• Allmogejakt

Svalt intresse för tvångsjakt på svin

AktuelltPublicerad: 2010-11-25 18:49

En rad intresseorganisationer träffade torsdagen den 25 november landsbygdsminister Eskil Erlandsson för att diskutera den växande vildsvinsstammen.
– Det är uppenbart att något måste göras och att jägarna måste engagera sig i frågan, säger JRF:s förbundsordförande Solveig Larsson.

Landsbygdsministern hade bjudit in jaktorganisationerna, LRF, representanter för arrendatorer och jordägare samt länsstyrelserna. Regeringen vill ta krafttag i vildsvinsfrågan, inte minst mot bakgrund av att stammen fördubblas ungefär vart tredje år. Och Jägarnas Riksförbunds ordförande, Solveig Larsson, har stor förståelse för regeringens engagemang:
– Det är ett otroligt djur när det gäller att breda ut sig och växa till. Många markägare drabbas väldigt hårt av vildsvinens framfart och helt klart har man på sina håll tappat kontrollen över vildsvinsstammen, säger hon.

Nya lagar på gång
Vid torsdagens möte lyfte landsbygdsministern en mängd frågor. Eskil Erlandsson framförde sin oro över den rådande situationen. Han konstaterade att skadorna på sina håll var oacceptabla. det framgick också att regeringen överväger lagstiftning, bland annat i frågan om hur utfodring får gå till.
– Jag tror organisationerna är rätt överens om att det är en svår situation. Jag anser att vi måste lösa de här problemen, men jag bedömer också att JRF och de övriga organisationerna var överens om att vildsvinsstammen bör kontrolleras genom frivillig samverkan, säger Solveig Larsson.

Tvångsavskjutning
Det har talats om jakt på myndigheternas initiativ. Det är en sorts tvångsavskjutning som kan beslutas av länsstyrelserna. Eskil Erlandsson tog upp den diskussionen, men vid torsdagens möte var intresset svalt för det, enligt Solveig Larsson.
– Även länsstyrelserna verkade ganska skeptiska och förutsåg både kostnader och konflikter. Det blev aldrig någon längre diskussion kring detta, konstaterar Solveig Larsson, som konstaterar att JRF inte vill ha myndighetsjakt.
– Nej, jag kan inte se hur myndigheterna ska lyckas bättre än vad en samlad jägarkår kan göra. Dessutom har ökade kostnader kring jaktens administration en tendens att i slutänden betalas av jägarna. Så jag är mycket skeptisk till tvångsåtgärder.

Sekretessen viktig
Det gäller också förslaget att skjutna vildsvin ska anmälas till länsstyrelsen:
– Också det betyder ökad byråkrati, påpekar Solveig Larsson.
– Jag har svårt att se nyttan med en sådan registrering. Men om regeringen ändå inför sådana regler är det viktigt att uppgifterna blir sekretessbelagda. Folk ska inte kunna plocka ut information om jägare och vapeninnehavare, tillägger JRF-basen.

Kontrollerad jakt i parker
Ett annat diskussionsämne var hur man ska hantera vildsvin i bebyggelse. Här anser Solveig Larsson att samhället kan hjälpa till och underlätta jakt, bland annat genom att upplåta parkområden, golfbanor och andra marker nära bebyggelse till jakt.
– Naturligtvis med viss selektion och med stora krav på säkerheten. Det kan ju kommunerna vara med och styra.

Lättare att sälja
En annan sak som behöver underlättas är hanteringen och överlåtelser av köttet. Solveig Larsson konstaterar att det måste bli möjligt att sälja vildsvinskött om avskjutningen ska öka dramatiskt.
– Det blir säkert fler sådana här möten. Det är ju dessutom meningen att viltförvaltningsdelegationerna ska göra upp vildsvinsplaner för sina län och diskutera de här frågorna. Men det måste ske ganska snabbt, påpekar hon.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

51. Stoppa utfodringen!

2010-12-03 15:43

Tacksam för råd om hur jag skall stoppa vädret,virus,bakterier kanske Hermansson har tips att ge?Jag ser räven som tar mycket sork o möss som en tillgång vad det gäller kvaliten på nyskördat gräs.Synd du inte lyckas hålla isär markägare o mjölkproducenter.Mitt problem med svinen hade varit avsevärt mindre om inte överutfodringen ägt rum.Jag känner inte vanmakt el ilska utan försöker bara klargöra hur min verklighet som mjölkproducent ser ut!Tack o lov har priset på vildsvinen vänt uppåt efter sommarens katastrofpriser och stimulerar förhoppningsvis någon att skjuta fler svin.

50. Sven Hansson

2010-12-02 10:41

Självklart är det så att mjölkproducenter drabbas av att vildsvin bökar, men som jag påpekat tidigare så drabbas du även av virus, bakterier, fåglar, grävlingar, rävar mm. Du drabbas av väder och olyckor. Allt måste hanteras och allt kostar, vildsvinen hör till de problem som är enklast att lösa. Med intresse och kreativitet så har många markägare lyckats göra förekomsten av vildsvin till en lönande affär för deras jordbruksföretag och det är också anledningen till att så många fodrar sina svin. Normala priser när svinen säljs till jägare och dylika är i spannet 25-60 kr/kg beroende på storlek, slakt, styckning mm., till detta kommer vad jägaren betalar för själva jakten. Många tillhandahåller även övernattning för jägare. För din egen del så har svinen tillkommit efter det att du skrev på arrendet, detta ger dig anledning ta upp omförhandlingar med markägaren enligt den modell LRF i Bankeryd anvisar. Men du undviker helt denna fråga varför jag hyser viss tvivel när det gäller dina uppgifter.
Vilka som satt i SJF:s styrelse 1922 ger en ögonblicksbild av den tradition SJF fortfarande står för och har stor betydelse för bland annat dina problem med vildsvin, för rovdjurspolitiken och ödeläggelsen av svensk landsbygd i vad som nu kallas det mellersta rovdjursförvaltningsområdet. Du, liksom alla andra landsbygdsbor måste komma till insikt om att landets urbana människor, som även innehar den politiska makten, vill INTE landsbygden väl, därför har du lönsamhetsproblem, därför tillåts rovdjur riva tusentals tama och vilda djur, därför får landsbygdens människor leva i ständig oro för stora rovdjur, därför låter man rabies och dvärgbandmask komma in i landet, därför yttrar myndigheter oro över rabies och bandmask och funderar på hur man skall kunna ha varg men slippa rabies och bandmask eftersom dessa är ett hot mot stadsbor. Jag håller med dig om det mesta, men du riktar din vanmakt och ilska åt fel håll, rikta den mot LRF:s ledning som är din närmaste fiende och rikta den mot Riksdagen och EU som är din yttersta fiende. Så brutal och ofattbar är vår situation och tack vare vår oförmåga att enas så har den "gröna galenskapen" nått stora framgångar.

49. Stoppa utfodringen!

2010-12-02 09:10

Har Hermansson svårt förstå att mjölkproducenter drabbas ekonomiskt av svinens framfarter?Vem betalar 60kr/kg för vildsvin?

48. Sven Hansson, det tar sig

2010-12-01 21:07

Nu har du ytterligt förklarat dina påståenden men något som stöder det har du inte visat på. Vilka uppköpare betalar 10 kr/kg för vildsvin? Självklart finns det dem som använder mycket majs till vildsvinen, likaså wienerbröd och bullar, även chocklad, men fördelat på alla svin så blir detta utan betydelse.
Sedan var det detta med arrendekontraktet? Skall du hoppa över den väsentliga frågan en gång till?

47. Stoppa utfodringen!

2010-12-01 18:30

Det är helt tillåtet att läsa vad jag skriver om du så önskar Hermansson. Synd bara att du inte kan skilja på att köpa och sälja,jag har sålt ett antal vildsvin innan priserna föll och har koll på verkligheten samt att mindre än 10kr/kg för de svin som uppköparna ger plus resan dit samt avdrag för skottskador ÄR lägre än 13,20 borde alla förstå. Att inte vildsvinen till 98% lever på industriellt svinfoder är det nog ingen som tror.Jag har ett högt förtroende för industrin och dess arbetare för utan dom fanns inga sockerbetor,majs el bakverk att överutfodra vildsvinen med vilket idag sker inte heller maskiner att driva helt vanligt konventiellt jordbruk med.
Oavsett att du blundar för min verklighet kvarstår mina problem med celler o sporer i mjölken som ger höga prisavdrag.
Därtill kommer skador på maskiner o foderbrist pga vissa ytor så illa åtgågna att det inte går att skörda dom. Gå ut o spåra svinen då finner du mängder av åtlar som ger mer än ett par sek majs per dygn.Vad du däremot inte finner är något som svinen funnit att äta i barrskogen givetvis lever de gott en kort period på ollonen de år som sådana finns.

46. Sven Hanssons arrende

2010-12-01 08:11

Jag förstår att du inte har tid att följa med på marknadsnoteringarna för lantbruket, de finns i flera tidningar, se till exempel ATL http://atl.nu/marknad/?typ=22, där hittar du såväl nöt som tamgris.
Stora vildsvin får jägaren betala från 20 kr/kg och uppåt, för mindre från 25-30 kr/kg och uppåt, för styckat vildsvin från 50-60 kr/kg och uppåt. Därtill kommer att jägaren ofta betalar 1 000 - 2 000 kr för jakten och ibland tillkommer även övernattning. En 100-kg gris kan således ge markägaren 3 000 - 4 000 kr, vilket är betydligt över de 1320 kr som tamgrisen betalas med.
Jag förstår dock inte dina uträkningar om kilopris för tamgris jämfört med vildsvin. Hur många vildsvin det finns i Sverige vet jag inte, kanske någonstans mellan 150 000 och 200 000, att dessa till 98 % lever på utlagt industriellt tillverkat tamgrisfoder är svårt att tro, jag tror det inte.
Man kan naturligtvis inte hålla grisarna "på plats" med någon näve majs per dygn men det är ändå så att om man har en foderautomat som går en till två sekunder en till två gånger per dygn så lär sig grisarna detta och kommer för att plocka upp majskornen. Men har man lite större verksamhet med grisjakt så är sockerbetor, potatis och spannmål ofta basfödan i utfodringen. Annat som industriellt svinfoder, bröd, frukt etc. utgör totalt sätt en försumbar del av den totala utfodringen. Till detta söker grisarna en stor del av sin föda i skogen.
Att man inte kan sälja fällfångade svin är en myt, ingen kan avgöra om grisen är skjuten eller fångad i fälla. Stora galtar är enligt min åsikt inte ätliga men även dessa går att sälja. På vaktjakt borde studsare klass 2 vara tillåten.
Jag har fortfarande inte förstått varför du inte försöker ändra ditt arrendeavtal. Självklart skall alla arrendeavtal vara skäliga och ta hänsyn till viktiga omständigheter som till exempel om det finns gris i markerna. Däremot är det bäst för alla parter om staten och SJF håller sina fingrar ur svinfatet.

45. Sven Hansson

2010-11-30 23:26

Jag förstår att du inte har tid att följa med på marknadsnoteringarna för lantbruket, de finns i flera tidningar, se till exempel ATL http://atl.nu/marknad/?typ=22, där hittar du såväl nöt som tamgris. Stora vildsvin får jägaren betala från 20 kr/kg och uppåt, för mindre från 25-30 kr/kg och uppåt, för styckat vildsvin från 50-60 kr/kg och uppåt. Därtill kommer att jägaren ofta betalar 1000 - 2000 kr för jakten och ibland tillkommer även övernattning. En 100-kg gris kan således ge markägaren 4000 kr., vilket är betydligt över de 1320 kr som tamgrisen betalas med.
Jag förstår dock inte dina uträkningar om kilopris för tamgris jämfört med vildsvin. Hur många vildsvin det finns i Sverige vet jag inte, kanske någonstans mellan 150000 och 200000, att dessa till 98 % lever på utlagt industriellt tillverkat tamgrisfoder är svårt att tro, jag tror det inte. Man kan naturligtvis inte hålla grisarna "på plats" med någon näve majs per dygn men det är ändå så att om man har en foderautomat som går en till två sekunder en till två gånger per dygn så lär sig grisarna detta och kommer för att plocka upp majskornen. Men har man lite större verksamhet med grisjakt så är sockerbetor, potatis och spannmål ofta basfödan i utfodringen. Annat som industriellt svinfoder, bröd, frukt etc. utgör totalt sätt en försumbar del av den totala utfodringen. Till detta söker grisarna en stor del av sin föda i skogen. Att man inte kan sälja fällfångade svin är en myt, ingen kan avgöra om grisen är skjuten eller fångad i fälla. Stora galtar är enligt min åsikt inte ätliga men även dessa går att sälja. På vaktjakt borde studsare klass 2 vara tillåten.
Jag har fortfarande inte förstått varför du inte försöker ändra ditt arrendeavtal. Självklart skall alla arrendeavtal vara skäliga och ta hänsyn till viktiga omständigheter som till exempel om det finns gris i markerna. Däremot är det bäst för alla parter om staten och SJF håller sina fingrar ur svinfatet.

44. Stoppa utfodringen!

2010-11-30 20:15

Hermansson, jag har tyvärr inte tillräckligt med tid att sitta framför datorn och besvara dina akademiskt skrivna inlägg för jag bedriver mjölkproduktinn och svin bekämpning som är viktigare för min del.Jag försöker bara belysa svinproblemen från min verklighet och inte något teoretiskt dravel.Du påstår i inlägg#39 att jag har fel även vad det gäller svinpriset vad första felet är framgår inte.Ang felet, om priset du uppger på tamsvin stämmer kan jag enkelt konstatera att uppköparna bjuder klart under 10kr och då tillkommer körningen dit som kostar ca 20kr milen samt att de bara köper vissa svin!Jag skulle tro du är ensam om att få det till högre än dina 13,20. Skulle vilja se den mark som enligt dig inte är odlingsbar och kan leverera så mycket fin majs o sockerbetor som det läggs ut som svinfoder.Men sedan måste jag säga ett stort GRATTIS till dig som lyckas få svinen att hålla sig på plats med enstaka sek utfodring per dygn!Om du missat det kan jag upplysa om att flertalet svinjägare använder högvärdigt industriellt tillverkat TAMSVINSFODER på sina åtlar.Ett råd är lämmna datorn en stund och bege dig ut i verkligheten,den finns.

43. Fredde - marknad och politisk vilja

2010-11-30 09:50

Ja, att staten går in med regleringar känner vi väl till - till exempel tvångsavverkning av skog som infördes därför att industrin inte ville betala vad skogsägarna behövde ha för SIN lönsamhet. Den gången var det LO som bestämde och regeringen Fälldin(!) utförde beställningen. Att staten går in och reglerar är precis vad jag skrivit om - staten stiftar lagar om grisskötselområden, LRF talar om för länsstyrelse hur många grisar man tolererar från de grupper som bestämmer i LRF och skötselområdet gör en skötselplan enligt detta samt bestämmer att man skall jaga med avlysningsjakt. Därmed förstörs en för många markägare lönande verksamhet som skall vägas mot verksamheten jordbruk; produktionen av viltkött minskar och produktionen ökar av antibiotika-, hormonbehandlat kött tillverkat av industriellt foder med mängder av olika tillsatser. Vargfrågan är ett tydligt exempel på att LRF inte fungerar som de skall därför att inom LRF är det en alldeles för liten intressegrupp som bestämmer. Detta gör LRF direkt olämpliga att inneha makten över grispolitiken. Regleringar beror inte på om marknaden inte "sköter" sig, utan beror på vilka som har makten. Regleringar som får marknaden att "sköta" sig har politikerna aldrig lyckats särskilt väl med, trots otaliga försök. Vildsvinen som resurs för folkhushållet borde utvecklas och inte, som nu blir fallet, raseras. Vargstammen som är till stor skada och ingen nytta borde avvecklas och inte som nu utvecklas till en ekonomisk och hälsomässig katastrof för landsbygden.

42. Anders - Reglering

2010-11-30 07:44

Fast om inte marknaden sköter sig så är det ju naturligt att staten går inte och inför regleringar (verkar dock inte gälla energimarknaden). Om staten anser att kostnaden för 3:e part och staten blir för dyr så kommer som oftast någon form av reglering. Att LRF som sköter böndernas talan kommer att ha mycket att säga till om är ju fullt naturligt. Det är synd att LRF inte ser varg som ett problem.

41. Bjärven - marknaden råder

2010-11-29 15:48

Självklart har du rätt i att det är en kostnadsfråga. Arrendatorn vill inte betala mer än att den driftsinriktning han valt blir lönsam. Markägaren vill gärna ha ett högt arrende, men måste väga detta mot hur jordbruksmark mm. sköts, vilket är viktigt för fastighetens bestående värde. Men grisjakt är på många fastigheter en mycket lönsam verksamhet. Införs grisskötselområden med avlysningsjakt och få begränsningar på jaktmetoderna så kommer säljjakten att i stor utsträckning spolieras. Jordbruksarrendatorer skall självklart inte drabbas ekonomiskt av svinens skador, detta bör regleras i arrendeavtalen såsom LRF i Bankeryd föreslår. Skogsbolagen har genom ÄO och avlysningsjakt fått en fullständigt orimlig makt över älgstammen, här är det dessutom frågan om att det är enbart de som är storägare nationellt sett som får vara med att bestämma. Främst Sveaskog, SCA, Holmen och dylika. Införs grisskötselområden så blir det LRF som ensamma får bestämma. Med den hetskampanj som drivs mot grisarna så kommer det att gå lätt som en plätt för LRF att få den lagstiftning om skötselområden som LRF vill ha. SJF ser i grisskötselområdena ett nytt "affärsområde" i likhet med älgskötselområdena. Här kan man samla in en oändligt massa uppgifter om grisarnas vikt, späck, svanslängd, färg, etc. och samla i sin databas för värdelöst vetande. Jägarna får återigen betala både med pengar, arbete och försämrad jakt. Precis som är fallet med älg och på gång med kronhjort.
Men när det gäller varg är det inte en kostnadsfråga, varg får kosta hur mycket som helst utan att någon kan nämna något gott med vargen överhuvudtaget. Jag bortser från dårarna som sitter i sina lägenheter och njuter av tanken på att det finns varg i skogen och tycker att de är särskilt goda människor som visar "solidaritet" med de länder där ännu större och farligare rovdjur plågar landsbygdbefolkningen.

40. Visst Smålänning!

2010-11-29 14:00

Det jag skrev om vildsvinen: ” Jag tror de flesta kan acceptera vissa skador, men blir grisarna för många, så tappar nog också de flesta tålamodet.” borde också gå att överföra på vargen, dvs vissa skador borde vi alla kunna acceptera, men blir skadorna för stora, så får man göra något åt det. Något som redan sker i form av skyddsjakt när det gäller vargen.

Kan vissa bara acceptera 0 vargar, vad är det då för konstigt om andra inte vill ha några vildsvin – fast jag har faktiskt inte sett några 0-visionärer där ännu – men det kanske kommer.

39. Kostnadsfråga

2010-11-29 13:59

Grisjakten har blivit så dyr att det är svårt att få råd med ett arrende på marker med gris.
Dom är oftast utarrenderade till folk som bor långt bort och inte kan eller vill jaga kontinuerligt.
När dom kommer, några gånger per år, vill dom naturligtvis ha mycket gris på markerna, jaktarrendet blev ju dyrt. Alla vill ha valuta för sina pengar.
Sven H, som jordbruksarrendator råkar då illa ut. Markägaren sitter med dubbel trumf på hand.
Markägarna har således ansvaret för viltet, man måste, när man arrenderar ut jakträtten inta bara gå på högstbjudande. Det gäller också att ålägga jägarna att utföra viss avskjutning, detta gäller inte bara vildsvin. Se bara hur skogsbolagen far fram med älgjakten. Där är arrendena inte lika blodiga, men kravet på avskjutning har gått för långt där.
Sedan är det många av oss som gärna såg att grisen var lite mer spridd och inte så koncentrerad.

38. Hanssons grisnoteringar

2010-11-29 10:34

Artikelns rubrik är missvisande, självklart bör inget intresse finnas för att med tvång (miltitär/polis?) skjuta gris. Om detta var ett förslag från ministern så är det tecken på svår omdömeslöshet. Däremot finns tyvärr redan en samstämmighet om att införa grisskötselområden efter samma modell som älgskötselområden. På samma vis som ÄO är en katastrof för älgstammarna, så finns det en risk för att grisskötselområden kan bli en katastrof för grisstammarna, i synnerhet som införande av skötselområden kommer att kombineras med avslysningsjakt och kraftig utvidgning av tillåtna jaktmetoder. Synd om ett så fint villebråd som vildsvin.
Sven Hansson underviker frågan om arrendekontrakt. Han har även fel om grispris, slaktgrisnotering är SEK 13,20/kg vecka 48. Vildsvin säljs för ca SEK 40/kg, varierar dock från 25-30 och upptill över 50 kr/kg, i många fall är det skytten som köper och hon/han svarar då för slakt mm. Vildsvin betalas således med 2 - 3 gånger så högt kilopris som tamgris. Problem för dem som vill levera till slakteri finns självklart beroende på att det är få, om någon, som kan leverera de kvantiteter som slakterier kräver för lönsamhet. Med svinstallar, importfoder och slakterier följer dessutom alltid problem med olika smittor och resistenser, på detta område finns det mycket som jordbruksministern kan ta initiativ till. Även när det gäller foderutbytet så har Hansson fel, eftersom en stor del av vildsvinens foder kommer från icke-odlingsbar mark, så får man i själva verket mycket mer vildsvinskött för varje kilo foder jämfört med tamgris. En ytterligare fördel är att rådjur, hjort och andra vilda djur tillgodogör sig utlagt foder, ytterst lite av utlagt foder går till spillo. Tamgrisarna däremot får högvärdigt, industriellt tillverkat foder och kan inte jämföras med potatis, ensilage, hö och sockerbetor mm. Majs är relativt dyrt, ca 4 kr/kg och används mest i foderautomater som går någon enstaka sekund en eller ett par gånger per dygn i syfte att hålla svinen på plats och ge dem regelbundna vanor. Vildsvin får jagas hela året (med visst undantag) så vad du menar med "jaktsäsong" är därför oklart.
Om nu vildsvinen tillkommit EFTER det att Hansson skrev på sitt arrendekontrakt, varför tar då inte Hanson upp frågan om vildsvinen med markägaren? Jämför LRF:s i Bankeryd förslag. Om det finns andra som är beredda att betala mera för ditt jordbruksarrende så tycker jag att du skall frånträda arrendet och låta andra lösa problemen med grisarna. Att så många markägare utfodrar gris beror naturligtvis på att de med intresse och kreativitet har sett till så att förekomsten av gris blivit en lönsam del av deras jordbruksföretag.

37. Kerstin

2010-11-29 08:02

När det gäller parker,fotbollsplaner och villaträdgårdar så är det väl bara att anamma ditt resonemang när vargen kommer för nära...Man får väl anpassa sig då människan tagit djurens revir i besittning...Vad gäller gravplatser så anser du ju att det är okay att björnar till och med gräver upp och äter av de begravda så vad är skillnaden med grisen?? Jo,det är inget rovdjur som skall kramas till varje pris...
Ditt resonemang mormor är obetalbart löjligt...

36. Stoppa utfodringen!

2010-11-29 08:01

Visst kan man som #33 sätta egna betydelser på orden men omöjligt föra en vettig dialog då,piggham är ett tamsvin.Vildsvin förekommer i alla brun,svart/vita färgvarianter men bara de svarta/bruna är etiskt tilltalande för GODSEN därför sprids lögnen att övriga färgvarianter är korsningar med tamsvin och måste skjutas bort.Väldigt positivt att du skjuter så många svin på 160 ha du kan känna dig väldigt stolt som gör ett så bra arbete.Jag förstår att du vill att svinen skall röra sig på stora område.Om nu Hermansson släppt intresset för salamander och vem som satt i SJF styrelse för 90 år sedan kan jag erkänna att jag oroar mig för att inte hålla tillräckligt hög kvalite på mjölken för att kunna lev till mejeriet!! Men sådana småsaker kanske inte intresserar dig,inte heller att jag kommer få ännu svårare stängsla ut svinen när kapasiteten på el aggregaten måste sänkas.Visst bra med grannar som sköter utfodringen av svinen med mängder av majs o betor synd bara att intresset inte är på topp när det inte är jaktsäsong.Priset på vildsvinskött är sämre än för tamsvin men förväntar mig inte att du känner till det heller.Hade tamsvinsuppfödare haft så dåligt foderutbyte som "jägarna" har med sin utfodring av vildsvinen hade det inte funnits någon tamsvins uppfödning alls.

35. Men hallå Kerstin...

2010-11-28 18:55

är det inte lika dant med vargen att många är berörda men jag kan ju ha fel och då får vi anpassa oss.

34. Sven Hanssons jordbruk

2010-11-28 18:54

Citat: "Problemet är bara de marker som jag arrenderade före svinens tillkomst inte kan omförhandlas.” Du tycks vara orolig för att det finns andra bönder som vill betala mera för arrendet trots grisarnas närvaro? För annars kan jag inte få ihop dina olika klagomål. Självklart kan ett löpande (hur lång tid har du skrivit på?!) kontrakt omförhandlas om man är överens och det borde man kunna vara om grisarna tillkommit efter det att du skrev på arrendekontraktet. Men det är klart, även om det är så som du säger att svinen till 98 % lever på utlagt foder (vilket jag inte tror) så måste vildsvin ändå vara lönsamma jämfört med tamgris eftersom de vilda inte behöver hus, inte behöver svinskötare, inte behöver antibiotika och andra mediciner. Dessutom betalar jägare för att få skjuta dem och därtill kan man sälja vildsvinen till ett betydligt högre kilopris än vad man får för tamsvin. Dessutom så utnyttjas skogsmark för produktion av kött, sådan produktion är vad vi måste stimulera och öka i Sverige och resten av världen. Varje människa har endast 2000 kvm bete och 1000 kvm åker till förfogande. Kraven på köttproduktion på icke odlingsbar mark kommer att öka framöver. Redan märks att en ny "grön våg" är på gång bland världens urbana proletärer, många kommer att vilja återvända till ett liv på landet. I Sverige kommer detta att öka kraven på ett Sverige fritt från varg och dvärgbandmask.

33. Utfodring

2010-11-28 18:53

Piggham är en färgsättning på vildsvin ljus med bruna prickar.Det blir så ibland när det inte är renrasiga vildsvin,det fins en del som släpper ut vildsvin.Jag jagar själv på ca 160ha,det är en del som utfodrar mycket.Jag tycker att grisarna skall röra sig över stora områden då skall dom inte äta sig mätt på min åtel.Nackdelen är att dom kommer sporadiskt,men efter i Torsdagkväll så har det varit gris varje natt.Idag när jag jagade rådjur så såg jag en flock på 5-8grisar.Så det blir att åka och sätta sig ikväll igen.du får ställa krav på markägarn att dom som har jakträtten får jaga grisarna på åkrana så dom flyttar upp i skogen.Sen vet jag ju inte hur dina marker ser ut.Men får min markägare problem med grisarna på åkrana så tvekar jag inta att skjuta en liten gris där istället för att skjuta dom i skogen.9ton betor till grisarna då blir dom feta i vinter med så mycket socker.

32. Nu finns det ju andra än lantbrukare som också blir berörda…..

2010-11-28 14:27

……på ett negativt sätt av alltför stora stammar av vildsvin.
Parker, fotbollsplaner, villaträdgårdar, gravplatser – vem ska ersätta skadorna där, eller betala för skadeförebyggande åtgärder?
Jag tror de flesta kan acceptera vissa skador, men blir grisarna för många, så tappar nog också de flesta tålamodet.
Frilevande vildsvin har tillåtits i Sverige, men då under förutsättningen att stammarna ska hållas på en rimlig nivå via jakt. Om det inte fungerar, så får väl dom som vill ha vildgrisarna själva betala för de skador som uppstår. Det borde ge ett bra incitament för att hålla efter dom.
Sedan kan man fråga sig hur ”vilda” våra vildsvin egentligen är. Stammar av vilda djur begränsas till stora delar av födotillgången. För vildsvinen finn på vissa håll obegränsat med mat tack vare att de matas av människor – ungefär på samma sätt som man ger tamsvinen mat för att de ska må bra och föröka sig så mycket som möjligt. Det ”ekologiska” köttet kan också ifrågasättas, för vem kollar hur det står till med det foder de matas med? I grisbesättningar som hålls på ekologisk basis, finns i alla fall viss kontroll på att även fodret är ekologiskt odlat.

31. Stoppa utfodringen!

2010-11-28 14:26

Helt klart har du rätt Freddan.Problemet är bara de marker som jag arrenderade före svinens tillkomst inte kan omförhandlas.Jag har bekymmer ändå utan att bli ovän med nuvarande jaktarrendatorer.Har själv gått ut och bjudit högt på all jakt som tillhör viss arrendemark men min tid och ekonomi tillåter i dagsläget inte alltför stort risktagande,helt klart med avsikt att sälja övrig jakt.Är inte aktuellt för min del ta nya lantbruksarrende utan inflytande över svinjakten.Hoppas Hermansson håller sig till salamander o LRF i framtiden det är han helt klart duktig på.

30. Sven

2010-11-28 10:28

Kanske skulle ett av lösningarna vara att inte skilja jakträtten och markutnyttjandet åt. Vill man arrendera ut marken för jordbruk så kanske jakträtten skulle följa med. Tjänar men sen mer pengar på jakten så får väl markägaren arrendera ut marken till en jägare istället för en bonde. Jägaren i sin tur kan arrendera ut marken till bonden med de premisser att jakträtten stannar hos jägaren.

29. Sven Hanssons grisar

2010-11-28 10:27

Jag har vid upprepade tillfällen nämnt för dig, Sven Hansson, att frågan om grisarnas skador skall till dels lösas genom arrendekontrakten och dels genom att marknaden sätter arrendepris med hänsyn till rådande förhållanden, eller som LRF i Bankaryd skriver, citat "Vid tillträde av jordbruksarrende är det lätt att som jordbrukare nonchalera att vildsvinen kan utgöra ett hinder i brukandet av marken under arrendeperioden. Ett sätt att väcka frågan om hur stora skador vildsvinen skall få göra är att införa ett stycke i arrendekontraktet som behandlar vildsvinen och hur dessa skall jagas".
Sedan, Sven Hansson, när systemet med grisskötselområden är klart så får du den tvångsavskjutning som LRF vill ha, precis som det är med Sveaskog och älgskötselområdena idag.
LRF kommer att bestämma hur många grisar som får finnas, länsstyrelsen meddelar detta till grisskötselområdet som gör upp en skötselplan samt bestämmer att jakten skall ske i form av avlysningsjakt.
Man kan bara hoppas att skötselområden och avlysningsjakt inte är lika effektivt mot gris som det visat sig vara mot älg. Vad som borde bekymra Sven Hansson och andra jordbrukare är den pågående reservatbildningen över hela landet, läs till exempel regeringsbeslutet M2009/69/F/M (2010-03-04 Carlgren) och se vad som händer när du får in EU och vattensalamander på dina ägor. Salamander är värre än gris när EU Carlgren lägger sig i.

28. Stoppa utfodringen!

2010-11-28 02:16

Tack Hermansson för din utförliga "utblldning" men de flesta känner nog till hur svin jagas.Mitt problem är att jag inte äger jakträtten på alla mina arrende och blir hårt ekonomiskt lidande av de härjningar som svinen gör.När jag samtidigt ser flera grannar som köper nio ton betor som tippas på en plats i skogen samtidigt som deras jakt är obefintlig pga de skall bygga upp en jaktbar stam.Vi hade inte svin här när jag satsade på mjölkproduktion om vi haft det hade klart satsningen uteblivet.Kanske har #25 rätt men skall då jägarna importera all majs,betor o allt annat som går åt till svinen?Inlägg 26 det skulle vara intressant veta hur stor din jakt är,tusen ha el större samt hur många svin du skjutit under året?Jag visste däremot inte att piggham räknades till vildsvinen.

27. Sven Hansson #20

2010-11-27 21:06

Det måste vara upp till varje markägare om de vill mata gris på sina marker. Gris får man skjuta med kula och slugs, fånga i fälla och jaga dygnet runt hela året med vissa undantag. Gris är som vilken annan skadegörare som helst i jordbruket; svamp, ogräs, mikroorganismer, grävlingar, fåglar etc.: Det kostar att bekämpa dem. Är man beredd att låta det kosta så visst går det att skydda sig, men det är svårt att både tjäna pengar på grisarna och samtidigt skydda sig mot deras bökande.
Troll å andra sidan kan jag hålla med om att dem skall man aldrig mata. Om man vid något tillfälle vill göra undantag så ge trollen en skäppa varggröt under den annalkande gryningens blodstänkta östhimmel. Den uppgående solen skiljer natt från dag och förstenar alla troll med varggröt i magen. Trollen kan inte längre hamra på sina tangentbord och frid råder i alla fora.

26. Utfodring

2010-11-27 19:34

Jag har inte gjort av med 300kg majs på 1års åtlande.Man måste skilja på utfodring och åtling.Utfodring är för att styra grisarna från åkrana till skogen.Åtling för att kunna skjuta grisarna.Blir det problem på åkrana skall jakt läggas där och låt dom vara ifred i skogen.det är så jag gör,sköt en 50kg piggham i torsdagskväll på åteln,nya grisar på natten efter igen.det är där dom skall vara och inte på åkrana.Jag har kommit överens med min markägare på sommarn skjuter jag inga grisar i skogen,utan lägger jakt trycket på åkrana omm det blir problem,och det har funkat.Kan inte jag så fins det andra som backar upp,släpp i folk som vill sköta skyddsjaket om ni själv orkar och hinner:-)

25. Lägg ned svenskt jordbruk

2010-11-27 11:56

Svenskt jordbruk är fullständigt olönsamt. Det spelar ingen roll att stora belopp betalas som EU-bidrag. Svenskt jordbruk är fortfarande en döfödd historia. Nu importeras 50% av maten och det lönsammaste vore att 100% importerades. Någon kan tycka att världens befolkning ökar dramatiskt. Så är det men befolkningen minskar i dom länder som har råd att betala för maten. Mitt förslag är att gör hela Sverige till ett naturreservat med fri jakt på alla djur och tjäna pengar på tokiga jägare som betalar multum för att få skjuta på djur.

24. Sven Hansson!

2010-11-26 21:38

Du skriver: ” Sorgligt att vi som drabbas hårt av svinen inte kommer till tals pga censur av redaktionen varje gång vi träffar huvudet på spiken! ”

Jag tror det beror på något väldigt speciellt om inläggen inte tas in. Jag som värnare om rovdjur får i princip aldrig mina inlägg censurerade. De läggs ut direkt – hur obekväma de än kan vara för både redaktion och de som läser i dessa trådar. – Något som jag f ö verkligen högaktar redaktionen för!

Gör ett nytt försök men iaktta då de regler som har satts upp för inläggen. http://www.jaktojagare.se/sa-bedoms-lasarkommentarer/det-har-galler-for-lasarkommentarer

23. Makten över gris och älg finns i staden

2010-11-26 21:37

Det finns uppenbarligen en vilja hos SJF och jordbruksministern att organisera grisjakten på samma sätt som älgskötselområdena: Sveaskog (i förekommande fall skogsindustri eller kyrka) genomför flyginventeringar och talar sedan om för länsstyrelse hur många älgar MAX som får finnas i vinterstam och hur många älgar som därmed måste dödas. Efter en bedömning av hur många älgar som varg och björn behöver till föda så meddelar länsstyrelsen älgskötselområdet hur många älgar det finns att skjuta för jägarna. Älgskötselområdet upprättar en skötselplan i enlighet med detta och har sedan ett möte där man efter lång debatt beslutar att följa skötselplanen, men för att inte jaktgrannen skall få det för enkelt så inför man lite konstiga regler om taggantal, kor, enkelkalvar etc. Reglerna uppges alltid vara till för att "stärka" älgstammen. Många jägare tror därför att de har något inflytande på älgstammens storlek och sammansättning, vilket de dock INTE har.
Förr var det tydligt vilka som bestämde över jakten, exempelvis så hade Svenska Jägareförbundet följande styrelse 1922: Ordförande var H. K. H Prins Wilhelm, vice ordförande kabinettskammarherren Grefve Cl. Lewenhaupt och övriga var Professor E. Lönnberg, Grefve Philip Bonde, Bankdirektör A. Hedenlund, Byråchefen friherre Th. Hermelin, Hofjägmästaren Grefve G. Lewenhaupt, Ryttmästaren O. von Mentzer, Ingenjör W. Schumacher och Justitierådet P. von Seth. Hedersledamöter var H. K. H Kronprinsen och H. K. H Härtigen av Västergötland.
I dagens skötselområden är makten dold, men det är nu som då industri och kapital, även när det gäller jaktens detaljer. Striden om grisjakten kommer att vinnas av LRF, ty industrin har svagt grisintresse. När sedan svinskötselområden införts så bestämmer LRF över grisstammens storlek, och, ja, det kan fungera. SJF får sköta administration och kontroll och så får godkända "forskare" pengar för att skriva lämpliga uppsatser. Nästan alla är nöjda.

22. Pelle!

2010-11-26 20:46

Varg tar även vildsvin! När inte jägarna orkar hålla efter dom så rycker vargarna in J

Än så länge är dessutom förekomst av varg och vildsvin till största delen åtskiljda i Sverige till skillnad mot andra länder.

Det finns länder i EU där myndigheterna vägrar ge fler licenser på varg om inte jägarna håller efter vildsvinen, eftersom myndigheterna vet att vargen ”plockar” en hel del kultingar. I länder som Tyskland är det jägarna själva som får stå för kostnaderna vildsvinen förorsakar – i alla fall var det så för några år sedan.

Varför inte införa liknande regler i Sverige? Det skulle säkert ge jägare ett bättre incitament att hålla efter vildsvinsstammarna, och kanske inte vräka ut lika mycket mat som det görs nu.

21. Makten över gris och älg finns i staden

2010-11-26 20:46

Det finns uppenbarligen en vilja hos SJF och jordbruksministern att organisera grisjakten på samma sätt som älgskötselområdena: Sveaskog (i förekommande fall skogsindustri eller kyrka) genomför flyginventeringar och talar sedan om för länsstyrelse hur många älgar MAX som får finnas i vinterstam och hur många älgar som därmed måste dödas. Efter en bedömning av hur många älgar som varg och björn behöver till föda så meddelar länsstyrelsen älgskötselområdet hur många älgar det finns att skjuta för jägarna. Älgskötselområdet upprättar en skötselplan i enlighet med detta och har sedan ett möte där man efter lång debatt beslutar att följa skötselplanen, men för att inte jaktgrannen skall få det för enkelt så inför man lite konstiga regler om taggantal, kor, enkelkalvar etc. Reglerna uppges alltid vara till för att "stärka" älgstammen. Många jägare tror därför att de har något inflytande på älgstammens storlek och sammansättning, vilket de dock INTE har.
Förr var det enkelt att se vilka som verkligen bestämde över jakten, exempelvis så hade Svenska Jägareförbundet följande styrelse 1922: Ordförande var H. K. H Prins Wilhelm, vice ordförande kabinettskammarherren Grefve Cl. Lewenhaupt och övriga var Professor E. Lönnberg, Grefve Philip Bonde, Bankdirektör A. Hedenlund, Byråchefen friherre Th. Hermelin, Hofjägmästaren Grefve G. Lewenhaupt, Ryttmästaren O. von Mentzer, Ingenjör W. Schumacher och Justitierådet P. von Seth. Hedersledamöter var H. K. H Kronprinsen och H. K. H Härtigen av Västergötland.
I dagens skötselområden är makten bättre dold, men det är nu som då industri och kapital som har makten, även när det gäller jaktens detaljer. Striden om grisjakten kommer att vinnas av LRF, ty industrin har svagt grisintresse. När sedan svinskötselområden införts så bestämmer LRF över grisstammens storlek, och, ja, det kan fungera.

20. Stoppa utfodringen!

2010-11-26 20:27

Sorgligt att vi som drabbas hårt av svinen inte kommer till tals pga censur av redaktionen varje gång vi träffar huvudet på spiken!

19. Mängden?

2010-11-26 20:18

Många vargvänner framhäver att mängden varg i andra delar av Europa är betydligt högre än i Sverige,och dom ska inte ha några problem! Vildsvinen är många gånger fler där också och det klarar dom av.Knepigt att det blir problem i Sverige.

18. Egentligen

2010-11-26 18:56

är det bara att sätta örat till marken och lyssna...eller läsa insändarna här så ser man vari hela problemet består.
Vi jägare,och det gäller i viss mån även våra förbund,har i dag tappat allt förtroende,om allt,för våra myndigheter som skall vara rådgivande i vilt och jaktfrågor.
Från regering genom naturvårdsverk
och länsstyrelser till forskare...
ingen lyssnar längre,och anledningen heter Svensk rovdjurspolitik. Rekylen är på väg att träffa de som tror sig veta bäst och tror sig bestämma,och det ordentligt.
Det bästa Eskil kan göra är att börja lyssna på "sina egna" och gå de lite till mötes,det är få jägare som det inte går att resonera sig fram till en lösning med så länge sunt förnuft får råda...och än så länge saknas detta helt och hållet i denna lekstuga...

17. Intressant länkt det här!

2010-11-26 18:56

Några blandar in vargen i den här länken som handlar om vildsvin.

Dom som inte håller sig till det ”accepterade” kallas för stadsbor.

En del ojar sig för omöjligheten att använda hund – när de flesta vildsvinen finns i områden där vargen ännu inte etablerat sig.

Pseudonymen Hermansson blandar ihop vildsvin och virkesbrist. Han menar dessutom att det är bönderna som ska betala för skadorna vildsvinen förorsakar. De lägger ju ändå ut pengar på att betala för skadedjur som insekter och svampar. Undrar om pseudonymen har klart för sig att det var jägare som fick igenom att vildsvinen skulle få finnas frilevande i landet, och då borde det också vara jägare som står för de kostnader vildsvinen förorsakar.

Några menar på att det största problemet med vildsvinen är jägare som – vill ha svinen, men samtidigt inte orkar se till att de håller sig på en rimlig nivå (vildsvinen J - inte jägarna när det gäller nivån)

Sedan har vi dom som vill utöva utpressning: Får vi jaga varg, så kan vi jaga vildsvin i större utsträckning. Undrar om de vet vad de talar om – eller vad ”större utsträckning” betyder?

Sedan har vi misstänksamheten jägare emellan. Uj, uj, uj – det här lär kräva en hel del av jägareförbund och andra för att lösa!

Lycka till om så där en tre fyra år. Frågan är hur många jägare som då kan ägna sig åt älgjakt i de mellersta och södra delarna av landet.

Själv tycker jag gott att kostnaderna för vildsvinen kan påföras jägarkollektivet (inklusive mig själv). Det var ju ändå jägare som ville ha djuren frigående i markerna. Möjligen kan man koncentrera kostnaderna på de områden där vildsvinen finns – dvs jägare som inte sköter sina åtaganden för att hålla stammarna på rimlig nivå.

16. Du Eskil...

2010-11-26 18:24

ta med dig liberg o Co med sina helikoptrar å bedövningsgevär och flyg till Dalarna och Värmland. Där tar ni minst 25 vargar från varje län, kör ner dom till södra delen av landet. Skulle medföra minskade viltolyckor med klöv -vilt. Och skulle säkert uppskattas av naturorganisationerna, sist men inte minst kerstin fredin o torbjörn eriksson och deras anhängare som har överlägset det största kunnandet om naturen och dess invånare.

15. Svårt att få tag i skyddsjakt enligt mig!

2010-11-26 15:42

Lars Håkan

Du har helt rätt. Många jaktlag är livrädda att en annan jägare skall komma in och göra ett bättre jobb en dem i vildsvinsfrågan. Jag har frågat runt över allt om jakt då jag ej anser mig har tillräckliga marker för att skjuta av. Vakjakt om nätterna är det mest effektiva ur vildsvinsförvaltning men detta tilltala inte större delen av jägarna och därför ser det ut som det gör.

14. Nja

2010-11-26 14:49

Nja vi ska nog vara rädda om våra vildsvin. Med rådande utveckling så blir det bara vildsvin kvar att jaga när fältbiologer, naturskyddsföreningen och SOF packet har sagt sitt.

13. #8

2010-11-26 13:47

Ta dig en tur till Värmland. Mycket varg och bara ett fåtal vildsvin. Är säker på att det är lika i Dalarna och Gästrikland.

12. möjlighet

2010-11-26 13:47

Jägarna har makten!
Om vi får fri jakt på ulv! så kan vi tänka oss att jaga gris i större utsträckning. vi har makten......

11. Tvångsavskjutning !?

2010-11-26 13:47

Vem vilka ska staten tvinga att skjuta gris. Samt hur skall det gå till med nuvarande lagstiftning? Börjar dom bli rädda att jägarkåren inte kommer att hjälpa dom? Men dom kommer nog snart behöva någon tvångs lag beroende på vargens framfart. Vänta och se historien kommer att upprepa sig.

10. Marklösa jägare

2010-11-26 13:46

Det stora problemet med svinen är jägarna, dom vill inte jaga på natten och de är livrädda för svinen. Vi är ett gäng marklösa jägare som erbjöd oss att utföra skyddsjakt på svin mot att vi delade på köttet, det blev kalla handen från både jägare och bönder. Jägarna ville inte släppa in andra på sina marker på grund av att de tror att vi skall stjäla älgjakten för dom och bönderna villa ha betalt för att vi skulle jaga på deras marker samt att de skulle ha betalt både för jakten och köttet, att sedan skadorna kostar mer fattade de inte.

9. Erlandsson vill ha tvångsavverkning av vildsvin?

2010-11-26 11:48

När Östanå bruk och Broby industrier inte tillräckligt ville betala skogsägarna för massaved och timmer så beslöt regeringen om tvångsavverkning, Proposition 1981/82:177 om ändring i skogsvårdslagen (1979:429), m.m. Orsaken till virkesbristen angavs vara, citat: ”Av grundläggande betydelse för virkesutbudet är utvecklingen av virkespri­ser och lönsamhet i skogsbruket”! Industrin ville alltså inte betala skäligt för virket och statsminister Torbjörn Fälldin och jordbruksminister Anders Dahlgren tyckte tvång var lösningen. Nu, när bönderna inte vill betala för att minska skadorna som vildsvinen åstadkommer så kommer förslag från Erlandsson om tvångsavverkning av vildsvin. Dock betalar jordbruket glatt för bekämpning av små skadedjur som insekter, bakterier och virus som även de angriper jordbrukets växtodling och djuruppfödning. Men man vill ha betalt för att andra skall lösa problemet med vildsvin och då vänder man sig till regeringen med önskemål om tvångsåtgärder. Erlandsson kallar genast in till ”toppmöte”! Det är nog tur att Moderaterna kan hålla Centerns ystra antidemokrater i styr.

8. Engagemang?

2010-11-26 10:43

Var finns vildsvinen? Var finns vargarna?

7. Ang "skjutna vildsvin ska anmälas till länsstyrelsen"

2010-11-26 10:43

Jag tycker nog att det skulle vara bra om alla fälda djur rapporterades av jakträttsinnehavaren i samband med rapporteringen av älgavskjutningen. Då skulle vi även få lite koll på spridningen av exempelvis vildsvin, dovhjort och kronhjort samt se effekten av de stora rovdjurens utbredning.

I dagens IT-samhälle skulle en sådan anmälan vara tokenkel.

6. vakna regering naturvårdsverket

2010-11-26 10:42

Det är väl bra om vi har gott om gris, så vargen inte svälter,vi jägare skulle gå i strejk

5. Undrar

2010-11-26 08:19

hur dom tänkt att vi skall kunna
öka jakten och bedriva en tillräcklig effektiv jakt på vildsvinen i vargbältet när de nått upp hit utan att använda hundar?
Måhända är det därför det är så viktigt att skjuta så många svin som möjligt nu,innan dom spridit sig även till oss...för sedan blir det riktiga problem,för mycket svin och omöjligt att använda hund vid jakt på dom på grund av för mycket varg...
Tacka forskarna och sådana som "håll er till fakta" för det...

4. Problem?

2010-11-26 07:45

Här i mellansverige har vi ett helt annat problem och det är VARGEN här går det inte att släppa vare sig jakthundar eller sällskapshundar lösa men vart är regeringens ENGAGEMANG i denna fråga? Jo dom har bestämmt att PLANTERA IN MER VARG här i mellan sverige. BEDRÖVLIGT. Nej jägare BOJKOTTA jakt på vildsvin och BOJKOTTA eftersök på viltolyckor.

3. Engagemang och fakta!

2010-11-25 23:53

Områden med vargproblem!
Jägare i vargområden!
Områden med vildsvinsproblem!
Jägare i vildsvinsområden!
Är det samma jägare och områden? Inte ofta.
Hmmm... efterlyser litet fakta där! Kan vara på sin plats så vi kan hålla oss till fakta;-)
http://www.jagareforbundet.se/PageFiles/10255/vildsvinskarta1.gif

2. Av håll er till fakta

2010-11-25 23:52

då låg väl Eskil i farozonen? Håll dig till fakta själv och kliv ut ur din stadslägenhet!

1. Engagemang?

2010-11-25 21:50

Om vargjägarna vore lika entusiastiska i naturvård som de är i att jaga varg så vore vildsvinsproblemet ett minne blott.

Men var och en väljer ju sina preferenser och naturvård är inte lika för alla.

Detta trots att vildsvinsköttet blir ett tillskott av ekologisk mat som man kan fylla frysen med och leva av hela året.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsJohn Deere