• Pinewood

Stora brister i lodjursinventeringen

AktuelltPublicerad: 2010-08-10 23:16

Enligt vinterns inventeringar har lostammen minskat med nära en tredjedel. Men rovdjursforskaren Olof Liberg och Viltskadecenters chef, Inga Äng­steg, konstaterar att den slutsatsen är felaktig. Inget tyder på en kraftig minskning av antalet lodjur.

Viltskadecenters Inga Ängsteg bekräftar att inventeringsrapporterna inte är tillförlitliga. Arbetet måste samordnas bättre, framhåller hon.

Inga Ängsteg påpekar att sammanställningen, som häromdagen offentliggjordes av Viltskadecenter, inte är ett fullgott nationellt inventeringsresultat.
– Det är enbart en sammanställning av vad länsstyrelserna och rovdjursansvariga i landet rapporterat i den nationella databasen. Vi vet att det finns flera säkra lodjursföryngringar som tyvärr inte är redovisade trots att inventeringspersonalen gjort ett bra jobb i fält, säger Inga Ängsteg, som är bekymrad över den rådande inventeringsorganisationen, där ansvaret i dag är utspritt på länsstyrelserna i hela landet.

Sensationell minskning
Enligt Viltskadecenters sammanställning har antalet lodjursföryngringar i landet minskat från cirka 290 vintern 2008/09 till 206 förra vintern. Det är en minskning med drygt 29 procent, vilket – om den vore riktig – vore en sensationell minskning.
Men inget tyder alltså på att det är så.
– Man måste ta det för vad det är; en sammanställning av mer eller mindre tillförlitliga inventeringsrapporter, säger Inga Ängsteg.
• Men den här rapporten kommer att användas i debatten det närmaste året och den blir citerad som fakta i landets tidningar?
– Jo självklart. Men Naturvårdsverket känner till det här problemet. Det är också därför vi har framfört och diskuterat med verket att inventeringsverksamheten bör samordnas tydligare än vad som sker i dag. Dagens situationen, med över 20 länsstyrelser och rovdjursansvariga över hela landet, är helt enkelt svårhanterlig.

Kass inventeringsmetod
Även rovdjursforskaren Olof Liberg är mycket kritisk till den rådande inventeringsorganisationen, som han anser inte fungerar.
– Man använder sig av en inventeringsmetod som ibland kallas snooking. Och den metoden är fullständigt kass vid täta populationer, vilket vi också framfört till ansvariga vid ett flertal tillfällen, säger han.
– Man kan enkelt beskriva den som att man vet vad man hittar, men inte vad man missar. Och det är uppenbart att man missar mycket.

Metodfel
Liberg är mycket tydlig om Viltskadecenters nya sammanställning:
– Det är inget inventeringsresultat. Så snabba förändringar sker inte. Är det något som sammanställningen visar så är det ett metodfel.
När det gäller den faktiska lodjurssituationen i landet bedömer Liberg att läget är stabilt.

Allt fler lodjur i söder
Stammen kan ha förändrats något i de norra rovdjursförvaltningsområdet (där tilldelningarna ökades ordentligt vid jakten i vintras). Lodjuren fortsätter att minska sakta i mellersta området, samt öka i södra området.
Den bilden bekräftas – även om siffrorna alltså är fel – av Viltskadecenters sammanställning:
Lodjur finns numer över hela Sverige utom på Gotland och Öland, samt större delen av Skåne, som har sina lodjur nära den norra länsgränsen.

Minskning i flera rovdjurslän
De fyra norrlandslänen hyser större delen av lodjursstammen, men det finns också en koncentration av lodjur i ett bälte från Uppsala län, vidare sydväst genom Västmanland, Örebro län och Västra Götaland.
I området däremellan (Gävleborg, Dalarna och Värmland) är det däremot glesare mellan lodjuren.
Tryck här för att se hela rapporten från Viltskadecenter.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

9. Logik, verkar inte vara din starka sida Calle….

2010-08-16 22:01

….och inte heller vissa jägares.
Det var inte länge sedan jägare sa att de vägrade inventera eftersom deras observationer inte kom med i statistiken. Då förstod de inte att det bara är spår som kvalitetssäkrats som tas med.
Sedan blev de klagosånger när de inte fick så många lodjur på tilldelningen att jaga – men vadå – tilldelningen utgår ju bl a ifrån den inventering som gjorts.
Sedan tror jag du har väldigt dåligt minne numera Calle! Jag har tidigare berättat att det finns medlemmar i Rovdjursföreningen som har fasta rutor de årligen inventerar lodjur i. Tyvärr kunde jag inte själv vara med och inventera lodjur söder om Stockholm detta år, men många från just Rovdjursföreningen var med, och nästa år ska jag nog ha en egen ruta i mitt hemområde, genom Jägareförbundets försorg.

8. Logiken brister Kerstin

2010-08-13 13:34

Om en inventering görs av jägare rapporteras naturligtvis alla djur. Problemet är att en heltäckande inventering har inte kunnat utföras vilket klart framgår av rapporten. Däremot är jag tvivlande på rapporteringsviljan om mot förmodan någon SRFare skulle delta.

7. Men hör du..

2010-08-12 12:00

Eller så finns det kanske ett samband med att vargstammen är som störst i dessa län!! Bytesdjuren räcker inte åt både lo och varg längre. Snart räcker det nog inte ens åt vargen i dessa områden. Undrar om den oxå drar vidare eller då kanske stödutfodring kommer på tapeten för söderut lär den ju inte få komma. Trots ett överflöd av diverse bytesdjur!!

6. Fast hör ni......

2010-08-12 10:12

….det verkar fullt med lodjur i vissa län, men väldigt glest i norra delen av Västra Götaland, Värmland, Dalarna och Gävleborg.
Är det verkligen så, eller kan det finnas något samband med att vi jägare själva också är med och inventerar? Har hört glunkas om att vissa inte rapporterar det man ser – MEN det är bara andrahandsinformation, och behöver förståss inte vara med sanningen överensstämmande!

5. S.k. inventeringar.

2010-08-11 23:25

När lo skall inventeras efter en snödämp åker man skogsbilvägar,kraftledningar och i bästa fall några småvägar med bilar och snöskotrar,skidåkare existerar knappt numer.I områden med berg och dålig terräng tar sig skotrarna inte fram och just där trivs lon väldigt bra och antalet loar blir lågt.Stora ytor inventeras inte alls och då blir antalet 0.Om förståsigpåarna sa att vi har ingen aning om hur många rovdjur vi har i sverige skulle jag känna en viss respekt,men när de kommer dragande med sina ganska exakta siffror gör de sig mest till åtlöje.För något år sedan hade jag 6 loar inom en km2(hona med tre ungar och två ensamma)och tilldelningen det året var 8 i länet.

4. Självklart!

2010-08-11 17:26

Såklart att det finns stora brister i inventeringarna. Det är ju våra partiska länsstyrelser som håller i siffrorna.

3. Nyhet?

2010-08-11 17:26

Det är ingen nyhet att viltinventeringarna är behäftade med stora brister. När länsstyrelserna tog över ansvaret gällde plötsligt nya regler för hur viltpopulationer uppskattas. Alla redovisade inventeringsresultat anger "säkra" individer och minsta antal individer. Inventeringarna har genomförts över utvalda områden och sammanställningen avser endast dessa områden. Märkligt att dessa inventeringar där inveterad areal utgör en del får styra jaktpolitiken och anammas som sanning av beslutande myndigheter. Det är inte endast kunskapen om viltstammars storlek som är bristfällig utan även kunskapen hos dessa som sitter på besluten.

2. Pressen!

2010-08-11 09:10

Hoppas inte pressen använder detta som vanligt i propagandasyfte för att bearbeta allmänheten. Allmänheten får som vanligt inte hela sanningen. Detta med vad som skrivs i tidningar är ett allvarligt problem. Har haft kontakt med flertalet journalister och påpekat faktafel, detta ger journalisterna blanka fan i!!!!

1. Stora brister ?

2010-08-10 23:47

Ok, och det är det bara i lodjursinventeringen? Inte i varginventeringarna då eller?
Troligen är det samma fenomen som inom björninventeringarna, det finns mycket mer varg, lo och björn, än myndighterna vet, eller vill tillstå. Ok, hur gör vi nu då? Ska vi gå efter inventeringsresultaten vid jakttilldelningar, eller ska vi gå efter verkligheten. Alla dessa pengar som läggs på den här hysterin, och man vet inte egentligen något om antalet. Man vet bara att det är avsevärt fler av alla rovdjur än man säger. Så 200 vargar, kan vara 300 osv. ja, jösses, tur att det inte är 2000 som egentligen var 3000.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB