• Älgskadefondsföreningen

Södra till attack mot jaktintressen

AktuelltPublicerad: 2009-03-30 01:54

Skogsägarföreningen Södra vill att viltvårdsnämnder med markägare, med stöd av skogsstyrelsen, ska ansvara för förvaltningen av klövviltet samt att fällavgifterna ska tas ut i förskott.

Det rapporterar tidningen Skogsland, som tagit del av Södras yttrande till Maria Norrfalks utredning om den framtida älgförvaltningen.
– Varken markägare eller Skogsstyrelsen har haft möjlighet att påverka älgstammens storlek. Det har medfört alltför stora viltstammar och högt betestryck, säger Mats Blomberg, näringspolitisk samordnare på Södra, till tidningen Skogsland.
Södra går hårt fram mot både klövvilt, jaktintressen och Jägareförbundet, som skogsägarföreningen anser har för stort inflytande.
Föreningen menar att att jakten måste underordnas ägandet av marken, att det höga betestrycket inte bara hotar klövviltstammarna och skogsbruket, utan även den biologiska mångfalden.
Skogsägarföreningen förslår också att fällavgifterna tas ut i förskott, enligt norsk modell.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

10. Bra, Södra

2009-03-31 16:19

Jag som medlem uppskattar att Södra vågar sätta ner foten i detta känsliga ämne hoppas att dom andra skogsägarföreningar och Skogsällskapet också har mod att gå i täten för sunt förnuft.

9. Tänk Andreas

2009-03-30 23:12

att i vårt älgskötselområde har vi precis motsatt ordning
eftersom viltvårdsområdet ALLTID rår över älgskötselområdet och vid VVO,s årsmöte där alla beslut skall tas, har endast markägarna rösträtt...därmed den
torftiga älgstammen som du även påvisar vore större
om älgskötsel får råda.
Men du svammlar och är nästintill imbecill om du anser att älgstammen på många håll är lika stor i dag som på
80-talet...
F.ö tycker inte jag att älgjägarna skall betala för att
en del markägare är så felupplysta att de tidigare har
planterat mestadels gran på sina marker.Ge er på
skogsstyrelsen i stället som haft skogsägares marker som rena exprimentverstäderna under flera årtionden och fortfarande knappt riktigt vet hur ett fungerande skogbruk skall se ut...

8. Mer vilt

2009-03-30 23:11

Så roligt att höra att det finns några älgar i södra Sverige. Även om man anar "några" älgar för mycket i observationer. Med tanke på att älgstammen alltid överskattas åt skyarna. Visst gran hamnar långt ner på älgens meny men den skapar även mer skador på övriga stammar. Man skapar på så sätt fler stamskador på tall. Här har skogsbruket ett stort ansvar för att återskapa maten som försvinner från skogen. Att man mer eller mindre slutat plantera tall beror i större utsträckning på snålhet. Som bara straffar skogsägarna själva i slutändan. På tallmarken "hoppas" man att frötallarna skall sköta tillväxten helt gratis. Och lövet som älgen älskar det saneras bort. Sedan vill man skjuta bort inkomstkällan och kulturarvet älgen. Bara smarta drag från skogsbruket. Dock görs en del insatser från Sveaskog som börjat förstå att älgen kräver mat.

7. ”Ge markägarna makten över jakten”

2009-03-30 13:45

Minska älgstammen i vissa områden, öka vildsvinet istället som jaktbart vilt.
Detta gäller områden med mycket tall. T18-T26. I många områden i södra Sverige är älgstammen lika stor som på 80-talet, men det mörkas av förbundet som har det "allmänna uppdraget". Många markägare får inte sin röst hörd utan blir totalt överkörda av kretsen, som styr styrelsen i älgskötselområdet. Detta blir att markägaren har noll röster mot styrelsen.
Det enda södra gör är att hjälpa sina medlemmar, som äger södra gemensamt. Ca:52000 skogsägare i södra Sverige.
Jag vill inte att älgstammen ska skjutas bort eller ned till mininivåer. Men detta höga betestryck som många får stå ut med funkar inte. Och tidigare på 70-80 talet så fanns det många gånger mer tall i södra Sverige, men på grund av betestrycket har många planterat gran på tallmarker. Visst gran växer bra de första 25 åren, men sen stannar det fullständigt och utvecklar röta.
Och sedan har vi klimatet som kommer att driva granen norrut.
Det är vi markägare som ska bestämma. INTE staten och anhängare till det allmänna uppdraget. Gäller även våra rovdjur. Vi måste börja minska hela familjegrupper av varg, i de delar av Mellansverige som hela Sveriges vargstam finns i.

6. Helt klart ska

2009-03-30 12:45

jägareförbundets och jägarnas riksförbunds åsikter i detta fallet få råda, alltså åsikten att det är de som DRABBAS av de vilda djurens härjning som ensamt ska få bestämma över dessa stammers storlek!
Det tycker väl ni alla?

5. Betestryck

2009-03-30 11:29

Hördes inte mycket om då viltstammarna var i större omfattning. Ändå sitter högavlönade bolagschefer fullproppade med bonusar och fallskärmar. Fulla plånböcker gapar alltid störst. Och i detta fallet har man blundat för att viltet faktiskt ger mer än vad det kostar. När ska man inse det? Att sedan skogsbruket skapar värdeförluster för kommande generationer sopas under mattan. Gigantisk varning för dubbelmoral utfärdas.

4. Det höga

2009-03-30 09:59

betestrycket och de stora klövviltstammarna??
Helt klart måste jag ha missat något....det sista jag vet är att älgen minskat drastiskt sista årtiondena.

3. Betala i förskott

2009-03-30 09:59

Betalar Södra förskott till sina leverantörer?

2. Fällavgift i förskott

2009-03-30 09:32

Jag är med på fällavgift i förskott, om ersättning för rovdjurskadade tamdjur betalas ut i förskott.

1. Sälj inte en pinne

2009-03-30 09:32

till dom. Det är det enda språk dom förstår

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsEngelsons