• Allmogejakt

Stövare dödad av varg

AktuelltPublicerad: 2009-11-21 18:28

Vargen har krävt ännu ett offer norr om Sälen. Strax före lunch på lördagen dödades hamiltonstövaren Gustav.
– Det är totalt sanslöst. Det är varg överallt här, säger ägaren Maj Johansson.

Hon åkte en och en halv mil hemifrån för att jaga. Detta eftersom flera vargar vistats i närheten av hennes och sambon Åke Brändholms bostad de senaste veckorna.
Maj Johansson släppte nu nioårige Gustav på en plats, cirka två mil norr om Sälen i Dalarna, som inte kändes lika riskabel som runt hemmet

Hann driva fem minuter
– Han jobbade länge med ett harslag. Under tiden hann det komma flera jaktkompisar. Före lunch fick Gustav upp haren, men hann inte driva mer än fem minuter innan han skrek allt vad han orkade, berättar Maj Johansson.
Hon sprang till platsen för skriket, bara 200 meter bort. Där hittade hon resterna av sin jakthund.

”Flera stycken”
– Det måste ha varit flera stycken vargar, eftersom de redan hunnit slita ut tarmarna på honom och äta på bröstkorgen, säger Maj Johansson.
Hon är 53 år gammal och har jagat och haft jakthundar hela sitt liv.
– Jag kommer att skaffa ny valp direkt. Om vi lägger av med löshundsjakten är det ju vi som förlorar. Jag tänker inte ge upp, säger Maj Johansson.
Så sent som på fredagen yttrade sig länsstyrelsen i Dalarna om fyra skyddsjaktsansökningar på vargarna i Fulufjällsreviret. Länsstyrelsen säger nej, men öppnar ändå för möjligheten att Naturvårdsverket kan komma fram till något annat.

Andra vargar? 
Maj Johansson misstänker dock att vargarna som tog hennes Gustav inte tillhör Fulufjällsflocken. Länsstyrelsens besiktningsman har konstaterat att det var vargar som tog livet av Gustav. Platsen för attacken ligger omkring tio kilometer från den plats där Håkan Johanssons fläckige rysstövare, Albin, attackerades i början av november.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

119. Larssons filosofi...

2009-12-02 11:13

Om man får ett erbjudande är detta bindande, man måste komma?
Barnsligt inspel, Larsson.
Jag har tidigare svarat dig att jag inte behöver "provjaga" i vargmarker, detta har jag redan erfarenhet av.
Jag tackade dessutom för erbjudandet, men får väl tillägga igen att man kan inte vara med på allt...kan du det själv?
Är du oförmögen att tacka nej till sånt som är gratis, eller vad är problemet?
Slutligen, tycker du våra privata och personliga prioriteringar av vår fritid skall bestämma om vi är jägare eller inte?
Ja du, jag vet inte vad man skall säga?

118. Kenneth Eriksson

2009-12-01 16:56

Det enkla svaret är nog att Dalle inte är någon jägare, eftersom han inte har någon lust att komma när han blir inbjuden.

117. Frågan är tillräckligt "listig"...

2009-12-01 10:21

För att du skall vara oförmögen att svara på den feynman...det var också själva poängen med den förstår du.
Det är ju till och med så att andra har svarat på "din" fråga...nej nu får jag väl gå hem och spöa frugan, du verkar ju kunna mina ritualer...

116. Kloker och Larsson.

2009-11-28 09:51

Så är det,(jag minns det Larsson) alla gör bäst i att inte offra energi på Dalle, han är en Quisling.

115. Kloker

2009-11-27 15:26

Jag bjöd in Dalle till jakt i Sandsjöreviret för ett par år sen. Han kom inte då heller.

114. Dalle

2009-11-27 14:48

Det viktigaste argumenten för vargjakt från jägarhåll är:
1 Okontrollerad förekomst av varg innebär att löshundsjakten är spolierad!
2 Förekomsten av varg innebär stort lidande för trafikskadat och skadskjutet vilt på grund av att löshundar ej kan användas!

Var det nog tydligt svar ?

113. Dalle, har du slutat slå din fru ...

2009-11-27 14:48

Dalle skriver "Vad folk tycker ..." när han egentligen menar "Vad jag, Dalle, tycker ...". Sådant tillstånd finns det ett ord för.
Som jag förutspådde, Dalle svarade inte på frågan utan kom med lite trist töntsnack.

112. Vad folk tycker är "töntigt" här...

2009-11-27 10:43

Det överlåter jag åt andra att bedömma här feynman...detsamma gäller ditt tramsiga trotsbeteende.
Att man skapar sig rejäla begränsningar med sina åsikter har bekräftats gång på gång i ditt fall, det är svårt att ta sig upp ur gropen om man gräver för djupt.
Du kan inte svara på frågan, det framgår med all tänkvärd tydlighet i hur du uttrycker dig.
Bra, tack, jag tror heller inte så många hade förväntat sig något annat.

111. Dalles tönttjat

2009-11-26 18:44

Citat "Vad är det viktigaste argumentet från jägarhåll för en beskattning av vargstammen???"

Detta är vad Dalle tycker en listig fråga, tyvärr är den bara dum och töntig av typ: "Vad är det viktigaste argumentet för Dalle att sluta slå sin fru?".

Svara nu Dalle och svara ärligt. Men i stället kommer han med sina vanliga undanflykter.

Vargangreppet är tragiskt för hunden och tragiskt för ägaren och familj. Tyvärr kommer massdödandet av hundar och andra tamdjur att fortsätta, men ekosofi är en extremistisk ideologi och som sina föregångare kommer även denna toklära att dö ut.
Men innan dess måste frilevande varg i Sverige utrotas. Vargen är ett rovdjur som ingen demokrati kan acceptera där människor skall leva och bo. Svenska riksdagsledamöter som blundar för det blodbad de ställt till med, är en skam för sig själva och riksdagen.

110. Fått svar av M och C

2009-11-26 17:28

Skickade mail till de politiska partierna om vart dom står i vargfrågan. SD och Landsbygdsdemokraterna har svarat tidigare som jag redovisat nu har Moderaterna och Centern svarat. De svarade som följer:

Moderaterna:
1. Hur många vargar vill ni att det skall finnas i Sverige?
Etappmålet för varg (som motsvarar 20 föryngringar, dvs antalet kullar med valpar, och totalt cirka 200 vargar) står fast, men eftersom antalet kullar naturligt varierar från år till och därmed kan bli betydligt lägre ett enskilt år, så kommer Naturvårdsverket att
utgå från att vi ska ha 210 vargar i Sverige när de delegerar beslut om jakt till länsstyrelserna. Vargstammen bör hållas på en nivå som långsiktigt skapar störreacceptans för vargstammen i vår fauna.


2. Av vem och på vilken nivå skall det beslutas om jakt på varg.
Vi föreslår nu en helt ny förvaltning med stärkt roll för länsstyrelserna, nya samverkansråd i tre regioner och viltförvaltningsdelegationer i varje län.
Naturvårdsverket delegerar beslut om jakt till länsstyrelserna. En förutsättning för en sådan delegering är att det finns en reproducerande rovdjursstam.
Naturvårdsverkets delegationsbeslut ska gälla för en period om tre år i taget.
Naturvårdsverket ska årligen följa utvecklingen och vid behov justera tilldelade kvoter, t.ex. om de nationella målen inte nås.
Vi inrättar viltförvaltningsdelegation inom varje län med rätt att fatta beslut.
Viltförvaltningsdelegationerna kommer att ha bred representation med företrädare för olika intressen och även politisk representation. Delegationerna ska besluta om aktuella åtgärder inom länet och utarbetar arbetsordning och rutiner för exempelvis beslut om skyddsjakt.


3. Vad anser ni om att jakten med löshund blir omöjligt i områden med varg. Vilket innebär på sikt att vissa svenska jakthundraser kommer att minska drastiskt i antal, kanske t.om försvinna.
Har inget svar.

Centern:
Detta är Centerpartiets syn på vargfrågan:

"Vargarna har en naturlig plats i de svenska skogarna. Men den oro som många människor känner måste tas på allvar.
Vi vill skapa acceptans för vår vargstam. Människor måste dock ha rätt att försvara sig och sin egendom om de befarar att rovdjur ska angripa dem. Enskilda djurägare ska inte behöva teckna särskilda försäkringar för att skydda sig. Full ekonomisk ersättning skall utgå för både tamdjur och husdjur som angrips av rovdjur.
När staten beslutat att rovdjuren skall få finnas i trakter med mycket tamdjur borde det också vara statens ansvar att stå för den merkostnad som djurägaren får om denne skall stänga ute rovdjuren. Djurägaren bör få ersättning från staten för att köpa särskilt stängsel som håller rovdjuren borta.
Centerpartiet har tillsammans med Allians för Sverige
ökat det regionala ansvaret och det lokala inflytandet över förvaltningen av rovdjuren förstärkt djurägares möjligheter att skydda sina tamdjur om de blir angripna av rovdjur genom en förändring i jaktförordningen (den s.k. paragraf 28)
begränsat vargstammens tillväxt genom licensjakt och fortsatt skyddsjakt
infört kraftfulla åtgärder för att göra vargstammen friskare.
Centerpartiet vill att Sverige tillsammans med angränsande länder ska ha en livskraftig rovdjursstam och en rovdjurspolitik som tar hänsyn till dem som bor och verkar där rovdjuren finns
vara aktiva i EU:s översyn av art- och habitatdirektiv."

Redovisar de andra partierna allt eftersom dom svarar.

109. Var är du Dalle?

2009-11-26 17:27

Jag väntar på att du ska nappa på mitt erbjudande att fritt få jaga med din eller dina vänners hundar eller bara släppa din eller dina vänners sällskapshundar där vargen är etablerad.
Jag ska vänta med min kamera för att fotografera det som finns kvar av era vänner (hunden/hundarna)

108. Till alla vargdyrkare

2009-11-26 10:47

Om någon tillbedjer vilddjuret så skall han få dricka av guds vredes vin och han skall bli plågad med eld och svavel i heliga änglars och i lammets åsyn...passande sitat ur bibeln.

107. Till Dalle

2009-11-25 19:09

Du tycks tydligen inte fatta det hela, det finns bara nollvision av varg som gäller. De 3 argumentet jag delgav dig är inte möjliga med vargens närvaro. Att skjuta av 2 vargar i ett revir på 5 vargar ger ingen effekt, bort med dom.
Kloker är en sagofigur, mina omdömmen i detta fall är baserade på verkligheten som den är där vargen är etablerad.
Om du har en egen hund sällskaps- eller jakthund är du välkommen upp till våra marker för att jaga eller plocka bär med hunden lös. Tror nog inte du nappar på detta erbjudande.

106. Byt namn på dvärgsignaturen...

2009-11-25 14:16

Eller läs frågan ordenligt Kloker.
Det var inte nollvision vi pratade om.
1=ETT = ditt bästa argument för varjakt ur jägarperspektiv.
"Besvara verkligheten"??? vem kan det?

105. Till Dalle

2009-11-25 12:45

Hej Dalle.
Jag gav dig 3 bra/kloka/hållbara argument för vargjakt som leder till nollvision, men du tycks/kan nog inte besvara verkligheten. Dom 3 argumenten kom in 2009-11-24 14.37. Lycka till med ditt svar! Det är säkert lika tomt som dina tidigare påståenden= saknar verklighetsanknytning/fakta!

104. Här får man frågan...

2009-11-25 09:14

"Hur kan du med flera vara så blinda?"
Hur kommer det då sig att ni är så många "döva"?
Vad är det ni vägrar att höra?
Detta forum handlar om jakt.
Denna artikel handlade om dödade löshundar.
Vi diskuterar inte rädsla, skrönor och fobier, det var jakt det handlade om!

Är ni rädda för vargen och andra rovdjur, och vill förmedla detta ut bland folk är ni på fel ställe.

Åk runt i skolorna om ni är ute efter att skrämma barn och småbarnsföräldrar, detta är ett jaktforum.

Inte en enda av er är kapabla att ge mig ert bästa argument för vargjakt, hur kommer det sig?
Vad är ni rädda för?
Vad är det som är så svårt att säga?

Jag skall inte stöka till det för er,
ni behöver bara svara på en enda enkel fråga.
Läser ni inläggen och artiklarna här bör det vara "a piece off cake" att värka fram det...
Vad är det viktigaste argumentet från jägarhåll för en beskattning av vargstammen???

103. Bra Mats, stå på dig! Du verkar fatta, men har en bit kvar!

2009-11-24 22:08

Jomen, den svenska avundsjukan finns och den märks! Men den har i mitt fall inget att göra med något jägarhat! Dessutom kan jag stå med rak rygg och säga att jag både är lantbrukare OCH markägare! Min fårbesättning ÄR en certiferad eko-produktion. Problemet är INTE avundsjuka, problemet är trångsynthet! Använd sökmotorn på den här sidan och skriv "dödad av varg". Jämför med antalet träffar du får när du söker på "mångfald" eller "biotop"! Det handlar inte om avundsjuka, svaret är ju ett faktum! Det bör ju även den slöaste kniven i lådan inse! Eller? Jag både tror och hoppas att du njuter av ditt ekologiska kött, för det gör jag av mitt! Och när du beskriver "oskyldiga djur", är det din hund du menar då!? Och du Tyskterrier, sålänge du inte har plogat ända fram så ligg lite lågt....för allas trevnad ;-)

102. SÄCKEN...!

2009-11-24 21:37

Nej jante har inte slagit klorna i mig men vi som har kunnat i den del av V Götaland släppa våra hundar och idka löshundsjakt är sedan förra jaktåret helt borta för oss. Det man har kunnat göra i 50 år är helt spolierat tack vare varg. Hundarna präglas på människan och jag skulle inte för alla medel i värden riskera att släppa någon av dem, ej häller ställa upp på eftersök som tidigare. Så därav är jag kanske lite hård i tonen, jag skulle inte önska mer än att få släppa och lyssna på ett härligt drev...! Några köttbegär finns inte, vi skjuter våra älgar utan minsta besvär, mer än att man får sitta på rumpan några timmar så den domnar bort. Så är det Säcken min vän, hat föder hat när vargen finns i omedelbar närheten dag efter dag...!

101. Lite svinn

2009-11-24 18:09

Här tror jag att jägarhatet börjar visa sitt riktiga tryne. Att jägarna kan fylla sina frysboxar till bredden med härligt,ekologiskt kött-utan övergödning ,utdikning,utan omvandling av natur till monokulturer,och utan att oskyldiga djur stått packade i djurfabriker.D.V.S. det jag tror viktigaste orsaken till jägarhatet=DEN SVENSKA AVUNDSJUKAN.
Hoppas du har samma åsikter när det gäller hobbyn att producera kött till er i städerna.Kan ni också räkna med lite svinn på era marker,Några får,lite dyrare mat får man man väl räkna med om vill producera kött ute i vår unika natur,eller??
Ni arbetar väl också för att bevara Sveriges unika biologiska fauna eller????

100. Stövare dödad av varg

2009-11-24 18:09

Det är inte bara jägare och dess hundar som är i farosonen häruppe i skogen. Vi har två små hundar som är vana att gå löst på gården men deras fria liv har markant inskränkts p.ga vargarnas härjningar och även spår in på gården. vi driver också ett vandrarhem men senast idag fick vi en avbokning av en person med hund som ville avnjuta skogens lugna ro. tordes tyvärr ej komma hit och vem erätter oss för sådana avbokningar. hoppas innerligt att någon rätt person får syn på odjuren och tar bort dom. Kvarstår problemen kan vi ju hoppas att länsstyrelsen hjälper oss att inhägna gårdar och specifika skogar där vi kan gå säkra. Vi har valt att bo här i skogen men inte tillsammans med vargen.

99. Dalle

2009-11-24 18:08

Det där är det enda argument som ni använder mot Jägarkåren, att vi vill att alla rovdjur ska utrotas.
Du har fortfarande inte förstått någonting.
Haha ja hur kan du med flera vara så blinda.
Nä nu kom jag ju på det, du Dalle m.fl berörs ju inte av detta då ni inte bor i områdena med närgångna rovdjur!! Ni ska bara betrakta våra problem på avstånd och tala om för oss hur vi ska göra, så var det ju.

98. Det är bara för er att bilda ett eget parti.

2009-11-24 15:28

Kom igen, kalla er vad ni vill och kör i gång, snart är det valtider!

Glöm nu inte att upplysa de som eventuellt kommer att rösta på er om partiprogrammet, hur er politik skall föras.
Se till och belys er huvudfråga riktigt ordentligt så att alla förstår...UTROTA ALLA STORA LIVSFARLIGA ROVDJUR!
(Man vill ju inte bli förd bakom ljuset av falska löften)
Ett nytt "Kalle Anka parti" är fött...hurra!
Lycka till...glöm nu bara inte att klippa av banden med allt vad jakt och jägare heter...det kan ju uppstå missförstånd.

97. Dalle

2009-11-24 14:51

Hej Dalle.
Du frågar om det viktigaste argumenet för vargjakt. Det finns många här kommer några.
1:I lagboken står det att eftersökhund ska finnas tillhands senast en timme efter skottillfället oavsett om man jagar älg eller fågel. Vi är ca 300 000 tusen jägare i Sverige. Att bedriva eftersök med löshund som är ett av dom bästa sätten på en skadad älg är otänkbart där vargen är etablerad
Sen har vi ytterligare ca 40 000 tusen årliga viltolyckor med fordon där älgen är representerad med ca 5000 per år i dom mesta fallen på en skadad älg som fortfarande kan röra sig är det effektivaste sättet att släppa en löshund, vilket ingen vill göra där vargen är etablerad. Detta innebär ett enorm lidande för älgen under lång tid. Är detta vad du vill?
2:Vi ca 300 000 tusen jägare som har jakten som hobby, vilket kan liknas vid golf, fotbollssupporter etc... snart har merparten av oss ingen möjlighet att bedriva jakt med löshund där vargen är etablerad. Är detta acceptablet? Vi betalar ju statligt jaktkort vilket inbringar årligen 90 000 000 miljoner till staten. Går dessa pengar och ytterligare medel till vargforskningen kanske?
3:När vargens huvudföda älg minskar så kommer vargen närmare bebyggelsen vilket upplevs skrämmande av oss som bor i naturen. I förra veckan så kom vargen in på en gård(gräsmattan) i närheten av Surahammar och tog en liten hund som ännu inte har hittats. Snart kommer någon människa att bli dödad av vargen. Det är inte en fråga om utan när det händer.
Majoriteten av dom som lever där vargen är etablerad vill ha bort dom, men myndigheterna är för rädda att genomföra en folkomröstning. Folk som bor i städer har ingen aning om vilket problem vargen medför och detta är bara början.

96. Dalle

2009-11-24 14:49

Du pratar om att vi har gjort våra val?
Vilket val då?
Problemen handlar om så mycket mer om man är jägare eller inte.
Det vi har blivit påtvingade av myndighetspersoner?
Där konflikter Människa och rovdjuren ska bestämmas av de som bor 50-60 mil ifrån dem som är drabbad?
Jag har inte bett om att det ska springa omkring varg som har ihjäl tamboskap och hundar i parti och minut.
De som bor och verkar I jämtland har inte bett om att de ska ha en björnstam som är på en nivå på ca 1000 st.
Där dessa huserar inne på gårdar byar och samhällen vår sommar höst.
Kom nu inte med flosken att de som bor där, ska flytta pga med vad rovdjuren ställer till med.

95. Calle Seleborg

2009-11-24 14:47

Hej Calle
Ska ta fram information på ett fall där man efter några dagars spårningar fick lämna en skadeskjuten älg p.g.a att man inte tordes släppa en hund eftersom varg befarades finnas i närheten. Myndigheterna har inte en aning om hur vargen påverkar våran jakt och möjligheter till ett bra/effektivt eftersök

94. A.K.A.R.

2009-11-24 14:45

jag måste börja med att be dig om ursäkt för att jag är inne här och skriver. Naturligtvis borde jag frågat och fått ditt godkännande.
A.K.A.R., det är inte bra att vara i affekt när man skriver, se din senaste (sista?) skrivning. Mer än lovligt rörig och hatisk.
Har Du problem med att jag har bra hundar? "Jante" tycks har slagit klorna i dig och det rejält. Nej försök i stället att glädjas med andra. Jag kan lova dig att det känns mycket bättre.
Förstår inte riktigt vad Du menar: "Du skryter med att det skall jagas i vinter och dina förträffliga hundar utsätter du för VARGDRÅPAREN".
Jag tror (vet) att mina stövare och älghundar inte går på varg.
Jag kan "glädja" dig med att jag har mycket gott om varg på mina hemmamarker.
Tänker Du inte vara med och jaga fram i vinter? eller Du kanske inte är den du påstår? jag börjar tvivla, Du kanske inte ens är Jägare?
Var när och hur denna jakt skall bedrivas är det väl ingen som riktigt vet. Men i vart fall jag är beredd, när dagen kommer.
Jag har sagt det förut, men gör det gärna igen: Tokiga utspel som ex. "Vargdråpare/mördare" osv. gynnar bara jakthatare och rovdjursivrare och vi spelar dom rätt i händerna, samt spär på myten om att vi Jägare är tokiga känslomässiga analfabeter.
Hur många av er som är inne här och kommenterar har hittat er hund som på bilden? Jag kan lova er, det är fullständigt avskyvärt. Inget jag önskar någon, inte ens min "vän" A.K.A.R.
Därför tycker jag din sista mening är smärtsam att läsa.

93. Jösses Dalle...

2009-11-24 14:44

...du HAR svårt att fatta,vargen får helt
enkelt inte plats i dagens Sverige...

92. Calle har problem med att vi inte är jägare dygnet runt.

2009-11-24 10:45

Nej du, det stämmer gott på dom flesta av oss.
Vi har nog alla lite åsikter om allt och alla i massor av frågor.

Dock är detta ett jaktforum, där vi bör framföra JÄGARES argument för vargjakt, det är också vad jag gör.
Är du rädd för varg och andra rovdjur?...då skall du syssla med något annat än jakt.
Vad har saker som världssvälten med våra 300 vargar att göra?

Alla kan inte äta "närproducerat och nyttigt" Calle, ALLA kommer ALDRIG att få möjligheten till viltstek på söndagarna.

Du och jag har den möjligheten Calle, och vi delar den med övriga jägarfamiljer, så är det, det kan vi inte ändra på.
Orättvist? Nej...

Mer än 8 miljoner människor i landet har inget jaktintresse alls, dom prioriterar kanske golf, segling, fotboll eller skidåkning.
Dom är också fullt på det klara med att dom därför får finna sig i att handla sitt kött på ICA eller konsum.
Det är inte synd om DOM, och det är inte synd om OSS...vi har gjort våra val.
Vad är ditt VIKTIGASTE argument för vargjakt Calle?...väntar med spänning på svaret.

91. Kloker

2009-11-24 10:00

Du talar om fall där eftersök avbrutits pga av fara för varg. Det är mycket viktigt att sådant kommer fram. Om du har möjligt, få fram lite mer uppgifter och skicka in några rader till J&J. Gärna också till lokaltidningen i området.

90. ÄR DET RÄTT??Av sALLY 2009-11-23 19:58

2009-11-24 09:23

Att försöka uttrycka sig som om man är ett barn och inte klarar det riktigt. Det vinner inga sympatier. Tro inte att folk härr går på vad som hest. Din insändare lyser jaktmottstånd som vuxen och inte ett barn okunskap!

89. Hur länge ska denna dårskap fortsätta

2009-11-24 09:22

Är det inte på hög tid nu att vi jägare reagerar kraftfullt för en Nollvision av vargens närvaro i Sverige. Det är ju flullkomligt omöjligt att bedriva jakt med löshund i ett vargrevir. Ska vi acceptera att myndigheterna gör vår hobby omöjlig för oss jägare!
Det är nu i 13 timmen dags för alla jägare att solidariskt kräva nollvision av varg. Om inte detta hörsammas bör vi solidariskt ställa in alla eftersök på trafikskadat vilt i hela Sverige, ca 40 000 årligen. Dom kan ju myndigheterna och vargälskarna ta hand om. Jag vet några fall iår där skadadade älgar fått gått en mycket långsam (flera dar) och plågsam död tillmötes p.g.a att ingen tordes släppa sin ståndhund eftersom varg kunde finnas i närheten. Är detta vad myndigheterna vill? Tror inte dom förstår vad som händer, detta är bara början. Snart blir tyvärr ett barn dödat av en grupp vargar. Detta är inte långt borta. Våra förfäder kunde inte leva med vargen, varför ska vi testa något som inte fungerar och som påverkar vår livskvalite oerhört negativt likväl som eftersök på skadat vilt med löshund blir/är omöjligt där vargen är etablerad. Upp till Kamp Nu!!!

88. Men vad hoppas ni på

2009-11-24 09:22

med den kommande jakten på varg? Att ni ska få tillbaka den löshundsjakt ni haft? Tror ni verkligen att det bara finns 230-240 vargar i Sverige och att då en avskjutning på 20-30 st skulle göra skillnad. Vakna upp och gör något. Påverka era partier eller anslut er till ett parti som inte ser vargen som en art vi kan ha frilevande. Och som någon skrev har ni märkt någon skillnad före och efter valet? Jag har märkt skillnaden och då till det sämre. Nej anslut er till ett parti som har en inställning att så här kan det inte fortsätta. För det enda dessa politiker förstår är när jobbet hotas. Då kan du få en ändring till stånd. Det kostar inte mycket att visa, nu vill jag inte ha det så här. Men det kostar betydligt mycket mer att inte göra något. Så gör något nu.

87. Tack Anders.....

2009-11-24 00:56

... jag tar med stort intresse till mig av de svar du har fått av våra politiska partier.

86. Säcken

2009-11-23 23:07

Den första meningen känner jag igen sen har du tappat mig totalt.
Jag kan alltså inte ens försöka besvara dumheterna.
P.S. Jag har aldrig haft en jämte. Min första, och sista, hund är en finnspets.

85. SÄCKEN...?

2009-11-23 22:07

Så var du där igen:- Vad kallar du med rätt DJURPLÅGERI du som mist hundar enligt dig själv, så kan du skryta med att det ska jagas i vinter och dina förträffliga jakthundar utsätter du utan minsta förebråelse för VARGDRÅPAREN...? Ditt svammel har jag svarat på förut, men kan inte låta bli än en gång, när en sån som du gör dig märkvärdig på ett outgrundat vis, VARGEN stor och ståtlig,undrar om du håller fast vid det och hur länge:- Att du inte är någon fulländad jägare som kan offra sina hundar bara för jaktens skull och så påstår du att du jagar där VARGEN inte finns, bara en kort tid efter där du jagade blev en hund VARGDÖDAD, då var du tyst hade inga kommentarer att komma med på en tid. Är det någon som har en straffspark emot sig så är det du Säcken...! Finns inte det minsta sympatsi från din sida utan det du säger och gör så ska det vara, och hoppas att du får rikligt med VARG på dina marker så är du väl stormförtjust...! Om du sedan blir av med någon av dina hundar bryr du dig inte om för VARGEN ska ju ha sitt och du är ju van...!

84. Lite svinn

2009-11-23 21:48

Här tror jag att jägarhatet börjar visa sitt riktiga tryne. Att jägarna kan fylla sina frysboxar till bredden med härligt,ekologiskt kött-utan övergödning ,utdikning,utan omvandling av natur till monokulturer,och utan att oskyldiga djur stått packade i djurfabriker.D.V.S. det jag tror viktigaste orsaken till jägarhatet=DEN SVENSKA AVUNDSJUKAN.
Hoppas du har samma åsikter när det gäller hobbyn att producera kött till er i städerna.Kan ni också räkna med lite svinn på era marker,Några får,lite dyrare mat får man man väl räkna med om vill producera kött ute i vår unika natur,eller??
Ni arbetar väl också för att bevara Sveriges unika biologiska fauna eller?

83. Nollvision!

2009-11-23 21:07

Det skulle behöva vara vithajar utanför badstränderna o fridlysta vildsvin på golfbanorna så att även "svensson" får känna hur det är att få sina fritidsintressen och livskvalitet förstörd!

82. Återta jakten!

2009-11-23 20:50

Beklagar Maj.
Nu är det dags för alla med löshund att tillsammans i bygderna förrenas om en strategi för att återta vår rättmätiga jakt. Våra förfäder utrotade otyget, vi ska hålla förfäderna i ära inte idiotförklara dom som vi gjort med dessa utplanteringar. Städa skogen.

81. c_star

2009-11-23 20:49

Du skriver angående oss jägare "Det är Ert ansvar som viltvårdare att skydda faunan så den är långsiktigt hållbar."
Det håller jag med om. Problemet är bara att det finns en hel massa människor som gör allt för att hindra oss i detta viltvårdsarbete genom att driva igenom en kraftig ökning av rovdjuren. Detta leder till att vår unika biologiska svenska fauna som du värnar, snart inte är så unik.

80. Fått svar av SD och Landsbygdsdemokraterna

2009-11-23 20:49

Skickade mail till de politiska partierna om vart dom står i vargfrågan. SD och Landsbygdsdemokraterna är de enda som svarat hittills. De svarade som följer:

SD: "Sverigedemokraternas uppfattning är att reglerna för skyddsjakt av varg skall vidgas och att vargstammen, genom reglerad licensjakt i enlighet med riksdagsbeslutet från 2001, skall ligga på max 200 individer, med regionalt tak som eftersträvar en naturlig fördelning över landet." och

Landsbygdsdemokraterna: "Stammarna av stora rovdjur måste decimeras och stora rovdjur som konsekvent uppehåller sig nära samhällen, byar eller andra enskilda bosättningar ska omedelbart avlivas.
Vad gäller vargar måste, om "frilevande" vargar ska finnas i Sverige, dessa hysas inom klart definierade och obefolkade reservat. Där kan en stam hållas livskraftig och genetiskt stark utan att det påverkar landsbygdens överlevnad och utveckling.
Människor och människors villkor måste prioriteras före de stora rovdjuren om människors vilja att leva och verka på landsbygden ska finnas kvar. Och utan aktiva människor överlever varken begreppet "Levande landsbygd" eller begreppet "Öppna landskap"."
Ska uppdatera vidare när de andra behagar svara:

79. ÄR DET RÄTT??

2009-11-23 20:48

Jägaren går ut i skog & mark för att fälla ett byte, med sej har han en eller flera hundar, samt ett gevär. Vargen bor i skogen, kanske jagade på samma kanin som stackaren bara hade ett drev på i 5 min, eller tyckte att han behövde en större munsbit än den där lille haren. Men att vargen som bor i skogen ska jaga är fel, varför ska det vara rätt??

78. c_star

2009-11-23 20:48

Du kan helt enkel inte vara sann...
det haltar betänkligt med dina jämförelser och det fullkomligt stinker propaganda om ditt inlägg...
Svinn och risker på/för allt och alla utom vargstammen alltså....jo,jo...

77. Dalle

2009-11-23 20:47

Du har fullkomligt rätt i det jag skrev om dena syn mötte mig,då kommer det att
handla om om hat,riktigt oresonligt hat...
där har jag helt enkelt ingen argumentation emot dig.Men hat mot vargen? nej, däremot till vad den ställer till med...
Och eftersom den försöker ta sig in på mitt revir så..."den som sig in i leken ger..."

76. Calle, hur håller Du isär detta!

2009-11-23 19:28

tänk vad bra det är att komma ihåg vad man skriver Carl Seleborg!
I en tidigare tråd (red. är säkert behjälplig)med följande skrivning: "Innan Vargens härjningar jagade jag varje dag i veckan med min hund, nu får jag sitta här med han i mitt knä"
Kanske inte 24 timmar men varje dag, vad är det för ras Du har/hadde?
Har Du en hund med okuvlig jaktlust så är det snudd på djurplågeri!
I mina hundar finns det ingen "broms", framförallt min Jämthund kan skälla Älg (tror jag) hur länge som helst.
Jag måste få omvärdera Dalle, många kloka och sansade inlägg.
Jag kan inte hata ett djur, inte ens en Varg. Även om den orsakat mig och min familj stor sorg och ilska. Vargen har bla. tagit två hundar ifrån oss.
Tycker (hör och häpna) att Vargen är ett ståtligt och vackert djur, inte helt olik min Jämte.
Men det betyder inte att jag vill ha den frilevande i våra skogar.
Det går som jag ser det inte att förena Varg med mitt (och många andras) sätt att leva. Djurhållare samt ett liv som Jägare, och då med inriktning främst på jakt med drivande och stående Älghund.
Ser fram emot vinterns jakt, även om "tilldelningen" blir försumbar!
"Medelålders kontorsslav" Du får skylla dig själv, den bjöd Du på, Straffspark Carl Seleborg.

75. Säg mig, får man inte räkna med lite svinn!?

2009-11-23 19:27

I många hobbies och sporter tar man frivilligt olika risker och dessutom av olika grader. Det kan handla om hockyspelare som får en klubba eller puck i ansiktet, boxare som blir medvetslösa vid KO. Ger man sig ut i skogen kan det med viss sannolikhet innebära risk för bl.a. hunden. Den oftast kära familjemedlem kan ju springa bort, den kan drunkna, bli påkörd, skadeskjuten, attackerad av vildsvin, varg och kanske eventuellt lo. Är det inte värt risken ska man hålla hunden hemma eller kopplad. Boxaren gör ett val när han kliver in i ringen, han vet riskerna!
Tydligen så är majoriteten av jägarkåren helt omedvetna om att vargen är ett naturligt element av den svenska biologiska faunan. Det är Ert ansvar som viltvårdare att skydda faunan så den är långsiktigt hållbar. Er uppgift är inte att fylla frysboxarna till bredden med viltkött! Det ska endast ses som en bonus i Ert gedigna arbete att vårda Sveriges unika biologiska fauna!

74. Tack för svaret Per H

2009-11-23 19:25

Då förstår jag hur du tänker. Min enda invändning är att olika frågor har olika förutsättningar att få genomslag genom personval, och nollvisionen är ju en rikstäckande fråga som för mig känns som någonting som bör gå väl ihop med ett partis grundläggande värderingar. Annars blir det som att vända en oljetanker.

73. Dalle

2009-11-23 19:24

kan ge dig en bild av hur det ser ut och kommer att se ut. Jag tillbringade somrarna på en fäbodvall med mina farföräldrar. där kunde vi se harar rävar och ibland älgar på kvällarna ifrån fönstret, såg även mitt första rådjur där. Nu har det kommit ett revirmarkerande vargpar i det området. Min yngsta dotter och jag besökte förra helgen min barndoms fäbodvall. det var en fruktansvärt sorglig syn som mötte oss. 6 dygn efter sista snöfallet fanns det inte ett spår av vare sig räv hare rådjur eller älg. Dom som inte är uppätna har flytt därifrån. Men däremot spår av 2 vargar!! Vad ska mina barnbarn få uppleva? En kusligt tyst skog är vad som återstår. Och det kallar ni mångfald!! Men hoppas ni lever och får stå till svars inför våra barnbarn och tala om att det var ni som såg till att tömma skogarna på den fina viltstammen. åkte en annan väg hem, och vips var det några spår. Lodjurshona med 2 ungar!!! Helt otroligt hur det blivit

72. JL.

2009-11-23 19:24

För en del är det ett tillräcklig villkor att kunna rösta om saker för att kallas demokrati.
Hitler kom till makten genom fria val. Det "demokratiska" landet Israel förtrycker sitt grannfolk. De olika aktörerna väljs i val där tuffheten mot palestinierna ofta är ett slagträ. När palestinierna röstade fram sina representanter godkändes det inte.
Det är inte demokrati om jag får tillfälle att rösta om parkeringsavgifterna eller biltullarna i Stockholm. Det är inte demokrati när Malmöborna får rösta om att jag måste anpassa mig till närgångna vargar.
En demokrati följer vissa lagar och synsätt. Ett är att inte godtyckligt förstöra gruppers kultur och levnadsvillkor. Den minsta gruppen kan vara individen.
Därför hävdar jag att rovdjurspolitiken bryter mot en civiliserad och upplyst demokratis grundvalar.

71. Dalle, hur håller du isär det?

2009-11-23 17:57

Vilka är jägare 24 timmar om dygnet 7 dar i veckan.
De flesta jägare har familj med barn eller barnbarn.
Man kanske har en förälder som börjar bli gammal och inte är lika rask och karsk längre.
Eller du kanske själv börjar känna av att ådern nalkas. Trots det vill du fortfarande, eller kanske just därför, uppleva den kick det är att vara ute i naturen.
Du kanske har en besättning av nöt eller får. Du vill inte sova med bössan som sängkamrat.
Som du argumenterar skulle man kunna tro att du är en medelålders kontorsslav som bor i stan men tycker om att jaga några timmar på helgen.
Så problemet för de flesta ligger långt utöver löshundsjakten.

70. A-licens

2009-11-23 17:57

Centern ligger nära att åka ut ur riksdagen – och eftersom de "personifierar" rovdjursfrågan via Eskil E så är nog risken STOR att de åker -OM inte vi nu till januari får se ett förväntat reslultat f-n tro´t) på den "nya?" rovdjurspolitiken.
Men våra rabiata tjänstemän/kvinnor på LS/NVV kommer att göra ALLT för att sabbotera. Att sedan deras chefer -hövdingarna -är av samma skrot och korn gör inte saken bättre!
Naturen skall enligt dem vara fri från "störande elment" typ jägare, så att man kan ha den som en alldeles egen lekstuga för lönande "forskning"

69. Dalle.

2009-11-23 17:40

Du verkar inte ha fattat nånting. Det finns många argument emot varg, varför ska man då bara hålla sej till ett? Och bara för att man är jägare kan man vara annat också, så som orolig familjefar, bonde, djurägare mm. Så tala inte om för mej va ja ska ha för argument. Är det nån som gör sej löjlig här är det du, att avfärda folks oro och hat som du gör hjälper inte till, tvärtom. Visas det ingen empati när man får sitt liv förstört, vad tror du händer då? För var dag som går hatar allt fler vargen, fler röster höjs. Tillslut rinner bägaren över, så jag frågar igen vad tror du händer? Om man verkligen är vargkramare och vill ha kvar dom ska man nog akta sej att reta upp jakt och landsbygdsfolk för mycket. Du ville ha fakta, det är det här. Översittare har det aldrig gått så bra för historiskt.

68. Rättelse

2009-11-23 17:39

www.landsbygdsdemokraterna.se skall det vara.

67. Allan

2009-11-23 17:00

Läs de fyra hörnstenarna hos Landsbygdsdemokraterna! De sista fem styckena på första sidan säger allt!
www.landsbygdsdemkraterna.se

66. Vargar

2009-11-23 17:00

Nu får det ta mig fan vara slut med det här daltandet med vargjävlar och vargkrammare , tydligen behövs det en skarp lagändring för att slippa eländet. Vilket parti vågar stå upp för landsbygden eller är det bara mesiga betongpolitiker i det här landet, som kan se till så att vargen försvinner för gått. Trodde i min enfalld, att Maud Olofsson verkade som Centerpartist för landsbygden, men hon har väl också vänt skjortan efter vinden och sitter och gömmer sig på sitt vällinreda kontorsrum på Rosenbad.

65. politik

2009-11-23 17:00

Jag tror inte heller att, man får bort vargen,genom att rösta på något specciellt parti.För det första,så har vi väl sett hur bra det blev när det valdes senast(Någon som märkt skillnad på vargstammen)Skillnaden är ju faktiskt den att trots löften vid förra valet,så har vargstammen bara ökat.Tyvärr är det nog så att jakten med löshund har gått förlorad,som det är i dag.Okej det finns de som inte har fått varg på markerna, men den kommer dit också.Det är som sagt med stor fasa man ser in i framtiden,tänker på alla som kommer att missta sina hundar,alla våra fina Svenska jakthundsraser kommer också så sakteliga tyna bort.Alla tamdjursbesättningar,och kostnaden för våra svenska djurhållare,Vad kommer inte det att påverka matpriserna.samt alla våra små besättningar av exempelvis rid och travhästar,Tänker även på de som lever nära naturen och inte vågar ha barnen ute,eller de som inte vågar vistas ute i skog och mark.

Det är ju helt otroligt hur en ganska liten skara fanatiska människor,har sett till att det blivit så.Ja Ja, ni kommer säkert att kontra med att maioriteten av den Svenska befolkningen vill ha varg.Men jag är inte så säker på att det skulle vara så,om det hade kommit fram hur det ligger till.

Jag tror faktiskt, att de flesta som inte bryr sig om vargens vara eller inte vara, hade gått på vargmotståndarnas linje,om de hade fått reda på vad vargen kostar,samt vad vargen utför i skador på våra tamdjur.

jag vill mena, att så länge som man tystar ner det faktiska antalet och vad som händer runt omkring i landet. så får vi inte upp ögonen på den stora massan,Det är bara jaktidningarna som visar en bild på vargrivna djur, eller debatterar om skadorna samt kostnader.

Många som man talar med som inte tycker varken bu eller bä om jakt.har inte en aning om hur det ligger till. och tycker därför att Sverige är ett stort land som skulle kunna ha plats för några hundra vargar,vad de inte är upplysta om är hur det verkligen ligger till.Därför anser jag att det är den viktigaste frågan,jägare och djurägare mm ,måste få upp ögonen på de som,inte tycker någonting i frågan.Dessa extrema vargvänner är inget att göra åt,de finns och kommer alltid att finnas,vi måste nå den breda fronten med människor.Vargmotståndet ökar visserligen, men det går inte nog fort, och det är det som vi måste ändra på.Lika gärna som att visa barnprogram från Skansen med tama vargar, där ungar och lättlurade föräldrar som får en totalt snedvriden bild av vargen.så måste man väl kunna vissa dem döda får och jakthundar, och mer av verkligheten.

Man kan ju bara gissa vilken ställning en människa ,får om den bara har sett kramgoa vargar på skansen,min son är 4 år och han har sett bilderna på hundar och kreatur,han har en uppfattning(vargen är dum),han tycker synd om våra tagna hundar och får,och har med andra ord sett vad vargen gör.UPPLYS SVERIGE!!!!!, sen kanske man kan göra något politiskt.

64. JL ang. politik.

2009-11-23 16:58

Man kan arbeta inom alla partier med Nollvisionen av varg! Man kan starta ett nytt parti, vilket jag undersöker, eller rösta på landsbygdsdemokraterna. Det partiet har jag ingen uppfattning om ännu.
Personval gör att man kan rösta på den politiker som säger sig arbeta för en nollvision. Det innebär att man inte behöver lämna den värdegrund som man har politiskt från början! Att som vissa tycker att man skall rösta på SD t.ex är något som jag inte gillar. Inte min värdegrund alls. Men samtidigt så är vargfrågan så pass viktig för mig att jag kan tänka mig att ta den smällen för att väcka våra etablerade partier. Det beror helt och hållet på vad jag kommer fram till för resultat på valdagen! Det är än så länge långt till den dagen och många politiker som ska påverkas! Min förhoppning är att jag ska lyckas hitta någon inom det parti som jag har min politiska värdegrund och sedan rösta på honom/henne! Det är det som är politik, att rösta på den man tycker för ens talan bäst och på det sättet ändra inriktning på den, i det här fallet, förda rovdjurspolitiken i Sverige!

63. kanske något

2009-11-23 16:56

hittade detta när jag surfade runt.http://www.landsbygdsdemokraterna.se/

62. Kill Wolf!

2009-11-23 16:56

Är fullständigt enig med Benny Bula visa upp eländet i tv på bästa reklamtid så att alla kan se.Det verkar ju tyvärr som att myndigheter o riksdag består av lekmän som bara ser till sin börs och inte till våra problem i skog o landsbygd! Inför allmän skyddsjakt så att vi får bort skiten! Vargen har ju varit utrotad en gång i tiden och det fanns nog mer än en anleding till det. Vaccinera dom (jävlarna) med bly så att vi kan jaga med våra hundar, går snart inte att släppa ens stötande hund,jag undrar vilket ljud i skällan det hade blivit om jordbruksministerns stövare hade blivit vargdödad i Ekbergs jaktlust på tv?

61. Ni vill ha ett slut på vargdödade hundar.

2009-11-23 16:55

Och ni vill begränsa eller utrota vargen till följd av dessa problem.
Fine, jag håller med (i begränsningsfrågan).

Löshundsjakten är ett argument, ja det enda argumentet som bör komma från jägarhåll.

Vi bör hålla oss oss till fakta och sanningar, det kommer vi längst med.
Sluta upp med alla andra tramsargument för att försöka bli av med så mycket varg som möjligt.
Det vinner vi inget på.

Indiska soptippsvargar, utplanteringar, köttförluster, hur den dödar, och vad vargen "tillför" och "kostar" är inte "våra" frågor.
Är det något som skall ältas på ett jaktforum?
Ni gör er bara löjliga.
Ni gör er löjliga med ETT ENDA "samlingsargument" innehållande alla dessa synpunker sammanbakade.
Ni bör ställa er frågan: Vad är det viktigaste argumentet?

Livsfarlig köttätare?

Nej precis, tänkte väl det.
Rikta då i stället in er på just löshundsjakten, och lägg undan rädsla, hat och fobier.
Tyskterrier och andra har vid ett flertal tillfällen här framfört uttalanden som:
-Det är inte vargen jag hatar, det är rovdjurspolitiken och människorna bakom denna.
OK.
"Mötte mig den synen i skogen med min stövare skulle jag förmodligen fortsättningsvis endast ägna den fortsatta tiden i skogen åt att skjuta varg..."
Varghat eller inte, ja du, inte så svårtolkat..eller?

60. Dyrt för staten

2009-11-23 09:47

Hur länge har staten råd att betala 20 000:- för varje vargdödad hund? Nej, nu måste väll ändå politikerna sluta leka i fjollträsk och inse att det där avskummet som dom själva har släppt ut skall bort. Skattebetalarna har inte råd med det här. Vilket parti skall man rösta på för att få bort skiten i skogen? Börja göra reklam här för det, då kanske dom andra partierna vaknar.

59. UT MED BILDERNA AV VARGDÖDADE HUNDAR!

2009-11-23 09:34

VISA BILDERNA AV VARGSLAKTADE HUNDAR OCH TAMDJUR I DAGSTIDNINGARNA!
INGA MER EFTERSÖK I VARGOMRÅDEN. Bör gälla till dec 2010 (till en början.) Försök med ljudupptagning av de ångestvrål och skrik som de djur avger som slaktas av varg! Kan man sedan spela upp för ickejägare i olika sammanhang.
Det är kanske 10 ggr så mycket björn i de svenska skogarna MEN det är icke tillnärmelsevis de problem som med varg!

58. Calle

2009-11-23 09:33

Skrev för snabbt nyss...
Menade förstås "...och att inte rösta på frågor som INTE betyder någonting personligt?"

57. Politik ja, Per H

2009-11-23 09:32

De allra flesta partier är ju för varg, dvs att det ska finnas ett visst antal vargar i Sverige till skillnad från att skjuta bort den helt och hållet. Du uppmanar folk att rösta rätt, men då måste man ju få reda på vad som du menar är rätt.
Du skrev i en annan tråd att du skulle arbeta för att vargen ska bort, så jag ställer frågan igen: Inom vilket parti har du tänkt genomföra det?

56. En fråga på det, Calle

2009-11-23 09:32

Har du lust att utveckla det där med att vi inte lever i en modern demokrati, och att inte rösta på frågor som betyder någonting personligt? Exempelvis genom att nämna ett land som har en modern demokrati, så man har någonting att jämföra med. Och då givetvis inte bara utifrån vargfrågan (demokrati omfattar allt). Historien om dvärgpinschern Wilson berör många. Frågor som berör många brukar ha betydelse i demokratiska val.

55. Ang. våra förfäder

2009-11-23 08:46

Det påststås med jämna mellanrum att våra förfäder utrotade vargen. Detta stämmer inte. Det var våra föräldrars och våra farföräldrars generation som försökte med det. Det var en del av en allmän trend. Sista halvan av 1800-talet och den första halvan av 1900-talet ersattes jakten av slakten i den västerländska kulturen. Det lider stora delar av världens viltpopulationer av fortfarande.
Våra förfäder levde i tider med mångdubbelt flera vargar. Trots att de på ett helt annat sätt var beroende av sina betesdjur så klarade de av det livet eftersom de förstod att de skulle se efter sina djur.

54. Sluta Jaga!!!!

2009-11-23 04:48

Man funderar varför inte samhället i stort går tillbaka ca 100 år i tiden
det verkar som vissa tror att man kan stanna upp utveklingen i vissa områden medans vissa skall fortlöpa
Det är vel så att över tid att vissa INDIVIDER klarar det moderna klimatet och varför skall mäniskan manupulera med saker dom inte har kontroll över
Jag annser att rovdjurskramarna skall utbilda sig till eftersöksekipage så vi kan möte de problem som komma skall varför är det jäagarn som skall städa detta.
Vi är nära till första angrepp från varg på mäniska det händer varje dag runt om kring oss i världen det finns att läsa det är inte sagor som vissa tror
De läser om tre grisar och om stora stygga vargen som blåser och frustar tills huset rasar, sist det hände i sverige hette vargen Gudrun tror Jag??!!

53. Politik!

2009-11-23 04:47

Det är bara genom att se till att göra alla politiker som är för varg arbetslösa nästa år som vi kan få ändring på det här! Rösta rätt i nästa val!

52. Att samsas Gråben.

2009-11-23 04:46

Språkbruket från din sida är ganska märkligt. Om du lär vargen att ge f-n i vara hundar och andra tamdjur kan han visst få en del av vårt vilt.
Men till dess bekämpar jag med alla till buds stående lagliga medel. Inklusive diverse beska sanningar som du inte själv vågar stå till svars för.
Historien med dvärgpinchern och vad det betydde för en människa visar att vi inte lever i en modern demokrati. Att kunna rösta om saker som inte betyder något personligt är inget tillräckligt villkor.
Varför ska någon tvingas acceptera vargen i närområdet?

51. eftersöksjägare kontaktmän

2009-11-23 04:46

Gör som undertecknad har gjort för ca 5 år tillbaka.Gör inga eftersök på vilt och anslut er till Jägarnas riksorginisation.Låt polis och länsstyrelsen ta hand om trafikskadade djur så att det kostar rejält med pengar för dessa. Monny Talks

50. Önskan om skyddsjakt

2009-11-23 04:45

Ursäkta ,men är det meningen att vi nu ska stänga av alla aktiviteter i skogen så att vargarna kan ha sitt revir för sig själva. Varför tycker ni inte synd om vargarna i alla djurparker som sitter instängda där ?? Är det för att ni ska kunna åka dit och klappa dom i sådana fall borde det räcka med dessa vargar. Man kan tycka att vi inte ska släppa ut våra hundar lösa för att vi vill jaga som vi har som vårat stora intresse Du kanske har ett annat intresse som vi inte lägger oss i. Vad tar vargarna när de har tagit alla djuren i skogen? för vargen äter bara kött och nu är det många vargar så maten tar slut i skogen.
Vargen har funnits länge men det har exploderat av vargar Varför???

49. Anonym 17:28

2009-11-23 04:45

Vi har problem med jakthundar som blir dödade i skogen. Försök förstå. Hoppas du blir av med din "underbare rackare" till en pitbull så kanske du angagerar dig i att förhindra det i fortsättningen. Det försöker vi göra.

48. du sven p m fler

2009-11-23 04:45

du har tydligen stor problem har du inte ögon öron tex eller vad lider du av tänk på vad våra förfäder gjorde med vargen för att överleva de vänder sig nog i graven nu åk på kolmorden o se på lustmördarna där kan de vara jag får inte tex plantera ut fisk i en tjärn men länsyrelsen dom kan plantera ut varg det vet jag då är det inga problem med pengar ska man ha ont i magen när hunden får upptag

47. Bildodade hundar,,jag vill ha svar??

2009-11-22 19:14

Jag skulle vilja veta nagra saker!!

Hur manga av de 2400 bildodade hundarna var JAKTHUNDAR dodade under pagaende jakt???

Hur manga av de bildodade hundarna blev pakorda inom tatbebygdt omrade???

Hur manga av de 2400 hundarna ar sallskapshundar???????

Det handlar ju hursomhelst det som det hela handlar om. Att vi som ar jagare och hundagare ska slippa fa hunden vargtagen under jakt. Och att "vanliga" icke jagande skogsvandrare ska kunna rasta sina hundar losa under tillaten tid
Eller har jag forstatt fel???

Svara pa det DU som ar sa jakla smart och pavisar att vi inte ska klaga pa att vargen tar vara hundar och att trafiken ar farligare. Jag har undvikigt en massa ganger att slappa mina hundar i narheten av trafikerade vagar. Jag undviker att slappa mina hundar pa skogsbilvagar om det gar virkestransporter.
Kom inte hit och peka finger at jagarkaren och pasta att vi driver en orimlig diskussition om att vi inte vill forlora vara hundar i SKOGEN.

Om jag har hunden los INOM tatbebyggt omrade med en massa trafik da fattar till och med jag att jag kan fa hunden ihjalkord.

Ursakta att jag inte har alfabetets 3 sista bokstaver.

46. Bara 80 hundar

2009-11-22 19:09

Säger kramarna, men då det inte alls jagas lika mycket med löshund mera där
vargarna finns så tycker jag 80 hundar är väldigt mycket. Skulle det jagas lika mycket som förr med löshund i vargreviren så skulle nog inte siffran vara 80 direkt..

45. anonym "bildöd"

2009-11-22 18:01

men det handlar inte om att vi mister våra hundar i trafiken, det är vargen vi pratar om här. Vi vill ju inte ens förbjuda trafiken, det är inte ens på tapeten.Vi vet väl om att bilarna tar mera hundar än något. men jag kan säga att hellre får en bil köra över och döda min hund än att vargen äter upp den och skiter ut min bästa vän flera mil längre bort.

44. Bildödade hundar

2009-11-22 17:59

Ok anonym, det innebär att 300 vargar tar 80 hundar per år vilket gör att nästan var tredje varg har tagit en hund i år!
Det fanns under 2008 4,8 miljoner bilar registrerade i Sverige.....Dom bilarna körde ihjäl 2400 hundar, säger du, det innebär att var 2000:de bil dödade en hund....Vad bra att du förstått, det är ju det jag sagt gång på gång att det farligaste för en hund är vargen. Alltså ca 30% av vargarna har dödat en hund och 0.0005% av bilarna har kört ihjäl en hund.

43. GRÅBEN...!

2009-11-22 17:59

En gammal klycha nu igen :- Vad har vargen att tillföra annat en död och fö---b--nelse för alla som försöker att släppa sina hundar? Jag som bor mitt i VARG eländet släpper inga hundar ej häller jaktgrannar på flera mils avstånd och så har du mage att påstå att vi ska lugna oss och sammsas med DRÅPAREN...? Vi har inte bett att få vargen, men det har väl du med flera...! Du ber oss höja nivån ett snäpp :- Om vi vänder på det hela och ber dig sänka nivån ett snäpp, med de funderingar du har och påstående att det finns ett antal jägare som är för varg, Jag kan tro dig när du säger ett fåtal jägare:- Om inte så är du dåligt påläst och att läsa, tycker du att det är så fraperande att göra detta och se enligt dig alla fel i de kommentarer som inte passar dig så får du rådet LÄS inte kommentarerna så behöver du inte ondgöra dig över dem som är mot VARG...! Att förklara för dig hur vi upplever detta att inte kunna släppa en hund är troligen omöjligt efter alla motstridande kommentarer du lämnar in i olika artiklar, så jag utelämnar detta...! Att sammsas med VARGEN om viltet och hundarna går intet GRÅBEN...!

42. TROR DU

2009-11-22 17:58

TIDNINGARNA TAR IN BILDER PÅ VARGDÄDADE HUNDAR ALDRIG DÅ BLIR DET FÖR MÅNGA SOM FÅR REDA PÅ VERKLIGHETEN

41. Gråben

2009-11-22 17:57

Jag talade om ett antal lokala vargkramare här, vilket jag också skrev, vilka jag är bekanta med. Hur sams vi än är så är löshundsjakt inte möjlig på ett säkert sätt i vargmarker. För det andra så är inte problemet att samsas om viltet, problemet är att vargarna äter hundarna! Om vargarna inte rörde hundarna så skulle det inte vara något problem. Alternativet att jaga med hund i band finns inte. Blir det varg på marken så kan man helt enkelt inte jaga med stövare eller andra drivande hundar. Vilket i sin tur gör att ju mer varg vi får ju mindre antal hundar kommer det att avlas fram. Snart är ett antal gamla fina inhemska hundraser ett minne blott....

40. Bildödade hundar

2009-11-22 17:33

2400 hundar bildödas varje år, och ca 80 blir vargdödade, så hobbyjägarna borde sluta att hetsa, självklart tycker jag synd om alla hundar, har själv en underbar rackare, har även mist en efter en pittbullatack.

39. Tidningar

2009-11-22 17:15

Tråkigt, beklagar.
Se nu till att skicka bilder på hunden till våra stora tidningar. Jag har skrivit det tidigare. Ligg på hårt, det är nog enda sättet att få någonting att hända. "en bild säger mer än tusen ord"

38. Glesbygd

2009-11-22 17:09

Varför bor vi i dessa trakter ?
Vi är uppfödda med jakt i generationer, så våra liv kretsar mycket runt jakt och nu med all inplanering av tamvargar omintegörs detta.
Det här gör lika ont i oss som det skulle göra i statsborna om man stängde strömmen kl 17 och att all shopping hade helgstängt

37. Anders

2009-11-22 17:08

Det börjar att bli lite tröttsamt att läsa att bara för att man vill att det ska vara varg här i landet så hatar man jakt. Det är exakt lika korkat som påståendet att alla jägare vill ha nollvision på varg.

Höj nivån ett snäpp så får vi alla se att det går att samsas om vårat gemensamma vilt.

36. Horrmundbo

2009-11-22 17:08

Jag vill komma med en liten rättelse till ditt inlägg. Vargen har visst en naturlig fiende, och det är Människan.

35. SKÄRPNING JÄGARKÅREN.

2009-11-22 15:47

Alla vet vad som måste göras. Då må vi väl för f-n göra det då! ENIGHET, annars kan vi lägga oss ner o ge upp.

34. Vargkramare = Jakthatare

2009-11-22 15:28

Undrar hur många som gått på att vargkramarna finns där för vargens bästa. Anledningen till vargkrameriet är att få slut på all löshundsjakt. Vet ett antal vargkramare som bara för några år sedan kallade sig jaktmotståndare och ville förbjuda all jakt. Det är nog en omöjlighet att genomföra ett totalförbud mot jakt men sedan insåg dom att med varg på markerna så går löshundsjakten om intet iallafall. Målet är detsamma bara vägen dit som skiljer sig. När jag ifrågasatt deras idéer om vargen så får jag alltid till svar att den är utrotningshotad, där av allt engagemang. Jo tjena, med 60 - 70 000 vargar i rysk-scandinaviska populationen kan den inte vara hotad. När jag påpekat att dom borde lägga en del av sitt engagemang på tex fjällräven, som dessutom är hotad, så får man till svar att det är vargen som behöver stöd....Deras åsikter är kanske inte synonymt med vargkramare i övriga Sverige men det lokala gänget här ger sig då ut för att tala för alla andra likasinnade i landet.

33. Sven P, RMM, Gråben, Torbjörn, med flera.

2009-11-22 14:20

Då ni tycker att det är oansvarigt att släppa hundar. Då måste ni även stötta oss i en eftersöks bojkott vi kan inte riskera hundarna! En bojkott innebär även att vargen får lättare att ta byten som är trafik skadade utan riskera att skada sig. Jag hoppas att väldigt många jägare avsäger sig eftersök snarast. Med målsättning noll varg, samt för att rädda fortsatt jakt med lös hund, samt bevara mångfalden med varg mångfald = 0. på det sättet sätter vi press på samtliga partier före valet 2010, även så blir det en kraftig bevakning av pressen, det finns inget att förlora bara att vinna.

32. Två

2009-11-22 14:09

Först så var det en hund som blev tagen igår norr om Sälen. Och idag en till?

Jag lider med hundarna.

31. Håller med Tyskterrier

2009-11-22 14:07

Samma här,all ledig tid.Utrota skiten NU.

30. Ingen riktig 08!

2009-11-22 14:07

Jodå han kanske skall betraktas som 08 .. m e n han visste vart han skulle vända sig för att få något uträttat och och inte var det kring Stureplan eller på söder!
Dalkarlar är laglydiga - men allt har en gräns - så nu väntar vi på resultatet av "den nya rovdjurspolitiken" - se´n får vi se vad som händer.

29. Sven P

2009-11-22 13:47

Om du vet om några vargfria marker i mellansverige. Så får du gärna höra av dig!

28. Sven P..olis?

2009-11-22 13:33

Vem skyller på vargen? Vargar gör som deras natur talar om för dom att göra. Det är människor som du, vi skyller på, och de politiker, forskare som inte med ett andetag förstår vad som händer ute i markerna och på landsbygden. Ni bär ansvaret.
Ni, som vill, ha slut på jakten, och att de förhatliga jägarna istället precis som ni samlas framför TV:n och insuper den naturromantik som är tillrättalagd för att passa urbaniserade människor långt från verkligheten. Ni bär ansvaret.
Men ni kommer inte att lyckas, vi kommer att slåss för vår livstil och vårt kulturarv. Ni kan skapa er någon annanstans, vi har redan vårt. Det är upptaget här, och vi är många, många fler än ni kan ana. Vid nästa val kommer det att märkas.

27. Åge

2009-11-22 13:17

och den falske 08:an måste ha råkat ut
för en av de berömda tankevurpor som
Jan Emanuel ständigt har när de analyserade LST,s och naturvårdsverkets
arbete...

26. Skandal!

2009-11-22 13:17

Nu är måttet rågat! Är det någon av er naturmuppar som har hört skriket från en vargdödad hund eller annat djur? Vargen är ett rovdjur som inte har någon plats i vår natur, det finns väl någon anledning till att våra förföder utrotade dem. Ni naturmuppar åker runt på alla skogsbilvägar och passar dessa djur, men det är inga gosedjur utan ett rovdjur som tar våra hundar och annat vilt.

25. Angående bilden i artikeln

2009-11-22 12:44

Mötte mig den synen i skogen med min stövare skulle jag förmodligen fortsättningsvis endast ägna den fortsatta tiden i skogen åt att skjuta varg...

24. Skandal!

2009-11-22 12:44

Är det någon som kan förklara varför vi ska ha varg i skogarna? Vad gör de för nytta? De har inte några naturliga fiender, däremot äter de sitt byte levande. Är inte detta djurplågeri, eller vad säger ni naturmuppar. Har ni hört skriken från ett vargdödad djur? I så fall tror jag ni ändrar åsikt. Dessutom förstör dessa rovdjur vår livsstil om vi inte längre kan gå ut i skogen och släppa en hund lös. Det har nu gått aldeles för långt, måttet är rågat!

23. Gråhund

2009-11-22 12:43

Det är det ni vargälskare vill,ha slut på löshundsjakten, heder åt dej som tas med detta, det gör inte RMM, Dalle, Gråben, T.E. Pernilla m.f.l, trots att det är detta som är deras slutmål. Men tro inte vi ger upp. Beklagar hunden.

22. Skyll inte på vargen !

2009-11-22 12:43

Det är du, jägaren, som är ansvarig för din hund och det är helt oansvarigt att släppa dem lösa i skogen. Jag förstår inte att du vågar och ens vill. Det visar hur lite du bryr dig om hunden.

21. Lidar

2009-11-22 12:43

met hundagaren. Trist och tragisk, och detta kan inte fortsætte. Kan ni svenskere da inte gøre upprør? Detta er jo våldtægt på jagare och den svenske befolkning.

20. Enkelt.

2009-11-22 12:43

Gå genast ur SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET! Byt till Jägarnas Riksförbund. Gjorde det för flera år sedan själv. Sluta med eftersök på trafikvilt. Det kan Länsstyrelsen och Polisen göra själva. Det ligger inte på jägarnas ansvar. Dom kan ta hjälp av Pernilla, Allan och Elof samt Masen. Så enkelt är det.

19. Håller med Åge

2009-11-22 12:42

Jag håller med Åge.

18. Anonym 2D har rätt

2009-11-22 12:42

Vi måste göra något som påverkar allmänheten. Eftersöksstopp är något som
kommer att uppmärksammas. Kanske är det lättast att få igenom i de hårdast drabbade länen. Vi behöver också få med SJF.

17. JAG UNDRAR

2009-11-22 09:25

HUR MÅNGA HUNDAR VARGEN TAR I DAG SÖNDAG

16. Hallå....

2009-11-22 09:25

Tycker faktiskt både Länsstyrelse o naturvårdsverket har gjort sitt i ALLA sammanhang......Snudd på om inte Svenska Jägarförbundet ligger lite för platt i frågan og......Frågan er tagen upp i vårat jaktlag....Vad er mäningen med att vara medlem i något som inte motsvarar förväntningarna....när det handlar om jakt.??????????
Tala högt om vart ni står NU....Visa färg...eller er ni lika trista och okunniga som alla andra i politiken.........?!!!!!

15. vad

2009-11-22 09:24

synd, stackars hundägare. Blir jag fortfarande refuserad från jakt o jägare om jag uttrycker mig slikt?

14. Till R. Hamilton

2009-11-22 09:23

Var inte Gustav Wasa 08 ?
Varför tror du att 08:or fogar sig mer än masar, ni har ju haft era vargar i flera år utan att göra något åt saken annat än att gnälla.
Väntar du på en ny Wasa, eller kan du själv inte åstakomma något?

13. Tragiskt...

2009-11-22 09:23

Fy fan...
Jag älskar verkligen att jaga hare med stövare. Snälla vargkramare, förstör inte mitt liv också. Har en riktigt lovande smålandsstövare just nu. Mitt liv skulle gå i spillror om min jaktkompis skulle dö.

Jag vet att det finns andra orsaker än varg som dödar jakthundar, men nu börjar det bli för mycket varg i skogarna. Detta är oacceptabelt.

Skriv på för Landsbygsdemokraterna. Tror det är vår enda chans....

12. Gubbar?

2009-11-22 09:22

Heja kvinnor! Glöm de manliga jägarna.

11. Sluta nu!

2009-11-22 09:22

Sluta släpp hundar lösa i skogen! Ni vill ha argument för att skjuta varg. Hur rädd är man om sin bästa vän när man släpper den i ett vargrevir? Förbjud jakt med lösdrivande hund!

10. Menlösa män

2009-11-22 09:21

Varför inte gjöra det som behövs isf
att försöka få in jägare i beslutande organ.Det har ni väl redan sett hur menlösa jägarna är.I Malung är 90% av de manliga jägarna handlingsförlamade.
Nej nu hoppas jag på kvinnorna.
NEJ MER VARG i Malug få se om kärringarna (gubbarna) vaknar.

9. persson

2009-11-21 21:40

fy fan ............

8. Nu är måttet rågat!

2009-11-21 21:40

Det är dags att vi kvinnor går samman och agerar!

7. Helikopter

2009-11-21 21:40

Är det någon som vet varför vargarna(5st) norr om Ljusnan är så värdefulla att de övervakas med helikopter.

6. Hvem

2009-11-21 21:40

er det som styrer landet deres??
Er det svensker som styrer i Sverige?
Noe er jo alvorlig galt fatt når man knuser sin egen befolkning.
Jeg har vondt for å forstå hvordan dette kan fortsette når man ser hvordan tryggheten fjernes totalt fra sine landsmenn. Hva er det som foregår hos dere ??!
Ville tilstander ser ut til å ønskes velkommen hos dere ,jeg kan ikke klare forstå dette.

5. Usch!

2009-11-21 21:39

-Beklagar förlusten Maj! Nu måste väl skyddsjakt beviljas!

4. trollkaren oz

2009-11-21 21:39

tre raporter i dag nu jävlar kan hela etablisemanget dra åt helvetet för min del.det enda som jäler är nolltolerans ifråga om varg.

3. Nu är väl dags att vi sätter STOPP !

2009-11-21 21:38

Det rasar för i h.....e in varg dödade hundar. Total eftersöks bojkott snarast.
Vägra att registrera er nu när nya lagen eftersök börja gälla vid ny år. Ring in er begär att dom tar bort er som eftersöks jägare mm.

2. vargdödad stövare

2009-11-21 21:38

För det första vill jag delta i sorgen över din dödade stövare. Det här är helt ohållbart i längden. Jag bor i södra Härjedalen och vi får era valpar hit med vad det medför. Vi måste nog gå andra vägar för att få våra röster hörda. Vi måste se till att få in Jägare i beslutande organ och påverka därifrån, som det är nu sitter det medlemmar från den lilla föreningen SRF i dom flesta Länsstyrelser och kommuner. Vi som grupp är avsevärt må fler och ska givetvis in där. Ordförande för djurskyddet i Jämtland skriver i lokala tidningar att vi måste in med flera vargar i vårt län. I Härjed och Strömsund finns det flest björnar i förhållande till älgstammen i hela världen. Det kallar han djurskydd!

1. Ledsen...

2009-11-21 21:37

Jag beklagar verkligen förlusten. Själv Hamiltonägare.
Hur kan vi acceptera en rabiat tlänstemannastyrd länsstyrelse i Falun ledd av miljövårdsdirektör S Å Svensson?
Fordom gjorde allmogen i Dalarna uppror mot dylika fogdar!
Lite historiebeskrivning för alla 08ór som alltid fogad sig efter överhögheten..

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsEngelsons