• Pinewood

Stor inventering av rovdjur i Dalarna och Gävleborg

AktuelltPublicerad: 2009-02-24 15:34

Tisdagen den 24 februari startade en inventering av rovdjur. Jägare i Dalarna och Gävleborg deltar tillsammans med länsstyrelsens rovdjursspårare. Jägarnas uppgift är att söka efter spår av lodjur, varg och järv på den nysnö som fallit de senaste dagarna. Länsstyrelsens uppgift är sedan att bakspåra djuren för vara säker på att de inte räknas flera gånger.      

Länsstyrelserna har ansvar för att rovdjuren i länet räknas. Målet är att få en så tydlig bild som möjligt av rovdjursläget. Uppgifter om antal föryngringar ligger sedan till grund för det fortsatta arbetet med rovdjur såsom beslut om skyddsjakt.
– Jägare och andra intresserade deltar i den här satsningen. För den här typen av inventering behövs mycket folk som kan ställa upp med kort varsel. Det skulle aldrig gå utan deras hjälp, säger Annica Forsberg, rovdjurshandläggare på länsstyrelsen i Gävleborg.

Ställdes in förra året
Förra året blev det ingen områdesinventering på grund av snöbrist. Nu görs ett nytt försök. För att denna typ av inventering ska kunna genomföras krävs ett rejält snöfall följt av några dagars stabilt väder med uppehåll. På så sätt hinner jägarna köra av stora områden och leta efter spår och länsstyrelsen hinner följa upp de spår som hittas.
För att avgöra hur många olika honor med ungar det finns i ett område bakspåras djuren så långt att de kan skiljas från andra familjegrupper.

Även ensamma lodjur räknas in
– I inventeringssammanhang tittar vi hur många lodjurhonor som fött ungar. Detta räknas sedan om till antal lodjursindivider med hjälp av forskarnas omräkningstal. På så sätt kommer även ensamma lodjur med i inventeringsresultatet, säger Annica Forsberg.
De varg- och järvspår man träffar på under områdesinventeringen räknas också och kan ge värdefull information om var ytterligare spårningsinsatser krävs för dessa arter under resten av spårningssäsongen.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

8. KE, du har helt rätt, jakt på rovdjur blir det inte.

2009-02-28 23:14

Men inte bara innehållet i sig är fanatikers verk, även språkbruket är vad som faller en ekologist naturligt.
Man kan till exempel ta nedanstående citat från utredningen: ”Licensjakt är det naturliga sättet att förvalta stora viltpopulationer...".
Vad påstår man här? Jo, man hävdar att LICENS-jakt är ett NATURLIGT sätt att jaga. Jag misstänker att alla politiker som eventuellt har läst detta också har svalt uttrycket och tyckt det vara sanning! Men så är det inte, det NATURLIGA sättet för människor att beskatta viltstammar är JAKT med fällor och vapen, Det är och har i alla tider varit en mänsklig rättighet att jaga, nu vill man ta bort denna rätt och därför så påstår man att LICENS-jakt är NATURLIGT!! LICENS-jakt har inget med NATURLIGT att göra! Ett led i detta är den så kallade SKYDDSJAKTEN, här är det staten som jagar på enskildas marker och tar hand om bytet. En sanslöst galen ordning. Tyvärr är NV:s skrivelser full av sådana påståenden och detta gäller även alla staliga utredningar för att inte tala om extremister som SNF! Och man FÖRVALTAR inte vilda djur, man JAGAR villebråd! Man FÖRVALTAR aktier eller andra tillgångar åt någon, åt vem förvaltar men de vilda djuren som INGEN äger? Alla dessa språkgrodor är till för att på sikt få in ett ekologistiskt synsätt hos den breda allmänheten.

7. Yes.

2009-02-26 23:20

Javisst RFeynman, jag har också läst det bedrövliga som naturvårdsverket föreslår. F.ö. verkar det som om SJF har marginaliserats till inventeringssysslan.
Jag finner det märkligt att vissa jägare kan uppfatta Naturvårdsverkets senaste utspel, genom sina svar i förra veckan, positivt. Jag tror det helt enkelt beror på att de inte läst igen vad Naturvårdsverket skriver och föreslår vår svenska riksdag.

6. Licensjakt kommer inte på fråga hur många vargar som spåras.

2009-02-26 18:29

Så här står det i utredningen ”Rovdjuren och deras förvaltning”:

”Licensjakt är det naturliga sättet att förvalta stora viltpopulationer – det gäller också starka stammar av stora rovdjur som har gynnsam bevarandestatus.”

Vad är så gynnsam bevarandestatus?

På sidan 43 i nämnda utredning står följande:

”Om istället sårbarhetsanalyser används för bedömningen har en population uppnått gynnsam bevarandestatus när den är minst dubbelt så stor som den troligaste skattningen av ”minsta livskraftiga population”

Rovdjursföreningen, SNF mfl. anser nu att minsta livkraftiga population är 2500 vargar.
Och vad är minst dubbelt så stort som 2500?

Som av en händelse blir detta 5000 vargar som är exakt det antal som angavs i regerinspropositionen ”En sammanhållen rovdjurspolitik” och som 2001 blev LAG.

Ni som är ute och sliter med spårning i tron att detta skall leda till licensjakt! Glöm detta, på björn är det fortfarande skyddsjakt fast det vid det här laget finns säkerligen 4000 björnar.

Men inte ens när det har blivit 5000 björnar och 5000 vargar finns det tankar på licensjakt, enligt EU är det långsiktiga målet att i EU skall rovdjuren leva i balans med bytesdjuren.

Så spårningen kommer inte att ge er någonting, när vargarna blir 5000 så lär vi märka detta utan spårning.

5. Calle tack för förslaget

2009-02-25 11:29

Alla vi som är med på inventeringen rapportera till

www.vargobs.se

Tänkte inte på den varianten när jag skrev inlägget.

4. Varför ställer jägarna upp på det här?

2009-02-25 11:19

Gaphalsarna och tallibanerna sitter bara och skrattar åt oss som år efter år ställer upp och inventerar och tror att om vi bara visar hur mycket rovdjur vi har så får vi skjuta ner stammen till en lägre nivå. Nej ingen inventering och inga eftersök förrän myndigheterna lyssnar på oss och sätter in åtgärder mot rovdjuren så att det går att leva ett normalt liv i glesbygden.

3. Ibland

2009-02-25 10:30

Ibland är jägarna bra att ha.

2. Lägg in på vargobs.se

2009-02-25 08:48

Där är det synligt för alla.

1. Allt

2009-02-24 21:31

Läggs in i rovdjursforum och hemligstämplas, till ingen eller
liten nytta för oss jägare. Fram för mer öppenhet det kommer alla att vinna på

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsZaim
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB