• Älgskadefondsföreningen

SNF vill inte propagera för viltkött

AktuelltPublicerad: 2010-05-04 14:11

Naturskyddsföreningen i Surahammar vill att riksförbundet ska sluta propagera för viltkött eftersom det kan leda till naturvårdsproblem. Lokalföreningen tvivlar på att viltkött är klimatsmart.

Lokalföreningens ordförande, Tom Sävström, påpekar i en motion till riksstämman att jägarna har investerat i dyrbar jaktutrustning vars framställning kostat CO2-utsläpp och att de gör många och långa resor till sina jaktmarker.
Han anser också att en högre viltproduktion skulle leda fler trafikolyckor, skogsskador, större jakttryck på rovdjuren och biologisk utarmning. Om efterfrågan på viltkött ökar kan det dessutom leda till krav på import av exotiskt viltkött, med risk för biologisk utarmning.

Krävs hägn
Vidare bedömer han att om viltköttsproduktionen ska kunna öka så krävs det intensivuppfödning av vilt inom hägn – något som skulle krympa livsutrymmet för de fria djuren och inkräkta på allemansrätten.
Styrelsen för SNF påpekar i sitt svar till medlemmarna i Surahammar att det inte bedrivs propaganda för viltkött och att man bevakar händelsutvecklingen och nya studier som rör jakten på viltkött.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

26. Anders Åberg, bra...

2010-05-12 12:51

... men SNF står för ekosofins lära om att rovdjuren skall återta naturen och människorna skall leva på djurens villkor, vilket innebär bland annat att vi människor skall acceptera rollen som predatorer OCH bytesdjur.
Detta medför död i hunger och sjukdom, krig, kravaller och svåra umbäranden på alla sätt och vis för människorna. Konsekvenserna av den lära SNF bekänner sig till är mycket värre än "vanliga" terroristers gärningar och därför är det korrekt och befogat att benämna SNF, och WWF mfl för den delen, som terroristorganisationer.
Sen kör de med lite snällhetsförklädnad, men låt dig inte luras, fotografen.

25. Klimatsmart

2010-05-11 11:41

Jag kan inte förstå annat än att viltkött är både klimatsmart och mycket bra ur vilken synvinkel man än väljer.
Att jägarnas bilar släpper CO2 är naturligtvis sant, men där borde kanske SNF ligga lite lågt.
Många medlemmar i SNF åker långa sträckor för att uppleva naturen.
Fågelskådarna kan dra iväg hundra mil på ett larm om en ovanlig fågel.
Tycker nog att detta drar ett löjets skimmer över SNF i Surahammar.
Vilket inte betyder att jag på något sätt sluter upp bakom Anders Hermanssons fullständigt vansinniga anklagelser om att SNF skulle vara en terroristorganisation.

24. Nej Jimmy!

2010-05-07 13:41

Jämfört med uppfödning av boskap är viltkött betydligt klimatsmartare. Klimateffekten som uppstår på grund av frakten av jägaren och viltet till och från skogen är marginell i förhållande till den konventionella produktionen.
Transporter är en marginell del av CO2-produktionen vid livsmedelsproduktion.
Om man har gått på några klimatkonferenser så har man fått läraq sig detta.
För övrigt är inte jakt särskilt motoriserat jämfört med andra fritidssysselsättningar.
Det här är bara ett sätt för SNF att återigen misskreditera jakten.

23. Bjärven.

2010-05-07 02:23

Du läser det jag skrivit som fan läser bibeln och då blir ju inte mycket rätt.
Vad jag har sagt är att viltkött knappast kan betraktas som klimatsmart, då jakt idag är starkt motoriserad.
Vem har talat om förbud?
Men marknadsför viltköttet på ett ärligt och korrekt sätt.
Eller är även det förmycket begärt?

22. Jamen Jimmy...

2010-05-06 09:09

...det var väl inte jägarna som tog upp ämnet, det var ju SNF som var mot att vi jagade. Vi måste väl ändå få ta fram fördelarna med viltkött utan bli beskyllda för hyckleri.
Precis som du äter jag gärna viltkött, men jag tänker ta mig f-n inte ha dåligt samvete för att jag måste åka bil i 10 minuter för att utöva min hobby.
Med det resonemanget borde SNF förbjuda all hobbyversamhet som kräver utrustning som måste tillverkas och hemska tanke, inte kan bedrivas utan resande. Fotboll, ishockey mm skulle man direkt kunna leda i bevis vara skadliga för miljön i mycket större omfattning än jakten.
SNFs aktiviteter i skog och mark borde då också stoppas alternativt förläggas till platser dit folk inte behöver resa!
Där är SNF tysta, det är nämligen jakthat som gäller för närvarande.
SNF angriper allt som har med jakt att göra med argument som borde förhindra deras egen verksamhet.
Jag har tidigare varit medlem i SNF men har gått ur på grund av att föreningen har förändrats åt det fundamentalistiska hållet, tyvärr.

21. SNF och hälsorik kost

2010-05-06 09:08

SNF har grovt svikit sina grundares ideal och är nu en terroristorganisation vid sidan om WWF, SRF, Djurens ditt och datt, LCIE mm. Människorna SKALL med vilka medel som helst tvingas bort från landsbygden, den tillhör vad SNF/WWF tror är "naturen", dvs. stora rovdjur som lever i harmoni med sina bytesdjur, enligt de trosvissa ekosoferna i SNF. Men enligt bibeln så är det först i himmelen som lejon och lamm lever i fred. Detta säger det mesta om SNF och deras anknytning till verkligheten, deras avståndstagande till viltkött är bara en följd av deras extrema ideologi.

20. Idealister ??

2010-05-05 15:10

Inte tusan jagar ni för att göra en insats för miljön, detta argument är rent hyckleri.
Jag äter gärna hjortskav eller rådjurssadel, förvissad om att djuret har fått leva ett liv i frihet för att plötsligt falla för en kula.
Djuret har i fart fall sluppit leva instängd i ett stort stall.
Men att ni framställer er som miljöhjältar blir bara för dumt, hur mycket bränsle drar de stora SUV;arna och pickuperna eller de numera obligatoriska fyrhjulingarna alt. snöskotrarna?
Motoriseringen innebär inte minskade koldioxidutsläpp.
Sedan kan ju SNF;s tanke vara att man inte vill stödja en kår som på olika vis försvarar det starkt överdrivna rovdjurshatet.

19. En...

2010-05-05 12:32

...partsinlaga från antijaktlobbyn. Svårare än så är det inte.
Om vi skulle slut äta viltkött skulle vi också sluta jaga, vad det skulle få för resultat på viltskador och trafikolyckor behöver man inga studieskulder för att räkna ut.
Som vanligt har munnen jobbat fortare än huvudet på antijaktlobbyn.

18. Transporter

2010-05-04 23:27

En väsentlig skillnad ur klimatperspektiv är ju också att viltköttet förvandlas från djur till kött på sin levnadsplats. Sedan slaktas det lokalt varpå det sedan tas omhand av en i de flesta fall närboende. Kött ifrån jordbruket transporteras i djurtransporter (stress?), ofta tiotals mil. Sedan slaktas det och transporteras tiotals mil igen till en butik. Den största klimatnyttan med viltkött är ändå inte den mindre transportbelastningen utan att fodret är naturligt och inget man odlat för omvandling till proteiner. På så vis tillgodogör vi oss bättre jordens resurser. Men sådant är väl underordnat en pungspark på jägarkåren?

17. En stolle är en stolle, är en stolle!

2010-05-04 22:38

En del gör tydligen vad som helst för några minuter i rampljuset.
-Även uttalanden som borde få t.o.m. den egna organisationen att skämmas!-

16. Tamdjurskött Bättre??

2010-05-04 22:38

Krymper inte tamdjursuppfödningen också de fria djurens livsutrymme och inskränker på allemansrätten?
Hur mycket CO2 släpper bonden ut med sitt harvande?
Roligt iallafall att SNF månar om cellulosa-platagen och inte vill ha skogsskador.

15. CO2-utsläpp

2010-05-04 22:37

"Motion till riksstämman att jägarna har investerat i dyrbar jaktutrustning vars framställning kostat CO2-utsläpp och att de gör många och långa resor till sina jaktmarker" Man kan ju bara skratta! Vad använder dessa personer själv när dom ska ut och spåra varg! Bilar, snöskoter och helikopter! Vad SNF är ute efter är att stoppa all jakt för privatpersoner i framtiden och då med vilka medel som helst verkar det som. Den som inte kan se det är väldigt blåögd.

14. Detta SNF

2010-05-04 22:37

lignar et jattestort politisk sjalvmord. Inte at det rør mej.Denna mann måsste vare sjuk. Åkar han inte til affaren?Skola met barn? Ingon fritidssysslar hur han åkar?Vad levar han av? Tror han verklingen at alt svensk mat er nærproducerat? Vad er fejl met exotiks villtskjøt? I Afrika lever tidligare tjuvskyttat som trackare for licensjagare.Han er nøjd,bygden er nøjd, dom får del av kjøtet,och alt giver penga til lokal samhallet, undar stringt kontrolerade former. Och tro mej, der finns inte fler licenser, end bareduktigt.Och andat kjøtt exporteras, givar oxså penga,til lokal samhallet. Hr. Savstrøm, vad har du gang i? Du er endast mot jakt, och om du talr SNF`s sak, da er ni mycket illa stedt. Vad tyckas du om fiskare som åkar, campister, skogagare, markagare, politi, politikere, golfspelare, fottbolspelare och andre idrottsgrenar? Åker du inte sjalv til møter? Din kedja er totalt hoppat av!!!

13. En sak är ju säker...

2010-05-04 22:36

att du Tom Sävström kan inte ha så stora studieskulder att dra mä.Ett sånt fruktansvärt dumt utalande.Vad gör alla fordon som forskarna och spårarna för nytta eller skada.Vad häver en helikopter ur sej på en timme tror du?Nä dä ä inte konstigt att detta land är på väg åt he...e!

12. Johannes Glännman

2010-05-04 22:35

Skillnaden är väl att vi diskuterar det som ligger nära oss och som vi de facto har stor erfarenhet av. Lägg till att här finns många med lång akademisk utbildning inom relevanta omräden och vars kunskaper är betydligt bättre än de flesta experters på naturvårdsverket.

11. Sävström

2010-05-04 22:35

Du har likheter med vargen redan idag i skogarna..."något som skulle krympa livsutrymmet för de fria djuren och inkräkta på allemansrätten".

10. Stövarjägarn...

2010-05-04 17:29

... Hehe det är ganska roligt, för om man byter ut SNF i ditt inlägg mot ordet " Jakt&Jägares forum" så går ironin fram lika bra :D

9. Innevånarna i Surahammar

2010-05-04 16:35

verkar lida av samma problem som vargarna. Dom skulle behöva lite friskt blod. Det finns flera extrema jakthatar organisationer representerade i Surahammar så det förvånar inte att detta lysande förslag kommer därifrån.Det verkar också vara skillnad på vilka som åker bil och vad syftet är. Det är väl inte speciellt klimat smart av deras medlemmar att åka 8 mil enkel resa för att rasta hundarna vid en registrerad lofälla heller. Det kanske man kan ha överseende med då det är ett hedervärt syfte.

8. Jag

2010-05-04 16:34

o taxen går hemifrån när vi ska jaga, får man det SNF? Är det ok att ha skor på sig, eller tär det på jordens resurser? Många frågor blir det..o den största frågan blir obesvarad : Hur korkad kan en människa bli???

7. Totalexperterna SNF

2010-05-04 15:43

Vad ska vi med alla experter och utredningar och beredningar till, det är väl bara att fråga närmaste lokalavdelning inom SNF hur allt ska skötas, totalkompetensen finns ju där.
:)))

6. CO2

2010-05-04 15:15

Ja tänk att jägarnas bilar släpper ut mera co2 än andra bilar. Det kan väl inte vara någon sorts påhopp på jägare. När golfare, fiskare, campare mm åker bil så är det inte så farligt.
Vad är ekologiskt kött för SNF? Vilda hjur i häng? Troligtvis så skulle hägnen likna hästhagar med bara lera på marken. All växtlighet borta.
Tål vilda köttdjur inavel bättre än varg? Tänkt över huvud taget?

5. Börjar bli trött...

2010-05-04 15:13

... Jag börjar bli trött på denna hets om klimatsmarta saker. Vad är något klimatsmart? Tänker alla numera enbart på koldioxid? Viltkött är gott och nyttigt enligt min mening och det man istället bör koncentrera sig på är att jakten sker på ett sätt som är så moraliskt, etiskt och positivt som möjligt...
mvh // Johannes, medlem i SNF

4. Det går lika bra med

2010-05-04 14:44

Selleri . SNF.

3. Det blir...

2010-05-04 14:40

...bara värre och värre finns det ingen som tänker klart i SNF. Det är bara att beklaga.

2. Har SNF...

2010-05-04 14:38

...spårat ur totalt? Målsättning? Syfte?
Har tidigare å yrkets vägnar haft ett gott samarbete.. god relation.. men nu..
verkar SNF ha spårat ur totalt.. suck.

1. Korv

2010-05-04 14:38

Jag tror väl inte att det är så många som bryr sig om vad SNF propagerar för. SNF är inte vad det har varit, nu verkar man helt rikta in sig på populistisk politik och att hela tiden söka konflikt med jägare och folk som lever på landet. De kan ju äta sin korv, jag föredrar vilt eller naturbeteskött från lamm eller nöt.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsZaim
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsFähallen Jakt AB