• Älgskadefondsföreningen

Strid om fågeljakten i Oskarshamn

AktuelltPublicerad: 2010-06-06 10:42

I Oskarhamns kommun har det uppstått en strid om sjöfågeljakten på skärgårdsholmarna .Både Kalmarsunds norra sjöjaktsvårdsförening och Oskarshamns viltvårdsförening vill jaga på holmarna. Kommunen vill emellertid arrendera ut jakten enbart till den förstnämnda föreningen.

Oskarshamns viltvårdsförening begärde emellertid att få arrendera hälften av marken – vilket kommunen avslog. Då överklagade viltvårdsföreningen beslutet med hänvisning till likabehandlingsprincipen.
Överklagandet avslogs nyligen av förvaltningsrätten i Växjö, rapporterar Östra Småland.

Kan bara pröva kommunens agerande
Domstolen konstaterar att den inte kan pröva lämpligheten eller skäligheten i att arrendera ut marken till den ena eller andra föreningen, utan enbart om kommunens beslut har tagits på rätt sätt. Och på den punkten har rätten inget att erinra.
När det gäller likabehandlingsprincipen påpekar rätten att den inte gäller när en kommun köper eller säljer fastigheter, vilket är att jämställa med att arrendera ut mark. 
Kommunen har alltså inte begått något fel.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB