• Pinewood

Strejken inställd efter Ek-möte

AktuelltPublicerad: 2013-03-27 18:01

Det blir ingen eftersöksstrejk i protest mot den svenska vargpolitiken. Svenljungagruppen har fått sådana signaler av miljöminister Lena Ek, att man beslutat ställa in eftersöksstrejken på trafikskadat vilt.

Svenljungagruppen var i Stockholm och träffade Lena Ek på eftermiddagen i dag. Svenljungagruppen har tidigare hotat med att det blir eftersöksstrejk i protest mot vargpolitiken från och med 1 april. Efter mötet med miljöminstern är planerna inställda.


”Måste se vart det landar”
– Hon står fast vid vad hon sa i höstas, att hon jobbar på en vargstam i det nedre intervallet, mellan 180 och 380 vargar. Då menar vi att vi måste se vart det landar, säger Kjell Lennartsson i Svenljungagruppen i Jakt & Jägares webbradio.


Hör inslaget här

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

109. MP och regeringens vargantal förenliga!

2013-04-04 13:13

Jag anser MPs uppfattning uttryckt i motion är förenliga med regeringens ståndpunkt 180. MPs motion: "En utgångspunkt är regeln om att populationen har en genetiskt effektiv populationsstorlek om minst 500, eller ingår som en del av ett geografiskt och genetiskt sammanhängande system av populationer som tillsammans har en effektiv populationsstorlek om minst 500." Detta innebär att det inte finns något storlekskrav på den del som skall finnas i Sverige. Kravet på genetisk kontakt österut är uppfyllt. Eftersom varg vandrar långt och är mycket anpassningbar till olika miljöer är det geografiska "kravet" uppfyllt. Det finns minst 50 000 nordeurpeiska vargar. För att ha både hängslen och livrem kan man dessutom praktisera vargflytt (via valpflytt) för att få bättre kontakt med de avlägsnare delarna. Så MP och jag (som stödjer regeringens 180 linje) är inne på samma spår!

108. Kokillen

2013-04-04 08:05

Jag säger ju att SD är ett skitparti, och nej, jag har inte läst partiprogrammet, har du? jag har inte tid, vet du, jag är ju bonde....och precis som jag säger så rör SD om i grytan, kanske andras partiprogram skrivs om för att fånga upp de som inte är rädda för folk. Vi vet att SD är ett skit parti, men MP har ju ett annat rykte, goseryktet, men dessvärre så ger deras vurm för vargen att det drabbar samerna svårt, samt landsbygdsbefolkningen och det gillar inte jag, gör du?

107. Länken saknades

2013-04-03 16:01

Min kommentar (#102) blir tyvärr lite kryptisk utan länk. Här kommer den:
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Rovdjur_H002MJ479/
och om jag misslyckas igen så kan den som är intresserad prova att googla: Motion 2012/13:MJ479

106. # 105 Filip

2013-04-03 16:01

Men bra, då kan du ju stödja oss då vi påstår att vi har GYBS i dag. För det var ju det saken gällde.

105. Kjell L.

2013-04-03 11:16

Min uppfattningsförmåga kan vi lämna åt sidan. Men dessa är de relevanta FAKTA.
GYBS för vargen har aldrig någonsin INTE funnits. Arten mår bra och frodas i mycket stort antal.
GYBS för vargen finns alltjämt och kan svårligen ens hotas av framtida ändringar (förutom en teoretisk möjlig framtida urbanisering av hela barrskogsbältet tvärsöver Ryssland)
GYBS för vargen finns också med NOLL i antal vargar inom Sverige.
Förstår du?
Detta handlar inte om ett antal vargar mer eller mindre inom Sverige, det handla om att kalla detta cirkus för vad det är. dvs. en gigantisk bluff skapad för att re-wilda Sverige i smyg och skapa inkomster för ett överflöde av utbildade biologer som kan inte tänka sig jobba i vanliga jobb.
Vargen behöver definitivt inte Sverige och Sverige behöver definitivt inte vargen.
RYSKA vargar skall vara i RYSSLAND, inte i våra beteshagar!

104. # 100 Rickard Miljöpartist - Motsägelsefulla styrdokumnet

2013-04-03 08:58

Jag har varit igenom Miljöpartiets hemsida för att hitta om Ni formulerat något om GYBS. Det står inget om det på hemsidan så att det finns något uttalat mål som du påstår. Men jag hittade en del annat intressant på Miljöpartiets hemsida under - Rovdjurspolitik.
Rovdjurspopulationen ska tillåtas att öka så att den blir livskraftig. Sverige ska hysa långsiktigt livskraftiga stammar av de fyra stora rovdjuren varg, lo, björn och järv. Ökade resurser ska ges till naturvårdsorganisationer och Naturvårdsverket för att sprida information om rovdjur och skapa opinion mot illegal jakt. Polisen måste få större resurser för arbetet med jaktbrott. Vi vill att viltvårdspolitiken ska utvecklas genom samråd med flera parter, som ursprungsbefolkningen, lokalbefolkningen i övrigt, rovdjursforskarna och djurrättsrörelsen.
Detta står under - Hållbart jordbruk: Vi anser att svenskt jordbruk ska stå för en betydligt större andel av Sveriges livsmedelsproduktion än i dag. Lantbruket är ofta avgörande för en levande landsbygd.
Mina kommentarer till ovanstående: I dag så har vi livskraftiga stammar av våra stora rovdjur enligt EUs art och habitatdirektiv. Så målen är uppfyllda, men ändå så skall Ni ha mer. Förstår Ni inte att överstora rovdjurstammar även skadar lokalbefolkningen och dess verksamheter därmed måste begränsas?
Att staten skall få mer pengar till att hjärntvätta befolkningen i en den rätta läran har Ni säkert kopierat direkt från Maos lilla röda. Detta hör inte hemma i en demokrati. Tänk om SD skulle få sin ideologi spridd genom statligt stöd. Hade Ni stöttat det ?
I stället för att lägga mer pengar till Polisen för att utreda jaktbrott så borde ni fundera över varför människor som inte är kriminellt belastade tar till sådana metoder. Kan det bero på överstatligt beteende där ingen hänsyn eller empati visas ?
Ni skriver tillochmed att viltvårdspolitiken skall utvecklas i samråd med parter som ursprungsbefolkningen, lokalbefolkningen rovdjursforskarna och djurrättsrörelsen. Detta rimmar mycket illa med den rovdjurspolitik som ni sedan lobbar för där inga hänsyn visas till lokalbefolkningens eller ursprungsbefolkningens krav på en begränsad vargstam. Varför följer ni inte era egna styrdokument?
Ni anser att svensk jordbruk skall stå för en större andel av Sveriges livsmedelsproduktion. Men ända så skall ni lägga pålagor på mer än en miljard om året på jordbruket i er iver att ha en överstor vargstam. Förstår Ni inte att många små jordbruk kommer att sluta när det kommer att kosta dem pengar att producera mat?

103. GA #101

2013-04-03 08:26

Det verkar som du inte läst partiprogrammet som SD har??..läs deras tänkande om samer, om du anser att "Rickard" inte gillar samer så är SD inte ett dugg bättre.
Så om du gillar samer ska du inte rösta SD.

102. Läs det här innan ni röstar MP

2013-04-03 02:14

Det är väl den här motionen du menar Rickard, eller hur?
MP + NVV = sant
Båda vill att rovjuren ska ta över viltvården i Sverige för att "rädda" ett ekosystem som resten av EU bara kan drömma om.
Min röst får ni aldrig Rickard, MP. Så illa vill jag inte svensk natur.

101. SD är i ....

2013-04-03 02:14

...grunden ett skitparti, men för att röra om i makteliten gör de dock en viss nytta. Det är många som lägger sin röst där för att straffa de andra, inget fel i det. Det är också ett sätt att markera.
SD vill inte ha in några invandrare. MP vill ta död på folk som lever i landet, hur stor är skillnaden?
Varför gillar du inte samer, Richard?

100. #92. Mikael

2013-04-02 22:16

Du har fel. Miljöpartiet har lagt en partimotion som tydligt visar var partiet står och det är vad jag refererat till tidigare. Det är mig veterligen det enda förslag som hittills lagts fram som är möjligt att genomföra så länge vi är med i EU. Alla andra partier svamlar och gör utspel som sedan får dras tillbaka då det blir uppenbart att de inte är möjliga i förhållande till EU-rätten.

SD vill att Sverige ska vara ett slutet land där människor på flykt stängs ute. De tar dock inte ställning i rovdjursfrågor eller några frågor som handlar om biologisk mångfald.

99. # 98 Rickard Miljöpartist

2013-04-02 22:15

Bra att du inser att det är en politisk fråga och bra att du debatterar här. Vi förutsätter att du representerar miljöpartiet så länge som du har det nick du har. Att man räknat på etthundra års perspektiv beror på att det står i IUCNs anvisningarna till hur man gör en MVP analys. Så det kan inte EU ha någonting emot då de själva står bakom det. Det finns inte mycket i vårt samhälle som vi lägger så långa kalkyler på som etthundra år. Se hundra år tillbaka så inser du att perspektivet är rejält tilltaget. Tror du att man år 1913 kunde kalkylera med hur världen ser ut i dag?

98. #91 Kjell Lennartsson, Svenljungagruppen

2013-04-02 18:58

Nej, jag representerar inte Miljöpartiet. Jag har däremot läst den motion som Miljöpartiet lagt fram gällande rovdjur. Att jag sedan räknar mig som miljöpartist tycker jag kan vara av intresse eftersom detta är en politisk fråga.

Jag tycker det är populism av både regering och S att själva gå ut med en nivå gällande gynnsam bevarandestatus. De 180 respektive 200 individer de pratar om är beräknat utifrån ett 100-årsperspektiv vilket är så långt blåa och röda näsor verkar räcka. Har de tänkt att lägga ned planeten sedan eller hur tänker de? Viken nivå EU tycker vi ska rätta oss efter kommer vi säkerligen att få reda på med tiden. Jag är väldigt skeptisk till överstatlighet men om vi har en regering och ett stort oppositionsparti som inte räknar med att Sverige ska existera mer än 100 år så måste jag säga att jag gillar EU. Jag är nämligen säker på att Bryssel räknar med att Sverige och resten av världen ska finnas längre än 100 år.

97. #96 Filip

2013-04-02 18:57

Jag tror inte du fattar själv vad du är negativ till. Vi hävdar ju att vi har GYBS i dag. Det måste väl även du kunna skriva under på.

96. Att ni inte fattar!

2013-04-02 14:01

Bevarandestatus för varg arten har aldrig (någonsin) varit annat än god. Utmärkt hade inte heller varit en överdrift.
Alla är så lättlurade och börjar dilla om antal hit och antal dit. Hela denna cirkus är orsakad av att några "biologer" med behov av anslag till "forskning" (för att slippa jobba som vanliga folk) hittade på en ny "population" som var i stort behov av omvårdnad, omsorg och hjälp.
Inget kunde vara längre från sanningen. Den huvudsakliga Ryska euro-asiatiska varg populationen är MYCKET STOR, VIDA SPRIDD, och VÄXANDE. Det finns i dagsläget absolut ingen risk alls för utrotning av denna art.
Däremot finns det ett stort antal andra arter som är beroende av mul-betade ängar som är starkt hotade.
Dessa är dock betydligt mindre intressanta för "forskarna" att leka med.
Liberg hyllas ofta i dessa spalter, men han är en av dessa som har hämtat sitt levebröd från denna bluffverksamhet i många år.
Det hela är en re-wilding projekt som låtsas vara art-vård.
Prata om en ulv i fårakläder!
Sluta dilla om antal hit och dit och visa kejsarens nya kläder för var de verkligen är.
Ryska vargar skall vara i Ryssland! inte i våra beteshagar!
Det rätta antal vargar i Sverige för naturens (och de verkliga hotade arternas) bästa är NOLL!
Vakna gubbar för guds skull!

95. MP

2013-04-02 14:01

Vad har Miljöpartiet i staden gjort för Sveriges miljö sedan starten på 80-talet? Vad vet stadsbor och politiker om miljö?

94. Regeringsalternativet räcker

2013-04-02 10:41

Jag är yrkesgenetiker och har stor erfarenhet av tillämpningar av populationsgenetik. Jag stödjer regeringens 180! Samtidigt tycker jag det ligger mycket i önskemålet med 5000 vargar för att trygga artens långsiktiga överlevnad i ett milleniumperspektiv. Men forskare är nog överens om att alla dessa inte behöver finnas i Sverige. Det gäller bara att ha tillräcklig kontakt med den övriga stammen. Den nuvarande naturliga invandringen räcker, särskilt om man diskonterar invandrarvargarna i Tiveden, som nu verkar stanna där, och om EU tillåter att effekten av invandringen flerdubblas med jakt. När valpflytt funkar om några år finns inga gränser för genetisk kontakt. Så att några tusen vargar är önskvärt sätter inte något golv för GYBS i Sverige enligt EU-direktivet. Det är en fråga om vad "Sverige" VILL mer än vad EU vill. Det största problemet är att det finns OLIKA viljor i Sverige bland forskarna och de som bestämmer vilka forskare och vilka av deras resultat man skall lyssna till. Finland har GYBS med 200 vargar efter prövning i EU-domstolen.

93. Och till er

2013-04-02 10:00

.. som fått för er att Sverigedemokraterna har en så oerhört mycket bättre rovdjurspolitik på gång, än övriga riksdagspartier har jag en fråga:
-Hur tänker ni då? Vad vet ni som inte jag vet om det där kalleankaenfrågepartiet??

92. Rickard

2013-04-02 10:00

..du har helt rätt att SD inte presenterat någon rovdjursplitik, lika lite som övriga folkvalda riksdagspartier. Förutom nåt ströuttalande från en SD'representant i Skåne. Jättevärd att ta på allvar.... prft!!!
I övrigt Rickard, svamlar du så jag föredrar att diskutera rovdjurspolitik med mina på grund av rådande brist på rovdjurspolitik förtidspensionerade jakthundar.
Med dina "personliga" mål är glesbygden snart avfolkad, och ni kan ägna er åt er vargodling bäst ni vill.
Att en representant för den vänstra sidan i politiken kan vara så extremt människofientlig är för mej en gåta. Får mej osökt att tänka på Stalin, Pol Pot mfl.... Skäms för att själv vara socialist, om mina medtänkare har din, och ditt partis människosyn.
Till Gulag med mej :-(
Förlåt redaktionen, men ibland kan jag bara inte låta bli att dra paralleller till diktaturer, när jag läser vad Rickard skriver.

91. # 90 Rickard Miljöpartist – Vi behöver inte begära utträde ur EU

2013-04-02 09:59

Eftersom du är ute och skriver med ett sådant nick som du har så förutsätter vi att du även är utsänd av partiet i syfte att framföra partiets åsikter. Dina åsikter blir då synonymt med partiets. Att du skulle kunna ändra på det genom att ibland skriva att det är dina personliga åsikter håller inte. Om nu inte miljöpartiet har satt 5000 vargar som gräns för GYBS så borde man kanske tala om vilken gräns man tänker sig GYBS då detta är en viktig fråga för oss som bor och verkar på landsbygden. Att inte deklarera detta innebär ju att vi förutsätter att Ert mål är minst några tusen vargar i Sverige.
Du säger att man skulle behöva begära utträde ur EU för att ha GYBS på 180 eller 200 vargar. Vad får du det ifrån? Tar inte Miljöpartiet hänsyn till vetenskapliga fakta som sårbarhetsanlysen och MVP värde som forskarna har tagit fram? MVP inkl. katastrofrisker låg på 100 vargar i Sverige och Norge tillsammans. Enligt art och habitatdirektivet så skall detta vara underlag för GYBS. Det enda som står i art och habitatdirektivet om hur antalet för GYBS skall sättas är att det skall vara betydligt över MVP. Det är en politiskt fråga och där har varje parti möjlighet att utrycka i antal vargar hur mycket dom tänker skada landsbygdsbefolkningen genom att ha en överstor stam av väldens vanligaste rovdjur. Miljöpartiet särskiljer sig då man tycker att man skall skada landsbygdsbefolkningen med full kraft.

90. Ojoj:)

2013-04-02 07:41

1. Miljöpartiet har inte sagt något om hur många vargar som krävs för att arten ska ha en gynnsam bevarandestatus. Miljöpartiet har däremot sagt att de vill ha stegvis generösare skyddsjakt i takt med att man närmar sig gynnsam bevarandestatus och att när den nåtts med marginal även tillåta licensjakt. Detta är den enda hållning man kan ha så länge vi är med i EU.

2. "Regeringen har om mål att gynnsam bevarandestatus ska bli 180 vargar". OK, bra. Har regeringen tänkt ut något snabbt sätt att lämna EU? Driver de urträdesfrågan? Nej just det. Detta är bara fantasier och populism. I bästa fall är det ren okunskap om populationsgenetik.

3. "Sossarna säger att gynnsam bevarandestatus ska ligga på 200 vargar". OK, driver även de urtädesfrågan ur EU? Nej, inte heller S har en verklightsförankrad politik uten tar siffror ur luften, eller snarare putsar på siffror som regeringen tvingat fram i en utredning som sågas internationellt och inte minst av EU.

4. Någon nämnde Sverigedemokratera. De gillar inte att vi har en solidarisk öppen syn på människor på flykt i världen vilket är tydligt i deras partiprogram. Men de har ingen rovdjurspolitik alls vilket framgår tydligt för den som letar. Enligt uppgift (SD-ledamot i Uppsala Kommuns fullmäktige) tar SD inte ställning i frågan i rädsla av att skrämma bort väljare.

5. Jag tror personligen att EU uppfattning gällande gynnsam bevarandestatus kommer hamna på runt 5000 vargar.

89. Ok, Richard,

2013-03-31 17:44

då har du än en gång klargjort MPs inställning i rovdjursfrågan, alltså 5000 vargar. En populistisk siffra, sannolikt har det aldrig funnits så många vargar i Sverige ens för 3-4000 år sedan, när det inte ens bodde 100 000 människor här, nu är vi nio miljoner som behöver mat och plats.
Du har därmed excluderat större delen av landsbygdsbefolkningen. Då har du stängt en dörr som iofs redan var stängd. Men, som du vet får alla beslut följder någon annanstans, eller hur?
Maten Richard, hur gör vi? Är det MPs målsättning att göra alla till vegetarianer?......och var ska vi odla dessa vegetabilier?.....och vem ska göra det? För att vi ska vara miljömålsmässiga, så måste vi stoppa importen, alltså blir vi hänvisade till kålrötter, potatis vintertid, sommartid ett lite större utbud. Vi måste liksom resten av nordeuropa stänga alla växthus. Visste du att det går åt energi motsvarande 20 kärnkraftsreaktorer i Europa för att få fram tomaterna och gurkan vi äter vintertid, plus allt annat vi importerar från ännu längre bort.
Om vi har 5000 vargar, då försvinner på riktigt större delen av fribetningen, de djur vi kan hålla får vara inomhus större delen av tiden......och försvinner djuren, ja, då är det importerad konstgödsling som gäller till kålrötterna.
Vi lever Richard i ett land som passar väldigt dåligt för vegetabilieodling, vi är för långt norrut, men djuruppfödning är klockrent häruppe i kalla norden. Vi kan skapa vår näring genom att vi kör vårt relativt magra bete genom våra tamdjur och äter köttet, det har varit förutsättningen ända sedan människor kom till detta land.
Viltet är den bästa resurs ur alla hänseenden för matproduktion. Viltet betar i skogen och tar tillvara kvist, skott och annat som vi människor aldrig kan tillgodogöra oss. Viltet har noll i miljöpåverkan. Ur försörjningssynpunkt med vassa miljömål, borde varenda varg förpassas till hägn eller djurparker, lodjur likaså, björnen ger ju i någon mån kött och kan få finnas. Vi borde förbjuda de stora monokulturerna som det moderna skogsbruket eftersträvar, och går tyvärr därmed miste om inkomster till landet. Men ur matsynpunkt vore det bättre att odla asp, och annat som viltet gillar.
Tyvärr Richard, så är det rovdjur i mängder i den ena vågskålen, där du sitter, eller så är det mat, arbetstillfällen, biologisk mångfald, och landsbygden i den andra. MP har gjort sitt val.
Det skulle vara intressant att höra hur er försörjningsplan för framtiden ser ut med 5000 vargar och ett rewildat Sverige.
Importerar vi maten? Hur betalar vi för den? Var finns arbetstillfällena på landsbygden? Hur många vill leva i en miljö där man inte ens kan släppa ut katten? osv osv.
Allt är så uppenbart, det är så lätt att se, men MP väljer de tre apornas strategi, blunda, håll för öronen och munnen.
Så länge media jobbar för den gröna lögnen så kan MP leva vidare, så länge det finns människor som är grundlurade i storstäderna, så länge det finns människor som helt saknar förankring med verkligheten, så kommer MP leva vidare, men den dagen det kurrar i magen, den dagen de första barnen dödas av dina rovdjur, då blir det jobbigt Richard. Det är nog bra att MP redan nu försöker hitta på ytterligare en lögn till försvar.

88. SD

2013-03-31 13:15

Klart att jag röstar SD 2014.

87. # 84 Rickard Miljöpartist – Miljöpartiet är verklighetsfrånvarande.

2013-03-31 13:15

Det du nu skriver låter mer sansat men när man då läst dina tidigare inlägg (#70) där du pratar om att gynnsam bevarande status (GYBS) skulle vara 5000 vargar så inser man att du talar med kluven tunga. Jag tror att du förstår att enligt art och habitadirektivet så kan man inte ha licensjakt förrän vi har uppnått GYBS. Först då kan vi förvalta vargstammen utan inblandning av EU. Så kontentan av vad du skrivit i dessa inlägg är att om vi röstar på Miljöpartiet så får vi vänta tills vi har 5000 vargar innan vi får licensjakt och egen vargförvaltning! Du kallar detta för en verklighetsförankrad politik. Men det ser mer ut som en verklighetsfrånvarande politik helt utan förankring i vetenskap, ekonomi eller folklig förankring hos drabbade människor. Du frågar hur verklighetsförankrad andra partiers rovdjurspolitik är. De flesta partier utom just Miljöpartiet har en verklighetsförankrad politik då man deklarerar att man vill ha en begränsad vargstam. Regeringspartierna säger att man jobbar mot GYBS på ca 180 vargar och socialdemokraterna säger GYBS på ca 200. Och om det är riktigt som du säger att miljöpartiet lobbar för att GYBS skall vara 5000 så är det ju extrema skillnader. Var och en kan ju bilda sig en egen uppfattning vilket parti som står med fötterna i verkligheten.

86. 84 Rickard

2013-03-31 13:15

Först när vargstammen har kanske 5000 individer så tycker du att man ska lätta på skyddsjaktsreglerna? Då menar du alltså att en problemvarg skall trots upprepade attacker på tamboskap skyddas trots förmodad svag genetik? Den är väl lika problematisk med mindre antal vargar i stammen? Och dom flesta forskare nämner avsevärt lägre siffror för GYBS än era tal.Det tal ni nämner skulle kunna utbryta i ett anarkiliknande tillstånd,Jag lovar dig att dom flesta vapenägare djurägare samer och hundägare skulle ta till varje metod som går att uppbringa för att ta bort vargen.Om vi leker med dina teorier med 5000 vargar i Sverige! Då har förmodligen rennäringen upphört,fäbodbrukarna i mellan och norra Sverige lagt ner.all jakt med hund är slut och gigantiska kostnader för ersättningar till djurägarna på vägen fram till MP mål. Nu pratar vi förmodligen om summor mellan 10-30 miljarder per år. lägg därtill det sjunkande fastighetsvärdet för markägarna! Då får vi lägga till ytterligare miljarder. Ert parti är det överlägset största landsbygdshotet som någonsin funnits och kommer att finnas i detta land. Att kalla sig miljövänligt parti med den hemska syn ni har på landsbygd som till stor del är den miljövänligaste delen av vårt land är skrämmande. Sen tycker jag att du skall komma hit till Härjedalens södra delar samt norra Dalarna och tala om för oss som inget förstår att vår älgstam ökat.Sitter med i Härjedalens ÄFO och kan ge dig färsk statistik.Kalvavskjutningen sjunker rejält och även på dom vuxna märks en stor tillbakagång. I Lillhärdal satte vi av 80 älgar till Tandsjöreviret i vår beräkning, men det visar sig inte räcka ändå.Då har vi en avskjutning som idag är ca 1 älg p/1000 hektar.En av landets lägsta avskjutningar.Lägg därtill en enormt större Björnstam än vad GYBS förespråkar. 1100-1300 är GYBS men det faktiska talet är 4000 björnar. Ni förespråkar vad jag vet ingen större sänkning av björnstammen.Vilket får mig att undra om att när vargstammen är nästan 4 gg större än GYBS så kommer ni inte att förespråka nån större vargjakt.

85. # 83, 84

2013-03-31 10:00

För det första så är Miljöpartiet det sista partiet jag röstar på. SD är inte att tänka på. Men vi har ju Landsbygdsdemokraterna. Centerpartiet gör så gott de kan, men tyvärr så är de för tillfället massmedias hackkyckling.
Statistik säger inte allt, det borde väl en lärd Uppsalabo veta. Det är många år sen jaktlagen häromkring sköt full tilldelning. Nu när vargen får älgen i rörelse, så är det en del jaktlag som kanske har skjutit en femtedel av tilldelningen. Andra jaktlag, dit älgarna har tagit sin tillflykt, där skjuter man fullt. Där blir det också skogsbetesskador, eftersom de flesta älgarna befinner sig där. Den totala avskjutningen blir då densamma.

84. Miljöpartiets rovdjurspolitik

2013-03-30 22:18

Miljöpartiets rovdjurspolitik går ut på att vi ska ha livskraftiga rovdjursstammar i Sverige. I takt med att detta mål uppnås vill Miljöpartiet lätta på skyddsjaktsreglerna så att de blir generösare och mindre strikta. Miljöpartiet säger heller inte nej till licensjakt när stammarna så tillåter. Att ha en generös skyddsjakt är viktigt för att sålla bort de individer som åsamkar skada på egendom och eller ger upphov till olägenhet på annat sätt. Detta är enligt min mening enda sättet att nå skygga rovdjursstammar samtidigt som vi lever upp till EUs krav. Det menar jag är att verklighetsförankra sin politik. Vilka partier röstar ni andra på och hur verklighetsförankrad rovdurspolitik har de?

83. Avskjutningsstatistik

2013-03-30 22:17

Om man tar del av den avskjutningsstatistik som redovisas så kan man läsa att avskjutningen i Dalarna och Värmland inte minskat i takt med de senaste årens vargtillväx. Ni frågar om ja tror på det själv? Jag har ingen anledning att misstro dessa siffror men om ni har annan statistik att redovisa så tar jag gärna del av den.

82. Jeff #77

2013-03-30 22:16

undrar hur många ni är egentligen....härikring, i vargland, finns ingen som tycker de agerat rätt sedan strejken avbröts...

81. kokillen #80

2013-03-30 22:16

i en demokrati får i alla fall de flesta komma till tals,vilket också var vad Miss skrev,inte att alla får som dom vill...som många gånger förr läste du inte ordentligt...
själv håller jag med Miss helt och hållet i inlägg #78

80. Miss #78

2013-03-30 17:51

I vilken demokrati i världen får alla individer som man vill??
Är inte det normala att majoriteten bestämmer??
Vad gör du själv för att minska vargantalet och påverka politiker??

79. Jeff

2013-03-30 10:20

Vadå gnällspikar. Svenljunga vill ha varg men tar i inte emot flera revir hos sig. Söv ner skiten från Dalarna och skicka dit. Då ska ag sluta gnälla på rovdjurespolitiken. Kan du säga vad deras strejk betytt mer än att Ek splittras oss som vill ha bort vargen. Visst är det bra att de kämpar för något som de inte har det är berömligt MEN säg inte att vi andra ska ha 180-380 vargar, då blir jag en gnällspik. Har ni varg där du jagar Jeff

78. nr 77 Jeff

2013-03-30 10:19

Alla får inte göra sin röst hörd om man inte är av någolunda samma uppfattning eller är beredd att slicka politiker och myndigheter där bak. "Demokrati a la Sverige" kallas det visst.
Men alla är inte beredd att göra det bara för att få träffa en politiker utan att få något tillbaka...

77. Det är enkelt

2013-03-29 21:52

Vi är många som tycker Svenljungagruppen gör ett väldigt bra jobb. Ni som inte är nöjda måst ju begripa att ni får organisera er, utse ledare och driva frågan som ni vill. Det är fritt fram. Ingen hindrar er. Sen får vi se när ni får ett möte med miljöministern. GNÄLLSPIKAR

76. Richard Miljonpartist !

2013-03-29 21:52

Ditt parti tycks tro att det finns hur mycket pengar som helst. Ni förespråkar fri vargtillväxt och samtidigt vill ni att landsbygden ska leva ? Vårdcentraler ska öppnas, busslinjer, nya järnvägar och jag vet inte vad. Det enda som kommer fattas på landsbygden är.... människor i er idealvärld. I er landsbygd är det mörkt och tyst. Tyst vår hoppas jag du läst, där var det DDT som tystade landsbygden, nu är det MP och rovdjurspolitiken. Du vet, det är vi som producerar som skapar pengarna och/eller maten, men det vet du väl? Finns det ingen som producerar inhemsk mat t.ex. så är vi hänvisade till en global marknad, där vi är en flugskit i universum. Kineserna köper just som jag skriver, upp nya jättelika områden i Afrika, i Sydamerika till sin egen växande befolkning.

Jag hinner sällan titta på TV, men i eftermiddag såg jag ett riktigt intressant program, som handlade om biologisk mångfald. Det är ett av de argument din sida använder för fri vargtillväxt. Bl.a. om just detta att all ängsmark i vårt land är på väg att växa igen. Åkrar planteras med granar. Man talade om att pga den minskade mulbetningen så försvinner mängder med arter varje år. Fjärilar, blommor, osv. Biologen som talade är en av de få som växt upp i en jordbrukarfamilj, och inte som de flesta läst sig till kunskaper, bara för att de gillar djur. Där vargen får fäste kommer mulbetningen försvinna, så enkelt är det. Försvinner djuren, så försvinner maten. Rovdjursstängsel funkar kanske i små väl avgränsade hagar nära boningshus och människor. Men är egentligen inget annat än en konstruktion av människor som inte förstår hur rovdjur fungerar. Vill en varg in pga hunger så går den in, hoppar över eller vad som helst. Detta vet vi som lever med djur av olika slag varje dag. Maten är det centrala för alla djur, och borde också vara det också för oss. Men i de bekväma TV-sofforna sitter stadsbor och glor på TV, de tror på medias bild av verkligheten, en bild där vargar är goda och människor är onda. Maten finns i små paket i affären.
I en framtida avspärrningssituation, alternativt en global kris, kommer svenskarna att svälta. Var ska vi få maten ifrån när vi redan nu importerar 60% av vår mat. Inom 10 år importerar vi 80% förutspår man. Sverige är det enda landet i världen som inte uppskattar sina matproducerande bönder, som inte förstår att världen kommer att förändras, och då är det bra om det iaf finns mat att tillgå.

Problemet med MP är just att man inte har något fotfäste i verkligheten, många stadsbor i synnerhet naiva unga människor nappar på de lögner som presenteras, ingen från ditt parti vill ha en konsekvensutreding beträffande rovdjurspolitiken, då skulle ju hela bubblan slås sönder. Den ni skaffar så mycket röster på.
Nej du Richard, jag jämställer ditt parti med de värsta främlingshatande kretsarna. Samerna vill ni förinta, landsbygden vill ni förstöra. Ni är det största hotet mot ett framtida Sverige.

"När det sedan kommer till vilt som resurs så är inte vargen ett hot. Tillgången på älg i "varglänen" har inte minskat de senaste åren trots att antalet vargar ökat"
Tror du på det själv? Menar du att vargarna gör så att det blir fler älgar? Det är sånt som ni slår i era väljare, tänk så förvånade de ska bli när det inte stämmer. Det är fan inte seriöst. Sveriges förnämsta kött, smälter i magarna på ert valfläsk. Människorna kommer bli utan viltkött, det är målet för er. Jakten ska bort, hundarna, korna, fåren, människorna. Det Richard är följden av ditt partis argument gällande rovdjuren och landsbygden. Det är därför ert parti blir kallade för ekofacister, av oss som genomskådat er.

75. # 70 Rickard

2013-03-29 21:45

Vad du måste hata vargen. Du säger att vi ska ha minst 5 000. Det finns politiskt beslut på att det inte ska vara vargar i renbeteslandet. Värmland och Dalarna har fullt med varg. Då återstår södra Sverige. Tycker du att det är rätt miljö för ca 4 500 vargar? Glöm inte alla stora vägar. Var finns det praktiska tänket?
Förlåt, du är ju från Uppsala där de lärda bor, så du har säkert en lösning.

74. # 70 Rickard Miljöpartist

2013-03-29 21:44

Lena Ek och regeringen vet nog vad som krävs för att vi skall uppnå GYBS men det är helt uppenbart att du inte har en susning om. Med de vetenskapliga fakta som vi idag har så räcker det med 100 vargar för att kunna hävda GYBS enligt art och habitatdirektivet. Men det är ju bra att du säger rent ut vilka nivåer som du och ditt parti jobbar för så folk kan förstå vad det är vi väntar om vi röster på Er eller era bundsförvanter.

73. Acceptans?

2013-03-29 14:25

Jag bor på landet JAG kan inte acceptera att det ska finnas varg här!Varför inte inplantera tiger?
0 varg,gå inte på politikernas "skitsnack" om 180-300 vargar,aceppeteras detta lär det bli ännu fler.

72. Nimbys

2013-03-29 14:24

Det är mest snack och liten verkstad.
Men det står en fritt att tänka och tycka som man vill angående vargproblematiken.
Var och en får väl "jobba" på vilken nivå man vill ha, men om man nu har 1. 6 ,20 eller 100 vargar på sin mark så är jakten förstörd, för det är så att den ska få finnas men inte hos mig.
Samma med vindkraften men inte hos mig. Klart vi ska ha invandrare i Sverige, men inte hos mig"
Vad jag menar är att det är nibys som råder. Sen vet jag att majoriteten av jägarna i Jämtland skiter fullkomligt F-N i alla de som är drabbade av vargen i vargbältet. Men att några av dem var med på licensjakten i dessa områden så ställde jag frågan till dem, att när ni själva blir drabbad då? Det var häftigt att jaga varg?
Häftigt? Jag ruskade på huvudet.
När ni inte kan bedriva jakt med löshund? Hur gör ni då? Om vargen kommer hit?
Jag har fortfarande inte fått något svar på det. Så visst f*n råder det Nimbys oavsett vart man bor. När jag till och med har en ordförande i mitt jaktvårdsområde som vill ha varg där vi jagar, ja då funderar jag hur han tänker? En av hundförarna fråga om han var dum i huvudet på riktigt, citat har du den där inställningen kan du skaffa dig egna hundar. För jag tänker inte använda mina hundar till rovdjursföda.
Men om man inget begriper och heller aldrig kan sätta sig in i alla som är berörda av vargen, ja då är det svårt.
Det här kommer att bli som det är imellan Israel och Palestina, ständiga konflikter som aldrig kommer att lösa sig, förrens alla kommer överens och drar åt samma håll. Jag vet vad jag står 0 frilevande vargar är det enda rätta ,för med vargen råder bara död och elände.

71. Vilt som resurs

2013-03-29 14:24

När det sedan kommer till vilt som resurs så är inte vargen ett hot. Tillgången på älg i "varglänen" har inte minskat de senaste åren trots att antalet vargar ökat(ska man tro er så har vargen exploderat i antal). Så vad gnäller ni jägare för egentligen? "Låt maten tysta mun" skulle man kunna använda sig av.

70. Lär de sig aldrig?

2013-03-29 14:24

När ska regeringen förstå att vargen ska ha en gynnsam bevarandestatus i Sverige enligt Artskyddsförordningen? Det kan ingen svensk minister ändra på. Räkna med att vi inte kommer se något tak utan en miniminivå som troligen kommer ligga på minst 5000 individer.

69. nr 67 Olle

2013-03-29 09:39

De har ju uppnått lika mycket som JRF, dvs ingenting i "varg"frågan.
Det värsta är att de jobbar DE FÖR något de själva inte vill ha på sina marker!
Åren går och "vargarna" blir bara fler...

68. hundägare #64

2013-03-29 09:39

Jag är inte nöjd,Att skjuta dom är för dagen inte möjligt det är inte lagligt,så du får hitta på nåt bättre förslag.

67. S å mycke skitsnack!!

2013-03-28 23:13

Ni ska va jävligt glada för att kjell o tomas kämpar som själve fan för att få en så liten vargstam som möjligt, HUR många hundra timmar tror ni dom har lagt ner i sin övertygelse på den enda framkommliga vägen vägen är att lobba på politiker, hota med strejk, sakliga argument, egen konsekvensanalys m.m m.m jag tycker dom är fantastiska i motsats till alla gnällrövar på denna sida. Jag bugar djupt för deras obetalda arbete. Tack för att ni finns.

66. # 65 och 58. Mårdner

2013-03-28 23:12

Du kritiserar oss för dålig trovärdighet. Men vilken trovärdighet är det att tro på en vision som inte en enda riksdagpolitiker vill ta i sin mun trots att den snart har uppreptas och argumenteras för i mer än 20 år. Att sedan föreslå utopier som jaktstopp som påtryckningsmedel - vilket du även själv skrev - gör ju inte dig själv mer trovärdig. Du och jag har ibland olika uppfattningar i jakt och hundfrågor och jag uppskattar ofta dina kloka ord och tankar men när du nedlåter dig till personangrepp som du gör i #58 så sjunker du även här i din trovärdighet. Nej John Erik, bättre kan du det vet jag.

65. 59 Arne Jansson

2013-03-28 20:12

Jag klagar inte på Svenljungagruppen, jag konstaterar bara att Svenljungagruppen vek ned sig förra ggn det blåste snålt, vilket kan vara troligt att det även så blir ytterligare flera ggr. Varför då hålla på,-kan man fråga sig?
Vad gör Vi då som är motståndare till frilevande varg? Jo vi blir medlemmar i JRF som har en mkt fördelaktig rovdjurspolitik som tilltalar Jägarkåren.Och ska vi nu ha jägarorganisationer i Sverige då måste dessa organisationer stödja sina medlemmar och jägarkårens åsikter. JRF har hittills visat att de stöder sina medlemmar i vargfrågan, som idag är utan tvekan den allra viktigaste frågan i den jaktliga verksamheten och de gröna näringarna. Därför är jag medlem JRF.

Vi ska inte ha frilevande varg i våra marker. Vargen i Sverige ska vara i hägn.
Det är möjligt att det var så det var tänkt när vargens återkomst startades upp i Värmland på 1970-talet. Det kanske gick helt överstyr med SJF inblandning i projekt varg. SJF hade inte kurage och kraft att stå emot de starka krafterna som låg bakom vargens återkomst.
I dag har vi en historia och ett facit att ta lärdom av.
Det är rent bedrövligt att Jägarkåren inte kan moblisera sina krafter till ett mäktigt motstånd.

Det här utopi, men låt säga att Jägarkåren bara ställde in all jakt ett jaktår, -bara ett jaktår!!
Inga statliga jaktkort löstes, inga arrenden eller jakträtter inbringade pengar, inga jägarutrustningar förnyades eller införskaffades. Viltet fick leva fritt,rovdjuren fick härja som de ville. Ja sätten är många.

Sverige och Svenskarna måste inse att vi är inte Nordamerika, Afrika eller fd. Sovjetunionen, med idag enskilda stater som Slovenien, Ryssland, Ukraina, Sibirien osv.

Sverige har helt enkelt inte råd med en vargstam som vargförespråkarna fantiserar om.Det här vet forskarna mkt väl, men de vill åtnjuta sina forskarpengar så länge det är möjligt, liksom de anställda hos NVV speciellt för vargfrågorna.

64. kokillen 63.

2013-03-28 20:10

du efterlyser ide hur man gör att vargarna blir färre.Ett konstruktivt förslag:SKJUT DEM!!Det drabbar inte bönder och "andra djurs lidande"heller.Nöjd?

63. kjelle

2013-03-28 16:53

Det är möjligt att kjellegruppen blir större men vargarna lär inte bli färre av det.
I stället för att gnälla på andra är det väl bättre och hitta på nåt som gör att vargarna blir färre,har du nån ide....som fungerar??...och som inte drabbar bönder eller andra djurs lidande.

62. # 37 Carl Gren

2013-03-28 16:08

Att få med alt i ett radioinslag kan vara svårt men vi har skickat en pressrealese till redaktionen som förklarar vårt agerande mer ingående. Vi har även lagt ut den PP presentation som vi visade för Lena Ek. Den ligger på www.vargtak.nu .
Vill du veta mer så svarar vi gärna på det.


61. Kjelle "53"

2013-03-28 16:03

Jag förlorar ingenting på att ha vargfritt, lika lika lite som att ha älgfritt och andra vilda djur hos mig. Och vinner inget heller.

60. # 57

2013-03-28 16:03

Jag skulle tro att kjellegruppen skulle bli bra mycket större än kokillegruppen!!

59. Klagande på Svenljungagruppen.

2013-03-28 16:02

Alla ni som klagar på Sjg, vad gör ni? Om ni inte tycker som de, så är det ju upp till var och en, att gå ut på eftersök eller ej, utan att fråga Sjg!

58. Lägg...

2013-03-28 14:30

...ned Svenljungagruppen. Trovärdigheten blåste bort med nordanvinden när de vek ned sig första gången. Börjar alltmer tro att detta är en sk. affärsteknik av herrar Lennartsson, Ekberg och C/O.

57. Kjelle!!

2013-03-28 14:24

Om nu alla gör fel varför bildar du inte en egen grupp och kallar den för kjellegruppen??
Du verkar ju veta hur man gör för att på lagliga vägar minska vargstammen.

56. Till Var inte rädda inl.nr 51

2013-03-28 14:23

Dom måste då isåfall vara väldigt lätträknade - det ryms nog endast på din högra näve, börjar du räkna in din vänstra hand, då är du definitivt inne på fantasins värld.

55. Var inte rädda! Håller med dig!

2013-03-28 14:23

Det är väl det som är problemet. De som är för den jakt som bedrivs på bekostnad av mångfalden tycker att resten av befolkningen, typ 9 miljoner, ska rätta oss efter dem. Det är där det stora problemet ligger. Att följa med i utvecklingen är inte ett alternativ på den här sidan, vilket är rätt uppenbart av alla arga trångsynta kommentarer. Får man inte som man vill så gör man som man vill. Det är rätt spännande att läsa dessa kommenterer men även de som skrivs på vissa facebooksidor. Där uppmanas till ren illegal jakt helt öppet, även erkännanden på vad vissa tänker göra om de ser en varg, vilket säkerligen är olagligt. Härligt folk det finns ute i stugorna! Glad Påsk!

54. Nimbygruppen -politikernas nickedockor

2013-03-28 13:03

Då var det bevisat, bekräftat och dokumenterat ytterligare en gång...

53. #47

2013-03-28 12:58

Vad vinner du på att ha mycket med varg? Och vad förlorar du på om vi har lite med varg? Var snäll och förklara det.

52. PS

2013-03-28 12:58

Glad påsk på er alla !

51. "Hästeva"

2013-03-28 12:58

Är inte medlem i någon Rovdjusrförening. Bor mitt i smeten, men jagar inte heller, men känner många som gör det, dom anpassar sig. Världen förändras.

50. # 48

2013-03-28 12:58

Gnäll för dig kanske! Vi var beredda på en rikstäckande eftersöksbojkott och så viker dom ner sig utan några konkreta löften. Sen tycker du att man ska vända sig till media för att få fram sina åsikter om vargen. Hur många har inte försökt med det tror du. För när det gäller varg så är det inte yttrandefrihet!!

49. # 47

2013-03-28 11:50

Löshundsjägarna är i alla fall fler än medlemmarna i Svenska Rovdjursföreningen. Vi ska inte tala om alla landsbygdsbor som bor mitt i vargrevir. Måste vi rätta oss efter några extremistorganisationer?

48. Gnällkommentarer

2013-03-28 11:50

Jag blir beklämd av att läsa kommentarer, alltför mycket gnäll, gnäll, inget konstruktivt. Det är möjligt att Svenljunga-gruppen är väl blåögd, men i motsats till er gnällkommentatorer gör de någonting som når längre än till den här webb-sidan. Självklart är det svårt att ta till sig siffror som 160-180 vargar för den som redan har sin närmiljö förstörd av vargrevir, men det finns inget hopp om förändring om inte någon gör något konstruktivt.
Det går bara åt ett håll om inte engagerade människor lägger ner tid, kraft och egna pengar på att förhoppningsvis få till en vändning på nuvarande nationella hjärnblödning.
Vargen har upphöjts till miljögud genom lång och effektiv indoktrinering. De som inte är direkt berörda har svårt att se den som det rovdjur den är. Ett rovdjur som är alltför kostsamt och effektivt för att platsa i det moderna svenska landskapet bland bebyggelse och tamdjur.
Skärp er och backa upp Svenljunga-gruppen och andra som tar initiativ. Att skriva sura kommentarer på en jägarsida är inte särskilt produktivt, engagera er istället genom att muntligt och skriftligt lämna era synpunkter om varg till lokaltidningar, lokalpolitiker, riksmedia och riksdagsmän. Ju fler som gör det, desto större chans att nöta ner den vargromantik och åsiktscensur som gäller. Sluta kritisera de som försöker att få till förändring, byt måltavlor och ge er på dem som är skyldiga till nuvarande situation. Lycka till.

47. Löshundsjakt !

2013-03-28 11:24

Löshundsjakt.....Dåligt argument för att utrota en djurart, ni får väl anpassa er som alla andra, ni lär väl inte vara så många som njuter av ett skall vid en jakt, några promille av befolkningen. Eller ska vi andra rätta oss efter er ??

46. Gråsten!

2013-03-28 11:23

Där sjänk förtroendet för svennjungagruppen som en gråsten i vatten . Hur många år skall jägarna springa i ledband åt politikerna och Nvv.

45. Nästa gång

2013-03-28 11:23

är väl talet 180-500 vargar? Svenljungagruppen hade ju en acceptans för 180 förra gången, nu har man helt plötsligt gått med på upp till 379 st. Vad blir talet nästa gång? 500? eller fri etablering? Nu har Svenljungagruppen skitit ner sig fullständigt, lägg ner verksamheten när ni inte kan stå vid ert ord.

44. Om Svenljungagruppen

2013-03-28 11:23

Vad finns det för anledning till för Jakt & Jägare att rapportera om vad Svenljungagruppen gör,v ad har det hänt sedan förra gången dom avbröt eftersöksrejken jo ingenting nu hotade de med en ny strejk men efter att ha träffat Lena Ek som höjt budet till 380 vargar så accepterar dom detta antal också för att inte strejka på nytt. Nej denna gruppen tillför oss som lever med detta vargelände ingenting tvärtom Lena Ek ser här en grupp som hon tror är representativ för vargmotståndatna, nej låt dom i denna grupp sitta och klia varandra på ryggen och vara i sin värld och tro att dom åstadkommer nånting.

43. Lurad än en gång av ljugande politiker

2013-03-28 11:22

Hur kan man gå på att bli lurad och tro på falska löften av politiker gång på gång. Det är lätt att lova att vi skall begränsa rovdjurens antal från ett parti som med stor sannolikhet får lämmna regeringen vid kommande val. Jag följde centerns kongress och inte ett lokalombud tog upp frågan om hur rovdjuren skulle hanteras från centerns sida inte ens från ombud från de rovdjursdrabbad länen. Släcktes lampan för jordbruk och skognäringen och folkets överlevnad på vår landsbyggd när Gunnar Hedlund avgick som ledare för dåvarande bondeförbundet?
Om socialdemokraterna vinner kommande val och går in i allians med vänsterpartitet och miljöpartitet då utbryter DIGERDÖDEN
PÅ NYTT FÖR SVERIGE.

42. Tuffa ord

2013-03-28 11:22

Ja Svenljunga gruppen vad vann ni på detta, lär av Dalarna o Värmland, snart är vargen hos er o då tror jag inte ni är nöjda med varg

41. Svekljungagruppen

2013-03-28 10:06

Svekljungagruppen är nog det rätta namnet hädanefter. Hålla på ock hatta hit ock ditt inger inget förtroende. För att fortsätta med löshundsjakten lär man nog snart få åka 100 mil

40. Oväld kontra korruption

2013-03-28 10:06

Helene Lindahl tycks tro att frågan om att vi skall ha en stor vargstam är för alltid avgjord, enligt Lindahl är den politiska frågan begränsad till: "Hur snabbt vi ska nå dit och hur"!
En oväldig ämbetsman uttalar sig inte i syfte att främja egna intressen, oväldig är ju motsatsen till korrupt. Nu ser vi nästan dagligen offentliga tjänstemän, byråkrater och forskare inte minst, som kommer med uttalanden i syfte att främja egna privata åsikter eller annat enskilt vinstintresse. Illa är att det inte tycks finnas en klar rågång mellan rättsväsen och övrig statlig förvaltning gentemot nationella och internationella påtryckarorganisationer som WWF, SNF, Rewildning Europe och andra extremistiska organisationer som utövar ren terror mot jägare och andra matproducenter.

39. Kjell Lennartsson Svenljungagruppen

2013-03-28 08:59

Hur kunde ni lämna mötet utan att bli lovade ett tak på 180 vargar? Som ni förut krävt! Nvv har ju inte tänkt ändra på sig. Men det är ju klart ni är inte drabbade än. Och vet inte hur det känns att få ge upp löshundsjakten! Att få sälja fastigheten på mina jaktmarker, ge upp uppfödningen och åka 35 mil för att få jaga på nya marker.

38. Vem bestämmer?

2013-03-28 08:58

Bortkastad tid att samtala med Fru Ek när det i själva verket är Fru Lindahl och hennes byråkrater på NVV som äger frågan.
Alla utredningar är redan gjorda - även om vissa s.k forskare försöker hitta nya inkomstkällor i ämnet. Men månaderna rullar på i samma hastighet som Junselevargen avverkar Sveriges geografi, och snart föds ännu en kull vargar. Och ev. beslut om en kommande jakt kommer säkert att vänta på sig till sista dagen med spårsnö 2014 -lagom för att landsbygdsförödarna skall hinna komma in med en sedvanlig överklagan. Och hur tror hon att det är politiskt möjligt att skjuta ned dagens vargstam till de tal hon nu antyder?
Patetiskt att Svenjungagossarna fortfarande går på Ek´s politikersvammel. Hade faktiskt förväntat mig mer skärpa!

37. Svenljunga - förklara er

2013-03-28 08:58

Svenljungagruppens beslut är synnerligen märkligt och går stick i stäv med tidigare utfästelser. Gruppen består ju av klokt folk och de har säkert en bra förklaring till sitt märkliga agerande. Kjell och Thomas: Vi är många som ser fram mot en förklaring.

36. Helt fel!!!

2013-03-28 08:54

Hur kan då NVV åka runt och hålla info möten där man hela tiden säger att det skall vara minst 380 vargar. Och man säger att Lena EK inte vet vad hon pratar om. Tror inte ett skit på hennes uttalande. Fortsätt med strejken tills det står fastskrivet och undertecknat av EK hur många det skall vara. Själv tycker jag 0 frilevande varg är en bra siffra.

35. Helene Lindahl...

2013-03-28 06:45

På nvv, hävdar såhär;

"Hej Sebastian,
Siffran 380 individer är framtaget av Naturvårdsverket, inte av mig personligen. Regeringen gav oss den arbetsuppgiften.
I 380 räknas alla vargar. Antalet 380 ska vara en vetenskaplig bedömning av hur många vargar det behöver vara för att uppnå en gynnsam bevarandestatus.
Hur snabbt vi ska nå dit och hur, det är politiska frågor. "

Detta är dessutom ett golv, alltså det absolut minsta antal som kommer accepteras....

34. Lena Ek har en regeringschef

2013-03-27 22:53

Som inte accepterar att regeringsledamöter säger annat än det som regeringschefen vill med hänsyn till sina storstadsväljare.

33. Ändrade spelregler?

2013-03-27 22:31

Efter samtal med en spårare i Värmland framkom att NNV ändrat sina regler så att grupper på fyra eller mindre inte skall räknas in som revir. Måste vara minst fem! Har jag missat detta någon stans eller är det en nyhet?
Misstänker att med de nya reglerna så har vi en minskning av numerären officiellt i år. Vi blir alltid lurade.

32. Återigen

2013-03-27 22:31

fagra löften från en politiker. Börjar bli så luttrad så man tror inte ett dugg på vad som sägs om åtgärder mot en minskad vargstam. Vill se verkliga åtgärder innan jag tror på vad lena ek säger

31. ha

2013-03-27 22:28

Vilket magplask från herrarna. Men oss i dalarna å värmland gör det inte så mycket längre, här är det redan försent så nu är det bara att ta imot de som kommer neråt

30. Kanske kanske mindre än 380...

2013-03-27 22:24

Naturvårdsverket planerar ett forskarmöte i slutet av april för att titta på vargenetiken och nödvändigt vargantal. Visserligen finns ingen indikation på att Naturvårdsverket tänker ändra sig, men signalerna från Lena Ek kanske ändå antyder att NV kommer att rucka på sina dåligt underbyggda positioner
http://vargdag.wordpress.com/2013/03/23/varg-bollen-hos-naturvardsverket/

29. Och de fagra löftena bara fortsätter...

2013-03-27 22:09

...och så kommer det att fortsätta....månad in och månad ut...löften och sedan besvikelse...löften och åter besvikelse. Enbart politik på hög nivå. Inget händer och vargstammen bara ökar. Nej, sätt ner foten genom att avstå dessa trafikeftersök. Annars blir vi bara lurade hela tiden.

28. Nu

2013-03-27 22:09

Är det kört

27. Halmstrå räddar ingen drunknande

2013-03-27 22:08

Intressant att det jag skrev i annan tråd i går (se nedan) så tydligt visade på problemet redan i dag när Svenljungagruppen mot bättre vetande gjorde exakt det, grep halmstrået.

Citat:
"När skall alla förtroendevalda i landsbygdsorganisationer som LRF, SJF skogsägarna göra upp med sina gamla kopplingar och sympatier med centerpartiet och börja agera utifrån dagens verklighet?
Jag trot inte de klarar det, syns inga tecken hittills, tvärtom, minsta halmstrå grips för att försvara sina gamla kompisar."

26. Fritt fram

2013-03-27 21:40

Det är väl fritt fram för var och en att sluta med eftersök. Men vem bryr sig om eftersök? Kommer polisen att få mer jobb, nä knappast. Det ända som händer är skadade djur i skogen. Lär knappast heller bli folkligt stöd för den. Ska det strejkas så borde det vara att man exempelvis slutar jagat på bolagsmark eller i alla fall jaga mindre.

25. Hmm, hur blev det nu då

2013-03-27 21:40

med genetiken? Jag tycker Kjell svär i kyrkan, när han nämner inavel i samma mening som vargstammen. Avfärda inavelsproblematiken! Det är ett måste.

24. Godtrogen Kjell!

2013-03-27 21:15

Om man ber en tonåring att städa sitt rum händer oftast inget. Ger man dom en hundring i förskott för att städa rummet! så händer inget, då har man ju redan fått betalt utan motprestation. Det slutar oftast med att mamma rycker ut o städar gratis..

Svenljungagruppen får ett ansikte, dom har besökt minister Ek på sitt rum o erbjudit sin hundring i förskott, med löfte om att hon ska städa i sitt rum ! men till dig Kjell kan jag nog bara säga att du kan gå in i kvinnans`syssla o fortsätta städa i diken o skogar efter skadat vilt, utan att få något utlovat tillbaka! Betalning efter prestation, brukar vara den optimala lösningen! eller?

Stollen kommer alltid göra som Tokfan säger!

23. Ja va som man tänkte...

2013-03-27 20:59

att Svenljungagruppen inte skulle åstakomma något. Bara hoppas det kommer någon med större pondus och samlar ihop Sverige i denna fråga! Något måste vi ju göra, synd att inte dessa herrar kunde ta tag i det. Tror bara dom är lite mediekåta för sina egna näringar! Är det inte någon, snälla, med riktig pondus som kan ta tag i detta! Betalar gärna en extra slant till JRF om ni kan ta tag i det här problemet på riktigt, tror många med mig hänger med. Där jag har min jaktmark i Härjedalen har vi inga problem idag, men tror inte det är långt borta... Har även blivit erbjuden här i Färila Hälsingland men här börjar det krylla av dom... Brinner så oerhört för detta med jakt så vi måste enas om detta och ta tillbaka vårt gamla friluftsliv som våra förfäder hade engång!

22. GOLV eller TAK?

2013-03-27 20:58

Hur gick det med den frågan?

21. Passar bra

2013-03-27 20:57

Att de nya etableringarna i Tiveden Småland och Skåne får bilda huvud delen av de 180 individerna. Inte minst med tanke på att vi därmed kan ge våra danska grannar en hjälpande hand att få en livskraftig stam. Huvudspåret måste självklart vara för såväl svenljungagruppen som regeringen att de mest inavlade individerna som uppges finnas i vargbältet tas bort. Likaså måste det vara en rättvisefråga att vi som tvingats leva med vargar under lång tid får lite andrum under de kommande trettio åren. Koncensus blir att de län som varit befriade solidariskt åtar sig att hålla de 180 individerna. Då kunde t.ex fäbodbrukarna få chansen att återhämta sig såväl ekonomiskt som psykiskt. Jag förutsätter att såväl jägare som bönder och djurhållare tar sitt ansvar i den frågan.

20. Politik

2013-03-27 20:56

Det politiska spelet går aldrig fort fram så nog måste man ge det hela lite tid och utrymme. Allt ska väl ner till Bryssel och vända med översättningar mellan minst två språk.

Det som nu är sagt bör Svenljungapojkarna få jobba efter... deras arbete har ingenting med Jägarnas Riksförbund att göra och inte heller Jägareförbundet behöver lägga sig i vad som sägs av Kjell & Co. MEN! Om nu Kjell och resterande i Svenljungagruppen är allvarliga med hotet om eftersöksstrejk så bör dom redan idag sätta ett datum för en eventuell start av strejken och då även grunda den bland jägare knutna till Jägarnas riksförbund och jägareförbundet... utan en bred uppslutning så är hoten meningslösa.

Jag är ledsen att säga det men jag tror faktiskt på att rävskabben är den som kommer göra det bästa jobbet för oss alla...

19. vart komma de vargarna att ta vägen.....

2013-03-27 20:55

Jo hemma hos mej i Värmland... Gå upp och kämpa för noll frilevande vargar så slipper jag ha varg oxå!!

18. Svenljungagruppen

2013-03-27 20:55

Ni blev ju inte lovade ett skit!Lena Ek överlåter ju fortfarande Nvv att bestämma hur många vargar vi ska ha.Och vi har ju sett hur det går till!Jag skulle hellre lita på den största skojaren i byn!Lika säkert som Amen i kyrkan så står vi här nästa år med en ännu större vargstam!

17. Golv eller tak?

2013-03-27 20:54

180-360, är det golv eller tak det är fråga om? Vem är det som räknar?

16. Så som jag ser det.

2013-03-27 19:27

I länken nedan kan ni se följande kommentar inlägg nr 34 från Kjell Lennartsson.

"Grundförutsättningen är att vi är med i EU och har skrivit på art och habitatdirektivet. Det är detta dokument vi har att rätta oss efter tills något annat bestäms. "

http://www.jaktojagare.se/ekmotet-avgor-om-det-blir-ny-strejk

Jobbar man efter det direktivet,kan det aldrig någonsin bli noll frilevande vargar.Och likaså att dom måste utgå på vad som är skälig siffra
för att kunna få gehör i sin sak och det innebär jämkning tänja gränserna något,och som moilanen sade 270 vargar,utgår man från ett art o habitat direktiv så är den siffran inte alls omöjlig.


Och till Kjell Lennartsson vill jag bara säga lycka till,ni jobbar utefter det ni tror på och det skall ni också göra naturligtvis,men det lär nog bli tufft för er,men lycka till ändå.

Jag kommer fortsättningsvis jobba utefter det jag tror på.

15. Vad är rätt!

2013-03-27 19:26

En del uppgifter tyder på att vi har 200-500 vargar nu.Det betyder att vi inte vet hur många vi har till hösten.Min misstanke är att det finns minst 1000 vargar i Sverige innan året är slut.Rätta mig om jag har fel.Jag vet att Ek är emot vargsamhället, men vi måste handla nu, inte nästa år.

14. Lyssnade nu på inslaget

2013-03-27 19:20

Hoppas inte Ek trorcatt Svenljungagruppen är några talesmän för hur många vargar vi ska ha. 160 vargar men de har ju ingen aning om hur det det är med varg i jaktmarken. Bättre om några rediga DalkarlarPer eller varför inte RJ tar tag i detta. Tror att Ek njuter när jägarkåren blir splittrat av sånt här tjafs. Håller med alla andra vi tar tag i detta och skippar eftersök själva, så kan Svenljunga bolla mellan Ek o Erlandsson vad som är bra för de där i Svenljunga i Dalarna kämpar vi för noll varg. Kjell får gärna ta över våra revir

13. Röksignaler som dödar

2013-03-27 19:19

Svenljungagruppen ingav till en början ett litet hopp om att något kunde göras. Jag undrar om Svenljungagruppen kan läsa Eks röksignaler? Fast å andra sidan är det nog bara rökridåer, och inget står där att läsa. Gruppen ställde in strejken, fick man då en försäkran om att regeringen har en säker plan för att de 380 vargarna hamnar där de är välkomna? Ek kanske berättade hur regeringen skall avliva alla vargar utöver dessa 380? Inget? Jaså, då har tyvärr Svenljungagruppen förlorat, och det för alltid. SJF är sedan länge bakbundet och håller tyst, och som tack för att hon nu oskadliggjort även Svenljungagruppen så får vi tro att chefen tackar Ek med en faderlig klapp på huvudet. Centerministerns blåsning av Svenljungagruppen måste bli en kraftig varning till alla vargoffer så att inte fler går i denna fälla.

12. EFTERSÖKS JÄGARE.

2013-03-27 19:06

Fatta nu era egna BESLUT! Avanmäl er som eftersöksjägare.
Beroende på förd rovdjurs politik.
Den sk svenljunga gruppen når inga resultat!

11. Löjligt

2013-03-27 18:59

Får en känsla av att detta larv som ni hållit på med är för att synas offentligt. Tror ni inte har mkt förtroende hos jägarna, titta på Dalarna onVärmland det är drag i de gubbarna o gummorna. Hoppas innerligt att ni tar emot två revir hos er nu. Upp till bevis. Detta är lika dåligt som att flytta Jungsele vargen. Ni har ifrågasatt mig vad jag grundar på att ni inte står för det ni sagt, se så rätt jag hade. Heja alla som bojkottat eftersök

10. Eftersöksstrejk

2013-03-27 18:59

Jag tycker att alla jägare skulle eftersöksstrejka om det inte gäller en skadeskjutning, resten kan polisen ta hand om. Sedan kan vi ju sluta hjälpa till med Älg-obs och liknande. Skulle vara kul och se vad som hände då...

9. #3

2013-03-27 18:58

Instämmer med det du skrev, var kommer "180 TILL 380" ifrån ??
Det var väl miljöministerns åsikt att det var 180 vargar som gällde när NVV gav siffrorna 180 OCH 380, men att Burman & Co malde på med 380 i sin iver att inte låtsas om miljöministerns åsikt.
Ännu ett mygel från politikerhåll, och jag anser att ni i S-gruppen gör fel som ställer in strejken på så luddiga besked.
Men ni väljer ju naturligtvis själva hur ni gör.

8. Nyordning via valet

2013-03-27 18:58

Kanske dags för en nyordning i politiken vid valet 2014 ? Rösta
in Landsbygdspartiet Oberoende istället för C, så får ni riktiga
politiker för jakten & landsbygden mfl.viktiga frågor. Sverige är på väg utför i många hänseenden, inte bara i rovdjursfrågan. Och det går mest utför i småstäder och landsbygd, och i små fattiga kommuner. Rösta på LPO 2014 !

7. Tänk om Ek kunde säga

2013-03-27 18:58

Nästa år ska vargstammen förvaltas ner via licensjakt till 180 st maxtak. Varg ska förvaltas som vilket jaktbart djur som helst. Jag har fullt förtroende att den svenska jägarkåren klarar detta galant. Närgångna individer kan skjutas direkt på enskilds
intiativ.
Svårare än så behöver det inte vara.

6. Tro på Lena Svek ?

2013-03-27 18:57

Hur kan man ha någon som helst tilltro till en människa som Lena Ek
för hittils har då bara käften glappat utan minsta konkreta resultat.

5. Vilket dravel

2013-03-27 18:57

hur kan man gå på en sån här mina gång på gång? Vem bryr sig om vad Svenljungagruppen kommer med för förslag i fortsättningen?

4. Underlig med slike politikere

2013-03-27 18:57

Det Lena Ek sa var vel 180 vargar eller?
"Olika mål. Naturvårdsverkets Ruona Burman har forfarande som målsättning att Sverige ska ha 380 vargar, trots att att miljöminister Lena Ek siktar in sig på 180 vargar."
Men det endres efter behag kanske?

3. Men?

2013-03-27 18:29

Var det inte 180? Nu är det "intervallet" 180-380 och att "jobba för".
Snacka om att glida!
Nästa gång måste det vara leverans som gäller - annars estersöksstrejk. Det går nog inte att mesa med den här damen och vad som kommer i hennes ställe.

2. Fy...

2013-03-27 18:24

...va vekt. Lägga sig platt för en minister vars parti knappast finns kvar om 1,5 år. Hur kan ni tro att det hon säger är sant. har ju hittills inte lyckats med nått. Vad får er att tro att hon gör det nu???

1. 180 till 380. Vart tror ni det landar?

2013-03-27 18:24

Ingen strejk behövs, det blir sääkert bra!?
Rätt borde vara att strejka tills politikerna levererat något annat än tomma löften.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsZaim
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsEngelsons