• Allmogejakt

Stora problem med vargvalpsutsättningen

AktuelltPublicerad: 2012-02-24 14:00

Mycket tyder på att Naturvårdsverkets projekt att sätta ut vargvalpar i vilda vargars lyor inte blir av i år.
– Chansen att vi lyckas i år är inte stor. Vi har inte märkt en enda vargtik än och därför har vi heller inte kunnat göra upp med markägare och jakträttsinnehavare om utsättningen.

Det säger Helene Lindahl Vik, projektledare för genetisk förstärkning av vargstammen vid Naturvårdsverket.
Meningen var att man under våren skulle sätta ut valpar från djurparker för att genetiskt förstärka den inavlade svensk vargstammen.
Under 2011 genomförde Djurparksföreningen försök med att flytta vargvalpar mellan olika varglyor hos vargar i fångenskap, och försöket föll väl ut.
Därefter var planen att Naturvårdsverket skulle gå vidare och under våren sätta ut valpar från djurparker hos vilda vargtikar.

Ingen tik har märkts
Men för att kunna hitta de vilda vargarnas lyor måste vargtikarna vara utrustade med sändarhalsband och hittills har Naturvårdsverket inte lyckats märka en enda tik.
– Vi fortsätter arbetet med att försöka hitta tikar att märka men nästa vecka är det brunstvecka och då håller vi upp med märkningen. Sedan försöker vi igen, säger Helene Lindahl Vik.
Naturvårdsverket hade hoppats på att kunna utrusta mellan fem och tio tikar med sändare men hittills har det alltså blivit noll.
Om man lyckas märka några tikar så är nästa punkt att man måste ha tillstånd från både markägaren och jakträttsinnehavaren för att sätta ut vargvalparna.

Förtroendet i botten
Och där kan det bli problem. Efter alla ”svek” genom åren från regeringen, Naturvårdsverket och länsstyrelsernas sida är de inte många markägare och jakträttsinnehavare som idag litar på myndigheterna.
Därför gick Naturvårdsverket ut med ett pressmeddelande den 23 februari som var rejält ”sockrat”.
Bland annat påstod Helene Lindahl Vik att ”En större genetisk variation gör också att vi får en livskraftig vargstam snabbare och att den inte behöver vara fullt så stor som den annars skulle behöva vara”.
Budskapet är alltså att om ni går med på att ta emot djurparksvalpar på er mark så behöver vi inte ha så många vargar. 

Taket försvann
För den som minns hur taket på 210 vargar under en presskonferens med miljöminister Andreas Carlgren och landsbygdsminister Eskil Erlandsson den 16 augusti förra året förvandlades till dagens vargstam på 350 djur är kanske locktonerna från Naturvårdsverket inte så lockande.
Vidare skrev Helene Lindahl Vik i pressmeddelandet att ”Därför vill vi återigen framhålla värdet av att den svenska vargstammen blir mer livskraftig, vilket i förlängningen kan göra att Sverige får större möjligheter att fatta egna beslut om vargstammen framöver.”

Måste rapportera skyddsjaktsbeslut till EU
Med tanke på att det i förra vecka utgick ett påbud från EU-kommission om att varje beslut om skyddsjakt, oavsett ja eller nej, senast nästa dag ska vara rapporterat till Bryssel tyder mycket på att EU:s inblandning i svensk rovdjurspolitik snarare ökar än minskar.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

26. De har redan haft ett ej prorokoll fört möte

2012-02-25 21:48

Hur man ska kunna kringgå lagen att markägare och jakträttsinnehavare ska godkänna före vargflytt viket bevisar deras acceptansvilja.

25. Problemet..

2012-02-25 21:48

...är väl att ingen tycker att vargen kommit hit på ett "naturligt" sätt, och att ingen tycker att utplantering av vargvalpar i vissa lyor är ett "naturligt" sätt att bevara djur i vår natur. Det är helt och hållet en eftergift för urbana naturmuppeintressen, hur det nu kan komma sig-dom borde väl bara vara glada att gratis kunna ha en möjlighet att kunna få flanera och uppleva naturvärden som andra människor, som andra kulturer, har bevarat.

24. Gråhundsägare

2012-02-25 16:56

Så vitt jag vet är inte djuret avlivat ännu! Inte lätt för experterna, om den inte är har nån sändare. Nu är det barmark, så det är nog kört. Hittas den död är den"tjuvskjuten! då?

23. Tack för att LRM och Mellanskog säger nej...

2012-02-25 16:55

...till inplantering av parkvalpar
Troligen utifrån Åke Pettersson rovdjursutredning som vi fått 85 % riksdagsbeslut om högst 210 vargar som nu regeringen gått ifrån och går långt över och planer på inplantering av varg som kommer att sprida smittor mm och troligen hybrider och vi kan nu läsa att de flesta ansökningar om skyddsjakt mm avslås.
Augusti 2011 utsåg regeringen landshövding Peter Egardt, Uppsala län till ordförande och samtidigt beslut om Vargkommittén som skulle bistå regeringen med hållbar rovdjurspolitik för varg i Sverige med slutrapport i augusti 2013.
Kommittén fått halv miljon för år 2012.
Kommittén ska samverka med pågående rovdjursutredningen (som skall slutredovisas i april nu i år 2012) och samverka med Naturvårdverkets som arbetar med en förvaltningsplant för varg (som skall slutredovisa i juni nu i år 2012).
Har de tre nu verksamma rovdjursutredningar som främst berör varg tillkommit för att försvåra kritik mot regeringens nuvarande vargpolitik?
Kommer de tre utredningarna tillkommit för underlätta för att stoppa licens/skyddsjakt på varg under många år och med Olof Liberg, Grimsö forskningsstation uppgift att vi nu har minst 350 vargar + 40 % ökning varje år så kommer vi få minst nedanstående ökningar.
Med 40 % ökning 490 vargar sommaren 2012, 686 vargar sommaren 2013, 960 vargar sommaren 2014 och 1 344 vargar sommaren 2015.
Hur ställer sig S till det här? Är det inte dags att nu ge oss besked om hur S ställer sig till det här?
Vilket politiskt parti kommer inför valet 2014 ha som vallöfte att besluta om minskning till riksdagsbeslutet om högst 210 vargar och för att förverkliga detta beslut besluta om licensjakt på minst 1 134 vargar år 2015? Eller licensjakt på 300-500 vargar under flera år, samtidigt med 40 % tillväxt.
Kommer nuvarande regering att hänvisa till ovanstående tre utredningar som gör att man inte kan minska antalet vargar om man vinner valet 2014?
Eftersom ingen informerade om smittorisker när frågan om inplantering kom upp och nu när vi börjat att få information om smittoriskerna och miljöminister Lena Ek, Miljödepartementet , miljö- och jordbruksutskottet, enskild politiker m fl inte motsäger att USA misslyckades med dvärgbandmaskavmaskning vad gäller i Kanada hämtade vargar och inplanterade i USA och nu uppgifter att enbart i Idaho 80 % av inplanterade vargar sprider dvärgbandmask till människor och djur så borde alla säga nej till inplantering av varg för har man i USA misslyckats så kommer även vi att misslyckas med avmaskning.
Halv miljon ridande är troligen största riskgruppen att bli smittade via inplanterade vargars avföring med dvärgbandmask, smittägg sprätter upp i höt vid slagning och direkt pressning (ensilage) och överlever ca ett år och även djupfrysning och smittar når våra ungdomar utfodrar, sköter om och rider med hästarna och smittade äggen fastnar på kläderna och smittar när de fikar och smittar även föräldrar, syskon, kompisar när de tar i de ridandes kläder och senare äter bulle, smörgås mm? Livslång behandling, om de överlever, som uppges kosta minst 3 miljoner per person.
Dvärgbandmasksmitta som även kan benämnas cysta eller blåsmask och då kanske inte kommer med i statistik över smittade.
Är det inte så att NVV i sina olika inplanteringsförslag uppger smittorisken från LÅG till HÖG vad gäller smittorisken för trikiner, rabies och dvärgbandmask? Friskriver sig från ansvar?
Att alla borde säga nej till 6 månaders karantän av inplanteringsvargar här i Sverige. för det räcker att en mus och några flugor kommer in och ut ur inhägnad för att sprida vidare smittor och en redan rabiessmittad varg går inte att vaccinera utan sprider smittan inom 6 månader efter inplantering.
Alla borde ha som krav att 85 % riksdagsbeslutet om högt 210 vargar i Sverige efterlevs och Att Sverige står fast vid förvaltningstak på 210 vargar gentemot EU och att Sverige skall behandlas lika som andra EU-länder vad gäller vår och andra EU-länders vargförvaltning.
Är det inte så att i EU-miljökommissionären hemland man förvaltar 30-50 vargar och nu jaktbeslut på 12, Estland fått tillstånd att halvera sin vargstam, Lettland fått skjuta 150 vargar och har de inte fått tillstång att skjuta ytterligare 50 vargar?
Uppgift att i Armenien 200 Euro i skottpengar på varg. Minska sin vargstam med ca 200?
Finland fått starkt minska sin vargstam till ca 150 utan några protester från EU? Varför?
I insändare av Cecila Malmström kan vi läsa. ”Enligt vissa beräkningar kostar korruptionen EU-länderna sammanlagt 120 miljarder euro per år (motsvarar över 1000 miljarder kronor) skriver Sveriges EU-kommisionär Cecilia Malmström i insändare 9 december 2011 och oroas över utbredd korruption” och våra politiker borde ge oss information, utifrån andra EU-länders vargförvaltning, hur det här skall tolkas?

22. EU

2012-02-25 16:53

Eftersom även vi i sverige är med i EU
borde väl vi kunna påverka andra Eu länders vargförvaltning.
Är det någon som tror att så är fallet?

21. Till Klarsynt

2012-02-25 16:53

Undrar just hur klarsynt du är, Klarsynt... På stockholmsmanifestationen ska Nils-Erik Åhmansson tala!? Överstepräst hos kennelklubben som tycker det är OK med frilevande varg i Sverige!? 1, 220 eller 500 vargar spelar ingen roll, 1 frilevande varg är 1 för mycket och som sagt, Åhmansson och hans gäng tycker det är OK med 220 så vad ger hans klagan för förtroende? Noll!

20. Djurparksvargar från början till slut

2012-02-25 16:53

Gråben är inavlad av den enkla anledningen att alla vargar i sverige kommer från samma djurparksvargar. Frågan är väl om förvildade tamdjur ska gå under EU:s art och habitatdirektiv.

19. ?

2012-02-25 01:24

Med tanke på hur länstyrelsen i Dalarna vurmar för genetiskt viktiga vargar, så kan man vara lika säker som amen i kyrkan på att där det planteras ut vargvalpar så kommer all skyddsjakt på varg avslås i ett stort område runt om. Säkrast är det väl att göra som nu, avslå alla skyddsjaktsansökningar.

18. OBS!

2012-02-24 23:44

Glöm inte manifestationen mot den havererade rovdjurspolitiken den 24/3 kl 14:00 runt om i landet.
Det är svårt att tolka utplantering av varg som något annat än en krigsförklaring

17. Ut ur...

2012-02-24 23:44

EU nu!

16. Rovdjursavel= Övergrepp?

2012-02-24 23:43

Som markägare har jag den primära rätten till egen mark och, av gammal hävd och tradition, har vi accepterat allemansrätten som ett naturligt inslag i den svenska naturen. Nu vill jag verkligen få svar på om statens utsättning av vargvalpar/avel på rovdjur inte är att räkna som ett olagligt missbruk av den ovan nämnda rätten och/eller ett ingrepp i besittningsrätten som man har som privat markägare? Om staten vill avla på föga önskvärda djur i den svenska faunan torde vara juridiskt tvingade att bruka sina egna marker till dylikt, istället för att köra över privata markägares besittningsrätt och därmed frånta dem rätten att bestämma över sin egen egenedom.

15. Djurparksförsöken

2012-02-24 23:43

Valpar verkligen tikarna tillräckligt samtidigt för att ommöbleringen skall vara möjlig?Hur som helst så känns detta verkligen oetiskt och manipulativt.

14. Därför det flyger helikoptrar hela tiden

2012-02-24 23:43

Så det är därför det är så mycket helikoptertrafik kring gyllbergsområderna...

13. Som man bäddar får man ligga

2012-02-24 23:43

Som jag skrev i ''VERKET VÄDJAR OM VARGFLYTT''. Punkt 18.
Snälla snälla jägare och markägare... Etc.
Så synd!!!
Nu kanske de förstår uttrycket...
Skiten träffar fläkten! Eller, Som man bäddar får man ligga.
En annan ser bara på och njuter nu.
Nu har dom stampar på i stort sätt hela svenska landsbygden hur länge som helst så nu är det fan inte mer än rätt att de får ett h-vete.
Böna och be så mycket ni vill, ni får gärna slicka våra fötter men det kommer att bli BLANKT NEJ från oss som har kvar nått förstånd av vad vargen innebär.
-Här var det gratis varg, många gratisvargar! Varg någon?
Nehej!? Nu förstår vi inte? Dom är ju både gratis och söta...
Vi säger vänligt men bestämt. NEJ TACK!

12. Lögn!

2012-02-24 23:42

Vad jag har läst i pressen så är alfaparet i siljansringen märkta på Orsa Besparingsskogs marker o sen har det också skrivits spaltmeter att hanen har dödats av tjuvskyttar var är sanningen eller tar man det som passar bäst för dagen. Håller till fakta, detta spär bara på myndighetsförakt.

11. Sako 308 detta är "Skandal"

2012-02-24 23:41

syns tydligt på filmen att vargen inte kan använda sitt vänstra framben, skulle en älg eller något annat djur uppvisa en sådan skada avlivas det å det snarast för att förkorta ett lidande för djuret. Detta är ju horribelt

10. Mera osanningar

2012-02-24 23:41

Dom märkte då ett par uppe i storbo utanför idre förut i vinter eftersom dom sa att det var ett par så borde det vara en tik med som är märkt . dom ligger dessutom med på vargwebben.

9. Rätt väg?

2012-02-24 23:41

Sa inte vår nye miljöminister att rovdjurspolitiken är på rätt väg?
Verkar som hon har rätt... not!

8. Ikväll

2012-02-24 23:41

blir det fredags mys med stort F. Jag ska sätta mig ned med en stänkare och vänta på att NVV ringer och ber att få sätta ut valpar eller hybrider på vår mark

7. Brunstvecka

2012-02-24 23:41

När jag en gång i tiden hade uppfödning av gråhundar så löpte tikarna 3-4 veckor och var mottagliga för parning under ca 1 vecka (13-21 dagen)
Detta sker med hundar 2 gånger om året och nästan aldrig vid samma tidpunkt år efter år.
Att påsta att nu är det brunstvecka och inga märkningar kopmmer att ske måste betyda att man vet att vargtikarna löper så jag tror inte ett ord på Helene Lindahl Vik när hon påstår att dom inte har koll på en enda vargtik som dom kan märka.

6. utan att lyckas....

2012-02-24 23:41

få en enda vargtik sövd, hur mycke kostar det?en en gång så kostar vargen mycke pengar utan nått resultat. De fortsätter att mjölka ut hur mycke kronor som helst med ett dödsdömt projekt

5. Hurra!

2012-02-24 23:40

Hoppas att dom misslyckas med sina vansinnesprojekt som dessutom är helt betydelselösa för den så kallade genitiken, dom har ju redan gjort bort sig kopiöst med sina vargflyttar, nu räcker det.
Bra att alla utsatta tappat förtroendet och nu gen igen,och detta kommer det att bli mer väsen om,vindarna börjar vända,sakt med säkert.
Glöm inte att delta i manifestationerna mot rovdjurspolitiken den 24:e mars!

4. Motvind?

2012-02-24 15:06

Motvinden i denna vargcirkus kommer inom kort att blåsa upp till full orkan; vänta bara.....

3. Skyddsjakt

2012-02-24 15:06

Byråkratin sätter stopp för avlivandet av skada varg i Dalsland. Ny försvann spårsnön och inge privat jägare vågar satsa sina licenser och vapen på att avliva djuret.Nu hoppar den omkring på 3 ben och svälter sakta ihjäl. Det är knepigt att extremorganisationer skall lägga sig i såna saker, samtidigt som djur inte skall lida. Det var bättre före 1975, då vi inte hade problemen med varg alls.

2. Vargvalpar

2012-02-24 15:05

Finns det verkligen markägare, som tror att NVV kommer att respektera deras "Nej" till att sätta ut vargvalpar i deras marker ?!
Finns det verkligen markägare, som tror att NVV över huvud taget kommer att, bry sig om att fråga om lov ?!

1. Märkning

2012-02-24 15:05

Får dom fara runt och märka tikar hur som helst på andras marker?

Jag skulle inte bli så glad om det helt plötsligt dyker upp en helikopter över mina marker och lever djävulen.

Det är klart att dom känner sig uppgivna. Måste de dessutom ha tillstånd för märkningsoperationen så är väl inte humöret på topp.
Det måste dock finnas gränser för övergreppen även för NVV.

Svårt att tycka synd om dom efter den otroligt klantiga och naiva hantering de presterat so far.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsEngelsons