• Allmogejakt

Spillningsinventeringen på björn klar

AktuelltPublicerad: 2012-11-11 13:18

Spillningsinventeringen på björn i Värmland, Dalarna och Gävleborg är i det närmaste klar.

– I Dalarna har vi har fått in nästan 1 000 prover som i dagarna ska skickas på analys till Norge, berättar Henrik Thurfjell, rovdjurshandläggare på länsstyrelsen.

Någon så omfattande spillningsinventering på björn som den nu genomförda har inte gjorts i Dalarna sedan 2001.

Resultatet ska bland annat ligga till grund för den kommande björnavskjutningen.


Målet är spridning
Med hjälp av spillningsinventeringen vill länsstyrelsen också få en bild av hur björnstammen spridit sig i Dalarna. Målsättning är att björnen ska spridas i hela länet, alltså även till de länsdelar som idag saknar björn.

I Gävleborg har inventeringen resulterat i att 700 prover skickats in medan 50 stycken kommit från Värmland.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

1. Man häpnar ...igen!

2012-11-12 08:31

..och vilka länsdelar i Dalarna saknar björn? Har verkligen länstyrelsen Dalarna inte ens koll på att det finns björn i alla länsdelar sedan många år???
Det är helt bedrövligt att dessa småpåvar på länstyresen avlönas överhuvudtaget! Dom är så fullkomligt inkompetenta att det saknas ord.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsZaim
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsEngelsons