• Allmogejakt

Strid om nya provregler för älghundar

AktuelltPublicerad: 2013-04-22 09:56

Det har uppstått en infekterad strid om provreglerna i Svenska Älghundsklubben. Vid helgens årsmöte beslöt en knapp majoritet att inför nya, ”nordiska” regler för de svenska älghundarna. Det möts av stark kritik från nejsidan.

Sivert Öderyd, vice ordförande i Norrbottendistriktet, tycker att de nya provreglerna är helt tokiga i många stycken. Han anser att de nya reglerna inte premierar ståndhundar och anklagar styrelsen för att ha handlagt ärendet i strid med medlemmarnas önskemål.

Avelskommitténs ordförande, Hans Lantz, svarar på kritiken.


Hör inslaget här

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

29. svar till Mikael jansson

2013-04-24 16:10

Det är inte så att våra hundar är mörkrädda, anledningen till att vi inte kan döma hundar i mörker är våran jaktlagstiftning som sätter stopp för det. Det är inget som SÄK kan påverka oavsett regler. Gå gärna in på SKK Hemsida och sök i dokument från JHK Jakthunds kommitten. Jakthundskommittén protokoll 2-2012. Där har du svaret.

28. Sa upp mej

2013-04-24 12:04

... som älghundsdomare för flera år sen, eftersom mina meningar inte riktigt stämde överens med SÄK's och den lokalklubb jag var med i då.
Detta eviga idiotiska snack om att premiera "lydiga" hundar. Lydnaden ligger hos föraren/ägaren ... inte hos uppfödarna. Av alla älghundar jag stött på i skogen har jag inte träffat en ENDA som varit olydidig! Däremot har jag träffat en massa som haft dåliga ägare/ägare med dåliga förutsättningar för att träna upp god lydnad. Dåliga förutsättningar genom att markerna är små och älgstammen är gles. Att koppla en följsam unghund när han/hon skäller fel älg/på fel mark, för att sen släppa igen där det är älgtomt/eventuell älg i såten är stött av passare så hunden inte får chansen att skälla igen samma dag. Jag har själv förstört lydnaden på flera hundar av den anledningen.
Ni som förespråkar drivande hundar, ska ni verkligen jaga älg? Ni kanske skulle skaffa ett par am'foxar och förbereda dom påvargjakt när det åter blir lagligt igen.
Det är helt självklart för mej att Norden ska ha samma bedömningsregler för älghundar.
Och ska avla på JAKTLUST, inte på hundar som är mörkrädda. Om domare och förare är rädda för mörkret kanske dom ska ägna sej åt nån annan verksamhet än jaktrov. En stor del av eftersök, både på skadskjutningar och trafiksskador pågår ju i mörker. Och nog vill jag ha en hund som fortsätter skälla när man håller på med en skadad älg (gäller allt vilt) Men som sagt, är man mörkrädd kanske man ska ägna sej åt nåt annat.

27. Färre domare!

2013-04-23 21:58

Det tråkiga med det här beslutet är att många domare inom SÄK har sagt upp sig med omedelbar verkan över hela landet, och det är något som kommer att påverka klubben negativt under många år framöver med färre provade hundar som resultat.

26. Gicklas och 11

2013-04-23 19:17

Ni fattar visst inte att älghunden är lagets viktigaste medlem.En duktig ståndhund är oersättlig vid en skadskjutning,en drivande är värdelös! Och för oss seriösa hundförare och uppfödare är det inte så viktigt att skjuta en älg!Däremot så finns det en massa skjutkåta passskyttar som ej ser var hunden befinner sig! Och om det är så mycket avundsjuka och så tråkigt stanna hemma!!

25. Nr 12

2013-04-23 19:16

Är själv eftersöksjägare på trafikskadade älgar.Jag jagar med drivande hund och det är defenitivt inga problem.De tre sista åren jag jagat älg har jag haft fler ståndskall än de fyra ståndhundar vi har i laget haft tillsammans.Trotts att de ståndhundarna är välmeriterade och det skjuts älg för dom.Men du hör sällan ett hundskall från dom för dom får inte "stopp" på¨älgarna.Har aldrig hört en harjägare ellr rådjursjägare som tycker att det är bra när hunden jagar tyst.

24. Till 13 "Jägare med hund"

2013-04-23 19:15

Tycker du att hunden skall straffas för att den skäller älg efter provet? Hunden vet förmodligen inte att provet är avslutat och det är väl att hunden skäller älg som är meningen med en älghund?
Sedan vill jag påpeka att domaren kan avbryta ett jaktprov om hunden jagar tamdjur. Jag har väldigt svårt att tro att någon domare har lust att fortsätta provet om hunden som du utrycker det "har stått i en fårhage och skällt i flera timmar". Dessutom borde det bli lite ont om tid för att kunna jobba upp sig till ett förstapris efter något dylikt.

23. Håkan F

2013-04-23 15:00

Det är ju just precis bristen på respekten för demokratiska beslut diskussionen handlar om. Läs protokollet från SÄK:s årsmöte 2012. Styrelsen för SÄK har handlat precis tvärtemot det beslut som fattades då. Så Du har nog rätt angående Ditt uttalande om utbildning. Frågan är vem som behöver det.....

22. Om

2013-04-23 14:29

40 procent som ngn skriver inte ville ge SÄK styrelse ansvarsfrihet(kan det vara sant) då är det ngt fel. Då kan det tyckas att båda besluten 2012 och 2013 är lika fel i båda riktnigarna. Jag är helt klart anhängare av ett Nordiskt samarbete och ett gemensamt regelverk. Vi måste dock skilja på att ansluta oss till nordiskt samarbete och att utarbetandet av provregler är två skilda saker. Utan anslutning är Sverige definitivt borta.
Jag börjar starkt betvivla att våra representanter i såväl SÄK som rasklubbarna greppat över situationen i sin helhet. Den primära frågan måste vara anslutning eller inte. Allt detta tjafs om detaljer är ovidkommande i nuläget. Därför ställer jag mig frågande till om inte en ny årsstämma borde utlysas där enbart frågan om anslutning eller inte behandlas. När 40 proc inte vill ge styrelsen ansvarfrihet, när röstsifforna i två år å rad inte får överväldigande majoritet, då är det knappast lönsamt att fortsätta pågående förhandlingar. Splittringen är helt enkelt för stor.
Koppla bort detaljerna. Inriktningen och målsättningen MÅSTE vara anslutning eller ej. Säger stämman ja till anslutning med överväldigande majoritet då får det bli så, säger stämman nej till anslutning till nordiska då får vi acceptera detta och fortsätta med våra gamla regler som på intet sätt är dåliga. Det är väldigt enkelt att använda pejlen som hjälpmedel i våra nuvarande reglemente om detta skulle vara en stötessten.
Nä jag är nog inne på ett omtag i hela frågan. Det är för stor oenighet ännu så länge.Informationsflödet ut till medlemmarna har varit rent ut sagt dåligt. Och i Västerbotten har det näst intill varit obefintligt.Vilket tyvärr har styrts av maktfullkomlighet och okunnighet.

21. andreas

2013-04-23 13:07

jag sitter gärna på pass för stötande vilthundar,för de skäller ej fast fel djur i timtal..i många frågor i samhället idag prioriterar folk att använda tiden rätt...hundjakten produktutvecklas,om man gör som man alltid gjort får man samma resultat som man alltid fått

20. Jag tror att det behövs kurser i föreningsteknik i älghundssverige!

2013-04-23 11:56

Jag håller med John-Erik Mårdner fullständigt i hans kommentar. En annan sak är dessa påhopp på enskilda styrelsemedlemmar, om ålder, kroppskonstitution, m.m. hör inte hemma i det demokratiska arbete som föregåtts det beslut som tagits vid SÄK,s årsstämma om Nordiska JPR-regler ! Helt tydligt visar kommentarer och debatten att det i Älghundssverige behövs täta o många kurser i "Föreningsteknik" i lika hög grad som "Etik o moral" !!!

19. Alla Ras o lokalklubbsmedlemmar har haft möjlighet.....

2013-04-23 11:56

Vad strider man om ??? Nordiska jaktprovsregler är tagna vid Säk,s årsstämma, sedan flera motioner från flera lokalklubbar bifallit dem, vid sina årsstämmor f.v.b. till SÄK,s årsstämma och där majoritetsbeslut gäller ! Det kommer naturligtvis att framledes behövas revideringar av reglerna, som det alltid gjort, sedan man började bedöma hundar på Jpr. efter regelboken (även när vi hade 6 mom.) När man vid förra årsstämman sa nej till Nordiska Jpr. avstog man möjligheten att påverka och "kom inte med på bussen" och från och med årets årsstämma är man ju med "på bussen", MEN PLACERAD LÄNGST BAK!! Läget hade varit HELT ANNAT om inte om hade varit och några "utvecklingsobenägna" klubbar sagt NEJ till det väl- bearbetade förslaget, som samtliga lokalklubbar med inlevelse varit med och tagit fram med 10 mom. och som blev nedröstat vid "DEBAKLET I KARLSTAD" för några år sedan ! Hade "älghundssverige" varit framsynta då, så hade Sverige "NU SUTTIT VID RATTEN OCH LÄNGST FRAM I BUSSEN"!!!! Nordiska Jpr-regler är tagna med majoritet och då är det bara att jobba för det !!!

18. Hur törs SÄK göra detta?

2013-04-23 11:56

Jag har svårt att förstå att man inom SÄK törs gå in och göra förändringar och ändra innebörd i motioner som redan har behandlats på lokal & rasklubbars årsstämmor, detta måste väl strida mot stadgarna? Det är kanske på sin plats att SKK granskar SÄks handlande!

17. Håller inte med nr 11 och 2

2013-04-23 08:34

Om dom som sitter på pass vet vad det kostar att äga en älghund både i pengar och tid räknat, så tror jag att dom unnar oss hundförare att skjuta några flera älgar än dom.

16. tvåan med gillare

2013-04-23 08:34

Det är ju fritt att om ni vill ha stötande/drivande hundar, så skaffa det å börja jaga med dom. Svårare än så är det ju inte. Men då blir det ju tyvärr ni som måste gå med dom hundarna och ni tappar privileget att sitta på pass.... Så klandra inte dom med ställande hundar utan skaffa en drivande istället.

15. provregler

2013-04-22 23:15

Mkt skrämmande att höra en styrelse medlem Hans Lantz erkänna att styrelsen gått emot fjol årets årsstämmobeslut. Enligt SÄK:s egna stadgar skall styrelsen arbeta för de beslut om årsstämman beslutar. Var är revisorerna som skall granska styrelsen?
I reportage i svenk jakt gnäller samma lanz över att man inte följer sina lokal klubbars beslut.
Kan hända att de lärt sig av SÄKS förra styrelse!

14. Svagt

2013-04-22 22:31

Dåligt att man inte bordlade frågan och gav mer tid för att alla skulle kunna få väga för och emot i lugn och ro.

13. provregler

2013-04-22 19:49

Kan dom nya vara sämre än dom gamla?
När en hund kan komma hem med en etta trotts att den ej är kopplad vid provets slut eller har stått i en fårhage och skällt i flera timmar.Kallar ni detta jaktprov ?

12. älgjägaren

2013-04-22 18:33

För många år sen när jag började jaga så köpte jag en blandras. Började väldigt bra och blev bara bättre. När han va klart och rutinerad ringde en kompis och frågade om jag kunna komma och gå på deras marker. Det va slutet på oktober, och deras bra hundar va skadade och dom dåliga ville dom inte jaga med. Släppte och sköt efter två timmar i första såten. Då gubbarna kom ut och skulle hämta älgen va dom överlyckliga första hundskallen dom hörde den hösten och hunden är välkommen tillbaka när som helst. Ingen av dessa passkyttar va det minsta sur lr tyckte att det skulle jagas med nått annat än riktiga ståndhundar. Och hur skulle det se ut med hunddrev på en trafikolyckad älg?

11. Håller med nr 2.

2013-04-22 17:40

Jag förstår inte hur passkyttarna vill fortsätta att jaga älg. Passkyttarna är ju bra att ha när det gäller att betala alla avgifter för jakten. För dessa hundförare vill ju hälst skjuta alla älgar själv. Sitta en hel vecka och knappt höra ett hundskall. När det inte är ståndskall så talar hundföraren om via radio vart hunden är på väg med älgen. Det är bara dessa hundförare som tycker att älgjakten skall bedrivas på detta sätt. Det handlar mest om pengar för uppfödarna. Fler börjar få upp ögonen för drivande hundar. Då får även passkyttarna en roligare jakt.

10. Den här diskussionen

2013-04-22 17:10

har fått för stora propotioner. Jag vill påminna om att ungefär så här var det när vi antog 13 mom 1992. Ett regelverk som byggde på finnarnas regelverk. Har ni glömt bort detta? Glömmer ni bort att vi bedömt hundar på jaktprov i 20 år efter i princip de finska provreglerna med små justeringar i efterhand.
Det nordiska gemensamma reglerna är idag självklart inte fulländade, men vi måste börja någonstans för att i någon mån uppfylla de önskemål som den Nordiska Unionen strävat efter i många år, dvs samma regelverk.
Det vi absolut måste ta upp är låsningstiderna,i början måste vi ha korta låsningstider annars binder vi ris åt vår egen röv.Alla beslut som tagits i denna fråga är inte för alltid beständiga. De går att ändra på.
Se till att korta ned låsningsperioderna till att börja med.
Tillsätt lokala kommittér som har kunskap,bort med gamla degare som i nästan samtliga fall är så konservativa att ngt nytt får inte förekomma. Akta Er för personer som jobbar motståndsmässigt mot nytt tänkande som kanske går emot deras företagsidéer/verksamhet.

Lantz och Öderyd har båda rätt i sina uttalanden, vilket bevisar att ännu finns det mycket kvar att arbeta för, att tillkomsten av nordiska gemensamma regler för älghundar ska bli ett bra verktyg för aveln.

Tänk bara så mkt material och kunskaper vi har lagrade i alla de tre länderna, inte är de bortkastade.
De är Nu arbetet med gemensamma provreglerna på allvar kan börja diskuteras.
Jag hoppas att SÄK nye ordförande tillsammans med sin kollegor i våra grannländer kan ta tag i frågorna med starka händer.
Varken Norge, Sverige eller Finland är världsmästare i dessa frågor, men tillsammans blir vi utan tvekan världsmästare i hela älghundverksamheten inkluderande Nordamerika där man redan framfört tankar på löshundjakt på älg.

9. Varför lägger man inte alla kort på bordet

2013-04-22 16:52

Vi kommer inte att kunna dömma hundar i mörker vilket man kommer att göra i Finland och säks Jaktprovs kommitteskriver att vi får dömma hundar till mörkret inbrott vilket inte är sant.
Här ett utdrag från SKK. Jhk . § 42 Fråga gällande att Svenska Älghundklubben (SÄK) möjlighet att slutföra jaktprov på älg efter solens nedgång.
Fann JhK att Svensk Jaktförordning föreskriver att älgjakt ska avbrytas i och med solens nedgång.
Beslutade JhK att anmoda SÄK att i sina kommande Jaktprovsbestämmelser ange att jaktprov på älg ska avbrytas vid den tid som gäller för solens nedgång

8. Svar utställning

2013-04-22 16:08

Ja om du startar han i Finland så är det inga problem men det kommer inte att gå i Sverige trots "lika " regler."Lika nordiska regler men ändå olika"Vi kommer inte att ha lika regler, då dom svenska nordiska reglerna inte är lika på många avgörande punkter dom finska därav motståndet .Det är ingen lokal klubb i Sverige som är emot lika regler och nordiskt samarbete men då ska reglerna vara "lika" och inte som nu olika nordiska regler länderna emellan. Gå gärna in på Jämthundklubbens hemsida och läs .

7. utställning?

2013-04-22 15:37

Menas det att jag med min fula jämthund som är en jaktmaskin ska kunna starta prov? Isf är jag för:-) men jag vill ju fortfarande ha 90min för ett förstapris

6. Tydlig signal

2013-04-22 14:14

Att en styrelse får ansvarsfriheten ifrågasatt av i stort sett 40% av delegaterna är ju en ganska tydlig signal om att det har förts ett smutsigt spel gällande denna fråga.

5. Bortmyglade

2013-04-22 13:41

Man nekade sluten omröstning om nordiska reglerna men vid föra årsmötet då gick det bra att rösta slutet. Men man börjar fundera om folk var nyktra på årsstämman då man i ena motionen röstade ner förslaget om att få starta hundar utan utställningsmerit på löshundsprov för att i nästa rösta för dom nordiska reglerna, där en av stöttepelarna är att kunna starta hundar utan utställningsmerit på löshundsprov. Nyktert tänkande? Lika regler?

4. Norrbottningar

2013-04-22 13:40

nu får ni ge er, det va trots allt ett majoritetsbeslut och man kan inte vara emot allt.

3. ah

2013-04-22 10:53

det här med älghundar kommer att dö ut så småningom då det är tidsödande och hundföraren har föga förståelse för skyttar/medarrendatorer får sitta i timmar i sina torn... stöthundar ska det vara

2. Överkörda

2013-04-22 10:53

Det är bara konstatera att medlemmarna är överkörda som vanligt för dom flesta vet inte det finns undantag i både fin o norge så att använda reglerna i avel går inte alls.För bedömningarna sker inte på alls lika villkor .Och att ha hundar som förföljer i 5 km eller en timme är ju fullständigt vansinnigt för full poäng ..
Varför blev det inte en allmän omröstning i klubben för...

1. SÄK:s årsmöte

2013-04-22 10:52

Vad som ej togs upp i inslaget är att ett flertal klubbar ej ville bevilja SÄK:s styrelse ansvarsfrihet gällande verksamheten.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons