• Älgskadefondsföreningen

Splittring i JRF om Vargkommittén

AktuelltPublicerad: 2013-01-22 18:46

(UPPDATERAD VERSION) Förbundsstyrelsen i Jägarnas Riksförbund (JRF) har splittrats när det gäller JRF-basen Solveig Larssons undertecknande av Vargkommitténs åsiktsförklaring.

Förbundsstyrelsen för JRF har tidigare gått ut och deklarerat att förbundet tills vidare säger nej till frilevande varg i Sverige eftersom regeringens vargpolitik har havererat.

JRF-basen Solveig Larsson deltog ändå i den så kallade Vargkommittén under ledning av Peter Egardt, landshövdingen för Uppsala län.

Hans uppgift var att försöka medla i vargfrågan och hitta ståndpunkter som de olika parterna kunde enas om.

För att få politisk kraft bakom kommittéförslaget om att samhället ska ge vargdrabbade full ersättning för skador skrev Solveig Larsson under den gemensamma åsiktsförklaringen från kommittén.


”Ingen ändring av vargnej”
I förklaringen framgår att vargstammen ska ha en gynnsam bevarandestatus.

– Jägarnas Riksförbund säger nej till frilevande varg. Det är ingen ändring i vår inställning, förklarade Solveig Larsson efteråt till Jakt & Jägare.

Det beskedet räcker inte, anser en grupp som skrivit ett öppet brev till förbundsstyrelsen. De vill ha svar på dessa frågor:

• Varför skrev JRF:s ordförande under Vargkommitténs gemensamma åsiktsförklaring?

• Vad hade Solveig Larsson för mandat att skriva under åsiktsförklaringen (samhällskontraktet)?

• Är samhällskontraktet förankrat hos övriga ledamöter i förbundsstyrelsen?

• Vilket stöd har åsikterna som står i Vargkommitténs åsiktsförklaring hos övriga ledamöter i förbundsstyrelsen?


Vägrar stå bakom hennes svar
Nu visar det sig att flera i ledamöter i förbundsstyrelsen inte stöder sin ordförande i frågan. De vägrar stå bakom hennes svar på det öppna brevet.

– Vi ställer inte upp det här dokumentet från kommittén som Solveig Larsson skrev under, säger Bengt Bixo, förste vice förbundsordförande.

– Vi i förbundsstyrelsen fick inte ta del av hela dokumentet. Vi har inte fått full insyn i dokumentet. Hon har gått förbi oss förtroendevalda och istället valt att förankra det med kanslipersonal, tillägger Bengt Bixo.

Förbundsstyrelseledamoten Lotta Hassel håller med Bengt Bixos syn på läget.

– Vi i förbundsstyrelsen har inte varit med på hela resan när det gäller vargkommittén, säger hon.


Bekräftar att styrelsen är splittrad
Göran Karlsson, andre vice ordförande, bekräftar att förbundsstyrelsen är splittrad i frågan.

– Vad det får för konsekvenser på sikt kan jag inte uttala mig om, kommenterar han.

Inte heller Göran Karlsson står bakom Solveig Larssons sätt att hantera Vargkommitténs åsiktsförklaring.

– Det som är förankrat bland medlemmarna är att säga nej till frilevande varg. Jag är vald för att verka för medlemmarnas åsikter. Att skriva under på ett dokument som talar om att verka för gynnsam bevarandestatus för varg faller på sin egen orimlighet, säger Göran Karlsson.

Även han hävdar att dokumentet från Vargkommittén aldrig presenterats för förbundsstyrelsen i sin helhet.


”Bara delar lästes upp”
– Det var bara delar av dokumentet som lästes upp under mötet. Gynnsam bevarandestatus yppades aldrig.
Malte Sandström, JRF-bas för Dalarna, förklarar att han stöder Solveig Larsson.


”Diskussionen är beklaglig”
– Diskussionen är beklaglig. Solveig har inte skrivit under på gynnsam bevarandestatus och Vargkommittén har också gått ut med att ingen av de deltagande organisationerna frångått sina åsikter i vargfrågan, kommenterar länsbasen i vargbältet.
Malte Sandström konstaterar att det var en enig förbundsstyrelse som beslutade att fortsätta med Vargkommittén.

Det är viktigt att delta i gruppen, anser han.

– Det gäller att kunna vara med och framföra våra synpunkter. Ska det bara vara vargförespråkarna som ska få diktera rovdjurspolitiken? undrar Malte Sandström.

– Då är det viktigt att delta och försöka påverka besluten. Att sitta hemma vid köksbordet och knyta näven i byxfickan ger inget resultat, slår JRF-basen i Dalarna fast.


”De är fega”
Preben Garner i förbundsstyrelsen riktar hårt kritik mot de ledamöter som kritiserar Solveig Larsson.

– De är fega som inte kan stå bakom sitt eget beslut. Ingen av dem reserverade sig mot beslutet om vargkommittén, säger Preben Garner.

– Jag är så gott som hundra procent säker på att hela dokumentet om Vargkommittén lästes upp under mötet, tillägger han.

Preben Garner är trött på att så stor del av JRF-ledningens arbete måste ägnas åt vargfrågan.

– Vi är ett jaktförbund som ska jobba för hela Sverige. Nu läggs all energi på vargarna. Det är inte rättvist mot resten av Jägarsverige, tycker Preben Garner.


”Fick särskilt tillstånd”
Så här kommenterar Solveig Larsson förbundsstyrelsens behandling av Vargkommitténs arbete:

– Det här har varit en viktig och central fråga som skapar debatt. Därför fick jag ett särskilt tillstånd från ordföranden i Vargkommittén att informera om dokumentet vid vårt styrelsemöte i december.

Det skedde alltså innan dokumentet från Vargkommittén blev offentligt.

– Vi gick igenom hela dokumentet och styrelsen hade ingen annan uppfattning än att delta i hela dokumentet trots de svagheter som vi reagerat på, tillägger Solveig Larsson.

– Utgångspunkten var att vi fått bekräftat från kommitténs ordförande att det var förankrat att det skulle framgå i pressmeddelandet från kommittén att vi stod fast vid nej till frilevande varg, berättar JRF-basen.

– Det stod helt klart att förbundsstyrelsen var överens om att det är väldigt viktigt att vara med och driva den här mycket angelägna frågan, vilket annars skulle riskera att inte drivas alls.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

46. Vargfrågan...

2013-01-29 22:40

Jag blir lite bekymrad efter att ha läst flera kommentarer i frågan. Som gammal jägare tycker jag att JRF arbetar med en tydlig målsättning. Även om andra jaktfrågor kommer alltmer i skymundan. - Det som oroar mig är att så många inte sluter upp inom styrelsen med vår erkänt duktiga ordförande i spetsen. Slut leden istället och visa styrka i ert arbete.
Alla har ansvar i en styrelse, i alla fall kräver jag det som medlem. Jag har läst vad som skrivits, styrelsemötet, dokumentet mm. Tvivlar verkligen någon medlem på att vi på demokratiskt sätt ska kunna vara med och påverka, utan att vara med där frågan bereds. Tvivlar på att alla som skrivit inlägg har läst och följt med i ärendet. Enade vi står, söndrade vi falla! Var med seriöst fram tills en bra och acceptabel lösning nås i konsensus. Först då är jag nöjd med JRF´s arbete!

45. En bra sammanfattning, Stockholmaren!

2013-01-29 12:03

Tror inte att JRF är förlorat bara för att en viss feghet/vilja att vara PK, eller kanske bara avsaknad av tankeförmåga har smugit sig in i ledningen. Kan vi inte få denna organisation att jobba rätt, hur skall vi då få Sverige att ta rätt beslut?

44. Splittring?

2013-01-27 17:20

Det finns ingen splittring bland medlemmarna! Det är 0 frilevande varg som gäller och det är den frågan som är den ABSOLUT VIKTIGASTE frågan som JRF's ledning SKA driva åt medlemmarna. Varför tar inte vargkomittén fram en åsiktsförklaring där de säger 0 frilevande varg? Låt de andra organisationerna skriva under eller inte på det istället! Driv den linjen stenhårt! Det finns inga som helst bra argument för att på ett artificiellt sätt utvidga den ryska vargstammen till en enklav i södra Sverige. Få in i åsiktsförklaringen att Sverige SKA omförhandla Bernkonventionen och Art-och habitatdirektivet, som ju uppenbarligen skrevs på i blindo och som är dokument författade av eko-fascister utan någon som helst tanke på de människor som drabbas.
Få in åsiktsförklaringen att varg numera INTE är en naturlig del av den Svenska faunan utan är en invasiv art som endast skapar negativa konsekvenser för sin omgivning. Få in i åsiktsförklaringen att som en kompromiss för att kortsiktigt tillmötesgå vargdyrkarna så kan man hägna in vargarna i Sverige på statlig mark. All annan förekomst ska ha fri jakt året om, dygnet runt likt vildsvin.
Om inte de andra organisationerna går med på detta kan ju de lämna kommittén. Det går inte att ge efter för dessa eko-fascister! De visar gång efter annan på ett oerhört förljuget, svekfullt och närmast fanatiskt religiöst beteende som bara leder till stora problem. Se nu till att göra som medlemmarna i JRF vill att ni ska göra och skippa fjäskandet för dessa missledda muppar.

43. Inget förhandlingsläge.

2013-01-27 11:23

JRF har inte agerat för att skaffa sig förhandlingsläge. Utan förhandlingsläge ska man inte förhandla. Att deltaga i en åsiktsförklaring utan att få något i utbyte är i praktiken ett steg bakåt.
Vi vet redan att motståndarna inte är konsensusbenägna, därför ska beskedet vara NEJ,NEJ,NEJ vi viker inte från policyn! Det är bättre att bli utkastad (vilket inte är troligt) eftersom det leder till nya öppningar, inte minst i media. Det är alldeles för tidigt att börja kompromissa med betraktarna/kramarna eftersom inget erbjuds i utbyte. Nu och för lång tid framöver är det bara rent krig som gäller.
För egen del kan jag gärna avstå de sex miljoner i återbäring som staten tror dom kan köpa vår själ för. Det är bara 200 kronor/medlem/år. Det kan inte vara något som en medlem faller undan för?
Att börja kompromissa om ett antal vargar är fullständigt meningslöst och ologiskt. OM någon går med på, låt oss säga 180 vargar, så blir nästa fråga: Var ska dom vara? Vill DU ha en varg på din gård? I DIN skog? Eller DU, eller DU? Svaret är: INGEN vill ha vare sig EN eller 180 vargar på sin egen bakgård.
JRF´s ståndpunkt ska nu och för alltid vara tydlig: Noll frilevande varg! INGA eftergifter.

42. Håller med 39 Moose

2013-01-25 11:32

Konsten att skilja på sak och person.
När man läser de kommentarer som fluktuerat på den här vebben sen jag och Solveig var för sig gick ut med vår ståndpunkt i varg kommitté dokumentet så förvånas man över hur många som har problem att särskilja Sak och Person. Saken gäller ju Vårt förbunds Nej till frilevande Vargs varande eller inte. För mig är det Solklart.
Att vissa ofta under påhittade namn ondgör sig över personers tyckande, med personangrepp som argument, för inte saken Framåt i frågan.

Till 39 moose.
Vill jag framföra min personliga åsikt som på inget vis är förankrat i Fs.
Min uppfattning om vägen till 0 version är, en långsiktig process som bygger på, information, kunskap, erfarenheter från forna tider, relevanta kostnadsanalyser som utan (hemligheter) ärligt och fullständigt tar med alla parametrar och som redovisas öppet.
Till fullo tar med den sociala oron som finns, utan pekpinnar och övertalningar av de glesbygdsbor som drabbas.
Vårat förbund har vad jag vet aldrig försökt övertala stadsbor, att sluta vara rädda för den brottslighet som förekommer i städer och att anpassa sig till den.
Så en långsiktig process med våra medlemmars åsikter som fokus är vad jag förväntar mig för att på sikt nå vårt mål.

41. Tveksamt

2013-01-25 11:32

I normala fall är jag av åsikten att man ska delta för att kunna påverka, men i fallet med denna s.k. Vargkommitté är det mer än tveksamt.
Varför? Jo, det är en grupp där man tydligen inte kan reservera sig mot delar i dokumentationen eller få den egna organisationens ståndpunkter dokumenterade, utan oreserverat måste godta en åsiktsförklaring som står i kollisionskurs med uppdraget från den egna organisationens medlemmar. Alternativet sägs vara att "kliva av".
Pressmeddelanden i all ära men det är ju det officiella dokumentets lydelser som betyder något för kommande beslut. När propositioner ska skrivas tittar man med visshet inte efter organisationernas synpunkter i några pressmeddelanden!
Det säger sig självt att när ett "Nej till frilevande varg" ställs mot ett officiellt dokument som anger en målsättning om en vargstam med "Gynnsam bevarandestatus" så uppstår ett mycket vanskligt läge vad gäller trovärdigheten.
Ett förbund är medlemmarna och förtroendevalda eller tjänstemän kan aldrig, i något syfte, göra medlemmarnas åsikter förhandlingsbara!
Alla som menar att en vargstam på ca 150 djur skulle kunna accepteras vill jag påminna om hur situationen såg ut i mellansverige när de officiella statusrapporterna faktiskt angav att det fanns ca 150 vargar. Jakten med lös hund var redan då praktiskt taget utraderad i hela det mellansvenska skogsbältet och tamdjursangreppen oacceptabla. Skulle en situation som många av oss upplevde då vara en målsättning att ta strid för?
Dem som menar att en vargstam med "Gynnsam bevarandestatus" inte behöver vara en frilevande vargstam vill jag påminna om det förslag om en genetiskt frisk vargstam inom en hägnad nationalpark som jag publicerade under fjolåret. Denna ingång till att lösa problemet förbigicks med tystnad från alla håll, utom faktiskt ifrån ett 40-tal medlemmar av Sveriges Riksdag!

40. 0 vargar...

2013-01-25 10:15

...med nuvarande rovdjurspolitik lyder väl hela beslutet? Att skriva på för GYBS kan då inte vara i strid mot det beslutet.
Vargkommitten ska bidra till en ny rovdjurspolitik, vill man vara med och utforma den eller ska Mikael Karlsson sköta det?
Att man sedan stenhårt marknadsför noll mot medlemmar och SJF-skeptiker och något annat mot politiken är det verkliga problemet.
Med en ny rovdjurspolitik ska rimligen JRF fatta ett nytt beslut.
0 har aldriv varit skrivet i sten i och med tillägget "med nuvarande rovdjurspolitik".
Rätta mig om jag har fel.

39. Nej till frilevande varg.

2013-01-24 09:15

En del har lite låga tankar om JRF i detta forum men det kommer att visa sig att dessa har fel. Nej till frilevande varg kommer att stå sej, genom att vargpolitiken har havererat en gång för alla. Vargen kommer än en gång att bädda för sin egen undergång, historian upprepar sej. Frågan är bara när? Den som väntar på något gott...

38. Vad förväntasr sig Malte

2013-01-24 09:14

Först tack till Anders Ljung för att Du på ett opartiskt sätt redovisar meningsskiljaktligheterna. Sedan. Jag förstår inte Maltes önskan att JRF medverkar till att vargetableringen accepteras. För Dalarna kan ju resultatet aldrig bli annat än att just Dalarna med närbelägna län får bära hela vargstammen med några få undantag. När vi lyssnat till Viltskadecenters redogörelse att vargetableringar inte får finnas i renbeteslandet och att vargar ställer till med för stor skada i jordbruksområdena så dessa nästan omedelbart skyddsjagas. Då återstår bara dagens basområden för varg. Konsekvensen av Maltes ställningstagande blir ju att det är bra som det är. Det som är kvar att diskutera är hur många vargar ska Ni ha. 180, 380 eller 1000. Det är ju årsstämma för distrikten inom några månader. Har Du jägarna med dig i Din önskan om vargar i Dalarna?

37. Människan är lite dummare än vad man tror....

2013-01-23 14:18

och vad det verkar inte läskunnig heller, läs Solveigs uttalande. Vad som var sagt på FBs möte vet bara de närvarande, men att gubbväldet inte klarar en stark kvinna är för mig solklart.
Solveig bör dock titta på storebror hur det går för en organisation när kanslifolk får för stort utrymme i en fötroendevald organisation.
Keep up the good work Solveig. För vissa skulle det inte räcka om du så dräpte varje svensk varg själv på skidor, det är inte där det ligger. Mitt förtoende står orubbat, du gör ett mycket bra jobb både med varg och i övrigt!

36. Höj debattnivån

2013-01-23 14:18

Med stigande förvåning och bestörtning tar jag del av en mycket låg debattnivå som leder tankarna till -68 rörelsen där mer el mindre obskyra kommunist falanger ägnade sig åt personförföljelser och uteslutningar istället för konstruktiva och sakliga argument, detta ledde till splittring och förintande av hela organisationer, (oftast på gott,)
Att återuppleva detta mobbeteénde är trist och för JFR farlig väg.
Vill vi vara en part att räkna med i debatten om bla rovdjursfrågan så måste debattnivån städas och höjas till en nivå som förtjänar det. Roger Engstrands debattinlägg är ett gott exempel på vad jag menar.
"Pissalängts syndromet" borde vara passerat bland JRF-medlemmarna.
Eftersom man uppenbarligen upprepat måste bekänna sig till den "rätta tron" stödjer jag beslutet om 0-visionen.
Kom igen nu gräv igen de interna skyttegravarna och för en saklig kunskapsbaserad debatt!

35. 27% av fäbodarna i Dalarna nedlagda

2013-01-23 14:17

Hörde precis på lokalradion att 23 fäbodar (27%) lagts ner i Dalarna de senaste 2 åren. Man säger att rovdjurstrycket är den helt dominerade faktorn till nedläggning. Malte S. är inte du från Dalarna, verkar inte vara införstådd med vad som händer, men medlemmarna synpunkter och kulturen är väl inte så viktigt.
Preben, flytta omedelbart till Slovakien där finns dina vänner och så slipper du höra vårt problem med varg.
Landsbygdsdemokraterna kan vara räddning i valet 2014, centern har gjort klart med var de står, ex. så borde Eskil Erlandsson ha kontroll på vad Jordbruksverket jobbar med (köttskatt), men icke, ekofacsister har tagit kontrollen i både Jordbruksverket och NVV ivrigt påhejade av Miljöpartiet.

34. Medlemsökning

2013-01-23 14:16

Vem har analysen på medlemsökningen.
Medlemsökningen kanske beror på Solveigs kloka ordförandeskap!!!!!
tillsammans med Jakt o jägares framgångar.
Medlemsökningen är kanske inte störst i varglänen???
Sansa debatten!!

33. Avgå Preben!

2013-01-23 11:38

Eftersom du uppenbarligen inte förstått någonting av frågans betydelse och uppenbarligen inte heller är intresserad , bör du avgå!
Kan det ha undgått dig att denna fråga är helt avgörande för bevarandet av svenska jakttraditioner, och också att frågan om hur förbundet driver frågan är helt avgörande för JRF,s överlevnad i hela vargbältet.
Med uttalanden som dina har vi snart inga medlemmar kvar i vargbältet! Så tack för ditt stöd!

32. Till Jim

2013-01-23 11:38

Jim – om du vill ha så få vargar i landet som möjligt ska du tveklöst välja Jägareförbundet. Det är det enda förbund som har styrkan, kunskapen och förtroende att påverka regeringen i rätt riktning. JRF är kejsarens nya kläder i det här fallet – det är bara den här tidningen som håller ‹arggytan” kokande – och det räcker inte.
Det är ju knappast en slump att regeringen säger 180 vargar med tanke på Jägareförbundets policy på 150...
0 vargar kommer regeringen aldrig att säga - och inte EU heller för den delen. Den som tror något annat har missat några väsantliga detaljer: vi lever i en demokrati där samtliga politiska partier samt stordelen av befolkningen säger ja till frilevande varg.
Jag vill ha 0, men kan köpa 150 om alternativet är 1 000-tals vargar. Vilket det faktiskt är om SNF, WWF och andra obskyra organisationer får härja fritt tillsammans med Naturvårdsverket.

31. Jim

2013-01-23 11:37

ska du gå över till dem som har lovat att förvalta vargen? Förvalta vargen= dvs de accepterar att ett antal hundar (jakt-sällskap), tamboskap mm blir sönderrivna. Jag kan inte för allt guld i världen förstå, hur detta ”kappvändargäng” har några medlemmar kvar.

30. Nej till frilevande varg gäller än!

2013-01-23 11:37

Enligt vad jag kan se har ingen annan undertecknat åsiktsförklarningen än Peter Edgart och Lennart Nordvarg.
Bengt, hur kan du nedlåta dej till sånt här svammel. Du har inte mitt förtroende längre och Vincent, Göran och Lotta ni har aldrigt haft det!
Heja Solveig du för JRF:s fana framåt! Jag gläds ännu för den dag ni tog beslutet om nej till frilevande varg.

29. Tack för mig!

2013-01-23 11:37

Jägarnas Riksförbund börjar alltmer likna Svenska Jägareförbundet med toppstyrning och storebrorsfasoner.
Därför tackar jag efter många år för mig, och tar med mig 6 st numera fd. medlemmar! Många bäckar små....
Är det som Bengt Bixo skriver i kommentar 1, vilket jag inte betvivlar, att dokument är "hemliga" inför övriga ledamöter så är ju Solveigs agerande än mer graverande.
Slutligen, jag är fruktansvärt besviken (och bevisligen många med mig) på valda delar av förbundsstyrelsen, för många tycks uppdraget ha blivit ett "självändamål" där de inte ser till medlemmarnas bästa och vilja.
Direkt förödande om man skall jobba i ett förbund likt Jägarnas Riksförbund!!
Tack för mig!

28. Håll ihop nu

2013-01-23 11:36

När jakten trängs ska inte ett förbund med vind i seglen behöva splittras för det som beskrivs i artikeln. Jägarna behöver ett starkt JRF. Tala ut med varandra öga mot öga istället.

27. Haveri

2013-01-23 11:35

JRF:s vargpolitik har genom Solveigs agerande havererat, på samma sätt som regeringens hela rovdjurspolitik. Vi har idag en ordförande som säger ja till en vargstam med gynnsam bevarandestatus, samtidigt som FS och stämma fattat beslut om nej till frilevande varg.
Det behövs inte några djupare analyser för att komma fram till att ekvationen inte går ihop.
Ordförandens agerande i Vargkommittén är ett förräderi mot medlemmarna. Värdet i att ställa sig utanför hade varit större. Då hade vi åtnjutit respekt bland jägarna. Nu undrar man om vi har alla lampor tända.
Det enda raka nu är att vår förbundsordförande med omedelbar verkan tackar den styrelse hon lyckats splittra för den tid som varit. Det behövs en enande kraft nu som vågar driva de beslut som stämman tagit.

26. Med I SRF?

2013-01-23 11:34

Har några i JRF-ledningen medlemskap i SRF?

25. Preben

2013-01-23 11:33

Hade det inte varit smartare att lämna in din avskedsansökan direkt till din chef istället för att "skriva under din egen avskedsansökan" på ett offentligt forum. De som inte ännu förstått att vargfrågan överskugga ALLT annat inom svensk jakt har inget att göra i en ledning för JRF. Säg gärna emot mig om det är någon som tycker jag har fel.

24. Bengt och company?

2013-01-23 11:29

Varför i herrans namn står ni inte bakom er förbundsordförande? Hon framför bara JRF:s medlemmarnas ståndpunkt i vargfrågan!? Måste JRF ständigt hålla på med intriger och tjuv o rackarspel? Varför kan ni inte respektera även en kvinnlig ordförande som är vald vid förbundsårsstämman! Hon sköter förbundet alldeles utmärkt! Skäms på er som bara intrigerar för att få makten! Det är frånstötande att läsa om ert agerande! Stå upp och stötta Solveig Larsson! Välj på förbundsstämman en ny ordförande men sluta med intrigerna dessemellan!

23. Jag tycker

2013-01-23 11:28

precis som besviken JRF:are i inlägg #4 Kliv åt sidan Preben!!! har du inte förstått vargfrågan ännu och hur stor och viktig den är så kommer du aldrig att göra det heller.
Bättre att någon med insikt och sunt förnuft tar din plats...
Solveig har jag kritiserat tidigare i denna fråga och har det gått till så som Bixo säger är det fler än Preben som bör ta sig en funderare på hur man agerat...

22. men

2013-01-23 11:28

nu får ni väl skärpa till Er i förbundsstyrelsen. Ni är ju ansvariga hela bunten för den verksamhet vi har. Det går inte att skylla ifrån er att ni inte läst eller fått läsa hela dokumentet. Det är lika stor skyldighet för styrelseledamöterna att göra sig införstådda i alla ärendena som kommer upp. Vargkommittén är en officiell grupp det är bara att gå in och begära uppgifter, de är skyldiga att enligt offentlighetsprincipen att skicka begärd information.
Halshugg inte Solveig förrän ni rannsakat Er själva.

Nr 7 Nisse Björklund du har helt rätt och vi kommer att fortsätta för 0-version frilevande varg.

De är helt åt helvete om nu JRF ska utsättas för splittring på i princip osaklig grund. Har Solveig gjort fel så får hon stå för detta. Men kom ihåg att ingen är ofelbar och fel brukar som regel gå att rätta till.
Det är utan tvekan förbundstyrelsens sak att reda upp eventuella missförstånd.

21. Ber om ursäkt

2013-01-23 11:27

Tyvärr fick min kommentar inte vara med, om jag uttrycker mig mildare kanske detta tas med. jag är inte nöjd med hur JRF hanterat detta, för övrigt Nisse Björklund har du helt rätt, synd att inte våra förbund tycker som oss

20. Sålla i våra led, nu !!!!!!

2013-01-23 11:27

Om inte det blir rättning i leden omg. då kan ni/vi vara säkra på att en massa medlemmar lämnar JRF med omedelbar verkan för vargfrågan har varit den fråga som gjort att JRF haft sådana medlemsökningar dom sista åren och som för alla dessa medlemmar kännts helt rätt, alltså nolltolerans av detta skadedjur. Nu helt plötsligt då kommer en öppning i vargfrågan och då måste frågan bli vem har gett mandat till detta? Om det finns personer i styrelsen som ändrat uppfattning i denna fråga då tycker jag att dom ska ställa sina platser till förfogande omgående.

19. Preben Garner ,tack för kaffet.

2013-01-23 11:26

Vilken värld lever du i ? tala med medlemmar i dom berörda länen,för inte har du lyssnat på representanterna.

18. Har jag valt fel förbund?

2013-01-23 08:49

Jag valde JRF före SJF pga av inställningen till varg. Då blev jag "varnad" att JRF bara snackade och skulle inte få nåt gjort i frågan. Det känns faktiskt så. Förutom J&J (som är fantastiska!) så agerar inte JRF i det närmaste så "hårt" man borde. Betänk att medlemsökningen till största delen beror på vargfrågan! Då måste man agera därefter. Funderar på att byta 2013 - ska jag behöva det?

17. Äpplen och päron?

2013-01-23 08:48

Att säga ja till GYBS är väl inte detsamma som att låta vargen leva fritt?! För mig är det två vitt skilda saker, ha ett lämpligt antal vargar på lämpliga, inhägnade platser så löser vi ju det problemet. Vargvalparna förväntas ju redan idag flyga hit och dit för att hålla stammen frisk så där blir det ju ingen ändring alls. Vi ska vara rädda om Solveig, hon gör ett gott jobb för JRF även om man anar att fenomenet tjänstemannastyre råder även på JRFs kansli. I grund och botten är min egen bestämda uppfattning att Skandinavien helt kunde klara sig utan vargar, såväl frilevande som hägnade.

16. Nollvision!!!

2013-01-23 08:48

Hur ska JRF kunna jobba för nollvision om man inte finns på plats där viktiga beslut fattas?? Bra jobbat Solveig. Jobba på nollvision och jakt med drivande hund i hela Sverige! Vargpolitiken är viktig, säkerställ att det inte bara är vargkramare som sitter och styr och ställer. Det är viktigt att människor som lever på landsbygden får sin röst hörd!! Får vi till nollvision kan energin läggas på de frågor som handlar om jakt, som idag får stå tillbaka för att vi TVINGAS fokusera på vargen. Så uppfattar jag Prebens uttalande (inte att vargfrågan inte är viktig utan att den upptar tid och energi som förbundet vill lägga på andra frågor) kan man inte göra en uppgörelse med alla djurparker dom håller på att konka, de kan få vargarna och de pengar som de för med sig om vi slipper dem på landsbygden

15. 2 olika saker?

2013-01-23 08:46

Är det inte två olika saker, pressmeddelande och dokumentet från vargkommitteen? Om man går in på vargkommitténs sida och där laddar ner dokumentet, finns det inget i det som säger att JRF behåller sin inställning, ingen frilevande varg. I stället finns på dokumentet JRF tillsammans med Rovdjursföreningen, Svenska Jägareförbundet mfl. som undertecknarnare av livskraftiga rovdjursstammar. Inte står det heller någonstans om att vargen inte ska vara frilevande. Min slutsats är att dokumentet säger, livskraftiga rovdjurstammar vilka är frilevande. Och detta dokument kommer att väga tungt vid nästa proposition om rovdjur. För inte kommer väl pressmeddelandet att finnas med som braskplapp, eller?
Ingen frilevande varg, tror jag vi har, men en dag som denna är jag inte så säker. Så vad har ni för mandat, Solveig, Malte och Preben, för att godkänna detta? Det framgår med all tydlighet att förbundsstyrelsen inte är enig. Men även om så vore och här är det viktiga, har ni medlemmarnas mandat? Har du Malte det i din region? Har du det ens i ditt distrikt? I en debattartikel tidigare i dag så ondgör sig viceordföranden i dalarna om vargodlingen i länet. Med det beslut som du Malte nu tar i frågan, så ligger det väl i linje med den vargodling som nu sker. Eller hur resonerar ni? Livskraftiga frilevande rovdjursstammar ena stunden och i nästa stund beklagar ni er. Frågan som i förlängningen infinner sig, har du Malte stöd för detta? Eller vem representerar du? I ett av de mest vargdrabbade distrikten i Sverige!

14. GYBS för hägnade vargar.

2013-01-23 08:45

Det är lite fel läge att bråka inbördes just nu va? GYBS kan man ställa upp på, för hägnade individer och 0 vision för frilevande. Taktiskt helt i linje med en ljusnande framtid.

13. Avsikten med mitt medlemskap i JRF!

2013-01-23 08:45

Jag gick ur Jägareförbundet för många år sedan pga deras, i mitt tycke felaktiga, inställning till vargen och vargpolitiken.
Av samma anledning gick jag med i JRF så snart som ställningstagandet "noll till frilevande varg" offentliggjordes.
För mig är vargfrågan helt avgörande för mitt medlemskap. Om ordföranden börjar vackla i denna avgörande fråga, då har JRF definitivt tappat mitt förtroende och medlemskap!
Att i efterhand komma med undanflykter om enbart godkänt delar av åsiktsförklaringen etc, det duger inte. Det går inte att äta kakan och ha den kvar...

12. Tror på dej Solveig.

2013-01-23 08:44

Så här är det, framgår klart och tydligt att JRF "fortfarande"står för nej till frilevande varg. Läs innantill tredje stycket!

Publicerad2013-01-08

Experterna i den av regeringen tillsatta vargkommittén har enats om en åsiktsförklaring som ett första steg mot den handlings- och genomförandeplan som kommittén anser vara nödvändig för att åstadkomma en långsiktigt hållbar rovdjurspolitik. Dokumentet överlämnas i dag till miljöminister Lena Ek.
Åsiktsförklaringen visar på en betydande samsyn kring viktiga frågor som behovet av skyddsjakt och skadeförebyggande åtgärder vid vargangrepp samt genetisk förstärkning av vargstammen i Sverige.


De organisationer som är företrädda i kommittén har inte frångått de synpunkter på politiken som de har framfört i andra sammanhang. Genom att ställa sig bakom åsiktsförklaringen accepterar de emellertid en kompromiss som kan utveckla nuvarande rovdjurspolitik för varg i mer hållbar riktning.

Peter Egardt, Vargkommitténs ordförande. Foto: Patrik Lestander

- Jag är mycket nöjd med det konstruktiva arbete som experterna från respektive organisation har nedlagt. Min förhoppning är att detta kommer att bidra till mer sans och balans till den fortsatta debatten, säger landshövding Peter Egardt, ordförande i Vargkommittén. Kommitténs förslag kommer också att kunna vara en god hjälp för regeringen inför det fortsatta arbetet med rovdjursfrågorna.

Den nationella kommittén för hållbar rovdjurspolitik för varg består av representanter för Svenska Jägareförbundet, Jägarnas Riksförbund, Världsnaturfonden, Svenska rovdjursföreningen, LRF, Svenska Samernas Riksförbund, Föreningen Sveriges Fäbodbrukare, Sveriges Kommuner och Landsting samt Naturskyddsföreningen. Kommittén har till uppgift att vara ett forum för dialog mellan dessa organisationer och bistå regeringen i arbetet för en hållbar vargpolitik.
Kommittén har hittills bland annat genomfört dialoger med Naturvårdsverket och miljödepartementet. Kommitténs ordförande och huvudsekreterare har också träffat djurhållare som drabbats av vargangrepp och diskuterat vargfrågor med EU-kommissionens generaldirektorat för miljö i Bryssel.

- Nästa steg blir att påbörja diskussioner kring de frågor där organisationerna står längst ifrån varandra. Vi vill se vilka möjligheter till samsyn som finns och påbörja arbetet med en gemensam handlingsplan. Vi kommer också att samla in kunskap om hur rovdjurens närvaro påverkar förutsättningar för näringsliv, rekreation, fäboddrift, jakt och människors vardag, säger Peter Egardt.

11. Vargkommite'n

2013-01-23 08:43

Är det verkligen meningen att det är vargkommite'n som ska sköta om vargpolitiken i fortsättningen?

10. Bubblan måste spricka någon gång

2013-01-23 08:43

JRF:s vargpolitik har genom Solveigs agerande havererat, på samma sätt som regeringens hela rovdjurspolitik. Vi har idag ett förbund som säger jag till en vargstam med gynnsam bevarandestatus, samtidigt som FS och stämma fattat beslut om nej till frilevande varg.
Det behövs inte några djupare analyser för att komma fram till att ekvationen inte går ihop.
Ordförandens agerande i Vargkommittén är ett förräderi mot medlemmarna. Värdet i att ställa sig utanför hade varit större. Då hade vi åtnjutit respekt bland jägarna. Nu undrar man om vi har alla lampor tända.
Det enda raka nu är att vår förbundsordförande med omedelbar verkan tackar den styrelse hon lyckats splittra för den tid som varit. Det behövs en enande kraft nu som vågar driva de beslut som stämman tagit.

9. Jaha

2013-01-23 08:41

så börjar JRF kantra i snedseglet som tagit vind.
För min del har jag ansett att JRF varit ett förbund som lyssnat på jägarna och de gröna näringarna i frågan om varg. Jrf har sagt nej till frilevande varg. Jämfört med SJF som ansett två revir i alla län utan hänsynstagande till de prtoblem som följer med vargar i de svenska skogarna. Inte minst genom de uppenbara svårigheter som vargbältet påtalat i otaliga omgångar.
Jag beklagar denna kursändrring som nu uppenbarar sig.

8. Den enda frågan

2013-01-23 08:41

Som skall behandlas är vargfrågan.
Allt annat är bara lullull. Vargen kommer på sikt att förstöra nästintill all jakt, jakthundraser, som är betydligt mer hotad än vargen, kommer att upphöra.
När tid och enrergi finns över och man känner progress i vargfrågan kan andra frågor än vargen behandlas.
Vi måste dock enas om målet tillsammans med andra organisationer som befinner sig i samma hotade situation.

7. Om alla

2013-01-22 19:51

medverkande organisationer i Vargkommittén står fast vid sina tidigare åsikter, så kan jag inte förstå vad det finns för värde i den här åsiktsförklaringen överhuvudtaget. Jag har sedan kommittén bildades fortlöpande sökt information om dess arbete, men det har inte gått att hitta någonstans. Jag ser två alternativ: Antingen har kommitténs arbete varit sekretessbelagt, eller så har man helt enkelt inte gjort någonting, förutom detta värdelösa papper till överenskommelse då, som inte verkar föra debatten framåt.

6. Hela Sverige!

2013-01-22 19:40

Bästa, Preben är du helt okunnig om vargproblemet. 75 % av sverige har redan stora problem med de inplanterade vargarna. All löshundsjakt är omöjlig. Kraftigt minskade viltstammar. Utrotning av våra, nordiska jakthundsraser. 200 åriga traditioner:rennäring-fäbodbruk-beterdjur, m.m. Varför har många av oss lämnat, SJF. Svar: Vargfrågan..

5. Olyckligt

2013-01-22 19:39

Det är väldigt olyckligt att styrelsen inte kan ta detta internt innan man går ut med ett öppet brev och kritiserar sin egen ordförande!
Sedan kan var och en ha åsikter om hur mycket varg vi skall ha i vårt avlånga land med koncentration i mellan Sverige.
Kan väl tycka att detta är åt rätt håll ändå, har inte medlemmarna utryckt att nolltolerans gäller tills dessa två krav är uppfyllda Det krävs två saker. Först måste staten stå för vargens alla kostnader – fullt ut. För det andra ska det finnas en lokal förvaltning. Besluten som fattas lokalt måste accepteras.
Sedan till det uttalande Preben gör i slutet av artikeln "Preben Garner är trött på att så stor del av JRF-ledningens arbete måste ägnas åt vargfrågan.
– Vi är ett jaktförbund som ska jobba för hela Sverige. Nu läggs all energi på vargarna. Det är inte rättvist mot resten av Jägarsverige, tycker Preben Garner."
Får för mig att Preben inte bor i ett område med Varg? Annars förstår han bara inte innebörden av varg på jaktmarken skulle jag tro?

4. Preben Garner

2013-01-22 19:38

Vargfrågan är i särklass den största och viktigaste fråga detta förbund någonsin haft att jobba med!!!
Har du inte insett det är det dags att kliva åt sidan omedelbart. Du uttrycker genom ditt otroligt klumpiga uttalande att du ger blanka f-n i att en stor del av förbundets medlemmar inte kan ägna sig åt meningsfull jakt i framtiden. Blir bara så less..en rejäl rensning i leden behövs!!

3. Preben

2013-01-22 19:38

Det är kanske symptomatiskt att Preben, som bor på betryggande avstånd från vargreviren tycker att frågan tar för mycket tid.
Jag är övertygad om att det ändrar sig den dagen du med egna ögon ser vad som händer med viltet och närmiljön.
För den dagen kommer. Var så säker.

2. Verkar som personer hamnat fel!

2013-01-22 19:38

Solveig har hamnat fel!
Man kan inte vara för noll varg och samtidigt vara för gynnsam bvs.

1. Anledningen till mitt ställningstagande i dokumentfrågan

2013-01-22 19:37

Diskussion om åsiktsförklaringen togs upp på senaste FS-mötet i Södertälje.
För det första så fick vi inte ta del av dokumentet skriftligt, det var ju hemligt, Solveig hade tidigare invigt Per o Ulf och under sekretess hade de tre diskuterat dokumentet. Vi i FS fick valda delar upplästa av Solveig på mötet att ta ställning till.
På frågan om vi tyckte att hon skulle sitta kvar där som representant i den fortsatta diskussionen, frågade jag om hon ansåg att hon kunde göra någon nytta där. Och fick till svar att hon (vi) tillsammans med övriga organisationer som drabbas av vargen skulle arbeta för att få full täckning för de skador som framgent drabbar de som drabbas av varg. Vilket vi tyckte var bra.
FS var då överens att hon skulle vara kvar i processen men vi sade också i klartext att vårt nej till frilevande varg stod fast. Hon upplystes också om att om något som äventyrade vårt nej framkom skulle hon reservera sig däremot.
Mitt svar är altså att vi i FS inte fått full insyn i dokumentet, och att jag som förste vice ordförande och rovdjursansvarig, till skilnad från Solveig Ulf och Per, inte fått ta del av dokumentet i sin helhet.
Jag har pratat med Wincent. Göran och Börje, som för övrigt var protokollförare. Och vi har samma uppfattning om vad som dryftades på senaste FS-mötet.
Mitt ställningstagande bottnar i att kanslipersonal som inte är valda på årsstämma åtnjuter större förtroende hos vår ordförande än stämmovalda representanter i FS. Och därmed har större tillgång till dokument som vi skall ta ställning till, skriftligt.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsZaim
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsJohn Deere