följande:
"Under vintern 75/76 fanns sannolikt endast en varg kvar i Sverige och Norge - en hane som strövar omkring i Sarek - Padjelanta. Där har den hållit till några år och sannolikt fått vara ifred för jägare".

"Det är ingen tvekan om att vi måste försöka rädda vargen från utrotning i Sverige".

"En naturlig tillväxt av varg i Sverige är inte tänkbar."

"För att återfå en livskraftig svensk vargstam återstår endast återinplantering av varg"

"Återinförsel av varg bör vara möjlig med djur uppväxta i fångenskap."

"Ett avelsprogram med fennoskandiska vargar pågår".

"Under en första fem-årsperiod har djurparksvargarnas antal kunnat fördubblas".

"Denna djurparkspopulation och informationsspridningen kring den är en viktig förutsättning för förverkligandet av Projekt Vargs huvudmålsättning: en frilevande självreproducedrande fennoskandisk vargstam. Arbetet bör därför fortsätta".

Menar du Anders verkligen att Naturskyddsföreningens ledning inte kände till vilken stor apparat som dragits igång och att Projekt Varg med allt vad det innebar inte var godkänt av Naturskyddsföreningens ledning? Och att denna omfattande vargavel genomfördes utan att Naturskyddsföreningens ledning inte kände till den eller vad som var den uttalade målsättningen med den?
Och till sist, om Projekt Vargs idéer genomförts, håller du för troligt att de praktiska delarna av Projekt Varg hanterades av människor som satt på möten och redogjorde för sina handlingar så att eftervärlden skulle kunna läsa i Naturskyddsföreningens protokoll om de olagligheter de i så fall gjort sig skyldiga till?

30. Anders och Caniwolfen

2013-01-17 12:01

Jag antar att ni båda är medlemmar av SNF. Även SRF och WWF verkar ha väldiga problem att hantera sanningen.
Jag är inte rädd för sanningen. Papperen på bordet. Ingen skulle vara mer glad än jag.
Öppna upp bokföringen stiftelserna...

29. Flera DNA-undersökningar önskvärt !

2013-01-17 12:00

Ngn gång under 90-talet så anträffade personal från Grimsö en död varg på vägkanten under en gran efter Inlandsvägen, rv 26, strax söder om länsgränsen Dalarna - Värmland.
Vid den tiden fanns en grupp vargar som gärna exponerade sig på sjön Laggen, söder om Tyfors. Den här anträffade vargen tog Grimsö själva hand om, polisen i Filipstad behövde aldrig ut på ngn platsundersökning. Senare rapporterade också forskningen till polisen att vargen inte var misstänkt skjuten eller något annat brottsligt. Människor på trakten hade misstankar om att en sövd varg hade flyttats till området, men att något gått fel vid uppvakning? ( Artikel om detta finns i tidningen Dala-Demokraten). Vid undersökningen borde det väl ha säkrats mtrl som möjliggjort senare DNA ? Vargarna på Laggen var ett känsligt kapitel, en fiskare med hink i handen fick dem otrevligt nära omkring sig. Ungdomar från Fredriksberg åkte skoter dit för att se på dem, detta resulterade i att de blev polisanmälda av en på den tiden högröstad bevarandeivrare i Filipstad.

28. Till Anders inl.nr 22

2013-01-17 12:00

Nu är det bara att inse att fakta ligger på bordet,och du måste lära dig att inse verkligheten som den är och inget annat.

Olagligheter har skett mot den svenska naturen och fortfarande görs fast numera under lagliga former tyvärr.

Rent praktist så har aldrig projekt varg avslutats det har däremot förfinats - egentligen borde detta spektakel ogiltigförklaras eftersom projekt varg aldrig har avslutats ,där har vi sambandet mellan 70 talets projekt varg och dagens planer på att sätta ut varg - och det är just detta som jag befarat och sagt tidigare om den avancerade förtidsplaneringen som ägde rum på 70 talet. Och eftersom vi alla vet att projekt varg startades på olagligheter så borde dagens planer på att sätta ut vargvalpar både ogiltigförklaras och stoppas omedelbart,eftersom dagens planering av utsättning av vargvalpar i dalarna hör till den förtida planeringen från 70 talet.

Huruvida man kan fälla dessa berörda personer för olagligheter är en sak,p.g.a tiden , men däremot är denna förtida planeringen för vargens framtid från 70 talet ,i allra högsta grad aktiv än i dag.Och med detta bör vargcirkusen stoppas med omedelbar verkan.

27. Gräv djupare

2013-01-17 11:59

Bra artikel men ....
Brevet till Regeringen finns säkert diariefört då det kunde uppfattas som att man sökte anslag dvs pengar. Då kan vi följa fortsättningen i Riksarkivet/Arninge så vi får se vilka summor som hanterades samt vilka statsekreterare som var inblandade och hur de gjorde.

26. 19-22

2013-01-17 11:53

Det du skriver om är en "saga", du menar Rendalen i Norge. De som bor där skrattar och skakar på huvudet. AMEN.
22 vad gjorde bilar från en stor djurpark här, i samband med att det ploppade upp vargar här och där?

25. TV-program med varg.

2013-01-17 11:52

Den 7 Nov. år 1976, var det ett TV-program som hette Vargspår ( runt Trysil ) med Bo Landin. Titta på "Ulvemysteritet", så förstår Ni sammanhanget bättre. TV har också olika reportage om varg från 1972 och framåt. Erik Zimen, Mart Marend m.fl. är med i programmen.

24. NSF

2013-01-17 11:52

Gå in och läs på Jaktjournalens hemsida så får ni se något. En av Potocniks närmsta arbetare och en av beslutsfattarna i vargfrågan gällande om Sverige ska anmälas för en ev vargjakt, har 2 av NSF medlemmar som vänner på facebok, och han har tydligen redan bestämt sig för att Sverige ska anmälas. Hoppas nån gör en anmälan på denne man och synar SNFs inblandning samt denne mans opartiskhet måste verkligen ifrågasättas.

23. Leif Andersson!

2013-01-17 11:52

Varför nämner du inte med ett enda ord att utsättning av valpar för att stärka genetiken, är något som jägarna själva har gått med på? Det var väl i samband med den 3-benta överenskommelsen 2009 f ö.
T o m JRF tillstyrkte väl just den här tekniken för att stärka genetiken på vargstammen? Hade man tänkt på den tidigare, så hade ju allt kunnat vara klart redan 2009, och några tester emellan djurparksvargar aldrig behövts göras!
Att nu försöka få allmänt lättmanipulerade människor att tro att det är en fortsättning på projekt varg, visar snarast på din egen syn på dem som läser här Leif Andersson. Du verkar m a o inte ha några högre tankar om dem!
Jag gissar dock att de flesta är kloka nog att inte gå på så enkelt konstruerade skrönor som du försöker föra ut här. Fast man vet ju aldrig.

Redaktionell kommentar
Hej Kerstin.
Jag måste säga att jag inte riktigt förstår din upprördhet över att jag berättat om hur Naturskyddsföreningen i början av 70-talet satte igång arbetet med att i stor skala odla varg i djurparker och att vargvalpar från djurparkerna nu ska sättas ut i till vilda tikar.
Vad är det som är så farligt med att berätta om vad som har hänt?
Att jägarorganisationerna varit positiva till att vargstammen förstärkts genetisk är väl jättebra! Vem vill ha en djurart som dras med genetiska problem?
Men artikeln handlar om hur Naturskyddsföreningen agerade under 70-talet för att främja varg i Sverige och jag har för avsikt att återkomma i ämnet. Jag hoppas att du inte har någonting emot det? Att fakta kommer fram är väl aldrig fel, eller?
När du sedan kallar Jakt & Jägares läsare för ”allmänt lättmanipulerade människor” delar jag inte din uppfattning.
Tvärt om så är jag övertygad om att de allra flesta är både kloka och förnuftiga människor som kan dra egna slutsatser och fatta egna, vettiga beslut.
Men förutsättningen för det är att man får en så bred och allsidig information som möjligt och det arbetar vi för på Jakt & Jägare.
Tyvärr har väl organisationer och myndigheter inom ”vargrörelsen” inte direkt utmärkt sig för öppenhet och hederlighet. Men vi kommer i alla fall att gneta på som vanligt.
Leif Andersson, reporter, Jakt & Jägare

22. Ja ,kanske om vi stod inför jordens undergång

2013-01-17 09:11

Att vargar kan vandra långt och dyka upp på oväntade ställen har vi fått många exempel på under senare år.
En utsättning av vargar skulle ha varit en komplicerad operation som hade involverat flera människor från projekt varg och från berörda djurparker. Risken för upptäckt hade varit relativt stor. Syftet vore oklart. Jag kan inte föreställa mig att någon inom projektet på den tiden det begav sig trodde att en utsättning av ett par vargar skulle kunnat förbättra vargens möjligheter att överleva i Sverige. Tvärtom skulle det ha betraktas som svindleri av värdefullt genetiskt material. Skulle en sådan utsättning ha kunnat ske utan att föreningens kansli kände till det? Osannolikt. Skulle kansliet ha accepterat en så huvudlös och olaglig handling? Knappast. Skulle Kansliet ha gjort det utan att ha förankrat det hos föreningens ordförande och styrelse? Otänkbart. Skulle föreningens ordförande, Bengt Hamdahl, som var Justitiekansler, ha godkänt projektet? Skulle han medverkat till att föreningen begått en brottslig handling överhuvudtaget? Ja, kanske om det krävdes för att förhindra jordens omedelbara utplåning. Annars inte.

21. Hur skall vi gå framåt?

2013-01-17 08:25

Detta är självklart inget varken kan eller vill acceptera.
Detta är ju ett demokratibrott som i mina ögon inte har preskriptionstid.
JRF, SJF, LRF, Kenneklubben och Fåravelsförbundet måste ju kunna samarbeta i denna endaste fråga.
Min vädjan till dem. Tag i det här halmstrået och gör det enda rätta. Bemöt regeringen och kräv papperen på bordet.
Demokratiska beslut med öppenhet skall fattas.
Vargen skall bort. Våran isolerade population tillför inte världen något oavsett gener i dessa hybrider.
Var in på de 5storas hemsida såg en karta med vargens utbredningsområde. Mellan tummen och pekfingret, mer än halva jordens landareal......

20. Enkel fråga från en okunnig

2013-01-17 08:25

Vad skiljer den fennoscandinaviska vargen från den euroasiska vargen?
Båda beteckningarna förekommer i olika sammanhang. Olika namn på samma sak?

19. Flock i Norge 1976

2013-01-17 08:24

1976 upptäcktes en flock vargar i Norge. Vad som sedan hände med den flocken vet man inte. Tanken finns att en av vargarna i Värmland kan ha kommit från den flocken har funnits men anses nu inte så troligt. Det fanns alltså vargar tidigare i dessa områden innan den första kullen föddes 1983 i Värmland. Även de norska vargarna måste ha haft invandrade vargar från Finland utan att någon sett dom. En varghona vandrade från sydnorge ända till Finland innan hon sköts där så långa vandringar finns utan att någon sett dom.
Två hannar vandrade från Finland till Kynna i Norge och Galven i Sverige omkring 2008 så visst händer det.

18. hmmm...

2013-01-17 08:23

Det är konstigt att de anser att DNA bevisar att värmlandsvargarna inte är utplanterade för att det visar att vargarna har släktskap med den stora ryska stammen....
1988 skriver nämligen Hans-Ove Larsson,då ansvarig för projekt varg, i sin bok "VARGEN" att ALLA vargar i projektets
avelsprogram som består av 70-90 djur i vinterstam då (redan då hade de svårt att räkna)... ALLA dessa hade sitt ursprung i två viltfångade syskonpar, ena paret togs i en lya i norra Sverige på 1950-talet och det andra paret fångades i Finland på 1960-talet... I Finland... och med största sannolikhet med ryska gener i sig... Kan möjligen även denna riktigt höga inavel i botten vara en av anledningarna till att man från forskarhåll anser den svenska stammen vara just inavlad??
Inaveln var så påtaglig att ögonsjukdomar dök upp som gjorde en del av valparna blinda efter 5-6 månader...
En utredning gjordes som klart visade att den så kallade fennoskandiska vargen inte på något sätt var en egen underart utan hade under alla tider fått påspädning från just Ryssland och Finland. Ryskt DNA torde alltså alltid ha funnits i den "fennoskandiska" vargen... och om inte det vore nog så importerades just på grund av denna klargörelse två stycken vargtikar efter viltfångade ryska vargar från Moskva zoo 1980 eller -81... dessa vargar,och deras avkomma ingår numer i avelsprogrammet skriver Hans-Ove vidare...
Och med detta i åtanke, bevisar då Ryskt DNA i värmlandsvargarna att de verkligen inte var inplanterade??

17. Detta har ett antal hundratusen personer vetat om.

2013-01-17 08:22

Visst det är bra att det blir vidimerat men vad händer sen då, troligtvis inte ett dugg bara ett konstaterande, för vad jag förstår kommer ingen att ställas till svars eller rätta mig om jag har fel. bra gjort Leif att få fram dessa uppgifter i ljuset men att detta blivit möjligt beror nog på att det inte blir någon påföljd för inblandade.

16. Illegal utsetting bevist!

2013-01-17 08:22

I boken min "Ulver i mosen-om illegal utsetting av ulver i Norge og Sverige" kan dere lese mer om den utsettingen som har foregått siden åtti-tallet. Bestill i bokhandel eller på libris.no.

15. Lite mer ved på brasan.

2013-01-17 08:22

Anders Bjärvalls påstående om att de vandrat in själva stämmer inte enligt en norsk dna-undersökning, som kan läsas här: http://rovdjurspolitik.wordpress.com/norsk-dna-undersokning-av-3-vargar/
Lägg ihop det rödmarkerade i texten så står det klart att den svensk/norska vargstammen inte kommit från Finland eller Ryssland. Denna undersökning stöder hellre teorin att det är kanadensiska eller andra vargar vi har.
Varg förresten, Olof Liberg lyckades ju visa att det lika gärna är hundar, när han skulle bevisa att det är vargar! Om det har jag skrivit på annan plats i bloggen.

Apropå avelsarbetet med vargarna i djurparkerna med hjälp av genetiker, enligt artikeln, kan vi fråga oss varför Skåne, Orsa och Lycksele djurpark häromåret avlivade hela sina vargbesättningar med förklaringen att de hade dåliga gener.

14. Tack!

2013-01-16 20:19

Mycket bra att skumrasket kring utplanteringen av varg nu äntligen kommit upp i dagen. Vi kan skänka en tanke till alla dom som under decennier jobbat i motvind för att framföra just denna kunskap kring vad som hände i Värmlandsskogarna på 70-talet.

Em god matematiker har räknat på sannolikheten för att etableringen skulle vara en slump: Dvs att man(SNF)i ett protokoll utpekar en plats i Värmland som lämplig för utplantering. Kort tid därefter vandrar inte bara en, utan TVÅ, genetiskt lämpliga individer in från Ryssland via Finland och renbetesland, och BÅDA bosätter sig just på den utpekade platsen. Ingen har sett dem, eller spår efter dem, på vägen dit. Den som räknade på att detta skulle vara en slump, slutade räkna när sannolikheten var mindre än EN på EN MILJARD. Alla matematiskt intresserade vet att detta i praktiken betyder sannolikhet = noll. Chansen att vinna något på Penninglotteriet är 1 på 8 som jämförelse.

13. Hur många medlemmar...

2013-01-16 20:18

har SNF? Är den en terrororganisation? SNF tar sig otroliga friheter och struntar fullständigt i de som drabbas. Avskyvärt är ordet.

12. Strålande

2013-01-16 20:18

Journalistik. Det är undantagen som bekräftar regeln. Ni på J&J gör ett fantastiskt jobb, synd bara att ni är så ensamma i journalistkåren som verkligen vill gräva fram sanningen

11. Bjärvalls förklaring

2013-01-16 20:18

att det i alla tider invandrat varg från Ryssland och Finland är väl också intressant; "det hade han nämligen läst i en bok, vid ett besök hos en gammal gubbe som han glömt namnet på. Boken som han också glömt vad den hette, hade han senare försökt få tag i, men inte lyckats." Ungefär så skriver han...ja, men då är det väl bevisat, eller? Fortsätt med ert utmärkta arbete, J&J!

10. Vilken soppa

2013-01-16 20:17

Har sagt det förut och säger det igen, det här är inget annat än en saga och lika bra som vilken dockis som helst. Man kan ju bara skratta åt det hela, två vargar som vandrat ner till Värmland utan att ha lämnat några som helst spår efter sig. Bra jobbat av er som vanligt, ska betala in min medlemsavgift. Menade sluta, men jag måste nu vara med till slutet. Snart kommer sanningen fram.

9. Så kan det gå till !

2013-01-16 20:17

Om man vill sprida en farsot över landet,och till råga på allt,utan att bli bestraffade !
Att föda upp och frisläppa skadedjur över Sverige,vilka sabotörer !
Om ett fiendeland gjorde så,skulle man inte förvånas,men att våra gör så är otäckt ! Egoister !

8. Sannolikheten

2013-01-16 20:16

Att två vargar ovetandes om varann vandrar runt bottenviken och stannar på i princip samma plats torde inte vara stor. Att sedan en till går samma väg och ingen av dom lämnar spår efter sig under vandringen är uteslutet. Det är bara indicier men tillräckligt för att få mig att vara 100% säker på att våra vargar är inplanterade vem som ligger bakom är de enda frågetecknet

7. Jag minns

2013-01-16 20:16

Vi var ett antal vargmotståndare som för cirka 10 år sedan påstod att vargen måste vara utplanterad. Det hela hade gått alldeles för snabbt.
Jag ska inte nämna vilka vi framförde våra misstankar till, bara konstatera att de tokförklarade oss. Det var personer som borde veta hur det hela hade gått till.

6. Tack Leif och co

2013-01-16 20:16

För alla som har känt till detta och mer därtill och i åratal försökt få ut vilken ofantlig bluff, egenmäktigt iscensatt bakom ryggen på landsbygdens människor i strid med svensk lagstiftning, som hela det svenska vargprojektet vilar på, känns det fantastiskt att nu se detta i tryck.
Tack Leif och hela Jakt o Jägares redaktion!
Måhända finns det också andra aktörer som helst inte vill se sitt namn förknippat med den "svenska" vargstammens "oförklarliga" återuppståndelse?
Den som söker han finner och än är nog inte sista ordet sagt i detta ärende.

5. Coolt

2013-01-16 20:15

Om vi lämnar myndigheternas skumraskaffärer därhän så länge; tror någon att företaget lyckas rent praktiskt? En omtöcknad vargtik ska alltså återvända till den människoluktande lyan och finna sina valpar ersatta av andra och utan vidare ta hand om dessa som sina egna. De valpar som är bortförda/avlivade avger också lukt som tiken kan känna. I detta saliga kaos ska då den valpberövade tiken slå sig till ro och ge di till de nyanlända små liven. Det här kan ju inte ens bevarandemaffian tro på.

4. Bra jobbat alla ni på red.

2013-01-16 16:56

De är bara o bocka o buga för erat härliga arbete :)

3. DNA

2013-01-16 16:56

Skulle vara intresant och få se dna-stegarna på de svenska "vilda" vargarna och de som varit uppfödda/uppväxta i djurparkerna.

2. Gräv vidare

2013-01-16 16:55

Bra Leif, gräv vidare. Ett större antal valpar har med säkerhet satts ut under åren. Kvaliten på generna är sannolikt inte huvudproblemet. Huvudsyftet med gendiskussionen torde vara att dölja ett begånget brott som bara ett fåtal nu levande är invigda i.

1. Sanningen kommer närmare

2013-01-16 16:54

Vargstammen så gott som utrotad och invandring från Finland nära nog uteslutet.Hur kommer det då sig att 4-5 vargar poppar upp i norra Värmland någonstans mellan 1975 och 1977. Stämmer väldigt bra med projekt varg.Eller tar jag helt fel?

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsEngelsons