• Allmogejakt

Stopp för nya skyddsjaktsregler

AktuelltPublicerad: 2014-01-23 19:43

Föreningen Nordulv har överklagat och stoppar nu Naturvårdsverket att delegera skyddsjakter till länsstyrelserna från och med 1 februari.
– Det fanns ingen möjlighet att söka inhibition i det här fallet, utan vårt beslut stoppas i och med att det kommit in en överklagan. Nu är det upp till rätten att ta ställning, säger Göte Hamplin, handläggare på Naturvårdsverket.

Naturvårdsverket har beslutat att det är länsstyrelserna som ska bestämma om skyddsjakter på alla rovdjursarter från och med 1 februari. Det får till följd att beslut som överklagas av exempelvis vargföreningarna överprövas av Naturvårdsverket, som blir sista instans.
Möjligheten att försena och stoppa skyddsjakter via processer i domstol omöjliggörs.

Drog tillbaka skyddsjaktsansökan
Detta har välkomnats av bland annat renskötande samer i Idre sameby. Där drog man till och med tillbaka en skyddsjaktsansökan på sex vargar för att man ville invänta att länsstyrelsen får beslutanderätten.
Detta eftersom skyddsjaktsansökningen i Idre var ställd till Naturvårdsverket och riskerade att hamna i Förvaltningsrätten.

Beslutet stoppat
Men nu har alltså beslutet om ny delegationsordning överklagats till Förvaltningsdomstolen av föreningen Nordulv och därmed är beslutet stoppat.
Göte Hamplin kan inte i detalj redogöra för de juridiska detaljerna utan hänvisar till verkets jurister. Dessa kunde Jakt & Jägare inte nå på torsdagskvällen.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

35. Till :Snälla nr 32

2014-01-31 10:10

När jag började jag på 1950-talet var älgen på ungefär samma nivå antalsmässigt som nu, mest på grund av högt jakttryck från "brukspatronernas representationsjakt". Där jag jagade då bestämdes att endast gallkor och spetstjurar fick skjutas, vilket naturligtvis betydde att någon älg inte blev skjuten på flera år, och då var jakten bara 1 vecka lång. Frampå mitten/slutet av 1970-talet hade älgstammen repat sig och det fanns mycket älg igen, ca: 500000, och mitt jaktlag kunde skjuta 2-3 älgar årligen på 1000 hektar utan att de minskade. Sedan mitten på 1990-talet har man alltså lyckats radera flera decenniers arbete av dåtidens jägare, och det på grund av att skogsbolagen genom politisk påverkan om påstådda skador bl.a. på tallplanteringar. Idag jagas älgen efter datamodeller av forskare, inte efter hur många verkliga älgar det finns inom ett visst område, och alla vet ju hur samma sak fungerat på världsekonomin.
Med tanke på alla vandringshinder som finns idag, framförallt viltstängsel, så är det sannolikt att man kan skjuta bort alla produktiva djur inom ett område på några år, och som där jag bor, skyller den minskande tillgången på vargen.
Min åsikt är att jägarna själv inom respektive jaktområde skall bestämma hur många älgar man KAN skjuta, utan att stammen minskar så kraftigt som den gjort under några få år. Man skall från jägarna sikta på 6-10 älgar per 1000 hektar INNAN älgjakten, spara alla stora tjurar i produktiv ålder, skjuta undan alla fjolårstjurar och hälften av kvigorna, alltså lära sig hur älgpopulationen fungerar på det naturliga sättet. Att vargen tar sin lilla andel av populationen är något man får tåla, friska och sunda älgar har den nog tämligen svårt att döda, det är de svaga djuren, som ändå ska bort, som den tar i första hand. Jag brukar roa mig med att inventera antalet älgar inom 2 områden, bägge gränsar till ett vargrevir i Dalarna, i det ena är jägarna unga, runt 30 år, i det andra gamla gubbar som jag, gubbarna har både 2 stora tjurar och minst 4 kor som har kalvar varje år, medan det andra området bara har 1 liten tjur och 2 gamla gallkor utan kalvar, på ungefär samma areal, så mycket kan skilja på olika sätt att bedriva jakten, och att det sistnämnda området har vägar med viltstängsel på 3 sidor och ett sjösystem som hindrar invandring av nya individer på den fjärde sidan.
Dessutom, med tanke på alla illegala utplanteringar av vildsvin i norra Västmanland, så går nog vargen mer och mer över till grisdiet vad det lider.
Att vargen tar några hundar är sorgligt, men i takt med vildsvinens utbredning kommer långt fler hundar att dödas av vildsvin än av varg, och med tanke på jägarnas oförmåga att hålla tillbaka vildsvinens population, så finns bara vargen kvar som predator på dessa allätare, som rensar skogen på allt vilt som inte kan fly undan, harungar, skogsfågelns ägg och ungar, i princip allt de rår på.

34. Per..

2014-01-27 23:41

Skulle nog tro att #32 menar att det tidigare jagats för hårt, det förstår till och med jag.

33. Snälla nr 32

2014-01-26 22:22

Skojar du, skall man säga att jägarna jagar för mkt när man har EN älg på 3500 ha. En björn tar mer per år än vad vi skjuter på 20 år.

32. Till: Förbannad men inte förvånad!

2014-01-26 14:18

Jag började jaga på 50-talet, då pågick samma hatpropaganda mot räv, rovfåglar, grävling och kråkfåglar, det var t.o.m. skottpengar på dem. De jagades till utrotningens gränd, men hare och skogsfågel ökade ju inte i alla fall eftersom det var helt andra saker som fick dem att minska i antal.
Idag beskyller man rovdjuren och örnen för samma saker, när orsaken ligger i att jägarna överutnyttjar viltstammarna.
Det finns ju lagar som reglerar vad som går att överklaga till högre instans, riksdagen stiftar lagar, tjänstemännen tolkar dem. Det är den demokratiska processen som är inskriven i grundlagen. EU-direktiv gäller ÖVER Svensk lag, oavsett vad regeringen tycker eller hävdar, det är inget att bli upprörd av. Dagens jägare är heller inte kapabla att bedöma om vargstammens status är livskraftig eller inte, och knappast några andra viltslag heller, eftersom man tillbringar alldeles för lite tid att lära sig naturens villkor ute i skogen.

31. Rättshaverister...

2014-01-24 19:10

...är väl vad de här aktivistorganisationerna blivit. Dessutom "tar de skydd bakom demokratin" - ett ord som merparten av dom inte vet vad det betyder eftersom de anser att det är synonymt med att vara aktivist och synonymt med rätten att överklaga allt. Att rätta sig efter demokratiskt fattade beslut verkar inte finnas i deras sinnsevärld, tyvärr

30. Ny myndighet...

2014-01-24 17:52

Det här bevisar att all viltförvaltning måste flyttas från naturvårdsverket till en ny viltmyndighet vars beslut inte går att överklaga annat än av de som direkt berörs av beslutet. Detta skulle ställa diverse föreningar utan rätt att överklaga. Endast de som direkt berörs av besluten skulle kunna överklaga. Då slapp vi dessa sjuka inhiberingar av den viltförvaltning som riksdagen beslutat. Jag har svårt att förstå den handlingsförlamning som vår regering visar prov på då vår landsbygd hotas. Tänk om vi skulle hotas av en annan fara eller kris. Skulle våra politiker även då vara lika handlingsförlamade. Nä, man skulle nog sätta till en utredning...

29. Den nya trenden som.....

2014-01-24 17:52

...ger vargvännerna rätt att överklaga allt som inte passar deras syfte står och faller på ETT enda rangligt ben:
Århuskonventionen som ger " miljöorg " denna rätt.
Vad skulle då hända om rovdjur inte längre hanterades som ett miljöärende som de gör idag ?
Om en omskrivning av jaktförordningen skulle innebära att rovdjur likställs med övriga vilt, skulle det innebära att rovdjur inte längre är Statens vilt och kan därmed förvaltas likt alla andra viltarter.
Är inte rovdjur längre ett miljöärende kan beslut kring dessa INTE överklagas av div " miljöorg "
Så snälla Regeringen: fasa ut NVV som får arbeta vidare med bevarande.
Ersätt den med den nya viltmyndigheten som arbetar med förvaltning, utan att behöva springa ned dörrarna till rättsalen varje gång de ska ta beslut i viltfrågor!
Som det nu är finns ingen vinnare, inte ens vargen, den är den största förloraren.

28. Det...

2014-01-24 16:33

...verkliga felet gjordes när regeringen i sin feghet delegerade beslutet om licensjakt till NVV, hade man tagit sitt ansvar och själva beslutat i frågan så hade kramarna kammat noll med sina ständiga överklaganden.

27. Förbannad men inte förvånad!

2014-01-24 11:09

Man blir inte förvånad men riktigt förbannad.
Hur ska vi någonsin få till en vettig viltförvaltning i vårt land när bevarandeorganisationerna hela tiden motarbetar oss och styrs av ett hat mot jägare snarare än viljan att få till en förvaltning och balans i vår natur som gagnar allt vilt.
Märkligt att en liten grupp människor kan ha makten att sätta stopp för skyddsjakter, stopp för licensjakter....
Det är ju redan sen flera år tillbaka fastslaget i riksdagen att licensjakt ska vara en del av förvaltningen för ALLA våra rovdjur. Ett måste att det också blir så!!
Naturvårdsverkets beslut nu att länsstyrelserna ska bestämma om skyddsjakter är ju ett steg närmare en regional förvaltning och måste ses positivt.
Vi har väntat så många år nu på att något ska hända som förbättrar oddsen för en lyckad viltförvaltning!!
Ska det fortsätta så här med bevarandeorganisationernas negativa inställning till samarbete så måste den enorma bromsklossen de utgör lösas på något sätt. Annars kan man lika gärna skrota viltförvaltningsdelegationerna. Syftet med dom bygger ju i högsta grad på samarbete och hänsyn till varandras intresseområden och att man för viltförvaltningen framåt.....något som definitivt inte görs idag från bevarandesidan!

26. Stockholmaren

2014-01-24 11:08

Håller med dig, i slutänden är det makten över marken det är fråga om. Det tragiska är ju att det enbart är marken i skogsbruksbygderna det är fråga om. "Den stora majoriteten" söderut bestämmer ju självklart vad dom vill ha på sina egna tomter,åkrar osv. Men här uppe har vi snart mist all rätt att själva bestämma om vad vi vill ha i våra egna skogar. Vi har blivit "NATUREN" .Det är vi här uppe som ska bekosta alla fina tankar om bevarande av natur och rovdjur. Vi ses snart som inkräktare i våra egna skogar.

25. Motståndarna vill provocera fram olagligheter

2014-01-24 10:45

Glöm inte bort att detta är en fråga om makt över marken.
NVV vill ta den makten från de som äger marken och istället bestämma om hur viltförvaltningen ska ske.
Med tanke på att NVV sedan årtionden har rekryterat folk med vänsterradikala ekofascistiska idéer så är det inte alls konstigt att detta sker nu.
Dessa ekofascister har som bekant INGET att förlora. Det är endast de berörda som förlorar på denna cirkus.
Det de vill är att jakt förbjuds och att all viltvård ska detaljstyras av tjänstemännen på NVV.
De VILL att de berörda (fårägare, fäbodbrukare, jägare m.fl.) ska ta saken i egna händer och döda vargarna med gift.
Detta skulle ge dem en större chans att få gehör för att driva sin sak (egen fullständig makt över markanvändningen i allmänhet och jakt i synnerhet).
Men det finns ett skede då de drabbade fått nog och tar saken i egna händer, och det läget är nog tyvärr inte långt borta.

24. Märkligt

2014-01-24 10:43

Det är ytterst förvånande att ett besvär anfört av en liten intresseorganisation kan upphäva ett delegationsbeslut. Rätten att delegera finns reglerad i lag och berör myndighetens arbetsordning.
Delegering är en vanlig rutin inom myndigheter och verk och i fallet med NVVs delegering av skyddsjaktsbeslut är detta inget nytt. Eftersom skyddsjaktsärenden även tidigare delegerats till länsstyrelserna ter sig stoppet än mer märkligt.
Principen för rätten att överklaga är i normalfallet att den beslutet berör har rätt att överklaga beslutet. På vilket sätt Nordulv berörs av en delegering inom en myndighet förefaller högst oklart.
Någonstans ligger en hund begraven i hela denna rättscirkus.

23. Vargcirkus

2014-01-24 10:43

Om " vargvärnarsidan" tror att dom vinner på detta i längden så tänker dom helt fel. Och du "djurvän " med ditt resonemang med rädsla för att länstyrelsen består mest av jägare är ju bara barnsligt ,är de så ni resonerar i värnarsidan så blir man verkligen förvånad. Nä med sådana tilltag kan de aldrig bli någon vettig lösning eller förvaltning av vargstammen o de verkar nästan som att värnarsidan heller inte strävar efter detta.

22. Nr 6 "Djurvän".

2014-01-24 10:42

Om du nu "vet" att jägarkåren motsvarar 3% av befolkningen så kanske du också kan upplysa oss om hur många % av befolkningen Nordulv o SRF motsvarar? Och detta är första o sista gången jag ids besvara ett av din sk "faktainlägg"...

21. Gud hjälpe oss

2014-01-24 10:41

Nu ligger makten över jakten hos Haike Degenkolbe, ni minns domaren som vill att vargarna först skall fångas in för att DNA testas för att sedan släppas ut och om de är o.k. att skjuta så skall de märkas genom beskjutning med färgampuller så att man vet vilka man får skjuta på, sedan får de märkta vargarna skjutas.

20. Oj oj!

2014-01-24 10:40

Man får nästan känslan av att kramarna försöker provocera fram en omfattande tjuvjakt, för att sedan kunna angripa jakten och jägarna i allmänhet.
Kan det vara så, att vargen bara är ett användbart redskap i ett tänkt "högre" syfte att få all jakt förbjuden?
Jag vet inte, men det svårt att skaka av sig den misstanken.

19. Ja du djurvän

2014-01-24 09:54

Du ondgör dig för att jägarna representerar bara 3 % av befolkningen, så de ska inte ha något att säga till om. Svara mig då hur stor andel som Nordulv ståtar med. Nu är vi väl nere på promille. Men likt förbannat så har de en enorm makt, dags att ta av dem rätten att överklaga allt och alla.

18. nr 3 Ante

2014-01-24 09:40

Håller med. Vart är JRF?17. Nordulv får göra "the dirty work"

2014-01-24 09:40

WWF, SNF och t.o.m SRF inser givetvis att de inte kan gå ut och ta debatten om lokalt inflytande när EU börjar pratat om hur viktigt det är med medverkan från de som berörs av ökande rovdjursstammar.
Gå in på SRF FB-sida och se hur deras propagandaminister presenterar nyheten. Närmare ett eget överklagande går det inte att komma, men så är det inte lätt att balansera mellan att vara rumsren och att tappa sektmedlemmar heller.
SRF är det förband i det här kriget som ligger närmast Nordulv.
#15. En granskning hade garanterat avslöjat en del. Det är det ingen tvekan om.

16. hmm..

2014-01-24 08:46

Undrar hur detta slutar!?
Kan det bli som i Finland tro??
Mest troligt skulle ja nog säga. Värnarmaffian skjuter nog så att säga både sig själva och vargstammen i foten med sina överklaganden gång på gång.

15. Ligger en hund...

2014-01-24 08:46

...begraven även här å nu finns bara en lösning å tillgå å de är å köpa in en kändis jurist som de ända uppdrag är ordna sånna intermesser å fixa positiva i den mediala bevakningen. Samt att nvv å förvaltningsrätten utreds å stäms å press sätts så behandligstider blir normala för deras sätt att handlägga är inte bara oetiskt utan även agenda jobbande i de tysta som måste finnas där i varglobbyn samt kräva att regeringen sätter ner foten eller vill dom bli maktlösa å att det blir överklagande föreningar som får betala all merkostnad som nu de blir för enskilda personer !

14. Rättslig nyordning?

2014-01-24 08:46

NVV behöver inte stoppa delegeringen till respektive länsstyrelse innan någon rättslig instans beslutat i ärendet. Det är svårt att frigöra sig från misstanken att verket tar den överklagan som kommit in som en dålig ursäkt att stoppa sitt tidigare beslut. Samma halvhjärtade förfarande har ju präglar verkets agerande i tidigare överklagningsärenden. Det är skamligt agerat av en statlig myndighet.

13. Makalöst!!

2014-01-24 08:45

Vart är vi på väg? Medans en del leker så dör å plågas djur!! Får vi göra så här?

12. Nya åkattraktioner...

2014-01-24 08:45

...i Cirkus Varg.

11. Flera spikar

2014-01-24 08:45

i kistan för icke acceptans av varg på landsbygden det är snart eller rättar sagt färdigt spikat vi på bygden/samer tål inte mera gör inte politikerna något åt detta vete gudarna vad som kommer att hända man kan inte köra över landsbygden med all dess gröna näringar och renskötseln som redan går på knäna med en förlust av ca 60000-70000 djur per år.
Den största förloraren är vargen i slutänden för varje normalt tänkande människa på landsbygden inser att detta är totalt omöjligt att bedriva gröna verksamheter med vargen inpå sig något som det finska folket upptäckt och tagit saken i egna händer.

10. NV bidde ingenting att räkna med

2014-01-24 08:44

"Landet lagom" har blivit "det förlorade landet". Kramarfolket skjuter sig i fötterna med sitt oresonliga juridiktrixande. Fås ingen ordning på rovdjurspolitiken så kommer landsbygden att utföra skyddsjakt i ren frustration. Kosta vad kosta vill.

9. Å vad gör...

2014-01-24 08:44

...Jägarnas riksförbund? Jag är jävligt trött på att det här förbundet gör inget bara drar in pengar från medlemmarna

8. Trött...

2014-01-24 08:44

...på de som bestämmer, nu är det dax att snitsa till lagarna, så inte ekofascisterna kan utnyttja lagen till sina syften, det var nog inte lagstiftarnas mening, men nu har det blivit så och det måste ändras.

7. Cirkus

2014-01-24 08:43

När ska detta upphöra? Ska vi som lever för jakt och natur flytta till Stockholm? Detta är ta mig tusan värre än på dagis!

6. Rätt ska vara rätt!

2014-01-24 08:43

Eftersom länsstyrelserna idag inte står för en demokratisk uppdelning och jägare är överrepresenterade i dessa styrelser är det inte mer än rätt. Den dagen länsstyrelsen har rätt procent jägare jämfört med befolkningen tycker jag besluten ska överlåtas till respektive länsstyrelse. Tills dess bör besluten tas av Naturvårdsverket. Jägarkåren består bara av 3 % av befolkningen och ska då inte vara fler där demokratiska beslut ska tas. Jäviga beslut hör inte hemma i en demokrati.

5. Nu får det räcka

2014-01-24 08:43

Nu får det väll räcka i alla fall. Nu har den lilla tro på myndigheter totaltförsvunnit. Vem sjutton bryr sig om någonting inte jag i alla fall.

4. Kanske dags att sluta tro på demokratin

2014-01-24 08:42

Vad talar för att värnarna någonsin kommer att följa eller respektera demokratiskt fattade beslut?

Inget alls enligt min uppfattning.

Dags att sluta tro på demokratin vad gäller rovdjursproblematiken.

3. Vi är blåsta

2014-01-24 08:42

Små vargvärnarföreningar trollar med oss. Min fråga är. Vad gör JRF?? SJF försöker iaf överklaga licensjaktbeslutet från förvaltningsrätten. Vad gör förbundet som verkar för noll frilevande varg? Jag gick med i JRF pga deras offensiv i vargfrågan en gång i tiden. Nu inser jag att denna s.k nollvisIon endast var medlemsfiske. Vad betalar jag för egentligen som gick med pga er rovdjurspolitik? Känner mig inte bara blåst av SRF, SNF, Nordulv. Känner mig blåst av JRF med.

2. Det här börjar...

2014-01-24 08:41

...likna en parodi på hur saker och ting bör skötas... Kramarorganisationerna verkar tävla om vem som kan bete sig dummast....
Dess medlemmar och styrelser tänker helt tydligt långtifrån klart...

1. Sinnessjukt!!!

2014-01-24 08:40

Vad fan är det som händer egentligen?? En liten amatörförening som kan gå in och stoppa myndighetsbeslut!? Måttet är totalrågat för längesedan och vi gör bort oss så det är katastrof! Övriga världen bara står och skrattar åt oss! Snart kommer nästa kalldusch, förbud mot löshundsjakt. Ska vi stå lika jä-a flata och bara acceptera våldtäkten mot oss jägare och landsbygdsboende??

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsZaim
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsEngelsons