• Allmogejakt

Södra Skogsägarna: Skjut mer kalv

AktuelltPublicerad: 2009-08-17 07:35

Södra Skogsägarna vill minska älgstammen ordentligt i områdena som drabbades av stormarna Gudrun och Per, rapporterar SR Kronoberg. Nu föreslås ökad avskjutning av kalv redan i höst för att minska framtida skogsskador.

Göran Örlander, skogskötselchef vid Södra Skogsägarna, hävdar att maten som stormarna Gudrun och Per skapade för älgstammen inte finns tillgänglig på vintern.
– Till vintern finns inte det att tillgå och då betar älgarna i stället på de växande träden och det komer att ge omfattande skador på ungskogar, och då framför allt på tallungskogar men också på en del lövungskogar, säger Göran Örlander till SR Kronoberg.

Snabba insatser 
Nu efterlyser han snabba insatser, att avskjutningen av älgkalv ökas redan i höst.
– Blir det inte så bygger vi upp en väldigt hög stam av älg och då vet vi av erfarenhet att vi även på sikt får väldigt stora skador och då uppstår ju också andra risker förutom skogsbruket, nämligen älgolyckor i trafiken. Älgen förökar sig med sån fart så man hänger inte med riktigt om man inte passar sig, säger Göran Örlander till SR Kronoberg.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

10. Nerdragna toppar av kon?

2009-08-18 22:40

Jo, nog har jag också hört det, men även läst om en älgforskare som bestämt hävdade att det är en myt. Tyvärr minns jag inte dennes namn, men det kanske går att söka på. Så tills vidare, sprid ej detta som kunskap och fakta.

9. Nej, Pelle...

2009-08-18 00:33

...jag har inte missat att se det. Och på min fråga, så har jag alltså fått förklaringen att det är älgkorna som bryter ner de unga träden så att kalvarna når de ätbara delarna. Där jag bor är det dock inte mycket tallplantor, utan mer löv som bryts, så att kalven kommer åt knopparna, och det är ju väldigt lätt att se var älgarna betat i slyet.

8. Mormor!

2009-08-17 23:56

Du har hört helt rätt. Ko och kalv gör större skada i ett tallbestånd. Bara en liten fråga: Har du missat att se det när du är ute i skogen? Det finns ganska mycke avbrutna småtallar i Roslagen också, det har jag sett själv!

7. Urban!

2009-08-17 17:45

Först vill jag gratulera till att jägarna hos er är så eniga, och även till att de tuffa åren nu givit utdelning! Jag tycker det verkar som att ni utgör ett mycket bra föredöme för hur älgstammen ska förvaltas.
Med en bra kvalité på stammen, så borde man kunna ha lite färre djur, och ändå få bra utdelning på de investeringar man gjort i jakten – eller?
Nu uppfattade jag det inte som att Södra Skogsägarna förespråkar enbart jakt på kalv, men vill man ha upp den genomsnittliga åldern på älgstammen, och därmed kvalitén, så är nog ökad kalvjakt ett måste, om det tidigare år skjutits för lite av dessa.
Att korna bryter ner ungtallar till sina kalvar, är bara något jag hört en del jägare/markägare säga, och jag har själv alldeles för lite kunskap för att kunna säga att det verkligen är så, eller hur vanligt det är. Däremot tror jag mig ha läst någonstans, att skadorna på ungskog blir mindre, om det finns färre kalvar i vinterstammen. Det finns säkert andra på tråden som vet mer om detta.

6. Roslagsmormor

2009-08-17 16:25

Jag vet inte om kon är så klok.
Åtgärder i förvaltningen beror ju på var man är och vart man vill. Framför allt är det viktigt att alla drar åt samma håll i samförstånd mellan jägare och markägare. Vi var i läget att de vuxna var så unga att bara en minde del deltog i reproduktionen. Vi kunde nästan inte skjuta något utan att ta av kapitalet.
Samtidigt ville inte skogsägarna att antalet djur skulle bli så många fler. Med en äldre stam med kraftigare djur bör reproduktionen förbättras så att vi kan få mer avkastning i jakten.
Det mest unika i vårt län är att jägarna till 95% ställt upp på projektet. De har i fyra år betalat en förmögenhet i jakträttsvärde men avstått från att utnyttja sin jakträtt utan nöjt sig med avlysningsjakt på ett fåtal unga vuxna per skötselområde och mycket kalvjakt. Nu ser vi resultat.
Jag menar att SÖDRA är nog fel ute om man tror att man kan minska älgstammen enbart genom ökad kalvjakt.

5. Men Nisse....

2009-08-17 16:09

....som förslaget är lagt, så tillåts väl bara kalvjakten under ett fåtal dagar?

Kanske fri jakt på kalv under lite längre tid, kunde bli en lösning?

4. Apsolut

2009-08-17 15:35

Vi kommer att få en ny älgjaktsordning. Till er i Södra: Medverka till att alla med små jaktmarker får jaga kalv hela hösten. Det gynnar skogsbruket och förbättrar älgförvaltningen. När det nya älgjaktsförslaget är ute på remissrundan - så stöd det förslaget!

3. Fel väg Urban?

2009-08-17 14:06

Jag tycker ni verkar ha lyckats riktigt bra genom att skjuta mycket kalv.

Är det inte så, att kalvarna själva står för en mycket stor del av skadorna, och kon bryter ner ungtallar så att kalven kommer åt de ätbara delarna?

2. plantering

2009-08-17 11:52

Plantera in några fullblodsvargar från Finland
så är snart älgarna borta.

1. Fel väg till målet

2009-08-17 10:37

Vill man minska älgstammen tror jag att man skjuta stora hondjur eller lägga ett hårdare jakttryck rakt över.

I vårt län har vi under de senaste åren byggt upp stammen kvalitativt och kvantitativt genom att mest bara fälla kalv. Vi har nu, kraftigt höjt medelåldern, 50% tjur, få ombrunstningar, många stora hondjur i högreproduktiv ålder. Vi kan nu fälla fler djur inom ramen för vad skogen tål.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsFähallen Jakt AB