• Älgskadefondsföreningen

Snödjup trolig förklaring till fler viltolyckor

AktuelltPublicerad: 2009-05-08 15:34

Älgolyckorna ökar med över 30 procent enligt älgskadefondsföreningen, som tror att det kan bero på ökande viltstammar.
Men varken vägverket, forskare eller andra bedömare tror på den slutsatsen. En mer sannolik förklaring är att man jämför en snörik vinter med en snöfattig.
– Jag blev förvånad när jag så nyhetsrapporteringen kring olycksstatistiken, säger Anders Sjölund, ekolog vid Vägverket i Borlänge.

Älgskadefondsföreningen har jämfört första kvartalet förra året med första kvartalet i år. Viltolyckorna har formligen exploderat i Sverige, särskilt älgolyckorna som ökade med över 30 procent. I län som Västmanland, Gävleborg och Uppsala har olyckorna mer än fördubblats – i Örebro län till och med tredubblats.
Älgskadefondsföreningen säger i sitt pressmeddelande att en ökad älgstam kan vara en bidragande faktor, samt riktar till och med en uppmaning till myndigheterna "att se över sina prioriteringar". Nyheten uppmärksammades i medier över hela landet under fredagen, vilket förvånade bland annat Anders Sjölund:

Svårt dra slutsatser
– Det är massor av faktorer som påverkar olyckorna. Man ska över huvud taget vara mycket försiktig att dra slutsatser efter olycksstatistik. I det här fallet skulle jag tro att den extremt snöfattiga vintern förra året och den snörika vintern i år spelat en viktigare roll än eventuella upp- eller nedgångar i viltstammarna, säger han.
På samma vis gjorde olycksstatistiken ett kraftig skutt uppåt mellan 2007 och 2008. Då visade det sig att en stor del av förklaringen var ändrade rutiner inom polisen.

Forskning kring orsakerna

Men Anders Sjölund nämner speciellt en oväntad ökning av olyckorna 2006, som var så anmärkningsvärd att Vägverket gav Karlstads Universitet i uppdrag att titta närmare på fenomenet.
– Det visade sig att man fann en mycket stor överensstämmelse mellan snödjup och viltolyckor. Man såg både hur områden som fick mest snö också fick de största ökningarna och man såg också att förändringarna skedde nästan exakt samtidigt som snöfallen kom och snödjupen byggdes på.

Utlöste älgvandringar
Karlstads universitet visade att inte bara viltets ökade benägenhet att söka upp vägar ökade med snön, utan att snödjupen också utlöste vandringar av älg.
Forskningen visade också att problematiken kring viltolyckor är väldigt komplex, särskilt i södra Sverige. Inte minst stormen Gudrun gav en rad effekter i form av svårare jakt, inställd jakt, mindre benägenhet hos viltet att röra sig när det blev överflöd av mat, sönderslitna viltstängsel längs vägarna och så vidare. De långsamt ökande biltrafiken spelar givetvis också in, men förklarar inte de kraftiga förändringarna i olycksstatistiken.

Effekter av rovdjuren
Forskarna tittade till och med om de ökande rovdjursstammarna ökar rörligheten hos viltet och därmed sårbarheten för trafiken, men fann inga sådana tecken i det korta perspektivet av några år.
Jakt & Jägare bad också viltforskaren Olof Liberg att titta på siffrorna. Han noterar en rad märkliga omständigheter:
– Vad den här statistiken klart visar är att det måste finnas andra förklaringar än en ökande älgstam. Och att älgstammen ökat lika mycket som viltolyckorna är uteslutet, säger han.

Konstiga siffror
Han pekar till exempel på jätteförändringar på 100-tals procent i vissa län – där underlaget många gånger är väldigt litet och statistiskt osäkert. Han pekar också på att älgolyckorna minskat med 10 procent i Stockholms län, men ökat med hela 133 procent i Uppsala län.
– Vad ska man tro om det?
Olof Liberg reagerar också på att vildsvinsolyckorna ökat mindre än älgolyckorna, trots att ökningen av vildsvinsstammen är mycket väldokumenterad.
– Inom forskningen brukar vi inte använda olycksstatistik för att bedöma viltstammarnas tillväxt. Det finns alldeles för många faktorer som påverkar siffrorna, säger Liberg.

Färre rådjur – fler olyckor
I Uppsala län, där rådjursolyckorna ökat med över 50 procent är rådjursstammen i själva verket stabil, enligt forskarnas bedömningar. I andra län – där forskarna snarare ser en minskning av rådjursstammen har det också skett kraftiga ökningar av rådjursolyckorna.
– En effekt av fler lodjur är ofta att rådjuren minskar i skogsområden, men inte nära bebyggelsen. Det kan självklart slå igenom i olycksstatistiken. Jag spekulerar bara nu, men det visar att det här är en mycket komplex fråga.
Även Olof Liberg lyfter fram skillnader i snödjup som viktig anledning till att olyckorna blivit fler.
– Det är väl känt att klövdjur gärna går ut på vägarna när det är mycket snö, konstaterar Liberg.

Svag ökning av älgstammen
Det samma säger Gunnar Glöersen på Jägareförbundet i Värmland, där älgolyckorna ökat med 89 procent. Jägareförbundet hanterar stora mängder statistik i form av älgobs, spillningsinventeringar och avskjutningsstatistik. Glöersen berättar att inventeringarna och statistiken visar att älgstammen ökar något, men inte alls i närheten av de siffror som olycksstatistiken visar.
– Vi kan se att jägarna är försiktig med avskjutningen av älg i vargområden. Men 30 procent? Nej, en sådan ökning av olyckorna beror på annat, säger han och tillägger:
– Det är tänkbart att våra kampanjer för att rapportera viltolyckor kan vara en förklaring till varför rådjursolyckorna ökar kraftigt.

Tänkbar förklaring
När älgskadefondsföreningens informatör, Andreas Lindfors, konfronteras med de här synpunkterna påpekar han att föreningen stödjer sig vad olika myndigheter meddelat. Han konstaterar också att älskadefondsföreningen i pressmeddelandet inte påstår att den ökande mängden olyckor beror på ökande viltstammar, utan att det är en tänkbar förklaring.
– Det är värdefullt om vi kan få igång en diskussion om varför olyckorna ökar, säger han.

Fotnot
En första version som saknade kommentarer från Vägverket och information om Karlstads Universitets forskning publicerades 8 maj. Detta är den omskrivna artikeln som publicerades 9 maj. RED

Ökningen av viltolyckor första kvartalet 2009,
jämfört med första kvartalet 2008.


Hela riket
Älg +31%
Hjort +21%
Rådjur +24%
Vildsvin +21%

Stockholms län

Älg: -10%
Hjort: 0%
Rådjur: +31%
Vildsvin: +20%

Uppsala län
Älg: +133%
Hjort: +50%
Rådjur: +54%
Vildsvin: +75%

Södermanlands län
Älg: +38%
Hjort: +44%
Rådjur: +14%
Vildsvin: 21%

Östergötlands län
Älg: +33%
Hjort: +21%
Rådjur: +48%
Vildsvin: +53%

Jönköpings län
Älg: +98%
Hjort: 0%
Rådjur: +72%
Vildsvin: +24%

Kronobergs län
Älg: +39%
Hjort: 0%
Rådjur: +54%
Vildsvin: -14%

Kalmar län
Älg: +18%
Hjort: +57%
Rådjur: +31%
Vildsvin: +16%

Gotlands län
Älg: 0%
Hjort: 0%
Rådjur: -30%
Vildsvin: 0%

Blekinge län
Älg: -26%
Hjort: 0%
Rådjur: +27%
Vildsvin: +105%

Skåne län
Älg: +100%
Hjort: 0%
Rådjur: +21%
Vildsvin: +9%

Hallands län
Älg: +78%
Hjort: +150%
Rådjur: +30%
Vildsvin: +100%

Västra Götalands län
Älg: +1%
Hjort: -5%
Rådjur: +46%
Vildsvin: 114%

Värmlands län

Älg: +89%
Hjort: -
Rådjur: +14%
Vildsvin: 0%

Örebro län
Älg: +216%
Hjort: +60%
Rådjur: +42%
Vildsvin: +13%

Västmanlands län

Älg: +123%
Hjort: -14%
Rådjur: +29%
Vildsvin: +75%

Dalarnas län
Älg: +67%
Hjort: -
Rådjur: +4%
Vildsvin: 0%

Gävleborgs län
Älg: +136%
Hjort: 0%
Rådjur: -14%
Vildsvin: 0%

Västernorrlands län
Älg: 0%
Hjort: 0%
Rådjur: -19%
Vildsvin: -100%

Jämtlans län
Älg: 0%
Hjort: -100%
Rådjur: -23%
Vildsvin: -100%

Västerbottens län

Älg: -16%
Hjort: -50%
Rådjur: +7%
Vildsvin: 0%

Norrbottens län
Älg: -5%
Hjort: -
Rådjur: +10%
Vildsvin: 0%

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

11. anonym

2009-05-12 09:20

är anonym. Typiskt för simpla glesbygdshatare. Att minska älgstammen skulle inte få viltolyckorna att minska mer än högst marginellt. Det ser vi ju idag när älgstammen på många håll helt havererat. Ändå ökar viltolyckorna. Tänk att jag inbillar mig att hastigheterna på landets vägar inte alls stämmer överens med hastighetsgränserna. Kan det månne vara så att folk anpassade hastigheter bättre förr? Tänk så mycket pengar svenska vägar kostar oss skattebetalare, när vi inte längre har råd att underhålla forna vägar längre kanske det är dags att trappa ner på vägbygget och kanske ett och annat körkort också? Viltstängsel kan flytta övergångar så helt förkastligt är det inte. Men vad gör man när förnuftet bakom ratten inte räcker till?

10. Kanske har en förklaring...

2009-05-11 16:52

En kvarts miljon svenskar kommer att få böter för fortkörning i år, 50 procent fler än förrförra året. Över 100 000 fortkörare kommer att fångas av de automatiska fartkamerorna.

skulle man kunna ha vett i trafiken så skulle man också kunna minska viltolyckorna..........

9. Stridsberg!

2009-05-11 11:01

...tänk på "pocenten". Ex. Två olyckor som blev fyra! =100%...

8. Snödjup?

2009-05-10 23:58

"Han pekar också på att älgolyckorna minskat med 10 procent i Stockholms län, men ökat med hela 133 procent i Uppsala län. "
Ja snödjupet förklarar ju allt. Uppsala tillhör som alla vet norra Norrland och där är snödjupet ju extremt mycket större än i södra Sverige.

Skit samma om viltolyckorna ökad något från förra året, antalet är EXTREMT STORT RENT GENERELLT och viltstammarna bör tas ner reellt!

När viltstammarna blir så stora att de kommer i konflikt med oss människor, skiter ner gräsmattan (gäss), gravar upp fotbollplan och kyrkgårdar (vildsvin), ödelägger för fisket (säl och skarv), stör folk ren allmänt (mås och kråkfågel), tar ett dussin eller två jakthundar (varg), så är det gevärsförvaltning, att skjuta ner bestånden som är lösningen, den enda lösningen, så varför ska klövviltet behandlas annorlunda???

Tillräckligt många jägare har uttryckt missnöje med att allt vilt inte behandlas på samma sätt och att vissa arter skydda in absurdum, så visa att ni är rakryggade och inte en bunt ynkryggar och stå för dessa åsikter även om det rör ett vilt som ni har direkt nytta av, och KRÄV att få skjuta ner älg och rådjursstammen.

Rickard: De duktiga folk på jägareförbundet försökte för inte så länge sedan att genom den information som finns tillgängligt om viltolyckor på polisen, att bevisa att det har varit en förskjutning av olyckorna till stadsområden, men det finns INTE något som tyder på det.
En annan studie visar att viltstängsel som oftast bara flyttar viltolyckorna till de sekundära vägarna till dessa vägavsnitt, så det är ju inte heller lösningen.
Världens enklaste sak att kontrollera i och med att alla olyckor registreras, så lägg ner det pratet omgående.
VÄGAR OCH STORA KLÖVVILTSTAMMER I KOMBINATION ÄR VÄLDIGT FARLIGA.
Det är nästan så att jag håller med Folkaktionen som ju inte tycker att vi har den vildmark i Sverige att vi har råd med en frilevande (varg) älg och rådjursstam:o)

7. Samlade älgar

2009-05-09 22:22

inskrämda till byar av vargen ökar givetvis risken för att olyckor sker. Tycker gott och väl att rubriken "viltolyckor" kan ändras till varg och trafikdåd. Självklart anonym är det hemskt att så många olyckor sker bland trafik och vägar varje år. Vägar och hastigheter är väldigt farliga.

6. viltolyckor

2009-05-09 22:21

Bra peppe du är nog en av få som har uppfattat problemet . dom kan ju inte vara i skogen längre så det är bara på vägarna dom inte stöter på rovdjur.Uffe sluta
att klanka ner på jägarnas skriverier och håll dig till rovdjursföreningens möten

5. Men Peppe!

2009-05-09 14:00

Med ditt resonemang måste vargstammen ha ökat rejält i Skåne.. Vad säger ni skåningar?

4. Låt oss använda Connys åsikter men nu på älgen.

2009-05-09 13:40

"Det viktiga är att stammen verkligen tas ned till den lägsta nivå som är möjlig.
- Stammen måste ned ordentligt för att vi ska kunna minska det elände som dagens stora ÄLGstam ställer till, säger Conny Sandström."

För är det inte mer elände att 15-20 människor dödas och hundratals skadas svårt i viltolyckor som ett direkt resultat av en stor och livskraftig älgstam?

Njaaaa, väl inte för Conny och ni andra jägare.
Jag har i alla fall fått den uppfattning att ni i stort skiter totalt i den mänskliga lidande som följer i kölvattnet på den livskvalitet som ni säger älgen har för ni jägare.
Alla andra händelser och tilldragelser som har med älg att göre ältas ju flera gångar om i jaktpressen, som till exempel en vargdödad älg, men en viltolycka där någon blivit dödad, Nås förra året, 17 årig flicka, inte så mycket som en liten notis!
Inte ens den naturliga decimering av älgstammen som resultat av rovdjursstammarnas växt accepterar ni!
Samtidig tar ni på er ansvaret och kämpar för att hindra att någon människa ska bli skadad av varg.
Trovärdigt? Hyckleri! Egoism!

3. Konstig artikel

2009-05-09 13:40

Om man går in på Älgskadefondsföreningens hemsida och läser pressmeddelandet som de gick ut med så blir man fundersam. Här presenterar man att olyckorna har ökat med en viss procent. Man säger också att ökningen KAN bero på en ökning i älgstammen. Var Törnström har fått att föreninngen påstår att stammen ökar med 30% ifrån, ser hittar jag inte. Hela artiklen bygger på att motbevisa ett påstående som inte framförts. Varför gör man så?


Kommentar
Att ökningen kan bero på älgolyckor var exakt vad jag också skrev. Problemet, Skarpskytten, är att en sådan antydan blir till sanning i artiklar som nu finns publicerade i medier över hela landet. Och detta får effekter på debatten, i värsta fall också på besluten. Därför är det angeläget att nyansera frågan en aning.

Vidare vill jag uppmärksamma alla läsare att artikeln nu är uppdaterad med mycket intressant material från Vägverket, som jag fick in sent på fredagen. Jag rekommenderar att ni läser om artikeln, eftersom den är kraftigt omskriven.
Dan Törnström/Red

2. Rovdjur

2009-05-09 13:30

Alla som vet något om älgar vet att dom knappt förflyttar sig alls när det är mycket snö om dom inte blir skrämda eller jagade. Tvärtemot vad rovdjurs föreningen påstår så ökar älgolyckorna med en växande vargstam pga av att älgarna är på ständig flyckt från vargarna. I Gävleborg och Värmland har Rovdjurstammarna och viltolyckorna ökat explotionsartat de senaste åren så det borde vilken forskare eller sk. "expert" som hellst kunna räkna ut att det finns ett samband.

1. Älgolyckor?

2009-05-09 13:30

Där älgolyckorna ökar är det intressant att få vetenskap i vilka län!? Har det att göra med att på de platser finns ett antal vargrevirer, för som har iaktagits så är det mer djur i rörelse ute på öppna fällt och i små skogsdungar, gäller rådjur-älg, detta betende är ett själv försvar som de alltmer använder och för att kunna se en eventuell rovdjurs attack, en teori från mig och den kan stämma till en viss del och ett förslag till debbat eller hur?

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsEngelsons