• Allmogejakt

Sorkinsamling avslöjar dvärgbandmask

AktuelltPublicerad: 2011-03-21 14:30

Under april ska Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, samla in smågnagare, i första hand sorkar, i det området där den dvärgbandmaskinfekterade räven sköts i december ifjol. Syftet är att bland annat att klarlägga var smittan finns.

Sorkar är, till skillnad från räv, mer stationära med hemområden, i regel från några hundra till något tusental kvadratmeter i storlek. Det betyder att om forskarna hittar dvärgbandmasksmitta, så vet man var den finns, skriver statsveterinären Erik Ågren i ett pressmeddelande.
Det smittade räven kan ha smittats i närheten av Lanneröd där den sköts, men den kan också ha smittats flera kilometer eller mil bort. Andelen smittade sorkar förväntas vara lägre än andelen smittade rävar och för att få säkra resultat måste en omfattande insamling av sorkar ske.

Snabb start
Sannolikheten att påvisa smittade sorkar är störst efter snösmältningen innan reproduktionen kommer igång. Jordbruksverket har därför beslutat att insamling av sorkar ska påbörjas så snart det är möjligt.
Insamlingen sker i samarbete med forskare från Sveriges Lantbruksuniversitet i Umeå och SVA. Förberedelserna på plats startar under mars/april och de insamlade gnagarna ska analyseras vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Umeå och vid SVA. Resultat av undersökningarna förväntas vara klara i maj/juni. Förutom förekomsten av dvärgbandmask vill forskarna också veta vilka smågnagararter som är inblandade i parasitens livscykel.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

8. Till Koll på fakta

2011-03-22 15:59

Varg är allätare och äter många gnagare. Den äter allt den får tag på. Den går ofta på soptippar. Den äter avföringen av andra djur. Hundbajs och sedan hunden efter ett par dagar.

7. Fel ute!

2011-03-22 14:54

Det jag tror han syftar på när han säger att vargen KAN vara största smittspridaren, så är det nog att vargen kan röra sig över så stora områden.
Visst äter vargen mest älg, men det äter även sork, fast inte i samma utsträckning som räv. Men det är ingen ursäkt för att den fortfarande gör det, och kan bli smittad. Och då är det ganska ovidkommande vem som lättast blir smittad.
Sen vet jag väl inte om SVA har undersökt så många vargar, så som man gjort med rävar nu. Det var väl bara de som blev skjutna under vargjakten som undersöktes, och det var inte många.

Sen är det svårt att hålla koll på hur avmaskningen går till, med de vargar som sätts ut illegalt.

6. Till harmagedon

2011-03-22 11:15

I första hand är det älg som vargen jagar. Vargen är fortfarande inte inte viktig för dvärgbandmaskens livscykel. Ingen av de vargar som SVA hittills har undersökt har varit smittad med varken rävens eller hundens dvärgbandmask. Och de vargar som flyttas eller kommer inplanteras kommer först avmaskas. Så att påstå att vargen är "den som kan vara störste smittspridaren" av dvärgbandmask är helt enkelt inte korrekt.

5. Till harmagedon

2011-03-22 11:01

I första hand är det älg som vargen jagar. Vargen är fortfarande inte inte viktig för dvärgbandmaskens livscykel. Ingen av de vargar som SVA hittills har undersökt har varit smittad med varken rävens eller hundens dvärgbandmask. Och de vargar som flyttas eller kommer inplanteras kommer först avmaskas. Så att påstå att vargen är "den som kan vara störste smittspridaren" av dvärgbandmask är helt enkelt inte korrekt.

4. Till Koll på fakta

2011-03-22 10:11

Varg är allätare och äter många gnagare. Den äter allt den får tag på. Den går ofta på soptippar. Den äter avföringen av andra djur. Hundbajs och sedan hunden efter ett par dagar.

3. Till: Smålänningen

2011-03-22 09:14

Vargen jagar i första hand andra bytesdjur än sork och är därför inte viktig för dvärgbandmaskens livscykel. Ingen av de vargar som SVA hittills har undersökt har varit smittad med varken rävens eller hundens dvärgbandmask.

2. Vi får nog lägga vår tillit till jaktgudinnan

2011-03-21 16:29

Sverige är stort, det kan ha kommit smitta ända upp till mellansverige, så vi får hoppas att sva tar problemet på allvar! å sedan så får vi hoppas på att Diana är med oss!

1. Varför...

2011-03-21 16:28

är Vargen tabu i dessa sammanhang, den som kan vara störste smittspridaren

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB