• Allmogejakt

Stopp för trofébilder väcker debatt

AktuelltPublicerad: 2010-09-17 10:13

Västerbottens Folkblad har av pressetiska skäl beslutat att inte publicera trofébilder från älgjakten, vilket snabbt fick läsarna att reagera, framför allt jägare och djurrättsaktivister.

Jag såg det aldrig som ett kontroversiellt beslut och kunde inte ana att jag skulle få en sådan enorm respons på det, skriver Daniel Nordström, ansvarig utgivare på tidningen, i sin senaste blogg.
Kommentarerna efter beslutet har stått som spön i backen och debatten på tidningens hemsida har rasat. De går från:
”Riktigt bra beslut! Det är dags att sätta stopp för romantiserandet av jakt i alla dess former…”". Och:
”Så äntligen slipper jag äcklas över dessa groteska bilder. Har aldrig fattat det, varför jägare ska visa dem de dödat. Enbart osmakligt...”.

Ute och cyklar
Till:
”Tycker du är ute och cyklar Nordström…ta och följ med någon bekant ut på jakt och se vad det handlar om på riktigt. Att snacka om publicistiskt ansvar är bara löjligt med tanke på allt annat som visas och skrivs.”
Och till de mer ironiska inläggen:
”Jag förutsätter att VF intar samma hållning vad gäller liknande bilder på fiskare och deras byten, annars rör det sig om rent hyckleri.” Och:
”Bra VF! I vårat jaktlag brukar vi stå tysta när vi fällt björnen. Vissa läser en dikt. Andra gråter.”

Dubbelmoral
Daniel Nordström tycker att det är märkligt att många tidningar är ytterst försiktiga med att publicera bilder på trafikdödade, olycksdrabbade eller vanvårdade djur – samtidigt som de inte har några problem med att visa bilder på blodiga djur som ligger framför fötterna på stolta jägare.
– Det finns ingen anledning att publicera triumferande jaktbilder. I våra framtida artiklar om jakten ska vi naturligtvis visa bilder på jägare och garanterat även på dödade djur, för vi vill varken försköna eller förljuga verkligheten. Det handlar om en pressetisk hållning, men det handlar också om respekt mot djur och natur, skriver Daniel Nordström.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

33. 2010

2010-10-12 22:02

här sitter folk och tittar på när någon genomför självmord på nätet. Tror dom på tomten i den tidningen? kanske alla ska ha samma kläder också?

32. Jörgen

2010-09-20 16:49

Jag tror inte heller att älgstammens nergång beror enbart på trofejakt.
Betestillgång, allmänt jakttryck och rovdjurstryck påverkar säkert älgstammen som helhet mer än trofejakten, men vi måste värna vår älgstam och då kan man inte bortse från det felaktiga i att skjuta bort dom djur som naturen själv skulle sparat.
Vi måste tänka långsiktigt här.
Alla husdjursägare vet nog vad felaktig avel kan innebära och felaktig avel är ofta ett annat sätt att beskriva att vi bryter mot naturens egna lagar.
Om jägarna aldrig fick skjuta stora tjurar och som du skriver, vi fortsätter att inrikta jakten mycket på kalv, så närmar vi oss det urval som naturen själv gör och som t.ex. vargen gör i en normal situation.
Om vi också ser till att skluta ungefär lika många hondjur som handjur, så ökar vi ytterligare möjligheten till ett naturligt bestånd av älg.
I dagens speciella situation måste vi nog också minska rovdjurstrycket i vissa områden med svag älgstam och antagligen också på något sätt minska skogsbolagens inflytande över jakten.
Så skulle vi, med mycket god vilja, kunna återställa älgstammen till ett genetiskt 0ch antalsmässigt hållbart stadium, där den genetiskt betingade styrkan och inte tjurarnas ålder på ett slumpmässigt sätt styrde urvalet.
Sportfiskarna börjar lära sig det här nu och det är hög tid även för jägarna.

31. Inget problem alls...

2010-09-20 09:09

det går alldeles utmärkt att skippa VF som dagstidning. Själv har jag haft VF i mer än 40 år men jag ser inget problem med att exv gå över till VK om VF anser att man inte vill publicera fina bilder av troféer och jägare. Jakten är trots allt en av de äldsta kulturerna men som ofta, alltför ofta glöms bort i olika sk kulturarrangemang. Som skrivet det är inga problem att byta dagstidning om det visar sig att VF tillhör de sk jaktmotståndarna.

30. Jörgen Bergmark!

2010-09-20 00:22

Jag är ganska säker på att det finns en hel del vi är helt överens om, men vi debatterar oftast sådant där vi har olika åsikter – och det är väl så det ska vara. Finns inte mycket att debattera om när man tycker i stort sett lika – eller hur? Själv är jag ”allergisk” mot för mycket ”ryggdunkande” – det ger mig ju ingen ny vinkel att undersöka värdet av.
Om din son har lyckats skjut en tjädertupp, så kan jag inte tänka mig han och hans byte inte skulle kunna visas i bild i tidningen. Möjligtvis då under förutsättning att han visar tuppen på ett sätt som svårligen kan tolkas som någon slas segergest. Sedan finns det säkert människor som inte gillar några bilder på människor och djur, vare sig djuren lever eller är döda, – en del tycker ju inte ens att vi ska hålla oss med tamdjur!
Hur det är i Umeå för övrigt har jag väldigt dålig kunskap om, men om man applåderar utflyttning från inlandet (som jag tolkar som glesbygd då – rätt eller fel?) så låter det illa. Även i glesbygd går det att skapa arbete och välstånd – det har ju visats på sina håll-, bara man hittar någon/några med den rätta entreprenörsandan och som kan visa vägen för andra.

29. Vi närmar oss varandra

2010-09-19 18:14

Kerstin, nu står vi som omväxling lite närmare varandra!
Bara en detalj: missnöjet i sådana fall beror väl på att jakten kommer att dra ut ytterligare på tiden för att licensen som man har krav (ibland mycket hårda)på måste fyllas. VFs ställningstagande tycker jag är svårtolkat, vad är en trofebild? en bild där min son håller i en tjäder? Med tanke på att opinionsbildare och politiker i Umeå på många sätt är en skamfläck för Västerbotten, BLA applåderar man utflyttningen från inlandet bara Umeå får växa, så tolkar jag allt från Ume till det värsta;)

28. Jörgen Bergmark!

2010-09-19 13:32

Jo, jag tror det är som du säger, dvs på en del håll skjuts älgstammen sönder, men kanske inte ens till en bråkdel på det man kallar för troféjakt. När vi diskuterar här, så har vi alla en tendens att trycka så hårt på en aspekt, så att det verkar som om det bara är den som är orsak till ”allt elände”, och så är det ytterst sällan.

Jag tror dock det krävs en förändrad syn på de djur vars huvuden kröns av riktigt stora och vackra hornkronor. Fortfarande så ser många ett stort vackert horn på väggen som en triumf att visa upp och glädjas åt, och när alla börjar inse att det är just tvärt om för arten, då kanske man också börjar bli lite mer försiktig och verkligen avstår att skjuta när ”avelstjuren” står framför pipan. Ett sådant avstående borde så ge en massa beröm från de andra i jaktlaget, istället för missnöje att en massa kilo kött gick tillfälligt förlorat (för vad är det annars man är missnöjd med?)

Att ett vackert horn också är något extra, visar väl det faktum att det kostar en hel del att skjuta ett sådant djur inom hägn (när det tillåts). Det ger status för skytten, precis som det tycks ge status med vissa bilar etc. Man visar att man har råd. Samtidigt så är ägaren till hägnet mycket restriktiv med att tillåta att de kapitala djuren skjuts bort, just för att de är grunden till hela besättningen.

Tyvärr tror jag det krävs ganska stora områden med en samstämmig syn bland jägarna, för att en ”äkta” viltvård ska kunna fungera. Här där jag bor, är markerna små. Inställningen: ”Skjuter inte jag, så kommer grannen att göra det” tycks råda på de flesta håll, och det är för människan säkert är ett naturligt sätt att tänka, men ack så olyckligt för den vilda arten.

Din sista mening vill jag kommentera med att värnarna om rovdjur är minst lika måna om klövviltstammarna som jägare och naturfotografer kan vara. Klövviltet är ju basföda för de flesta av de större rovdjuren.

Till sist så vill jag peka på mitt tidigare inlägg 27. Jag tror det är ett missförstånd när du och andra tror att inga bilder på dödade bytesdjur kommer att läggas ut i tidningen. Jag tolkar det i alla fall inte på det sättet.

27. Det verkar vara en del som har missat…..

2010-09-19 10:14

…..att läsa sista stycket.

Man kommer att presentera bilder från jakt, och även bilder på bytet om jag tolkar Daniel Nordström rätt när han säger: ”Det finns ingen anledning att publicera triumferande jaktbilder. I våra framtida artiklar om jakten ska vi naturligtvis visa bilder på jägare och garanterat även på dödade djur, för vi vill varken försköna eller förljuga verkligheten. Det handlar om en pressetisk hållning, men det handlar också om respekt mot djur och natur, skriver Daniel Nordström.”

Att bl a visa respekt för naturen och viltet är det väl ingen av er som har något emot?

26. motvals

2010-09-19 10:13

i sverige är skottdisciplinen god och ingen tänkande jägare skjuter ett vilt till innan det första påskjutna ligger ner,sen har vi inte den där rada upp vilt på rad och blåsa fanfar traditionen som andra länder hycklar med...efter att de blåst på skott efter skott på vad som än visat sej utan att veta om de ligger eller ej..så låt nu svensk jakt få synas i bild...är ju ett arv från stenåldern det ska folk tåla

25. Anders och Kerstin

2010-09-19 10:12

Jag vidhåller min avvikande mening.
Visst har ni rätt i att på många håll så har älgstammen skjutits sönder som ni säger, men inte på grund av trofejakt som ni tror, utan tvärtom, på grund av att om det skall skjutas två tjurar så skjuts dom två första tjurarna som visar sig oavsett om dom är en styrstång eller 22 taggare. Skulle jägarna vara riktiga trofe jägare skulle energi verkligen läggas på att få fram stora tjurar. Själv tror jag att det bästa skulle vara med ökad kalvavskjutning. Kerstin, jag håller med om att inte många släpper förbi en stortjur! Det skulle vara lika impopulärt i laget som att släppa förbi en styrstång. Jag är fortfarande övertygad om att det inte är om omsorg om älgstammen utan PGA omsorg om en liten klick djurrättsaktivister. jag kan inte se att det är fel att föreviga nedlagda djur. naturligtvis på ett respektfullt vis, det inkluderar bilder på urtagning och flåning mm. Jag tror att dom som är rädd om älgstammen idag är en mycket liten minoritet,som främst består av jägare och några naturfotografer.

24. Jag håller också med, dem som vet vad de skriver om.

2010-09-18 14:59

När det gäller tidningarna är det tragiskt att några tvekar att publicera jaktfoton på fällda byten. Men jag tror det är så enkelt som att urbana människor på en tidningsredaktion med beslutsrätt saknar koppling till det naturliga. Den urbana varianten tycker verkligheten med foton på döda djur och blod är äckligt och hemskt. Och just detta är hemskt, de saknar kontakt med verkligheten. Där skiljer vi oss åt, vi jägare och glesbygdsbor kontra urbana individer med skev uppfattning om vår flora och fauna.

Vad gäller troféjakt tolkas det tydligen olika. För vissa innebär ett foto med en nöjd jägare och ett horn troféjakt när andra menar att det betyder en medveten jakt efter just tjurar med stora horn, viss skillnad däremellan. Jag tror mig kunna garantera att de foton av den typen vi får se är nästintill 100% bestående av slumpen, eller turen, att djuret kom förbi ett pass. Att känna tillfredsställelse och glädje över detta kan inte vara galet.

När det gäller älgen, som art i Sverige, står den inför det avgörande hotet att storskogsbruket har placerat den på dödslistan. I det sammanhanget är åsikter om en obekräftad utbredd troféjakt av ringa betydelse.

23. Anders Åberg

2010-09-18 14:58

Du har en poäng här precis som med en del andra inlägg. Det intressanta är orsaken till problemet, för det kan inte finnas någon vettig jägare som vill krascha älgstammen. Vid det här laget är nog dom flesta överens om att det behövs "bra" tjurar för att ge utdelning vid första brunsten. Personligen tror jag inte att tjuren måste va minst 6år och vara bestyckad med 16taggar uppåt. Problemet är att det finns områden där tjurarna inte tillåts bli 2-3år ens. Vad skiljer dessa områden från andra områden?
1) Mindre marker, högre jaktarrenden, svaga strukturer i VVO. Detta medför att jaktlag ersätts med nya på ett sätt som gör förvaltningen extremt kortsiktlig, vilket aldrig är positivt.
2) Stora skogsbolag som förbjuder all form av restriktion i avskjutningen. ex Tilldelningen är 50 vuxna, jaktlaget bestämmer en 50% fördelning mellan könen samt restriktioner på tjurarna. 4st 6-12 taggar 1st 12taggar upp. Restriktionerna bygger på åratal av inventeringar och kunskap om den specifika älgstammen. Vad händer? Jo man riskerar att bli av med arrendet pga egna restriktioner som är satta för att bibehålla hög kvalitet på älgstammen (förväxlas ej med popullations storlek).

Jag känner ingen jägare som inte vill ha hög kvalite på älgstammen, och vi vet också vad som krävs.
Förutsättningen för en högkvalitativ älgstam är i grunden 1)Inventeringen (extra noga vid högt rovdjurs inslag) ( 2)långsiktighet 3)Avskjutnings restriktioner (vid behov).

Som du vet är det inte jägarna på egen hand som förvaltar älgstammen.

22. Andreas

2010-09-18 14:58

Eftersom jag i mitt förra inlägg hade Öland som exempel så har jag naturligtvis hört och då även sett resultaten av Kalmarmodellen, den är ett stort steg framåt, men även där får man skjuta dom största tjurarna och sannolikt är det dom som är viktigast för att säkra den genetiska styrkan hos stammen.
En generell fridlysning av kapitaldjur skulle förbättra situationen och riktigt gamla tjurgubbar går tydligen ofta ner kraftigt i antal taggar, ett fenomen som kunde iakttas på Hunneberg förr i tiden, så dom kan nog skjutas ändå.
Sedan har du alldeles rätt i att jag inte kan smyga mig på något som knappt finns, mycket skarpsynt av dig.

21. Vad blir nästa sak VF inte tänker visa?

2010-09-18 08:51

är frågan man skall ställa sig. Annonser för jaktbutiker, skobutiksannonser (säljer ju kanske stövlar till jakt)? Vi börjar se effekten av ekosofins sanna jag - dvs i klass med andra extrema ideologier. Alla dessa kräver nämligen kontroll av yttrandefriheten och därmed media.
Viktigt val imorgon!

20. Anders Å

2010-09-18 08:46

Att fridlysa dom största älgarna låter inte så logiskt.. Det måste väl vara bättre att skjuta tjurar som är på retur än en kapital! Har du hört talats om kalmarmodellen och div andra system för att gynna älgstammen på bästa sätt!? Men du kanske är sur för att du inte klarar av att hitta och smyga på dom stora så du kan "skjuta" dom med kameran.

19. Kalle

2010-09-18 08:46

Jag tror inte alls det är försent.
Jag har själv varit på Öland och sett resultatet av Ölandsjägarnas projekt med att rädda sin älgstam.
Där är det nu gott om stora tjurar, men man har fortfarande problem med låg reproduktion.
Hunneberg däremot, "Älgarnas berg" som det också kallas, har jag följt en stor del av mitt liv och där finns nu knappt några stora tjurar kvar, knappt några älgar alls för den delen.
Massor av kor har gått kalvlösa dom senaste tio/femton åren och i efter årets vinter hittade man åtskilliga döda älgar.
Hunnebergs älgar verkar ha försvagats och fått sämre reproduktionsförmåga och det stämmer i tiden med den hänsynslösa trofejakt som pågått där.
Det finns säkert även andra orsaker i dom här båda fallen, men att jaktens utformning har en del i det kan inte uteslutas.
I resten av södra Sverige finns inte heller många stortjurar kvar och har inte gjort det på massor av år, om man även där kan se påverkan på reproduktionen och älgens genetiska styrka vet jag inte, men risken är nog ganska stor.
Dock är det som du skriver inte nattsvart överallt och numera finns det ju också jaktlag som medvetet försöker lyfta tjurarnas medelålder och om dom är tillräckligt konsekventa är säkert chansen att lyckas stor.

18. Anders Å,

2010-09-17 23:09

jag tycker att du allt som oftast levererar genomtänkta och balanserade inlägg, det känns emellertid nu som om du ursäktar, totalt har snöat in på att jägarna skjutit sönder älgstammen i hela Sverige. För mig blir det förvånande och inte så lite märkligt, därför att stortjurarna finns där, som dom alltid gjort, i mitt hemområde har de blivit fler, och på andra ställen jag har jagat på är det ungefär som det alltid har varit, det går en riktigt stor oxe på ungefär 10-15, så har förhållandet varit sedan jag började jaga. Det finns säkert ställen där man varit vårdslös, det gör det säkert, men att hävda att det inte finns stortjurar kvar, det är att föringa sin kunskap om hur en älg får stora horn, du vet, det går förhållandevis fort för en älgtjur att bli kapital om förutsättningarna är de rätta, framförallt rätt föda och rätt arvsanlag. Det verkar på ditt inlägg som att det är försent för all framtid, det är slut på tjurarna och därför blir det inga skjutna.
Det har aldrig funnits några mängder av jättetjurar, men de finns, och det är härligt att veta, men jag gillar alla älgar även om de inte har guldhorn :-)

17. Fredin...

2010-09-17 23:08

Jag jobbar med två jägare och de disskuterade den kommande älgjakten.Av vad jag förstod av deras samtal,så ska dom skjuta 2 pinntjurar och 3 kalvar.Alltså förbud på tjurar med stora horn och även kor.Tror dom är 10-12 st. i sitt jaktlag.Trofe'jakt förekommer nog oftast på bjudjakter och liknande.Inbillar mej att de flesta jägare är försiktiga med sin älgstam.

16. kerstin Fredin

2010-09-17 23:08

Som jag är lärd (ska du skryta om en trofé vänta till nästa som kommer förbi den kan vara finare)...
Så alla är nog inte lika.
Eller vad tror du?
Lärd av en gammal man över 90 år!
jag snart 33

15. Jag håller med

2010-09-17 21:07

dig Jörgen B, har heller aldrig hört eller sett fenomenet, och då har jag jagat mycket i vårt avlånga land, men bilden av jägare som trofe´jägare kommer nog sannolikt från sådana där bilder, där någon sitter med en 24 taggare. Personligen har jag inte ett enda horn på väggarna, är inte intresserad, tycker det här med vildsvinsbetar och björnskallar verkar jobbigt och meningslöst, men det är bara min åsikt, jag har förståelse för om man tycker det är vackert med ett stort fint älghorn. Troligen finns det människor som i samlandets namn blir besatta av att skjuta stora horn av diverse hjortdjur och annat. Så fungerar dock inte den svenske allmogejägaren jag känner.
I viss mån ger jag Anders Å rätt, i den mån, detta skulle vara vanligt förekommande, vilket jag inte upplever att det är. Men att förbjuda bilder av en jägare med sitt byte, verkar korkat, i synnerhet som det är ett jätteintresse i bygderna hur älgjakten går. Jägare med sina byten har avbildats i tusentals år, men nutidsmänniskorna har kommit så långt i från verkligheten att de inte längre tål att se döda djur. Döden har kommit att bli något främmande och bisarrt. Man vill inte heller se bilder på vargdödade hundar eller får. Döden ska gömmas undan som något onaturligt. Döden är som den är, en naturlig del av livet, åtminstone för oss som inte parkerat framför TVn för resten av livet. Sådan är min teori.

14. Tyvärr Jörgen

2010-09-17 21:07

Jag önskar att du hade rätt, men det räcker att öppna vilken jakttidning som helst för att se att trofejakten fortfarande förekommer.
Anledningen till att den är mindre nu än tidigare är sannolikt att det knappt finns några stora trofetjurar kvar.
Stammen är helt enkelt sönderskjuten ner till ett mycket onaturligt stadium där den tjur som råkat bli kanske tre/fyra år gammal alltid vinner kampen om vem som får fortplanta sig.
Sett över en längre tid är detta förödande för älgstammen.
Vad gäller rådjuren har du delvis rätt däremot.

13. Jag håller med Anders Åberg…..

2010-09-17 21:06

….i vartenda ord hans skriver i inlägg 4. Däremot ser jag inte något fel att visa bilder från jakten, även med jaktbytet i bild, men då med visad respekt för det djur man skjutit.
Att visa hela rader av skjutna rävar, kråkor, grävlingar eller som Classe W nämner – 150 fasaner – är totalt förkastligt enligt mitt sett att se.
När det gäller troféer, så kan väl ingen här neka till att det är guldhorn som visas upp monterade, och inga små pinnar, detta med anledning av inlägg 11.
För arten som sådan har de stora vackra hornen ett verkligt värde när de sitter kvar på ägarens huvud. När de hänger på väggen så har det ett värde för endast en individ som inte ens är av samma art.
Och Jörgen Bergmark, jag tror inte heller att man släpper iväg en älg för att den är för liten, men hur vanligt tror du det är att man släpper iväg en utvuxen älgtjur med en krona som man kanske aldrig sett maken till tidigare?
Där står den verkligt perfekta avelstjuren framför pipan – å den dödar man och får stora rubriker i vissa tidningar.

12. Inte förvånad

2010-09-17 21:06

Nu är detta en tidning som har sin redaktion i "vegan" Umeå och har många anhängare från den rödgröna sidan. Jag blir inte förvånad.

11. Anders Åberg

2010-09-17 14:31

Jag tror inte att "trofejakt" förekommer bland älgjägare i sverige.
Jag har aldrig varit med om att någon har släppt förbi en tjur med motiveringen "den var för liten". Det skulle inte vara populärt bland dom övriga i laget. Däremot är "trofejakt" förekommande på rådjur, och rätt utfört så har det ju en gynnsam inverkan på rådjuren genom att djur med dåliga anlag skjuts bort och dom med bra anlag sparas tills dom börjar gå i retur. Det verkar ju heller inte från VF handla om att man vill förbättra älgstammen, utan om att fjärma sig från den mycket stora andelen västerbottningar som jagar.

10. Aluddarn

2010-09-17 14:30

Den som inte har något vettigt att säga, men ändå vill synas lite bakom sitt anonyma namn, har talat...

9. Bra beslut!

2010-09-17 14:30

Om det inte kommer in några foton som folk kan störa sig på, så kanske vi kan så ha vår jakt ifred och publicera bilder i våra jakttidningar i stället.
Om jägare på orten tycker beslutet är fel så är det väl bara att bojktta dem och vägra dem skriva om förestående älgjakt eller nästa års björnjakt, så kan de få köpa bilder och reportage av jagande frilansare, eller jakttidningarna i stället

8. Johannes

2010-09-17 13:30

Den enögda okunnigheten har talat...

7. Allmänt intresse.

2010-09-17 13:30

Jag levde i villfarelsen att lokalpressen skrev om lokala allmänna intressen i syfte att innehålla läsintresse. Jakten och framför allt älgjakten är höstens stora ämnen framför allt norr om 08 och ickejägare undrar nyfiket hur jakten gått när man kommer till jobbet. Tydligen är detta inte fallet för vissa tidningar det verkar som om man genom att tysta ner så försvinner det man inte gillar.

6. Gott ställt

2010-09-17 13:30

Jag antar att tidningen har så pass god ekonomi, så man kan välja vad man vill ha med. Kanske är det dags att slopa presstödet, så de får tjäna ihop till sina pengar själva.
Det är väl bara att säga upp tidningen, det finns väl fler blaskor i Norrland

5. vad synd...

2010-09-17 13:29

Att man inte är prenumerant så man hade kunnat säga upp den. Gjorde det när Arbetarbladets stjärna Lynda Lundin kallade vargar för "mamman o pappan" Det märks att den Disney-skadade generationen börjar komma ut i arbetslivet :)

4. Bra

2010-09-17 13:29

Trofejakt är ett gissel, ett onaturligt och långsiktigt skadligt sätt att jaga på.
Att jakttidningarna i alla år har gjort hjältar av dessa marodörer som fördärvar älgstammens genetiska styrka är rent pinsamt.
Hoppas alla tidningar i framtider inser sitt ansvar och följer Västerbottens Folkblad i spåren.
Nästa logiska steg vore att fridlysa alla älgtjurar över ca 12 taggar.
Det finns ingen som helst anledning att fälla sådana djur och än mindre anledning att ge positiv uppmärksamhet till dom som gör det.

3. Olika...

2010-09-17 13:29

Somliga hånas för att de jagar för trofén, andra för att de är "köttjägare". Själv jagar jag för att få litet spänning i vårt omhuldade säkra liv, syftet är att döda - om inte kan jag utnyttja allemansrätten och allt är gratis.
Men en bild där du visar en lycklig jägare med fällt vilt är inte mer anstötlig än mycket annat som visas i pressen idag...Något som däremot får mig att må litet illa är bilder från slottsjakter där man står i keps, blåser i horn och det ligger 150 fasaner på marken. Där är det mer slakt, eller hur Mona S?

2. Det finns ju inte...

2010-09-17 11:24

Det finns ju ingen troféjakt i sverige enligt jägarna. Då borde det ju inte finnas troféer och inte heller några trofébilder så beslutet kan ju inte vara så svårt att ta utan snarare ganska logiskt med tanke på att varenda jägare hävdar att någon troféjakt är det inte tal om.

Själv tycker jag det är mycket bra att man slutar publicera tramset. Jakt ska ju, enligt er, handla om naturvård och är en livsstil, hobby, intresse och för endel tydligen enda sättet att överleva.

Jag tycker det är oerhört respektlöst att ställa sig som en vinnare över ett djur. Sätta foten på en älgtjur, lyfte upp en björn och visa gapet eller liknande. Det visar på att det handlar mer om någon sorts egoism som går ut på att visa hur stor och stark man är, vilket inte är så svårt med ett vapen i hand.

Nä, ta och visa bilder på den fina biologiska mångfalden som ni uppbringar genom eran jakt. För det är ju det ni hävdar att ni gör istället för att sitta där på marken med stora horn i knät...

mvh // Johannes

1. Det var

2010-09-17 11:23

bland det fjolligaste jag hört, i en storstadstidning hade jag möjligen förstått idiotin, men uppe i Västerbotten där "man går ur huset"
vid älgjakten...

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons