• Pinewood

SVA om dvärgbandmask: ”Avföring smittar inte hundar”

AktuelltPublicerad: 2011-02-21 11:48

Oroliga hundägare har hört av sig till Statens veterinärmedicinska anstalt med frågor om hur jakthundar kan smittas av dvärgbandmask. Bland annat finns farhågor att jakthundar som kommer i kontakt med rävträck måste avmaskas.
Men det är inte via avföring som hundar smittas.
Jakthundar kan få smittan genom att äta infekterade smågnagare.

Så här svarar Ann Lindberg på Zoonoscenter på SVA:
Det är helt riktigt att utbredningsområdet inte är känt än och att det redan kan ha spritt sig till/introducerats i andra områden i landet. Detta vet vi inte än och det är detta som pågående kartläggningar syftar till att ge mer information om.
Vi har fortfarande (och har haft i drygt tio år) en landsomfattande övervakning för denna parasit – den pågår och kommer att fortgå framöver, så på samma sätt som vi hittade denna räv så finns alltså kapacitet att hitta smitta även på andra lokaler.
Observera att det inte är i via avföring som hundar smittas. (Även om de kan få smittan på kroppen genom att rullar sig i träck: detta är då i första hand en fara för människan.) Utan de smittas genom att äta infekterade smågnagare.
Smitta kan etableras på andra platser om hundar som ätit infekterade smågnagare reser vidare till andra delar av landet, lämnar sin ägginnehållande avföring där, och att en gnagare sedan äter dessa ägg.
När en räv ånyo har ätit denna gnagare är cirkeln sluten.

Rekommendationerna omfattar även risken för smittspridning i landet och hantering av denna.
Ansvariga för kontroll av djursjukdomar (inklusive införselreglerna för hund och katt, det vill säga de regler som syftar till att förhindra den här parasiten introduceras) är Jordbruksverket.
I dagsläget finns ingen lagstiftning som reglerar hur man reser med sin hund i landet och om det skulle bli aktuellt är det Jordbruksverket som hanterar sådana frågor.
I det här fallet ligger ansvaret tungt på hundägare att följa de rekommendationer som ges för att förhindra att problemet förvärras. Detta inkluderar även fortsatt efterlevnad av det regelverk som finns för resande hundar för att förhindra att smittan kommer in igen på nya platser.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

40. Kerstin Fredin

2011-02-28 01:14

Kerstin Fredin.
Vi verkar vara överens om att dvärgbandmaskavmaskning av inplanterade vargar hämtade i Kanada och inplanterade i USA misslyckades och att vi här i Sverige kommer också att misslyckas och få vargar som sprider smittan och andra smittor och har jag missuppfattat att Kerstin Fredin tillhör och är språkrör för Svenska Rovdjursförmedlingen som om jag uppfattat det rätt har fått/får 478 000 kronor för att informera skolungdomar om rovdjur och till informationsskrift om rovdjur?
Kerstin Fredin skriver. ”Jag förordar definitivt inte aktiv utsättning av vargar hämtade från Finland, Ryssland eller från annat håll, så information om detta får du nog be någon inom SJF att förmedla.
Sedan tycker jag din oro för dom som håller på med hästar, är minst sagt överdriven. Visa åtminstone var i världen de upplevt problem som du framför här”.
Kerstin Fredin. Hur skall vi uppfatta ” så information om detta får du nog be någon inom SJF att förmedla”.
Kommer rovdjursföreningen inte informera skolungdomar, som är stor del av ca halv miljon ridande i Sverige, om riskerna med vargars dvärgbandmask, rabies och trikiner? Att de riskerar att smittas av/via slagna höt och smittade hästar. Om inte hur många procent av ridande anser du/de då är rimligt att de smittas och dör?
Borde inte Kerstin Fredin och Svenska Rovdjursföreningen som rovdjursinformatörer för skolungdomar gå i spetsen för att alla invandrande vargar kontrolleras vad gäller dvärgbandmask, trikiner och om de har rabies avlivas?
Att vaccinera en redan rabiessmittad varg går inte utan den sprider smittan.
När vi tillåter invandring borde inte en invandrande varg vaccineras var 28:e dag?


39. Fredin

2011-02-25 09:58

du har utallige gånga skrevet om at i andra lander levar man i fred och harmoni met vargen. Du får leta i alla dom okunniga svar och trådar du gennom tiden har skevet, der hittar du mycket av dina osanninger.Om du er overtyggad at du vet mer, tyckas jag du skal læse G.Gløersens kommentarer til dig och andra på detta forum.Bra at du kan forstå nogonting, da kan du bruke tid på at uppdatera hemsidan fra SRF i "kundskabsbanken", når du har brukt tiden på detta, kan du tacke mig,inte før.

38. Men snälla Knud!

2011-02-25 08:30

Nu verkar du lite extra förvirrad. När har jag pratat om Italien i den här tråden? När och var har jag någonsin skrivit att man lever i ”fred och harmoni med vargen” i Italien?
Nej, jag tror inte jag vet ”en jävla massa”, men jag börjar bli mer och mer övertygad om att jag vet betydligt mer än du själv, och det har du själv hjälpt till med att få mig att förstå. Tack så mycket för det!

37. Fredin

2011-02-24 21:26

du er oppe mot overmagten. Hur talar vi om fåtalliga varger, vel inte i Sverige??Hur tyckas det er met at leva i fred och harmoni met varg i til ex. Italien??Det var du som på børjan av debatten bragte fram Italien til ex. hur man levar i fred och harmoni met vargen!!! Det jag har sagt for kort tid sidan, har jag inte sagt, detta er dit sprok.Du tror du vet en javnlans masse, men tyvaar, du vet ikke en s..d. Fredin fatta dog at du skal bruke fakta och inte vad du vet(inte vet).

36. Knäppt på näsan?

2011-02-24 19:27

Hur var det nu igen? Syfte? Målsättning? Utbildningar? Kunskaper? Erfarenheter? Etcetera.
Surfa på nätet kan vilken 3-åring som helst numer. KF. En amatör som drabbats av hybris och irrar runt i lingonskogen! Har inte SRF ett eget forum? : D

35. Hör du Knudde!

2011-02-24 18:20

Om jag talar om för dig att jag under det senaste 2 åren har lämnat in runt 15 trikinprover, ca 10 blodprover och tills nu en tre prover på lever och galla från vildsvin, fattar du då att jag faktiskt kan en del om både jakt och trikiner?

Proverna lämnas in till SVA, så det är hur enkelt som helst för dig att kolla om mitt namn finns där.

Var har jag f ö påstått att varg INTE har trikiner? Däremot utgör knappast de fåtaliga vargar vi har, någon större risk för smitta. I alla fall inte om man jämför med räv och grävling.

F ö så VET jag att jägare skjuter räv och grävling vid grisåtlar, och ibland struntar att se till att kropparna tas om hand, så att inte vildsvinen kommer åt dom.

I Sverige trikintestas för övrigt vartenda tamsvin som går till försäljning, och det har man nog gjort under minst de senaste 50 åren. Jag antar att detsamma görs i Danmark. Hur många vargar tror du dessa tamsvin kommer åt att äta på? Däremot kan en och annan råtta slinka ner i tamgrisarnas magar, och genom dom bli smittade med trikiner.

I vilka andra länder har plötsligt trikinerna börjat sprida sig, eller snarare – vilka andra länder har tidigare varit fria från trikiner?

Sedan kan du skriva hur mycket goja du vill, men ta reda på vem det är du anklagar och påstår saker om, så slipper du bli knäppt på näsan så många gånger!

34. K Fredin

2011-02-24 16:03

du får du galemig stoppa din okunninghet. Du vet likevel som som jag at 3 at dom vargar fra førre årets vargjakt var trikinsmittade!!!Vafor skulla inte fler vare detta? Vildsvin ætar alt också varg, tro inte varg på nogot sat begrænsar vildssvinsstammen, en och annan kutling, och inte mer. Titta på alla andra lander, hur trikinsmitten spridas, da finns varg och mycket vildsvin.Du skal den undemig ikke pålæsa nogon jagare vad dom skal gøre met skjutna vildsvin, DOM vet redan. Detta visar hur du tænkar om jagare, for det er du inte, internettroll,vem tror du det er som får taget prøver av vildsvin til trikintest , ja nemligen JAGARE, ja sjalvklart da det er dom som skjutar dom, men det er ansvarlighet. Det samma som avlevering av 200 rævar til SVA i dag i Uppsala, samlat av jagare, som har åkt 300 mill på 11 dage, samlat ved ca. 100 jagare. Tydeligvis SRF sprok.Din sædvanlige kommentar vil være, at det jag just sagde har jag inte sagt!!

33. Anders Lundberg!

2011-02-24 13:39

Jag förordar definitivt inte aktiv utsättning av vargar hämtade från Finland, Ryssland eller från annat håll, så information om detta får du nog be någon inom SJF att förmedla.
Sedan tycker jag din oro för dom som håller på med hästar, är minst sagt överdriven. Visa åtminstone var i världen de upplevt problem som du framför här.
När det gäller predationsstudien i Riala, så varade den bara ett antal veckor. Att vargarna i Riala även tar sig en och annan vildgris, råder det ingen tvekan om – däremot tror jag inte vargarna kommer ha mer än en marginell påverkan på detta viltslag. Men, men, tiden får väl utvisa hur det bli. Glesar rådjursstammen ut så kanske vargarna även tar mer vildsvin, eller så utökar de helt enkelt sitt revir.
När det gäller spridning av trikiner till vildsvin, så utgör vargen knappast någon risk, såvida inte grisarna äter upp en trikininfekterad varg. Smittan får man nämligen BARA i sig genom att äta ett annat trikinsmittat djur, inte genom att ”böka i jorden”. (Det är helt otroligt vilka dåliga kunskaper kring parasiter och smittrisker som framkommer här!) Däremot bör jägare aldrig någonsin lämna skjutna rävar och grävlingar i naturen eftersom de kan ha trikiner, utan se till att kropparna destrueras så att vildsvinen inte kommer åt dom.
När vi har skjutit vildsvin här, så tas de ur hemma. Inälvorna och köttrester läggs aldrig ut förrän vi fått besked att inga trikiner har hittats. Allt för att undvika att smitta sprids.
Trikinsmittade vildsvin har f ö påträffats tidigare. Tror det var i Alvestatrakten – men det finns artiklar om detta här på Jakt&Jägare.
F ö kan även trikinsmittat kött ätas utan risk, om man ser till att köttet är väl genomstekt (ca 70 grader).

32. Kerstin Fredin

2011-02-24 09:29

Kerstin Fredin uppger att rävens dvärgbandmask fanns i delar av USA och inplanterade vargar medförde och därmed spred bara hundens dvärgbandmask i USA. Vi verkar både vara överens om att dvärgbandmaskavmaskning av inplanterade vargar misslyckades i USA och därför kommer vi med stor säkerhet att misslyckas med avmaskning vid inplantering av vargar här i Sverige.

Om Kerstin Fredin medverkar vid information till skolungdomar, som till stor del är del av den ca halv miljon ridande (85 % kvinnor/flickor), kommer hon då att informera dem om att inplanterade vargar kommer troligen medföra att vargars dvärgbandmasksmittade avföring följa med det slagna och pressade höt och halmen och smitta dem när de utfordrar och sköter om och rider hästarna och om det rör sig om rävens dvärgbandmask så dör de flesta och om det rör sig om hundens dvärgbandmask så uppges ca 6 % dö?

Uppgift i tidning att forskare under 40 dygn följt vargarna i Rialavargreviret för att se om de i det täta vildsvinsområdet även tar vildsvin men inga vildsvin angripna. Så troligen vågar inte vargarna sig på vildsvinen och därmed kommer vargarna troligen inte att minska våra vildsvinsstammar och om inplanterade vargar sprider dvärgbandmask och trikiner till vildsvinens så kommer ingen jägare att jaga vildsvin. Vildsvinen är troligen det vilda djur som först kommer att smittas för att de bökar i marken/jorden och där smittad avföring finns.

31. Symposium om multilocularis dec-2010

2011-02-24 09:29

Det framgår av en presentation att även grävling kan tjänstgöra som huvudvärd. I presentationen från Lettland rapporterar man mulilocularies från räv, mårdhund och varg.
Med växande rovdjursstammar är sjukdomen på frammarsch över hela Europa.
Låt oss hoppas rödrävpäls blir på modet igen så avskjutningen kan öka.

30. Något för vetgiriga

2011-02-24 09:29

Förra året hölls en stor konferens om multilocularis. Har bara hittills hunnit lyssna på öppningstalet men det var inte precis uppmuntrande. Generellt sett ökar dvärgbandmasken. I södra Tyskland räknar man med att biomassan av maskar tiofaldigats under åren runt 2000. För den som vill forska i det senaste http://www.echino.eu/english/?page_id=10

29. Den största risken Kestin

2011-02-24 09:29

Är en hög koncentration av potentiella huvudvärdar. Inte hur den råkar komma hit. Och de farligaste huvudvärdarna är de som springer fria i markerna. Exemplet från Nordamerika förskräcker. Trappers höll rovdjurskoncentrationen på en låg nivå. Liten frekvens av personer som smittades av blåsmasksjuka. Mellanvästerns inplanterade skyddade täta vargpopulation är genomsyrad av dvärgbandmaskar vilket naturligtvis på sikt kommer att ge genomslag på folkhälsan.

28. N G A : Vildsvin och rävens dvärgbandmask

2011-02-23 17:21

I en av Wahlstrom H, Isomursu M, Hallgren G, Christensson D, Cedersmyg M, Wallensten A, Hjertqvist M, Davidson RK, Uhlhorn H och Hopp P nyligen publicerad artikel i Acta Vet Scand 2011-02-11: ”Combining information from surveys of several species to estimate the probability of freedom from Echinococcus multilocularis in Sweden, Finland and mainland Norway” konstaterar man att många olika arter av däggdjur kan smittas som mellanvärdar av rävens dvärgbandmask, e. multilocularis. Vildsvin hör till dem och får då larvblåsor i sina inre organ. Detta innebär inte i sig att köttet är otjänligt för människor, dock kan man befara att få vill äta kött från djur med förändringar på lever, lungor och andra organ. Vildsvin kan naturligtvis ha maskägg i sin päls, varför man bör vara försiktig när man hanterar vildsvin i områden där dvärgbandmask förekommer.
För närvarande har ytterst få vildsvin trikiner, detta kommer troligen att ändras om miljöministern får som han vill; att varg skall begränsa antalet vildsvin, ty i en undersökning från Lettland hade 70 % av vargarna trikiner.

27. Fredin

2011-02-23 13:07

Kan inte du Kerstin ta och berätta för oss amatörer om vad du har för utbildningar, var du har fått alla dina kunskaper, erfarenheter om jakt och vilt ifrån?

26. Så bra då Hermansson!

2011-02-23 12:12

Fast hur välkänt eller relevant det är att även hundar undantagsvis kan bli sjuka, kan nog diskuteras. Men att jaga räv med hund, kanske man får sluta med, om man inte vill riskera att vovven ska bli sjuk. Lika väl som smittade hundar kan ha maskägg i pälsen, så lär väl samma sak gälla rävarna.

Varför ska du föresten avsluta med en ren lögn? Jag har aldrig PÅSTÅTT att varg i Balikum inte är smittad, däremot hade jag inte hört talas om att de hade gjort några studier på detta. Eftersom det är välkänt att rävens dvärgbandmask även smittar hund, så tog jag för givet att även vargar kan bli smittade.

När det gäller vargar som kommer vandrande från Ryssland/Finland, så har man ännu inte hittat en enda dvärgbandmask i de individer som kommit till Sverige, inte ens av hundvarianten, vilken är den som finns i östligaste Finland.

Det betyder naturligtvis inte att masken (hundens) inte kan finnas även här (den har ju hittats här förr), men att risken att få den norr ifrån är betydligt mindre än att vi får in den söder ifrån, och då via oss själva och våra tamdjur.

Vad jag inte förstår är varför du och Calle Seleborg hela tiden försöker negligera den största risken för att istället koncentrera er på en av de minsta.

25. Dvärgbandmask

2011-02-23 12:11

Det verkar som ingen ville ge ett svar på dväbandmasken sspridning genom vildsvin. Andes Hermansson
kanse kann ge svar.?

24. Tack Anders

2011-02-23 12:11

Då lärde man sig lite till. Hoppas du skickar det här till SVA också. Men att hunden kan vara mellanvärd finner jag ganska skrämmande. Jakthundar äts ju regelbundet av varg.

23. Kerstin Fredin har fel

2011-02-23 09:25

Det är välkänt att hundar kan smittas som mellanvärd av dvärgbandmask. Det antas vara sällsynt, men man vet inte säkert. Anledningen till detta är att hundar sällan lever tillräckligt länge för att få symtom av blåsmasksjuka samt att blåsmasksjuka hos hund lätt kan förväxlas med tumörsjukdomar. Hunden avlivas och någon obduktion görs sällan. Den som är intresserad kan läsa om en fyra år gammal dvärgschnauzer som togs till veterinär och fick diagnosen långt framskriden levercancer. Veterinären tog dock ut levern och skickade den till universitetet i Liège där man fann att hunden hade blåsmasksjuka på grund av rävens dvärgbandmask, se http://veterinaryrecord.bmj.com/content/141/2/49.extract. Hunden var alltså MELLANVÄRD för rävens dvärgbandmask. Ytterligare fall finns att läsa i den referens jag tidigare angivit, tidningen Kleintierpraxis, årgång 35/1990 i nummer 6, där ett fall med en 3-årig labrador med blåsor i lungorna och ett fall med en 9-årig alsation med blåsor i buken, samt finns ett antal fall beskrivna av veterinärer. Båda antogs ha cancer men det visade sig vara blåsmasksjuka på grund av rävens dvärgbandmask. Att det är frågan om e. multilocularis när hundägare söker för att hunden är sjuk, så beror detta på att rävens dvärgbandmask kan i bland hos mellanvärden utvecklas så snabbt att även hundar blir sjuka. Det sker sällan eller aldrig när det gäller hundens dvärgbandmask e. graunlosus. Av djur är det annars bara långlivade djur som hästar som hinner få symptom under sin livstid, men undantag finns. Dessutom är hunden inte av betydelse när det gäller att sprida masklarver till andra hundar, ty ytterst få hundar blir uppätna av andra rovdjur. Detta är anledningen till att hundar (och diverse andra djur) INTE anges som MELLANVÄRD för dvärgbandmask. För hundägare är det dock självfallet av intresse att även en hund kan smittas som mellanvärd av dvärgbandmask och vad jag skrev i #7 mfl. är korrekt och vad som gäller.

Apropå olika djurs egenskaper som smittspridare för rävens dvärgbandmask finns en känd undersökning där man smittade ett antal försöksdjur. Efter tre månader hade hundarna 1500 (och stigande) maskar i tarmen som varje mask producerade i snitt 114 ägg. Hos räv och mårdhund var motsvarande värden (sjunkande) 134 maskar / 42 ägg respektive 67 maskar / 27 ägg. För katter blev resultatet att hos 60% av katterna dog alla maskarna och hos övriga katter fanns ett fåtal maskar som producerade mindre än ett ägg per mask.
Detta är förhållanden som myndigheterna självklart känner till, är det därför man satsar miljoner på att stoppa den mediokra maskvärden mårdhund, men låter hunddjuret varg passera fritt från Ryssland? Vargar som man vet kan ha hundratusentals maskar i tarmen?
Det är livsviktigt för oss alla att den rovdjurspolitiska rötan hos myndigheter och politiker tas bort.

Om varför Kerstin Fredin ständigt går ut och påstår felaktiga saker kan man bara spekulera, nu senast var det att hon påstod att varg i Baltikum INTE var smittad med rävens dvärgbandmask. Detta var självklart fel. Kerstin Fredin behöver sansa sig – i stället för att ständigt sprida desinformation med syfte att skapa förvirring - och i det allvarliga läge vi befinner oss i, göra allt hon kan för att rensa ett stort område omkring Uddevalla från huvudvärdar.
Varför regeringen inte har satt igång en stor aktion är mycket märkligt och ansvarslöst.

22. Upprepning och lite korrigering, Kerstin

2011-02-23 09:24

Jag har svarat dig förut och det står också i WHO Manualen om Dvärgbandmaskar.
Spridning kan ske med vilken som helst av värdarna, huvudvärd eller mellanvärd. Det verkliga problemet är de djur som rör sig på kort tid över stora sträckor. Vargen är den enda naturliga långvandraren. Människan kan färdas långt medförande tamdjur.
Det är alltså människans förtjänst att smittan nu finns över hela världen.
En smittad varg KAN sprida sina maskägg över en betydande del av Sverige.
På grund av maskarnas begränsade livslängd är det täta rovdjurspopulationer som är farliga. Biologernas ensidiga avelsproblem leder just till täta populationer.
Om man inte tar sitt förnuft tillfånga och glesnar ut stammarna betydligt kommer en stor mängd människor att dö av dessa parasiter under det kommande århundradet.
Ge aldrig hunden rått kött från vilt. I sällsynta fall kan cystorna uppträda intramuskulärt.

21. Men snälla Kerstin !

2011-02-23 09:23

Jag har har mycket svårt att förstå anledningen till dina inlägg på den här sidan !
För min egen och förmodligen många andra hundägare har det ingen större praktisk betydels vem som är huvud eller mellanvärd.
För oss är det av större intresse om, inte hur, våra hundar kan sprida smittan vidare i naturen och framför allt till oss människor, långt från den ort där de blivit smittade genom att äta rovdjursskit. Något som bevisligen många hundar gör.
För min personliga del upplever jag Anders redovisning som mycket tydlig,och får gälla tills annat är bevisat.

20. Anders Lundberg!

2011-02-23 09:23

Den dvärgbandmask som kom med vargar från Kanada, var hundens dvärgbandmask. Den farligare varianten – rävens dvärgbandmask – fanns redan sedan lång tid i delar av USA.

Storbritannien och Irland kan ju helt klart räknas som hästvärldar, och där har de haft hundens dvärgbandmask under lång tid – dock utan att samtidigt haft varg.

Även i på de brittiska öarna utfordras djuren med hö, men någon epidemi med smittade människor verkar dom inte ha upplevt. Vad jag har kunnat hitta, så verkar de flesta av det fåtal smittade vara fårägare. Huruvida de blivit smittade via hö eller på annat sätt, låter jag vara osagt. Kanske Calle Seleborg har lite dokumentation kring detta?

Hosa nu inte upp det här med dvärgbandmask till något det inte är. Glöm inte att oro i sig kan vara farlig och utvecklas till verkliga och livshotande sjukdomar. Har människor på andra delar av vårt klot klarat av att överleva trots dvärgbandmaskar och annat otyg, så lär nog vi svenskar klara det också.

Se bara till att följa de råd som SVA ger – t ex på länken i artikeln - och håll er uppdaterade.

19. N.G.A.

2011-02-22 18:21

Föreslår att du hör direkt med SVA.

Hur som helst så behöver du knappast vara rädd för att äta köttet av vildsvin – under förutsättning att du har testat det för trikiner.

Dvärgbandmasken bildar inte cystor i musklerna som trikinerna, utan i organ som lever och lungor.

18. Gunnar Rydén!

2011-02-22 18:21

Jag skulle nog ta det Anders Hermansson skriver med en STOR nypa salt! Calle Seleborg är mer att lita på när det gäller dvärgbandmasken.

Ann Lindberg på SVA skriver mycket riktigt att hunden själv inte blir smittad av rovdjurs avföring, dvs äggen i avföringen.

Susan Edlund skriver att vi människor kan bli smittade om vi får i oss ägg, t ex äter blåbär som det kommit maskägg på (via t ex rävbajs), och det stämmer också. Däremot undrar jag om det är journalisten som missuppfattat när hon om hundar och katter skriver att de kan smittas om de nosar runt i rävträck. Den meningen tycks inte ens vara skriven som ett citat.

Hund och människa smittas alltså på olika sätt. Hunden genom att äta en mellanvärds organ som innehåller maskcystor, och människan genom att hon får i sig äggen som kommit ut via huvudvärdens avföring.

17. Calle Seleborg!

2011-02-22 18:20

Du borde kanske korrigera Anders Hermanssons och hans påståenden om att hunden kan fungera som mellanvärd.

Hans hopblandning av de olika dvärgbandmaskarna skulle säkert behöva dina förklarande kommentarer också Calle.

Själv kanske du kan förklara hur man kan ha bägge sorterna dvärgbandmask i länder som inte har haft varg under överskådlig tid, och när det gäller hundens dvärgbandmask så finns ju den även i länder som aldrig någonsin har haft varg.

Varför inte vara lite seriös och erkänna att även om vargen kan sprida båda maskarna, så är vargen på inget sätt en förutsättning för att masken ska kunna överleva. Den klarar sig alldeles utmärkt med andra hunddjur.

16. Halv miljon ridande är stor riskgrupp. Bör de inte få information

2011-02-22 17:36

Uppgift att i USA misslyckade dvärgbandmaskavmaskning av inplanterade vargar hämtade i Kanada och är det inte så att Naturvårdsverket har i alla inplanteringsalternativ friskriver sig från allt ansvar för i alla inplanteringsalternativ anger man risken för smittor från låg till hög smittorisk vad gäller rabies, trikiner och dvärgbandmask från inplanterade eller flyttade vargar och nu, efter 30 år, har vi endast 30 % inavel så kanske upp till 70 år innan 95 % inavel uppnås.

Förutom mjölkbönder, fåruppfödare, fäbobrukare har vi halv miljon ridande (85 % kvinnor/flickor) och som omsätter ca 45 miljarder som riskerar att de blir smittade och många efter 10-15 år dör av inplanterade vargars dvärgbandmasksmittade avföring som enligt uppgift följer med slaget och pressat hö och halm och smittar när de sköter om och utfodrar och strör halm och rider med sina hästar.
Enligt Jordbruksverkets uppgifter angående dvärgbandmask så överlever smittade äggen djurfrysning så hö slaget sommartid och där vargars smittade avföring följer med smittar de ridande, de som utfodrar, sköter om hästarna och hästarna även vid utfordring vintertid.
Som därmed även berör minst 2 miljoner närstående.

15. Anders Hermansson.

2011-02-22 17:36

Tack för en saklig redogörelse angående risker och smittovägar hos dvärgbandmask.
Jag upplever det minst sagt märkligt att inte SVAs expert inom området, Ann Lindmark kunde delge oss dessa uppgifter.
Kan det finnas direktiv uppifrån om att det Svenska folket inte ska oroas innan det är klarlagt hur stor spridningen är?
Detta skulle i så fall kunna påverka rovdjursdebatten på ett negativt sätt för bevarandesidan!
Den här frågan är kanske något för Jägarnas Riksförbunds ledning att lägga större vikt på, nu i dessa tider av näst intill utebliven jakt på stora rovdjur.

14. Bandmask

2011-02-22 16:42

Hur är det med vildsvina ?
När detär faligt för mäniskan som har samma organ?

13. Lar Olanders

2011-02-22 16:39

Både hund och katt är huvudvärdar. De smittar inte varandra. Smitta är alltid huvudvärd till mellanvärd eller mellanvärd till huvudvärd. Samma djur kan inte vara både huvudvärd och mellanvärd.
Betyder alltså att vi människor smittas från de ägg som kommer från huvudvärdar.
Betyder också att det är ofarligt för oss att äta av ett smittat hjortdjur medan däremot kan t.ex. din hund smittas och sedan bli farlig för dig och din familj.

12. Bara Uddevalla?

2011-02-22 16:19

Tänker på ministern Eskil och hans rörande omsorg om rätten till fjälljakt för alla. Det är klart att en och annan tjuvimporterad jycke eller turisthund troligen är orsaken till den funna masken i Bohuslän.
Ser då skräckslaget på dessa horder av ripjägare med hundar från kontinenten som flitigt förekommer i våra fjäll. Dags att sluta plocka mylta och glädjas åt egna hundar på fjället?

11. Tack, Anders Hermansson!

2011-02-22 13:02

Tack för en utförlig redogörelse. Kändes som det behövdes.

10. Seleborg

2011-02-22 13:02

Det finns kanske flera familjer med hund och katt.Så då frågar jag dig hur är det med katter och hundar i hop.Du verkar ha koll på detta och om jag fattat rätt så kan du nog lite om hur djur gör.

9. Skilj mellan huvudvärd och mellanvärd

2011-02-22 09:41

I huvudvärden finns masken i tarmsystemet. Ger inga sjukdomssympton. I mellanvärden utvecklas äggen från huvudvärden till larver som vandrar ut i blodrika organ och där börjar producera embryon till nya maskar. När dessa äts av ett rovdjur kommer maskarna ner i tarmsystemet och cirkeln är komplett. Normalt kan inte samma djur fungera som både huvudvärd och mellanvärd. Därför ska vi skydda våra hundar från att äta råa slaktrester och vi ska vara rädda för att bli smittade från hundens päls eller avföring.

8. En smittad hund

2011-02-22 09:40

skiter maskägg,det är fullt möjlig,för att inte säga troligt att
ägg kan fastna i pälsen runt anus som den sedan drar med sig in i bostaden...så visst kan hunden sprida smittan till människan.
Att påstå annat är bara ovilja att vilja se och säga sanningen.

7. JB och Nisse F: Hundar äter skit ...

2011-02-22 09:40

Man måste skilja på olika sätt att bli smittad:

Hunden/vargen har ätit ett djur med masklarver. Hunden/vargen blir då HUVUDVÄRD och kommer att sprida ägg i sin omgivning och även på sin egen päls. Avmaskas hunden korrekt så förhindras detta tillstånd.

Hunden har på något sätt fått i sig maskägg, ätit bajs eller annat som varit infekterat med maskägg. Hunden blir då MELLANVÄRD och kommer att få masklarver på sina inre organ. Men hunden kommer INTE av denna anledning att sprida maskägg i sin omgivning. Avmaskning skyddar INTE hunden mot att bli mellanvärd.

Hunden är frisk men kan på olika sätt få maskägg på sin päls. Den kan rulla sig i infekterad bajs, den kan trampa där det finns maskägg och få ägg på tassarna etc. Genom att människor har direkt kontakt med hunden eller genom att ägg ramlar av från hunden kan människor bli smittade som mellanvärdar och få blåsmasksjukan, dvs. man får masklarver på sina inre organ. Avmaskning skyddar INTE mot denna form att smittoöverföring.

Ett bytesdjur exempelvis hare eller älg som fått i sig maskägg och blivit mellanvärd smittar endast det eller de rovdjur som äter upp bytesdjuret. Haren eller älgen etc. är ofarlig att äta för människor.

Har man fått blåsmasksjukan på grund av masklarver av arten hundens dvärgbandmask så kan dessa oftast tas bort kirurgiskt. Har man fått larver av arten rävens dvärgbandmask så är man i de flesta fall obotligt sjuk. Sjukdomsförloppet kan i många fall bromas medelst kirurgi, maskmedel och bromsmediciner. Medicineringen är extremt dyr och med svåra biverkningar. Men annars dör man.

All erfarenhet hittills visar att har man varg och bytesdjur så får man också in motsvarande dvärgbandmask. Fortsätter vi att ha varg i Sverige så kommer vi med visshet att drabbas av dvärgbandmask, båda sorterna dessutom.

Varg kan INTE ur NÅGON synpunkt ha ett sådant värde för vårt samhälle att det kan vara värt de ohyggliga konsekvenser det medför att få in dvärgbandmask i landet. Regering, riksdag och allmänhet måste komma till sans och samling.

6. Hungrig

2011-02-21 18:03

Om min hund äter skit då!!
Blir den smittad eller inte?

5. Kan inte smitta en människa?

2011-02-21 17:31

Hur är det t.ex. med hundens avföring? Smittfri? Just nu så verkar det lite rörigt. : D

4. Viktigare är

2011-02-21 17:17

En hund som är smittad har maskägg i pälsen. Därför räcker det inte med schamponering och avmaskning. Storstädning är ett måste.
En hund som blivit angripen som mellanvärd kan inte smitta en människa. Däremot kan hunden teoretisk fått på sig maskägg från andra hundar eller rävar. Dvs sprida smittan utan att vara sig vare sig huvud- eller mellanvärd.

3. Rubriken är fel därför att avföring KAN smitta hundar

2011-02-21 14:07

Hundar blir smittade som HUVUDVÄRD genom att äta infekterade smågnagare.
Hundar blir smittade som MELLANVÄRD genom att få i sig maskägg från till exempel räv-, varg-, hundbajs eller på annat vis.
Smittade hundar sprider smitta genom att dvärgbandmaskägg finns i deras avföring.
Icke smittade hundar sprider smitta genom att sprida ägg som fastnat i deras päls.
Detta är väl känt och finns till exempel beskrivet i en artikel ”Hunde als Finnenträger (Intermediärwirt) von Echinococcus multilocularis” i tidskriften Kleintierpraxis årgång 1990 Vol. 35 Nr. 6 sidorna 275...280.

2. Jag begriper inge ting !

2011-02-21 14:02

I texten ovan skriver Ann Lindberg på SVA att avföring från rovdjur inte smittar hund med dvärgbandmask !
Läser man sedan dagens Arvika Nyheter så skriver länsveterinär Susan Edlund följande: "Om en människa äter blåbär som en räv bajsat på kan hon smittas" hon tillägger även: "Hundar och katter kan också smittas om de äter en gnagare eller nosar runt i rävträck"
Är det någon som kan reda ut den förvirring som jag upplever, nu när dessa två experter på djursmitta har uttalat sig ?

1. även

2011-02-21 13:34

om hunden bara fått ägg i pälsen kan den föra smittan vidare till andra platser om äggen lossnar där och sorkar får de i sig...cirkeln sluten även där alltså,och ingen avmaskning hjälper i det fallet ...
rent teoretiskt skulle det räcka med en fluga som suttit på en rävskit och fått ägg på sig,blir
kvar i en bil i trettio mil och sedan får friheten åter...

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons