• Älgskadefondsföreningen

Stor vargjakt möjlig i vinter...

...om Skandulvs forskare får gehör för sitt förslag

AktuelltPublicerad: 2015-10-03 13:22

300 vargar i Sverige. Det är Skandulvforskarnas förslag på gynnsam besvarandestatus inför Naturvårdsverkets ställningstagande som offentliggörs på tisdag.
– Det skulle kunna innebära en förvaltningsnivå på 350 vargar, säger vargforskare Olof Liberg.
Blir den siffran verklighet kan det skjutas 100 vargar kommande säsong, menar han.

Naturvårdsverket utreder återigen vad som ska anses vara gynnsam bevarandestatus för den svenska vargstammen. Sedan tidigare har riksdagen fattat beslut om minst 170 till 270 vargar. Men nu ska en ny siffra presenteras.
För att få underlag till sitt beslut har Naturvårdsverket begärt in utredningar från en rad forskargrupper i världen, bland andra Svensk-norska Skandulv.

Chapron har eget förslag 
Forskarna från Skandulv är Olof Liberg, Camilla Wikenros, Øystein Flagstad, Guillaume Chapron,  Petter Wabakken och Håkan Sand.
Guillaume Chapron har anfört avvikande mening och skrivit ett eget förslag. Han anser att gynnsam bevarandestatus för vargarna i Sverige ska vara 600.
– Han för ett resonemang om att maximala antalet vargar som miljön kan bära i Sverige skulle vara 1 200 vargar. Eftersom halva landet är renskötselområdet blir hans siffra då 600 vargar. Det ska räcka för så kallad ekologisk livskraft, men det där är ett rätt så luddigt begrepp  som det inte finns några vetenskapliga gränser för, säger Olof Liberg.

Inte överens 
Han är inte överens med Chapron om det resonemanget. Liberg menar att det teoretiskt skulle kunna finnas långt fler vargar.
– Om vargarna ensamma fick ta hand om klövviltstammarna i hela Sverige finns det beräkningar på att vargarna skulle kunna uppgå till 2 000-3 000 individer. Det bygger på att människan inte jagar eller bryr sig, säger Olof Liberg.

”Svängig situation” 
Det skulle innebära att vargarna ensamma tog hand om förvaltningen av älg, hjort, rådjur och i viss mån vildsvin.
– Även om vargarna fick utvecklas fritt utgör vildsvin en begränsad del av deras byten, säger Liberg.
Han framhåller dock att en så stor vargstam skulle innebära att viltpopulationerna varierade kraftigt över åren.
– Förmodligen blir det i början fler vargar än populationen tål och då trycks klövviltsarterna ned. Det leder till att vargstammen går ned – ungefär som vi sett med lodjursstammen och rådjuren. Det blir en ganska "svängig" situation, säger Liberg.

350 svenska vargar 
Han och de övriga forskarna föreslår istället att gynnsam bevarandestatus för vargarna ska vara 300 i Sverige och 40 i Norge, tillsammans 340.
För siffran 300 aldrig ska understigas i Sverige är förslaget en förvaltningsnivå på 350 vargar här. Det bygger på en socioekonomisk hänsyn, alltså på att människans näringar och verksamheter inte ska pressas för hårt.

Höga tal provocerande 
– Att sätta väldigt höga tal är provocerande och medför risk för att man tappar greppet om förvaltningen, till exempel genom illegal jakt. Det kan vara kontraproduktivt för vargstammen, säger Liberg.
Han menar att minskad acceptans kan öka den illegala jakten. Liberg har själv studerat saken och bedömer att vargstammen i dag skulle kunnat uppgå till mellan 1 500 och 2 000 individer, om det inte funnits någon illegal jakt.

Bilar och flygplan 
Skandulvforskarnas beräkningar, att 300 vargar i Sverige räcker för gynnsam bevarandestatus, bygger på att det kommer in en ny varg österifrån ungefär var femte år. Det innebär sannolikt att vargarna i all framtid blir beroende av att människan kör in nya avelsdjur med bilar och flygplan.
– Vi fick in Tivedenvargarna och fortsätter de yngla av sig behövs inga nya flyttar på kanske tio år. Men flytt av vargar är ett verktyg som är bra att ha, säger Liberg.

100 kan skjutas i vinter 
Om det här förslaget blir verklighet, att den svenska vargstammen ska ha en förvaltningsnivå på 350 vargar, öppnar det för stor vargjakt redan i vinter. Liberg räknar med att det finns 450 vargar i Sverige i dag och då skulle 100 kunna skjutas i vinter.
–  Ja, det blir någonting i den storleksordningen, om man vill stoppa tillväxten av vargstammen. Men man kan ju också tänka sig att man vill vara lite försiktig och sänka stammen i flera steg, att inte hela sänkningen görs på en gång, säger Liberg.

 

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

33. Torbjörn "sanndrömmaren" Eriksson!

2015-10-11 23:19

Nämn en av alla Dina sanndrömmar som har gått rätt! Alla dina tidigare profetior här har ju i alla fall gått käpprätt åt h...... och det gör denna också! Det blir vargjakt i vinter och stor blir den också, det är lika säkert som att MP fick 6% röster i förra valet!

32. Till 31

2015-10-10 12:31

Jag är sanndrömmare. Drömmar slår in ibland.

31. Vem är det som drömmer?

2015-10-09 21:43

Om det inte är Torbjörn Eriksson.
De bli väl lika mycket böter från EU ang detta som att SD skulle åka ur och Mp skulle få enormt med röster förra valet. Det skulle heller inte bli nån vargjakt alls i vintras. Allt detta jiddrade Torbjörn Eriksson friskt om tidigare men fick fel på alla 3...
Dröm vidare du Torbjörn.

30. Ja Torbjörn...

2015-10-09 21:40

...och MP blir största part i nästa val;)

29. Bevisa fördragsbrott

2015-10-09 21:39

Till Torbjörn Eriksson #28!

Läs advokatens utredning. Där står att det kommer an på EU-kommissionen att inför domstolen bevisa att fördragsbrott skett. Jag uppfattar det som att hon säger att det råder rätt stor osäkerhet om vad Art-och habitatdirektivet säger. (Även om hon inte håller med Chapron så tycke jag inte att Chapron blir "nedsablad". (angående rubriken # 27))

Det är kanske Torbjörn E som har "drömmar" om att EU-domstolen skall underkänna det.

28. Drömmar

2015-10-09 16:20

EU domstolen kommer inte godkänna det. Det blir dryga påföljder om vargjakt kommer igång.

27. Chaprons argumentation blir dock nedsablad av advokat Dunér

2015-10-09 13:07

https://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/miljoarbete-i-sverige/regeringsuppdrag/2015/ru-bevarandestatus-varg/bilaga-gybs-varg-20151006.pdf

Så hans argumentation (se ex hans tyska presentation länkad nedan) bedöms inte hålla juridiskt, i vart fall inte i Sverige. Se bilaga 5 på länken. Undrar om det är Darpö som hittat på tolkningen som Chapron torgför.

Dunér var tidigare verksjurist på NVV.

26. #25

2015-10-08 11:17

Vilket land behöver vargen?

25. Fascism! eller "Miljö"extremisternas makt är stor

2015-10-08 08:49

Detta är inte en fråga om huruvida vargen överlever eller inte. Det gör den naturligtvis även om alla vargar i Sverige, Norge och Finland plötsligt dog.

Detta är enbart en fråga om att vissa "miljö"organisationer, jag kallar dem Ekofascister, vill äga rätten att utforma hela vår jord. Utan att någon annan ska komma med synpunkter. De har tagit sig rätten att bestämma över andra och straffa andra som inte tycker lika.

Sverige behöver inte vargen och vargen behöver inte Sverige. Allt snack om GYBS är trams. "Miljö"organisationer har genom idogt lobbyarbete skapat en massa "direktiv" och "lagar" som sägs ska rädda världen från undergång. Detta är ett sätt för ekofascister att skaffa sig själva en försörjning och makt över vanliga människor.

Det är dags att sunt förnuft tar över människoförakt. Det är dags att vanliga människor får rätt att bestämma över sina liv. Det är dags att förpassa ekofascismen till Södermalm och soptunnan. Nu!

24. Rick?

2015-10-07 12:08

Vems förväntningar? Nu kom ju forskarna fram till samma sak som förra gång, i princip, men då var ju forskarna "tvingade" av regeringen. Är dom tvingade av den nya regeringen med Åsa Romson som miljöminister?
Jag förstår att du, Chapron och Åsa är besvikna på rapporten, men resultatet har ju varit väntat.
Nu förklarar ju också NV att vargen har gynnsam bevarandestatus och därför är det dags att börja förvalta stammen.
Rimligen med en tresiffrig avskjutning i vinter.

23. Vems förväntningar, Rick?

2015-10-05 15:44

SRF:s, MP:s?
Om man läser utredningen som tagits fram så är antalet av liten betydelse, det är invandringen som betyder något. Varför då öka antalet? Då blir det ju svårare med genetiken.

22. Jodå Fredde, det är det.

2015-10-05 14:16

Nej, du har rätt i, det är bara de stora rovdjuren vi behandlar så, men det beror på den skada de ställer till. Vi skjuter ju i och för sig var tredje älg varje år för att skogsbolagen inte ska behöva ta hänsyn till viltfoder när man röjer bort maten. Vi har ju skyddsjakter på älgar och annat vilt om de är exempelvis närgångna eller skadar skog mm. Personligen anser jag att älgen ska få utvecklas till sin biologiska gräns, men jag inser att det är lika orimligt som att vargen ska få göra det.
Eftersom GYBS är ett mått som ska ta hänsyn till att mänskliga aktiviteter ska tas med i beräkningen och rent av främjas, enligt Art och Habitatdirektivet, så blir en förvaltningsnivå på 500 ett klart brott mot riksdagens beslut på en lägstanivå på 170-270 vargar. 270 vargar beslutat och meddelat till EU, tillsammans med björn, järv lo och örn. EU har inte sagt att nivån är för låg.
Då krävs ett nytt riksdagsbeslut som anger exempelvis 450 som GYBS, men då går man mot den senaste utredningen. Dessutom ska nytt referensvärde rapporteras först om ca 4 år. För att ändra GYBS ska det ju finnas nya motiv för det men den nya utredningen som NV lät göra visade ju att riksdagsbeslutet står sig. Det är väl risk att att MP inte accepterar resultatet, de brukar ju anse att forskningsresultat som går emot deras egna dogmer är felaktiga. Att NV inte meddelat enligt tidsplan tyder på att man har problem att tolka utredningen så att man kan höja antalet.
Men, som du säger finns en risk att S offrar vargfrågan för att hålla ihop regeringen. Landsbygden står inte högt i kurs annat än som inpyntare av skattekronor.

21. # 20. Breda, gärna blocköverskridande, lösningar...

2015-10-05 14:15

...sa sig Stefan Löfvèn vilja ha när han talade i valrörelsen förra hösten.
S's trovärdighet mot MP's. Allt ligger nu i hans händer.
I morgon vet vi hur han prioriterar.

20. GYBS

2015-10-05 14:15

Björn Isaksson. Det som Liberg, som jag förövrigt trodde var pensionerad, och sina kompisar på Grimsö nu föreslår har inget att göra med uppdraget som NVV fick av regeringen tidigare i året. Jag ser uttalanden som mest som ett sätt att försöka påverka allmänheten, eller för att slänga ännu mer krut i elden, vad vet jag. Samtidigt bekräftar nästa citat det jag skrev i mitt första inlägg beträffande gynnsam bevarande status:
”Naturvårdsverket ska uppdatera befintlig sårbarhetsanalys för varg och med den som grund utreda vad som krävs för att vargpopulationen i Sverige ska anses ha gynnsam bevarandestatus enligt art- och habitatdirektivet.
Utifrån denna utredning ska Naturvårdsverket i samråd med Statens jordbruksverk analysera och redovisa hur socioekonomin påverkas av en vargpopulation som har gynnsam bevarandestatus i Sverige. I denna utredning ska påverkan på landsbygdens näringar och renskötsel särskilt beaktas. Uppdraget ska genomföras i dialog med en nationell kommitté för hållbar vargpolitik.” Källa NVV.
Resultatet av utredningen kommer att offentliggöres den 6 oktober, om inte ärendet på nytt skjuts upp. Förväntningen är att resultatet av undersökningen ska visa ett större antal som GYBS, kanske 500-600 stycken som minimum antal. Som jag som naturvärnare förövrigt kan acceptera. Sedan kan det eventuellt bli begränsad licensjakt i områden där det är mindre lämpligt att hysa vargrevir.

19. #19

2015-10-05 12:32

Håller med i mycket du skriver förutom att förvaltningsnivån ska vara 300 annars hävdar du att man går mot riksdagens beslut. Det vet jag inte om det stämmer. Ingen annan djurart behandlar vi så. Det är fritt fram för politiker att föreslå vilken förvaltningsnivå de vill bara den är högre än Gybs. Då vill S och Mp nu på tisdag föreslå 650 så är inte det mot något beslut. Men då varg för med sig rätt mycket negativa konsekvenser så hoppas man ju att de lägger nivån så nära Gybs de vågar. Men jag har väldigt svårt att se Mp komma med en förvaltningsnivå under 500. De har tappat väldigt många väljare sen de ingick i regering med S och behöver en framgång där jag tror varg är lågprioriterat för S.

18. GYBS, Rick...

2015-10-05 11:09

....är och förblir ett politiskt beslut enligt EU oavsett vad du och SRF mfl tycker.
MVP, alltså minsta livskraftiga population är satt till 100 vargar, 40 stycken för att klara genetiken. Sedan multiplicerades det med 2,5 för att säkerställa att arten skulle klara ett sjukdomsutbrott som dödar 90% av stammen. MVP är fastställt av forskare.
GYBS ska enligt EU vara signifikant högre än MVP.
Rick säger att genetiker anser att det måste finnas minst 500 av en art för att GYBS ska var uppnått. Det finns genetiker som tycker att det ska finnas 2000 och genetiker som tycker 150.
Genetiker ska över huvud taget inte ha åsikter om GYBS. GYBS är ett politisk beslut där fler saker än genetik ska vägas in.
MVP är fastställt till 100. Riksdagen beslutade att NV skulle bestämma var inom intervallet 170 till 270 GYBS skulle ligga. NV valde 270.
Rimligtvis borde då förvaltningsmålet ligga på 300 vargar, allt annat är ett brott mot Riksdagens beslut. Den nya utredningen styrker Riksdagens beslut och pekar på att antalet är mindre viktigt.
EU har nu jävlats med Sverige och hotat med EU-domstolen i fem år, under tiden har stammen vuxit från 200 till 600 enligt Viltskadecenter. Om Sverige brutit mot direktivet hade kommissionen redan dragit oss inför domstolen. Men EU vet att Sverige skulle vinna, därför kör man med hot i stället.
Vargfrågan börjar nu bli en demokratifråga och inte enbart en landsbygdsfråga.
Om nu Miljökommissionären har så lite att göra att han lägger tid på att kopiera brev från SNF och skicka till Regeringen så visar det bara att han värderar deras åsikter högre än den demokratiska processen i Riksdagen. Det är dags att dra kommissionen inför EU-domstolen för att man med hot försöker påverka den demokratiska ordningen i ett medlemsland.

17. Libergs vargar

2015-10-05 11:08

Citat Liberg: "Även om vargarna fick utvecklas fritt ..."
Problemet är att vargarna FÅR utvecklas fritt och kommer att få utvecklas fritt så länge det finns mat. Och vad värre är; det är själva grunden för projekt Varg. Ingen - inte heller Liberg - har presenterat en plan för hur det skall gå till att hålla en liten, över landet utanför bebodda trakter, väl spridd och långsiktigt livskraftig vargstam. Liberg vet väl att det är omöjligt; vargarna kommer framledes precis som nu föröka och sprida sig i stort sett fritt och till del livnära sig på tamdjur, samt utrota den samiska kulturen och göra jakt med lös hund omöjlig. Liberg vet också väl att vargar sänker livskvalitén för alla som bor på landet.
Numera är det nästan bara politiker som tror på biologernas löften om att det är möjligt begränsa antal vargar till en liten skygg och menlös vargstam. Biologerna pratar ständigt om att "förvalta" vargar, men det är fel språkbruk - rena språkstölden. Ty "förvalta" betyder att sköta om eller ta hand om något så att det finns något av värde att tillgodogöra sig. Men när det gäller varg så finns det endast förluster att skörda. Till och med som kadaver är den inte bara värdelös utan kostar skattebetalarna stora pengar - vartenda upphittat vargkadaver. Älgar, rådjur, hjortar, renar, vildsvin etc. kan man däremot "förvalta" i den mening att arten finns och ger avkastning, trots att kostnaderna kan överstiga "skördens" värde.

16. Illegal vargjakt

2015-10-04 19:27

Liberg.
Han menar att minskad acceptans kan öka den illegala jakten. Liberg har själv studerat saken och bedömer att vargstammen i dag skulle kunnat uppgå till mellan 1 500 och 2 000 individer, om det inte funnits någon illegal jakt.
För det första så finns det väldigt mycket mer varg än vad "myndigheterna" säger och vi behöver förmodligen skjuta +1.000 st för att komma ned till 300 st.
För det andra så påstår Liberg att det har varit/är en stor illegal vargjakt och det är väldigt provocerande att en "forskare" påstår det! Det visar, för mig, vad han står för och det är inte smickrande för en "forskare" som skall vara neutral!

15. Konsekvensen blir avskjutning

2015-10-04 18:58

Med den inriktning Rick och Chapron har verkar det bättre att skjuta bort den spillra av en stam som aldrig kommer uppbyggnad GYBS.
Kanske inte var så de menade...

14. #13 Rick

2015-10-04 18:53

Enligt Guillaume Chapron finns det total 12.000 vargar i 10 av EUs 28 länder.

http://www.livescience.com/49191-bears-wolves-carnivores-thriving-europe.html

Har vargen GYBS i EU eller inte?

13. GYBS?

2015-10-04 17:59

Gynnsam bevarande status för vargen i Sverige har blivit ett politiskt beslut baserat på en kombination av de lokala naturbrukarnas krav i förhållande till EUs spelregler. Det är inte GYBS, utan minsta önskvärd accepterad beståndsstorlek man beslutade om. (eller högsta, beroende på hur man tolkar det.)

Det som även Liberg & Co håller på med är att främja en beståndsstorlek bestående av Habitatsdirektivets krav + socioekonomiska faktorer med dessutom antagandet att det ska vandra in en genetisk obesläktad individ varje fem år som sedan ska blanda sig in i stammen. Realiteten visar att det senaste blir svårt att uppnå, allt eftersom även stammarna i Finland (245) och Karelen (350) verkar bli utsatta för stark jakttryck och skiljas från varandra i delpopulationer. Också dessa stammar blir alltså mindre, får genetiskt försämrad status och har allt svårare att hitta varandra. Att fortsätta flytta omkring vargar som man gjorde innan har visat sig vara knappast effektivt.
Det enda experimentet som lyckades delvis handlade om Tivedenvargarna som tyvärr verkar ha det svårt att blanda sig in i den befintliga stammen eftersom flera avkom hittades död.
Inte heller ser det ut att finnas någon större acceptans bland befolkningen för att sprida stammen på onaturligt sätt.
Gynnsam bevarande status för en art anses av genetiker minst vara 500 effektiva djur, alltså de produktiva djur som kan förse stammen med ”gynnsamma” gener. För vargen behövs det då en metapopulation av ett par tusen djur fördelad över hela norden och med bra utväxling mellan de lokala stammarna.
Att påstå nu att den gynnsambevarande statusen för vargstammen med hänsyn till de socioekonomiska faktorer i Sverige skulle vara 300 stycken och att man kan skjuta minst 100 djur kan betraktas som nonsens, är tagen ur luften och har ingen som helst vetenskaplig förankring.
I stället borde GYBS vara vetenskapligt baserad på de olika överlevnadsmöjligheterna såsom bytesdjurtillgången, lämpliga områden som uppfyller de krav som ställs till revir och de risker som finns, inkluderad legal och illegal jakt, (brist på) naturlig invandring, genetiskt diversitet osv. Det blir då ett minimumantal som kan betraktas som GYBS. Som man ska förhålla sig till utan vidare som underlag.
Sedan kan man räkna in i kalkylen hur lämpligt det är att ha detta antal på ett begränsad område (socio-ekonomiska faktorer) eller om det är mer önskvärt att sprida beståndet över större ytor.
Man kan eventuellt fundera på vad man kan göra för att nå den beståndsstorleken och genetiska variationen GYBS kräver om vi inte uppnått denna i dagsläget... Det kan vara lämpligt att initiera korridorer mellan de olika populationer.
Man kan undra att det är konstigt när biologer inte verkar ta de biologiska förhållanden och arternas behov som underlag och prioritet, utan vissa intressegruppernas krav. Det sista är problemställningar politiken ska brottas med och fatta beslut om.. Gärna hederligt och inom ramen för internationella regler och avtal.


12. Vilken socioekonomisk analys?

2015-10-03 23:57

Enligt texten ovan har hänsyn tagits till en socioekonomisk analys. Vilken analys då? Vem har gjort den? När publicerades den?

Svar direkt:
Det är deras egen tolkning av hur vargen drabbar människor som ska leva med den. Det står "socioekonomisk hänsyn" i artikeln.

Mikael Moilanen, reporter

11. Jag har bara skrapat lite på ytan, Mikael....

2015-10-03 23:56

På tal om G Chapron, en bit ner på den här sidan ser ni hur den av NVV sponsrade och SLU avlönade "oberoende" forskaren menar att GYBS och Art&Habitatsdirektivet ska tolkas. (NABU motsvarar Naturskyddsföreningen i Sverige.)
http://www.nabu.de/tiere-und-pflanzen/saeugetiere/wolf/nabu-aktivitaeten/17126.html
"Der günstige Erhaltungszustand – ökologische und rechtliche Betrachtungen"

GYBS i Tyskland a.la G Chapron=200 familjer (minst!!)

Slide 8 visar hur han prioriterar mellan de som ska leva med rovdjuren och rovdjuren själva. (sponsrad av NVV och Regeringen(?))

Är det den här slutsatsen Regeringens projekt Claw and Law kommer att komma fram till så är det i alla falla fritt fram för Rewilding Europe att gratis ta över den svenska landsbygden.

Stefan Löfven. Snart är det nog för sent att stänga den Pandorras ask ni öppnade när ni gav miljöorganisationerna det ni kanske den gången trodde var lillfingret.

HELA Sverige ska leva står det på Socialdemokraternas hemsida.......

10. De första vargarna ??

2015-10-03 23:55

Fortfarande saknar vi rak och uppriktig information om vad som möjliggjorde föryngringen i Skrockarberget tidigt 80-tal. Denna information vore bra att utgå ifrån då vi idag pratar om gynnsam bevarandestatus.

9. Något kommer att hända

2015-10-03 23:55

Det kommer inte att hända ett skit förrän det sitter ett barn i käftarna på dessa gosedjur. För var dag som går kommer vi närmare den dagen då det händer.

8. Varför inte släppa

2015-10-03 18:13

Vargjakten fri innan det är för sent, den förökar sig som råttor så tillväxten
skulle nog räcka för fri jakt. Räven är ju ett rovdjur som får jagas utan begränsningar, och visst är det konstigt att den inte blir utrotad. Vargen är ett svårjagat villebråd som knappast skulle kunna utrotas. Den skulle lära sig ganska fort att akta sig för den farliga jägaren. Den skulle inte uppehålla sig närheten av skolgårdar eller där det finns befolkning. Att inte forskarna har tänkt att göra ett sånt test. Då skulle säkert vargen bli godkänd av landsbygds- befolkningen. Detta är en dröm som knappast får upplevas av oss på landsbygden, utan det kommer att bli som Ryssland där man inte kan
få bukt med vargproblemet.
Ett annat sätt vore att inhägna några nationalparker på olika ställen jämt fördelat
i vårt land, då kunde alla vargälskare mata och sköta om sina gossedjur.
Mycket billigare för oss skattebetalare. En tanke bara.

7. Antallet varg !!!! ???

2015-10-03 18:12

Ja her har mye siffer vært fremme der det startet med 76-84 som videre økte til 120 -150 og videre til 170-210. Alt dette kan man hente fra Skandulv/SLU sine utsagn frem til riksdagen besluttet mellom 210 til 270 dyr.
Da tor NVV og satte 270 som fasit etter riksdagens beslut.
I dette sirkuset var det utrolig mange som kunne utrolig mye om gener hos vargen. Hvilket de helt klart ikke gør for om inavelen hadde det omtalte nivået ville reproduksjonen aldrig kunne ligge på snitt 20 %.
Likevel så undres jeg konstant over hvor mange dyr det finnes og hvor mange som måtte felles for at antallet skulle være 350?
Tror faktisk uten noen stor tvil at om man feller 350 dyr denne vinteren vil neste vinter forsatt vise like mange revirer og familier forsatt?

6. Mikael, fortsätt gräva och du ska finna.....

2015-10-03 18:11

att Chapron poppar upp överallt. T.ex här: http://www.researchgate.net/publication/281174680_A_legal-ecological_understanding_of_Favourable_Conservation_Status_for_species_in_Europe
(sponsrad av Naturvårdsverket....) (del av, Claws and Laws-projetet, Jan Darpös lekstuga, också det sponsrad av NVV, och Regeringen(?))

Om SLU vill framstå som en organisation som sysslar med forskning, d.v.s framtagande av ny opartisk fakta, så tycker jag att man bör ta sig en funderare på vilka "forskare" man anställer.

Var i regeringsuppdraget står det f.ö att det är forskarna som ska bestämma GYBS? Det de ska göra är att granska den genomförda sårbarhetsanalysen. Det är NVV som ska uttala sig om GYBS-nivån. (d.vs de som sponsar Chaprons tolkningar av lagar och EU-direktiv....)

http://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2015/04/m20151573nm/

5. Matematik?

2015-10-03 18:09

Det har ju fötts ett gäng i våras. Det har visserligen dött 100-140 men det var ju 400 för 2 år sedan som förra vinterns jakt baserades på och 25 -30kullar ger utan tvekan 150 valpar . Så var har resterande 50 kullar tagit vägen?

4. "SLU-forskare: 270 vargar räcker"

2015-10-03 15:01

Till nr 2 "Fundersam":

För två år sedan föreslog Liberg med flera 300 vargar i Sverige och Norge. Med 30 styck i Norge så skulle de vara 270 i Sverige. Läs deras brev till Naturvårdsverket i länken nedan.

Någon annan hade tidigare föreslagit den politiska nivån på 170 till 180 vargar.


http://www.slu.se/sv/om-slu/fristaende-sidor/aktuellt/alla-nyheter/2013/6/slu-forskare-270-vargar-racker/

3. javisst

2015-10-03 15:00

men vem eller vilka ska utföra jakten ideellt...och bli hotade till livet efteråt...det är ej medkalkylerat

2. Fundersam

2015-10-03 13:10

Hur kan det komma sig att forskargruppen nu ökat sin miniminivå till 300 istället för 170 på bara ett par år, nästan en fördubbling??, med en vargstam som alla är överens om, fortsätter att öka (= livskraftig). Kan man genom att begära fler utredningar räkna med att få upp antalet varje gång så lär ju det här tokeriet fortsätta. Enligt tidigare påståenden har vi ju Europas mest utredda vargstam men med sån här sifferlek kan ju vem som helst börja undra. Jag har i alla fall svårt att förstå.

1. Förvaltningsnivå

2015-10-03 12:35

Mp kan lika gärna lägga förvaltningsnivån på 500. Denna nivå är ju ett politiskt beslut. Väldigt svårt att se att det ska bli mycket mindre med Mp. De kan inte besluta om den största vargjakten i Sverige. Deras trovärdighet skulle totalt sänkas. Helt omöjligt skulle jag säga.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB