• Allmogejakt

Sörmlands älgar mår dåligt

AktuelltPublicerad: 2009-08-16 08:15

Det är inte bara brist på älgkalvar i Sörmland. Överlag mår älgstammen dåligt och nu startar ett forskningsprojekt för att ta reda på vilka de bakomliggande orsakerna är, skriver Södermanlands nyheter.

Tidningen berättar att årets älgjakt kommer att se annorlunda ut på många håll i länet. Vissa jaktlag ställer in jakten, andra skjuter bara kalvar och sparar kor och tjurar.
De älgar som skjuts kommer att vägas, mätas och granskas av personal från Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).

Mindre och magrare 
Forskarna har idag inget svar på varför älgarna på sina håll i Sörmland under en längre tid blivit mindre och magrare.
Som vi berättat tidigare på jakojagare.se föds det också färre kalvar än normalt i Sörmland. Av de 20 älgkor som forskarna märkte i Öster Malma fick bara sju stycken kalvar.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

87. Calle!

2009-08-26 15:43

Det är väl relativt nyligen, (ca 4-5 år sedan?) som man på allvar började titta på orsakerna kring en försämrad kvalité på älgarna, och åldersfördelningen mellan kor och tjurar. Det är alltså inte balansen mellan kor och tjurar, utan åldersfördelningen som har varit sned i minst 10 år. Jag har inte hört något om att tjurtätheten skulle vara låg – dvs det finns relativt gott om 1-2 åriga djur, med dom är för unga för att få korna att brunsta.

Det är bara inom större viltvårdsområden man verkligen har möjlighet att förvalta älgstammen, och anpassa avskjutningen efter de riktlinjer varje område har satt upp. De små markerna med ett eller två vuxna djur på licensen, lär inte vänta på en mer ”passande” älg, om det dyker upp en fullt utvuxen tjur.

Här har vi ett vuxet djur – och här eller för jaktlagen runt omkring, så har jag inte hört talas om förbud på t ex 6-8 taggare. Tidigare när man försökte med ko-förbud, så funkade inte det heller. Däremot finns det större viltvårdsområden i Roslagen som nu avstår helt från att skjuta tjurar i år och några år framöver. Det är bara att hoppas på att de också kan övertala jaktlagen på de mindre markerna runt omkring, att vara restriktiva med att skjuta tjurar.

Bara det faktum att en älg kan bli över 20 år gammal, och det trots detta är ytterst sällsynt att man får se tjurar över 3-4 år, kan ju få en att fundera över orsaken.

86. Så

2009-08-26 11:59

Det krävs fortfarande att tjurtäten är tillräcklig hög. För det krävs det ett bestånd av tjurar som kan vandra obehindrat.
Att spara kor och skjuta mycket tjur var längesen man gjorde.
Idag eftersträvar man balans mellan kor, tjurar och kalvar. Fast ditt jaktlag kanske fortfarande går efter gamla principen.
Din kommentar om Värmlandsfåret är så dum att den behövs egentligen inte svaras på. Efter den första attackvågen sov fårägaren praktiskt taget med bössan som sängkamrat. Det går inte med rimliga medel att skydda en fårbesättning.
Föreslår att vi avslutar den här diskussionen.

85. Calle, vad menar du med

2009-08-26 01:37

…läs innantill?

De flesta – både jägare och vetenskapsmän - är helt överens om att älgkorna INTE brunstar för första bästa älgtjur, och det är här problemet med kvalitén på älgarna ligger. Korna kräver uppenbarligen att tjurarna ska vara lite äldre för att vara attraktiva. De nöjer sig knappast med en årsgammal pinntjur som inte ens har förstånd att veta hur han ska göra.

Älgstammen består uppenbarligen av alltför många unga djur – i alla fall på tjursidan – och det kan ha bakgrund i den tidigare uppfattningen att man skulle undvika att skjuta kor – men gärna tjurar, eftersom de var korna som bar fram kalvar. Enkelt och bekvämt – men så enkelt är det inte alltid.

Calle, jag föreslår att du läser lite mer om älgen, och då sådant som tillhör lite nyare forskning. Dra inte in forskning från Kanada, USA eller Ryssland, för de jagas inte älg tillnärmelsevis i samma omfattning som vi gör i Sverige, och där har troligtvis inte jakten samma påverkan på stammen som här.

När det gäller utrotning av Värmlandsfåret, så är det upp till oss människor att skydda det. Det krävs inte heller att denna lantras vistas i Värmland – det går utmärkt att föda upp dem på andra platser också.

84. Läs innantill igen, RMM

2009-08-25 17:05

För att en älgko ska bli betäckt när den brunstar krävs det att det finns en villig tjur i omgivning. Älgkon fnyser inte på mulen om det är en ungtjur som råkar komma. Inom ett område med flera tjurar är det den största som har första tjing. Men är det för glest mellan älgarna att det överhuvudtaget inte finns någon i närheten får kon tji och hoppas på bättre lycka vid ombrunstningen. Älgbeståndets storlek bestäms inte av jägarna. Eftersom älgkor är relativt stationära ger de sig inte ut på friarstråt utan väntar snällt att en kavaljer ska hitta fram. Älgtjurens normalt stora vandringsområden blir kraftigt begränsade i ett landskap som Sörmland med ett antal stora vägar med viltstängsel.
Resultatet blir alltså sent födda kalvar, eller inga alls. Det enda du kan beskylla jägarna för är att de följt de avskjutningslicenser de blivit tilldelade. Och vi har sett på andra områden vad som hänt när jägarna vägrat skjuta tilldelningen. Så sluta klanka på jägarna. Fel adress.
För tillfället ser det ganska bra ut med älg i Värmland. Fast de kommer att kallas steppälgar. I alla fall där jag jagar. En och annan liten ensam skogsholme är vad som finns kvar på vår mark.
Vargarna här tycks just nu vara mest intresserade av att utrota värmlandsfåret. Med benäget godkännande av NVV.

83. Du är ju helt otrolig, Calle!

2009-08-25 09:41

Var har jag pratat om anlag i samband med att det föds kalvar sent på året?

Du vägrar uppenbarligen inse att jägarna själva medverkar till att påverka kvalitén på älgstammen. Då tycker jag att du ska köpa septembernumret av Svensk jakt, för där finns en hel del intressant om älgläget – län för län.

En för dig intressant uppgift, måste vara att man under den senaste älgjakten sköt fler älgar i Värmlands län än tidigare år.
Det talas t o m om risk för att älgstammen i Värmland ska skena iväg. Uppåt var det också för Örebro och Västra Götalands län. Det enda varglän som gått ner i avskjutningen är Dalarna, och här nämner man även att kvalitén på älgstammen i Dalarna är dålig, med för låg andel tjurar och för låg ålder på de vuxna djuren – knappast något som kan skyllas på andra än jägarna.

Har du någon trovärdig förklaring på detta Calle?

Sedan saknar jag din förklaring till varför älgkalvarna inte föds tidigare på året som de borde.

82. Håll isär två saker, RMM

2009-08-24 13:20

En kalv som föds sent på året har inte några andra anlag än de som föds tidigare. Tvärtom skulle man kunna hävda att om den klarar sig har den starkare gener än genomsnittet.
Däremot kan jakten påverka utbytet av den. Och eftersom den absolut största andelen jagar för att skörda av en högkvalitativ råvara är det i jägarnas intresse att älgstammen inte blir för liten, både som individer och totalt. Därför att då blir det för glest mellan tjurarna.
Boven i dramat är alltså skogsbolagens krav på små älgstammar.
Skönt att du inte som Anders blandar in vargen i det här.
Så jag väntar mig i fortsättningen att du propagerar för större älgstammar och inte klankar på jägarna utan lägger kravet på de som bestämmer dessas storlek.
Sörmland är lite speciellt eftersom bebyggelsen och all rörelse i markerna gör att egentligen är biotopen för älg inte gynnsam. Viltstängslen runt E4 och E20 förvärrar situationen ytterligare

81. Fel igen, Calle!

2009-08-24 09:35

Dina kommentarer om vad jag skrivit och menat visar att du antingen inte läst och förstått, eller med en slags desinformation, försöker få det till raka motsatsen.
Sent på året födda kalvar kommer att förbli mindre till växten under hela sitt liv (dålig start i livet?). Gäller f ö inte bara Södermanland.
Ge mig nu din förklaringen till att kalvarna inte föds tidigare på året som de borde.

80. Förlåt RMM

2009-08-23 23:30

Jag trodde du har sagt hela tiden att våra mindre älgar berodde på att jägarna skjuter fel djur. Har jag missuppfattat dig så totalt. Men då är vi överens att det är inte jägarna som är skyldiga till att Sörmlandsälgarna mår dåligt. Och det kan inte fixas genom att plantera in några vargar.
Hur var det? Behövde du någon hjälp med kvantfysiken?

79. Calle Seleborg

2009-08-23 23:22

Lo finns redan och får man in en fast vargstam i Sörmland så kan man lugnt glömma alla vackra avskjutningsregler, ehuru olika i närliggande jaktområden, som man hoppas skall ge älgar som är stora och talrika. Älgar som nöjer sig med lite torrt granris som käk och som inte oroas av ständigt oväsen.
Lite vid sidan om, jag var i Studsvik 72-73, sysslade med en DEC analogdator badade på Atomic Beach bl a. Kul, vi kanske träffades då för länge sedan. Då kunde jag inte drömma om att Sverige skulle få så dåraktiga politiker att de med vett och vilja förstör en av världens finaste landsbygdsområden och i utbyte får man bara elände. Sorgligt och farligt.

78. Calle – nu är du där igen….

2009-08-23 18:44

….och antyder något om mig som är ren lögn!

VAR har jag påstått att genpoolen hos våra älgar har förändrats på kort tid?

Du verkar läsa det jag skriver VÄLDIGT illa!

77. Är du säker RMM?

2009-08-22 22:48

Jag råkar ha tre års univeritetsstudier med fysik som huvudämne. Fråga mig gärna något om Heisenberg, Schrödinger eller Einstein ska ja se om jag kan göra det begripligt för dig. Arbetade också några år med reaktorberäkningar på AB Atomenergi.
För övrigt tycker jag att det är du som ska förklara hur vi har totalt förändrat genpoolen hos våra älgar på rekordtid. Använd gärna kvantfysikaliska formler.
Sörmlands älgar lider helt enkelt brist på mat och ro.

76. Calle Seleborg

2009-08-22 10:46

Sörmlands älgar är ett utmärkt åskådningsexempel på hur lögn trivs bland ogräs men att sanning och förnuft kvävs.
När icke-kunskapsbaserad miljö- och klimatlära blir statsreligioner i de flesta av världens länder då säger historien att krig och elände blir ändpunkten. Om utvecklingen i stort känner jag därför nattsvart pessimism. Den väg vi nu går har världen gått förut, lögn och gissningar har upphöjts till sanning och ett fåtal med goretexkängor trampar på de många. WWF och SNF är till för makt och penningbegär åt de få som suger ut de som nu kallas "gräsrötter", ett passande namn i vår tid.
Jag hoppas du fortsätter att sprida kunskap och läser dina inlägg med behållning. Påhopp har du anledning att ta som beröm.

75. Calle!

2009-08-22 10:45

Jag skulle tro att svärtingen inte blandar ihop saker Calle - som du tycks göra här.

Varför inte kommentera lite kvantfysik istället. Det vore verkligen intressant att få läsa dina kommentarer om det - eller håller du med - och i så fall varför?

Ser verkligen fram emot din utveckling i ämnet!

74. Hej svärtingen

2009-08-21 21:01

Du använder många kloka ord om hur evolutionen skyndar långsamt. Problemet är att dina åsikter stämmer inte överens med Roslagsmormor och Anders Åbergs. De anser att efter att vargen format älgen under tusentals år har vi på drygt ett sekel förändrat genpoolen i grunden. Och det bara genom att några jägare blir glada när de skjuter en kapitaltjur. Och då är ända vår stam inte dålig, närmare 200 tusen i vinterstam. Anders Åberg har sin käpphäst och Roslagsmomor är allmänt debattlysten och ser vargen som sin riddare mot alla problem. Fakta går helt enkelt inte in.

73. KE, mormor har inte förstått

2009-08-21 12:04

Citat KE "Varför något som styrs av slumpen och ständigt förändras skulle vara bra, eller rätt, kan ifrågasättas. Vetenskapen är inte enig om att evolutionen innebär något positivt!"
Detta är verkligen "pudelns kärna"! Slump kan inte förekomma i vår makrovärld, allt som händer måste ha en orsak. Där kvantfysikaliska tillstånd råder förekommer däremot slump, händelser utan orsak som i sin tur kan orsaka slumpmässiga mutationer. Dessa ger upphov till slumpmässiga arter som är möjliga under givna förutsättningar och fyller de utrymmen som möjliga. Många vargkramare brukar påstå att vargen gör älgen frisk och snabbfotad. På vilket sätt är det bra att kunna springa snabbt? Snigeln, valrossen mfl. är exempel på djur som inte är särskilt snabba. Med några undantag så begränsar arter varandras "Lebensraum".
Så som många rovdjurskramare påstår att rovdjuren "fyller en viktig funktion" eller "har rätt att existera" är ju fullständigt skrattretande dumt. Slumpen kan inte planera och är inte ond eller god, hade den varit god så hade definitivt inte varg funnits. Slump och evolution har producerat människor som kan välja att inte ha stora rovdjur i sin närhet, till fromma även för många andra arter.

72. R-mormor, nej jag tror inte på dina teorier.

2009-08-20 23:46

Ditt svar på mina frågor: ” Varför skulle vargens uttag ur älgstammen vara rätt och bra? Och bra för vem?” måste jag förkasta.

Du skriver om att efterlikna vargen, men vi vet ju inte om det är det bästa sättet. Vargar lever inte endast på älg och älg har andra predatorer än varg. Och annars gäller svält och sjukdomar som beståndsbegränsare. Är det bättre att bli levande äten än att dö av svält? Att förekomst av en predator för ett bytesdjur ger effekter är självklart men vad säger att det är positivt? Det är väl snarast dumt att påstå att vi ska göra som vargen när vi har facit på att älgstammen växte och frodades när vargen var borta. Konkretisera i stället vad vargen gör för älgen som inte människan kan. Och vi kan optimera älgstammen efter våra egna önskemål, det är väl bra. Det är tack vare bl.a. sådan förmåga vi lever gott, vi människor. Varför något som styrs av slumpen och ständigt förändras skulle vara bra, eller rätt, kan ifrågasättas. Vetenskapen är inte enig om att evolutionen innebär något positivt!

Jag tror knappast någon art på jorden mäktar med att utrota någon annan (människan är undantaget) än i särskilda fall på ytterst begränsad yta. Så teorin om att vargen är bra för att i den inte utrotat älgen ger jag inte mycket för.

Jovisst är det skillnad på det du skrev, så här skrev du 17:14: ” Rovdjuren försöker döda de djur som FÖR STUNDEN ses som det minst riskabla. I ett givet ögonblick, kan det mycket väl vara ett stort och fullt friskt djur i sina bästa år. När man säger att rovdjur bara tar svaga och sjuka djur, så stämmer detta BARA i RELATION till vilka bytesdjur som finns tillgängliga för ögonblicket. Inget rovdjur har några ”matcho-fasoner”, men de måste döda för att överleva. De ”starkaste” djuren i det här sammanhanget, kan dessutom vara de som ser svagast och ömkligast ut i våra ögon, men har egenskaper som gör att de lättare klarar sig undan faror.” Min tolkning och sammanfattning lyder: Vargen tar det djur den för stunden kommer åt även om det råkar vara ”ett stort och fullt friskt djur i sina bästa år”. Det är ju som vi jägare har påstått hela tiden!

Men så i din kommentar 20:31, i 3:e stycket skrev du: ”…. efterlikna det sätt på vilket rovdjuren väljer ut de djur de dödar?” Min tolkning här blir att du menar att vargen har ett system att välja offer, och för mig är det direkta motsatsen till hur du skrev 17:14 enl. ovan.

Anser du verkligen att vi människor ska efterlikna naturen? Betyder det t.ex. att du menar att det vargens sätt att döda är det rätta också, för det har väl vargen gjort i tusentals år också?

71. Mormor, lite vid sidan om men kanske mitt i,

2009-08-20 10:01

Eftersom mutationer bygger på kvantfysikaliska händelser så kan man inte säga att det enbart är en teori. Vad som är teori är hur dessa mutationer ändrar egenskaper och utveckling hos såväl individer som skapar nya arter. Darwin (och andra före honom) startade en process som lett till stora upptäckter men fortfarande så finns mycket kvar att förstå om liv och arters uppkomst, utveckling och död. De böcker jag refererade till ger inblick i begrepp och tankegångar. Det finns många andra, men skall man ha behållning av dessa så bör man först skaffa sig gedigna förkunskaper. Stora upptäcker kan vi förvänta oss och vår syn på biologi och ekologi kommer ånyo att undergå radikala förändringar. Under tiden måste samhällen ta hand om mänskliga medlemmar och inte skapa onödiga motsättningar. Människor måste förses med mat, vatten, utbildning och skydd för sitt liv och sin kultur. De måste alltid kunna känna att deras stat är demokratisk och är på deras sida. Skydd mot uppflammande ideologier är en viktig del eftersom ideologierna lätt passerar gränser. Detta är nog enda sättet att lösa överbefolkningskrisen.

70. Fredde

2009-08-20 08:04

Om troféjakt inte fanns, så skulle det heller aldrig visas bilder i jakttidningarna på stora horn, eller bedömningar över horn göras på mässor och annorstädes.

Desto bättre, verkar det som om dagens jägare börjar inse att de fullvuxna tjurarnas horn gör sig bättre på ägaren när han vandrar i skogen, än på en vägg och samla damm.

Att vi mest har ungdjur på markerna kan bara lösas på ett sätt: Låt djuren få en chans att leva lite längre.

Det här inlägget får f ö bli det sista för min del på den här tråden. Dags för lite kräftfiske, och följa med sambon och sköta grisåteln. Kanske hänger jag med med kameran, och ser om jag kan några bra bilder av alla djur som besöker den, förutom de som potatis, vete och majs är ämnad för.

69. Vet du Anders….

2009-08-20 08:02

…..du har helt rätt - det finns fler vägar till målet, så varför – som du säger – näbba om vägen dit ;-)

Ha det gott!
RM

68. KE, det var ju kul….

2009-08-19 22:43

….att du tyckte en del jag skrev är OK.

KE, vad är det jag skriver ”olika” 20:31 och 17:14. I det ena fallet säger jag att vi kanske borde välja ut de djur vi skjuter, på liknande sätt som rovdjuren. I det andra fallet skriver jag att rovdjuren dödar de djur som för stunden ses som det minst riskabelt Det är alltså relativt sällan rovdjur ger sig på fullt utvuxna äldre älgtjurar. Istället tycks de föredra yngre djur, högdräktiga kor, eller de riktigt gamla, som måhända har någon krämpa som indikerar att de kan bli ett relativt lätt byte för vargen.

Jag vet ju att du har åsikten att människan alltid vet bäst, men svaret på frågan i andra stycket, hittar du i mitt inlägg 20:31.

När det gäller vargens fortplantning och sexualliv, så handlar det lika lite om ”kunskap” som för oss KE. Även vi människor reagerar t ex instinktivt på doftämnen (feromoner) andra människor utsöndrar – alltså helt omedvetet, och förmågan att ha sex är lika mycket inbyggd i generna hos människan som hos vargen – så det behövs inga lärare där.

Jag vet som sagt att du har en inställning till detta som jag själv inte på något sätt delar. Det är snarare så att jag oroar mig för att alltför många tror att människan kan allt och är mer eller mindre allsmäktig, och att det vi gör alltid är rätt – (vilka vi nu är). Men du är i din fulla rätt att både ha och försvara ditt sätt att se på saken, men jag ser ingen mening med att just vi två diskuterar den biten vidare.

Däremot håller jag med dig när du skriver : ”Vi får vackert vänta på vad forskningen kommer fram till….”, men det sista du skriver, är jag själv alltså inte alls så säker på.

67. Tack svärting….

2009-08-19 22:37

….för tipset om böcker! När det gäller David N Stamos, så tycks han ta upp det här med evolution och kvantfysik på ett filosofiskt, och inte direkt vetenskapligt plan – vilket gör det än mer spännande. Hittade några andra böcker av honom också, och kanske de finns på biblioteken att låna.

F ö är det ju ännu bara teorier, det här med att kvantfysiken skulle var involverad i evolutionen, men det är ju mycket som kan verkar svårförklarligt och som vi ännu är långt ifrån att ens ha minimal kunskap om.

Samma sak gäller klimatfrågan – det finns olika teorier om detta också.. Vi kan, bl a genom att studera iskärnor från polerna, se miljontals år tillbaka i tiden, och se att klimatet förändrats ganska drastiskt vid olika tidpunkter, men tydligen aldrig någonsin så snabbt som det gjort nu. Att vi påverkat klimatet genom att frigöra enorma mängder CO2 från tidigare bundna kolföreningar, råder det väl knappast något tvivel om – frågan är mer om och hur det påverkar klimatet.

Skulle det visa sig att vi verkligen går emot varmare perioder, så kommer detta även förvärra både vattenfrågan och fattigdomen i världen – och frågan är om man ska försöka göra något åt orsaken, eller bara behandla ”symptomen”. Stora folkomflyttningar p g a ett förändrat klimat, är minst lika riskabelt som orsak till krig. Läste f ö nyligen att den största mängden vatten användes för livsmedelstillverkning (bevattningar m m?), och bara 10% av vattnet användes till dricksvatten. När man kommer in på sådana här saker, så verkar våra problem med älgarna i Södermanland ”ganska” futtiga.

Även kring älgstammen finns det olika ”teorier”, och ibland får man uppfattningen att det finns nästan lika många teorier som jägare. Det vore kanske på tiden att man gjorde en ordentlig studie, där man tar hänsyn till alla de parametrar som kan påverka – inte bara avskjutningen. Något sådant är väl på gång, i och med att SLU sändarförsett en massa älgar på olika platser i Sverige. Det ska bli väldigt spännande att få resultatet om ett antal år.

66. Älgarna och Anders Åberg, en liten fråga ...

2009-08-19 19:53

Citat "Inga andra djur klyver atomer och släpper ut tungmetaller." Nja, jag håller inte med. Människornas atomklyvningsverksamhet är bara en spott i havet jämfört med all atomklyvning som försiggår i naturen utom mänsklig kontroll. Naturen själv plus en massa organismer frigör tungmetaller som kommer ut i hav, sjöar och grundvatten.
Beträffande älgarna i Sörmland och ändringar i mänsklig verksamhet: Älgjakten är nu alldeles för lång och stormarker i Sörmland har övergått till dagjakt i stället för jaktlag. Detta medför ett mycket större spring i markerna av ovana jägare som dels skall visas runt och dels vill jaga för de dagar de betalt för. Sommarstugeverksamheten har även den ökat och medför avsevärda störningar för det vilda. Orienteringsverksamheten har ökat och medför ofta olämplig störning på våren och sen är där gott om annan verksamhet, promenader, bär- och svampplockning, hundklubbar som har träning, folk som rider osv. Sörmland har oturen av att vara en lättillgänglig natur som ligger nära Stockholm och en massa andra städer.

65. Calle!

2009-08-19 18:49

Jag tror man även då hade så mycket estetisk kunskap att man insåg, att älg och hjorthorn inte passade in bland stora tavlor och andra konstföremål i slottets salar.

Att det däremot finns jakttroféer undangömda lite här och där, råder nog inget tvivel om. När det gäller Gustav den V, så finns det t o m en bok om honom som jägare och hans troféer. http://www.bokrecension.se/9175866056

64. Slutkommentar från mig

2009-08-19 12:13

Det verkar som de flesta nu är överens att våra älgar bär på alla nödvändiga gener för olika storlekar på trofétjurar. De flesta verkar också hålla med om att det tar lång tid att förändra en genbank.
Sen kan man ha olika åsikter om vargen eller människan är en bättre kvalitetsförvaltare av en älgstam.
Jag lägger bara in ett mysterium i denna debatt. Nere i slotten i Europa samlade adeln på en stor mängd troféer från sina jakter. Vi kan nog utgå från att man gjorde samma sak i Sverige innan allmogejakten släpptes fri på slutet av 1700-talet. Då hade under tusentals år det varit vargen som stått för huvuddelen av förvaltningen. Våra slott borde därför vara fulla av magnifika troféehorn.
Jag kan inte påminna mig att jag sett några. Kan någon ge upplysning om sådana finns?

63. Anders Åberg och lagbundna naturlagar.

2009-08-19 09:14

Citat Anders Åberg "Jag avser den lagbundenhet som går att se i vårt ekosystem på jorden".
Jag blev lite nyfiken, vad syftar du på?
Genetiska förändringar bygger på mutationer som sker på mikronivå där kvantfysikaliska lagar gäller. Och dessa är radikalt annorlunda än vad vi kan ta åt oss, till exempel i makrovärlden har en händelse alltid en orsak, så är det inte där kvantfysikaliska lagar gäller. Och evolutionen bygger på vad som händer i mikrovärlden, dvs. kvantfysiken är vaggan till vad du tycker är lagbundet.
Jösse, jag håller helt med dig.
Älgjakt: Låt jakten på fjolingar vara fri, skjut ensamma hondjur och tjurar och några kalvar som avlysningsjakt. Variera antalet fjolingar beroende om man vill öka eller minska älgstammen.

62. R-mormor.

2009-08-18 23:34

Du har skrivit en hel del bra i denna tråd, men när du skriver att vi bör sträva efter att efterlikna rovdjurens uttag undrar jag vad du menar. (20:31 skrev du annorlunda än 17:14). Men egentligen skjuter vi som vargen tar, dvs. övervägande unga djur.

Varför skulle vargens uttag ur älgstammen vara rätt och bra? Och bra för vem?

När det gäller avel och ärftlighetslära är det väl knappast någon som tror att vargen har bättre kunskaper än människan. Och vad som är bra avgör väl vi och önskar vi stora älghorn ska vi sträva efter en älgstam med hög tjurandel, men önskar vi fälla mest antal djur och få största utbytet kött skall vi sträva mot en tjurandel om ca. 40%. Vargen har ingenting att tillföra oss i det här sammanhanget.

Min egen spekulation om älgarna i Sörmland som påstås må dåligt är att peka på de omständigheter som påverkar varav flera är nämnda. Men god tillgång till näringsrik föda, vatten och ostördhet är grunderna. Finns det många andra arter som konkurrerar om livsrummet, och det verkar det göra, är förutsättningarna mindre bra. Man kan inte få älgar, kron- och dovvilt, vildsvin, rådjur att trivas i samma marker som även nyttjas för löpträning, svampplockning och hästridning. För högt jakttryck påverkar naturligtvis också. Men generna försvinner inte i brådrasket.

I en debatt i detta ämne tidigare med Anders Åberg som fortfarande envist, envisare än dig R-mormor, håller fast vid en linje som jag ej ser trolig skrev jag följande som jag vill upprepa. Om människan skulle ha haft någon avgörande dålig effekt på älgstammen i Sverige borde det märkas idag efter flera tusentals år av förföljelse. Det som artikeln behandlar är nya lokala företeelser i södra Sverige efter rovdjurens och övriga hjortdjurs entré samtidigt med hårda avskjutningsregler under ett par decennier.

Vi får vackert vänta på vad forskningen kommer fram till även om jag tror kunskaper redan finns bl.a. inom de båda jaktorganisationernas ledningar.

61. Mormor

2009-08-18 22:18

Ja begreppet naturlagar kan ju naturligtvis utsträckas till att gälla precis allt överhuvudtaget och då går dom per definition inte att bryta emot.
Jag avser den lagbundenhet som går att se i vårt ekosystem på jorden och då är mycket av vad vi gör emot naturlagarna.
Inga andra djur klyver atomer och släpper ut tungmetaller. t.ex.
Dom ger sig normalt inte heller på dom starkaste bytesdjuren osv. osv.
Även om vi säkert kan hålla på ett tag och näbba om varför saker och ting händer, Mormor, så tror jag ändå att vi är väldigt överens om hur det skall åtgärdas.
Nedre halvan av ditt senaste inlägg till mig är mycket bra och jag kan skriva under på det helhjärtat.
Har hävdat samma sak själv i flera inlägg tidigare och då fått sedvanligt på skallen av KE och grabbarna. Något jag dock tar väldigt lätt på numera.

60. Roslagsmormor

2009-08-18 22:13

Väldigt få släpper en stortjur, men de finns. Då jag jagade i fjällen så sköt vi gärna en fjoling till oss själva. Mycket bättre kött. Men finns troféjakter på älg? Finns det jaktlag som släpper en älg för att man tror sig kunna skjuta en större nästa dag? Jag tror inte det. Det stora problemet är att älgen inte får nå mogen ålder. Ett problem som vi jägare äger då vanligaste döden för en älg är genom jakt. Tror vi har bra gener i vår älgstam och med god mattillgång så får vi upp vikten också. Men idag har vi ju bara ungdjur i skogen + sent födda kalvar pga för unga tjurar vilket skapar ungbrunst. Att generna skulle vara sämre idag jämfört med 20 år sen tror jag inte på alls.

59. Fredde!

2009-08-18 20:52

Om vi vänder på det hela då, och frågar hur många som avstår från att skjuta en stor fullvuxen tjur på över 5-6 år, för att hoppas på en liten pinntjur vid nästa tillfälle?

Där jag bor är många marker små (500-1000 ha), och tilldelningen kanske bara är ett eller två vuxna djur. Här går nog mer snacket om det talas om att spara äldre tjurar: ”Så att grannlaget ska skjuta den då?”

58. Anders

2009-08-18 20:39

Jag får ställa samma fråga till dig som svärtingen gjorde tidigare. Vilka naturlagar är det du tycker människan bryter emot, och som skapar miljöproblem och annat?

Själv tror jag det beror på något helt annat, när vi slösar hejdlöst med de ändliga resurser som finns, och desperat försöker hitta nya lösningar som snart visar sig bli katastrofala för andra grupper av människor.

Vill man tala om att följa ”lagar” i naturen, då är väl bästa sättet att ta efter sådana metoder som bevisligen har fungerat bra under mycket, mycket lång tid? Därför tycker jag själv att det är högst relevant att försöka efterlikna det sätt på vilket rovdjuren väljer ut de djur de dödar? Har bytesdjur och predator klarat av att leva tillsammans under hundratusentals år, utan att vare sig utrota varandra eller försämra några vitala egenskaper, så kan jag inte se ett bättre sätt att försöka säkerställa att vi inte själva ”ställer till det”. Det blir lite som att leva på naturens villkor – vilket nog de flesta av oss på jorden är väldigt dåliga på. Tyvärr. Kanske är det det du menar med naturlagar?

Nåväl, vi får väl se vad forskarna kommer fram till när det gäller de sörmländska älgarna. Kanske kommer det visa sig att vi alla här i tråden har helt fel, eller så har vi rätt på vissa punkter och fel på andra.

57. Roslagsmormor, finns det något problem med älgstammen?

2009-08-18 20:37

De fyra första styckená är väl ok. Att manipulera eller inte kan ha lika svåra konsekvenser. Som i klimatfrågan satsar vi alla resurser på att mota en icke visad risk framför att bekämpa risker som fattigdom, vattenbrist etc., risker som vi vet är sannolikt att det leder till krig. Har en känsla av att detta gäller älgstammen, alla diskuterar avskjutningen. Men det är högst troligt att vilka älgar vi skjuter inte spelar så stor roll som vilket antal vi skjuter. Jag anser att vi borde skjuta nästan bara fjolingar.
Jag känner inte till några populärvetenskapliga böcker i ämnet, men jag googlade lite och hittade två som du möjligen kan ha glädje av:
Quantum Indeterminism and Evolutionary Biology NY University
David N Stamos York
och
A New Theory of Evolution: Quantum Theory
M.A. Crawford SC Cunnane LS Harbige

56. Undrar bara!

2009-08-18 18:42

Får jag göra en jämförelse med rådjuren?
Började jaga i slutet på 70-talet. Vägde rådjuren jag sköt och kunde konstatera att vikten sjönk med ökat antal i markerna. Detta började visa sig i början på 80-talet eller runt mitten. Om det var en tillfällighet att jag sköt mindre djur eller ej, vet jag inte. Mat fanns ju i överflöd och jag att de var till bra föda för djuren. Många kalhyggen som växte igen med sly och hallonsnår mm.mm. Kan de ev. ha varit för många, så att de stressades till viktminskning. Uppskattar att 50-60 djur sköts på ca: 3000 ha. Någon minskning trots hög avskjutning kunde inte märkas. Men när lodjuren kom, och vargen också slagit sina lovar därikring, så skjuts det 5-kanske 10 på samma område. Vet idag inte hur vikten ligger, då jakten nästan har upphört.

55. Fredde och Mormor

2009-08-18 18:39

Fredde.
Numera lär det vara svårt att bedriva trofejakt i Sverige, eftersom det knappt finns några trofedjur kvar, annat än på dom ställen där man medvetet går in för att spara dom.
Anledningen till att dom inte finns är fullständigt uppenbar. Dom är skjutna.
Ingen har, vad jag vet, påstått att korna brunstar om på grund av dåliga gener, så jag vet inte varför du riktar det till mig.
Sedan har du naturligtvis helt rätt i att om unga tjurar får leva och äta gott så blir dom stora tjurar.

Mormor.
Nu har du väl allt fel ändå.
Som enda djurart kan människan bryta mot naturlagarna och gör det också på tusentals olika sätt. Därav alla miljöproblem som vi lämnar över till kommande generationer att lösa.
Du väljer att kalla det "manipulera", men det är alldeles för snällt tycker jag.
Sedan, det du skriver om rovdjurens predation känns inte riktigt relevant här.
I fallet med älgen så vet vi att det inte är den som ser svag och ynklig ut som är starkast. Om det någonstans är så dåligt om byten att rovdjuren ger sig på även starka djur, så är ju det undantaget, medans regeln är att dom tar det lättaste bytet.
Även om man tror att det är just i pressade situationer som nya arter kan uppstå, så är det ju inte riktigt det vi diskuterar här.

54. Tack svärtingen, för din förklaring

2009-08-18 18:10

Jag vet väldigt lite om de teorier där kvantfysiken är inblandad i de levande organismernas evolution, men jag vill gärna lära mig lite mer, och kanske du har några lämpliga länkar att delge mig och oss andra?

Du skriver: ”I själva verket, mormor, så består svårigheter sällan så länge att de ger genetiska förändringar i en hel population.” Det är precis det jag försökt säga, dvs de synliga förändringar vi tycker oss se i den svenska älgstammen, tror jag inte alls beror på, eller förorsakar några genetiska förändringar, eller ens påverkar den genetiska variationen i vår älgstam i nämnvärd grad, utan har enbart med en förändrad miljö att göra, där kanske felaktiga avskjutningar ingår som en del.

F ö skulle det vara intressant att få veta hur du ser på det jag skrev till Anders alldeles nyss.

53. Anders

2009-08-18 17:34

Finnde en troféjakt i Sverige? I alla fall här uppe i norr skjuter vi de älgar vi kommer åt. Inte avstår vi från skott mot en pinntjur för att vi hoppas skjuta en större älg dagen efter. Problemet är väl att med det jakttryck vi har och haft så har älgens väldigt svårt att nå mogen ålder (>4år). Det är inte en enkel ekvation att höja medlåldern och samtidigt minska den totala populationen. Men att vi jägare riktar vår jakt bara mot stora djur stämmer då inte där jag jagar. Tror inte det på grund av dåliga gener kon ombrunstar utan att på grund av för unga tjurar. Är helt övertygad om att med bra mat kommer dessa unga tjurar vara 20-taggare om de bara fick leva 4 år till.

52. Anders

2009-08-18 17:34

För ”storheten” naturen finns inget som heter naturligt eller onaturligt. Allt som sker på vår jord, kommer också att få konsekvenser oberoende av om det är människan eller något annat som t ex naturkatastrofer, eller globala sjukdomsutbrott (virus) som ligger bakom, det är en del av evolutionen och det ”naturliga urvalet”.

Det vi gör, bryter inte heller mot några naturlagar. Människan följer vanligtvis samma mönster som de flesta andra högre stående djur – dvs kämpar för att få konkurrensfördelar gentemot andra individer inom arten, och därmed ha större chans att föra sina gener vidare.

Rovdjuren försöker döda de djur som FÖR STUNDEN ses som det minst riskabla. I ett givet ögonblick, kan det mycket väl vara ett stort och fullt friskt djur i sina bästa år. När man säger att rovdjur bara tar svaga och sjuka djur, så stämmer detta BARA i RELATION till vilka bytesdjur som finns tillgängliga för ögonblicket. Inget rovdjur har några ”matcho-fasoner”, men de måste döda för att överleva. De ”starkaste” djuren i det här sammanhanget, kan dessutom vara de som ser svagast och ömkligast ut i våra ögon, men har egenskaper som gör att de lättare klarar sig undan faror.

Vad vi kan göra, är att verkligen fundera över möjliga konsekvenser av vårt handlande, och då ha som utgångspunkt hur det normalt fungerar när vi själva inte har någon delaktighet i skeendet. Följer vi t ex samma predationsmönster som rovdjuren, så kan vi gå in och konkurrera med dessa, utan att riskera att t ex ålderssammansättningen i en population drastiskt förändras negativt.

Tyvärr tycks många tro att vi har tillräckliga kunskaper för att obehindrat kunna manipulera hur som helst med jordens resurser, inklusive de vilda arterna i vår närhet, och det kommer alltid att slå tillbaka på oss själva.

Ett tips: Köp boken ”Om Arternas Uppkomst” eller låna den på biblioteket. Evolution och arv är inte helt enkelt, och uttrycket ”den starkastes överlevnad”, stämmer inte heller. Det ”naturliga urvalet” betyder bara att ”de bäst lämpade” överlever

Till sist en länk som visar ett exempel på hur de evolutionära mekanismerna fungerar
http://svt.se/2.22577/1.351865/pesten_kan_ha_gett_skydd_mot_hiv?lid=is_search549588&lpos=163&queryArt549588=aids&sortOrder549588=0&doneSearch=true&sd=22634&from=siteSearch&pageArt549588=16

51. De sörmländska älgarna och jag

2009-08-18 17:33

Vad jag tror om älgarna i Sörmland? Tja, jag tror inte att de är mindre än de älgar som återkom efter 1800-talet, kanske yngre och i sämre hull. Dessutom misstänker jag att antalet ”besökande” älgar från norra Östergötland och då särskilt från Kolmården har minskat. Brist på tjurar? Nej, där har jag en befogad tvivel. Ändringar i betet har säkerligen inträffat, dessutom kan det ha inträffat ändringar i jordbruket och mänskliga aktiviteter. Nu finns där stammar av kronhjort, dovhjort och vildsvin samt rådjur och några mufflonfår.
Darwin, mormor, liksom Einstein lade fram revolutionära teorier. Men kanske Darwin tänkte som Einstein när denne lagt fram sin generella relativitetsteori: Förbenat också, nu skulle jag ha haft något som kunde knyta ihop min fina relativistiska makrovärld med den kvantfysikaliska mikrovärlden!
Nåja, Albert gillade inte kvantfysik, men beräkningar på hur stor mängd kod som kan överföras till däggdjurens ”hjärnprogram” anger att det kan röra sig om något som kan motsvara ett antal megabyte/generation, beroende på mutationsfrekvens och populationsstorlek varför det helt eller delvis kan ligga helt andra mekanismer bakom arters och individers uppkomst, utveckling och död.
Det är svårt att visa att det generellt är så att en art är beroende av andra arter för sin utveckling annat än i specialfall, känt är det att frånvaron av andra arter kan vara gynnsam. Evolution går en spännande utveckling (!) till mötes om tillräckligt många fysiker och matematiker kan förmås engagera sig och utveckla modeller som kan koppla ihop Darwins teorier med kvantfysik.
Dagens biologer, ekologer mfl plaskar i en kompetensfattig evolutionär soppa där ekologerna är ideologiska klimpar och där det saknas genialitet för att kunna komma vidare.
Geist’s bok borde översättas och delas ut till alla som sitter i en ÄO-styrelser samt borde ingå i svensk skolundervisning. I själva verket, mormor, så består svårigheter sällan så länge att de ger genetiska förändringar i en hel population.
Men för individer gäller kanske att det som inte dödar det härdar. Sen gäller det att man har nytta av denna härdning, i många fall leder härdningen till individens katastrof.
Jag skall försöka att inte irritera mig på dig, men var konkret och kortfattad, snälla? Och läs Geist! Dalle och Falco ger mig pladder-rysningar.
Din inlaga skall jag lämna därhän, Anders. Men var fiskar/fotograferar du laxöring? Och vilken naturlag tänkte du på?

50. Du får nog skaffa boken, Roslagsmormor

2009-08-18 13:32

Älgens näringsintag och dess betydelse upptar 25 sidor i boken. Boken beskriver älgen över hela dess utbredningsområde så den är giltig även för Europa.
Påpeka att i många områden i Alaska är det endast de största tjurarna som är lovliga. Trots det blir inte hornen mindre med åren.
Var tog Darwin hänsyn till människans inblandning i det "naturliga" urvalet?

49. Frukterna och Mormor

2009-08-18 13:30

Jo, jag tycker det blir lite äpplen och päron när vi jämför miljöeffekter i allmännhet, klimat, födotillgång och sådant, med den i dessa sammanhang mycket snabba och onaturliga förändringen, att ett rovdjur (människan) plötsligt dyker upp och tar bort dom starkaste och till den övriga miljön bäst anpassade djuren.
Det bryter nämligen mot naturlagarna, inget annat rovdjur gör på det viset.
Alla andra drovdjur tar dom lättaste bytena och dom starkaste blir kvar att göra upp om fortplantningsrätten. Med tiden blir dom starkastes gener dominerande i stammen.
Rovdjuren skapar således ett genetiskt tryck på bytesdjuren, att ständigt vara ett litet steg före sina predatorer och även sina parasiter.
Genom att inte tillåta älgens eget intrikata och väl anpassade system för att upprätthålla sin genetiska styrka, tar vi bort det trycket och svagare gener kan spridas.
Taskigt klimat eller brist på föda åstadkommer inte sådana förändringar, tvärtom, det genetiska trycket blir ännu hårdare av det.
Annars håller jag helt med om din beskrivning om orsakerna till Sörmlandsälgarnas problem, men det kanske inte är hela förklaringen och jag oroar mig över att vi spelar tärning med genetiken som vi gör.

48. Svärting

2009-08-18 10:29

Ja, jag hade mina misstankar att din irritation över att se min pseudonym, genererade de inlägg du skrev. Det är synd att en del bara ser till person, och inte funderar över det som skrivs i sakfrågan istället. Det är ju saken som vi ska diskutera här – inte personer.

Om du läser det jag skriver, så kan du också se att jag ibland har exakt samma syn på en företeelse som de mest rovdjursfientliga personerna på detta forum. I just det aktuella fallet, så håller jag helt med om att någon genetisk förändring knappast är aktuell, däremot är det högst troligt miljöfaktorer som gör det bekymmersamt för den Sörmländska älgstammen.

Det Calle Seleborg skrev, ser jag knappast som relevant alls i det här ämnet. Jag tror inte ens att det förekommit något liknande scenario att studera i USA eller Kanada för Dr Geist, dvs där älgstammen har en så sned åldersfördelning (helt beroende på jägarnas avskjutning), och där dessutom födotillgången är knapp. Här skulle Calle eller du själv kunna rätta mig, genom att skicka ett utdrag ur boken, eller helt enkelt citera sådant som gäller just detta.

Vad tror du f ö själv är orsaken till bekymret med de Sörmländska älgarna, och hur det ska åtgärdas? Finns det gott om småmarker i området, så blir förvaltningen svår, och det kanske är på småmarkerna de stora tjurarna skjutits ändå, precis som det är här. Vad är det annars som orsakat en så sned åldersfördelning som det faktiskt är?

47. Calle!

2009-08-18 10:28

Du kan börja med att berätta hur du tycker jag misstolkat Darwin. Har du själv f ö hört talas om genotyp och fenotyp? Går att slå upp för den som vill lära sig mer.

Jag vill gärna citera Darwins egna slut ord i verket Om Arternas Uppkomst:

”….Lagar som, med ordens uppfattande i sin vidaste mening, kan kallas Växande och Fortplanting; Ärftlighet, som nästan finns införstådd i fortplantningen; Variabiliteten skapad genom de yttre livsbetingelsernas direkta och indirekta verkningar, och genom användande och icke-användanden; en Tillväxttakt så hög att den leder till en Kamp för Tillvaron, och som en följd härav till ett Naturligt Urval, som leder till en Egenskapernas Divergens och de mindre förbättrade formernas Utdöende. Det mest upphöjda vi alls kan föreställa oss, de högre djurens tillkomst, ÄR ALLTSÅ EN DIREKT FÖLJD AV DETTA KRIG I NATUREN, AV HUNGER OCH DÖD”

Man skulle kunna säga att det är svårigheterna som får livet att utvecklas, och det gäller på alla plan – inte bara vid katastrofala förändringar! F ö gäller detta även människan, och även i nutid.

46. Anders

2009-08-18 10:25

Varför tycker du vi jämför äpplen och päron, när vi tittar på hur miljöeffekterna kan påverka en art? Det är ingen skillnad om arten är en växt, en fisk, eller ett landlevande däggdjur.

Finns anlagen till att bli stor i generna, så kommer individen också att bli stor under gynnsamma förhållanden.

Jag hävdar alltså att de små älgarna är ett resultat av miljön när det gäller Södermanland. En miljö där älgkorna brunstar alldeles för sent eftersom det är ont om fullt utvuxna äldre tjurar, och där konkurrensen med annat klövvilt om födan, kanske är alltför stor.

De sent födda kalvarna, kommer enligt uppgift, aldrig att kunna ta igen sig storleksmässigt, och kommer att förbli små under hela sitt liv MEN får de själva chansen att para sig under normal tid, så kommer deras avkomma att bli precis lika stor och kraftig som älgarna var tidigare – under förutsättning då, att de har gott om mat. (Jämför de stormdrabbade områdena i Småland).

Kanske är det uttrycket ”bäst anpassad” som spökar här. Visst kan vissa vara bättre anpassade än andra även under goda perioder, men det är först när det blir riktigt krisigt, och stammen därför går mot 0, som en stor variation av generna inom arten, kan komma till nytta, för där kan också finnas individer som klarar även den nya situationen, och det är först då de tidigare dolda anlagen kommer till sin rätt. Det kan t o m visa sig vara individer som inte alls stämmer med vår bild av bäst anpassad för den tidigare situationen.

Nåväl, forskarna har börjat titta på älgarna i Södermanland, och vi har kanske deras svar så småningom.

45. Mormor

2009-08-17 23:50

Jag tror jag förstår vad du menar och samma sak finns t.ex hos Laxöringen, som kan leva som en liten obetydlig bäcköring i generationer, men om en av dom kommer ut i havet eller en sjö kan den utvecklas till riktig jätte. Här är miljöns och födotillgångens effekt mycket tydlig.
problemet är att vi jämför äpplen med päron.
Man kan utan vidare förutsätta att bland både dvärgväxter och bäcköringar så är deras eget system för att bara den bäst anpassade skall få chansen att fortplanta sig intakt, trots litenheten.
Vad gäller älgen är det precis det vi slår sönder med trofejakten. Söder om Dalälven har det nog inte fungerat på länge, med undantag för några år 70-80 talet och antalet individer spelar kanske mindre roll då, om det ser ungefär likadant ut överallt.
Om inte en sådan förändring skulle spela någon roll med tiden, så påstår man att djurens alla olika system och ritualer för fortplantning inte har någon betydelse alls.
Då är det upp till er som påstår det att föklara varför alla djur håller sig med sådana.

44. Anders och mormor

2009-08-17 23:44

Om ni hade läst och förstått det exempel som Calle Seleborg beskrev i sin inlaga 2009-08-17 12:40 så hade debatten kunnat sluta där. Men det gjorde ni inte och visade att ni inte har förstått. Eftersom jag jagat i området under en lång tid ville jag delge läsarna mina erfarenheter. Nu hoppas jag på att en seriös forskning skall kunna ge de riktiga svaren. Och jag tror att dessa svar kommer att visa att alla de avskjutningsregler, som den kände jägaren ville driva igenom överallt, var meningslösa. Förhoppningsvis skall detta kunna skicka en signal till alla regelivrare som sitter på ÄO-möten och beslutar om olika avskjutningsregler. Däremot så tror jag att Geist's bok kan vara för svår. Men den är absolut läsvärd så försök. Du mormor brukar ju inte backa. Förlåt om jag var lite kärv, men jag blir så trött på allt svammel som ligger som en sur filt över alla debatter här. Där måste mormor ta åt sig allvarlig kritik men värst är sådana som Torbjörn, Pernilla, Falco och Dalle.

43. Anders

2009-08-17 20:18

Det är möjligt att jag missförstår dig, men något så drastiskt som en genetisk förändring, och som dessutom blir synlig, på så kort tid som 100-200 år tror jag inte på, i alla fall inte när det gäller en stam med så många individer, och därmed så pass stor genetisk variation, som våra svenska älgar. När det gäller älgarna i Södermanland, så är det med all säkerhet miljöfaktorer som dåligt med mat som spelar in – däribland också avsaknad av äldre tjurar som kan få korna att brunsta – och där är vi jägare - som miljöfaktor - helt klart ”boven”.

Justeras detta, dvs man ser till att få upp åldern på de vuxna djuren, men även ser till att det verkligen finns mat för allt det klövvilt som finns i Södermanland, då kommer man också få upp kvalitén på älgstammen där.

Som ett exempel kan jag nämna att det finns växter av en och samma sort, som beroende på miljö antingen blir stora och kraftiga, eller stannar i ren dvärgväxt. Så kan de vara i många, många år, men tar du frön från ”dvärgväxten” och planterar dessa i liknande miljö som där de stora och kraftiga växer, så kommer även dessa frön att växa upp till stora och kraftiga plantor, trots ”föräldraplantornas” dvärgväxt. Arvsanlagen är alltså helt oförändrade, men vissa egenskaper varierar beroende på miljö. Hoppas du kan se skillnaden.

42. Svärting!

2009-08-17 20:17

Din senaste kommentar är ett typexempel på en som totalt fått slut på argumenten. Vad i det jag har skrivit som är fel?

F ö är jag inte helt okunnig i genetik och hur lätt egenskaper som är enbart miljöbetingade, också kan uppfatta som ärtfliga.

41. Anders o Roslagsmormor

2009-08-17 20:14

Visserligen vet jag att om jag rekommenderar något så undviker ni det som pesten men låt mig i alla fall försöka. Läs Valerius Geist bok "Moose, Behavior, Ecology, Conservation" ISBN 0-89658-744-4 Det han inte kan om klövvilt och deras ekologi och liv är knappast värt att veta. Som det är nu är ni som två allseende blinda som försöker slåss med varandra. Ni får ursäkta mig men det är faktiskt patetiskt.
Dr Geist kan mer om klövvilt än hela den samlade svenska expertkåren tillsammans.
Darwin skulle ha skämts över att bli så misstolkad.

40. Mormor, blev det besvärligt?

2009-08-17 18:04

Som jag sa, acceptera att du inte har förstått och sluta tjata.

39. Mormor

2009-08-17 17:46

Tror du missförstod mig lite.
Jag har inte påstått att generna för stora horn har påverkats av jakten.
Vad jag säger är att om djurartens eget urvalssystem sätts ur spel så leder det förr eller senare till en genetisk förändring.
Eftersom detta system är utvecklat under oerhört lång tid så är det troligt att den förändring som uppkommer av en sådan störning som trofejakt blir negativ.
Svagare gener tar större plats i stammen.
Diskussionen tog sin utgångspunkt i att Sörmlands älgar mår dåligt, små och magra är dom och min hypotes var att detta åtminstone skulle kunna delförklaras med degenerering.
Svärtingen. Självklart tror jag på det du citerar.
Att trofejakt är ett mänskligt ingrepp går väl knappast att ifrågasätta och om dom stora tjurarna skjuts och korna måste para sig med genetiskt sämre tjurar så är det ju en klar förändring av deras livsbetingelser.

38. Svärting och urverket

2009-08-17 17:46

Exemplet du gav om klockan, är just ett av de exempel som anhängare av ”intelligent design” använder som liknelse för hur komplexa konstruktioner förutsätter en intelligent skapare – visste du inte det?

Själv tycker jag man ska vara öppen för alla lösningar, men fortfarande håller jag Darwins teorier för mest sannolika.

Fick f ö aldrig någon kommentar på mitt försök att med hjälp av urverket stödja den gamla vanligt uppfattningen om evolutionen.

37. Anders Åberg, jag glömde en sak...

2009-08-17 17:46

...som jag hade tänkt ta med därför att den ger svar på vissa frågor. I all genetiskt arv finns det en tendens att sträva mot medelvärdet. Dvs. ett par mycket intelligenta föräldrar får i medeltal barn som är dummare än vad föräldrarna är. Och ett par lågintelligenta föräldrar får i medeltal barn som är smartare än sina föräldrar.
Barnen till de smarta föräldrarna blir i medeltal smartare än genomsnittet men deras barn i sin tur är i medeltal dummare än sina föräldrar och så håller det på till medelvärdet är passerat varvid det vänder för att öka tills medelvärdet åter passerats.
Denna "naturlag" är inte särskilt enkel att komma förbi, vare sig man vill åstadkomma större älgar med riktad avskjutning eller med när man skall förklara hur troféjakt kan åstadkomma mindre älgar. Men bonden med fullständig kontroll över hela besättningen kan fixa det, men då måste han verkligen ha kontroll över HELA besättningen.

36. Nej Anders!

2009-08-17 16:15

Anlagen, dvs generna, för att få stora horn har inte försvunnit, de finns där fortfarande, men vi skjuter bort för många av de utvuxna tjurarna, korna brunstar om, och det blir sent födda kalvar, och kvalitén på stammen försämras p g a miljöpåverkan (= vi skjuter bort de fullvuxna tjurarna) och inte p g a försämrade arvsanlag.

De stora tjurar som skjuts har med all säkerhet fått flera möjligheter att para sig, innan de skjuts, och deras avkomma har anlagen, men får kanske aldrig en chans att visa upp det. F ö tror jag inte älgkorna är ute efter några extrema varianter, men valet mellan en 2-3 årig tjur, och en på 7-8 år, är nog ganska enkel för henne.

Det finns massor med mycket intressant forskning kring detta – även när det gäller kvinnors val av män (när de har möjlighet) som fäder till sina barn. Visst sätter kulturella lagar gränser för vilka val vi kan göra, men de gamla ”instinkterna” finns fortfarande kvar och gör sig gällande vare sig vi vill det eller inte.

35. Anders Åberg, jag ger mig och du får behålla din tro

2009-08-17 16:15

Citat Åberg: "Trofejakt är ett mänskligt ingrepp, en förändring av älgens livsbetingelser." Du har aldrig tänkt tanken att björnen kanske föredrar älgkor med störst juver och att vargen tar de som går att ställa, vilket kan vara de största tjurarna? Har du funderat på varför det är så liten skillnad mellan älgar i Alaska och i Sverige trots lång åtskillnad?

Det överstiger helt klart min förmåga att för dig förklara att man nu börjar komma en bit på väg med att medelst kvantfysik kunna förklara hur slumpvisa mutationer kan ge så snabba ändringar som synes nödvändiga i arvsanlagen för att kunna förklara uppkomst och utveckling av arter. Väldigt mycket återstår dock och Darwins observationer kanske bara beskriver en fördelning av livsutrymmet mellan arter.

En undran dock: Tror du verkligen själv på vad du skriver och att citatet ovan skulle vara förklaringen? Svarar du ja på denna fråga då har jag en möjlig förklaring till alla dessa märkliga avskjutningsregler som jägare älskar att införa.

34. Svärting!

2009-08-17 15:46

Om du inte uppfattat det tidigare, så håller jag med dig om att älgstammen i Sverige knappast påverkas GENETISKT mer än marginellt av jakten och tendensen att skjuta djur med stora kronor. En anledning är att ”genbanken” för vår älg fortfarande är väldigt stor. Möjligen skulle det faktum att vi på 1800-talet hade en så svag stam, att bara runt 500 älgar fanns i landet, ha kunnat påverka genuppsättningen för den svenska stammen, jämfört med älgar på annat håll i världen. Något du f ö själv tar upp i ett tidigare inlägg.

Däremot är tillgången på äldre tjurar viktig för att inte korna ska brunsta om och därmed få sent födda kalvar, vilket ofta tycks vara fallet idag. Åtgärden är relativt enkel – få upp åldern på de tillgängliga tjurarna, genom att ändra uttaget något.

Ditt exempel med klockan är intressant. Antag att det sätts dit en massa kugghjul (mutationer som inte är dominanta och därför inte visar sig i enkel uppsättning), som inte har någon som helst funktion. Det är först när ett ”nyckelkugghjul” kommer in i bilden (t ex en drastisk förändring av miljön), som klockan plötsligt kan börja fungera. Lite så fungerar också evolutionen. Det är sällan små SYNLIGA förändringar som uppkommer, utan istället ”små hopp” i utvecklingen.

33. Mormor

2009-08-17 15:36

Nu var du en aning motsägelsefull i dina inlägg tycker jag. Du skriver först "Jag tror inte vi genom jakt påverkar genuppsättningen hos våra älgar i någon större grad",
Sedan i nästa inlägg "En tjur med stora horn har bevisligen klarat av att överleva under ett relativt stort antal år. För kon, tyder detta på en genuppsättning som är fördelaktig för överlevnad".
Om vi skjuter bort alla tjurar med stora horn så kan således inte kon lika lätt välja ut en tjur med god genuppsättning.
Om detta dessutom pågår i hundra år, så lär väl antalet kor som parar sig med genetiskt sämre tjurar öka.
Antalet älgar med sämre gener blir alltså fler i populationen.
Hur och när det sedan yttrar sig så att vi kan iaktta det, vet inte jag, men en tänkbar yttring efter hundra år, är väl sämre motståndskraft mot svält och parasiter.

32. Lite mer om evolution

2009-08-17 14:04

Hittade bifogade länk från 2006. Kanske kan vara intressant för den som vill veta mer om de olika arterna utveckling. http://www.fof.se/tidning/2006/3/embryon-och-forfader-en-panyttfodd-vetenskap

31. Svärtingen

2009-08-17 14:04

Trofejakten började inte på 70-talet, den har pågått länre än så och genetiska förändringar tar tid på sig att slå igenom.
Exemplen med tamdjursaveln visar att djurens genuppsättningar kan förändras med mänskliga ingrepp.
Trofejakt är ett mänskligt ingrepp, en förändring av älgens livsbetingelser.
I naturen sker sådant här långsammare än under helt kontrollerade omständigheter, men människans ganska tydliga urval av älgar som har pågått i säkert hundra år och då tydligast i syd- och mellansverige skapar självklart ett negatvt tryck på älgen.
Älgens eget, under hundratusentals år formade system för att upprätthålla sin genetiska styrka har vi slagit sönder genom att inte tillåta dom starkaste och bäst anpassade att dominera fortplantningen.
Att tillgången på mat förändrar hur djur och människor mår och ser ut förändrar inget av detta.
Jag kan inte göra mig fri från känslan av att ditt argumenterande bara är dåligt konstruerade svepskäl, för att du även i fortsättningen skall kunna få skjuta stortjuren om han mot förmodan skulle dyka upp.
Tur iallafall att det finns andra, mer ansvarstagande jägare i detta land, som inser hur verkligheten ser ut och försöker göra någonting åt det.

30. Då så Anders, här har du ett förslag

2009-08-17 14:03

Inhägna ett tjugetal älgar av hyfsad kvalitet. Lägg till ett par Sarektjurar. Ta sedan bort alla små kalvar. Eftersom redan en treåring kan få kalvar bör resultatet visa sig ganska snart. Stortjurarna ser ju till att inga andra kommer till. Efter 20-25 år släpper vi ut dem på olika platser i Sörmland och fridlyser 20+ taggare.
På 25-30 år har vi alltså med ditt recept Sarekälgar i hela Sörmland.
Tror du på det själv?

29. Calle Seleborg!

2009-08-17 14:03

Med anledning av ditt inlägg 16/8 23:35, så kan väl ingen neka till att det är människan som stör älgarna mest under vintern med sin jakt på den och andra djur i skogen – i alla fall här i Sverige.

Att Wapitihjorten, som själv utvecklats tillsammans med varg och andra större rovdjur, plötsligt skulle ha blivit så känslig för dessa ”störningar” är så osannolikt, att man inte kan ta det på allvar. Kan avsaknad av varg under en period ha gjort att stammarna med Wapiti har degenererat möjligen?

Anledning till utveckling av stora horn Calle, kan vara flera, men en är helt klar - sexuellt betingad selektion. En tjur med stora horn har bevisligen klarat av att överleva under ett relativt stort antal år. För kon, tyder detta på en genuppsättning som är fördelaktig för överlevnad, och därför föredrar att älgkorna dess herrar som fäder till sina kalvar, än yngre förmågor som inte har några större överlevnadsmeriter.

28. Mormor, sluta tjata

2009-08-17 14:02

Du har inte förstått, acceptera detta och sluta tjata! Vad du pratar om har jag nämnt, se min inlaga Anders Åberg och evolution Av svärtingen 2009-08-16 19:32: "... och många religiösa trosinriktningar ser här sin chans."

Mormor, försök förstå vad Calle Seleborg visar med sitt exempel så är du på en bättre väg och kan sluta med tjatet.

27. Anders!

2009-08-17 14:01

När vi avlar fram nya raser av t ex katt och hund, så använder vi oss av redan befintliga arvsanlag. De flesta ”dolda” egenskaper behövs i dubbel uppsättning (en från mor och en från far) för att visa sig. Det kan man lösa genom mycket stark inavel, där föräldradjur paras med sina ungar. Här hittar vi också en del av de negativa effekterna, i form av ärftligt överförda sjukdomar eller andra svagheter som normalt blir bortsållade i naturen. Inga arvsanlag har förändrats under den här fasen, man har bara plockat fram vissa dolda egenskaper som funnits sedan tidigare.

Jag tror inte vi genom jakt påverkar genuppsättningen hos våra älgar i någon större grad, men visst kan användningen av ställande hundar kanske påverka, så att de älgar som föredrar att stanna och ”kämpa” blir färre och färre, eftersom det är de djur som jägarna har stor möjlighet att skjuta i områden där man mest jagar med ställande hund.

Om jag inte uppfattat det helt fel, så har avsaknad av ”vuxna” tjurar, medfört att korna brunstar om och får sent födda kalvar som kommer att förbli små under hela sitt liv, jämfört med kalvar födda tidigare på året. Detta beror inte på något arv, men väl på miljön, och får korna tillgång till ”attraktiva” tjurar vid första brunsten, så kommer stammen tillbaka till sin normala rytm, dvs kalvarna föds tidigt, och hinner växa till sig ordentligt innan den svåra vinterperioden.

26. Mutationer i all ära Svärting…..

2009-08-17 11:51

…..men det är förändringar i miljön som kan medföra att tidigare dolda egenskaper (en mutation långt, långt tillbaka i tiden) kan komma till sin rätt. Egenskaperna finns där alltså sedan mycket lång tid tillbaka, och finns i betydligt fler än bara enstaka individer. Låt mig ge ett exempel: En art frodas i marker som regelbundet får regn, och därför har god tillgång på vatten. När förutsättningarna förändras, och det blir torrt och även växtligheten förändras, så kommer de flesta, kanske alla, att dö ut, MEN finns det då några individer med egenskaper i sina gener som gör dom mer tåliga för torka, så kommer dessa att kunna ta över och leva vidare. Det är sällan de dolda egenskaperna syns ”utanpå”, men sådana här förändringar kan ske förhållandevis snabbt. Survival of the fittest det var väl så Darwin uttryckte det. Det intressanta är att det är under SVÅRA perioder, t ex starkt jakttryck, - eller för den delen, katastrofer som den för 65 miljoner år sedan, då dinosaurierna dog ut, som tidigare dolda egenskaperna visar var de går för, inte under goda perioder.

Storleken på djuren och hornuppsättningarna inom en art, beror BÅDE på arv OCH miljö.

Svärting, det du skriver om 16/8 19:32, är precis det som man säger sig kunna förklara med ”intelligent design”, dvs man anser att ”det måste till något mer”, än bara tid.

25. Anders Åberg är fast i sin tro

2009-08-17 11:50

Förändringen hos älgarna i Sörmland började bli uppenbar i mitten av 80-talet då mini-kalvar började uppträda samtidigt som den genomsnittliga kalven blev mindre. Även de vuxna älgarna minskade efterhand och utvecklingen fortsatte framåt slutet av 90-talet då det hela planade ut. Anders tror uppenbart att det på 70-talet skedde en förändring i arvsanlagen som snabbt spred sig till alla då levande älgar på grund av fel avskjutning? Märklig teori, på min ära. Men en tro som ändock i praktiken försvaras av många jägare, t ex den nämnda kända jägaren.
Vet inte Anders Åberg att för en djuruppfödare som sysslar med avel så är en enda tjuvparning en katastrof? Tror Anders att man kan skapa en ny hundras på 10-15 år med tusentals renrasiga hundar? Hur tror Anders att arvsanlag som ger de förändringar man nu ser har hunnit sprida sig till alla älgar i området? Med fågelbajs, eller vad? Och hur stor andel av parningarna i älgstammen sker under mänsklig kontroll? Hur stor andel är ”tjuvparningar”?
Calle Seleborg har med sitt enkla exempel visat på en trolig och möjlig förklaring.
Ett litet exempel från människornas värld. Tror Anders att det skedde mutationer som i svenskarnas arvsmassa ledde till att rekryterna blev längre och längre i takt med att undernäring och svält minskade?

24. Avel?

2009-08-17 10:45

Man kan på kort tid avla fram olika katt och hundraser. Hästars och kors egenskaper går också att förbättra eller fördärva på några generationer.
Älgstammen sköts nästan helt av människor och har gjorts så under åtskilliga år.
Att vårat urval inte skulle påverka älgarnas genuppsättning låter helt osannolikt.
Att det inte alltid är så lätt att slå fast orsaker i enskilda fall är en annan sak, men förr eller senare kommer vi att se dom
Att det knappt finns några 20 taggare i större delen av landet, beror på att dom är skjutna och inget annat.
På dom platser där man seriöst har tagit tag i saken, börjar man nu återfå dom stora tjurarna och förhoppningsvis kan naturens eget urvalssystem börja fungera där igen.
Sedan var Calle där med sina rovdjur. Men faktum är ju att dom största och starkaste älgarna finns där det är som mest gott om rovdjur.

23. Bättre stämma i bäcken

2009-08-17 10:45

För att inte bli påhoppat av Roslagsmormor och Anders Åberg m.fl. vill jag påpeka att Sörmlands älgar ännu inte har blivit övermåttan störda av vargar. De skjuts ju så fort de kommer dit.

22. En rättelse

2009-08-17 10:45

Meningen skall vara: "Problemet är att för varje lyckad mutation så åtgår det tusentals misslyckade mutationer, utan att arten går under. "

21. Mineralbrist

2009-08-17 10:44

När det gäller människor har jag lärt mig följande; en tandläkare fotograferade naturfolk på 30-talet och i bl.a. Söderhavet fann han vackra kvinnor med breda axlar och ansikten med plats för alla tänderna. Sedan kom amerikansk skräpmat in i bilden och barnen som föddes hade inte plats för alla tänderna. På bl.a. Jungfruöarna åt sedan kvinnorna sin gamla kost igen och se nästa barn som föddes fick sitt vackra leende och blev lika bredaxlat och fagert som förr i tiden.
Tror att tandläkaren hette Price.

20. Mormor, du har fullständigt fel

2009-08-17 10:40

Jag talar om verkligheten och olika teorier, inte om diverse religiösa eller halvreligiösa irrläror.
Problemet är att för varje lyckad mutation så åtgår det tusentals misslyckade och organismen utan att arten går under. I så fall skulle arter inte uppstå.
Calle Seleborg visar på den riktiga mekanismen som troligen gäller älgar och avskjutning.

19. Trettiotalets Tyskland

2009-08-17 06:14

Där gjordes försök med att mata hjortar med kraftfoder. På ett par generationer producerades rekordtroféer. Det hade alltså ingenting med gener att göra. Våra älgar har kapacitet för att producera stora troféhorn, inte för jag vet vad det ska va bra för, under förutsättning att de får perfekt riklig mat med rätta mineraler. Det är också viktigt att de får lugn och ro under vintern när det är knappt med näring. Det är då hornen anläggs. Det är i alla fall åsikten hos en av världens absolut främsta kännare av klövvilt med mycket stor erfarenhet och ett antal publikationer om just klövvilt. Wapitihjorten i YNP mår mycket illa med sämre antal kalvar pga av att de inte får matro. Orsak: kraftig predation av främst varg.

18. Svärting

2009-08-17 06:13

Är det möjligen s k intelligent design du talar om? Dvs vissa religösa samfunds förklaring till varför bibelns berättelse om skapelsen inte verkar stämma?

17. Anders Åberg och kvantfysik

2009-08-17 06:12

Återkommer lite till mitt förra inlägg. Med "styrd" menade jag inte din konkreta uppfattning om att styrd innebär att någon eller något utifrån styr. Jag tänkte mera på en intern feedbackmekanism enligt kvantfysikaliska principer för att snabba på slump och evolution. För ett problem med utvecklingsläran är hur man åstadkommer en komplex organism genom små stegvisa förändringar? Av dessa skäl och av tidsskäl tror jag nog du måste förkasta idéen om att avskjutningen medfört sådana förändringar, som man nu tror sig se hos den sörmländska älgstammen, skall vara av genetisk natur.
Ett tankeexperiment: Kan du genom att i små steg utveckla en enkel men fungerande mekanism, exempelvis två kugghjul, så att den hela tiden fungerar och så att den i slutändan blir en fungerande klocka? En klocka är ju väldigt enkel jämfört med levande organismer, men häng inte upp dig på att klockan inte får barn. Steget innan oron är ju särskilt intressant.

16. Svärtingen och evulutionen

2009-08-16 22:32

Ingen vetenskap, inte ens Darwins kommer någonsin att vara tillräcklig. Vi kommer alltid att lära oss nya saker.
"Styrd snabb mutation" var en ny sak, som jag tror att du är ganska ensam om. Möjligen låter det lite småreligiöst, lite kreationistiskt.
Annars är teorin om det naturliga urvalet den som i princip en hel värld håller sig till idag. Undantag för vissa religiösa fundamentalistiska sammanslutningar.
Ditt försök att slingra dig undan jägarkårens ansvar för älgstammen med detta, känns minst sagt konstruerat, för att inte säga rent oseriöst.

15. Anders Åberg och evolution

2009-08-16 20:42

Du har nog inte helt förstått Darwin och hans lära. Hur man än vänder och vrider på evolutionen så är det så att urval enligt Darwin inte räcker för att förklara arters uppkomst. Ser man på de nu levande varelsernas komplexa struktur så har inte jorden existerat tillräckligt länge för att genom naturligt urval kunna "konstruera" så avancerade livsformer som de vi nu ser. Det måste någonting mera till, kanske styrd snabb mutation. Det finns många idéer och många religiösa trosinriktningar ser här sin chans. Modern vetenskap lutar nog mera till att de mekanismer som får sin förklaring genom kvantfysiken kommer att ge oss förklaringen. Det anses även möjligt att liv inte uppstod vid ett tillfälle utan det är en pågående process där liv ständigt uppstår. OBS nu, Darwin var inte fel, men är inte tillräcklig.
Vad gäller älgen i Sörmland så är det avel kontra miljö och kort sikt. Att blanda in evolution anser jag vara felaktigt.

14. Svärtingen

2009-08-16 18:48

Jag får känslan av att du vill slå i oss att urvalet i naturen saknar betydelse.
Hoppas jag missförstår dig där, för det låter inte särskilt intelligent.
Vad som än orsakar ett urval, miljön, människan eller rovdjuren, så får det naturligtvis genetiska effekter i längden.
Den bästa anpassade överlever. Hoppas du inte tänker förneka det iallafall.
Om vi slaktar bort dom stora tjurarna så är det inte längre genetiskt betingad styrka som vinner kampen för att fortplanta sig, utan turen att uppnå en lite högre ålder än dom andra.
Det är direkt jämförbart med om man i hästaveln alltid slaktade dom bästa hingstarna.
Att man inte har någon koll på hondjuren ute i naturen, förhindrar knappast den negativa effekten från svagare handjur eller hur?
Idag tror jag dom flesta jägare är överens om att vi till stor del har skjutit sönder tjurbeståndet och det pågår också åtskilliga försök att rätta till det.
En del av dom ser glädjande nog ut att lyckas ganska bra.

13. Svärting

2009-08-16 18:47

Jag kan inte låta bli att lägga mig i debatten efter att du skriv: ” En känd jägare på de stora bolagsskogar som finns i trakten skyllde på att småmarkerna sköt alla stora tjurar men ingen i vårt jaktlag trodde någonsin på denna förklaring.”

Där jag bor, är det bara just småmarker. Jag tror ingen är ute efter att skjuta den största tjuren, men man skjuter det djur man ser, förutom kalvförande ko - förhoppningsvis. Som vuxet djur blir det då ofta en tjur, för ett tag var det koförbud här också.

Dilemmat med de små markerna, är att det är i princip omöjligt att bedriva något som kan kallas förvaltning av älgstammen. För det krävs betydligt större marker än de 500 – 1 000 ha som vi har här. Tyvärr är följande ett vanligt uttalande: ”Den där tjuren borde vi spara! Ja ha, så att grannlaget kan skjuta den då?”

Hur älgstammen utvecklas beror naturligtvis på en mängd faktorer. Om vi inte inser att jägarna är en mycket viktig sådan, så lär vi aldrig komma till rätta med de problem som börjar visa sig nu med små älgar och sent födda kalvar, som aldrig kommer att ta igen sig storleksmässigt, om de överhuvudtaget överlever vintern.

Förutom på viltåkrar, hur mycket mat kan älgarna hitta på den odlade marken under vintern?

12. Anders, jag hade hoppats...

2009-08-16 17:01

...att du skulle inse skillnaden mellan älgavel och tamdjursavel. I tamdjursaveln är det för att överhuvudtaget få önskvärda resultat, viktigt att man har absolut kontroll över hela besättningen, såväl hondjurens egenskaper som handjurens. Rätt svårt när det gäller älgavel.
Men detta är det många och då särskilt jägare som har svårt att förstå. Man inför regler som man hoppas skall ha någon effekt, men som under givna förutsättningar inte kan få skönjbar verkan.
Trots detta var den kände jägaren en typisk talesman för just sådana meningslösa regler, när resultaten självklart uteblev så fick småmarkerna skulden (själv jagade jag på en stor mark).
Miljön har däremot en tämligen omedelbar inverkan även om dessa ändringar inte är genetiska. Läs om vilka älgtyper som fanns på olika ställen i landet när älgstammen återkom under 1900-talet så kanske du börjar förstå vad jag menar. Just nu är du fjärran.

11. Snabbheten, Calle

2009-08-16 15:59

Det tycks som om naturen ofta fungerar på det viset, med tröskeleffekter. Det byggs på och byggs på, för att sedan förändras ganska snabbt.
En del brukar likna detta vid hur vatten kokar.
Så snabbheten i sig talar inte emot min teori.
Däremot är väl ingen idag säker på vad som egentligen händer, men att jakten och jägarnas urval spelar stor roll för hur älgstammen ser ut är det väl inget tvivel om.

10. Svärtingen igen

2009-08-16 14:35

1700-1800 talets nerskjutning av stammen var nog som jag har fattat det, mer en decimering rakt av, där företeelser som trofejakt inte hade någon större betydelse.
Kanske, och nu spekulerar jag, var det så att dom stora tjurarna som är erkänt skygga och svåra att komma inpå livet, utgjorde en större del av beståndet då än vad dom gör nu.
Hur det nu än var med den saken, så vet alla som sysslar med avel hur viktigt det är med avelsdjurens kvalite och att det inte skulle gälla älgar är väl synnerligen korkat att tro.
Jag förstår att du som en del andra jägare helst inte vill kännas vid att ni själva kanske har en stor del i hur eländigt det ser ut i älgstammen.
Desto roligare då, att så många andra jägare faktiskt inser detta och nu jobbar hårt runt om i landet för att rätta till problemen.

9. Nej, Anders

2009-08-16 14:34

Snabbheten i utvecklingen betyder att detta är inte någon omvänd Darwinistisk utveckling. Så leta efter andra orsaker. Brist på rätt föda är det sannolikaste.

8. Anders Åberg och evolution

2009-08-16 12:43

Jag skrev nog lite för sammanfattat, men läs en gång till, Anders, och långsamt denna gång och ha lite tidsperspektiv i baktanken så kan du få en korrekt förståelse av vad jag berättat. Fundera även över vilka älgtyper som återuppstod i Sverige efter att älgen kraftigt decimerades under 1700- och 1800-talet. Den historien är mycket intressant för den som vill lära sig lite om älgavel.

7. Svärtingen

2009-08-16 12:17

Du beskriver ju själv hur ni sköt sönder stammen på 70-talet. Efter det var gjort, så kanske det räckte med att folk på småmarker sköt fel djur för att inte stammen skulle kunna återhämta sig.
Det låter som den kände jägaren har rätt och att du själv står för den grundläggande missuppfattningen.
Det här handlar om avel och att ständigt slakta dom bästa avelsdjuren får negativa effekter.

6. Anders Åberg och evolution

2009-08-16 11:27

Jag har jagat på en mark strax norr om Nyköping sedan 1975 och fram till 2006. Under 70-talet sköt vi stora älgar och många med skovelhorn. Vid mitten av 80-talet började storleken att krympa, särskilt blev det så att vi i slutet av 80-talet och under 90-talet då och då sköt kalvar som var abnormt små, en jag minns var 27 kg och det i slutet av november.
I mitten av 90-talet fanns inga stora tjurar kvar vilket knappast berodde på avskjutningen eftersom vi hela tiden haft stora restriktioner på vilka tjurar som fick fällas. De senaste åren jag var med så sköt vi många små och magra älgar.
Under denna period så har såväl svin-, kron- som dovhjortstammarna växt påtagligt. Skogen har förändrat karaktär och stora områden med ung tallskog är nu stor tallskog.
Däremot borde det finnas massor av bete på all odlad mark som finns i trakten, men denna föda duger kanske inte till älg? Ohyra som älgfluga och fästing har ävenså ökat kraftigt.
Om det är seriös forskning så skall det bli intressant att se vilka resultat de kommer fram till. En känd jägare på de stora bolagsskogar som finns i trakten skyllde på att småmarkerna sköt alla stora tjurar men ingen i vårt jaktlag trodde någonsin på denna förklaring.
Att som du Anders Åberg tro att detta kan förklaras med att avskjutningen har ändrat arvsanlagen vittnar om en grundläggande missuppfattning om hur arvsanlag ändras.

5. Bratt

2009-08-16 10:34

Hur i H----E fick du in rovdjuren i det här?

4. Gener?

2009-08-16 10:34

Maten och parasiterna spelar säkert en roll i detta, men min gissning är att även massor av år med felaktig avskjutning börjar visa sig nu.
Genom att aldrig låta stora vuxna tjurar (20 taggare) bli så många att dom måste slåss om rätten att fortplanta sig har man stängt av en viktig del i den genetiska processen. Det är inte den bäst anpassades gener som överlever längre. Den tjur som har blivit 3-4 år vinner alltid, oavsett genetisk kvalite, för alla andra är fjolingar och cykelstyren. Följden blir en sakta pågående degenerering som tillslut visar sig på olika sätt.
Ett av sätten skulle kunna vara mindre motståndskraft mot svält och parasiter.

3. Beteskonkurrens?

2009-08-16 10:34

I ett antal år har det varit fokus på att bygga upp etablerade kron- och dovhjortstammar, vildsvinsstammar och på flera håll även mufflonstammar. Debatten om betesbrist har väckts men oftast inte tagits riktigt på allvar, minskningen av älg och i vissa fall rådjur har skylts på överuttag i jakten och att fel djur fällts.
Det ska bli mycket intressant att se vad man kommer till för forskningsresultat. Kanske är det så enkelt att det är fakturan för överetableringar som faller ut.

2. Mat så klart!

2009-08-16 09:24

Det är nog samma orsak till att renarna längst i norr krympt till halva storleken. Brist på mat under vinterhalvåret. Då renarna krympt på grund av överbetning så skulle jag gissa att älgarna krymper p.g.a. det bara planteras gran. De områden där tall planterats under 70- och 80-talen har vuxit upp och inte kan nyttjas av älgarna mer.

1. Otrevliga småkryp!

2009-08-16 08:51

Är det inte direkt någon näringsbrist kan det nog vara fästingen som blir det framtida allvarliga hotet mot viltstammarna. Undrar hur våra omtalade rovdjur mår när en av fem fästingar påstås vara smittobärare.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsFähallen Jakt AB